Zajištění licencí, Software Assurance produktů Microsoft a licenčního poradenství
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění licencí (práva užití) a Software Assurance (SA) produktů společnosti Microsoft v rámci multilicenční smlouvy a zajištění multilicenčního poradenství v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Poskytování odborných ICT služeb - rámcové dohody
Předmětem Rámcových smluv bude úprava vzájemných práv a povinností zadavatele (objednatele) a účastníka (dodavatele) (společně jen „Smluvních stran“) při zadávání a plnění dílčích veřejných zakázek týkajících se řízení, vývoje, implementace a podpory informačních systémů určených zejména pro koncové uživatele z řad veřejnosti a pro Ministerstvo ...
Poskytování služeb platebního portálu
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb platebního portálu, který bude zabezpečovat on-line platby za poskytování údajů a služeb resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále ČÚZK). Tyto služby budou určeny pro zabezpečení on-line plateb v rozsahu částek základní úplaty od 1,- Kč až do 10. 000,-- Kč. Platební portál bude ...
Zvýšení kybernetické bezpečnosti Klaudiánovy nemocnice - operační systém
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního řešení vedoucího ke zvýšení kybernetické bezpečnosti, a to prostřednictvím dodávky a implementace dílčích částí. Předmětem této veřejné zakázky je ochrana koncových stanic proti škodlivému kódu spočívající v nasazení jednotného operačního systému Windows 10 ENTERPRISE na zařízení v rozsahu 800 ...
Monitoring síťového provozu v počítačové síti NPK
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, implementace a podpora HW a SW vybavení umožňujícího dlouhodobé detailní monitorování dění na počítačové síti, bezpečnostní analýzu a vyhodnocování síťového a aplikačního provozu včetně zajištění auditního záznamu o dění na síti v interním síťovém prostředí zahrnující všechny lokality zadavatele. ...
Podpora SAP
Předmětem veřejné zakázky je poskytování licenční podpory software SAP. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 3 zadávací dokumentace.Na základě výsledků zadávacího řízení bude uzavřena smlouva o poskytování podpory a údržby software SAP na období 48 měsíců ode dne 1. 1. 2021.
Mobilní aplikace Android a iOS pro novou Videoplatformu ČT
Vytvoření mobilních aplikací pro novou videoplatformu pro platformy Android a iOS (1 aplikace na každou platformu) a následná údržba a rozvoj na uvedených platformách po dobu 48 měsíců od uveřejnění těchto aplikací v obchodech Google Play a Apple App Store.
Rámcová smlouva na nákup, implementaci a podporu řešení integrovaného systému ochrany proti APT útokům
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, implementace a podpora řešení integrovaného systému ochrany proti APT útokům na síti i koncových bodech, forenzní analytiku, vyšetřování a řešení kybernetických událostí.
Moderná materská škola v.1 - softvér
Predmetom je produkt vo forme softvéru, určený pre vedenie a personál materskej školy (MŠ), ako aj pre rodičov detí, navštevujúcich MŠ. Cieľom je priniesť riešenie, ktoré zvýši efektivitu práce vedenia a personálu MŠ v rámci ich každodenných administratívnych a riadiacich činností, ale aj zjednoduší a zefektívni komunikáciu medzi personálom MŠ a ...
Podpora licencií SAP
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb podpory SAP Standard Support v nasledovnom rozsahu: - SAP Application Developer User - SAP Application Professional User - SAP Application Limited Professional User - SAP Enterprise found. Pack (5 SAP App. Prof. User) - SAP Payroll Processing - SAP BusinessObject Edge BI, standard package (10 ...
Servisné služby na produkty QES Signer
Predmetom zákazky je vykonávanie a zabezpečovanie podpory prevádzky produktov QES Signer. Podrobná špecifikácia zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Služby technickej podpory IS-2
Predmetom zákazky je zabezpečenie vykonávania servisných úkonov smerujúcich k bezproblémovému užívaniu informačného systému a predmetných služieb verejného obstarávateľa a jeho ďalších nevyhnutných úprav v rozsahu vyplývajúcom z legislatívnych a metodických zmien, resp. odôvodnených požiadaviek jeho používateľov. Servisné služby sa delia na a) ...
Moderné dotácie BSK
Predmetom zákazky je zabezpečenie aplikačných úprav komponentov, elektronických procesov a doprogramovanie potrebných vrstiev systému dotácií.
Dodávka ICT prostředků
Předmětem veřejné zakázky je dodávka serverů, diskového pole a HW produktů pro VMware - instalace a zprovoznění, migrace dat ze stávajícího prostředí VMware. Dodávka zálohovacího serveru a páskové knihovny - instalace a zprovoznění, migrace ze stávajícího prostředí. Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v Příloze č. 1 - Technická ...
Technická podpora provozu APV Věcné plánování
Technická podpora provozu již vytvořeného APV Věcné plánování.
Zajištění supervisní péče pro nemocniční informační systém
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění supervisní péče pro nemocniční informační systém zadavatele. Nemocniční informační systém byl realizován dodavatelsky firmou STAPRO s. r. o.; blíže viz zadávací podmínky.
Podpora, nutný rozvoj a ukončení OKaplikací rezortu MPSV
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provozu a podpory funkčního celku - skupiny aplikací souhrnně pojmenovaných jako OKaplikace (souhrnně jako „OKaplikace“), které zahrnuje zejména provedení následujících činností: • služby převzetí stávajících OKaplikací; • služby podpory provozu OKaplikací (Služeb S1 - S4) na nezbytně dlouhou dobu ...
Podpora licencí Trend Micro
Předmětem veřejné zakázky je nákup podpory, včetně záruky a servisní podpory pro 22.000 uživatelů licencí Trend Micro Enterprise Security For Gateway (ESG) na 2 roky v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Vývoj specializovaného SW a HW pro monitoring osob a předmětů
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění a dodání vývojových kapacit pro vývoj vysoce zabezpečeného systému (zahrnujícího vývoj HW i SW) pro monitoring osob a předmětů v prostoru v rámci výše uvedeného Projektu (prostřednictvím systému zajišťujícího zabezpečený přenos dat mezi zařízeními a jejich další zpracování s primárním cílem na ...
Služby technickej podpory a údržby pre systém Quantum Scalar i6000 2020/2021
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej podpory a údržby systému Quantum Scalar i6000 v jeho aktuálnej konfigurácii podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Dodání a implementace ERP a poskytování služeb údržby a podpory
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění dodání a implementace ekonomického informačního systému a následného poskytování servisních služeb k tomuto systému. Předmět Veřejné zakázky se tak skládá z následujících činností: a) DODÁNÍ A IMPLEMENTACE EKONOMICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU (dále jen "ERP) b) POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PODPORY, ÚDRŽBY A ...
Vývoj systému pro ekonomickou optimalizaci nákladů při přípravě a realizaci výluk na železničních
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Zajištění podpory systémů SAP
Předmětem veřejné zakázky je poskytování/zabezpečení podpory (maintenance) softwarových produktů SAP v rozsahu služeb „SAP Standard Support“ a nákup nových licencí dle potřeb zadavatele
Poskytování služeb podpory a rozvoje systému SAP
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění služeb spojených s úpravami a rozšířením systému SAP dle požadavků a potřeb zadavatele.
Sběr dat v akvakultuře v ČR za rok 2017 a 2018
Předmětem plnění veřejné zakázky je získání hospodářských dat za rok 2017 a sociálních a hospodářských dat za rok 2018 v odvětví akvakultury v České republice. Tím bude zajištěno splnění požadavků stanovených právními předpisy EU, a to konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1004 ze dne 17. května 2017 o vytvoření rámce Unie pro ...