Súbor licencií na použitie digitálnych 3D modelov

Súbor licencií na použitie digitálnych 3D modelov

Predmetom zákazky je dodanie súboru licencií na použitie digitálnych 3d modelov. Predmet zákazky tvorí jeden logický celok. Súbor licencií na použitie digitálnych 3D modelov ľudských a iných postáv pripravených a prispôsobených pre ich ďalšie využitie a digitálne spracovanie na animáciu. 3D modely musia byť vizuálne verné svojej skutočnej predlohe ...

Modul distribuce dat - nákup HW

Modul distribuce dat - nákup HW

Předmětem VZ je dodávka materiálu a technologií k vybudování oddělené počítačové sítě ve stávajících kabelových trasách s koncovými prostředky určenými pro řízení cvičení typu CAX (Computer Assisted Exercise).

Zajištění uživatelské a technické podpory a další rozvoj SW CEDR - RKS - VKS

Zajištění uživatelské a technické podpory a další rozvoj SW CEDR - RKS - VKS

Předmětem této Veřejné zakázky je závazek dodavatele uskutečnit: - jednorázové plnění spočívající v: o rozvoji informačního systému Centrální evidence dotací z rozpočtu - Řídicí a kontrolní systém - veřejnosprávní kontrola (dále též „IS CEDR-RKS“) v roce 2018, o update IS CEDR-RKS v roce 2018, o dodání příslušné aktualizované dokumentace ...

Služba národního eIDAS uzlu

Služba národního eIDAS uzlu

Předmětem plnění veřejné zakázky je po dobu 24 měsíců poskytovat službu národního „uzlu eIDAS“ ve smyslu nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Národní uzel a případný middleware třetích stran (ohlášených eID systémů ...

Bezpečnostní systém a zálohování cloudu

Bezpečnostní systém a zálohování cloudu

Dodávka bezpečnostního systému a zálohování cloudu

CAD/CAM licence Tebis

CAD/CAM licence Tebis

Předmětem výběrového řízení je dodávka licencí CAD/CAM SW Tebis včetně zajištění uživatelské podpory po dobu 5 let. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

CAD 3D SW

CAD 3D SW

Předmětem výběrového řízení je dodávka souboru CAD 3D software pro vytváření a modifikaci konstrukčních dat a CAD 3D software pro prohlížení konstrukčních dat včetně zajištění uživatelské podpory po dobu 5 let. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky (dílčích objednávek vystavených zadavatelem).

CAD 3D SW II

CAD 3D SW II

Předmětem výběrového řízení je dodávka licence CAD 3D software pro vytváření a modifikaci konstrukčních dat včetně zajištění uživatelské podpory po dobu 5 let. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Bezpečné a moderní služby města Velké Meziříčí

Bezpečné a moderní služby města Velké Meziříčí

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dodávek ICT technologií (infrastrukturních prvků a SW aplikací) a souvisejících implementačních služeb pro projekt "Bezpečné a moderní služby města Velké Meziříčí". V rámci projektu budou zejména řešeny následující oblasti: 1) Implementace elektronických služeb, 2) Doplnění infrastruktury a ...

SW pro simulaci robotů – KA6 - FEI

SW pro simulaci robotů – KA6 - FEI

Předmětem veřejné zakázky je dodávka software pro simulaci robotů.

Dodávka a implementace Klinického informačního systému

Dodávka a implementace Klinického informačního systému

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace software – klinického informačního systému, poskytování poimplementačních služeb po dobu 5 let, a dále dodávka souvisejícího hardwarového vybavení, to vše dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Minimální technické parametry systému jsou uvedeny v Příloze č. 2. Plnění ...

Informační a komunikační systémy pro město Bruntál

Informační a komunikační systémy pro město Bruntál

Předmět veřejné zakázky vychází ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy s cílem podpořit pokročilé techniky eGovernmentu pořízením informačních a komunikačních technologií. Bude doplněna technologická infrastruktura, prostředky pro bezpečné sdílení dokumentů, možnost základní manažerské kontroly hospodaření společným datovým skladem, prvky ...

Podpora a rozvoj editační linky technické mapy 2018 - 2023

Podpora a rozvoj editační linky technické mapy 2018 - 2023

Předmětem plnění veřejné zakázky je podpora a rozvoj editační linky technické mapy. Systém ELTM je softwarové prostředí vyvinuté na platformě GeoMedia Smart Client, které slouží ke správě a aktualizaci Digitální technické mapy Prahy a souvisejícího datového obsahu.

UK FF - Dynamický nákupní systém na překlady a nebo korektury pro projekt KREAS

UK FF - Dynamický nákupní systém na překlady a nebo korektury pro projekt KREAS

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou překlady a/nebo korektury pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Přibližně 80 % překladů zahrnují překlady z anebo do anglického jazyka. Ostatními jazyky jsou francouzština, italština, němčina, polština, portugalština, španělština, staročeština. Podrobně bude předmět ...

Servery a další prvky technické infrastruktury ZABAGED

Servery a další prvky technické infrastruktury ZABAGED

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka serverů a dalších prvků technické infrastruktury informačního systému ZABAGED® 2014+ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Nové funkce IS města Trhové Sviny, II

Nové funkce IS města Trhové Sviny, II

(1) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky ICT zabezpečující nové funkce IS města Trhové Sviny. (2) Zadavatel rozdělil zakázku na 2 Části: (a) Část 1 – Nové funkce elektronické spisové služby, IS ekonomických agend a IS registrových agend (b) Část 2 – Řízení a vyhodnocování projektů Přičemž rozsah a způsob plnění jednotlivých částí ...

RCPTM/PřF – Výpočetní cluster

RCPTM/PřF – Výpočetní cluster

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetního clusteru, který se skládá z řídícího počítače a výpočetních uzlů propojených vysoce propustnou sítí. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 ...

Dodávka clusteru cloudových služeb II

Dodávka clusteru cloudových služeb II

Předmětem veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění uzlů clusteru a poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory (dále jen „rozšířená záruka“) ve formě reakce next business day, on site v lokalitě ÚVT MU, Botanická 68a, Brno.

Úprava softvéru a hardvéru virtuálnej strelnice STING

Úprava softvéru a hardvéru virtuálnej strelnice STING

Doplnenie a rozšírenie virtuálnej strelnice STING o 6 ks simulátorov reálnych krátkych zbraní zavedených v OS SR (Pi CZ P-09) Návrh a zabezpečenie nového plniaceho systému pre reálne zbrane a celková úprava hardvéru a softvéru virtuálnej strelnice s cieľom zefektívniť výcvik a priblížiť ho reálnym požiadavkám. Podrobnejšie v súťažných ...

Rozšíření diskového systému 2018

Rozšíření diskového systému 2018

Předmětem této veřejné zakázky je zvětšení kapacity diskového systému pro provozní data, inovace a rozšíření diskové kapacity pro zálohování a archivaci, zabezpečení dostupnosti provozních dat a aplikací provozem ve dvou vzdálených DR lokalitách s odolností proti výpadku celé jedné lokality a rozšíření redundantní SAN FC infrastruktury přes dvě ...

Informačný systém ISP a IPTV I

Informačný systém ISP a IPTV I

Informačný systém ISP a IPTV pre projekt: Vytvorenie informačného systému ISP a IPTV .

Softwarová platforma pre podnikový IS I

Softwarová platforma pre podnikový IS I

Softwarová platforma pre podnikový IS pre projekt Multipodnikový informačný systém: riešenie pre podniky každej veľkosti a zamerania.

Dodávka ekonomicko-provozního řešení

Dodávka ekonomicko-provozního řešení

Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka ekonomicko-provozního softwarového řešení.

Implementácia koridorových služieb v rámci medzinárodného projektu RIS COMEX

Implementácia koridorových služieb v rámci medzinárodného projektu RIS COMEX

Predmetom zákazky je zavedenie riečnych informačných služieb na dunajskom koridore pozostáva z implementácie a prevádzky cezhraničných riečnych informačných služieb založených na operačnej výmene údajov RIS. Tieto koridorové (informačné) služby založené na systéme RIS umožnia riadenie dopravy zo strany orgánov a riadenie dopravy v odvetví ...

Regulace pro ambulantní péče

Regulace pro ambulantní péče

Modul musí zajistit výpočet vypořádání (tj. vyrovnání úhrad poskytovatelům zdravotní péče) a výpočet regulačních omezení těchto úhrad pro praktické lékaře, ambulantní lékaře, gynekology a další ambulantní odbornosti (interní obory, genetika, chirurgie a další). Základní popis výpočtů regulací a vypořádání je obsažen ve Vyhlášce o stanovení hodnot ...

(záznamy 1/25 z 5756)  strana 1 / 231