Fotovoltaická elektrárna

Fotovoltaická elektrárna

Předmětem zakázky jsou stavební práce a dodávka fotovoltaické elektrárny 29,5 kWp pro zajištění energetických úspor objektu.

Sběrný dvůr Mnichovice

Sběrný dvůr Mnichovice

Předmětem veřejné zakázky "Sběrný dvůr Mnichovice" je: 1. Část 1: Sběrný dvůr Mnichovice – dodávky Uzavření kupní smlouvy jejímž předmětem bude dodávka vybavení sběrného dvora - kontejnery, nádoby na odpad, mostní váha, mobilní eko sklad včetně povinného vybavení nádobami, lis na odpad, stojany na big-bagy, štěpkovač a kamerový systém včetně ...

SUSEN - Koncentrovaná solární energie

SUSEN - Koncentrovaná solární energie

Zařízení ke studiu dynamického chování, efektivity a vývoje komponent pro koncentrované solární elektrárny (CSP). Hlavními součástmi zařízení jsou smyčka s pasivní cirkulací, umělým zdrojem záření, koncentrátorem energie a akumulátorem tepelné energie. Zařízení bude dále vybaveno modelovou součástí pro další využití/spotřebu zpracované energie. ...

SUSEN - Koncentrovaná solární energie

SUSEN - Koncentrovaná solární energie

Zařízení ke studiu dynamického chování, efektivity a vývoje komponent pro koncentrované solární elektrárny (CSP). Hlavními součástmi zařízení jsou smyčka s pasivní cirkulací, umělým zdrojem záření, koncentrátorem energie a akumulátorem tepelné energie. Zařízení bude dále vybaveno modelovou součástí pro další využití/spotřebu zpracované energie. ...

Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s r.o.

Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s r.o.

Předmětem zakázky je dodávka následujícího technologického vybavení pracoviště recyklačního zařízení: - Velkokapacitní hrubotřídič Podrobný popis technologie je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Poptávám temperaci domu

Poptávám temperaci domu

Mám zatím jen dotaz, neboť se neorientuji v situaci. Potřebuji poradit ohledně temperace domu proti vymrzání solárním panelem, (jedná se o Kácov osada Račiněves) hlavně v zimě kdy jezdíme jednou za 14 dní a jsou dlouhodobé HOLOMRAZY. Předem upozornuji, že dům je postaven hodně před 2. světovou válkou a je upraven jako na trvalé bydlení / rekreaci ...

Zařízení na úpravu objemných odpadů - SH Drtiče s.r.o.

Zařízení na úpravu objemných odpadů - SH Drtiče s.r.o.

Dodávka 1 ks drtiče velkoobjemového odpadu.

Poptávám dodávku tepelného čerpadla

Poptávám dodávku tepelného čerpadla

Poptávám dodávku tepelného čerpadla HOTJET 15 ONE2. Prosím o nabídku, včetně doporučeného příslušenství (pancéřové hadice) a autorizovaného uvedení do provozu. Realizace - srpen 2015, rodinný dům, Krupá okres Kolín.

Mobilní kompostárna Forest

Mobilní kompostárna Forest

dodávka mobilního integrovaného drtícího a míchacího vozu s lisem do vaků včetně kompostovacího příslušenství, nakladače včetně váhy na lopatě, měřící techniky a elektrocentrál

Odstranění selenu ze zdroje pitné vody v obecním vodovodu v Chrašticích

Odstranění selenu ze zdroje pitné vody v obecním vodovodu v Chrašticích

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úpravy pitné vody pro obec formou dodávky, montáže a zprovoznění technologie k zajištění separace selenu z vody. Upravená voda musí splňovat v celém rozsahu kvalitativní přípustná kritéria stanovená Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR 252/2004 Sb.

Odstranění selenu ze zdroje pitné vody v obecním vodovodu v Chrašticích

Odstranění selenu ze zdroje pitné vody v obecním vodovodu v Chrašticích

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úpravy pitné vody pro obec formou dodávky, montáže a zprovoznění technologie k zajištění separace selenu z vody. Upravená voda musí splňovat v celém rozsahu kvalitativní přípustná kritéria stanovená Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR 252/2004 Sb.

Drcení plastů

Drcení plastů

Zařízení na úpravu (drcení) plastů. 2x linka na drcení a odprášení plastů, tím bude docíleno kvalitnější zpracování plastů na finální výrobek. Linka bude pracovat s plasty, které mají původ v komunálním odpadu, tedy s odpady 150102 a 191204 a 200139.

Instalace zařízení ke snížení emisí TZL z kotlů Vesko - B Zruč nad Sázavou

Instalace zařízení ke snížení emisí TZL z kotlů Vesko - B Zruč nad Sázavou

Předmětem veřejné zakázky je instalace zařízení ke snižování emisí tuhých znečišťujících látek a ke zvýšení energetické účinnosti stávajících kotlů na spalování biomasy o součtovém výkonu 4,3 MW, na kotelně ul. Okružní, Zruč nad Sázavou.

Kogenerační zdroj tepla Pražská

Kogenerační zdroj tepla Pražská

Předmětem zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění kogenerační jednotky pro teplárenský provoz („KJ“) v Benešově o elektrickém výkonu 1,56 MWe a zajištění jejího záručního servisu. Dále je součástí předmětu zakázky dodávka, instalace a zprovoznění veškerého dalšího zařízení nutného pro připojení KJ k distribučním sítím (teplo, elektřina), ...

Kogenerační zdroj tepla Pražská

Kogenerační zdroj tepla Pražská

Předmětem zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění kogenerační jednotky pro teplárenský provoz („KJ“) v Benešově o elektrickém výkonu 1,56 MWe (±5%) a zajištění jejího záručního servisu. Dále je součástí předmětu zakázky dodávka, instalace a zprovoznění veškerého dalšího zařízení nutného pro připojení KJ k distribučním sítím (teplo, elektřina), ...

Zvýšení účinnosti recyklace skleněného odpadu

Zvýšení účinnosti recyklace skleněného odpadu

Předmětem této zakázky je dodávka nových technologií pro třídění a recyklaci skleněného odpadu v provozovnách zadavatele Nové Sedlo a Příbram, blíže specifikovaných zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí služeb spočívajících v jejich instalaci a uvedení do plného provozu. Dodávka zařízení je rozdělena na 2 části, a to ...

Nákup vybavení pro kompostárnu Bytíz - drtič bioodpadu

Nákup vybavení pro kompostárnu Bytíz - drtič bioodpadu

Nákup vybavení pro kompostárnu Bytíz II - třídič kompostu. Dodávka stroje na vybavení kompostárny – nákup třídiče včetně publicity.

Dodávka technologického celku kanálového lisu II

Dodávka technologického celku kanálového lisu II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace technologického zařízení, které slouží k úpravě separovaných odpadů technologickou operací lisování, za účelem zvýšení jakosti pro následné zpracování a efektivnějšího transportu k následnému využití odpadů. Jedná se o dodávku lisu a dopravníku včetně souvisejících stavebních úprav nutných pro ...

Zařízení na dotřídění odpadů REGIOS a.s.

Zařízení na dotřídění odpadů REGIOS a.s.

dodávka mobilního pneumatického třidiče

SUSEN – Zařízení pro simulaci těžké havárie JE nové generace (LOCA)

SUSEN – Zařízení pro simulaci těžké havárie JE nové generace (LOCA)

Zkušební zařízení LOCA bude sloužit k simulaci podmínek vnějšího prostředí (teplota / tlak / vlhkost / sprchování dezaktivačním roztokem), které vznikají v případě projektových havárií a nadprojektových havárií s únikem chladiva na jaderných elektrárnách (JE) nebo k simulaci podobných termodynamických podmínek v jiných zařízeních. Samotná zkouška ...

Poptávám bioplynovou stanici

Poptávám bioplynovou stanici

Poptávám bioplynovou stanici,v rámci celé ČR.

Mokrá pračka plynů

Mokrá pračka plynů

Záměrem zadavatele je na základě tohoto zadávacího řízení uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu, na jejímž základě vybraný uchazeč zadavateli dodá a instaluje v areálu výrobního závodu zadavatele mokrou pračku plynů, jež bude technologicky navazovat na sušárny řepných řízků tím, že bude odsávat plyny vzniklé při sušení a snižovat tak emise tuhých ...

Změna zroje ÚT Roudný

Změna zroje ÚT Roudný

Změna zdroje ÚT ze současného vytápění propanem na vytápění a ohřev TUV pomocí tepelných čerpadel a solárních panelů, včetně potřebných stavebních úprav.

(záznamy 1/25 z 35)  strana 1 / 2