Dodávka a montáž keramického fasádneho obkladu
Predmetom zákazky je dodávka a montáž ventilovaného a prevetrávaného keramického fasádneho obkladu vonkajších priestorov objektu plavárne. Rekonštrukcia mestskej plavárne prebieha najmä prostredníctvom vlastných kapacít verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie len v rozsahu činnosti, ktoré nedokáže vlastnými ...
Poptáváme rekonstrukci dvou vstupních schodišť
Poptáváme opravu/rekonstrukci dvou vstupních schodišť do panelového domu na Radotínské ulici v Bílovci v majetku společenství vlastníků (v případě zájmu zašleme fotografie). Důvodem poškození stávající dlažby je špatně provedený podklad, dochází k němu zejména při stěhování těžšího nábytku.
Poptávám zástěnu za kuchyňskou linku
Poptávám cenovou nabídku na m2 zástěny za kuchyňskou linku v černé lesklé barvě. Děkuji za odpověď S pozdravem L.Sedláčková
Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou - oprava dlažby
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je oprava dlažby přízemí kostela včetně přípravných prací a závěrečné povrchové úpravy. Součástí veřejné zakázky je i technologický vývoj a dodávka keramických dlaždic.
Poptávám stavební a truhlářské práce
Hledám řemeslníky na opravy omítek stěn, kladení zámkové dlažby, a jiné stavební a taky truhlářské práce na rekonstrukci domu. Možnost ubytování. Položky jednotlivých výměrů dodám na ocenění. Nabídnete cenu. Rozhoduje kvalita a dodržování dohody a cena. Okr. Benešov. Bližší informace dodám. Termín dle dohody. Materiál mohu dodat. Jsem investor.
Zadní Chodov - úpravy místních komunikací a chodníků
Jedná se o vybudování (místy obnovu stávajících) chodníků především podél hlavní průtahové komunikace, dále úpravu stávající autobusové zastávky u silnice II/201 (v obou směrech) a úpravu místních komunikací v řešené části obce: - dopravní - parkoviště o rozloze 60 m2 = 4 parkovací stání, chodníky a přejezdy 1615 m2 (1046+{317+252}), záliv AZ 223 ...
Poptávám pokládku kamínkového koberce
Hledám firmu v Ostravě, která se zabývá pokládkou kamínkových koberců.
Sanace suterénu a výměna pochozích vrstev na terasách v objektu Dykova 12, Praha 10
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení sanace suterénních prostor a výměna pochozích vrstev na terasách v objektu Diplomatického servisu na adrese: Dykova 12, Praha 10.
IBV Ľubovec – miestne komunikácie
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby "IBV Ľubovec miestne komunikácie", ktorá pozostáva zo stavebného objektu: SO 02 Miestne komunikácie a týchto častí: Vetva "A", Vetva "B", Vetva "C", Vetva "D", Chodníky do obce a Dopravné značenie. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácií a vo výkaze výmer, ktoré ...
IS lokalita Na Horkách
novostavba dopravní a technické infrastruktury pro budoucí zásobování lokality 44 rodinných domů v oblasti nad ulicí Horky, v k.ú. Kralice nad Oslavou - místní komunikace, chodníky, sjezdy, kanalizace, vodovod, plynovodní řad, veřejné osvětlení a místní rozhlas
Rekonstrukce ulic Horní Česká, Malá Michalská, Znojmo
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby s názvem: Rekonstrukce ulic Horní Česká, Malá Michalská v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ.
Parkoviská na sídlisku Východ a oprava miestnych komunikácií v meste Topoľčany
V rámci stavebných prác sa rieši rekonštrukcia asfaltového krytu vozoviek, frézovaním jestvujúceho asfaltového krytu s položením nového asfaltového krytu, ako aj zlepšenie technického stavu chodníkov ich frézovaním jestvujúceho asfaltu a položením betónovej dlažby. Na zlepšenie statickej dopravy na sídlisku Východ sa navrhuje vybudovať parkovacie ...
Revitalizácia vnútrobloku Luhy I. v Partizánskom
Projekt rieši revitalizáciu vnútrobloku, ktorá pozostáva z terénnych a sadových úprav (výsadba drevín, záhonov, založenie trávnikov), stavebných úprav komunikačnej siete (obnova chodníkov a spevnených plôch), osadenia prvkov drobnej architektúry (nové lavičky, smetiaky a stojany pre bicykle), čiastočnej rekonštrukcie verejného osvetlenia (demontáž ...
Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice  - Rožňava
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s rekonštrukciou plochy chodníka na východnej a južnej strane Námestia baníkov v rozsahu: Objektová skladba: SO 01.2 - Chodník SO 01.3 - Drobná architektúra mobiliár SO 01.4 - Zeleň SOA - 10 Vodovod rad-2 + domové prípojky, kanalizačné prípojky - odvod žľaby, chodník VP26 - 29 kanalizačné ...
Výstavba chodníku podél silnice III/4868 v obci Vidče - úsek I., úsek II.
Předmětem veřejné zakázky je výstavba chodníku podél silnice III/4868 v obci Vidče.
Chodníkové těleso Veřovice, podél silnice II/483 a II/480 včetně účelového odvodnění
Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva o dílo spočívající v provedení stavebních prací. Jedná se o novou trvalou stavbu chodníkového tělesa včetně odvodnění, nasvětlení přechodů pro chodce a doplnění chybějícího veřejného osvětlení. Účelem užívání stavby je zajištění dopravy pro ...
Chodník v obci Oravský Podzámok pri štátnej ceste I/59
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy existujúceho chodníka popri štátnej ceste I/59 v obci Oravský Podzámok.
Fejfalíkova, Legionářská - rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby s názvem: Fejfalíkova, Legionářská - rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ.
Prosecká, Praha 8
Předmětem plnění je kompletní rekonstrukce komunikace a chodníků komunikace Prosecká, v úseku U Pekařky - Na Rozhraní v Praze 8 v délce 900 m. Bude provedena výměna podloží v aktivní zóně vč. hloubkové sanace. Povrch vozovky bude z asfaltových vrstev, konstrukce chodníků a vjezdů z betonové dlažby. Dojde k úpravě odvodnění, které je řešeno ...
Modernizácia Karpatskej ulice
Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy o dielo na uskutočnenie stavebných prác na Karpatskej ulici v katastrálnom území obce Lozorno, okres Malacky, podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v náležitostiach pre realizáciu stavby (ďalej aj ako "Projektová dokumentácia"), vypracovanej spoločnosťou HBH Projekt spol. s r.o. Jedná sa o ...
Novostavba chodníku podél průtahu Načeratice
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby s názvem: Novostavba chodníku podél průtahu Načeratice v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ.
Stavba chodníku v obci Kolaje
Obec Kolaje vypisuje výběrové řízení na stavbu 155 metrů chodníku od č.p. 36 k autobusové zastávce. Stavba bude probíhat dle přiložené stavební dokumentace.
Rek. ul. Koněvovy, Praha 3
Předmětem plnění je rekonstrukce 1. etapy uličního prostoru ulice Koněvova v Praze 3, v rozsahu mezi ulicemi Husitská až Černínova v délce cca 750 m, a to podle projektové dokumentace tvořící nedílnou součást této zadávací dokumentace. Konstrukce vozovky je navržena s asfaltovým krytem. V prostoru parkovacích pruhů je ...
Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice  - Rožňava - východná strana chodníka
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s rekonštrukciou plochy chodníka na východnej strane Námestia baníkov v Rožňave.
Poptávám provedení zámkové dlažby pod pergolu
Poptávám provedení zámkové dlažby pod pergolu. Lokalita: Lubno, Frýdlant nad Ostravicí Termín provedení: dohodou Max. cena: dohodou Materiál: zajištěn Množství, počet, rozměry: 48m2 dlažby Historik + 70m obrubník Krajový kámen Presbeton Další informace: výkop proveden, materiál na místě.