Oprava komunikace pro pěší podél komunikací v obci Hřibojedy
K rekonstrukci stávajících chodníků podél komunikací dojde v zastavěné části obce Hřibojedy. Díky chodníkům dochází k oddělení pěší a automobilové dopravy, čímž se zvýší bezpečnost provozu. S ohledem na charakter chodníků není zavedeno staničení. K údržbě chodníků dojde v délce 744 m. Šírka chodníků je proměnná a bude odpovídat současnému stavu. ...
Rekonštrukcia Cintorínskej ulice v Obci Ivanka pri Dunaji
Rekonštrukcia Cintorínskej ulice: Predmetom návrhu je oprava Cintorínskej ulice v celej jej dĺžke a šírke vrátane jej obrúb. Sú časťou opravy nie je nová realizácia dopojení k vjazdom a pred vjazdami k rodinným domom s výnimkou betónového chodníka medzi Škultétyho ul. a cintorínom, ktorý bude nahradený konštrukciou zo zámkovej ...
Poptávám opravu terasy
Poptávám opravu terasy na bytovém domě.
Nákup stavebního materiálu pro opravu chodníků, uličních vpustí, dešťové kanalizace, opěrných zídek
Předmětem veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (DNS) na dodávky stavebního materiálu pro opravu chodníků, uličních vpustí, dešťové kanalizace, opěrných zídek a schodišť. DNS je rozdělen do kategorií A až C. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v jednotlivých kategoriích DNS jsou dodávky výrobků pod CPV kódy uvedenými v ...
Gelnica – Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry
Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorých výsledkom bude rekonštrukcia chodníkov a výstavba miestnych komunikácií v meste Gelnica, čím sa skvalitnia životné podmienky obyvateľom MRK formou zlepšenia dostupnosti služieb (vzdelávacie inštitúcie, mestský úrad, zdravotné stredisko, autobusová zastávka) podľa platnej projektovej dokumentácie stavby, ...
Oprava komunikace pro pěší podél komunikací v obci Hřibojedy
Oprava, rekonstrukce chodníků v obci Hřibojedy.
Nákup stavebního materiálu pro opravu chodníků, uličních vpustí, dešťové kanalizace, opěrných zídek
Předmětem veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (DNS) na dodávky stavebního materiálu pro opravu chodníků, uličních vpustí, dešťové kanalizace, opěrných zídek a schodišť. DNS je rozdělen do kategorií A až C. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v jednotlivých kategoriích DNS jsou dodávky výrobků pod CPV kódy uvedenými v ...
Rekonstrukce ulic Kollárova, Krátká a Revoluční I. ve Volarech
Předmětem je celková rekonstrukce místní komunikace včetně chodníků, kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení ulic Kollárova, Krátká, Revoluční I. ve Volarech.
Poptávám opravu chodníku
Oprava propadajícího chodníku se zámkovou dlažbou.
Poptávám opravu betonového vjezdu
Poptávám opravu betonového vjezdu k domu. Nejlépe vybourat beton, odvoz a pokládka dlažby. Rozměr 50m2.
Levoča – Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti
Projektová dokumentácia pozostáva z 2 častí: Levoča - Levočské Lúky zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami SO 01 Komunikácia SO 02 Chodníky SO 03 Verejné osvetlenie Levoča - Levočské Lúky dobudovanie základnej technickej infraštruktúry SO 01 Miestne komunikácie SO 02 Chodníky SO 03 ...
Miestna komunikácia a chodník Sasinkova ulica, Kúty
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s vybudovaním nových asfaltových miestnych komunikácií (ciest) na Sasinkovej a Kozej ulici vrátane chodníkov zo zámkovej dlažby. Dĺžka komunikácií je 771,5 m a dĺžka chodníkov je celkom 599,2 m. Podrobné informácie viď v súťažných podkladoch najmä v prílohe D1 - Projektová dokumentácia.
Pěší stezka - lokalita Šance - I. etapa
Předmětem této veřejné zakázky je vybudování jednostranného chodníku podél stávající silnice III/01179 procházející obcí Mosty u Jablunkova. Součástí stavby je stavba autobusové zastávky v autobusovém zálivu s nástupištěm, místo pro přecházení a opěrná zeď. Je navrženo nové odvodnění komunikace.
Úprava ulice Rázusova - chodníky a priľahlý zelený pás
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác " Úprava ulice Rázusova - chodníky a priľahlý zelený pás" v súlade s projektovou dokumentáciou a v rozsahu výkazov výmer Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou ...
Regenerace sídliště Fifejdy II - VII. etapa, část B + XI. etapa, část B
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části sídliště Fifejdy II, která navazuje a propojuje již realizované části „A“ VII. a XI. etapy. Lokalita řešeného území se nachází kolem ulic Ahepjukova a Gen. Janouška. Realizací veřejné zakázky dojde k regeneraci veřejných prostor a zajištění možnosti trávení volného času obyvatel sídliště. Projektová ...
Školský internát B. Bystrica – Rekonštrukcia objektov – zníženie energetickej náročnosti
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác. Budova pozostáva zo šiestich nadzemných podlaží a jedného technického čiastočne zapusteného podlažia. Skladá sa z dvoch dilatačne oddelených blokov. Obvodový plášť je tvorený z keramzitbetónových panelov hr. 300 mm. Strešný plášť je riešený ako dvojplášťová plochá strecha so živičnou ...
Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou
Předmětem stavební akce je kompletní rekonstrukce veřejného prostranství a uličního prostoru v rozsahu náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou, včetně vegetačních úprav, osazení uličního mobiliáře, přeložek a ochrany všech dotčených sítí a zařízení a technické infrastruktury.
Dodávka a montáž keramického fasádneho obkladu
Predmetom zákazky je dodávka a montáž ventilovaného a prevetrávaného keramického fasádneho obkladu vonkajších priestorov objektu plavárne. Rekonštrukcia mestskej plavárne prebieha najmä prostredníctvom vlastných kapacít verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie len v rozsahu činnosti, ktoré nedokáže vlastnými ...
Poptáváme rekonstrukci dvou vstupních schodišť
Poptáváme opravu/rekonstrukci dvou vstupních schodišť do panelového domu na Radotínské ulici v Bílovci v majetku společenství vlastníků (v případě zájmu zašleme fotografie). Důvodem poškození stávající dlažby je špatně provedený podklad, dochází k němu zejména při stěhování těžšího nábytku.
Poptávám zástěnu za kuchyňskou linku
Poptávám cenovou nabídku na m2 zástěny za kuchyňskou linku v černé lesklé barvě. Děkuji za odpověď S pozdravem L.Sedláčková
Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou - oprava dlažby
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je oprava dlažby přízemí kostela včetně přípravných prací a závěrečné povrchové úpravy. Součástí veřejné zakázky je i technologický vývoj a dodávka keramických dlaždic.
Poptávám stavební a truhlářské práce
Hledám řemeslníky na opravy omítek stěn, kladení zámkové dlažby, a jiné stavební a taky truhlářské práce na rekonstrukci domu. Možnost ubytování. Položky jednotlivých výměrů dodám na ocenění. Nabídnete cenu. Rozhoduje kvalita a dodržování dohody a cena. Okr. Benešov. Bližší informace dodám. Termín dle dohody. Materiál mohu dodat. Jsem investor.
Zadní Chodov - úpravy místních komunikací a chodníků
Jedná se o vybudování (místy obnovu stávajících) chodníků především podél hlavní průtahové komunikace, dále úpravu stávající autobusové zastávky u silnice II/201 (v obou směrech) a úpravu místních komunikací v řešené části obce: - dopravní - parkoviště o rozloze 60 m2 = 4 parkovací stání, chodníky a přejezdy 1615 m2 (1046+{317+252}), záliv AZ 223 ...
Poptávám pokládku kamínkového koberce
Hledám firmu v Ostravě, která se zabývá pokládkou kamínkových koberců.
Sanace suterénu a výměna pochozích vrstev na terasách v objektu Dykova 12, Praha 10
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení sanace suterénních prostor a výměna pochozích vrstev na terasách v objektu Diplomatického servisu na adrese: Dykova 12, Praha 10.