Poptávám opravu betonového vjezdu
Poptávám opravu betonového vjezdu k domu. Nejlépe vybourat beton, odvoz a pokládka dlažby. Rozměr 50m2.
Levoča – Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti
Projektová dokumentácia pozostáva z 2 častí: Levoča - Levočské Lúky zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami SO 01 Komunikácia SO 02 Chodníky SO 03 Verejné osvetlenie Levoča - Levočské Lúky dobudovanie základnej technickej infraštruktúry SO 01 Miestne komunikácie SO 02 Chodníky SO 03 ...
Miestna komunikácia a chodník Sasinkova ulica, Kúty
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s vybudovaním nových asfaltových miestnych komunikácií (ciest) na Sasinkovej a Kozej ulici vrátane chodníkov zo zámkovej dlažby. Dĺžka komunikácií je 771,5 m a dĺžka chodníkov je celkom 599,2 m. Podrobné informácie viď v súťažných podkladoch najmä v prílohe D1 - Projektová dokumentácia.
Pěší stezka - lokalita Šance - I. etapa
Předmětem této veřejné zakázky je vybudování jednostranného chodníku podél stávající silnice III/01179 procházející obcí Mosty u Jablunkova. Součástí stavby je stavba autobusové zastávky v autobusovém zálivu s nástupištěm, místo pro přecházení a opěrná zeď. Je navrženo nové odvodnění komunikace.
Úprava ulice Rázusova - chodníky a priľahlý zelený pás
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác " Úprava ulice Rázusova - chodníky a priľahlý zelený pás" v súlade s projektovou dokumentáciou a v rozsahu výkazov výmer Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou ...
Regenerace sídliště Fifejdy II - VII. etapa, část B + XI. etapa, část B
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části sídliště Fifejdy II, která navazuje a propojuje již realizované části „A“ VII. a XI. etapy. Lokalita řešeného území se nachází kolem ulic Ahepjukova a Gen. Janouška. Realizací veřejné zakázky dojde k regeneraci veřejných prostor a zajištění možnosti trávení volného času obyvatel sídliště. Projektová ...
Školský internát B. Bystrica – Rekonštrukcia objektov – zníženie energetickej náročnosti
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác. Budova pozostáva zo šiestich nadzemných podlaží a jedného technického čiastočne zapusteného podlažia. Skladá sa z dvoch dilatačne oddelených blokov. Obvodový plášť je tvorený z keramzitbetónových panelov hr. 300 mm. Strešný plášť je riešený ako dvojplášťová plochá strecha so živičnou ...
Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou
Předmětem stavební akce je kompletní rekonstrukce veřejného prostranství a uličního prostoru v rozsahu náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou, včetně vegetačních úprav, osazení uličního mobiliáře, přeložek a ochrany všech dotčených sítí a zařízení a technické infrastruktury.
Dodávka a montáž keramického fasádneho obkladu
Predmetom zákazky je dodávka a montáž ventilovaného a prevetrávaného keramického fasádneho obkladu vonkajších priestorov objektu plavárne. Rekonštrukcia mestskej plavárne prebieha najmä prostredníctvom vlastných kapacít verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie len v rozsahu činnosti, ktoré nedokáže vlastnými ...
Poptáváme rekonstrukci dvou vstupních schodišť
Poptáváme opravu/rekonstrukci dvou vstupních schodišť do panelového domu na Radotínské ulici v Bílovci v majetku společenství vlastníků (v případě zájmu zašleme fotografie). Důvodem poškození stávající dlažby je špatně provedený podklad, dochází k němu zejména při stěhování těžšího nábytku.
Poptávám zástěnu za kuchyňskou linku
Poptávám cenovou nabídku na m2 zástěny za kuchyňskou linku v černé lesklé barvě. Děkuji za odpověď S pozdravem L.Sedláčková
Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou - oprava dlažby
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je oprava dlažby přízemí kostela včetně přípravných prací a závěrečné povrchové úpravy. Součástí veřejné zakázky je i technologický vývoj a dodávka keramických dlaždic.
Poptávám stavební a truhlářské práce
Hledám řemeslníky na opravy omítek stěn, kladení zámkové dlažby, a jiné stavební a taky truhlářské práce na rekonstrukci domu. Možnost ubytování. Položky jednotlivých výměrů dodám na ocenění. Nabídnete cenu. Rozhoduje kvalita a dodržování dohody a cena. Okr. Benešov. Bližší informace dodám. Termín dle dohody. Materiál mohu dodat. Jsem investor.
Zadní Chodov - úpravy místních komunikací a chodníků
Jedná se o vybudování (místy obnovu stávajících) chodníků především podél hlavní průtahové komunikace, dále úpravu stávající autobusové zastávky u silnice II/201 (v obou směrech) a úpravu místních komunikací v řešené části obce: - dopravní - parkoviště o rozloze 60 m2 = 4 parkovací stání, chodníky a přejezdy 1615 m2 (1046+{317+252}), záliv AZ 223 ...
Poptávám pokládku kamínkového koberce
Hledám firmu v Ostravě, která se zabývá pokládkou kamínkových koberců.
Sanace suterénu a výměna pochozích vrstev na terasách v objektu Dykova 12, Praha 10
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení sanace suterénních prostor a výměna pochozích vrstev na terasách v objektu Diplomatického servisu na adrese: Dykova 12, Praha 10.
IBV Ľubovec – miestne komunikácie
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby "IBV Ľubovec miestne komunikácie", ktorá pozostáva zo stavebného objektu: SO 02 Miestne komunikácie a týchto častí: Vetva "A", Vetva "B", Vetva "C", Vetva "D", Chodníky do obce a Dopravné značenie. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácií a vo výkaze výmer, ktoré ...
IS lokalita Na Horkách
novostavba dopravní a technické infrastruktury pro budoucí zásobování lokality 44 rodinných domů v oblasti nad ulicí Horky, v k.ú. Kralice nad Oslavou - místní komunikace, chodníky, sjezdy, kanalizace, vodovod, plynovodní řad, veřejné osvětlení a místní rozhlas
Rekonstrukce ulic Horní Česká, Malá Michalská, Znojmo
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby s názvem: Rekonstrukce ulic Horní Česká, Malá Michalská v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ.
Parkoviská na sídlisku Východ a oprava miestnych komunikácií v meste Topoľčany
V rámci stavebných prác sa rieši rekonštrukcia asfaltového krytu vozoviek, frézovaním jestvujúceho asfaltového krytu s položením nového asfaltového krytu, ako aj zlepšenie technického stavu chodníkov ich frézovaním jestvujúceho asfaltu a položením betónovej dlažby. Na zlepšenie statickej dopravy na sídlisku Východ sa navrhuje vybudovať parkovacie ...
Revitalizácia vnútrobloku Luhy I. v Partizánskom
Projekt rieši revitalizáciu vnútrobloku, ktorá pozostáva z terénnych a sadových úprav (výsadba drevín, záhonov, založenie trávnikov), stavebných úprav komunikačnej siete (obnova chodníkov a spevnených plôch), osadenia prvkov drobnej architektúry (nové lavičky, smetiaky a stojany pre bicykle), čiastočnej rekonštrukcie verejného osvetlenia (demontáž ...
Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice  - Rožňava
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s rekonštrukciou plochy chodníka na východnej a južnej strane Námestia baníkov v rozsahu: Objektová skladba: SO 01.2 - Chodník SO 01.3 - Drobná architektúra mobiliár SO 01.4 - Zeleň SOA - 10 Vodovod rad-2 + domové prípojky, kanalizačné prípojky - odvod žľaby, chodník VP26 - 29 kanalizačné ...
Výstavba chodníku podél silnice III/4868 v obci Vidče - úsek I., úsek II.
Předmětem veřejné zakázky je výstavba chodníku podél silnice III/4868 v obci Vidče.
Chodníkové těleso Veřovice, podél silnice II/483 a II/480 včetně účelového odvodnění
Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva o dílo spočívající v provedení stavebních prací. Jedná se o novou trvalou stavbu chodníkového tělesa včetně odvodnění, nasvětlení přechodů pro chodce a doplnění chybějícího veřejného osvětlení. Účelem užívání stavby je zajištění dopravy pro ...
Chodník v obci Oravský Podzámok pri štátnej ceste I/59
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy existujúceho chodníka popri štátnej ceste I/59 v obci Oravský Podzámok.