Poptávám realizaci FVE

Poptávám realizaci FVE

Sháním firmu pro realizaci fotovoltaické elektrárny. Pokud chcete, pošlu Vám údaje potřebné k nabídce. Jedná se o provedení na střechu, a výkon 30KW. Realizace v prvním čtvrtletí 2013. Děkuji

Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit

Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit

Předmětem veřejné zakázky je příprava podkladů k vyhlášení evropsky významných lokalit za zvláště chráněná území. Jedná se o tyto evropsky významné lokality v Kraji Vysočina, mimo území CHKO, u nichž je navržena kategorie ochrany přírodní památka nebo přírodní rezervace: Habrová seč, Havranka, Horní Mrzatec, Kamenický rybník, Kozének, Maršovec a ...

Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou

Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou

Předmětem veřejné zakázky je příprava podkladů k vyhlášení evropsky významných lokalit (dále jen "EVL")za zvláště chráněná území. Jedná se o tyto evropsky významné lokality v Kraji Vysočina, mimo území CHKO, u nichž je navržena kategorie ochrany přírodní památka: EVL Znětínské rybníky a EVL Rybníky u Rudolce.

Kanalizace a ČOV Veselá, vodovod Veselá

Kanalizace a ČOV Veselá, vodovod Veselá

Výstavba nových kanalizačních stok, čistírny odpadních vod, dílčích vodovodních řadů a automatické tlakové stanice pro obec Veselá. Splašková síť je v celém rozsahu navržena jako gravitační. Součástí výstavby kanal. sítě budou také dílčí úseky kanal. přípojek od uliční stoky za obrubník nebo hranu komunikací. V rámci plánované výstavby nových ...

Sdružené dodávky elektrické energie pro Město Humpolec a jeho příspěvkové organizace

Sdružené dodávky elektrické energie pro Město Humpolec a jeho příspěvkové organizace

Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny hladiny nízkého napětí (NN) do odběrných míst centrálního zadavatele a jednotlivých pověřujících zadavatelů oprávněnému zákazníkovi s převzetím závazku odebrat elektrickou energií z elektrizační soustavy ve smyslu vyhlášky ERÚ č. 541/2005 Sb. o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen ...

Kanalizace a ČOV Česká Bělá

Kanalizace a ČOV Česká Bělá

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. dodávky či služby související s těmito stavebními pracemi, spojené s realizací stavby „Kanalizace a ČOV Česká Bělá“. Pro likvidaci odpadních vod z obce bude provedena nová biologická čistírna odpadních vod pro 1170 EO. Celkem bude vybudováno 4.936,42 m nových kanalizačních stok, z toho bude ...

Dodávka elektrické energie a sdružených služeb pro Katastrální úřad pro Vysočinu

Dodávka elektrické energie a sdružených služeb pro Katastrální úřad pro Vysočinu

Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrické energie a sdružených služeb pro jednotlivá místa spotřeby zadavatele. Předpokládané množství odběru el. energie činí 500 MWh za rok. Více informací v zadávací dokumentaci, která bude na vyžádání zaslána uchazečům, jejichž předmět činnosti je stejný nebo podobný s předmětem veřejné zakázky.

Tlaková kanalizace a ČOV Nová Ves u Chotěboře

Tlaková kanalizace a ČOV Nová Ves u Chotěboře

Předmětem veřejné zakázky je výstavba tlakové kanalizace a ČOV v Nové Vsi u Chotěboře, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Kompletní dodávka technologie fotovoltaické elektrárny Rouchovany

Kompletní dodávka technologie fotovoltaické elektrárny Rouchovany

Jedná se o kompletní dodávku fotovoltaické elektrárny Rouchovany včetně zajištění potřebných stavebních prací.

Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Město Pelhřimov

Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Město Pelhřimov

Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst centrálního zadavatele (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi (dále jen zadavatel) s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb.,o podmínkách podnikání a o výkonu státní ...

Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro kraj Vysočina

Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro kraj Vysočina

Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst centrálního zadavatele a jednotlivých pověřujících zadavatelů (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi (dále jen zadavatel) s převzetím závazku zadavatele odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. ...

Poptáváme vypracování hlukové studie

Poptáváme vypracování hlukové studie

Dobrý den, poptávám u Vás vypracování hlukové studie na stavbu: Rekonstrukce bytového domu Batelov. Jedná se o vypracování studie provozu sousedního skladu s ohledem na bytový dům. Bytový dům má 3 patra o 22 bytech. Objekt skladu je umístěn přes obecní komunikaci. Děkuji

Poptávám kompletní dodávku FVE pro RD

Poptávám kompletní dodávku FVE pro RD

Hledám dodavatele fotovoltaické elektrárny o výkonu 5-6 kWp pro rodinný dům. Kompletní dodávka „na klíč“. Montáž na střechu dvou sousedících přízemních budov. Umístění obec Bačice PSČ 67555. Uveďte cenu bez DPH za instalovaný 1Wp včetně souvisejících nákladů – doprava, vyřízení veškeré administrace.

Poptávám transformátor pro FVE

Poptávám transformátor pro FVE

Poptávám nízkoztrátový transformátor pro FVE - 22/0,4 - 630 kW, výměnou za stávající sloupové 630 kW.

Poptávám realizaci FVE

Poptávám realizaci FVE

Poptávám FVE, realizace cca 03-2010, sedlová střecha, orientace Východ -Západ, amorfní panely KANEKA G .. 50-75 ? dle ceny. 6kW - přesný počet později upřesním dle umístění na střeše. Aktuálně již mám v provozu FVE Jih 3,2kW - jde tedy o rozšíření, licenci už mám. Cenu prosím položkově včetně montáže atd. na mail. díky předem za nabídky, dotazy ...

Poptávám domáci ČOV

Poptávám domáci ČOV

Poptávám domácí ČOV pro 6ti člennou rodinu na chalupu

(záznamy 1/16 z 16)  strana 1 / 1