FVE KOVOT Služín - 87,78 kWp - 2. vyhlášení
kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění, zařízení pro akumulaci přebytků vyrobené elektrické energie a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů a zařízení pro akumulaci ...
Instalace FVE pro společnost WLC Park s.r.o. na ulici Na Brně
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení systému fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 500 kWp, který je rozdělen na 2 části - FVE o výkonu 412 kWp a FVE o výkonu 88 kWp (tj. dodávka, montáž a instalace fotovoltaických panelů) vč. systému pro akumulaci elektrické energie - bateriového úložiště s kapacitou 1000 kWh, a to včetně funkčního ...
Instalace FVE pro společnost WLC Park s.r.o. v Březhradě
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení systému fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 280 kWp (tj. dodávka, montáž a instalace fotovoltaických panelů) vč. systému pro akumulaci elektrické energie - bateriového úložiště s kapacitou 1000 kWh, a to včetně funkčního zapojení do energetické soustavy zadavatele v místě realizace, včetně všech ...
Výroba elektřiny s úložištěm pro JBR service
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž hybridní fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm o předpokládané kapacitě úložiště minimálně 94,8 kWh a výkonu fotovoltaické elektrárny 19,8 kWp. Dodávka tak bude zahrnovat technologii, montáž úložiště pro akumulaci elektrické energie a úpravu stávající elektroinstalace v místě bodu připojení. ...
Umístění vzduchotechniky s rekuperací a FVE do budovy MŠ Družba v Hulíně
Předmětem veřejné zakázky je umístění vzduchotechniky s rekuperací a FVE do budovy MŠ Družba v Hulíně.
Výroba elektřiny s úložištěm pro AGROKRAS
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž hybridní fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm o předpokládané kapacitě úložiště minimálně 225,6 kWh a výkonu fotovoltaické elektrárny 48,24 kWp. Fotovoltaický systém bude instalován na střechách budov areálu AGROKRAS s.r.o., konkrétně na stavbách p.č.264/1 a p.č.447. Dodávka tak bude ...
FVe Nový Dvůr
Na střechu haly bude instalován fotovoltaický systém o celkovém min. výkonu 264,33 kWp. Účelem stavby fotovoltaické elektrárny je výroba elektrické energie pro potřeby snížení energetické náročnosti v lokalitě parc. č.: 1021/10 k.ú. Červenka [621030]. Dále pak bateriové uložiště. Vše viz Zadávací dokumentace.
Výroba elektřiny s úložištěm pro A.IMPORT.CZ
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a uvedení do provozu fotovoltaického systému o celkovém výkonu 37,720 kWp součástí systému je bateriové uložiště o celkové kapacitě 169,2 kWh. Fotovoltaický systém bude instalován na střeše ocelové montované haly v areálu firmy A.IMPORT.CZ spol. s r.o. v obci Tábor. Dodávka tak bude zahrnovat ...
Tomáš Hlavatý - Výroba elektřiny s úložištěm
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž hybridní fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm o předpokládané kapacitě úložiště minimálně 75,6 kWh a výkonu fotovoltaické elektrárny 20,4 kWp. Dodávka tak bude zahrnovat technologii, montáž úložiště pro akumulaci elektrické energie a úpravu stávající elektroinstalace v místě bodu připojení. ...
Úspory energie pro společnost Zich a spol.
Předmětem zakázky je montáž OZE na bázi fotovoltaických panelů o výkonu 23,76 kWp, s dodávkou a montáží bateriového dobíjecího systému do stávajícího objektu o předpokládané kapacitě úložiště minimálně 112,8 kWh.
Fotovoltaika
Predmetom zákazky je dodávka fotovoltaickej technológie. Vrátane dopravy a montáže zariadení. Podrobná technická špecifikácia požadovaných tovarov je uvedená v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
Fotovoltaika
Predmetom verejného obstarávania je zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využitia OZE. Bližšia špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.
Poptávám fotovoltaický systém
Poptávám fotovoltaický systém. Dobrý den, poptavam u vasi spolecnosti nejaky nejvyhodnejsi system na fotovoltaiku. Jedna se o prizemni rodinny dum ( drevostavba, 4 roky stary ), ktery je vytapen podlahovym elektrickym topenim. Spotreba za minuly rok byla cca 14 MWh, coz neni malo. Rad bych tedy spotebu energie srazil co nejvice, abych byl co ...
Instalace fotovoltaického systému na budovy společnosti TISKÁRNA K-TISK s. r. o. Bruntál
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž nové fotovoltaické elektrárny na střechu budov společnosti TISKÁRNA K-TISK s. r. o. v Bruntále. Součástí předmětu plnění zakázky je rovněž revize FVE, připojení FVE k distribuční soustavě, zprovoznění FVE a zajištění součinnosti při získání licence od Energetického regulačního úřadu.
Instalace fotovoltaiky s akumulací ve firmě ARBYD CZ s.r.o.
Předmětem plnění veřejné zakázky, v souladu s cíli zadavatele, je instalace fotovoltaické elektrárny na rovné střeše haly zadavatele se sklonem 1° a dodání a instalace bateriového systému podle vypracované projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 zadávacích podmínek, jako její nedílnou součást.
FVE na střeše objektu areálu OEZ s.r.o. Letohrad
Zakázka řeší dodávku FVE a nezbytné stavební úpravy na střeše haly, která je součástí halového komplexu v uzavřeném areálu společnosti OEZ s.r.o. Předmětem tohoto projektu pro společné povolení je FV elektrárna sestávající z fotovoltaických panelů vyrábějících elektřinu přeměnou slunečního záření. Panely budou seřazeny do skupin a připojeny do ...
Fotovoltaický systém pro Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. 2
Předmětem veřejné zakázky je dodávka fotovoltaických panelů a následná instance fotovoltaických elektráren, jež budou vybudoványna střechách budov v areálu společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., a to ve třech lokalitách - Břeclav, Mikulov a Zaječí. Podrobně je předmět veřejné zakázky specifikován v projektové dokumentaci a slepých ...
Pořízení fotovoltaického systému pro společnost Levier s.r.o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení, instalace a zapojení fotovoltaického systému (FVE) - 60kWp s bateriovým systémem 200 kWp na střeše stávající haly v areálu Levier s.r.o.Předmětem plnění je také před zahájení stavebních úprav vypracování realizačního projekt, který bude vycházet z Projektové dokumentace a zajištění kolaudace stavby a ...
FVE BOCOMP spol. s r.o. - Štoky - 298 kWp
kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění, zařízení pro akumulaci přebytků vyrobené elektrické energie a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů a zařízení pro akumulaci ...
FVE KOVOT Služín - 87,78 kWp
kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění, zařízení pro akumulaci přebytků vyrobené elektrické energie a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů a zařízení pro akumulaci ...
Poptávám kontrolu, zapojení a optimalizaci FVE
Kontrola, zapojení a optimalizace FVE.
Výstavba fotovoltaické elektrárny s akumulací ve firmě STROJÍRNY Rumburk s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu, který spočívá v dodání fotovoltaické elektrárny na střechu a stěny hal zadavatele spolu s dodáním bateriového úložiště do rozvodny NN. K tomu jsou navázané další práce jako elektroinstalace, měření a regulace. Součástí dodávky je zprovoznění dodaného systému ke stávajícímu FV systému a bateriového ...
Pořízení fotovoltaického systému pro společnost Levier s.r.o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení, instalace a zapojení fotovoltaického systému (FVE) - 60kWp s bateriovým systémem 200 kWp na střeše stávající haly v areálu Levier s.r.o.Předmětem plnění je také před zahájení stavebních úprav vypracování realizačního projekt, který bude vycházet z Projektové dokumentace a zajištění kolaudace stavby a ...
Fotovoltaický systém s akumulací pro vlastní spotřebu Břežany II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, odborná montáž, zprovoznění a další související činnosti při osazení nové fotovoltaické elektrárny a bateriového systému. Veřejná zakázka není rozdělena na části, neboť se jedná o plnění, které spolu natolik věcně a technicky souvisí, že by jejím rozdělením vznikaly zadavateli další nedůvodné náklady ...
Výroba elektřiny s úložištěm pro Výrobní družstvo D - pleta Hradec Králové
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a uvedení do provozu fotovoltaického systému o celkovém výkonu 71,94 kWp součástí systému je bateriové uložiště o celkové kapacitě 338,4 kWh pro vlastní spotřebu elektřiny společnosti Výrobní družstvo D - pleta Hradec Králové. Fotovoltaický systém bude instalován na střeše výrobní haly v Hradci Králové, ...