FVE SPUR Zlín, II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace fotovoltaického zdroje na budovách zadavatele na adrese jeho sídla. Konkrétně se jedná o instalaci fotovoltaických panelů včetně příslušné kabeláže a všech dalších činností a komponent nezbytně souvisejících. Podrobněji v zadávací dokumentaci, která je dostupná na profilu zadavatele, resp. v ...
Výrobna hotových jídel Nová Ves
Projekt je zaměřen na stavební úpravy a zateplení obálky objektu, včetně střechy objektu a instalaci fotovoltaického a termického zdroje. Součástí je rovněž výměna stavebních výplní. Objekt je ve vlastnictví žadatele.
Výstavba FVE společnosti Doubrava Zahnašovice
Předmětem zakázka je dodávka a instalace HFVE. (Hybridní fotovoltaické elektrárny).
Pořízení fotovoltaického sytému pro vlastní spotřebu
Předmětem tohoto zadávacího řízení je Dodávka komplexního systému fotovoltaické elektrárny. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny včetně kompletní montáže v místě realizace.
FVE - GHERKIN NC Znojmo - 495,72 kWp
Kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů, napojení fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť NN v objektu ...
FVE Ferring-Léčiva - 152,64 kWp
Kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění, zařízení pro akumulaci přebytků vyrobené elektrické energie a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů a zařízení pro akumulaci ...
Fotovoltické zariadenie 376,42 kWp
Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia fotovoltického zariadenia do spoločnosti GLASKO s.r.o. Prešov. Podrobne v súťažných podkladoch.
Instalace fotovoltaického systému s akumulací elektřiny pro vlastní spotřebu areálu Dalovice
Předmětem plnění je kompletní zajištění dodávky, montáže a zprovoznění fotovoltaické elektrárny a bateriového systému.
Využití technologií akumulace energie a instalace FVE u podnikatelského objektu
Předmětem plnění je kompletní zajištění dodávky, montáže a zprovoznění fotovoltaické elektrárny a bateriového systému.
Využití technologií akumulace energie u podnikatelského objektu společnosti DŘEVOCENTRUM ŠKF s.r.o.
Předmětem plnění je kompletní zajištění dodávky, montáže a zprovoznění fotovoltaické elektrárny a bateriového systému.
Fotovoltaika
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia v rámci projektu Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v spoločnosti STAVMEX Komjatice, s.r.o.. Vrátane dopravy a montáže zariadení. Predmet zákazky je rozdelený na päť časti: 1.Predmetom zákazky je dodávka fotovoltaických panelov vrátane montáže. Podrobný popis je ...
Fotovoltické zariadenie
Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia fotovoltického zariadenia do spoločnosti GLASKO s.r.o. Prešov. Podrobne v súťažných podkladoch.
Krytá plaváreň
Zákazka je rozdelená na 3 časti: 1. časť Krytá plaváreň 2. časť Športová hala 3. časť Zimný štadión 1. časť Krytá plaváreň Projekt rieši návrh nového fotovoltického solárneho systému na ohrev vody, ktorý bude pozostávať z: - fotovoltických (FV) panelov na streche administratívnej časti objektu (80 ks); - káblových prepojení ...
Akumulace energie ve společnosti MBNS s.r.o.
Předmět zakázky je specifikován zadávací dokumentací, zejména její přílohou s názvem Technická specifikace a přílohou s názvem Smlouva o dílo. Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu určitou, jejímž předmětem je dodávka, instalace a uvedení do provozu akumulačního bateriového systému ke ...
Rekonstrukce modrého domu v Přešticích
Rekonstrukce budovy č. p. 460 A č. p. 458 a úpravy okolních ploch. Rekonstruované objekty: SO 01: Budova občanské vybavenosti č. p. 460, a SO 02: Bytový dům č. p. 458, tvoří jediný monoblok, který se nachází v zastavěném území města Přeštice, v ulici Palackého poblíž křižovatky s třídou 1. máje. Součástí předmětu plnění jsou také bourací práce ...
Pořízení fotovoltaického systému pro vlastní spotřebu
Předmětem tohoto výběrového řízení je Dodávka komplexního systému fotovoltaické elektrárny. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny včetně kompletní montáže v místě realizace.
Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu
Předmětem tohoto zadávacího řízení je Dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně systému akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny, technologie akumulace energie a technologie EMS (Energy Management System) včetně kompletní montáže v místě realizace.
Fotovoltaické systémy ve společnosti Bítešská dopravní společnost, spol. s r.o.
Předmětem výběrového řízení je Výstavba fotovoltaické elektrárny na střechách objektů nacházejících se na pozemcích ve vlastnictví zadavatele
Dodávka fotovoltaické elektrárny s akumulací II
předmětem je kompletní dodávka fotovoltaické elektrárny s akumulací
Dodávka fotovoltaické elektrárny s akumulací
Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka fotovoltaické elektrárny s akumulací (dále jen "Zařízení"). Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v návrhu smlouvy (Příloha č. 3 ZD) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 ZD).
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti KOVOMONT - PO, s.r.o.
Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa zníženia energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti KOVOMONT - PO, s.r.o. Stavba sa v zmysle výkazu výmer delí na nasledovné objekty: 01 - Zateplenie obvodových stien 02 - Zateplenie strechy 03 - Výplne otvorov 04 - Fotovolatika 05 - Ostatné Bližšia špecifikácia je uvedená v ...
Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti Grafobal
Výstavba fotovoltaickej elektrárne a rekonštrukcia priemyselného osvetlenia. Zákazka realizovaná v systéme EVO ver. 18.0
Provedení fotovoltaické elektrárny
Předmětem plnění je kompletní zajištění dodávky, montáže a zprovoznění fotovoltaické elektrárny o celkovém počtu 756 ks fotovoltaických panelů 305 Wp a baterie o využitelné kapacitě min. 151,2 kWh. Dojde k instalaci bateriové akumulace, do které bude ukládána energie vyrobená z nově pořizované FVE.
Zariadenia na zníženie energetickej náročnosti z zvýšenie využívania OZE
Predmetom zákazky je dodanie tovarov v rámci projektu Zariadenia na zníženie energetickej náročnosti z zvýšenie využívania OZE v podniku vrátane inštalácie a uvedenia do prevádzky. Podrobná technická špecifikácia požadovaných tovarov je uvedená v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou ...