Výroba elektřiny s úložištěm pro MERKURIA - ARTES
Předmětem zakázky je dodávka a montáž hybridní fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm o předpokládané kapacitě úložiště minimálně 112,8 kWh a výkonu fotovoltaické elektrárny 27,45 kWp. Dodávka tak bude zahrnovat kompletní technologii, montáž konstrukcí, FV panelů a uložiště pro akumulaci elektrické energie. Dále kompletní potřebnou ...
Dodávka dvou FVE a bateriových systémů pro akumulaci elektrické energie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a realizace dvou: - FVE. Vyrobená energie z FVE je určena pro vlastní spotřebu a měla by krýt spotřebu existujících i nových zařízení využívaných v areálu. FVE bude instalována na střeše skladu obilí, která umožňuje osadit celý plánovaný výkon FVE. Jednotlivé fotovoltaické stringy budou připojeny přes měniče ...
Instalace FV systému vč. akumulace ve Vinařství LAHOFER, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“) na střešní konstrukci stávajícího objektu zadavatele v Dobšicích u Znojma. FVE bude složit jako zařízení pro výrobu elektrické energie, která bude ukládána do bateriového úložiště a bude spotřebována v objektu Vinařství LAHOFER. Případné přebytky elektrické ...
Dodávka fotovoltaiky
Předmětem výběrového řízení je výběr vhodného dodavatele pro realizaci dodávky a instalaci fotovoltaického systému, v rozsahu projektové dokumentace.
Výběr dodavatele na pořízení fotovoltaického systému pro Nákupní centrum Čepkov Ii
Předmětem zakázky je realizace systému fotovoltaické elektrárny (dále rovněž jako ,,FVE") o výkonu min. 297,5 kWp tvořené panely s výkonem min.450 Wp, umístěné na střeše objektu. Předmětem zakázky je rovněž zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a dále inženýrská činnost spočívající ve vyřízení stavebního povolení, v součinnosti se ...
Pořízení fotovoltaického systému včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu
Předmětem tohoto zadávacího řízení je Dodávka komplexního systému fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie a kompletní montáže v místě realizace.
S&M Develop - fotovoltaická elektrárna Jevíčko
Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 340-345 kWp (tj. dodávka, montáž a instalace fotovoltaických panelů) vč. systému pro akumulaci elektrické energie s kapacitou úložiště 210-220 kWh, a to včetně funkčního zapojení do energetické soustavy zadavatele v místě realizace, včetně všech souvisejících ...
Dodávka a instalace fotovoltaického systému pro Hanáckou potravinářskou společnost
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny (dále také jako „FVE“) umístěné na střeše dvou objektů společnosti Hanácká potravinářská společnost s.r.o. v místě plnění veřejné zakázky. Dodávka FVE se skládá z dodávky fotovoltaických panelů, střídačů, konstrukcí, elektroinstalačního materiálu, provedení monitoringu, ...
Fotovoltaický systém na objektu Domažlice
Instalace a kompletace fotovoltaické elektrárny včetně bateriového systému, včetně potřebné úpravy odběrného místa pro plnou funkci systému a s tím související administrativní a koordinační práce
Fotovoltaický systém na objektu v Aši
Instalace a kompletace fotovoltaické elektrárny včetně bateriového systému, včetně potřebné úpravy odběrného místa pro plnou funkci systému a s tím související administrativní a koordinační práce
Fotovoltaický systém s akumulací elektřiny pro vlastní spotřebu AGD PRINT s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je instalace hybridní fotovoltaické elektrárny na střechách objektů objednatele a dodání a instalace bateriového systému, obojí o kapacitách či výkonu blíže specifikovaném v ZD a jejích přílohách na profilu zadavatele, a to včetně příslušné kabeláže a všech dalších činností a komponent s tím nezbytně souvisejících.
FVE SPUR Zlín, II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace fotovoltaického zdroje na budovách zadavatele na adrese jeho sídla. Konkrétně se jedná o instalaci fotovoltaických panelů včetně příslušné kabeláže a všech dalších činností a komponent nezbytně souvisejících. Podrobněji v zadávací dokumentaci, která je dostupná na profilu zadavatele, resp. v ...
Výrobna hotových jídel Nová Ves
Projekt je zaměřen na stavební úpravy a zateplení obálky objektu, včetně střechy objektu a instalaci fotovoltaického a termického zdroje. Součástí je rovněž výměna stavebních výplní. Objekt je ve vlastnictví žadatele.
Výstavba FVE společnosti Doubrava Zahnašovice
Předmětem zakázka je dodávka a instalace HFVE. (Hybridní fotovoltaické elektrárny).
Pořízení fotovoltaického sytému pro vlastní spotřebu
Předmětem tohoto zadávacího řízení je Dodávka komplexního systému fotovoltaické elektrárny. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny včetně kompletní montáže v místě realizace.
FVE - GHERKIN NC Znojmo - 495,72 kWp
Kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů, napojení fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť NN v objektu ...
FVE Ferring-Léčiva - 152,64 kWp
Kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění, zařízení pro akumulaci přebytků vyrobené elektrické energie a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů a zařízení pro akumulaci ...
Fotovoltické zariadenie 376,42 kWp
Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia fotovoltického zariadenia do spoločnosti GLASKO s.r.o. Prešov. Podrobne v súťažných podkladoch.
Instalace fotovoltaického systému s akumulací elektřiny pro vlastní spotřebu areálu Dalovice
Předmětem plnění je kompletní zajištění dodávky, montáže a zprovoznění fotovoltaické elektrárny a bateriového systému.
Využití technologií akumulace energie a instalace FVE u podnikatelského objektu
Předmětem plnění je kompletní zajištění dodávky, montáže a zprovoznění fotovoltaické elektrárny a bateriového systému.
Využití technologií akumulace energie u podnikatelského objektu společnosti DŘEVOCENTRUM ŠKF s.r.o.
Předmětem plnění je kompletní zajištění dodávky, montáže a zprovoznění fotovoltaické elektrárny a bateriového systému.
Fotovoltaika
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia v rámci projektu Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v spoločnosti STAVMEX Komjatice, s.r.o.. Vrátane dopravy a montáže zariadení. Predmet zákazky je rozdelený na päť časti: 1.Predmetom zákazky je dodávka fotovoltaických panelov vrátane montáže. Podrobný popis je ...
Fotovoltické zariadenie
Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia fotovoltického zariadenia do spoločnosti GLASKO s.r.o. Prešov. Podrobne v súťažných podkladoch.
Krytá plaváreň
Zákazka je rozdelená na 3 časti: 1. časť Krytá plaváreň 2. časť Športová hala 3. časť Zimný štadión 1. časť Krytá plaváreň Projekt rieši návrh nového fotovoltického solárneho systému na ohrev vody, ktorý bude pozostávať z: - fotovoltických (FV) panelov na streche administratívnej časti objektu (80 ks); - káblových prepojení ...