Nemocnice Brandýs nad Labem - energeticky úsporná opatření metodou OP PIK - EPC
Předmětem veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem dle §10e odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Veřejná zakázka bude realizována s využitím metody (dále jen „EPC“) týkající se objektů Nemocnice v Brandýse nad Labem (budova A, B, C).Jedná se o komplexní zakázku ...
Fotovoltaická elektrárna včetně akumulace energie v SVS, spol. s r.o.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a instalace obnovitelného zdroje elektřiny fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu FV panelů min. 129,75 kWp v kombinaci se zavedením technologie akumulace elektrické energie (baterie) s řídicím systémem. Akumulace je uvažována s kapacitou minimálně 485 kWh a výkonem jednoho bateriového střídače min. ...
Výstavba FVE a akumulace energie
Předmětem zakázka je dodávka a instalace FVE
Instalace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie
Výstavba dvou fotovoltaických elektráren na dvou provozních objektech spol. LIFETIME s.r.o. včetně dvou bateriových úložišť.
Instalace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie
Výstavba dvou fotovoltaických elektráren na dvou provozních objektech spol. LIFETIME s.r.o. včetně dvou bateriových úložišť. Veřejná zakázka je podle stavebních objektů rozdělena na dvě části: ČÁST A) SO.1 Budova ubytovny na parc. č. st. 1411 ČÁST B) SO.2 Budova prodejny koberců na parc. č. st. 1965/1
Poptávám montáž fotovoltaické elektrárny
Hledám montážní partu na montáž fotovoltaické elektrárny s možností dlouhodobé spolupráce
FVE CSS Hrabyně - 140,0 kWp
kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů a napojení fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť NN v objektu ...
VET21003 Modernizácia uzáverov privádzača PVE Ružín TG1 a TG2
Predmetom zákazky je výroba, dodávka a rekonštrukcia uzáverov privádzača TG1 a TG2 vrátane opravy súvisiacich zariadení a ostatného technického vybavenia vrátane transportu a vykládky na určené miesto s prevedením montáže a uvedením zariadenia do prevádzky.
T20011 modernizácia strojnej časti turbíny TG1 PVE Ružín
Predmetom projektu je modernizácia strojnej časti turbíny TG1 PVE Ružín. Cieľom projektu je zvýšiť účinnosť sústrojenstva a zväčšiť jeho regulačný rozsah v oboch prevádzkových režimoch osadením nového obežného kolesa a úpravou predrozvodných a rozvodných lopát, znížiť pulzácie a kavitačné opotrebenie, zvýšiť celkovú technickú úroveň zariadenia, ...
Instalace fotovoltaiky a akumulace energie v provozovně firmy QALT Rakovník, spol. s r.o.
Jedná se o záměr projektu akumulačního systému a fotovoltaické elektrárny umístěné na střeše stávající výrobní haly. V rámci tohoto záměru bude u stávající transformační stanice dále umístěn akumulační systém energie v podobě kontejneru s bateriovým úložištěm a měničem.
Výběr dodavatele na realizaci systému fotovoltaické elektrárny a akumulačního bateriového uložiště
Předmětem zakázky je realizace FVE o výkonu min. 88 kWp tvořené panely s výkonem min. 400 Wp umístěné na střeše objektu ARC heating a dále akumulač. bateriové úložiště (akumulátory na bázi litia Li-ION) o min. kapacitě 326 kWh a výkonu min. 330 kVA umístěné uvnitř budovy (H1,06 - rozvodna elektřiny). Bliže viz. příl. č. 4 ZD. Součástí díla jsou ...
Tepelná čerpadla, fotovoltaika, Německo
Dobrý den, potřebuji nový systém vytápění pro 3 nemovitosti. Jedná se o 2 bytové domy a velkou restauraci. Zajímavá jsou témata tepelných čerpadel v souvislosti s fotovoltaikou. Nemovitosti jsou v Mönchengladbach. Prosím, dejte mi vědět, jestli vás to zajímá.
Pořízení fotovoltaického systému včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu - II. vyhlášení
Předmětem tohoto zadávacího řízení je Dodávka komplexního systému fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie a kompletní montáže v místě realizace. Dílčí plnění nejsou umožněna.
FVE 73,92 kWp JECH CZ s.r.o. Dobruška
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vybudování fotovoltaické elektrárny (dále též jen „FVE“) s celkovým maximálním instalovaným výkonem 73,92 kWp umístěné na střeše nově vybudované haly v areálu společnosti JECH CZ s.r.o., a to včetně akumulační bateriové stanice s celkovou akumulací 76 kWh, která bude umístěna uvnitř stávajícího objektu (v ...
Instalace FVE včetně akumulace energie ve společnosti Vitesse, spol. s r.o.
Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí řádné a včasné plnění předmětu této veřejné zakázky spočívajících v dodávce a instalaci obnovitelného zdroje elektřiny_fotovoltaické elektrárny (FVE) o celkovém výkonu FV panelů min. 60,3kWp v kombinaci se zavedením technologie akumulace elektrické energie s řídicím systémem. Pro ...
Uherskohradišťská nemocnice a.s. - rekonstrukce objektu 14 - Fotovoltaická elektrárna
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je dodávka komplexního fotovoltaického systému. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.
FVE Fyzikální ústav AV ČR - 312,8 kWp
kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů a napojení fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť NN v objektu ...
MVE Trnávka - rekonstrukce technologie
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce technologické části přehradové MVE o instalovaném výkonu 165 kW osazené 2 turbínami typu Bánki s řemenovými převody na asynchronní generátory. Předmětem plnění je oprava turbín Bánki a souvisejícího strojního zařízení vč. uzávěrů na přívodním potrubí, nahrazení původních asynchronních generátorů ...
Zavedení fotovoltaického systému s akumulací ve společnosti ŽÁROHMOTY II
Plnění této zakázky je součástí realizační fáze projektu „Zavedení fotovoltaického systému s akumulací ve společnosti ŽÁROHMOTY“, registrační číslo projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023408, který je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka fotovoltaické ...
Rekonstrukce kotelny včetně instalace KGJ, optimalizace a vyregulování soustavy ÚT
Předmětem plnění je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu do 30 kWp na střechu budovy B.
Instalace FVE v zemědělském objektu v Petrovicích u Nového Bydžova
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace střešního fotovoltaického systému (FVE) na pultovou střechu zemědělského objektu o sklonu cca 11° spádu v Petrovicích u Nového Bydžova na p. č. st. 154 v k. ú. Petrovice u Nového Bydžova. Součástí předmětu plnění je i statické zajištění stávajících konstrukcí dle PD. V rámci plnění požaduje ...
Pořízení fotovoltaického systému pro společnost VITELLO s.r.o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení, instalace, zapojení fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 146,85 kWp na střeše stávajících budov společnosti VITELLO s.r.o. včetně nezbytných úprav a instalace bateriového systému o celkové kapacitě 122,10 kWh. Předmětem plnění je také zhotovení realizační dokumentaci stavby (dále jen RDS), ...
Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov REGINA - DSS Kráľovce
Predmetom obstarávania je zvýšenie energetickej efektívnosti objektov SO 001 - Stravovacia časť, SO 002 - Ubytovacia časť a SO 003 - Kotolňa. Zvýšenie efektívnosti spočíva vo vyregulovaní ústredného vykurovania, výmene osvetľovacích telies a v zateplení stavebných objektov a prepojenia kotolne na rozvody vody a dodávku a montáž solárneho ...
Výstavba fotovoltaické elektrárny včetně bateriového úložiště - Kutná Hora
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a montáž hybridní fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm o předpokládané kapacitě úložiště minimálně 205 kWh a výkonu fotovoltaické elektrárny 45,6 kWp. Součástí předmětu díla je rovněž uvedení do provozu a následná servisní podpora provozu fotovoltaické elektrárny. Fotovoltaická výrobna ...
Výstavba fotovoltaické elektrárny včetně bateriového úložiště - Velké Němčice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a montáž hybridní fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm o předpokládané kapacitě úložiště minimálně 137 kWh a výkonu fotovoltaické elektrárny 41,8 kWp. Součástí předmětu díla je rovněž uvedení do provozu a následná servisní podpora provozu fotovoltaické elektrárny. Fotovoltaická výrobna ...