HC Nechranice – generální oprava TG 1 a TG 2, HC Nechranice – rozvodna 22 kV a 6 kV
Předmětem zakázky je realizace generální opravy HC Nechranice za účelem zajištění dlouhodobého a bezporuchového provozu v dalších letech: a) oprava technologického zařízení – hydrotechnická zařízení, turbíny a příslušenství, generátory b) výměna 2 ks klapkových uzávěrů DN 2600 c) výměna snímačů MaR soustrojí d) úprava technologické ...
Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu
Předmětem tohoto výběrového řízení je Dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny a technologie akumulace energie včetně kompletní montáže v místě realizace.
Výstavba FVE Březhrad – 996,8 KWP
Předmětem veřejné zakázky je vypracování realizační projektové dokumentace (DPS) a dále dodávka a instalace komplexního systému fotovoltaické elektrárny FVE o výkonu 996,8 kWp. FVE bude umístěna na střechách objektů v areálu Březhrad v Hradci Králové, vyrobená el. energie bude určena především pro vlastní spotřebu.
Výstavba FVE Březhrad – 499,52 KWP
Předmětem veřejné zakázky je vypracování realizační projektové dokumentace (DPS) a dále dodávka a instalace komplexního systému fotovoltaické elektrárny FVE o výkonu 499,52 kWp. FVE bude umístěna na střechách objektů v areálu Březhrad v Hradci Králové, vyrobená el. energie bude primárně určena pro vlastní spotřebu.
Dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 471,04 kW na střechy hal č. 1 a č. 2 Úpravny vody Sojovice, obec Káraný, p.č. 2878 v k.ú. Káraný, včetně všech souvisejících technologií, vypracování kompletní dokumentace potřebné k připojení k rozvodné síti a vyřízení licence zadavatele pro výrobu elektrické ...
Dodávka fotovoltaických systémů pro společnost STARTECH spol. s r.o. září 2019
Dodávka fotovoltaických systémů pro společnost STARTECH spol. s r.o. září 2019
Fotovoltaický systém objektů společnosti TopTeramo
Předmětem zakázky je dodávka komplexního fotovoltaického systému s akumulací energie pro vlastní spotřebu. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaického systému, technologie akumulace energie včetně kompletní montáže, dodávka SW pro řízení tg. a jeho monitoring, a to vše v místě realizace.
Pořízení fotovoltaické elektrárny Euro Mall Brno Real Estate, s.r.o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny bez akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny a včetně kompletní montáže v místě realizace.
FVE Fabio Produkt spol. s r.o.
Předmětem zakázky je instalace a dodávka fotovoltaického systému o výkonu 130,2 kWp, umístěného na střechu skladovací haly společnosti FABIO PRODUKT spol. s r.o. Jedná se o fotovoltaický systém, kde vyrobená el. energie je zpracována výrobcem v daném odběrném místě a přebytek el. energie je distribuován do distribuční soustavy.
Bateriové úložiště LiFe Dallmayr
Předmětem výběrového řízení je dodávka a montáži fotovoltaické elektrárny a bateriového systému pro uskladnění přebytečné elektrické energie. . Požadovaný a projektovaný nominální výkon FVE, která bude připojena k síti je 19,6 kWp. Baterie, které jsou v systému plánované, budou na bázi lithia a budou mít kapacitu minimálně 76,8 kWh. Rozvaděč/e/ ...
Instalace fotovoltaické elektrárny na střechu objektu společnosti TACOLOR a.s.
Předmětem zakázky je dodávka fotovoltaické elektrárny na střechu objektu společnosti TACOLOR a.s. Na šikmé střeše bude instalováno 624 ks panelů o jmenovitém výkonu modulu min. 335 Wp a celkovém jmenovitém výkonu 209,04 kWp. Orientace je 145° (sever 0°), sklon 15°.
Dodávka fotovoltaických systémů pro společnost STARTECH spol. s r.o.
Dodávka fotovoltaických systémů pro společnost STARTECH spol. s r.o.
OP VVV Sinofonní příhraničí – dodávka paměťových zařízení a příslušenství
Předmětem zakázky je dodávka paměťových archivačních médií, nabíječek, bateriových zařízení a generátorů, dle podrobné specifikace uvedené v příloze č. 5 Zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také doprava a dodání návodu k použití v českém jazyce a záručních listů. Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v ...
Energetické úspory pomocí FVE pro firmu S-SILIKE C.S s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 199,800 Wp na střechu budovy 3671/2 obec Děčín – Podmokly, LV 5150, včetně všech souvisejících technologií, vypracování kompletní dokumentace potřebné k připojení k rozvodné síti a vyřízení licence zadavatele pro výrobu elektrické energie. Podrobné vymezení ...
Pořízení fotovoltaických systémů pro společnost Polyvia Nova
Předmětem zakázky je dodávka fotovoltaické elektrárny na střechu objektu společnosti POLYVIA NOVA , spol. s r.o. Na šikmé střeše bude instalováno 90 ks panelů o jmenovitém výkonu modulu 270 Wp a celkovém jmenovitém výkonu 24,3 kWp. Panely budou ve 4 paralelně zapojených řadách sériově zapojeny po 23-22-23-22 panelech v řadě. Orientace panelů je ...
NEMA, spol. s r.o. Jílovice – výstavba FVE o výkonu min. 115,2 kWp s akumulací
Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí řádné a včasné plnění předmětu této veřejné zakázky spočívajících v dodávce a instalaci obnovitelného zdroje elektřiny – fotovoltaické elektrárny (FVE) o minimálním celkovém výkonu FV panelů 115,2 kWp v kombinaci se zavedením technologie akumulace elektřiny v bateriových článcích na ...
NEMA, spol. s r.o. Olešnice – výstavba FVE o výkonu min. 177,0 kWp s akumulací
Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí řádné a včasné plnění předmětu této veřejné zakázky spočívajících v dodávce a instalaci obnovitelného zdroje elektřiny – fotovoltaické elektrárny (FVE) o minimálním celkovém výkonu FV panelů 177,0 kWp v kombinaci se zavedením technologie akumulace elektřiny v bateriových článcích na ...
STROJÍRNY Rumburk s.r.o. - výstavba FVE o výkonu min. 210,1 kWp s akumulací o kapacitě 200 kWh
Předmětem veřejné zakázky je dodávka včetně montáže a instalace fotovoltaického systému FVE o výkonu min. 210,1 kWp s akumulací o kapacitě 200 kWh na pěti objektech areálu strojíren. Hala 1 - kde je instalováno 110,4 kWp, hala 2 – 36 kWp, řezárna – 36 kWp, kotelna - 24 kWp a garáž - 5,4kWp. Součástí dodávky budou baterie a inteligentní řízení ...
STROJÍRNY Rumburk s.r.o. - výstavba FVE o výkonu min. 210,1 kWp s akumulací o kapacitě 200 kWh
Předmětem veřejné zakázky je dodávka včetně montáže a instalace fotovoltaického systému FVE o výkonu min. 210,1 kWp s akumulací o kapacitě 200 kWh na pěti objektech areálu strojíren. Hala 1 - kde je instalováno 110,4 kWp, hala 2 – 36 kWp, řezárna – 36 kWp, kotelna - 24 kWp a garáž - 5,4kWp. Součástí dodávky budou baterie a inteligentní řízení ...
Dodávka 2x komplexního systému bateriového úložiště v kombinaci s výrobou elektřiny z OZE
Předmětem tohoto výběrového řízení je dodávka 2 x komplexního systému bateriového úložiště v kombinaci s výrobou elektřiny z OZE a rychlonabíjecí stanicí na 2 místech realizace ve Středočeském kraji. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie.
Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu
Předmětem tohoto výběrového řízení je Dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně systému akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny, technologie akumulace energie a technologie EMS (Energy Management System) včetně kompletní montáže v místě realizace. Dílčí ...
Instalace fotovoltaické elektrárny na střechu objektu společnosti TACOLOR a.s.
Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se instalace fotovoltaické elektrárny na střechu objektu společnosti TACOLOR a.s. Na šikmé střeše bude instalováno 624 ks panelů o jmenovitém výkonu modulu min. 335 Wp a celkovém jmenovitém výkonu 209,04 kWp. Orientace je 145° (sever 0°), sklon 15°.
Dodávka a montáž fotovoltaického systému
Předmětem veřejné zakázky je instalace 806 ks krystalických křemíkových fotovoltaických panelů, výkon 310Wp, nominální napětí 32,9V, nominální proud 9,42A a další nezbytné dodávky a práce.
Výstavba FVE na střechách objektů ve firmě Ekobrikety, s.r.o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti společnosti EKOBRIKETY s.r.o. - výrobou vlastní energie pomocí fotovoltaického systému, instalovaného na střeše čtyř objektů areálu společnosti. Řešení přispěje k úspoře konečné spotřeby energie a nákladů společnosti.
Podporný fotovoltický systém do výrobného objektu MAT-Obaly
Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia tovarov a k tomu prislúchajúca projektová dokumentácia, ktorých výsledkom bude podporný fotovoltický systém do výrobného objektu spoločnosti MAT-obaly s.r.o. Prievidza. Lokálne fotovoltické zariadenie zabezpečí výrobu elektrickej energie pre vlastnú spotrebu.