Svazek obcí Cecemínsko - intenzifikace ČOV a dostavba tlakové kanalizace

Svazek obcí Cecemínsko - intenzifikace ČOV a dostavba tlakové kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace ČOV a dostavba tlakové kanalizace ve Svazku obcí Cecemínsko.

ČOV Malý Lapáš - rozšírenei kapacity

ČOV Malý Lapáš - rozšírenei kapacity

Predmetom zákazky je rozšírenie kapacity ČOV Malý Lapáš. ČOV bola vybudovaná v roku 2010. Z dôvod nedostatočnej kapacity je potrebné rozšíriť kapacitu. Výstavba ČOV sa uskutoční v existujúcom areáli ČOV. Navrhovaná ČOV pre kapacitu 800 E.O. je mechanicko biologická s nitrifikáciou a samostatnou denitrifikáciou s úplnou aeróbnou stabilizáciou kalu ...

Kanalizace a ČOV Řepiště, I. etapa, zhotovitel

Kanalizace a ČOV Řepiště, I. etapa, zhotovitel

Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele na následující stavbu v souladu se zadávacími podmínkami. Předmětem plnění veřejné zakázky je: 1. Vybudování kanalizace a ČOV v obci Řepiště a napojení obyvatel obce na kanalizaci a novou ČOV. 2. Opravy komunikací mimo trasy splaškové kanalizace. 3. Oprava stávající jednotné kanalizace. Předmět ...

Jabkenice – rekonstrukce a intenzifikace ČOV

Jabkenice – rekonstrukce a intenzifikace ČOV

Předmětem dokumentace je rekonstrukce a intenzifikace stávající ČOV Jabkenice. Předmětem projektu je demolice nadzemní části stávajícího objektu ČOV a dále odstranění stávající komunikace v areálu ČOV. Podzemní část stávajícího objektu zůstane zachována. Nově budou vybudovány - biologická linka, komunikace v areálu ČOV a trubní propoje včetně ...

Heřmanov – kanalizace a ČOV

Heřmanov – kanalizace a ČOV

Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové kanalizační stokové sítě koncipované jako oddílná kanalizace. Tato bude svedena do nově vybudované ČOV, která je rovněž součástí stavby. Geografické rozložení obce umožňuje svedení odpadních vod gravitačním způsobem na jedno místo do ČS, odkud budou splaškové vody čerpány přímo na ČOV. Celkem ...

Kanalizace a intenzifikace ČOV Rožďalovice

Kanalizace a intenzifikace ČOV Rožďalovice

Předmětem veřejné zakázky je stavba kanalizace a rekonstrukce stávající čistírny odpadních vod v obci Rožďalovice.

Odstranění zápachu ze zakryté aerované nádrže a odstranění zápachu z objektu česlovny

Odstranění zápachu ze zakryté aerované nádrže a odstranění zápachu z objektu česlovny

Předmětem plnění zakázky je dodávka a instalace nového dosud neužívaného zařízení pracujícího na principu fotokatalytické oxidace na dezodorizaci vzduchu z česlovny a vzdušniny z nádrží pro skladování a čištění odpadních vod.

Měřín - intenzifikace a rekonstrukce ČOV

Měřín - intenzifikace a rekonstrukce ČOV

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a intenzifikace stávající ČOV v městyse Měřín, okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina. Intenzifikovaná ČOV se po realizaci má kapacitně zvýšit ze současných 2150 EO na 3565 EO a plnit požadavky nařízení vlády ČR č.401/2015 Sb. O přípustném znečištění vod ve znění pozdějších předpisů a výhledově též imisní ...

Splašková kanalizace a ČOV Kuřimské Jestřabí

Splašková kanalizace a ČOV Kuřimské Jestřabí

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace a ČOV v obci Kuřimské Jestřabí. Celková délka kanalizace včetně odboček pro přípojky je 3 383,6 m a kapacita ČOV je 162 EO s řešením srážení fosforu. Bližší podrobnosti jsou v projektu stavby na profilu zadavatele.

Králíky – Intenzifikace ČOV

Králíky – Intenzifikace ČOV

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. dodávky či služby související s těmito stavebními pracemi, spojené s rozšířením stávající kapacity ČOV Králíky s intenzifikací na stav 5665 EO. Intenzifikace uvažuje s novým technologickým vystrojením všech objektů ČOV. Stávající strojní technologie vč. trubních rozvodů a armatur bude kompletně ...

Poříčany - dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV

Poříčany - dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV

Předmětem veřejné zakázky je dostavba kanalizace a rekonstrukce stávající čistírny odpadních Poříčany.

Velenice – ČOV a splašková kanalizace

Velenice – ČOV a splašková kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Velenice.

ČOV a kanalizace Ronov nad Doubravou

ČOV a kanalizace Ronov nad Doubravou

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a ČOV ve městě Ronov nad Doubravou.

Intenzifikácia ČOV Milpoš

Intenzifikácia ČOV Milpoš

Realizácia technologických a stavebných prác podľa platnej projektovej dokumentácie stavby a stavebného povolenia.

Sítiny - ČOV a kanalizace, Rájov - ČOV a kanalizace

Sítiny - ČOV a kanalizace, Rájov - ČOV a kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové kanalizace v místních částech Sítiny a Rájov. V každé části je navržena čistírna odpadních vod pro 100 EO a gravitační kanalizace včetně veřejných částí domovních přípojek. Součástí předmětu plnění je i zkušební provoz obou čistíren odpadních vod.

Vlasatice - kanalizace a ČOV

Vlasatice - kanalizace a ČOV

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v obci Vlasatice v délce cca 8 877 m, z toho cca 6 689 m kanalizačních stok, cca 878 m výtlaku, cca 1 310 m odboček pro domovní přípojky, 3 ks ČS a výstavba nové ČOV pro 900 EO. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.

Obec Beňuš - kanalizácia a ČOV

Obec Beňuš - kanalizácia a ČOV

Predmetovom zákazky je vybudovanie kanalizácie a ČOV v obci Beňuš. Navrhovaná investícia sa nachádza v okrese Brezno, v povodí rieky Hron. Účelom je zvýšiť podiel obyvateľov napojených na kanalizáciu a zároveň zabezpečiť čistenie odpadových vôd v súlade s našou aj európskou legislatívou. Obec v súčasnej dobe nemá komplexne riešené ...

ČOV Milpoš - zmena technológie ČOV

ČOV Milpoš - zmena technológie ČOV

Realizácia technologických a stavebných prác podľa platnej projektovej dokumentácie stavby a stavebného povolenia.

ČOV Štoky - modernizace

ČOV Štoky - modernizace

stavba nové čistírny odpadních vod v areálu staré ČOV Štoky, kapacita 1900 EO

Kounice – rekonstrukce a intenzifikace ČOV

Kounice – rekonstrukce a intenzifikace ČOV

Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace stávající mechanicko-biologické čistírny odpadních vod s kapacitou 1500 EO. Po intenzifikaci bude kapacita ČOV 2500 EO. Nová ČOV bude v budoucnu sloužit pro čištění odpadních vod z městysu Kounice a z obce Černíky (cca 150 EO).

Netřebice - splašková kanalizace

Netřebice - splašková kanalizace

Výstavba tlakové splaškové kanalizace a ČOV.

Kanalizace a ČOV Herálec

Kanalizace a ČOV Herálec

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Herálec v Kraji Vysočina.

ČOV, splašková kanalizace a vodovod Škvořetice

ČOV, splašková kanalizace a vodovod Škvořetice

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové ČOV s kapacitou 350 EO v obci Škvořetice, výstavba nových kanalizačních stok v délce cca 3 km a výstavba nového vodovodu v délce cca 3,2 km.

Borovce, Rakovice, Veselé, Dubovany - dobudovanie verejnej kanalizácie

Borovce, Rakovice, Veselé, Dubovany - dobudovanie verejnej kanalizácie

Predmetom stavebných prác je vybudovanie kanalizácie a dobudovanie ČOV v aglomerácii obcí Borovce,Rakovice, Veselé, Dubovany

Kanalizace a ČOV Seloutky

Kanalizace a ČOV Seloutky

Předmětem řízení je výběr dodavatele stavby odvádění splaškových vod od obyvatelstva obce a jejich likvidace na ČOV. Celková délka stok je cca 3250 m. Celková délka odboček na veřejném prostranství je cca 1488 m. Čistírna je navržena na výhledový počet 600 EO. Q24 = 72 m3/den. Qmax = 9,0 m3/h. Stavba je členěna stavební objekty: D.1-1 ČOV ...

(záznamy 1/25 z 2136)  strana 1 / 86