Kanalizace a ČOV v obci Senorady
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavby, která má po své realizaci zajistit odvedení splaškových vod z obce Senorady a jejich následné vyčištění na vlastní ČOV tak, aby byly splněny požadavky vypouštění odpadních vod (vypouštění odpadních vod do vodoteče). Koncentrace zbytkového znečištění ve vypouštěných odpadních vodách se stanoví ...
Příbram na Moravě - kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v obci Příbram na Moravě v délce cca 5 996 m, z toho cca 4 683 m kanalizačních stok, cca 224 m výtlaku a cca 1 089 m odboček pro domovní přípojky, 1 ks ČS a výstavba nové ČOV pro 700 EO. Bližší podrobnosti v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.
Poptávám čistírnu odpadních vod k rodinnému domu
Poptávám zhotovení čističky odpadních vod na klíč u rodinného domku, pro 2-3 osoby v Praha - Hlubočepy.
Intenzifikace ČOV Červená Řečice – I. etapa
Předmětem stavby je první etapa rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod (dále ČOV) v Červené Řečici.
Obec Suchdol - ČOV a stoková síť
Předmětem veřejné zakázky je odkanalizování pro obec Suchdol. Následné čištění vod bude probíhat na nově vybudované ČOV (700 EO). Součástí předmětu plnění je i zajištění zkušebního provozu ČOV po dobu 12 měsíců.
ČOV Malý Slavkov
Predmetom zákazky je realizácia projektu, ktorý rieši novostavbu ČOV v obci Malý Slavkov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Kanalizace a ČOV v obci Úlice
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba splaškové gravitační kanalizace a ČOV v obci Úlice a doprovodných objektů“, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Intenzifikace ČOV Citonice
Předmětem zakázky je rekonstrukce a intenzifikace stávající čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) v obci Citonice, okres Znojmo, kraj Jihomoravský. V obci je provozována převážně gravitační splašková stoková síť typického uspořádání s jedním stávajícím úsekem jednotného charakteru, doplněná z důvodu terénní konfigurace o dvě čerpací stanice. ...
Kanalizace a ČOV v obci Úlice
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba splaškové gravitační kanalizace a ČOV v obci Úlice a doprovodných objektů“, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Rozšíření ČOV Hartvíkovice
Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace ČOV v obci Hartvíkovice na kapacitu 1350 EO. Provádění prací bude bez výluky stávající ČOV, dodavatel musí postup svých prací řešit tak, aby umožnil provizorní provozování ČOV a všechna potřebná provizoria zahrnout do nabídkové ceny.
Kanalizace a ČOV v obci Úlice
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba splaškové gravitační kanalizace a ČOV v obci Úlice a doprovodných objektů“, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávka výtlaku k čistírně odpadních vod v Hînceşti (Moldavsko)
Veřejná zakázka je součástí projektu zahraniční rozvojové spolupráce ČR v Moldavsku s názvem „Modernizace nakládání s odpadními vodami v Hînceşti (Moldavsko)“. Cílem projektu je zajištění dlouhodobě udržitelného systému nakládání s odpadními vodami ve městě Hînceşti a okolí. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž tlakového potrubí ...
Kanalizace, ČOV a vodovod Košátky
Předmětem zakázky je výstavba nové kanalizační sítě a centrální ČOV a dále o novostavbu vodovodu v obci Košátky.
ČOV Nové Hamry, splašková kanalizace Nové Hamry - I. etapa, část ČOV
Celá akce zahrnuje výstavbu nově vybudované ČOV Nové Hamry.
Intenzifikace čistírny odpadních vod Votice
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v intenzifikaci stávající ČOV s kapacitou 5500 EO ve městě Votice ve Středočeském kraji. Intenzifikovaná ČOV je navržena na kapacitu 9950 EO.
Splašková kanalizace a ČOV Třešť-Buková a splašková kanalizace a ČOV Třešť-Salavice
splašková kanalizace a ČOV Třešť – Salavice: výstavba kanalizace v délce 2,72 km, výstavba ČOV o kapacitě 220 EO; splašková kanalizace a ČOV Třešť – Buková: výstavba kanalizace v délce 1,07 km, výstavba ČOV o kapacitě 120 EO
Litobratřice - kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v obci Litobratřice v délce cca 8 860,6 m, z toho cca 6 585,5 m kanalizačních stok, cca 941,1 m výtlaku, cca 1 334 m odboček pro domovní přípojky, 4 ks ČS a výstavba nové ČOV pro 496 EO. Bližší informace jsou v projektové dokumentaci na profilu zadavatele.
Otročín, Brť - tlaková kanalizace a ČOV, část ČOV
Celá akce zahrnuje výstavbu nově vybudované ČOV Otročín.
Intenzifikácia ČOV Okoč
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavby "Intenzifikácia ČOV Okoč". Bližšia špecifikácia je obsiahnutá v súťažnych podkladoch a ich prílohách.
Poptávám odhlučnění dmychadla domovní čistírny odpadních vod
Poptávám odhlučnění dmychadla DČOV. V bezprostřední blízkosti chaty je umístěna DČOVa dmychadlo. Zřejmě přes stěnu garáže se přenáší hluk do chaty.
Koštice, Želevice - kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky je odkanalizování obce Koštice a části obce Želevice a výstavba nové ČOV, která je kapacitně navržena pro 600 EO. Výstavba nových kanalizačních stok v délce 6 km. Součástí předmětu plnění je i stavba veřejné části kanalizačních přípojek v délce cca 1,2 km a zajištění zkušebního provozu ČOV.
Kanalizace ĆOV svazek obcí Pěnčín - Laškov
Předmětem veřejné zakázky je odkanalizování pro obec Pěnčín a pro obec Laškov na její místní části Kandia a Dvorek. Splaškové odpadní vody budou odváděny prostřednictvím vybudované stokové sítě na nově budovanou ČOV v obci Laškov.
Pavlov - kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v obci Pavlov v délce cca 4303 m, z toho cca 3265 m kanalizačních stok, cca 210 m výtlaku, cca 828 m odboček pro domovní přípojky, 1 ks ČS a výstavba nové ČOV pro 463 EO. Bližší podrobnosti jsou v projektové dokumentaci na profilu zadavatele.
Obsluha a údržba Nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod Praha
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajišťování služeb obsluhy a údržby Nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod Praha v prodlouženém zkušebním provozu, včetně zajištění revizí podléhajících státnímu odbornému dozoru v rozsahu podle této zadávací dokumentace.
Poptávám realizaci ČOV pro rodinný dům
Poptávám realizaci zakázky na zhotovení ČOV, v Jablonci nad Nisou pro účely rodinného domu. Děkuji