Sanitní automobily

Sanitní automobily

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na dodávku jedenácti kusů nových sanitních automobilů včetně zástavby dle uvedené specifikace.

Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof – pořízení dopravního automobilu

Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof – pořízení dopravního automobilu

Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí řádné a včasné plnění předmětu této veřejné zakázky spočívajících v dodávce nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“, (DA schopný provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace) s celkovou hmotností od 3000 do ...

Nákup speciálního vozidla pro kriminalistické techniky

Nákup speciálního vozidla pro kriminalistické techniky

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup speciálního vozidla, které bude sloužit ke zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí.

Nákup speciálního vozidla pro kontrolu nákladní dopravy II.

Nákup speciálního vozidla pro kontrolu nákladní dopravy II.

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup dodávkového skříňového automobilu se speciálními úpravami v policejním provedení pro kontrolu nákladní dopravy. Vozidlo je určeno k zintenzivnění bezpečnostních opatření v oblasti kriminality páchané v dopravě v česko - saském příhraničí.

Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou

Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou

Dodávka dvou nových, dosud nepoužívaných vozidel se sanitní zástavbou pro přepravu osob (pacientů)

Dodávka vozidla zajišťujícího přepravu osob pod vlivem návykových látek

Dodávka vozidla zajišťujícího přepravu osob pod vlivem návykových látek

Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka jednoho skříňového vozidla (dále jen „předmět plnění“) pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy včetně dopravy předmětu plnění na místo plnění.

Nákup vozidel pro projekt: Technické vybavení pro výkon trestního řízení

Nákup vozidel pro projekt: Technické vybavení pro výkon trestního řízení

Předmětem veřejné zakázky je nákup 9 ks technologických vozidel a 4 ks monitorovacích vozidel pro výkon trestního řízení

Opravy užitkových a nákladních vozidel a dodávky ND pro vozy zn. Iveco a Mercedes

Opravy užitkových a nákladních vozidel a dodávky ND pro vozy zn. Iveco a Mercedes

Předmětem veřejné zakázky jsou komplexní opravárenské práce, záruční a pozáruční servis (dále jen "Služby") užitkových a nákladních vozidel značek Iveco a Mercedes Benz, včetně dodávek ND dílů potřebných pro poskytované Služby a pro potřeby Objednatele.

Speciální intervenční vozidlo 4x4 balisticky upravené, určené k přepravě policejních zásahových týmů

Speciální intervenční vozidlo 4x4 balisticky upravené, určené k přepravě policejních zásahových týmů

Jedná se o 1 ks speciální intervenční vozidlo 4x4 balisticky upravené, určené k přepravě policejních zásahových týmů

Obnova sanitních vozů

Obnova sanitních vozů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks sanitních vozidel převozového typu A2 pro režim dopravy nemocných a raněných (DNR), dle technických podmínek uvedených v zadávací dokumentaci

Zabezpečenie technického vybavenia pre Zberný dvor Zavar

Zabezpečenie technického vybavenia pre Zberný dvor Zavar

Predmetom zákazky je nákup technológie pre projekt Zberný dvor Zavar, spolufinancovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia, vyhláseného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, na základe podanej žiadosti o poskytnutí podpory formou dotácie na rok 2016, vrátane dopravy do miesta dodania predmetu zákazky.

Vozidla RZP č. 2

Vozidla RZP č. 2

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku až 30 nových vozidel pro rychlou zdravotnickou pomoc - RZP.

Dodávka vozidel s pohonem 4x4

Dodávka vozidel s pohonem 4x4

Předmětem plnění je pořízení nových vozidel za účelem zabezpečení smluvních vztahů ve střežených objektech MO ČR a VVP AČR, dále pak za účelem nahrazení vozidel s vysokými nájezdy km. Vozidla budou používána bezpečnostními pracovníky k zabezpečení smluvních vztahů, ke kontrolní činnosti a k řešení nestandardních situací ve složitých terénních a ...

Úžitkové automobily triedy SUV so špeciálnym príslušenstvom - II

Úžitkové automobily triedy SUV so špeciálnym príslušenstvom - II

Predmetom tejto zákazky je dodávka nových, nepoužitých úžitkových automobilov triedy SUV (pick-up) so špeciálnym príslušenstvom.

Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou

Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou

Dodávka dvou nových, dosud nepoužívaných vozidel se sanitní zástavbou pro přepravu osob (pacientů)

Rámcová dohoda na dodávky osobních automobilů pro ochrannou službu na období 2017 a 2018

Rámcová dohoda na dodávky osobních automobilů pro ochrannou službu na období 2017 a 2018

Vymezená část 1: 18 ks automobilů osobních silničních VIP limuzín Vymezená část 2: 2 ks automobilů osobních silničních limuzín Vymezená část 3: 1 ks automobilu osobního sportovně užitkového Vymezená část 4: 2 ks mikrobusů

Terénní automobil N1G

Terénní automobil N1G

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks terénních automobilů kategorie N1G včetně dopravy.

Dodání užitkových vozidel 4x4

Dodání užitkových vozidel 4x4

Předmětem Veřejné zakázky jsou dodávky užitkových vozidel 4x4 v rámci obměny stávajících vozidel dle technické specifikace uvedené v příloze této ZD, spolu s poskytováním servisní podpory a dodávky náhradních dílů a to za podmínek, které jsou stanovené ve vzorech smluv a jejich přílohách. Bližší specifikace předmětu plnění Veřejné zakázky, ...

Dodání užitkových vozidel

Dodání užitkových vozidel

Předmětem Veřejné zakázky jsou dodávky užitkových vozidel v rámci obměny stávajících vozidel dle technických specifikací uvedených v příloze zadávací dokumentace, spolu s poskytováním servisní podpory a dodávky náhradních dílů a to za podmínek, které jsou stanovené ve vzorech smluv a jejich přílohách. Bližší specifikace předmětu plnění Veřejné ...

GŘ OL - Střední eskortní vozidla 2017

GŘ OL - Střední eskortní vozidla 2017

nákup 40 ks eskortních vozidel

Sanitní vozidlo RV

Sanitní vozidlo RV

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks nových sanitních vozidel pro setkávací systém (RV) pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci.

Speciální technika

Speciální technika

Speciální vozidlo pro kontroly a vozidlo pro kynology

Pořízení devíti nových dopravních automobilů do vybavení jednotek SDH obcí

Pořízení devíti nových dopravních automobilů do vybavení jednotek SDH obcí

Předmětem veřejné zakázky je pořízení devíti (9) nových dopravních automobilů do vybavení jednotek sboru požární ochrany obcí, kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500kg v provedení základním a s kabinou osádky se sedadly pro nejméně 8 osob. Dopravní automobil v základním provedení umožňuje přepravu jednotky požární ...

Nákup speciálního vozidla pro kontrolu nákladní dopravy

Nákup speciálního vozidla pro kontrolu nákladní dopravy

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup dodávkového skříňového automobilu se speciálními úpravami v policejním provedení pro kontrolu nákladní dopravy.

Speciální vozidlo - Schengenbus

Speciální vozidlo - Schengenbus

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávky Speciálního vozidla (Schengenbus)

(záznamy 1/25 z 758)  strana 1 / 31