Servisní a opravárenské vozidlo

Servisní a opravárenské vozidlo

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks servisního a opravárenského vozidla. Vozidlo bude s originální celoprosklenou skříňovou karoserií od výrobce, umožňující zástavbu vozidla dle požadavků zadavatele, přičemž provedení zástavby je nedílnou součástí dodávky. Předmět zakázky zahrnuje také poskytování záručního servisu vč. pravidelných ...

Dodávka užitkového automobilu Toyota Proace Combi

Dodávka užitkového automobilu Toyota Proace Combi

Obec Mnichov vypisuje výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu podle § 12 odst. 3 v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na dodávku: „užitkového automobilu Toyota Proace Combi“.

Dodávka sanitních vozidel

Dodávka sanitních vozidel

Dodávka 4 ks záchranářských vozidel

Speciální monitorovací vozidlo

Speciální monitorovací vozidlo

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Speciálního monitorovacího vozidla (termovize)

Vybavení SDH JPO II města Zbiroh hasičskou technikou - Dopravní automobil

Vybavení SDH JPO II města Zbiroh hasičskou technikou - Dopravní automobil

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 1 ks nového dopravního automobilu v provedení „T“ (technické), kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“ (DA schopný provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace) a hmotnostní třídy L. Minimální požadavky na předmět plnění jsou stanoveny přílohou Zadávací dokumentace - technické podmínky ...

Sanitní vozidla RLP

Sanitní vozidla RLP

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 10 ks nových sanitních vozů (RLP) typu B podle ČSN EN 1789+A1 s globální homologací včetně účelové a zdravotnické zástavby vozidla.

Speciální vozidlo pro silniční kontroly

Speciální vozidlo pro silniční kontroly

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Speciálního vozidla pro silniční kontroly

Nákup užitkových vozidel - 3

Nákup užitkových vozidel - 3

Dodávka 11 ks uvedených užitkových vozidel do 3,5 tuny dle specifikací a technických požadavků, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 ZD – Technické podmínky, do příslušného místa dodání. Veřejná zakázka je rozdělena na 8 částí dle § 35 zákona. Uchazeči jsou oprávněni podat nabídku na libovolný počet částí zakázky. Uchazeči nemusí podat nabídku na ...

Dodávka 1 ks devítimístného vozidla

Dodávka 1 ks devítimístného vozidla

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového devítimístného vozidla - mikrobusu. Více viz ZD.

Vozidla pro dopravní zabezpečení

Vozidla pro dopravní zabezpečení

Předmětem plnění této veřejné zakázky je koupě 22 kusů dodávkových vozidel s výbavou pro nenadálé události a poruchy ostatních vozidel účastníků dálničního provozu. Tato vozidla budou sloužit a pomáhat cestující veřejnosti. Těmito prostředky zadavatel zamýšlí zvyšovat bezpečnost silničního provozu na dálniční síti v ČR. Potřeba zadavatele bude ...

Dodávky užitkových vozidel pro resort dopravy 2017

Dodávky užitkových vozidel pro resort dopravy 2017

Předmětem veřejné zakázky je dodávka různých kategorií užitkových vozidel pro resort Ministerstva dopravy na základě uzavřených rámcových dohod v rámci každé části veřejné zakázky.

Nákup 12 ks užitkových vozidel

Nákup 12 ks užitkových vozidel

Pořízení 3 ks izotermického skříňového vozidla, 1 ks nákladního užitkového vozidla – 6 míst + nákladový prostor, 3ks skříňových vozidel – cca 10 m3, 2 ks skříňových vozidel – cca 3m3 4x4, 3 ks skříňových vozidel – cca 3m3 pro potřeby ZSMV a MV

Technické automobily CH/O

Technické automobily CH/O

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks technických automobilů na podvozku kategorie 2 pro smíšený provoz, hmotnostní třídy L a v provedení speciálním redukovaném, dle technické specifikace, která je přílohou č. 1 zadávacích podmínek

Pořízení kynologických vozidel pro CS ČR 2017

Pořízení kynologických vozidel pro CS ČR 2017

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 17 ks kynologických vozidel pro CS ČR 2017.

Nákup 7 ks malých dodávkových vozidel pro CS CŘ

Nákup 7 ks malých dodávkových vozidel pro CS CŘ

Předmětem veřejné zakázky je nákup 7 ks malých dodávkových vozidel pro CS CŘ.

Nákup 3 ks vozidel 4x4 pro CS ČR

Nákup 3 ks vozidel 4x4 pro CS ČR

Předmětem veřejné zakázky je nákup 3 ks vozidel 4x4 pro CS ČR.

Nákup 14 ks velkých dodávkových vozidel pro CS ČR

Nákup 14 ks velkých dodávkových vozidel pro CS ČR

Předmětem veřejné zakázky je nákup 14 ks velkých dodávkových vozidel pro CS ČR.

Pořízení sanitních vozidel Rendez-vous

Pořízení sanitních vozidel Rendez-vous

Předmětem plnění je dodávka 4 kusů sanitních vozidel určených pro systém Rendez-vous v provedení vybavení kompletní zástavbou pro instalaci zdravotnického materiálu a přípravou pro montáž IC technologií dle parametrů podrobně uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentace (ZD) - podrobná specifikace zakázky. Technická specifikace vozidel - ...

Servis vozidel

Servis vozidel

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření dvou rámcových smluv, a to na servis sanitních vozů a servis ostatních vozidel.

Mobilní analytická laboratoř

Mobilní analytická laboratoř

Jedná se o 2 analytické laboratoře, skládající se ze: 2 ks vozidel 2 ks přívěsných vozíků

Vozidla pro inspektora a vedoucího složky IZS

Vozidla pro inspektora a vedoucího složky IZS

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů nových silničních motorových vozidel – speciálního transportéru útvaru vnitropodnikové inspekce provozu (pro inspektora a pro vedoucího složky IZS). Zadavatel rozdělil zakázku na dvě části: Část 1 – „Vozidlo pro inspektora“ - dodávka nového silničního motorového vozidla – speciálního transportéru ...

Vozidla RZP

Vozidla RZP

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku až 30 nových vozidel pro rychlou zdravotnickou pomoc - RZP.

Dodávka automobilu s odtahovou a vyprošťovací nástavbou

Dodávka automobilu s odtahovou a vyprošťovací nástavbou

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka automobilu s odtahovou a vyprošťovací nástavbou

Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Postřekov

Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Postřekov

Předmětem této zakázky je výběr dodavatele, který zajistí dodávku související s realizací projektu „POŘÍZENÍ DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO JSDHO POSTŘEKOV“, podpořeného z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Projekt je spolufinancován z prostředků strukturálních fondů Evropského společenství, státního rozpočtu ČR a rozpočtu ...

Nákup 1ks mikrobusu v policejním provedení

Nákup 1ks mikrobusu v policejním provedení

Nákup 1 ks mikrobusu v policejním provedení dle přiložené technické specifikace. Vozidlo je určeno na obměnu služebních dopravních prostředků

(záznamy 1/25 z 731)  strana 1 / 30