ZZS JmK - sanitní vozidlo RLP
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového vozidla rychlé lékařské pomoci (RLP) typu B dle ČSN EN 1789 s globální homologací blíže specifikovaného v příloze č.1 ZD se specifikovaným vybavením pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci (dále jen „zadavatel“ nebo „ZZS JMK“), a to v rozsahu a v souladu se ...
Referentské vozy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 (osmi) kusů nových silničních motorových vozidel M1. Minimální požadavky na technickou specifikaci vozidla jsou uvedeny v Příloze č. 3 ZD. S vybraným účastníkem zadávacího řízení bude uzavřena kupní smlouva.
Dodávka 1 kusu nového dodávkového vozidla do 3,5t
Nákup jednoho (1) kusu nového dodávkového vozidla do 3,5t. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek, je uvedena v přílohách zadávací dokumentace.
Špeciálne úžitkové vozidlo
Predmetom zákazky je dodávka 1 ks špeciálneho úžitkového vozidla. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov a v prílohe č. 7 Opis predmetu zákazky.
Sanitky
Predmetom zákazky je dodanie tovaru 6 ks sanitiek a poskytnutie s tým súvisiacich služieb. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Úžitkový automobil pre diagnostiku ciest a mostov
Predmetom zákazky je dodanie úžitkového automobilu v počte 1ks vrátane dopravy do sídla Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.
Dodání speciálního vozidla ZZS
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 1 kusu speciálního sanitního vozidla typu RLP velkokapacitní, pro mimořádné události s hromadným postižením osob, provedení s pohonem obou náprav, tj. 4x4.
ZZS Moravskoslezského kraje - sanitní vozidlo VNN-2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 1 kusu speciálního sanitního vozidla typu RLP kategorie „C“, mobilní jednotka intenzívní péče, ve smyslu ČSN EN 1789, provedení s pohonem 1 nápravy (4 x 2). Toto vozidlo bude sloužit pro ošetření a transport pacientů s podezřením na onemocnění vysoce nebezpečnou nákazou (VNN).
Nákup 24 ks terénnych automobilov 4x4 s terénnymi pneumatikami pre sekciu kontroly
Nákup 24 ks terénnych automobilov 4x4 s terénnymi pneumatikami pre sekciu kontroly na mieste (Kategória N1).
Vozidla a technika proti Covidu II
Předmětem veřejné zakázky je pořízení specializované techniky - sanitních vozidel a vozidel podpory, plně vybavených zdravotnickou technikou a přístroji vč. transportní techniky (nosítky) pro organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, p. o., za účelem posílení její odolnosti, vybavenosti a připravenosti reagovat na dopady ...
Dodávka 11 ks vozidel kategorie M1 - MT
Předmětem zakázky je dodávka 11 ks vozidel kategorie M1 - MT a příslušenství a to včetně dopravy na místo předání. Vozidla a na nich upevněné prvky musí být schváleny pro provoz na pozemních komunikacích. Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován v příloze Technická specifikace - požadavek zadavatele, která tvoří přílohu č. 1 výzvy ...
Dodávka 2 ks vozidel kategorie M1 - MT
Předmětem zakázky je dodávka 2 ks vozidel kategorie M1 - MT a příslušenství a to včetně dopravy na místo předání. Vozidla a na něm upevněné prvky musí být schváleny pro provoz na pozemních komunikacích. Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován v příloze Technická specifikace - požadavek zadavatele, která tvoří přílohu č. 1 výzvy k ...
Speciální vozidla ZZS servisní vozidla
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na nákup a dodávku 2 ks servisních vozidel skříňové kategorie N1 ve dvou technických specifikacích pro části A a B. K vozidlu budou dodány také požadované dokumenty a bude provedena instruktáž personálu Zadavatele. Podrobné informace o předmětu plnění a obchodních podmínkách Veřejné zakázky ...
Nákup sanitních vozidel 2022
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks sanitních vozidel převozového typu A2 včetně zdravotnické techniky pro režim DNR, a 1 ks sanitního vozidla převozového typu A2 s pohonem všech kol včetně zdravotnické techniky pro režim DNR.
Dodávka sanitních vozidel pro ZZS KV
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks sanitních vozidel typu B splňují normu ČSN EN 1789 s globální homologací, a to včetně fixní zástavby pro poskytování přednemocniční neodkladné péče, požadovaného vybavení (včetně toughbooku, ohřívače infuzních roztoků, kamerového systému a tiskárny) a venkovního označení vozidel.
Nákup sanitných vozidiel Mobilnej intenzívnej jednotky
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov dostupných na https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/1121.
Nákladní automobil s brodivostí
Pořízení jednoho (1) kusu terénního nákladního automobilu 6x6 s brodivostí pro potřeby evakuace osob, pro přepravu kusového materiálu a pro vyprošťování vozidel.
Dodávka cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 3 „terénní“, v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro čtyři osoby) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) technicky způsobilého typu ve smyslu zákona č. 56/2001 ...
Technická vozidla pro ZZS KVK
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 7 ks technických vozidel, z toho 1 ks vozidla pro technika spojů, 1 ks vozidla pro technika přístrojů, 3 ks vozidel pro techniky oblastí, 1 ks vozidla pro zajištění materiální obslužnosti a 1 ks vozidla pro inspektora provozu, splňující požadavky vyhlášky č. 341/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů v souladu s ...
Dodávka nového automobilového podvozku 4x4 v počtu 3 ks a nového automobilového podvozku 6x6
Dodávka nového automobilového podvozku 4x4 v počtu 3 ks a nového automobilového podvozku 6x6 v počtu 1 ks pro silniční údržbu včetně nástaveb pro letní a zimní údržbu vozovek
Dopravní automobily 4x4 a 4x2
Nákup 1 ks dopravního automobilu 4x2 a 2 ks dopravních automobilů 4x4
Nákup sanitných vozidiel Rýchlej zdravotnej pomoci a Rýchlej lekárskej pomoci
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov dostupných na https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/1077.
Speciální výjezdová dodávková vozidla 4x4 pro převoz nalezené munice - Rámcová dohoda
Předmětem je pořízení šesti kusů speciálních výjezdových dodávkových vozidel pro převoz nalezené munice, výbušnin a výbušných předmětů, se speciální vestavbou na technické prostředky a materiál určený pro ničení, manipulaci a vyprošťování nalezené munice. Požadovaná vozidla musí být výhradně nová z aktuální produkce.
Nákup automobilní techniky kategorie N1 - s chladírenskou nástavbou
Předmětem veřejné zakázky je dodávka užitkového vozidla kategorie N1 (motorová nafta) _ s chladírenskou nástavbou.
Užitkové vozy do 3,5 t
Předmětem zakázky je dodání 7 ks nových užitkových vozů do 3,5 tun včetně poskytnutí záruky a bezplatného záručního servisu po 3 roky.