Vozidlá s náhonom štyroch kolies 4x4 Nafta 25 ks
Predmetom je nákup 28 ks služobných motorových vozidiel v zložení: 25 ks terénnych automobilov 4x4 s terénnymi pneumatikami, 1 ks osobného automobilu a 2 ks polododávky (automobil kombi). Konkrétne rozdelenie vozidiel do jednotlivých častí ako aj ich technické požiadavky tvoria prílohu č. 1 - Opis predmetu zákazky, technické požiadavky súťažných ...
Opravy a údržba vozidel a příslušenství k nim včetně souvisejících služeb
Opravy a údržba vozidel a příslušenství k nim a související služby
Poskytnutí 15 ks sanitních vozidel na základě dlouhodobého pronájmu
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí 15 kusů sanitních vozidel na základě dlouhodobého pronájmu pro Oddělení dopravní zdravotnické služby FN Ostrava, a to vše dle specifikace a požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Veřejná zakázka je zadavatelem vyhlášena na 15 ks vozidel s tím, že do 150 dnů je ...
VZ 93420 - Dodávka skříňových vozidel zajišťujících obnovu vozového parku Městské policie hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kusů skříňových dodávek pro Městskou policii hl. m. Prahy, včetně přepravy na místo plnění.
VZ 93320 - Dodávka užitkových vozidel zajišťujících obnovu vozového parku Městské policie hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 7 kusů užitkových vozidel pro Městskou policii hl. m. Prahy. U 6 vozidel určených do přímého výkonu služby je součástí předmětu plnění i realizace speciální vestavby pro ukládání a přepravu TPZOV (tzv. “botičky“), dodávka a instalace výstražných zvukových a světelných zařízení, záznamových zařízení a polepů a ...
Kompostáreň Modrý Kameň - technika
Predmetom zákazky je dodanie techniky pre novovybudovanú kompostáreň Mesta Modrý Kameň. Zákazka pozostáva z dodania Traktora s príslušenstvom, ktorým je Drvič drevnej hmoty a Prekopávač kompostu pre traktor. Traktor musí byť kompatibilný s príslušenstvom. Súčasťou dodávky je aj dodanie na miesto realizácie, uvedenie do prevádzky a zaškolenie.
Nákup multifunkčního a měřicího vozidla
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání a uvedení do provozu multifunkčního a měřicího vozu dle zadavatelem požadované specifikace. Součástí dodávky je taktéž provedení přejímacích zkoušek a teoretického a praktického výcviku pracovníků zadavatele, dodání veškerého požadovaného HW a SW vybavení, realizace úprav SW a zajištění poskytování ...
Zdravotnícky automobil
Zdravotnícky automobil na prepravu pacientov. Vozidlo kategórie M1. Bližšia špecifikácia je uvedená v Oddiele B.1 v súťažných podkladoch.
Dodávky vestaveb do užitkových vozidel
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky vestaveb a souvisejícího příslušenství do užitkových vozidel ve vlastnictví zadavatele provozovaných dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých ...
ZZS Pardubického kraje - sanitní vozidla typ B a C 2021
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks nových sanitních vozidel typu B včetně požadované zástavby, transportních prostředků,přístrojové techniky a 4 ks nových sanitních vozidel typu C, včetně požadované zástavby, transportních prostředků, přístrojové techniky a u všech těchto Sanitních vozidel navigační systém GPS, a to pro Zdravotnickou ...
ZZS Ústeckého kraje - sanitní vozidlo - 2020
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Předmětem Kupní smlouvy bude dodávka 1 ks nového sanitního vozidla ZZS silniční ambulance typu B podle ČSN 1789 + A2 s úpravou k zajištění připravenosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p.o. na řešení na místě Mimořádné události a ...
Náhradní díly a servis osobních, užitkových a nákladních vozidel Krajské zdravotní a.s.
Zajištění servisu osobních, užitkových a nákladních vozidel Krajské zdravotní, a.s. na období dvou let.
Náhradní díly a servis sanitních vozidel Krajské zdravotní a.s.
Zajištění servisu sanitních vozidel Krajské zdravotní, a.s. na období dvou let.
Užitková vozidla pro TS Ostrava
nákup minibusů a dodávek do 3,5t pro převoz štábů vč. kamerové techniky televizního studia Ostrava na místa natáčení.
GŘ OL - vozidla pro kynologii
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dodávkových vozidel (5-ti místní) v provedení kombi.
ZZS Středočeského kraje - vozidlo zdravotnické záchranné služby - 2020
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks vozidla zdravotnické záchranné služby typu B, které bude vybaveno vyjímatelným kontejnerovým systémem pro přepravu zdravotnického vybavení pro řešení mimořádných událostí s hromadným postižením osob včetně zástavby sanitního vozidla rychlé zdravotnické pomoci.
Automobil dodávkového typu
Predmetom tejto zákazky je vo všeobecnosti dodanie 1 ks originál, nového, nepoužitého, nevystavovaného a neopravovaného automobilu, kategórie N1 (motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu nákladov), upraveného podľa požiadaviek verejného obstarávateľa spolu s požadovaným príslušenstvom a vybavením, vrátane ...
Nákup 9 ks vozidel zvláštního určení 4x4 pro CS ČR 2020
Jedná se o nákup 9 ks vozidel zvláštního určení pro všechny druhy terénu. Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 - technická specifikace.
KNTB Zlín - Nákup vozidel
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vozidel pro Krajskou nemocnici T. Bati ve Zlíně.
Dodávky užitkových vozidel pro resort dopravy 2020 - 2021
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody v každé části VZ na dodávky různých kategorií užitkových vozidel pro resort Ministerstva dopravy, rozdělení do kategorií viz jednotlivé části veřejné zakázky.
Pořízení vozidla na svoz komunálního odpadu
Předmětem veřejné zakázky dodávka nového vozidla na svoz komunálního odpadu. Předmětem plnění je dodávka vozidla kategorie N3 - vozidlo, jehož nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 Kg. Zadavatel požaduje dodávku vozidla v minimální emisní třídě EURO 6D. Požadované technické parametry jsou specifikovány v zadávací dokumentaci uveřejněné ...
Automobily dodávkové 5 místné
Předmětem je nákup 5 ks dodávkových automobilů pětimístných.
Motorový čln s príslušenstvom
Verejné obstarávanie dopravných prostriedkov s príslušenstvom v rámci projektu Posilnenie kapacít Policajného zboru v boji proti environmentálnej trestnej činnosti. Časť 1: Motorový čln s príslušenstvom, Časť 2: Motorová štvorkolka s príslušenstvom. Časť 3: Terénne motorové vozidlo s pohonom 4x4 a ťažným zariadením (Offroad) Časť 4: Úžitkové ...
Dodávka užitkových vozidel pro záchrannou stanici
Předmětem plnění zakázky je dodávka spočívající v dodání 2 ks užitkového automobilu typu dodávka v rozsahu technické specifikace.
Dodávka 5 ks sanitních vozidel
Předmětem plnění je dodávka pěti kusů sanitních vozidel (dále jen „sanitní vozidla dopravy raněných a nemocných, DNR) dlouhý rozvor, nízká, střední, střecha, bílá barva, standardní výbava včetně výbavy na přání, sanitní a transportní výbavy dle technické specifikace.