Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR

Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR

Premetom zákazky je dodávka špeciálnych sanitných motorových vozidiel pre potreby Národnej transfúznej služby SR vrátane výroby, dodávky a montáže špecializovanej prestavby, dodávka doplnkového a špeciálneho príslušenstva a výbavy, plánované servisné činnosti, vrátane vykonania poučenia a zaškolenia obsluhy v počte min. 2 osoby na každé dodané ...

Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou

Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou

Dodávka dvou nových, dosud nepoužívaných vozidel se sanitní zástavbou pro přepravu osob (pacientů)

Dodávka 1 ks užitkového automobilu 4x4 pro LZ Boubín

Dodávka 1 ks užitkového automobilu 4x4 pro LZ Boubín

Zadavatel požaduje dodat 1 ks nového užitkového automobilu schváleného ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice. Blíže viz ZD.

Rámcové dohoda – dodávka terénních vozidel v provedení pick-up

Rámcové dohoda – dodávka terénních vozidel v provedení pick-up

Předmětem plnění VZ je uzavření rámcové dohody v souladu s § 131 ZVZ na pořízení až 50 ks nových vozidel za účelem nahrazení vozidel s vysokými nájezdy km. Vozidla budou používána k zabezpečení běžné provozní činnosti mnohdy ve složitých terénních a klimatických podmínkách. Zadavatel garantuje odběr 25 ks vozidel.

Nákup automobilů 2018

Nákup automobilů 2018

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 15 částí. Části veřejné zakázky tvoří: Část 1 – Dodávka 8 osobních automobilů nižší třídy Část 2 – Dodávka 4 osobních automobilů nižší třídy Část 3 – Dodávka 2 osobních automobilů střední třídy Část 4 – Dodávka 2 osobních automobilů střední třídy Část 5 – Dodávka 2 osobních automobilů střední třídy Část ...

Vozidla RZP a RV pro ZZSPK 2018

Vozidla RZP a RV pro ZZSPK 2018

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 ks vozů rychlé zdravotnické pomoci (dále také „RZP“) ambulance typu B a 1 ks vozu rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému (dále také „RV“) vč. 1 ks zařízení pro sledování vozu, vše dle specifikace uvedené zadavatelem

Nákup nákladních automobilů pro rybářský provoz

Nákup nákladních automobilů pro rybářský provoz

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 3 ks dopravních prostředků o celkové hmotnosti 18 t včetně korby a pořízení 1 ks výměnné nástavby na přepravu krmiv a obilovin včetně pneuvětve a mobilního nasávacího zařízení pro nasávání obilovin a krmných směsí.

Rámcová dohoda na dodávky auotmobilů pro přepravu služebních psů na období 2018-2020

Rámcová dohoda na dodávky auotmobilů pro přepravu služebních psů na období 2018-2020

Vymezená část 1: 40 ks automobilů pro přepravu 5 osob a 2 služebních psů Vymezená část 2: 50 ks automobilů pro přepravu 5 osob a 4 služebních psů.

Dodávka vozidel pro ZZS JčK

Dodávka vozidel pro ZZS JčK

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním účastníkem zadávacího řízení pro každou část plnění této zakázky. Předmětem plnění jsou dodávky zdravotnické techniky pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje v souladu se zadávacími podmínkami a v rozsahu technické specifikace předmětu dodávky.

Automobil pro výjezdovou skupinu pro OKS II

Automobil pro výjezdovou skupinu pro OKS II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks automobilů užitkových se speciální výstavbou pro OKS, postavených na podvozku kategorie M1 nebo N1 a 16 ks kol (pneumatiky s disky jako druhá sada ke každému z vozidel) na tyto vozidla.

Nákup sanitného vozidla pre ZZS-RLP

Nákup sanitného vozidla pre ZZS-RLP

Predmetom zákazky je nákup nového sanitného vozidla pre ZZS-RLP pre NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti "B - opis predmetu zákazky" v súťažných podkladoch.

Poptávám osobní autodopravu dodávkovým vozem

Poptávám osobní autodopravu dodávkovým vozem

Poptávám cenovou nabídku na zapůjčení dodávky na 1 den, jedná se o cestu z Ratíškovice do Krnova. Případně, zda máte možnost zapůjčit dodávku i s řidičem a o jakou cenu by se jednalo. Děkuji za odpověď

Vozidlo pro údržbu

Vozidlo pro údržbu

Předmětem veřejné zakázky zahájené podle § 56 zákona je dodávka 1 (jednoho) kusu nového silničního motorového vozidla – mobilního servisu s možností transportu kusového materiálu na základě rámcové kupní smlouvy uzavřené na 1 rok. Požadavky na technickou specifikaci tohoto motorového vozidla jsou uvedeny v Příloze č. 4 ZD.

Dodávka 1 ks nákladního užitkového vozidla kategorie N1

Dodávka 1 ks nákladního užitkového vozidla kategorie N1

Jedná se o dodávku 1 kusu nového a nepoužitého nákladního užitkového vozidla kategorie N1 pro pravostranný provoz (dále jen vozidla) dle požadavků zadavatele, které jsou stanoveny zadávacími podmínkami, technickými podmínkami (viz. Příloha Technická specifikace) a to včetně dopravy na místa předání. Vozidlo a na něm upevněné prvky musí být ...

Nákup speciálního vozidla pro kriminalistické techniky

Nákup speciálního vozidla pro kriminalistické techniky

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup speciálního vozidla, které bude sloužit ke zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí.

Speciální vozidlo

Speciální vozidlo

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Speciálního vozidla (Schengenbus)

Dodávka 5 ks lehkých užitkových vozidel kategorie N1 - skříňových

Dodávka 5 ks lehkých užitkových vozidel kategorie N1 - skříňových

Jedná se o dodávku 5 kusů nových a nepoužitých užitkových vozidel kategorie N1 pro pravostranný provoz (dále jen vozidel) dle požadavků zadavatele, které jsou stanoveny zadávacími podmínkami, technickými podmínkami (viz. Příloha Technická specifikace) a to včetně dopravy na místa předání. Vozidla a na nich upevněné prvky musí být schváleny pro ...

Dodávka 9 ks lehkých užitkových vozidel kategorie N1 Pick Up

Dodávka 9 ks lehkých užitkových vozidel kategorie N1 Pick Up

Jedná se o dodávku 9 kusů nových a nepoužitých užitkových vozidel kategorie N1 pro pravostranný provoz (dále jen vozidel) dle požadavků zadavatele, které jsou stanoveny zadávacími podmínkami, technickými podmínkami (viz. Příloha Technická specifikace) a to včetně dopravy na místa předání. Vozidla a na nich upevněné prvky musí být schváleny pro ...

Automobil M1 - 9 míst

Automobil M1 - 9 míst

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks osobního automobilu kategorie M1 pro 9 osob i s řidičem včetně dopravy.

Automobil pro výjezdovou skupinu pro OKS

Automobil pro výjezdovou skupinu pro OKS

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks automobilů užitkových se speciální vestavbou pro OKS, postavených na podvozku kategorie M1 nebo N1 a 16 ks kol (pneumatiky s disky jako druhá sada ke každému z vozidel) na tyto vozidla.

Dodávky lehkých užitkových vozidel

Dodávky lehkých užitkových vozidel

Dodávky malých užitkových vozidel 4x2 a 4x4 v kategoriích definovaných v zadávací dokumentaci, včetně závazku zpětného odkupu dodaných vozidel v okamžiku jejich vyřazování a zajištění servisu a údržby dodaných vozidel po dobu jejich životnosti za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

Referentské vozidlo

Referentské vozidlo

Předmětem plnění je dodávka až 3 kusů nových silničních motorových vozidel – prostředků osobní „referentské“ přepravy na základě rámcové kupní smlouvy uzavřené na 1 rok.

Sanitní vozidlo RLP

Sanitní vozidlo RLP

Předmětem plnění je dodávka maximálně 10 kusů nových silničních motorových vozidel rychlé lékařské pomoci (RLP), a to na základě rámcové kupní smlouvy uzavřené na 1 rok.

Operativní leasing - střední lehká užitková vozidla N1

Operativní leasing - střední lehká užitková vozidla N1

Předmětem veřejné zakázky je pronájem dvou typů (závazně 60 ks, maximálně 380 ks) nových středních lehkých užitkových vozidel N1 formou operativního leasingu s full service plněním na dobu 60 měsíců s celkovým projezdem vozidla 125 000 km. Podrobná specifikace vozidel, podmínky leasingu a další požadavky zadavatele jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy o ...

(záznamy 1/25 z 799)  strana 1 / 32