ZZS Pardubického kraje – sanitní vozidla typ B 2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks nových sanitních vozidel typu B včetně požadované zástavby, navigačního systému GPS, transportních prostředků a přístrojové techniky. Přesné vymezení předmětu zakázky je uvedeno v Příloze č. 1 této Zadávací dokumentace „Charakteristika předmětu veřejné zakázky ZZS PAK_Sanitní vozidla typ B 2019“
Dodání sanitního vozidla FZŠ
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 1 kusu sanitního vozidla ZZS kategorie „B“ ve smyslu ČSN EN 1789 + A2, v provedení se zvýšenou průchodností, s pohonem obou náprav, tj. 4x4.
Vozidla pro krizovou připravenost
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového velkokapacitního vozidla pro mimořádné události včetně účelové a zdravotnické zástavby vozidla a dodávka 1 ks nového osobního vozidla pro setkávací systém (RV).
Speciální dopravní technika – víceúčelové terénní osobní vozidlo v provedení záchranné vozidlo HS
Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 6 kusů (5 ks kategorie A, 1 ks kategorie B) víceúčelových terénních osobních vozidel v provedení záchranné vozidlo Horské služby dle technické specifikace uvedené v ZD
Speciální dopravní technika – víceúčelové těžké terénní vozidlo v provedení záchranné vozidlo HS
Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 3 kusy víceúčelových těžkých terénních vozidel v provedení záchranné vozidlo Horské služby dle technické specifikace uvedené v ZD
Dodávka chladírenského vozu s pohonem 4×4
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového chladírenského vozu s pohonem 4x4 v provedení a výbavě dle specifikací uvedených v zadávací dokumentaci, jakož i poskytnutí souvisejících plnění dle závazného vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 ZD Zadavatel požaduje dodat 1 ks nového automobilu schváleného ve smyslu zákona č. 56/2001 ...
Automobil užitkový N1 - nákup
Předmětem veřejné zakázky je nákup 23 ks automobilů nákladních užitkových skříňových kategorie N1-I v různém provedení. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě samostané části v souladu s ustanovením § 35 zákona.
Zodolněné velitelsko průzkumné vozidlo
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks zodolněného velitelsko průzkumného vozidla
Dodávka 2 ks vozidel kategorie N1, LUV 4x4 s vestavbou do 3,5t
Jedná se o dodávku 2 kusů nových a nepoužitých vozidel kategorie N1, LUV 4x4 s vestavbou do 3,5t pro pravostranný provoz (dále jen vozidla) dle požadavků zadavatele, které jsou stanoveny zadávacími podmínkami, technickými podmínkami (viz. Příloha Technická specifikace) a to včetně dopravy na místa předání. Vozidla a na nich upevněné prvky musí být ...
ZZS Karlovarského kraje - logistický speciál - 2018
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks logistických speciálů, vozidel pro řešení mimořádných událostí s hromadným postižením osob určených pro přepravu materiálně technického zabezpečení na místo mimořádné události, v souladu s požadavky zadávací dokumentace, zejm. přílohou č. 3 Technická specifikace. Předmět plnění musí být kompatibilní se ...
ZZS hl. m. Prahy – Vozidla pro krizovou připravenost
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vozidel, která jsou určena pro krizovou připravenost.
Nákup terénních a dodávkových automobilů pro RO MŽP v roce 2019
Předmětem veřejné zakázky je centralizovaný nákup automobilů různých skupin segmentů nepodléhajících závazné technické standardizaci automobilů schválené ministryní financí dne 08. 08. 2018. Veřejná zakázka je určena pro subjekty v rámci resortu Ministerstva životního prostředí.
Dopravné prostriedky na prepravu rýb s príslušenstvom
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových dopravných prostriedkov na prepravu rýb (valníka, pikapu, prívesu) vrátane colných a daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane vykonania predpredajného servisu, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na ...
Pořízení dodávkových vozidel
Předmětem veřejné zakázky je nákup 15 kusů malé dodávky typu „Kategorie 1“, 1 kusu velké skříňové dodávky typu „Kategorie 2“ a 2 kusů velké dodávky typu „Kategorie 3“, homologovaných a technicky způsobilého typu ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění ...
Úžitkové motorové vozidlá
Predmetom zákazky je : 1.časť dodávka 4 ks nových vozidiel v zmysle technickej špecifikácie 2.časť dodávka 1 ks nového nákladného motorového vozidla valníka Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Terénne automobily Pick-up 4x4
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových terénnych automobilov Pick-up 4x4 vrátane technických dokladov a povinného príslušenstva vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane vykonania predpredajného servisu, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, ...
Nákup odtahového vozidla III - opakovaná VZ
Předmětem této veřejné zakázky je nákup jednoho kusu odtahového vozidla dle podrobné technické specifikace uvedené v příloze č. 1 k závaznému návrhu smlouvy.
Vozidla pro psovody - nákup II
Předmětem veřejné zakázky je nákup 8 ks automobilů užitkových malých kategorie N1-I nebo M1 pro psovody - hlídkové psy.
Technický automobil pro zásahy u NL v provedení S1CH
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového technického automobilu vč. příslušenství pro zásahy u nebezpečných látek v provedení S1CH pro potřeby stanice Liberec HZS Libereckého kraje, podle technických podmínek, které jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávacích podmínek.
Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR
Premetom zákazky je dodávka špeciálnych sanitných motorových vozidiel pre potreby Národnej transfúznej služby SR vrátane výroby, dodávky a montáže špecializovanej prestavby, dodávka doplnkového a špeciálneho príslušenstva a výbavy, plánované servisné činnosti, vrátane vykonania poučenia a zaškolenia obsluhy v počte min. 2 osoby na každé dodané ...
Pořízení užitkového vozu
Předmět plnění je pořízení dodávkového vozu. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména v kupní smlouvě, a technické specifikaci, které tvoří přílohy zadávací dokumentace.
Nákup dvou přepravních automobilů pro koně s pevnými přívěsy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 přepravních automobilů pro koně s pevnými přívěsy.
Sanitní vozidlo terénní II
Předmětem VZ je dodávka 5 kusů sanitních silničních vozidel kategorie M1 nebo M1G pro převoz a základní péči pacientů s kabinou a skříňovou nástavbou nebo uzavřenou skříňovou karosérií se speciální sanitní nástavbou s pohonem 4x4 se zvýšenou světlou výškou, určených pro poskytování neodkladné lékařské a nelékařské péče při přepravě pacientů po ...
Vozidlá diaľničnej patroly
Predmetom zákazky je nákup nových vozidiel diaľničnej patroly vrátane ich vonkajšieho (maják, rampa, tabuľa) aj vnútorného (podlaha, steny, regál, stôl, lavica) vybavenia.