Moderní automobily pro Charitu Most
Část VZ č. 1 - Dodávka dvou osobních automobilů Část VZ č. 2 - Dodávka dvou vozidel pro přepravu vyššího počtu osob
Zkvalitnění mobility sociálních služeb
Část VZ č. 1 - Dodávka dvou vozidel s typem karoserie SUV nebo crossover Část VZ č. 2 - Dodávka jednoho vícemístného vozu
Špeciálne vozidlo na odber vzoriek povrchových vôd 2
Verejný obstarávateľ požaduje dodať špeciálne vozidlo s chladiarenskou nadstavbou. Bližšia špecifikácia sa nachádza v Prílohe číslo 1 Opis predmetu zákazky (technická špecifikácia) a v Prílohe číslo 2 Návrh zmluvy.
Pick-upy pre UHCP, typ1
Predmetom konkrétnej zákazky je dodanie 9 ks terénny úžitkových automobilov v prevedení Pick-up pre potreby Úradu hraničnej a cudzineckej polície.
Ekologická vozidla pro sociální služby ADCH Praha - vícemístné vozidlo II
Předmětem plnění je pořízení 1 ks nového a nepoužitého vícemístného vozidla v souvislosti s realizací akce „Ekologická vozidla pro sociální služby ADCH Praha - vícemístné vozidlo II.“ podrobně popsáno v Technické specifikaci předmětu plnění, která je součásti této zadávací dokumentace a tvoří přílohu č. 1 Tabulka specifikace předmětu plnění“.
Elektromobily pro sociálně terapeutickou dílnu Harmonie, p. o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks osobního e-automobilu a 1 ks užitkového e-automobilu, který bude s úpravou pro osoby s omezenou schopností pohybu. Zakázka je rozdělena na 2 části: Část A-osobní e-automobil Část B-užitkový e-automobil
Nákup vozidel pro statutární město Plzeň
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky motorových vozidel kategorie M1 a N1 v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění je blíže vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD. Minimální technické specifikace jednotlivých kategorií vozidel osobní referentské, osobní manažerské, osobní vyšší manažerské, ...
Vozidlá diaľničnej patroly
Predmetom zákazky sú dodávkové vozidlá s požadovanou vnútornou a vonkajšou výbavou s príslušenstvom ako kompletné vozidlá diaľničnej patroly. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
2.2.1.Časť predmetu zákazky č. 1 Prívesy, návesy a pojazdné kontajnery
Predmetom zákazky je nákup materiálno technického zariadenia pre Strednú odbornú školu hotelových služieb a dopravy v Lučenci v rámci projektu s názvom Modernizácia odborného vzdelávania, kód projektu: NFP302070CCN6. Predmet zákazky je rozdelený na štyri samostatné časti: Časť predmetu zákazky č. 1 Prívesy, návesy a pojazdné kontajnery Časť ...
Pořizování elektrických osobních a užitkových vozidel pro Skupinu ČEZ
Předmětem plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v rámci zavedeného DNS budou dodávky elektrických osobních kategorie M1 a užitkových vozidel kategorie N1 pro účely obnovy a případného dalšího rozšíření vozového parku Skupiny ČEZ. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Nákup motorových vozidiel - Osobný terénny automobil úžitkový PICK UP
Terénny úžitkový automobil Pick-up pre SIŽP 8 kusov
ZZS OK - Nákup sanitních vozidel
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 14 ks sanitních vozidel včetně vybavení. Jedná se o sanitní vozy kategorie B - ambulance záchranné služby, splňující podmínky dle platné ČSN EN 1789:2020, a příslušné vyhlášky, zejména vyhlášky č. 341/2014 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 296/2012 Sb., v platném znění, zákona č. 56/2001 Sb., v platném ...
Sanitní vozidla ZZS - typ C
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření dvou smluv mezi zadavatelem a dodavatelem, jejichž předmětem bude v případě každé smlouvy dodávka 15 ks nových sanitních vozidel (tj. celkem 30 ks) rychlé zdravotnické pomoci ambulance typu C, včetně zdravotnické zástavby. Jedná se o vozidla zvláštního určení sanitní automobil typu C podle ČSN EN ...
Terénní velkokapacitní vozidlo pro MU a KS
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu speciálního terénního vozidla 4x4 s nástavbou vhodnou pro převoz minimálně osmi ležících pacientů na základě kupní smlouvy. Minimální požadavky na technickou specifikaci vozidla jsou uvedeny v Příloze č. 4 ZD
Nákup užitkových vozidel
Předmětem veřejné zakázky je: Dodávka níže uvedených 7 ks užitkových vozidel do 3,5 tuny dle specifikací a technických požadavků do daného místa dodání. Technické požadavky na plnění jednotlivých částí zakázky jsou uvedeny v Příloze č. 1: Technická specifikace užitkových vozidel. Předmět plnění musí vyhovovat bezpečnostním standardům, jejichž ...
Dodávka 2 ks vozidel kategorie M1 - MT
Předmětem zakázky je dodávka 2 ks vozidel kategorie M1 - MT a příslušenství a to včetně dopravy na místo předání. Vozidla a na nich upevněné prvky musí být schváleny pro provoz na pozemních komunikacích. Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován v příloze Technická specifikace - požadavek zadavatele, která tvoří přílohu č. 1 výzvy k ...
Nákup sanitních vozidel 2022 II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks sanitních vozidel převozového typu A2 včetně zdravotnické techniky pro režim DNR a 1 ks sanitního vozidla převozového typu A2 s pohonem všech kol včetně zdravotnické techniky pro režim DNR.
Zberové vozidlo
Predmetom zákazky je modernizácia zberného dvora a obstaranie materiálno-technického vybavenia na podporu triedeného zberu v meste Nemšová. Časť č. 1 Zberové vozidlo (Logický celok č. 1) Časť č. 2 Prenosná nájazdová automobilová váha (Logický celok č. 2) Časť č. 3 Skladový kontajner so záchytnou vaňou (Logický celok č. 3)
Dodávka sanitního vozidla
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka sanitního vozidla XXL pro Krajskou nemocnici T. Bati a.s. Vozidlo musí splňovat nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 - Technická specifikace.
Obnova vozového parku Charita Sušice
Předmět plnění veřejné zakázky jsou dodávky osobních vozidel. Veřejná zakázka je ve smyslu § 35 Zákona rozdělena na 3 části dle jednotlivých typů vozidel,
Dodávka motorových vozidiel pre ZsVS, a.s.
Obstaranie motorových vozidiel pre potreby ZsVS, a.s. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v prílohách súťažných podkladov.
ZZS Zlínského kraje - páté vozidlo pro MU - 2022
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho speciálního vozidla určeného k zajišťování zázemí a plné logistické podpory pro mimořádné události s hromadným postižením zdraví.
Dodávka technologických vozidel do 3,5 t a nad 5 t
Dodávka 4 technologických vozidel kategorie N1 a N2 s pohonem kol 4x2, včetně zaškolení 8 pracovníků zadavatele.
ZZS Jihomoravského kraje - vozidlo pro MU v nepřístupném terénu - 2022
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového speciálního sanitního vozidla do nepřístupného terénu pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci, a to v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a jejími přílohami. Součástí dodávky je poskytnutí veškeré dokumentace nezbytné k přihlášení a provozu ...
Nákup vozidel pro ČT
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup vozidel pro přepravu televizních štábů a televizní techniky pro výrobu pořadů ČT v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.