Dodávka sanitních vozidel RZP 2021
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 nových sanitních vozů typu „C“ - mobilní jednotka intenzivní péče splňujících normu ČSN EN 1789+A2, s povinnou výbavou podle vyhlášky č. 296/2012 Sb. a splňující požadavky vyhlášky č. 341/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s požadavky zadávací dokumentace, zejm. přílohou č. 3 Technická ...
Dodávky lehkých užitkových vozidel
Zajištění dodávek lehkých užitkových vozidel s tažným zařízením definovaných v zadávací dokumentaci a zajištění provozuschopnosti (servisu a údržby) dodaných vozidel po dobu poskytování servisu za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
Dodání sanitních vozidel
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 7 kusů sanitních vozidel ZZS kategorie „B“ ve smyslu ČSN EN 1789 + A2.
Prenájom úžitkových motorových vozidiel
Predmetom zákazky je prenájom - operatívny leasing úžitkových motorových vozidiel s nadstavbou spolu so zabezpečením služieb súvisiacich s údržbou a prevádzkou motorových vozidiel vrátane nadstavby, so zabezpečením povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním motorových vozidiel po pozemných ...
Automobil terénní - sanitka
Dodávka 2 kusů terénních sanitek specifikovaných v příloze č. 1 zadávací dokumentace
ZZS Středočeského kraje - vozidlo zdravotnické záchranné služby - 2020
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 ks sanitního vozidla ZZS, které bude vybaveno vyjímatelným kontejnerovým systémem pro přepravu zdravotnického vybavení pro řešení MU s HPO. Zadavatel požaduje dodání vozidla dle Technické specifikace vozidla (podvozku v 1. stupni výroby) a zástavby sanitního vozidla rychlé zdravotnické pomoci ambulance typu ...
Provádění servisu a oprav služebních dopravních prostředků
Provádění servisu a oprav služebních dopravních prostředků (policejních) Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy na období let 2021 - 2024. Dále viz přílohy č. 1 až č. 5
Mobilné pracovisko I
Predmetom zákazky je dodanie mobilného pracoviska I a mobilného pracoviska II pre boj proti počítačovej kriminalite, ktoré pozostáva z motorového vozidla, súvisiacej prestavby a súvisiacich služieb.
FZŠ - Protiplynový automobil
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks protiplynového automobilu v provedení redukovaném, kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, hmotnostní třídy M.
Dynamický nákupní systém pro dodávku vozidel kategorie N
Předmětem dynamického nákupního systému budou dodávky vozidel kategorie N. Podrobně bude předmět plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních, platebních a dalších podmínek, vždy vymezen ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ. Jednotlivé veřejné zakázky budou probíhat na území hlavního města ...
Pronájem sanitních vozidel
• Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem sanitních vozidel pro odbor dopravních služeb Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN). Dle normy ČSN EN 1789 patří do této kategorie vozidla pro dopravu nemocných, raněných a rodiček dříve označované jako DNRR, nyní jako sanitní vozidla kategorie A2.
Rámcová dohoda na dodávky mikrobusů policejních DN 4x4
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávky 100 kusů policejních mikrobusů policejní nehody 4x4.
Dodávka sanitních vozidel pro ZZS KHK 2021
Předmětem částí veřejné zakázky je dodávka záchranářských vozidel dle uvedené specifikace. V rámci každé části veřejné zakázky bude uzavřena jedna kupní smlouva na dodávku předmětných vozidel. Předmětem plnění je dodávka vozidel zvláštního určení, a to v rámci Části B) 6 kusů sanitních automobilů typu „C“ podle ČSN EN 1789+A2 se skříňovou ...
Dodávka sanitních vozidel pro ZZS KHK 2021
Předmětem plnění je dodávka vozidel zvláštního určení, a to v rámci Části A) 1 kus sanitního automobilu pro systém RENDEZ-VOUS ve smyslu ČSN EN 1789+A2, Části B) 6 kusů sanitních automobilů typu „C“ podle ČSN EN 1789+A2 se skříňovou nástavbou sendvičové konstrukce a Části C) 1 kusu sanitního vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému ...
Sanitní vozidla pro ZZSPK 2021
Předmětem veřejné zakázky je dodávka: 5ks vozů rychlé zdravotnické pomoci ambulance typu B v provedení č.1 2ks vozů rychle zdravotnické pomoci ambulance typu B v provedení č.2 2ks vozů rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému
Dodávky sanitních voidel pro ZZS KHK 2021
Předmětem částí veřejné zakázky je dodávka záchranářských vozidel dle dále uvedené specifikace. V rámci každé části veřejné zakázky bude uzavřena jedna kupní smlouva na dodávku předmětných vozidel. Předmětem plnění je dodávka vozidel zvláštního určení, a to v rámci Části A) 1 kus sanitního automobilu pro systém RENDEZ-VOUS ve smyslu ČSN EN ...
Dodávka vozidel pro ZZS JčK
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním účastníkem zadávacího řízení pro každou část plnění této zakázky. Předmětem plnění jsou dodávky vozidel pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje v souladu se zadávacími podmínkami a v rozsahu technické specifikace předmětu dodávky.
Nákup 9 ks vozidel zvláštního určení 4x4 pro CS ČR 2021
Jedná se o nákup 9 ks vozidel zvláštního určení pro všechny druhy terénu. Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 - technická specifikace.
Vozidla pro přepravu 8 osob
Předmětem zakázky je nákup minibusů pro převoz štábů vč. kamerové techniky televizního studia Ostrava na místa natáčení
Automobil terénní - sanitka
2 kusy terénních sanitek specifikovaných v příloze č. 1 zadávací dokumentace "Požadované technické parametry a kritéria"
Provádění servisu a oprav služebních dopravních prostředků KŘP hl. m. Prahy
Provádění servisu a oprav služebních dopravních prostředků Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. Dále viz Zadávací podmínky s přílohami č. 1-4 a veřejným klíčem k šifrování cenové nabídky. Předpokládaná hodnota VZ je 24 793 388 Kč bez DPH t.j. 30 000 000 Kč včetně DPH, která je nepřekročitelná.
Nákup osobních vozidel, mikrobusů pro potřeby příspěvkových organizací v působnosti odboru SOV
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 10 kusů nových osobních vozidel pro 8 osob + řidič (mikrobus), podle TECHNICKÉ SPECIFIKACE VOZIDEL (pro vzorový vůz A1, A2, A3 a vzorový vůz B1, B2), pro potřeby příspěvkových organizací centrálního zadavatele, tj.: Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice, Domov sociálních ...
Rámcová dohoda - nákup dodávkových vozidel
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ na každou část veřejné zakázky, přičemž celkem se jedná až o 6 vozidel. V rámci části VZ 1 zadavatel garantuje odběr 2 vozidel a v rámci části VZ 2 zadavatel garantuje odběr 1 vozidla. Součástí předmětu plnění bude zprovoznění každého vozidla a ...
Nákup 2ks Terénního vyprošťovacího automobilu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů požárního terénního vyprošťovacího automobilu s podvozkem kategorie 3, k provozu zejména mimo zpevněné komunikace, hmotnostní třída S převyšující 16 000 kg, vybavený technickým příslušenstvím a podvozkem opatřeným antikorozní ochranou.
DNS - Užitkový automobil N1 - nákup 2021-2024
Předmětem je zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení dodávky užitkových automobilů kategorie N1 za účelem obměny a zkvalitnění vozového parku pro zabezpečení spolehlivé a bezpečné přepravy osob v rámci činnosti jednotlivých složek ozbrojených sil ČR, resp. Ministerstva obrany.