Nákup dopravných prostriedkov – automobilov upravených na prevoz služobných psov
Predmetom zákazky je nákup a dodanie 7 ks dopravných prostriedkov - motorových vozidiel so špeciálnou úpravou na prevoz služobných psov.
Úžitkové vozidlo na prepravu osôb a materiálu - 7ks
Predmetom zákazky je dodávka 7 ks Úžitkového vozidla na prepravu osôb a materiálu typu furgon do 3,5t v počte 7ks vrátane dopravy na miesto dodania.
Úžitkové vozidlo
Premetom zákazky je jazdené vozidlo s vyklápacou korbou na účely realizácie komunálnych služieb údržby mesta podľa špecifikácií uvedených v prílohe č. 1.
Nákup nového 9 – miestneho osobného motorového vozidla s hydraulickou zdvíhacou plošinou
Nákup nového (nepoužitého) 9 miestneho osobného motorového vozidla s hydraulickou zdvíhacou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík, vrátane dodania do sídla verejného obstarávateľa.
Terénne motorové vozidlo s ložnou plochou
Predmetom je dodanie terénneho motorového vozidla s ložnou plochou. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby - nákup motorových vozidiel
Predmetom zákazky je dodanie tovaru: Dodávkový automobil s predĺženou kabínou a valníkovou nadstavbou kategórie N1 - 6 ks. Bližšia špecifikácia sa nachádza v prílohách výzvy na predkladanie ponúk.
Nákup a dodanie úžitkového motorového vozidla
Predmetom zákazky je motorové vozidlo s motorom min. 2.0CDTi min. 120K L2 H2 do 3,5 t.
Nákup vozidiel do 3,5 t pre potreby VVS a.s.
Dynamický nákupný systém (ďalej aj ako DNS) je elektronický proces určený na obstarávanie tovaru, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu. V tejto fáze obstarávateľ vyhlasuje zákazku primeraným aplikovaním postupu užšej súťaže, ktorej výsledkom je zriadenie DNS a zaradenie do nej záujemcov, ktorí preukážu splnenie podmienok účasti, ...
Príves na prepravu koní
Rozmery: Vonkajšie (DxŠxV) min 4430x2110x2630 mm Vnútorné (DxŠxV) min 3400x1670x2300 mm Hmotnosti: Celková: min 2 000 kg Prevádzková: min 825 kg minimálna výbava: -nakladacia rampa -bočné dvere -bočné aj predné okná -vnútorné osvetlenie -sedlovňa rezervné koleso
Špeciálne skriňové automobily
Predmetom zákazky je dodanie nových špeciálnych skriňových automobilov so 4 ročným servisom alebo 160 000 km, (Ide o pravidelné servisné prehliadky podľa pokynov výrobcu).
Osobné a úžitkové vozidla
Predmetom zákazky je dodanie osobného vozidla a úžitkových vozidiel pre Spojenú školu, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa Elokované pracovisko Lomnička 150. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 2, 3 ,4 tejto Výzvy. Predmet zákazky sa delí na 3 časti: 1.časť: Úžitkové vozidlo s vaňou. 2.časť: Osobné vozidlo 9 - ...
Motorové vozidlo - Pick-up - LIFE
Predmetom zákazky je dodanie nových motorových vozidiel v počte 12 ks z toho 2 ks vozidiel Pick-up a 10 ks terénnych vozidiel kategórie M1G. Súčasťou dodávky je aj dovoz predmetu zákazky na miesto určenia, jeho odovzdanie verejnému obstarávateľovi a zaškolenie zo strany verejného obstarávateľa určených osôb na obsluhu a základnú údržbu predmetu ...
Osobné a úžitkové vozidla
Názov predmetu zákazky: Osobné a úžitkové vozidla Predmetom zákazky je dodanie osobného vozidla a úžitkových vozidiel pre Spojenú školu, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa Elokované pracovisko Lomnička 150. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 2, 3 ,4 tejto Výzvy. Predmet zákazky sa delí na 3 časti: 1.časť: Úžitkové ...
Úžitkové vozidlo
Predmetom zákazky je obstaranie úžitkového vozidla (dodávky) v počte ks 1 podľa technickej špecifikácie v prílohe pre spoločnosť STAVENEC BYSTRÉ s.r.o., r.s.p. Musí sa jednať o nové vozidlá so záručnou dobou min. 24 mesiacov.
Traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je obstaranie technologického vybavenia zberného dvora. V rámci vybavenia zberného dvora technologickými zariadeniami sa počíta s obstaraním kolesového traktora vrátane traktorového prívesu, traktorovej kosačky, štiepkovača, teleskopického nakladača, unimobunky a váhy. Cieľom je nákup techniky potrebnej na nakladanie s odpadmi ...
Sanitné vozidlá RZP a RLP
Nákup sanitných vozidiel RZP v počte 45 kusov a RLP v počte 20 kusov pre potreby ZZS BA a ZS KE. Predmetom zákazky je aj ich zástavba. Bližší Opis predmetu zákazky je uvedený v časti E Súťažných podkladov a v časti D Obchodné podmienky.
Nákup sanitních vozidel 2023
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks sanitních vozidel převozového typu A2 včetně zdravotnické techniky pro režim DNR a 1 ks sanitního vozidla převozového typu A2 s pohonem všech kol včetně zdravotnické techniky pro režim DNR
Opravy a servis vozidel kategorie M1 a N1 - Regiony ČR - majetek
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opravy, servis a údržba vozidel M1 a N1 vozového parku zadavatele (vozidla ve vlastnictví zadavatele), a to pro jednotlivé regiony ČR.
Úžitkové vozidlo s príslušenstvom pre odpadové hospodárstvo Obce Hamuliakovo
Predmetom obstarávania je dodanie úžitkového vozidla s nadstavbou na účel zabezpečenia aktivity: Triedený zber komunálnych odpadov pre projekt s názvom Vybudovanie zberného dvora v Hamuliakove.
Nákup vozidel kat. N1 na elektrický pohon včetně dobíjecích stanic a jejich instalace
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka osmi vozidel kategorie N1 s plně elektrickým pohonem včetně dvou dobíjecích stanic a jejich instalace, pro odbor dopravních služeb Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Terénne motorové vozidlá s ložnou plochou
Nákup terénnych motorových vozidiel s ložnou plochou (Pick-up) - 10ks
VLRZ - užitková vozidla s elektropohonem - nákup
Předmětem veřejné zakázky je nákup 6 kusů užitkových vozidel kategorie N1 s elektropohonem.
Pronájem vozidel II
Předmětem veřejné zakázky je pronájem 7 ks motorových vozidel. Z toho se jedná o šest nákladních vozidel a jedno užitkové vozidlo po dobu 48. měsíců.
Úžitkové vozidlo
Predmetom zákazky je dodávka úžitkového vozidla vrátane poskytnutia súvisiacich služieb.
Obnova vozového parku MPO
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je dodávka 5 kusů nových vozidel pro Městskou policii Ostrava splňující uvedené požadované parametry.