Pořízení osobních a dodávkových vozidel II

Pořízení osobních a dodávkových vozidel II

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 10 ks pětimístných dodávkových elektromobilů v kategorii vozidel M1. Součástí dodávky je i dodání související dokumentace umožňující řádné užívání předmětu plnění zadavatelem včetně návodů na obsluhu v českém jazyce. Součástí dodávky je i výbava vozidel dle platné legislativy ČR, předání velkého ...

Nákup užitkových vozidel

Nákup užitkových vozidel

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 26 ks užitkových vozidel do 3,5 tuny dle specifikací a technických požadavků do příslušného místa dodání a v příslušném termínu dodání. Technické požadavky na plnění jednotlivých částí zakázky jsou uvedeny v Příloze č. 1: Technická specifikace vozidel. Předmět plnění musí vyhovovat bezpečnostním standardům, ...

GŘ Automobily víceúčelové – 2. část

GŘ Automobily víceúčelové – 2. část

Dodávka dvou kusů automobilů víceúčelových podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek.

Automobil 4x4 SUV

Automobil 4x4 SUV

Dodávka jednoho kusu automobilu 4x4 SUV podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek.

Dodávka 11 ks užitkových vozidel

Dodávka 11 ks užitkových vozidel

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 11 ks nových dodávkových automobilů s pohonem 4x4 v provedení a výbavě dle specifikací uvedených v tabulce č. 2 zadávací dokumentace, jakož i poskytnutí souvisejících plnění dle závazného vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 ZD.

Rámcová dohoda na dodávky eskortních vozidel

Rámcová dohoda na dodávky eskortních vozidel

45 ks speciálních policejních (eskortních) vozidel

Odtahová vozidla - rámcová smlouva

Odtahová vozidla - rámcová smlouva

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nových, nepoužitých odtahových vozidel. Bližší specifikace je obsažena v zadávací dokumentaci.

Dodávka techniky pro JSDH Lomnice nad Popelkou - dopravní automobil pro evakuaci

Dodávka techniky pro JSDH Lomnice nad Popelkou - dopravní automobil pro evakuaci

Předmětem zakázky je dodávka techniky pro JSDH Lomnice nad Popelkou. Zakázka je ve smyslu § 35 zákona rozdělena na 2 části. Předmětem plnění veřejné zakázky v části 1) je dodávka dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“, s celkovou hmotností od 3000 do 3500 kg (dále jen „DA“). Vozidlo bude ...

Dodávky osobních, užitkových a nákladních vozidel

Dodávky osobních, užitkových a nákladních vozidel

Zajištění dodávek středních a velkých užitkových vozidel, osobních vozidel a nákladních vozidel v kategoriích definovaných v zadávací dokumentaci, včetně závazku zpětného odkupu dodaných vozidel v okamžiku jejich vyřazování a zajištění provozuschopnosti (servisu a údržby) dodaných vozidel po dobu jejich životnosti za podmínek stanovených v ...

Sanitní vozidlo terénní

Sanitní vozidlo terénní

Předmětem VZ je dodávka 5 kusů sanitních silničních vozidel kategorie M1 nebo M1G pro převoz a základní péči pacientů s kabinou a skříňovou nástavbou nebo uzavřenou skříňovou karosérií se speciální sanitní nástavbou s pohonem 4x4 se zvýšenou světlou výškou, určených pro poskytování neodkladné lékařské a nelékařské péče při přepravě pacientů po ...

Automobil osobní terénní - s balistickou ochranou v provedení policejním - 2 ks

Automobil osobní terénní - s balistickou ochranou v provedení policejním - 2 ks

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks osobního terénního vozidla s balistickou ochranou v policejním provedení. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.

Vyšetřovací automobily - II

Vyšetřovací automobily - II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 ks vyšetřovacích automobilů (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 těchto zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.

Pořízení osobních a dodávkových vozidel

Pořízení osobních a dodávkových vozidel

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 10 ks pětimístných dodávkových elektromobilů v kategorii vozidel M1. Součástí dodávky je i dodání související dokumentace umožňující řádné užívání předmětu plnění zadavatelem včetně návodů na obsluhu v českém jazyce. Součástí dodávky je i výbava vozidel dle platné legislativy ČR, předání velkého ...

Dodávka sanitních vozů pro ZZS KV

Dodávka sanitních vozů pro ZZS KV

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks sanitních vozidel včetně fixní zástavby pro poskytování přednemocniční neodkladné péče, požadovaného vybavení (včetně ohřívače infuzních roztoků, kamerového systému a couvacích monitorů) a venkovního označení vozidel.

Odtahová vozidla

Odtahová vozidla

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 10 ks nových, nepoužitých odtahových vozidel. Bližší specifikace je obsažena v zadávací dokumentaci.

Nákup speciálního vozidla pro kriminalistické techniky

Nákup speciálního vozidla pro kriminalistické techniky

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup speciálního vozidla, které bude sloužit ke zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí.

Rámcová dohoda na dodávky automobilů nákladních skříňových do 3,5 t

Rámcová dohoda na dodávky automobilů nákladních skříňových do 3,5 t

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na 50 ks nákladních skříňových automobilů do 3,5 t. Rámcová dohoda bude uzavřena pouze s jedním účastníkem a zadávání veřejné zakázky (tzn. plnění) bude probíhat na základě doručení písemné výzvy k poskytnutí plnění dodavateli. Výzvou k poskytnutí plnění se rozumí objednávka, kterou vystaví ...

Dodávka sanitních vozidel RLP

Dodávka sanitních vozidel RLP

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks nových sanitních vozů (RLP) typu B podle ČSN EN 1789+A2 s globální homologací včetně účelové a zdravotnické zástavby vozidla.

Dodávka vozů pro ČT 2018

Dodávka vozů pro ČT 2018

nákup vozů pro převoz osvětlovací techniky na místa natáčení a pro provozy v TS Brno z důvodu obnovy vozového parku

Nákup automobilů 2018

Nákup automobilů 2018

Předmětem veřejné zakázky je nákup nových automobilů. Jedná se o vozidla kategorie M1. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části ve smyslu § 101 zákona. Dodavatel může podat nabídku pro jednu či dvě části veřejné zakázky. 1. část veřejné zakázky: 1 ks osobního automobilu vyšší střední třídy 2. část veřejné zakázky: 1 ks mikrobusu pro 7 ...

Sanitní vozidla pro DZS Nemocnice Znojmo 2018

Sanitní vozidla pro DZS Nemocnice Znojmo 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů nových sanitních vozidel, která jsou podrobně specifikována v techické specifikaci (příloha dokumentace zadávacího řízení).

Nákup vozidel

Nákup vozidel

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka osobních, užitkových a terénních motorových vozidel blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci.

Dodávka 2 ks užitkových vozidel a 1 ks speciálního užitkového vozidla - 2 části

Dodávka 2 ks užitkových vozidel a 1 ks speciálního užitkového vozidla - 2 části

Předmětem veřejné zakázky je zajištění nákupu 2 ks nových užitkových vozidel a nákupu 1 ks nového speciálního skříňového užitkového vozidla, dle technické specifikace vozidla v Příloze Smlouvy č. 1.

GŘ OL - Sanitní vozidla

GŘ OL - Sanitní vozidla

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka předpokládaných 16 ks sanitních vozidel, kategorie M1 do 3 500 kg používaných pro zdravotní přepravu

(záznamy 1/25 z 833)  strana 1 / 34