Nákup 8 ks užitkových vozidel o celkové hmotnosti maximálně 5t s dvojitou sedmimístnou kabinou
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 8 ks užitkových vozidel o celkové hmotnosti maximálně 5t s dvojitou sedmimístnou kabinou. Zadavatel dále upozorňuje, že se musí jednat o podvozky tovární výroby. Vozidla musí být dodána nová, originální, nerepasovaná, v plně funkčním stavu, musí odpovídat veškerým předpisům a normám platným pro ...
Nákup 2 užitkových vozidel
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks užitkových vozidel do 3,5 tuny dle specifikací a technických požadavků do příslušného místa dodání a v příslušném termínu dodání. Technické požadavky na plnění zakázky jsou uvedeny v Příloze č. 1: Technická specifikace vozidel. Předmět plnění musí vyhovovat bezpečnostním standardům, jejichž použití je ...
Operativní leasing vozidel pro VZP ČR
Předmětem veřejné zakázky je pronájem nových dvoustopých osobních a užitkových motorových vozidel kategorie M1 a N1 dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Poptáváme dodavatele služeb a zboží
Nová asistenční firma poptává dodavatele služeb a zboží, pro nákup vozidel všech kategorií (vč. servisu), nákup pohonných hmot (vč. služeb), síť autoškol, jízdních kol, telefonní a internetové služby, náhradní díly (pro všechny značky vozidel), odtahové služby pro vozidla, pojištění vozidel, el. energie, plynu pro firmy a domácnosti, síť lékáren a ...
Technika na údržbu komunikácií
Predmetom zákazky je dodanie nasledovnej novej techniky: Časť I. Technika na údržbu komunikácií 1.Sypač na podvozku s nadstavbou a radlicou 3 ks 2.Otočná snehová radlica 2 ks 3.Traktorová kosačka s ramenom 5 ks 4.Traktorová mulčovačka 5.Štiepkovač drevnej hmoty Časť II. Prepravná a prípojná technika 1.Automobil úžitkový do 3,5 t ...
Pořízení sanitních vozidel
Jedná se o pořízení pěti sanitních vozidel dle specifikace uvedené u veřejné zakázky.
Rámcová dohoda na dodávky mikrobusů policejních DN 4x4 na období 2019-2021
Jedná se o nákup 60 ks policejních mikrobusů policejních DN 4x4.
Rámcová dohoda na dodávky osobních automobilů pro Ochrannou službu v létech 2020 – 2021
Je požadována dodávka 22 ks osobních automobilů a 2 ks mikrobusů. Veřejná zakázka je rozdělena na sedm vymezených částí
Nákup technického automobilu chemického v provedení pro detekci - TACHD
Předmětem veřejné zakázky je pořízení nového technického automobilu chemického v provedení pro detekci (dále jen „TACHD“), který je určen pro výjezdové skupiny HZS krajů s rozšířenou detekcí nebezpečných látek.
Sanitní vozidla
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks sanitních vozidel převozového typu A2 s pohonem všech kol včetně zdravotnické techniky pro režim DNR a 2 ks sanitních vozidel převozového typu A2 včetně zdravotnické techniky pro režim DNR.
Dodávka vozidel pro ZZS JčK
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním účastníkem zadávacího řízení pro každou část plnění této zakázky. Předmětem plnění jsou dodávky vozidel pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje v souladu se zadávacími podmínkami a v rozsahu technické specifikace předmětu dodávky. Zadavatel součástí veřejné zakázky učinil i ...
Sanitní vozidlo RZP
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku až 25 kusů nových sanitních vozidel rychlé zdravotnické pomoci. Vozidla budou zadavateli (kupujícímu) dodávána za podmínek uvedených v rámcové kupní smlouvě, a to na základě jednotlivých objednávek zadavatele. Rámcová kupní smlouva bude uzavřena s ...
Poptáváme dodavatele vozidel
Nově vznikající firma poptává dodavatele vozidel v rámci celé ČR. Počet vozidel bude vzrůstající, začínající na cca 2 000 vozidlech, do půl roku předpoklad 10 000 a více. Hledáme komplexní služby, počínaje prodejem a kvalitním servisem, myčky, pneuservisy atd., také smluvní výhodné ceny. Poptáváme vozidla všech kategorií, upřednostňujeme vozidla ...
Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR
Predmetom zákazky je dodávka špeciálnych sanitných motorových vozidiel pre potreby Národnej transfúznej služby SR vrátane výroby, dodávky a montáže špecializovanej prestavby, dodávka doplnkového a špeciálneho príslušenstva a výbavy, plánované servisné činnosti, vrátane vykonania poučenia a zaškolenia obsluhy v počte min. 2 osoby na každé dodané ...
Nákup speciálního vozidla pro kontrolu nákladní dopravy
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup dodávkového skříňového automobilu se speciálními úpravami v policejním provedení pro kontrolu nákladní dopravy.
Sanitní a technická vozidla pro ZZSPK 2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks vozů rychlé zdravotnické pomoci (dále také „RZP“) ambulance typu B v provedení č.1, 1 ks vozu RZP ambulance typu B v provedení č.2, 1 ks vozu rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému (dále také „RV“), 1 ks technického vozidla, 2 ks zařízení pro sledování vozu a 6 ks záznamových systémů, vše dle ...
Nákup dvou přepravních automobilů pro koně s pevnými přívěsy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 přepravních automobilů pro koně s pevnými přívěsy.
Dodání sanitních vozidel
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 10 kusů sanitních vozidel ZZS kategorie „B“ ve smyslu ČSN EN 1789 + A2.
Automobily kategorie M1 pro Vojenskou policii - nákup
Předmětem veřejné zakázky je nákup 19 ks automobilů osobních kateogorie M1 (mikrobusy) v různém provedení. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě samostatné části.
Přestavba dodávek, Německo
Hledám malou firmu, která může přestavět VW autobusy, dodávky na VW camper. Takže k vaření, spaní atd. Můžete mi dát nějaké adresy? Nejprve se udělá prototyp, ještě žádná masová výroba. Tisíceré díky Jakob Eckert aus Konstanz Tel. 0049-177 747 6966
Automobil pyrotechnický pro VP
Předmětem veřejné zakázky je nákup 2 kusů automobilů terénních pick-up off-road s nástavbou a vestavbou, se skrytým VRZ pro pyrotechnické pracoviště Vojenské policie. Zboží je blíže specifikováno v příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Centrální nákup motorových vozidel 2019 pro přepravu nákladu a osob
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 5 kusů motorových vozidel pro přepravu nákladů a osob (do 10 lidí) pro příspěvkové organizace Olomouckého kraje. Kategorie silničních a zvláštních vozidel je M1.
Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou
Dodávka dvou nových, dosud nepoužívaných vozidel se sanitní zástavbou pro přepravu osob (pacientů)
Dodávka jednoho osobního automobilu kategorie M1 a jednoho automobilu kategorie N1
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho osobního automobilu kategorie M1 a jednoho automobilu kategorie N1. Typ pohonu BEV. Dodávka musí být v požadované specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci, která je umístěna na profilu zadavatele. Plněním předmětu se rozumí rovněž jeho doprava do sídla kupujícího a předání veškerých podkladů nutných k ...
Užitková vozidla kategorie N1
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodání tří nových kusů užitkových vozidel kategorie N1. Bližší technické podmínky a specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 3 zadávací dokumentace.