Nákup mikrobusov pre Športové centrum polície
Predmetom tejto zákazky je dodávka jedného 7 miestneho mikrobusu a dvoch 8 miestnych mikrobusov vrátane výbavy a záručný autorizovaného servisu (oprava predmetných mikrobusov spadajúca pod záručné podmienky výrobcu).
Nákup 3 ks sanitních vozidel pro Nemocnici Na Homolce II
Předmětem VZ je dodání 3 ks sanitních vozidel pro dopravu raněných, nemocných a rodiček (DRNR), tedy 1 ks jednolůžkového sanitního vozidla a 2 ks dvoulůžkových sanitních vozidel.
Vozidlá s náhonom štyroch kolies 4x4 Nafta
Predmetom zákazky je nákup 28 ks služobných motorových vozidiel v zložení: 25 ks terénnych automobilov 4x4 s terénnymi pneumatikami 1 ks osobného automobilu 2 ks polododávky (automobil kombi)
Osobné motorové vozidlá
Predmetom zákazky je dodanie 14 kusov nových osobných automobilov a jedného 8miestneho motorového vozidla na prepravu osôb.
Vozidlo pro LZS
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávku 1 kusu sanitního vozidla pro posádky letecké záchranné služby (LZS) pro případ výluky vrtulníku a využití posádky LZS jako pozemní složky. Speciální sanitní vozidlo bude určeno také pro transporty při poskytování přednemocniční neodkladné péče v obtížně sjízdném terénu a ...
4 kusy terénnych úžitkových motorových vozidiel
Predmetom zákazky je dodanie 4 ks terénnych úžitkových motorových vozidiel. Podrobné vymedzenie predmetu verejného obstarávania je v súťažných podkladoch.
Dopravní automobily
Předmětem veřejné zakázky je dodávka čtyř dopravních automobilů s pohonem 4x4 a celkovou hmotností nepřevyšující 3 500 kg podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek.
Sanitní automobily
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na dodávku 15 kusů sanitních vozidel dle specifikace.
Vozidla pro ČT
nákup vozů pro převoz osvětlovací a kamerové techniky a dále pro převoz televizních štábů na místa natáčení.
Sanitní vozy pro Nemocnice Středočeského kraje
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 15 ks sanitních vozidel převozového typu A2 pro režim dopravy nemocných a raněných (DNR) pro pověřující zadavatele.
Nákup užitkových automobilů
Zadavatel v souladu s ustanovením § 131 a násl. ZZVZ uzavře rámcovou dohodu s jedním účastníkem na dobu určitou 24 měsíců, na jejímž základě budou uzavírány dílčí prováděcí smlouvy na nákup užitkových automobilů.
Užitková vozidla kategorie N1 II
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodání tří nových kusů užitkových vozidel kategorie N1 – 1ks bez hydraulického jeřábu a 2 ks s hydraulickým jeřábem. Bližší technické podmínky a specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 3 zadávací dokumentace.
Nájom špeciálnych vozidiel  ZZS s právom kúpy
Predmetom zákazky je nájom špeciálnych vozidiel záchrannej zdravotnej služby s dojednaným právom kúpy. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.
Dodávka sanitních vozidel
Dodání 9 nových sanitních vozidel typu B podle ČSN EN 1789+A2 s globální homologací včetně účelové a zdravotnické zástavby vozidla a 2 nových vozidel RV pro setkávací systém rendez-vous pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o.
Dodávka 14 ks motorových vozidel
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 14 ks motorových vozidel v kategoriích: 1. Limuzíny na alternativní /hybrydní/ pohon 2. Limuzíny 3. Minibusy 4. Osobní vozidla kombi 5. Užitková vozidla o hmotnosti 3,5 t 6. Užitková vozidla o hmotnosti 5 t pro pracoviště MZV v Praze. Bližší popis předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci k této veřejné ...
Dodávka 2 ks nových dodávkových vozidel na CNG pohon
Dodávka 2 ks nových dodávkových vozidel na CNG pohon. Bližší specifikace předmětů plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Sanitní vozidla
Předmětem této VZ je dodávka celkem 2 ks nových, nepoužitých a nerepasovaných sanitních vozidel pro dopravu nemocných, raněných a rodiček - kategorie A2 dle ČSN EN 1789 v platném znění a vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb. Vozidla kategorie M1 – osobní automobil (model vozidla určený výrobcem a schválený k přestavbě na sanitní vozidlo DNR).
Nákup dodávkových automobilů pro RO MŽP 2019
Předmětem veřejné zakázky je centralizovaný nákup automobilů různých skupin segmentů nepodléhajících závazné technické standardizaci automobilů schválené ministryní financí dne 08. 08. 2018. Veřejná zakázka je určena pro subjekty v rámci resortu Ministerstva životního prostředí.
Nákup speciálního vozidla určeného pro kontrolu nákladní dopravy 2
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup dodávkového skříňového automobilu se speciálními úpravami v policejním provedení pro kontrolu nákladní dopravy. Vozidlo je určeno k zintenzivnění bezpečnostních opatření v oblasti kriminality páchané v dopravě v česko-saském příhraničí.
Obměna malýcjh přenosových vozů
dodávka přenosových vozů pro robotické a rychloběžné kamery v rozsahu stanoveném technickou specifikací požadovaných dodávek
Dodávka 2 ks vozidel kategorie N1, LUV 4x4 s vestavbou do 3,5t
Jedná se o dodávku 2 kusů nových a nepoužitých vozidel kategorie N1, LUV 4x4 s vestavbou do 3,5t pro pravostranný provoz (dále jen vozidla) dle požadavků zadavatele, které jsou stanoveny zadávacími podmínkami, technickými podmínkami (viz. Příloha Technická specifikace) a to včetně dopravy na místa předání. Vozidla a na nich upevněné prvky musí být ...
GŘ – automobily - 1. část Combi 2 ks
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou (2) ks automobilů Combi podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1zadávacích podmínek.
Obnova vozidel - malá a velká užitková vozidla
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka malých a velkých užitkových vozidel, odpovídajících technické specifikaci dle Přílohy č. 2A, Přílohy č. 2B a Přílohy č. 2C zadávací dokumentace, a to za podmínek a ve lhůtách uvedených v závazných návrzích Kupních smluv, které tvoří Přílohu č. 1A, Přílohu č. 1B a Přílohu č. 1C zadávací dokumentace . Veřejná ...
GŘ – automobily - 3. část víceúčelové
Předmětem veřejné zakázky je dodávka šesti (6) ks automobilů víceúčelových podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1zadávacích podmínek.
Sanitní vozidla II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks sanitních vozidel převozového typu A2 včetně zdravotnické techniky pro režim DNR.