Rámcová dohoda na dodávky eskortních vozidel

Rámcová dohoda na dodávky eskortních vozidel

45 ks speciálních policejních (eskortních) vozidel

Odtahová vozidla - rámcová smlouva

Odtahová vozidla - rámcová smlouva

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nových, nepoužitých odtahových vozidel. Bližší specifikace je obsažena v zadávací dokumentaci.

Dodávka techniky pro JSDH Lomnice nad Popelkou - dopravní automobil pro evakuaci

Dodávka techniky pro JSDH Lomnice nad Popelkou - dopravní automobil pro evakuaci

Předmětem zakázky je dodávka techniky pro JSDH Lomnice nad Popelkou. Zakázka je ve smyslu § 35 zákona rozdělena na 2 části. Předmětem plnění veřejné zakázky v části 1) je dodávka dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“, s celkovou hmotností od 3000 do 3500 kg (dále jen „DA“). Vozidlo bude ...

Dodávky osobních, užitkových a nákladních vozidel

Dodávky osobních, užitkových a nákladních vozidel

Zajištění dodávek středních a velkých užitkových vozidel, osobních vozidel a nákladních vozidel v kategoriích definovaných v zadávací dokumentaci, včetně závazku zpětného odkupu dodaných vozidel v okamžiku jejich vyřazování a zajištění provozuschopnosti (servisu a údržby) dodaných vozidel po dobu jejich životnosti za podmínek stanovených v ...

Sanitní vozidlo terénní

Sanitní vozidlo terénní

Předmětem VZ je dodávka 5 kusů sanitních silničních vozidel kategorie M1 nebo M1G pro převoz a základní péči pacientů s kabinou a skříňovou nástavbou nebo uzavřenou skříňovou karosérií se speciální sanitní nástavbou s pohonem 4x4 se zvýšenou světlou výškou, určených pro poskytování neodkladné lékařské a nelékařské péče při přepravě pacientů po ...

Automobil osobní terénní - s balistickou ochranou v provedení policejním - 2 ks

Automobil osobní terénní - s balistickou ochranou v provedení policejním - 2 ks

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks osobního terénního vozidla s balistickou ochranou v policejním provedení. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.

Vyšetřovací automobily - II

Vyšetřovací automobily - II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 ks vyšetřovacích automobilů (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 těchto zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.

Pořízení osobních a dodávkových vozidel

Pořízení osobních a dodávkových vozidel

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 10 ks pětimístných dodávkových elektromobilů v kategorii vozidel M1. Součástí dodávky je i dodání související dokumentace umožňující řádné užívání předmětu plnění zadavatelem včetně návodů na obsluhu v českém jazyce. Součástí dodávky je i výbava vozidel dle platné legislativy ČR, předání velkého ...

Dodávka sanitních vozů pro ZZS KV

Dodávka sanitních vozů pro ZZS KV

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks sanitních vozidel včetně fixní zástavby pro poskytování přednemocniční neodkladné péče, požadovaného vybavení (včetně ohřívače infuzních roztoků, kamerového systému a couvacích monitorů) a venkovního označení vozidel.

Odtahová vozidla

Odtahová vozidla

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 10 ks nových, nepoužitých odtahových vozidel. Bližší specifikace je obsažena v zadávací dokumentaci.

Nákup speciálního vozidla pro kriminalistické techniky

Nákup speciálního vozidla pro kriminalistické techniky

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup speciálního vozidla, které bude sloužit ke zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí.

Rámcová dohoda na dodávky automobilů nákladních skříňových do 3,5 t

Rámcová dohoda na dodávky automobilů nákladních skříňových do 3,5 t

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na 50 ks nákladních skříňových automobilů do 3,5 t. Rámcová dohoda bude uzavřena pouze s jedním účastníkem a zadávání veřejné zakázky (tzn. plnění) bude probíhat na základě doručení písemné výzvy k poskytnutí plnění dodavateli. Výzvou k poskytnutí plnění se rozumí objednávka, kterou vystaví ...

Dodávka sanitních vozidel RLP

Dodávka sanitních vozidel RLP

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks nových sanitních vozů (RLP) typu B podle ČSN EN 1789+A2 s globální homologací včetně účelové a zdravotnické zástavby vozidla.

Dodávka vozů pro ČT 2018

Dodávka vozů pro ČT 2018

nákup vozů pro převoz osvětlovací techniky na místa natáčení a pro provozy v TS Brno z důvodu obnovy vozového parku

Nákup automobilů 2018

Nákup automobilů 2018

Předmětem veřejné zakázky je nákup nových automobilů. Jedná se o vozidla kategorie M1. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části ve smyslu § 101 zákona. Dodavatel může podat nabídku pro jednu či dvě části veřejné zakázky. 1. část veřejné zakázky: 1 ks osobního automobilu vyšší střední třídy 2. část veřejné zakázky: 1 ks mikrobusu pro 7 ...

Sanitní vozidla pro DZS Nemocnice Znojmo 2018

Sanitní vozidla pro DZS Nemocnice Znojmo 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů nových sanitních vozidel, která jsou podrobně specifikována v techické specifikaci (příloha dokumentace zadávacího řízení).

Nákup vozidel

Nákup vozidel

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka osobních, užitkových a terénních motorových vozidel blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci.

Dodávka 2 ks užitkových vozidel a 1 ks speciálního užitkového vozidla - 2 části

Dodávka 2 ks užitkových vozidel a 1 ks speciálního užitkového vozidla - 2 části

Předmětem veřejné zakázky je zajištění nákupu 2 ks nových užitkových vozidel a nákupu 1 ks nového speciálního skříňového užitkového vozidla, dle technické specifikace vozidla v Příloze Smlouvy č. 1.

GŘ OL - Sanitní vozidla

GŘ OL - Sanitní vozidla

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka předpokládaných 16 ks sanitních vozidel, kategorie M1 do 3 500 kg používaných pro zdravotní přepravu

Vyšetřovací automobily

Vyšetřovací automobily

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 ks vyšetřovacích automobilů (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 těchto zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.

Záruční a pozáruční servis vozidel ZZS KVK

Záruční a pozáruční servis vozidel ZZS KVK

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je záruční a pozáruční servis a údržba vozidel vč. pneuservisu a dodání požadovaných pneumatik pro vozidla Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, po dobu 3 let ode dne uzavření rámcové smlouvy o dílo, v rozsahu specifikovaném přílohou č. 2 Výzvy.

Nájom vozidiel ambulancií ZZS s právom kúpy

Nájom vozidiel ambulancií ZZS s právom kúpy

Predmetom zákazky je nájom vozidiel ambulancie záchrannej zdravotnej služby s dojednaným právom kúpy. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.

Rámcová dohoda na dodávky automobilů osobních policejních speciálních pro přepravu prezidenta ČR

Rámcová dohoda na dodávky automobilů osobních policejních speciálních pro přepravu prezidenta ČR

vymezená část č. 1: 8 ks automobilů osobních silničních VIP limuzín 1 ks automobilu osobního silničního VIP limuzíny s balistickou ochrannou vymezená část č. 2: 2 ks automobilů osobního sportovně užitkového

Vozidlo Pick-Up

Vozidlo Pick-Up

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka až 2 (dvou) kusů nových silničních motorových vozidel – prostředků technické podpory/pohotovosti (garážmistr) určených k transportu pěti osob a podpůrného materiálu do 600 kg hmotnosti ve smíšených podmínkách zpevněné komunikace/mimo komunikace, a to na základě rámcové kupní smlouvy uzavřené na 1 rok. ...

Sanitní vozidlo LZS

Sanitní vozidlo LZS

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks speciálního sanitního vozidla pro transporty v obtížně sjízdném terénu a rozměrově omezeném prostoru pro posádku letecké záchranné služby, a to na základě rámcové kupní smlouvy uzavřené na 1 rok. Požadavky na technickou specifikaci tohoto motorového vozidla jsou uvedeny v Příloze č. 4 ZD. ...

(záznamy 1/25 z 827)  strana 1 / 34