Dopravné prostriedky na prepravu rýb s príslušenstvom
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových dopravných prostriedkov na prepravu rýb (valníka, pikapu, prívesu) vrátane colných a daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane vykonania predpredajného servisu, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na ...
Pořízení dodávkových vozidel
Předmětem veřejné zakázky je nákup 15 kusů malé dodávky typu „Kategorie 1“, 1 kusu velké skříňové dodávky typu „Kategorie 2“ a 2 kusů velké dodávky typu „Kategorie 3“, homologovaných a technicky způsobilého typu ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění ...
Úžitkové motorové vozidlá
Predmetom zákazky je : 1.časť dodávka 4 ks nových vozidiel v zmysle technickej špecifikácie 2.časť dodávka 1 ks nového nákladného motorového vozidla valníka Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Terénne automobily Pick-up 4x4
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových terénnych automobilov Pick-up 4x4 vrátane technických dokladov a povinného príslušenstva vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane vykonania predpredajného servisu, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, ...
Nákup odtahového vozidla III - opakovaná VZ
Předmětem této veřejné zakázky je nákup jednoho kusu odtahového vozidla dle podrobné technické specifikace uvedené v příloze č. 1 k závaznému návrhu smlouvy.
Vozidla pro psovody - nákup II
Předmětem veřejné zakázky je nákup 8 ks automobilů užitkových malých kategorie N1-I nebo M1 pro psovody - hlídkové psy.
Technický automobil pro zásahy u NL v provedení S1CH
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového technického automobilu vč. příslušenství pro zásahy u nebezpečných látek v provedení S1CH pro potřeby stanice Liberec HZS Libereckého kraje, podle technických podmínek, které jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávacích podmínek.
Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR
Premetom zákazky je dodávka špeciálnych sanitných motorových vozidiel pre potreby Národnej transfúznej služby SR vrátane výroby, dodávky a montáže špecializovanej prestavby, dodávka doplnkového a špeciálneho príslušenstva a výbavy, plánované servisné činnosti, vrátane vykonania poučenia a zaškolenia obsluhy v počte min. 2 osoby na každé dodané ...
Pořízení užitkového vozu
Předmět plnění je pořízení dodávkového vozu. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména v kupní smlouvě, a technické specifikaci, které tvoří přílohy zadávací dokumentace.
Nákup dvou přepravních automobilů pro koně s pevnými přívěsy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 přepravních automobilů pro koně s pevnými přívěsy.
Sanitní vozidlo terénní II
Předmětem VZ je dodávka 5 kusů sanitních silničních vozidel kategorie M1 nebo M1G pro převoz a základní péči pacientů s kabinou a skříňovou nástavbou nebo uzavřenou skříňovou karosérií se speciální sanitní nástavbou s pohonem 4x4 se zvýšenou světlou výškou, určených pro poskytování neodkladné lékařské a nelékařské péče při přepravě pacientů po ...
Vozidlá diaľničnej patroly
Predmetom zákazky je nákup nových vozidiel diaľničnej patroly vrátane ich vonkajšieho (maják, rampa, tabuľa) aj vnútorného (podlaha, steny, regál, stôl, lavica) vybavenia.
Pořízení osobních a dodávkových vozidel II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 10 ks pětimístných dodávkových elektromobilů v kategorii vozidel M1. Součástí dodávky je i dodání související dokumentace umožňující řádné užívání předmětu plnění zadavatelem včetně návodů na obsluhu v českém jazyce. Součástí dodávky je i výbava vozidel dle platné legislativy ČR, předání velkého ...
Nákup užitkových vozidel
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 26 ks užitkových vozidel do 3,5 tuny dle specifikací a technických požadavků do příslušného místa dodání a v příslušném termínu dodání. Technické požadavky na plnění jednotlivých částí zakázky jsou uvedeny v Příloze č. 1: Technická specifikace vozidel. Předmět plnění musí vyhovovat bezpečnostním standardům, ...
GŘ Automobily víceúčelové – 2. část
Dodávka dvou kusů automobilů víceúčelových podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek.
Automobil 4x4 SUV
Dodávka jednoho kusu automobilu 4x4 SUV podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek.
Dodávka 11 ks užitkových vozidel
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 11 ks nových dodávkových automobilů s pohonem 4x4 v provedení a výbavě dle specifikací uvedených v tabulce č. 2 zadávací dokumentace, jakož i poskytnutí souvisejících plnění dle závazného vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 ZD.
Rámcová dohoda na dodávky eskortních vozidel
45 ks speciálních policejních (eskortních) vozidel
Odtahová vozidla - rámcová smlouva
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nových, nepoužitých odtahových vozidel. Bližší specifikace je obsažena v zadávací dokumentaci.
Dodávka techniky pro JSDH Lomnice nad Popelkou - dopravní automobil pro evakuaci
Předmětem zakázky je dodávka techniky pro JSDH Lomnice nad Popelkou. Zakázka je ve smyslu § 35 zákona rozdělena na 2 části. Předmětem plnění veřejné zakázky v části 1) je dodávka dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“, s celkovou hmotností od 3000 do 3500 kg (dále jen „DA“). Vozidlo bude ...
Dodávky osobních, užitkových a nákladních vozidel
Zajištění dodávek středních a velkých užitkových vozidel, osobních vozidel a nákladních vozidel v kategoriích definovaných v zadávací dokumentaci, včetně závazku zpětného odkupu dodaných vozidel v okamžiku jejich vyřazování a zajištění provozuschopnosti (servisu a údržby) dodaných vozidel po dobu jejich životnosti za podmínek stanovených v ...
Sanitní vozidlo terénní
Předmětem VZ je dodávka 5 kusů sanitních silničních vozidel kategorie M1 nebo M1G pro převoz a základní péči pacientů s kabinou a skříňovou nástavbou nebo uzavřenou skříňovou karosérií se speciální sanitní nástavbou s pohonem 4x4 se zvýšenou světlou výškou, určených pro poskytování neodkladné lékařské a nelékařské péče při přepravě pacientů po ...
Automobil osobní terénní - s balistickou ochranou v provedení policejním - 2 ks
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks osobního terénního vozidla s balistickou ochranou v policejním provedení. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.
Vyšetřovací automobily - II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 ks vyšetřovacích automobilů (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 těchto zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.