Sanitní automobily typu B
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na nákup a dodávku 10 ks sanitních vozidel typu B nového sanitního vozidla zvláštního určení včetně zástavby sanitního vozidla rychlé zdravotnické pomoci ambulance dle uvedené specifikace. Podrobné informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh kupní smlouvy na plnění veřejné ...
Pořízení vozidla na transport pacientů s VNN
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 1 kusu sanitního vozidla určeného pro transport pacientů s vysoce nebezpečnou nákazou.
Dodávka vozidel typu pick-up
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů nového nepoužitého vozidla typu pick-up v rozsahu technické specifikace a v souladu se zadávacími podmínkami.
Rámcová dohoda na dodávky výjezdových vozidel pro skupiny kriminalistických techniků
Jedná se o: 1. vymezená část: Předmětem zadávacího řízení 1. vymezené části je uzavření rámcové dohody na dodávky 35 ks výjezdových vozidel pro skupiny kriminalistických techniků. 2. vymezená část: Předmětem zadávacího řízení 2. vymezené části je uzavření rámcové dohody na dodávky 35 sad požadovaného vybavení pro výjezdová vozidla pro skupiny ...
Sanitní vozidlo ZZS typ C
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na dodávku 1 kusu nového sanitního vozidla včetně zástavby sanitního vozidla rychlé zdravotnické pomoci ambulance typu C dle uvedené specifikace. Jedná se o vozidlo zvláštního určení sanitní automobil se skříňovou nástavbou sendvičové konstrukce. Podrobné informace o předmětu plnění Veřejné ...
Zajištění elektromobility pro TS města Vsetína,p.o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks nových užitkových vozidel kategorie N1 (nákladní do 3,5t) na alternativní elektrický pohon a 1 ks automobilu kategorie M1 (osobní) na alternativní elektrický pohon dle požadované technické specifikace.
Servis vozidel ZZS JčK na dobu 4 let
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pravidelného i mimořádného servisu vozidel zadavatele dle aktuálních potřeb zadavatele (dále jen „servisní práce“) vč. dodávek náhradních dílů. V jednotlivých částech veřejné zakázky bude uzavřena Rámcová dohoda vždy s jedním vybraným dodavatelem (dále jen „Rámcová dohoda“). Jednotlivé Rámcové dohody ...
Střednědobý nájem vozidel pro posílení provozu 2020 - 2022
Předmětem VZ je zajištění dostatečného počtu vozidel pro ČP v letech 2020 - 2022.
Dodávka sanitních vozidel pro ZZS KV
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks sanitních vozidel typu B splňují normu ČSN EN 1789 +A2 s globální homologací, a to včetně fixní zástavby pro poskytování přednemocniční neodkladné péče, požadovaného vybavení (včetně toughbooku, ohřívače infuzních roztoků, kamerového systému a couvacích monitorů) a venkovního označení vozidel.
Osobné a úžitkové motorové vozidlá
Predmetom zákazky je dodanie osobného motorového vozidla strednej triedy (1 ks), motorového vozidla 9-miestneho na prepravu osôb (1 ks), úžitkového motorového vozidla (1 ks) podľa požadovanej technickej špecifikácie. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ZZS Pardubického kraje - vozidla RV 2020
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks nových vozidel rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému včetně požadované zástavby, přístrojové techniky a navigační GPS, a to pro Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje (dále také jako „Vozidla RV“).
Vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na dodávku 2 kusů nových vozidel rendez-vous (RV) včetně zástavby dle uvedené specifikace. Podrobné informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahují informace na profilu zadavatele odkaz: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_6653.html
Nákup osobních vozidel pro potřeby příspěvkových organizací
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 5 kusů nových osobních vozidel pro 8 osob + řidič (mikrobu) podle TECHNICKÉ SPECIFIKACE VOZIDEL (vůz 1 až vůz 5), pro potřeby příspěvkových organizací centrálního zadavatele, tj.: Domov pro seniory Háje, Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna, Domov ...
Dodávka vozidel a strojů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nákladního vozidla vč. 2 kontejnerů a užitkového vozidla kategorie M1.
Nákup kynologických vozidel pro CS ČR 2020
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 ks speciálních kynologických vozidel.
Mikrobusy s obsaditeľnosťou 7+1
Predmetom zákazky je dodanie 10 ks mikrobusov s obsaditeľnosťou 7+1 (segment H4 - MPV veľké podľa kategorizácie Združenia automobilového priemyslu SR), 15 ks osobných motorových vozidiel kombi nižšej strednej triedy (segment C, prípadne CD podľa kategorizácie Združenia automobilového priemyslu SR) a 1 ks osobné motorové vozidlo SUV (segment G1 ...
Nákup osobních vozidel s plošinou pro potřeby příspěvkových organizací
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 2 kusů nových osobních vozidel s plošinou podle TECHNICKÉ SPECIFIKACE VOZIDEL (vůz 1 a vůz 2), pro potřeby příspěvkových organizací centrálního zadavatele, tj.: Domov Svojšice a Domov pro seniory Háje, a poskytnutí dále uvedených souvisejících výkonů.
Dodávkové automobily do 3,5 tony
Predmetom zákazky je dodanie nových dodávkových automobilov do 3,5 tony. Podrobný opis, množstvá a parametre predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nákup 1 ks užitkového vozidla s elektropohonem
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks užitkového, dále specifikovaného elektrického vozidla pro potřeby zadavatele vč. dopravy na adresu zadavatele.
Střednědobý nájem vozidel pro posílení řádného a vánočního provozu 2020 - 2022
Předmětem VZ je zajištění dostatečného počtu vozidel pro ČP v letech 2020 - 2022.
Speciální dopravní technika, víceúčelové těžké terénní vozidlo v provedení záchranné vozidlo HS 6 ks
Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 6 kusy víceúčelových těžkých terénních vozidel v provedení záchranné vozidlo Horské služby dle technické specifikace uvedené v ZD
Dodávka sanitních vozidel RZP 2020
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 nových sanitních vozů typu „C“ - mobilní jednotka intenzivní péče splňujících normu ČSN EN 1789+A2, s povinnou výbavou podle vyhlášky č. 296/2012 Sb. a splňující požadavky vyhlášky č. 341/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s požadavky zadávací dokumentace, zejm. přílohou č. 3 Technická ...
Nákup 6 ks nových sanitních vozidel DNR
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 ks nových sanitních vozidel DNR typ A2 (dle ČSN EU 1789) a v souladu s vyhláškou č. 296/2012 Sb. Součástí plnění není zdravotnického vybavení. Nabízené sanitní vozidla musejí splňovat minimální technické parametry uvedené v Technické specifikaci, příloha č. 2.
Dodávka vozidla s měřicí aparaturou pro diagnostiku kabelových poruch
Předmětem veřejné zakázky je nákup 1 kusu měřícího vozidla pro kabelové poruchy, homologovaného a technicky způsobilého typu ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících ...
Dodávka vozidel pro ZZS JčK
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním účastníkem zadávacího řízení pro každou část plnění této zakázky. Předmětem plnění jsou dodávky vozidel pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje v souladu se zadávacími podmínkami a v rozsahu technické specifikace předmětu dodávky.