Dodávka 14 ks motorových vozidel
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 14 ks motorových vozidel v kategoriích: 1. Limuzíny na alternativní /hybrydní/ pohon 2. Limuzíny 3. Minibusy 4. Osobní vozidla kombi 5. Užitková vozidla o hmotnosti 3,5 t 6. Užitková vozidla o hmotnosti 5 t pro pracoviště MZV v Praze. Bližší popis předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci k této veřejné ...
Dodávka 2 ks nových dodávkových vozidel na CNG pohon
Dodávka 2 ks nových dodávkových vozidel na CNG pohon. Bližší specifikace předmětů plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Sanitní vozidla
Předmětem této VZ je dodávka celkem 2 ks nových, nepoužitých a nerepasovaných sanitních vozidel pro dopravu nemocných, raněných a rodiček - kategorie A2 dle ČSN EN 1789 v platném znění a vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb. Vozidla kategorie M1 – osobní automobil (model vozidla určený výrobcem a schválený k přestavbě na sanitní vozidlo DNR).
Nákup dodávkových automobilů pro RO MŽP 2019
Předmětem veřejné zakázky je centralizovaný nákup automobilů různých skupin segmentů nepodléhajících závazné technické standardizaci automobilů schválené ministryní financí dne 08. 08. 2018. Veřejná zakázka je určena pro subjekty v rámci resortu Ministerstva životního prostředí.
Nákup speciálního vozidla určeného pro kontrolu nákladní dopravy 2
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup dodávkového skříňového automobilu se speciálními úpravami v policejním provedení pro kontrolu nákladní dopravy. Vozidlo je určeno k zintenzivnění bezpečnostních opatření v oblasti kriminality páchané v dopravě v česko-saském příhraničí.
Obměna malýcjh přenosových vozů
dodávka přenosových vozů pro robotické a rychloběžné kamery v rozsahu stanoveném technickou specifikací požadovaných dodávek
Dodávka 2 ks vozidel kategorie N1, LUV 4x4 s vestavbou do 3,5t
Jedná se o dodávku 2 kusů nových a nepoužitých vozidel kategorie N1, LUV 4x4 s vestavbou do 3,5t pro pravostranný provoz (dále jen vozidla) dle požadavků zadavatele, které jsou stanoveny zadávacími podmínkami, technickými podmínkami (viz. Příloha Technická specifikace) a to včetně dopravy na místa předání. Vozidla a na nich upevněné prvky musí být ...
GŘ – automobily - 1. část Combi 2 ks
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou (2) ks automobilů Combi podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1zadávacích podmínek.
Obnova vozidel - malá a velká užitková vozidla
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka malých a velkých užitkových vozidel, odpovídajících technické specifikaci dle Přílohy č. 2A, Přílohy č. 2B a Přílohy č. 2C zadávací dokumentace, a to za podmínek a ve lhůtách uvedených v závazných návrzích Kupních smluv, které tvoří Přílohu č. 1A, Přílohu č. 1B a Přílohu č. 1C zadávací dokumentace . Veřejná ...
GŘ – automobily - 3. část víceúčelové
Předmětem veřejné zakázky je dodávka šesti (6) ks automobilů víceúčelových podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1zadávacích podmínek.
Sanitní vozidla II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks sanitních vozidel převozového typu A2 včetně zdravotnické techniky pro režim DNR.
Rámcová dohoda - Dodávka víceúčelových vozidel
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ na pořízení nových vozidel za účelem nahrazení vozidel s vysokými nájezdy km. Součástí předmětu plnění je také zabezpečení provádění pravidelné údržby dodaných vozidel v rozsahu všech prací předepsaných jejich výrobcem po dobu zadavatelem ...
Dodávka 2ks zásahových vozidel s tažným zařízením – Terénní Double Cab
Jedná se o dodávku 2ks vozidel pro vodní záchrannou službu dle požadavků zadavatele včetně záručního servisu. Požadavky na specifikaci těchto vozidel jsou uvedeny v příloze č. 1 Kupní smlouvy.
Malá užitková vozidla – dodávková kombi a valník
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka osmi (8) kusů malých pěti-místných užitkových dodávkových vozidel typu kombi van s dlouhým rozvorem, odpovídajících technické specifikaci dle Přílohy č. 1A zadávací dokumentace a jednoho (1) kusu malého užitkového vozidla typu valník (dále společně též jen „vozidla“), odpovídajícího technické specifikaci dle ...
Dodávka sanitních vozidel a speciálního vozidla pro ZZS KHK
Předmětem veřejné zakázky je dodávka záchranářských vozidel dle dále uvedené specifikace. V rámci každé části veřejné zakázky bude uzavřena jedna kupní smlouva na dodávku předmětných vozidel. Předmětem plnění v rámci Části: A je dodávka 1 ks sanitního vozidla kategorie „B“ dle ČSN EN 1789+A2, B je dodávka 3 ks sanitních vozidel kategorie „B“ ...
Nákup 8 ks užitkových vozidel o celkové hmotnosti maximálně 5t s dvojitou sedmimístnou kabinou
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 8 ks užitkových vozidel o celkové hmotnosti maximálně 5t s dvojitou sedmimístnou kabinou. Zadavatel dále upozorňuje, že se musí jednat o podvozky tovární výroby. Vozidla musí být dodána nová, originální, nerepasovaná, v plně funkčním stavu, musí odpovídat veškerým předpisům a normám platným pro ...
Nákup 2 užitkových vozidel
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks užitkových vozidel do 3,5 tuny dle specifikací a technických požadavků do příslušného místa dodání a v příslušném termínu dodání. Technické požadavky na plnění zakázky jsou uvedeny v Příloze č. 1: Technická specifikace vozidel. Předmět plnění musí vyhovovat bezpečnostním standardům, jejichž použití je ...
Operativní leasing vozidel pro VZP ČR
Předmětem veřejné zakázky je pronájem nových dvoustopých osobních a užitkových motorových vozidel kategorie M1 a N1 dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Poptáváme dodavatele služeb a zboží
Nová asistenční firma poptává dodavatele služeb a zboží, pro nákup vozidel všech kategorií (vč. servisu), nákup pohonných hmot (vč. služeb), síť autoškol, jízdních kol, telefonní a internetové služby, náhradní díly (pro všechny značky vozidel), odtahové služby pro vozidla, pojištění vozidel, el. energie, plynu pro firmy a domácnosti, síť lékáren a ...
Technika na údržbu komunikácií
Predmetom zákazky je dodanie nasledovnej novej techniky: Časť I. Technika na údržbu komunikácií 1.Sypač na podvozku s nadstavbou a radlicou 3 ks 2.Otočná snehová radlica 2 ks 3.Traktorová kosačka s ramenom 5 ks 4.Traktorová mulčovačka 5.Štiepkovač drevnej hmoty Časť II. Prepravná a prípojná technika 1.Automobil úžitkový do 3,5 t ...
Pořízení sanitních vozidel
Jedná se o pořízení pěti sanitních vozidel dle specifikace uvedené u veřejné zakázky.
Rámcová dohoda na dodávky mikrobusů policejních DN 4x4 na období 2019-2021
Jedná se o nákup 60 ks policejních mikrobusů policejních DN 4x4.
Rámcová dohoda na dodávky osobních automobilů pro Ochrannou službu v létech 2020 – 2021
Je požadována dodávka 22 ks osobních automobilů a 2 ks mikrobusů. Veřejná zakázka je rozdělena na sedm vymezených částí
Nákup technického automobilu chemického v provedení pro detekci - TACHD
Předmětem veřejné zakázky je pořízení nového technického automobilu chemického v provedení pro detekci (dále jen „TACHD“), který je určen pro výjezdové skupiny HZS krajů s rozšířenou detekcí nebezpečných látek.
Sanitní vozidla
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks sanitních vozidel převozového typu A2 s pohonem všech kol včetně zdravotnické techniky pro režim DNR a 2 ks sanitních vozidel převozového typu A2 včetně zdravotnické techniky pro režim DNR.