Úžitkové vozidlá pre DPB a.s.
Predmetom zákazky je obstaranie 5 ks rôznych typov úžitkových vozidiel.
Technologie pro digitální zpracování obrazu a zvuku
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup přenosového vozu včetně vybavení (kamerové řetězce formátu 4K, bezpilotní kamerové letouny, přívěsné vozidlo), dovybavení TV studia novými technologiemi pro digitální zpracování obrazu a zvuku.
Speciální pancéřovaná vozidla pro přepravu peněz a jiných cenností
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks speciálních pancéřovaných vozidel pro přepravu peněz a jiných cenností, určených k plnění úkolů zadavatele podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, v technické specifikaci dle přílohy č. 2 této ZD (dále jen "vozidla"). Vozidla včetně jejich vybavení musí být nová a ...
ZZS Pardubického kraje - vozidla RV 2021
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks nových vozidel rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému včetně požadované zástavby, přístrojové techniky a navigační GPS, a to pro Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje (dále také jako „Vozidla RV“).
Osobné motorové vozidlá pre podporu terénnych sociálnych služieb
Predmetom zákazky je nákup nových osobných motorových vozidiel, vrátane ich doručenia na miesto dodania predmetu zákazky, pre potreby Centier pre deti a rodiny: 7 ks 7- miestne osobné motorové vozidlo a 1 ks 5-miestne osobné motorové vozidlo. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Velká dodávková užitková vozidla II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks velkého užitkového vozidla 4x4, odpovídajícího technickým požadavkům na vozidlo dle Přílohy č. 4A této zadávací dokumentace a 1 ks velkého dodávkového vozidla pro přepravu zařízení pro měření tramvajových tratí 4x2, odpovídajícího technickým požadavkům na vozidlo dle Přílohy č. 4B této zadávací ...
Dodání chladícího automobilu - Skříňové dodávky, do 3,5 t.
Skříňová dodávka do 3,5 t, kategorie N1, nákl.prostor pro uložení zboží na 2 europaletách (rozhodující jsou rozměry před instalací izolace), vznětový motor o výkonu min. 74 kw; chladící nástavby nesmí přesáhnout 1.999 mm, minimálně jedny boční dveře, tempomat, min. 2x airbag, ABS, min. manuální klimatizace, tažné zařízení; nákladový prostor bude ...
Dodání chladícího automobilu do 3,5 t
Skříňová dodávka do 3,5 t, kategorie N1, nákl.prostor pro uložení zboží na 2 europaletách (rozhodující jsou rozměry před instalací izolace), vznětový motor o výkonu min. 74 kw; celková šířka automobilu včetně zpětných zrcátek nesmí přesáhnout 2.199 mm, celková výška automobilu včetně chladící nástavby nesmí přesáhnout 1.999 mm, minimálně jedny ...
Dodávka sanitních vozidel pro ZZS KV
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks sanitních vozidel typu B splňují normu ČSN EN 1789 s globální homologací, a to včetně fixní zástavby pro poskytování přednemocniční neodkladné péče, požadovaného vybavení (včetně toughbooku, ohřívače infuzních roztoků, kamerového systému a tiskárny) a venkovního označení vozidel.
Obnova autoparku Státního pozemkového úřadu pro rok 2021/2
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka nových osobních vozidel. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části: Část 1: Vozidla do terénu (7 ks); Část 2: Užitková vozidla (2 ks). Toto oznámení se týká Části 1: Vozidla do terénu.
Obnova autoparku Státního pozemkového úřadu pro rok 2021/2
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka nových osobních vozidel. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části: Část 1: Vozidla do terénu (7 ks); Část 2: Užitková vozidla (2 ks). Toto oznámení se týká Části 2: Užitková vozidla.
Sanitní automobily typu B
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na nákup a dodávku 10 ks sanitních vozidel typu B zvláštního určení včetně zástavby sanitního vozidla rychlé zdravotnické pomoci ambulance dle specifikace.
Opravy a servis vozidel a dodávky náhradních dílů pro vozidla Zdravotnické záchranné služby
Účelem této veřejné zakázky je výběr jediného dodavatele ve smyslu § 131 zákona v otevřeném zadávacím řízení pro uzavření Rámcové dohody na zajištění oprav, servisu a dodávek náhradních dílů pro vozidla zadavatele a to na dobu určitou od nabití účinnosti RD na 48 měsíců pro každou jednotlivou část veřejné zakázky.
Vozidlo technické pohotovosti pro DO
Předmětem VZ je dodávka 1 kusu nového silničního motorového vozidla 4x4 pro Dopravní oddělení na základě kupní smlouvy. Minimální požadavky na technickou specifikaci vozidla jsou uvedeny v Příloze č. 3 ZD.
Vozy pro VZO - 4 ks
Předmětem VZ je dodávka 4 kusů nových silničních motorových vozidel kategorie M1, které jsou určeny pro vedoucí výjezdových základen (VZO). Minimální požadavky na technickou specifikaci vozidel jsou uvedeny v Příloze č. 3 ZD (technická specifikace pro 1 ks vozidla) a v Příloze 4 ZD (technická specifikace pro 3 ks vozidel), blíže uvedeno v ZD.
Dodávka středních užitkových automobilů 4x4
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 5 ks nových užitkových vozidel, schválených ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice a dále poskytnutí servisních služeb k těmto vozidlům po celou dobu trvání záruční ...
Pořízení elektromobilů pro PKÚ, s. p. - víceúčelový užitkový elektromobil včetně wallboxu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 2 kusů víceúčelových elektromobilů N1, dále jen elektromobily včetně wallboxů a dokladů nezbytných k řádnému užívání a k provozu elektromobilů, Osvědčení o registraci vozidla, část II. Technický průkaz apod. Elektromobily budou využívány zejména v okolí jezer Milada a Most.
Automobil M1G-SP-S-VLS, sanitka terénní
Dodávka 2 ks terénních sanitek specifikovaných v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Dodávka vozidla se sanitní zástavbou
Dodávka jednoho nového, dosud nepoužívaného vozidla se sanitní zástavbou pro přepravu osob (pacientů).
Rámcová dohoda na dodávky osobních silničních vozidel - mikrobusy s pohonem 4x4
Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcových dohod vždy s jedním dodavatelem. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcových dohod budou průběžné dodávky osobních silničních vozidel - mikrobusy s pohonem 4x4. Veškeré průběžné dodávky a související plnění se budou uskutečňovat na základě výzev veřejných zadavatelů , s nimiž má ...
Dodávka malých užitkových automobilů 4×4 - 2ks
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 2 ks nových malých užitkových automobilů 4×4, schválených ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice s technickými parametry a výbavou dle specifikace uvedené v Příloze smlouvy ...
Dodávka malého užitkového automobilu 4x2 - 1ks
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového malého užitkového automobilu 4×2, schváleného ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice s technickými parametry a výbavou dle specifikace uvedené v Příloze smlouvy ...
Záruční a pozáruční servis vozidel ZZS KVK 2021-2024
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení, na základě které bude zadávána veřejná zakázka na služby záručního a pozáručního servisu vozidel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. Předmětem plnění veřejné zakázky ...
Nákup služobných motorových vozidiel
Predmetom zákazky je nákup služobných motorových vozidiel pre verejného obstarávateľa a organizácie v priamom riadení verejného obstarávateľa - regionálne veterinárne a potravinové správy na území SR.
Sanitné vozidlá na prepravu obvinených a odsúdených
Predmetom zákazky je dodávka sanitných vozidiel pre potreby Zboru väzenskej a justičnej stráže na prepravu obvinených a odsúdených.