Dodávka a montáž vestavby do dodávkových vozidel Volkswagen Caddy
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku a montáž vestaveb do dodávkových vozidel, homologovaného a technicky způsobilého typu ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s technickými parametry dle požadavků zadavatele ...
Poptáváme dodávku vodní cisterny určené pro přepravu užitkové vody
Dodávka vodní cisterny Předpokládaná hodnota: 155 000 Kč - VČETNĚ DPH Lokalita: ÚSTECKÝ KRAJ Termín: nejpozději do 30.5.2020 Předmět plnění: - dodávka 1 ks vodní cisterny určené pro přepravu užitkové vody s možností zavlažování trávníků a okrasné vegetace - cisternová nástavba musí být vhodná k montáži na vozidlo Multicar M26 - vodní ...
DNS - Automobil M1 - nákup 2020-2023
Předmětem je zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení dodávky osobních automobilů M1 (mikrobusy) za účelem obměny a zkvalitnění vozového parku pro zabezpečení spolehlivé a bezpečné přepravy osob v rámci činnosti jednotlivých složek ozbrojených sil ČR, resp. Ministerstva obrany.
Dodávka zásahového požárního automobilu CAS 30
Předmětem je dodávka jednoho zásahového požárního automobilu CAS 30 s pohonem 4x4, s možností hašení pěnou a vodou, integrovanou kabinou do nástavby, vybaveném zařízením pro řezání a hašení tlakovou vodou, zařízením pro prvotní zásah, lanovým navijákem a osvětlovacím stožárem.
Dodávka automobilů vyšší třídy
dodávka tří kusů nového osobního automobilu vyšší třídy prodloužená limuzína
Speciální pohotovostní vozidlo - 7 ks
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka sedmi (7) kusů speciálního pohotovostního vozidla odpovídajícího technické specifikaci dle Přílohy č. 2 zadávací dokumentace (dále společně též jen „vozidla“ a „Technická specifikace“), a to za podmínek a ve lhůtách uvedených v závazném návrhu Kupní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Užitková vozidla II
Dodávka užitkových vozidle pro převoz osvětlovací a kamerové techniky
GPS - monitoring vozidiel
Predmetom zákazky je dodávka, montáž a servis GPS monitorovacích zostáv (zariadení) na sledovanie a zaznamenávanie vybraných údajov o prevádzke vozidiel a mechanizmov. Dodávka a montáž monitorovacieho zariadenia(HW vybavenie-telematická riadiaca jednotka) vrátane inštalácie potrebného softvérového vybavenia (SW vybavenie) pre zabezpečenie ...
Náhradné diely na prívesné vozíky
Nákup originálnych náhradných dielov a príslušenstva k prívesným vozíkom a pozáručny servis prívesných vozíkov.
Poptávám autobaterii Varta Silver Dynamic
Poptávám autobaterii Varta Silver Dynamic AGM start-stop 80AH 315X175X190 800A
Servis a opravy motocyklov HONDA
Vykonávanie pozáručného servisu motocyklov továrenskej značky HONDA NT 700VA (RC52/1/2), HONDA 100F (JF11/1/1), HONDA ST 1300A (SC51/1/1) a dodanie náhradných dielov.
Dodávka nových vozidel - třístranný sklápěč a nosič kontejnerů
Dodávka dvou (2) kusů nových vozidel – třístranného sklápěče a nosiče kontejnerů. Bližší specifikace předmětů plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Dodání sanitního vozidla
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 1 kusu sanitního vozidla ZZS kategorie „B“ ve smyslu ČSN EN 1789 + A2, v provedení se zvýšenou průchodností, s pohonem obou náprav, tj. 4x4.
Oprava motorov CURSOR 8, CURSOR 9, TECTOR
Predmetom zákazky je generálna oprava motorov CURSOR 8, CURSOR 9 a TECTOR v zmysle technickej špecifikácie uvedenej bližšie v súťažných podkladoch.
Opravy prevodoviek - ZF
Predmetom zmluvy je Dielo oprava Prevodoviek, bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.
Pneumatiky nové na osobné motorové vozidla a komplexné zabezpečenie pneuservisných výkonov
Predmetom zákazky je dodávka pneumatík na osobné motorové vozidlá, nákladné a iné vozidlá a komplexné zabezpečenie pneuservisných výkonov spojených s dodávkou pneumatík. Zákazka je rozdelená na 2 časti: Časť č. 1 Pneumatiky nové na osobné motorové vozidla a komplexné zabezpečenie pneuservisných výkonov spojených s dodávkou ...
Dynamický nákupní systém na opravy náhradních dílů pro autobusy formou výměnného systému
Předmětem veřejných zakázek, jež budou v DNS zadávány, budou opravy dílů na autobusy provozované Zadavatelem při dodržení všech obecně závazných předpisů a podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci a dále v podmínkách jednotlivých veřejných zakázek zadávaných DNS.
Centrální pojištění majetku a odpovědnosti města Hodonín včetně příspěvkových organizací
Předmětem zakázky je „Centrální pojištění majetku a odpovědnosti Města Hodonín včetně příspěvkových organizací a obchodních společností na období 2020 – 2025“. Pojištění se vztahuje na území České republiky. Podrobný přehled předmětů pojištění včetně jejich specifikace je uveden v příloze č. 1 „Obchodní podmínky pro návrh smlouvy k veřejné ...
Dodávka dvou skříňových vozidel s vestavbou pro potřeby Oddělení prevence Městské policie
Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka 2 skříňových vozidel pro potřeby Oddělení prevence Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“) včetně dopravy předmětu plnění na místo plnění (dále jen „předmět plnění“). Součástí předmětu plnění je i instalace polepů na vozidla v obou částech VZ, realizace speciální vestavby do vozidla v ...
Dodávka sanitních vozidel pro ZZS JčK na období 2020-2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávky sanitních vozidel pro ZZS JčK na období 2020 – 2023 v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Celkem se jedná o 40 kusů sanitních vozidel z toho 14 kusů - Sanitní vozidlo se standardními nosítky, sanitní automobil kategorie B – podle EN ČSN 1789 + A2 a 26 kusů - Sanitní vozidlo s ...
Zberové vozidlo s nadstavbou a výsypom
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia kompostárne pre projekt Výstavba kompostárne v meste Zlaté Moravce - stroje, spolufinancovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia, vyhláseného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, vrátane dopravy do miesta dodania predmetu zákazky, v rozsahu podľa technickej špecifikácie ...
Komplexní pojištění pro Město Mimoň
Kompletní pro město a jeho příspěvkové organizace
Zberové vozidlo s rukou a nosičom kontajnerom
Predmetom zákazky je dodanie technického vybavenia pre zvyšovanie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu v meste Žilina. Predmet zákazky je rozdelený do 10 samostatných častí: Časť 1:Zberové vozidlo s rukou a nosičom kontajnerov (1ks) Časť 2:Teleskopický nakladač(1ks) Časť 3:Kompostovací hygienizačný kontajner(2 ks) Časť ...
Nákup užitkových vozidel
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka celkem 13 ks užitkových vozidel rozdělených do pěti kategorií. Součástí plnění Veřejné zakázky je rovněž poskytnutí záručních servisních služeb a zaškolení obsluhy při uvedení vozidel do provozu.