Dodání chladícího automobilu do 3,5 t
Skříňová dodávka do 3,5 t, kategorie N1, nákl.prostor pro uložení zboží na 2 europaletách (rozhodující jsou rozměry před instalací izolace), vznětový motor o výkonu min. 74 kw; celková šířka automobilu včetně zpětných zrcátek nesmí přesáhnout 2.199 mm, celková výška automobilu včetně chladící nástavby nesmí přesáhnout 1.999 mm, minimálně jedny ...
Nákup osobního automobilu M1 - 8místný
Předmětem veřejné zakázky je nákup osobního automobilu M1 8-místný se schválenou technickou způsobilostí k provozu na pozemních komunikacích doloženou technickým průkazem.
Dodávka sanitních vozidel pro ZZS KV
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks sanitních vozidel typu B splňují normu ČSN EN 1789 s globální homologací, a to včetně fixní zástavby pro poskytování přednemocniční neodkladné péče, požadovaného vybavení (včetně toughbooku, ohřívače infuzních roztoků, kamerového systému a tiskárny) a venkovního označení vozidel.
Vzdělávání zaměstnanců rezortu MO v oblasti odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel II
Předmětem plnění požadované služby je příprava zaměstnanců rezortu MO k získání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (řidičských oprávnění) na skupiny B, C, C+E, D a T.
Vozidlo VAN pro potřeby střediska sociálních služeb
nákup 1 ks nového vozidla VAN pro potřeby Centra sociálních služeb
Sklopný valník pro potřeby střediska městských služeb
Nákup sklopného valníku pro potřeby střediska městských služeb
Dodávky plug-in hybridních osobních vozidel
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka až dvaceti (20) kusů plug-in hybridních osobních vozidel (PHEV) splňujících technická kritéria uvedená v příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Dodávky budou probíhat na základě dílčích objednávek dle rámcové smlouvy, jejíž vzor tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění je i ...
Špeciálne osobné motorové vozidlá
Predmetom zákazky je kúpa 12 ks špeciálnych osobných motorových vozidiel záchrannej zdravotnej služby. Uchádzač je povinný zabezpečiť, aby všetky ním dodané vozidlá spĺňali v čase ich dodania všetky všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy. Uchádzač je okrem toho povinný zabezpečiť aj výstražnú svetelnú a zvukovú signalizáciu vozidiel s ...
GPS monitoring vozidiel, pracovných strojov, nadstavieb a prídavných zariadení
Predmetom zákazky je dodávka, montáž a servis GPS monitorovacích zostáv (zariadení) na sledovanie a zaznamenávanie vybraných údajov o prevádzke vozidiel, pracovných strojov, nadstavieb a prídavných zariadení a vytvorenie rezervačného a monitorovacieho systému. Podrobný opis, množstvá a parametre predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rámcová dohoda - Dodávka SUV vozidel
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ, přičemž celkem se jedná o dodávky až o 180 vozidel, součástí dodávek vozidel je i zajištění výroby a instalace firemního označení vozidel pro zadavatele a polymer vinylovými foliemi s požadovanými logy a texty. Zadavatel garantuje odběr 150 kusů ...
Obnova autoparku Státního pozemkového úřadu pro rok 2021/2
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka nových osobních vozidel. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části: Část 1: Vozidla do terénu (7 ks); Část 2: Užitková vozidla (2 ks). Toto oznámení se týká Části 1: Vozidla do terénu.
Obnova autoparku Státního pozemkového úřadu pro rok 2021/2
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka nových osobních vozidel. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části: Část 1: Vozidla do terénu (7 ks); Část 2: Užitková vozidla (2 ks). Toto oznámení se týká Části 2: Užitková vozidla.
Poptávám opravu motocyklu
Poptávám opravu motocyklu. Přidřená vačka na KAWASAKI EN 500AE.
Softvérová služba monitorovania vozidiel a mechanizmov spojená s dodávkou a inštaláciou hardvéru
Predmetom zákazky je poskytnutie softvérovej služby monitorovania 500 ks vozidiel a mechanizmov počas 48 mesiacov.
Servis, opravy a TK služebních dopravních prostředků
Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisních služeb motorových vozidel, které jsou ve vlastnictví Krajského ředitelství policie Středočeského kraje.
Dodávka požárního automobilového žebříku AZ40
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu požárního automobilového žebříku s kloubovým ramenem a záchranným košem, řiditelnou zadní nápravou, kategorie podvozku 1 „městský“ (schopný provozu na zpevněných pozemních komunikacích) v provedení Z „základním“ a hmotnostní třídě S „těžké“ podle TP-STS/04A-2011, část I, vydaným MV-GŘ HZS ČR ...
Cisternová automobilová stříkačka pro městskou část Praha - Suchdol
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na dodávky včetně služeb „Cisternová automobilová stříkačka pro městskou část Praha - Suchdol“ je zejména dodávka 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech ...
Nákup vozidel pro potřeby Českého rozhlasu
Cílem této veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (dále také jen jako „DNS“) dle ustanovení § 138 a násl. ve spojení s ustanovením § 58 ZZVZ na dodávku osobních vozidel dle potřeb zadavatele. Vozidla budou vždy dodána včetně povinné výbavy dle požadavků stanovených platnými právními předpisy ...
Poptávám silentbloky na vůz Peugeot
Poptávám silentbloky na vůz Peugeot 206 SW u zadní nápravy pomocné tyče ramen 2ks. Starý silentblok bych nechal vylisovat a zaslal poštou, nebo mohu poslat fotku.A ptám se co by výroba dvou kusů stála.Děkuji.
Sanitní automobily typu B
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na nákup a dodávku 10 ks sanitních vozidel typu B zvláštního určení včetně zástavby sanitního vozidla rychlé zdravotnické pomoci ambulance dle specifikace.
Dodávky odvozních souprav s příslušenstvím II
Předmět plnění této veřejné zakázky je vymezen zejména jako: i. dodávky nových odvozních souprav, ii. dodávky nového příslušenství odvozních souprav vč. jeho nástavby, resp. odborné montáže příslušenství na odvozní soupravu (dále jen „montáž“), a iii. záruční servis. Předmětem plnění jsou dále další služby vymezené v Rámcové dohodě. Blíže ...
Opravy a servis vozidel a dodávky náhradních dílů pro vozidla Zdravotnické záchranné služby
Účelem této veřejné zakázky je výběr jediného dodavatele ve smyslu § 131 zákona v otevřeném zadávacím řízení pro uzavření Rámcové dohody na zajištění oprav, servisu a dodávek náhradních dílů pro vozidla zadavatele a to na dobu určitou od nabití účinnosti RD na 48 měsíců pro každou jednotlivou část veřejné zakázky.
Nákup soupravy tahač a izotermický návěs
Předmětem veřejné zakázky je nákup 2 ks nových souprav tahačů a izotermických návěsů, které budou SSHR sloužit k zabezpečení přepravy zdravotnických prostředků.
Nákup ojetého vozidla 2021
Předmětem veřejné zakázky je koupě použitého přepravního osobního vozidla vyšší střední třídy.
Obnova vozového parku 2022 a 2023
Předmětem veřejné zakázky je nákup osobních vozidel dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 1 návrhu smlouvy.