Výběr poskytovatele servisních služeb, oprav a zajištění technických a emisních prohlídek vozidel
Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody mezi Zadavatelem a vybranými Dodavateli pro provádění záručního a pozáručního servisu, záručních oprav, garančních oprav, údržby a pozáručních oprav i oprav po dopravních nehodách vozidel značky Isuzu a elektromobilů Hyundai Kona v majetku Správy Národního parku Šumava.
RD na dodávky osobních vozidel v policejním provedení s pohonem 4x2 - opakované vyhlášení
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody budou průběžné dodávky osobních automobilů v policejním provedení s pohonem 4x2. Celkový předpokládaný objem vozidel pro předmětnou veřejnou zakázku je cca 1 200 kusů. Blíže viz ZD.
Elektromobily pro Prahu III
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je nákup 7 plně elektrických vozidel pro příspěvkové organizace zadavatele, homologovaných a technicky způsobilého typu ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a o změně zákona č. 168/19999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu ...
Dodávka užitkových vozidel pro záchrannou stanici
Předmětem plnění zakázky je dodávka spočívající v dodání 2 ks užitkového automobilu typu dodávka v rozsahu technické specifikace.
Centrální nákup motorových vozidel 2020 - III.
Předmětem veřejné zakázky je nákup 2 osobních motorových vozidel pro potřeby příspěvkových organizací Centrálního zadavatele (Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 a Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace). Veškerá požadovaná vozidla odpovídají kategorii M1 silničních vozidel. Podrobná specifikace technických parametrů ...
Poptávám zadní tlumiče pérování
Sháním zadní tlumiče pérování na Jawa RETRO 350/634. Originí jsou celé čené a já sháním celé chromované.
Operatívny prenájom nových OMV
Predmetom zákazky je prenájom motorových vozidiel a poskytovanie služieb spojených s prevádzkou vozidiel formou operatívneho prenájmu nových osobných vozidiel vyššej a strednej triedy (časť 1 ) a vozidlá strednej triedy 4x4 (časť 2) v špecifikácii : - operatívny prenájom vybraného typu vozidiel podľa uvedenej špecifikácie - služby v rozsahu ...
Neplánované opravy a ošetrenia nákladného automobilu TATRA a jeho modifikácie
Poskytovanie služieb neplánovaných opráv a ošetrení nákladných automobilov TATRA a ich modifikácií. Opravy/údržba: -vykonanie predpísanej údržby po odjazdení predpísaného počtu prevádzkových jednotiek a uplynutí časových intervalov pre servisné úkony (servisné a garančné prehliadky), -výmena a opravy čelných skiel, -opravy a údržba účelových ...
Špeciálne vozidlo na prevoz zaistených dôkazov
Predmetom tejto zákazky je dodávka (1 kus) automobilu triedy nákladné N2.
Poptávám ošetření spodku vozu
Poptávám ošetření spodku vozu nástřikem.
Špeciálne vozidlo na zber odpadu s hydraulickou rukou na streche nadstavby
Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho vozidla na zber odpadu s hydraulickou rukou na streche nadstavby. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Dodávka 5 ks sanitních vozidel
Předmětem plnění je dodávka pěti kusů sanitních vozidel (dále jen „sanitní vozidla dopravy raněných a nemocných, DNR) dlouhý rozvor, nízká, střední, střecha, bílá barva, standardní výbava včetně výbavy na přání, sanitní a transportní výbavy dle technické specifikace.
Nákup 10 ks osobních elektromobilů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 10 ks osobních, dále specifikovaných elektrických vozidel pro potřeby zadavatele vč. dopravy na adresu zadavatele. Podrobná specifikace technických parametrů nakupovaných vozidel je uvedena v dokumentu „Technické parametry“, který obsahuje podrobné požadavky zadavatele na splnění minimálních ...
Zajištění servisu a oprav služebních vozidel ČIŽP IV
Předmětem této veřejné zakázky je provádění komplexního záručního a pozáručního servisu, pneuservisu, údržby, oprav a zajištění STK, včetně emisí vozidel v majetku České inspekce životního prostředí na celé České republice. Záručním a pozáručním servisem jsou míněny zejména pravidelné servisní prohlídky stanovené výrobcem na jednotlivé typy ...
Servis vozidel
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění a zabezpečení pozáručního servisu, tj. opravy a údržby vozidel pro zadavatele Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze, blíže viz zadávací podmínky.
Dodávky, servis a údržba vozidel do těžkého terénu
Předmětem veřejné zakázky je pořizování vozidel do těžkého terénu ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve ...
DNS - Pořízení vozidel do vlastnictví ČP
Cílem zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále též „DNS“) sloužícího pro zadávání dílčích veřejných zakázek na nákup vozidel všech kategorií a druhů pohonu (klasická i alternativní paliva). DNS bude časově neomezený a otevřený po celou dobu svého trvání všem dodavatelům. DNS bude rozdělen do 3 kategorií. Další ...
Velká dodávková užitková vozidla
Předmětem je dodávka 1 ks velkého užitkového vozidla 4x4 a 1 ks dodávkového vozidla pro přepravu zařízení pro měření tramvajových tratí 4x2.
Skříňová vozidla a nosič nástaveb
Předmětem je dodávka 2 ks skříňových vozidel nad 3,5 t, odpovídajících technickým požadavkům na vozidlo dle Přílohy č. 4A zadávací dokumentace a 1 ks univerzálního nosiče nástaveb nad 3,5 t, odpovídajícího technickým požadavkům na vozidlo dle Přílohy č. 4B zadávací dokumentace.
Kelč - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 1.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S. Bližší podmínky vyplývají z Technických podmínek pro cisternovou automobilovou ...
Dodávky pneumatik pro Skupinu ČEZ
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky pneumatik a souvisejících služeb pro Skupinu ČEZ ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění ...
Operatívny prenájom nových OMV
Predmetom zákazky je prenájom motorových vozidiel a poskytovanie služieb spojených s prevádzkou vozidiel formou operatívneho prenájmu nových osobných vozidiel vyššej a strednej triedy (vyššia trieda sedan v počte 1 ks, stredná trieda combi 4x4 v počte 2 ks, stredná trieda combi v počte 1 ks) v rozsahu : - operatívny prenájom vybraného typu ...
Náhradné diely SOR - diely mimo konsignačného skladu
Predmetom zákazky je dodanie náhradných dielov v zmysle špecifikácie, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.
Nákup dopravních prostředků v letech 2021-2022
Předmětem plnění je dodávka 50 ks osobních automobilů dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace, pro potřeby Generální inspekce bezpečnostních sborů.
MČ Praha-Satalice - dodávka cisternové automobilové stříkačky
Předmětem zadávacího řízení je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená v provedení „VH“ a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) pro MČ Prahu-Satalice .