Vozidlá s náhonom štyroch kolies 4x4, nafta
Predmetom zákazky je nákup 28 ks služobných motorových vozidiel v zložení: 25 ks terénnych automobilov 4x4 s terénnymi pneumatikami 1 ks osobného automobilu 2 ks polododávky (automobil kombi)
Dodávka dvou skříňových vozidel s vestavbou pro Městskou policii hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 skříňových vozidel a výroba a instalace speciální vestavby do nákladového prostoru, pro potřeby Útulku pro opuštěná zvířata Městské policie hl. m. Prahy včetně dopravy předmětu plnění na místo plnění. Součástí předmětu plnění i dodávka a instalace výstražných světelných zařízení, polepů a radiostanic. U ...
SMV pro S03 V - 5801/2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks nových vozidel jedné tovární značky v provedení combi.
SMV pro S03 VII - 5801/2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového vozidla.
ZZS Ústeckého kraje – speciální sanitní vozidlo - 2017
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Předmětem Kupní smlouvy bude dodávka 1 ks nového speciálního sanitního vozidla ZZS silniční ambulance typu B podle ČSN 1789 + A2 pro přepravu pacientů a to i bariatrických v intenzivní péči z místa mimořádné události, které bude zároveň připravené na ...
Univerzální nosiče s příslušenstvím 2019
Předmětem plnění této veřejné zakázky je koupě 6 kusů univerzálního nosiče a 12 druhů zimních a letních nástaveb na tyto univerzální nosiče. Těmito prostředky zadavatel zamýšlí udržovat sjízdnost a údržbu na komunikaci. Potřeba zadavatele bude naplněna zcela v souladu s příslušnými právními předpisy k výkonu majetkové správy ve vztahu ke svěřeným ...
Dodávka vozidla kategorie N s oplenovou ložnou plochou pro ČZU v Praze ŠLP Kostelec nad Černými lesy
Předmětem zakázky je dodání vozidla nový nákladní automobil kategorie N s oplenovou ložnou plochou a příslušenstvím: nástavbou oplenové ložné plochy pro dopravu dřeva, hydraulickým nakládacím jeřábem, dvounápravovým přívěsem s nástavbou oplenové ložné plochy pro dopravu dřeva. Automobil s příslušenstvím tvoří jeden funkční celek pro dopravu ...
Poistenie mesta Sereď a jeho organizácií
Poistenie majetku, poistenie zodpovednosti, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, poistenie motorových vozidiel a úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle pre mesto Sereď a jeho organizácie.
Nákup náhradných dielov na prívesné vozíky
Nákup originálnych náhradných dielov a príslušenstva k prívesným vozíkom a pozáručný servis prívesných vozíkov
RD na dodávku vozidel se speciální nástavbou
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku vozidel se speciální nástavbou určenou pro instalaci etalonové měřicí sestavy (EMS) pro ověřování výdejních stojanů pohonných hmot, LPG a AdBlue. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.
ZZS Plzeňského kraje - sanitní vozidlo - 2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks sanitního vozu rychlé zdravotnické pomoci (dále také „RZP“) ambulance typu B vybaveného vyjímatelným kontejnerovým systémem pro řešení mimořádných událostí s hromadným postižením osob. Součástí dodávky jsou také zdravotnické přístroje a vybavení.
Technické zhodnocení dvou AV 14 na AV 20 II
Předmětem veřejné zakázky je technické zhodnocení dvou zásahových vozidel AV 14 na AV 20 (vyprošťovací automobil RZ: BE 84-99 a vyprošťovací automobil RZ: 2SK 6882).
Nákup umývacích liniek pre DPB, a.s.
Predmetom zákazky je nákup umývacích liniek pre jednotlivé vozovne. Bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce
Predmetom zákazky je poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie motorových vozidiel, ktorých vlastníkom, držiteľom alebo správcom je verejný obstarávateľ, a to: havarijné poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie osôb prepravovaných v motorových ...
Vozidla II. - minibusy
nákup 2 minibusů pro přepravu televizních štábů na natáčení na základě původně zrušené 3.části 3.části OŘ - Vozidla
Havarijní pojištění motocyklů užívaných Městskou policií hl. m.  Prahy
Předmětem veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy na havarijní pojištění služebních motocyklů užívaných Městskou policií hl. m. Prahy, a to na dobu 7 měsíců (od 01. 04. 2020 do 31. 10. 2020).
Obnova vozového parku - Zámek Štiřín
Zakázka malého rozsahu na nákup osobních vozů mimo režim Zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách.
Poskytnutí smluvního pojištění majetku a odpovědnosti Městské části Praha 7 pro období 2020-2023
Jedná se o první část nadlimitní veřejné zakázky na služby pojištění majetku a odpovědnosti s názvem „Poskytnutí smluvního pojištění majetku a odpovědnosti Městské části Praha 7 pro období 2020-2023" rozdělenou na části v souladu s § 18 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Předmětem plnění veřejné zakázky je ...
Nákup nových osobných motorových vozidiel
Predmetom zákazky je nákup nových osobných motorových vozidiel ( motorové vozidlo typ 1 - 7ks; motorové vozidlo typ 2 - 8 ks).
Užitková vozidla
nákup vozů pro převoz osvětlovací a kamerové techniky v TS Praha a Ostrava a dále nákup malých užitkových vozů pro autopůjčovnu ČT
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Vězeňské služby ČR
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Pojistné smlouvy na služby – pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla u služebních vozidel Vězeňské služby ČR (dále také „pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami pro předpokládané množství 773 vozidel včetně dalších technických prostředků ...
Dodávka 2 ks nových montážních vozidel svářečů
Dodávka dvou (2) kusů nových montážních vozidel svářečů. Bližší specifikace předmětů plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
AUTA KHK - Alternativní, udržitelné, trendy automobily pro Královéhradecký kraj
Předmětem veřejné zakázky je dodání 3 kusů bateriových elektrických vozidel (BEV) pro potřebu zadavatele, a to včetně vybavení a dokladů nutných k řádnému užití těchto vozidel.
Záruční a pozáruční servis motorových vozidel tovární značky Škoda na 4 roky
Předmětem veřejné zakázky je poskytování záručního a pozáručního servisu, dalších servisních a souvisejících úkonů a služeb na vozidlech tovární značky Škoda pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na dobu 4 let.