Dodávka sanitních vozidel pro ZZS KHK 2021
Předmětem částí veřejné zakázky je dodávka záchranářských vozidel dle uvedené specifikace. V rámci každé části veřejné zakázky bude uzavřena jedna kupní smlouva na dodávku předmětných vozidel. Předmětem plnění je dodávka vozidel zvláštního určení, a to v rámci Části B) 6 kusů sanitních automobilů typu „C“ podle ČSN EN 1789+A2 se skříňovou ...
Dodávka sanitních vozidel pro ZZS KHK 2021
Předmětem plnění je dodávka vozidel zvláštního určení, a to v rámci Části A) 1 kus sanitního automobilu pro systém RENDEZ-VOUS ve smyslu ČSN EN 1789+A2, Části B) 6 kusů sanitních automobilů typu „C“ podle ČSN EN 1789+A2 se skříňovou nástavbou sendvičové konstrukce a Části C) 1 kusu sanitního vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému ...
Sanitní vozidla pro ZZSPK 2021
Předmětem veřejné zakázky je dodávka: 5ks vozů rychlé zdravotnické pomoci ambulance typu B v provedení č.1 2ks vozů rychle zdravotnické pomoci ambulance typu B v provedení č.2 2ks vozů rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému
Dodávky sanitních voidel pro ZZS KHK 2021
Předmětem částí veřejné zakázky je dodávka záchranářských vozidel dle dále uvedené specifikace. V rámci každé části veřejné zakázky bude uzavřena jedna kupní smlouva na dodávku předmětných vozidel. Předmětem plnění je dodávka vozidel zvláštního určení, a to v rámci Části A) 1 kus sanitního automobilu pro systém RENDEZ-VOUS ve smyslu ČSN EN ...
Dodávka vozidel pro ZZS JčK
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním účastníkem zadávacího řízení pro každou část plnění této zakázky. Předmětem plnění jsou dodávky vozidel pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje v souladu se zadávacími podmínkami a v rozsahu technické specifikace předmětu dodávky.
Pojistné služby
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel pro Technickou univerzitu v Liberci.
Ostravou na alternativní pohon III
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je dodávka 12 kusů nových vozidel a dvou nabíjecích stanic v rámci projektu „Ostravou na alternativní pohon III“ (dále též jen „projekt“), splňující parametry uvedené v zadávacích podmínkách. Projekt s registračním číslem 1191100119 je spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí České republiky ...
Nákup 9 ks vozidel zvláštního určení 4x4 pro CS ČR 2021
Jedná se o nákup 9 ks vozidel zvláštního určení pro všechny druhy terénu. Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 - technická specifikace.
Vozidla pro přepravu 8 osob
Předmětem zakázky je nákup minibusů pro převoz štábů vč. kamerové techniky televizního studia Ostrava na místa natáčení
Nákup náhradných dielov pre LPM Ulič, š.p. na rok 2021
Predmetom zákazky je dodávka vybraného sortimentu náhradných dielov na vybrané typy vozidiel v portfóliu verejného obstarávateľa Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik (ďalej aj "LPM Ulič, š.p."). Verejný obstarávateľ predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v dopredu neurčitých, nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od ...
Dodávka podvozku
Předmětem veřejné zakázky je dodávka podvozku v rámci projektu Nová generace požárních plošin v přímé spolupráci s MSP.
Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro potřeby JSDH Prusinovice
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) do vybavení jednotky požární ochrany sboru ...
Nákladní automobily - nosiče výměnných nástaveb pro SÚSPK
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 kusů kompletů nákladních automobilů kategorie NA N3G s nástavbami pro letní a zimní údržbu komunikací se sněhovými radlicemi.
Pronájem nákladních vozidel
Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem nákladních vozidel pro odbor dopravních služeb Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN).
Dodávka 2 ks nákladních automobilů N3, 2 ks sklápěčkových korb a 2 ks sypačových nástaveb
Dodávka 2 ks nákladních automobilů N3, 2 ks sklápěčkových korb a 2 ks sypačových nástaveb pro údržbu a opravu silnic a komunikací.
Požární automobilový nosič S2 kontejnerů s hydraulickým nakládacím jeřábem
Předmětem VZ je pořízení 2 ks nových požárních automobilových nosičů S2 kontejnerů s hydraulickým nakládacím jeřábem (dále jen „nosiče“), pro zajištění nezbytné dodávky v oblasti „prostředků pro odstraňování následků povodní a ropných havárií“ při mimořádných událostech a krizových stavech. Předmět VZ je rozdělen dle § 35 zákona do 2 (dvou) ...
Požární zásahová technika - ANK M2 Dvoucestný
Předmět plnění veřejné zakázky je nákup 2 kusů požárního zásahového automobilu ANK M2 dvoucestných - automobilového nosiče kontejnerů s podvozkem kategorie 2, schopným provozu na všech komunikacích, částečně i mimo komunikace a jízdou po kolejích, hmotnostní třída M, dovybaveného pro technické zásahy na železnici nakolejovacím mechanismem a ...
Poptávám ND na vůz Robur
Poptávám manžety hlavního tandemového brzdového válce 32mm.Jedná se o brzdy na autoveterána značky Robur. Plná manžeta 32mm a manžeta 20x32x7,5mm. Děkuji za odpověď. S pozdravem Z.Jeřábek
Automobil terénní - sanitka
2 kusy terénních sanitek specifikovaných v příloze č. 1 zadávací dokumentace "Požadované technické parametry a kritéria"
Alternatívne náhradné diely na osobné, úžitkové a nákladné automobily
Alternatívne náhradné diely (ďalej len tovar) pre osobné, úžitkové a nákladné motorové vozidlá továrenských značiek - Kia, Land Rover, Nissan, Škoda, Seat, VW, Peugeot, Citroen, FIAT, Iveco, Mercedes Benz.
Provádění servisu a oprav služebních dopravních prostředků KŘP hl. m. Prahy
Provádění servisu a oprav služebních dopravních prostředků Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. Dále viz Zadávací podmínky s přílohami č. 1-4 a veřejným klíčem k šifrování cenové nabídky. Předpokládaná hodnota VZ je 24 793 388 Kč bez DPH t.j. 30 000 000 Kč včetně DPH, která je nepřekročitelná.
Poptávám kliku předních, levých dveří na vůz Kia
Sháním kliku předních, levých dveří na vůz Kia Sportage rok výroby2007 (benzín) typ G4GC.
Nákup osobních vozidel, mikrobusů pro potřeby příspěvkových organizací v působnosti odboru SOV
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 10 kusů nových osobních vozidel pro 8 osob + řidič (mikrobus), podle TECHNICKÉ SPECIFIKACE VOZIDEL (pro vzorový vůz A1, A2, A3 a vzorový vůz B1, B2), pro potřeby příspěvkových organizací centrálního zadavatele, tj.: Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice, Domov sociálních ...
Centralizovaný nákup automobilů pro Zlínský kraj a jeho zřízené organizace 2021
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je dodávka 13 ks osobních automobilů a poskytnutí souvisejících služeb. Předmět veřejné zakázky je dále vymezen v přílohách této zadávací dokumentace 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j a 1k - Obchodní podmínky a 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j a 2k - Technická specifikace.
Dodávka 2 svozových vozidel
Dodávka 2 svozových vozidel