Špeciálne vozidlo na odber vzoriek povrchových vôd 2
Verejný obstarávateľ požaduje dodať špeciálne vozidlo s chladiarenskou nadstavbou. Bližšia špecifikácia sa nachádza v Prílohe číslo 1 Opis predmetu zákazky (technická špecifikácia) a v Prílohe číslo 2 Návrh zmluvy.
Pick-upy pre UHCP, typ1
Predmetom konkrétnej zákazky je dodanie 9 ks terénny úžitkových automobilov v prevedení Pick-up pre potreby Úradu hraničnej a cudzineckej polície.
Nákup motorových vozidiel SUV
Nákup motorových vozidiel Logický celok č. 1 Osobný terénny automobil triedy SUV v počte 2 ks
Motorové vozidlá - SUV
Predmetom zákazky je dodanie nových terénnych služobných motorových vozidiel v počte 5 ks z toho 4 ks vozidiel SUV a 1 ks vozidla Pick-up. Súčasťou dodávky je aj dovoz predmetu zákazky na miesto určenia, jeho odovzdanie verejnému obstarávateľovi a zaškolenie zo strany verejného obstarávateľa určených osôb na obsluhu a základnú údržbu predmetu ...
Poptávám nezávislé topení do obytné dodávky
Poptávám nezávislé topení do obytné dodávky. Dobrý den, rád bych poptal nezávislé topení do obytné dodávky (5kw), která má jako palivo lpg nebo benzín. Zajímala by mě cca jak se pohybuje cena a popřípadě jak je to náročné na termín. Díky moc.
Elektromobil
Predmetom zákazky je dodávka elektromobilu a nabíjacej stanice.
Zberové vozidlo pre zber BIO, BRO a gastro odpadu
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na dodávku tovarov, zberové vozidlo pre zber BIO, BRO a gastro odpadu a kontajnery 4m3 so sklopnými bočnicami. Bližšie informácie sú v súťažných podkladoch.
Jazdné súpravy - nákladné vyklápacie vozidlá 6x6 s tandemovými prívesmi – 2022
Predmetom zákazky je dodanie troch kusov jazdných súprav vrátane zaškolenia a záručného servisu. Bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe číslo 1: Opis predmetu zákazky (technická špecifikácia) a v Prílohe číslo 2: Návrh zmluvy.
Rámcová dohoda na dodávku dobíjecích stanic
Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody se třemi dodavateli, jejímž předmětem budou dodávky níže uvedených typů DS blíže specifikovaných v části 3 zadávací dokumentace. Podrobně viz ZD.
Vyprošťovací automobil s nosností výložníku nad 20 tun
Předmětem VZ je dodávka 5 (pěti) kusů nových vyprošťovacích automobilů (8x8) s nosností výložníku nad 20 tun (dále také „VYA“), které jsou určeny pro zabezpečení nezbytné dodávky „prostředky pro vyprošťování osob a pro záchranné práce při těžkých dopravních nehodách“ při mimořádných událostech a krizových stavech.
Ekologická vozidla pro sociální služby ADCH Praha - vícemístné vozidlo II
Předmětem plnění je pořízení 1 ks nového a nepoužitého vícemístného vozidla v souvislosti s realizací akce „Ekologická vozidla pro sociální služby ADCH Praha - vícemístné vozidlo II.“ podrobně popsáno v Technické specifikaci předmětu plnění, která je součásti této zadávací dokumentace a tvoří přílohu č. 1 Tabulka specifikace předmětu plnění“.
Pojištění vozidel VUT 2023 - 2024
Předmětem veřejné zakázky je havarijní pojištění vybraných vozidel a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel (povinné ručení) vč. zavazadel a úrazového pojištění cestujících. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.
Komplexní pojištění ZČU v Plzni
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu způsobenou Zadavatelem, pojištění motorových vozidel, krytí léčebných výloh při pracovních cestách zaměstnanců a studentů Zadavatele do zahraničí (dále jen „cestovní pojištění“) Pojišťovaný majetek se nachází na území ČR, zejména v Plzni, Chebu a v obci Hrad Nečtiny. Mezi ...
Elektromobily pro sociálně terapeutickou dílnu Harmonie, p. o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks osobního e-automobilu a 1 ks užitkového e-automobilu, který bude s úpravou pro osoby s omezenou schopností pohybu. Zakázka je rozdělena na 2 části: Část A-osobní e-automobil Část B-užitkový e-automobil
Nákup vozidel pro statutární město Plzeň
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky motorových vozidel kategorie M1 a N1 v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění je blíže vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD. Minimální technické specifikace jednotlivých kategorií vozidel osobní referentské, osobní manažerské, osobní vyšší manažerské, ...
Nákladní automobily včetně zadního čela a tažného zařízení
Dodávka 2 ks nákladních automobilů včetně zadního čela a tažného zařízení
Poptávám náhradní díl pro vůz Citroën
Poptávám náhradní díl na vozidlo: - Typ vozu: Citroën Berlingo 1,6 I 16V MFNFUB/A - Požadovaný náhradní dí: levé přední sedadlo pro řidiče, uchycení do prahu a podlahy - Karoserie: užitková - Kód motoru: NFU výr.č.10FX2K0990920
Vozidlá diaľničnej patroly
Predmetom zákazky sú dodávkové vozidlá s požadovanou vnútornou a vonkajšou výbavou s príslušenstvom ako kompletné vozidlá diaľničnej patroly. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Náhradné diely pre nákladné vozidlá značky Tatra
Predmetom zákazky je nákup a komplexná dodávka nových, originálnych, autorizovaných nepoužívaných a nerepasovaných náhradných dielcov do nákladných vozidiel továrenskej značky Tatra. Podrobnejší popis predmetu zákazky v oddiely II.2.4 a časti B.2 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Nákup troch osobných motorových vozidiel triedy M1
Predmetom zákazky je dodanie 3 ks nových osobných motorových vozidiel triedy M1, ktorých bližšia technická špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy.
2.2.1.Časť predmetu zákazky č. 1 Prívesy, návesy a pojazdné kontajnery
Predmetom zákazky je nákup materiálno technického zariadenia pre Strednú odbornú školu hotelových služieb a dopravy v Lučenci v rámci projektu s názvom Modernizácia odborného vzdelávania, kód projektu: NFP302070CCN6. Predmet zákazky je rozdelený na štyri samostatné časti: Časť predmetu zákazky č. 1 Prívesy, návesy a pojazdné kontajnery Časť ...
Osobné motorové vozidlá M1
Obstaranie motorových vozidiel pre potreby ZsVS, a.s. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v prílohách súťažných podkladov
Automobil N3G - nosič kontejnerů
Dodávka Automobilu N3G - nosiče kontejnerů na investiční akci SZNR - dopravní prostředky 2022 včetně dopravy.
Rámcová dohoda na dodávky osobních silničních vozidel v komerčním provedení - část 1
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě příslušných rámcových dohod budou průběžné dodávky osobních silničních vozidel v komerčním provedení včetně možnosti nákupu volitelné výbavy v rozsahu a dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 3 příslušné RD. Zadávací řízení je rozdělené na devět částí. Každá část zadávacího řízení ...
Rámcová dohoda na dodávky osobních silničních vozidel v komerčním provedení - část 2
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě příslušných rámcových dohod budou průběžné dodávky osobních silničních vozidel v komerčním provedení včetně možnosti nákupu volitelné výbavy v rozsahu a dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 3 příslušné RD. Zadávací řízení je rozdělené na devět částí. Každá část zadávacího řízení ...