Dodávky osobních vozidel pro Skupinu ČEZ
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek a navazujícího poskytování servisních služeb osobních vozidel po dobu jejich provozu. Pořizovaná vozidla budou sloužit k přepravě zaměstnanců při provádění jednotlivých činností vykonávaných Zadavatelem v kategoriích definovaných v zadávací dokumentaci, která budou dodána jediným dodavatelem v dále ...
Náhradné diely na vozidlá Mercedes Benz
Predmetom zákazky je nákup originálnych náhradných dielov a príslušenstva a pozáručný servis vozidiel továrenskej značky Mercedes Benz
Nákup mikrobusov pre Športové centrum polície
Predmetom tejto zákazky je dodávka jedného 7 miestneho mikrobusu a dvoch 8 miestnych mikrobusov vrátane výbavy a záručný autorizovaného servisu (oprava predmetných mikrobusov spadajúca pod záručné podmienky výrobcu).
Dodávka odvozních souprav
Předmětem veřejné zakázky je dodávka až 6 ks odvozních souprav (zadavatel garantuje odběr min. 3 ks). Odvozní soupravou se rozumí stroj určený k přepravě dřevní hmoty složený z tažného vozidla, přívěsu či návěsu a hydraulického jeřábu, který je určen k nakládání a skládání dřevní hmoty.
Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Polepy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku bude 2 „smíšená“ v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové hašení) a v modifikaci pro šest osob a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) vč. zajištění servisu, v ...
Dodávka nákladních vozidel pro komunální údržbu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka až 2 ks nákladních vozidel pro komunální údržbu (zadavatel garantuje odběr min. 1 ks). Součástí veřejné zakázky je též provádění servisních prohlídek a prací stanovených výrobci těchto vozidel po dobu trvání zadavatelem požadované délky záruční lhůty včetně s tím souvisejících dodávek materiálu a náhradních ...
Nákup 3 ks sanitních vozidel pro Nemocnici Na Homolce II
Předmětem VZ je dodání 3 ks sanitních vozidel pro dopravu raněných, nemocných a rodiček (DRNR), tedy 1 ks jednolůžkového sanitního vozidla a 2 ks dvoulůžkových sanitních vozidel.
Osobné motorové vozidlá
Predmetom zákazky je dodávka 8 kusov nových osobných motorových vozidiel podľa požadovanej technickej špecifikácie. Ďalšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Poistenie majetku
Predmetom zákazky s názvom Poistenie podniku je poskytovanie poistných služieb v rozsahu príslušných piatich (5) častí predmetu zákazky: Časť 1 - Poistenie majetku Časť 2 - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu Časť 3 - Poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych orgánov štátneho podniku a štátneho podniku Časť 4 - Havarijné poistenie ...
Pojištění vozidel VUT 2020 – 2022
Předmětem veřejné zakázky je havarijní pojištění vybraných vozidel a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel (povinného ručení) vč. zavazadel a úrazového pojištění cestujících.
Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti VUT 2020 – 2022
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a pojištění odpovědnosti zadavatele a to zejména v následujících kategoriích (oblastech): • Živelní pojištění • Pojištění odcizení, vandalismu • Pojištění elektroniky a strojů • Pojištění věcí během silniční dopravy • Pojištění odpovědnosti Součástí předmětu veřejné zakázky není pojištění ...
Vozidlá s náhonom štyroch kolies 4x4 Nafta
Predmetom zákazky je nákup 28 ks služobných motorových vozidiel v zložení: 25 ks terénnych automobilov 4x4 s terénnymi pneumatikami 1 ks osobného automobilu 2 ks polododávky (automobil kombi)
Nákladný terénny automobil na prepravu materiálu a osôb 2
Dodanie nákladného terénneho automobilu - vozidlo určené na prepravu osôb, materiálu a špeciálnych zástavieb. Prevádzkovateľné po verejných komunikáciách a v teréne s možnosťou ťahania prívesov. Vozidlo musí byť typovo schválené na území SR, musí spĺňať požiadavky v súlade splatnou legislatívou EU. Na podvozok je možné montovať rôzne účelové ...
Nákladné vozidlá
Predmetom zákazky je dodávka nového strojového vybavenie zberného dvora v obci Trhovište II., pozostávajúca z 2. častí: časť 1. Nákladné vozidlo, časť 2. Stroje.
Komplexní pojištění ZČU v Plzni
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu ZČU v Plzni, pojištění motorových vozidel ve vlastnictví ZČU v Plzni a krytí léčebných výloh při pracovních cestách zaměstnanců ZČU v Plzni do zahraničí.
Nákladní vozidla a tahače návěsů II
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka: • 4 ks nákladní vozidlo 4x4 - 10 t sklápěč • 4 ks nákladní vozidlo 6x4 - 15 t sklápěč • 3 ks tahač návěsů • 3 ks návěs – valník 3 nápravy odpovídajících technické specifikaci dle Přílohy č. 2 této zadávací dokumentace (dále společně též jen „vozidla“ a „Technická specifikace“), a to za podmínek a ve ...
Nákup chemických a protiplynových automobilů pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Předmětem veřejné zakázky je dodávka automobilů pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 ZZVZ rozdělena na 2 části: 1. část – Chemické automobily – předmětem této části veřejné zakázky je dodávka 3 ks chemických automobilů určených pro zásahy spojené s únikem nebezpečných látek. 2. část – ...
Výběr poskytovatele služby – Pojištění SAKO Brno, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je předložení nabídky pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění flotily vozidel, a pojištění odpovědnosti managementu (D&O).
Osobné motorové vozidlá
Predmetom zákazky je dodanie 14 kusov nových osobných automobilov a jedného 8miestneho motorového vozidla na prepravu osôb.
Pojištění vozidel resortu MPSV 2020 - 2022
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění komplexního souboru pojišťovacích služeb: - zajištění pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, - havarijní pojištění (dvě varianty spoluúčasti při havarijním pojištění, možnost sjednat službu GAP 2, náhradní vozidlo) a - doplňková pojištění (pojištění zavazadel, ...
Vozidlo pro LZS
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávku 1 kusu sanitního vozidla pro posádky letecké záchranné služby (LZS) pro případ výluky vrtulníku a využití posádky LZS jako pozemní složky. Speciální sanitní vozidlo bude určeno také pro transporty při poskytování přednemocniční neodkladné péče v obtížně sjízdném terénu a ...
Osobné motorové vozidlo COMBI
Predmetom zákazky je nákup motorových vozidiel pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa.
Poptávám odtah osobního automobilu
Poptávám odtah osobního automobilu z adresy Dolní Lhota 203 (2km od Blanska) na adresu Okružní 872/25a, Brno.
Dodávky chladící kapaliny pro autobusy - II
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky chladicí kapaliny určené pro použití v městských autobusech zadavatele v přibližném množství 230 tisíc litrů ročně (dle skutečné spotřeby), a to včetně dopravy na výdejní místa zadavatele na území hl. m. Prahy.
Opravy osobních vozidel a dodávky náhradních dílů pro vozy značky Land Rover
Předmětem veřejné zakázky je zajištění oprav všech typů osobních vozidel značky LAND ROVER včetně modelových provedení a dodávky náhradních dílů na 48 měsíců.