Servis silničních motorových vozidel č. 2
Předmětem veřejné zakázky na služby je uzavření Rámcové smlouvy o provádění servisních oprav sanitních a zásahových vozidel na servis sanitních a zásahových vozidel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. Součástí předmětu plnění bude i dodání náhradních dílů, součástek a příslušenství k těmto vozidlům. Bližší podmínky plnění jsou podrobněji ...
Pořízení vozidla na transport pacientů s VNN
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 1 kusu sanitního vozidla určeného pro transport pacientů s vysoce nebezpečnou nákazou.
Cisternová automobilová stříkačka pro JSDHO Stráž pod Ralskem
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l/min podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“).
Havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy na havarijní pojištění vozidel Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace a pojištění odpovědnosti za újmu z provozu motorových vozidel a dalších případně doplňkových pojištění za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Nákup CAS pro JSDH Písek
Předmětem zakázky je dodávka 1 ks cisternové automobilové stříkačky (dále také jen jako „CAS“) vybavené požárním čerpadlem.
Dodávka vozidel typu pick-up
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů nového nepoužitého vozidla typu pick-up v rozsahu technické specifikace a v souladu se zadávacími podmínkami.
Elektromobily pro Prahu II
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je nákup 7 plně elektrických vozidel pro příspěvkové organizace zadavatele, homologovaných a technicky způsobilého typu ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a o změně zákona č. 168/19999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu ...
Centrální pojištění Statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací
Předmětem zakázky je komplexní pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu a rizika statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací na období 5 let. Předmět veřejné zakázky je rozdělen v souladu s ustanovením § 35 Zákona na 4 části: 1. část - Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a rizika pro ...
Obnova autoparku Státního pozemkového úřadu pro rok 2020
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka 25 nových osobních vozidel jedním dodavatelem. Jedná se o pětimístné automobily s karosérií kombi, a to 20 ks malých vozidel se zážehovým motorem a 5 ks vozidel střední třídy se vznětovým motorem (kategorizace podle přehledu obchodních tříd - Svaz dovozců automobilů ...
Pojišťovací služby pro Jihomoravský kraj 2021 - 2025
Předmětem veřejné zakázky je soubor pojišťovacích služeb pro Jihomoravský kraj, příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, jakož i další právnické osoby zřizované/založené Jihomoravským krajem, jejichž seznam je obsažen v příloze č. 4 zadávací dokumentace. Pojištění zahrnuje zejména pojištění majetku, pojištění přerušení provozu, ...
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
Predmetom zákazky je poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie motorových vozidiel, ktorých vlastníkom, držiteľom alebo správcom je verejný obstarávateľ, a to havarijné poistenie motorových vozidiel a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v dojednanom rozsahu.
Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení VH (velkoobjemové hašení) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). ...
Nákup cisternové automobilové stříkačky pro SDH Pozorka
Předmětem zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem
Zberové vozidlá s lineárnym lisovaním - 9t
Predmetom zákazky pre časť 1 je dodanie 2 ks nových, nepoužívaných špeciálnych zberových vozidiel s lineárnym lisovaním určených na odvoz komunálneho odpadu s celkovou hmotnosťou do 9 t (ďalej aj ako "zberové vozidlá s lineárnym lisovaním - 9t"), a to vrátane poskytovania záručného servisu pre spoločnosť OLO a.s., podľa podmienok uvedených v ...
Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho organizací
Předmětem veřejné zakázky je pojištění nemovitého majetku, movitého majetku a pojištění odpovědnosti Moravskoslezského kraje, příspěvkových organizací zřízených krajem (dále jen „příspěvkové organizace“), včetně podnikových školek, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla („povinné ručení“) a havarijní pojištění vybraných ...
Motorová ložiska, Pákistán
Potřebujeme automobilová ložiska motoru/pístní kroužky. Doufáme, že nám zašlete seznam nebo postoupíte náš zájem českým firmám. Náš e-mail: bismillah_csi@hotmail.com Srdečné pozdravy M FAISAL HANEEF
Pojištění pro ČEPS a.s.
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku zadavatele, pojištění D&O, pojištění odpovědnosti za újmu, a pojištění odpovědnosti za škodu spojenou s provozem motorových vozidel (povinné ručení) a havarijního pojištění vozidel zadavatele.
Náhradné diely na automobily IVECO
Náhradné diely budú slúžiť na vykonávanie pozáručného servisu a opráv automobily IVECO, ktoré sú vo výbave HaZZ
Hákové nosiče slúžiace na prepravu veľkokapacitných kontajnerov
Predmetom zákazky pre časť 1 je dodanie 2 ks nových, nepoužívaných vozidiel určených na prepravu veľkokapacitných kontajnerov s celkovou hmotnosťou 18 t - 20 t s hákovým nosičom (ďalej aj ako "hákový nosič 18-20 t") a 1 ks nového nepoužívaného vozidla určeného na prepravu veľkokapacitných kontajnerov s celkovou max. hmotnosťou do 26 t s hákovým ...
Neplánované opravy a ošetrenia osobných terénnych motorových vozidiel Land Rover Defender
Poskytovanie služieb neplánovaných opráv a ošetrenia osobných terénnych motorových vozidiel LAND ROVER DEFENDER. úkony: - vykonávanie predpísanej údržby po odjazdení predpísaného počtu prevádzkových jednotiek a uplynutí časových - intervalov pre servisné úkony (servisné a garančné prehliadky), - opravy motorov, ich skupín a podskupín, - ...
Výběr poskytovatele servisních služeb, oprav a zajištění technických a emisních prohlídek vozidel
Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody mezi Zadavatelem a vybranými Dodavateli pro provádění záručního a pozáručního servisu, záručních oprav, garančních oprav, údržby a pozáručních oprav i oprav po dopravních nehodách vozidel v majetku Správy Národního parku Šumava.
Správa, údržba a opravy osobních automobilů
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen „Smlouva“) na servisní prohlídky, údržbu, mechanické, karosářské a lakýrnické opravy včetně všech souvisejících služeb, kterými mohou být například odtah a uskladnění automobilů (převážně v době opravy vozidla), spolupráce s pojišťovnou při likvidaci pojistné události a ostatní ...
Rámcová dohoda na dodávky výjezdových vozidel pro skupiny kriminalistických techniků
Jedná se o: 1. vymezená část: Předmětem zadávacího řízení 1. vymezené části je uzavření rámcové dohody na dodávky 35 ks výjezdových vozidel pro skupiny kriminalistických techniků. 2. vymezená část: Předmětem zadávacího řízení 2. vymezené části je uzavření rámcové dohody na dodávky 35 sad požadovaného vybavení pro výjezdová vozidla pro skupiny ...
Pořízení cisternové automobilové stříkačky Křivoklát
Předmětem veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky pro městys Křivoklát. Předmětem je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S ...