Poptávám osobní automobil značky Škoda Octavia Combi

Poptávám osobní automobil značky Škoda Octavia Combi

Poptávám vůz značky Škoda Octavia Combi, r.v.2008 - 2012, 1,9 tdi, 77 kw.

Generálne opravy nadstavieb nákladných automobilov

Generálne opravy nadstavieb nákladných automobilov

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb, a to generálnych opráv nadstavieb nákladných automobilov v členení na štyri časti. Nadstavby budú pristavené na generálnu opravu/ výmenu pomocného motora do priestorov (servisnej dielne) úspešného uchádzača a prevzaté z generálnej opravy/ výmeny pomocného motora z priestorov (servisnej dielne) úspešného ...

Automobil osobní terénní - s balistickou ochranou v provedení policejním - 2 ks

Automobil osobní terénní - s balistickou ochranou v provedení policejním - 2 ks

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks osobního terénního vozidla s balistickou ochranou v policejním provedení. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.

Svozový vůz a rozšíření separace odpadu ve městě Poděbrady

Svozový vůz a rozšíření separace odpadu ve městě Poděbrady

Předmětem zakázky je dodání nového, úplného a funkčního nákladního vozidla s nástavbou řetězového nosiče kontejnerů zadavateli a převedení vlastnického práva ke zboží na zadavatele. Nákladní vozidlo bude dodáno včetně velkoobjemového kontejneru o velikosti 10 m3.

Vyšetřovací automobily - II

Vyšetřovací automobily - II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 ks vyšetřovacích automobilů (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 těchto zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.

Poptávám autolakýrnické práce

Poptávám autolakýrnické práce

Poptávám autolakýrnické práce, kompletně nalakovat vůz značky Mercedes W203 kombi. Vozidlo má několik rezavých míst, které musí být opracovány.

Pořízení osobního elektromobilu M1

Pořízení osobního elektromobilu M1

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho osobního elektromobilu kategorie M1 v požadované specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci.

Nákup osobných motorových vozidiel pre UPSVR

Nákup osobných motorových vozidiel pre UPSVR

Predmetom zákazky je dodanie 29 kusov nových osobných automobilov.

Pořízení osobních a dodávkových vozidel

Pořízení osobních a dodávkových vozidel

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 10 ks pětimístných dodávkových elektromobilů v kategorii vozidel M1. Součástí dodávky je i dodání související dokumentace umožňující řádné užívání předmětu plnění zadavatelem včetně návodů na obsluhu v českém jazyce. Součástí dodávky je i výbava vozidel dle platné legislativy ČR, předání velkého ...

Dodávka sanitních vozů pro ZZS KV

Dodávka sanitních vozů pro ZZS KV

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks sanitních vozidel včetně fixní zástavby pro poskytování přednemocniční neodkladné péče, požadovaného vybavení (včetně ohřívače infuzních roztoků, kamerového systému a couvacích monitorů) a venkovního označení vozidel.

Environmentálne motorové vozidlá

Environmentálne motorové vozidlá

Predmetom zákazky je nákup environmentálnych motorovych vozidiel ako vyhier v štátnej lotérii prevádzkovanej verejnym obstarávateľom vrátane záručného autorizovaného servisu (oprava predmetnych motorovych vozidiel spadajúca pod záručné podmienky vyrobcu).

Odtahy, uskladnění vozidel a jejich částí pro KŘP Ústeckého kraje

Odtahy, uskladnění vozidel a jejich částí pro KŘP Ústeckého kraje

Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné provádění odtahů vozidel na teritoriu KŘP Ústeckého kraje, Jedná se o všechny druhy vozidel, která mohou být provozována na pozemních komunikacích, a to do hmotnosti 5 tun. Vozidla mohou být v jakémkoliv technickém stavu vč. nepojízdných. V jednotlivých případech je součástí odtahu vozidel i příjezd, ...

Automobil osobní terénní M1G - K II

Automobil osobní terénní M1G - K II

Předmětem veřejné zakázky je nákup 1 kusu automobilu osobního terénního kategorie M1G - K pro zabezpečení spolehlivé a bezpečné přepravy osob a materiálu v rámci činnosti jednotlivých složek ozbrojených sil. CPV 34113000-2 Vozidla s pohonem čtyř kol

Odtahová vozidla

Odtahová vozidla

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 10 ks nových, nepoužitých odtahových vozidel. Bližší specifikace je obsažena v zadávací dokumentaci.

Nákup speciálního vozidla pro kriminalistické techniky

Nákup speciálního vozidla pro kriminalistické techniky

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup speciálního vozidla, které bude sloužit ke zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí.

Rámcová dohoda na dodávky automobilů nákladních skříňových do 3,5 t

Rámcová dohoda na dodávky automobilů nákladních skříňových do 3,5 t

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na 50 ks nákladních skříňových automobilů do 3,5 t. Rámcová dohoda bude uzavřena pouze s jedním účastníkem a zadávání veřejné zakázky (tzn. plnění) bude probíhat na základě doručení písemné výzvy k poskytnutí plnění dodavateli. Výzvou k poskytnutí plnění se rozumí objednávka, kterou vystaví ...

Havarijné poistenie ŽKV

Havarijné poistenie ŽKV

Predmetom zákazky je poistenie železničných koľajových vozidiel. Jedná sa o železničné koľajové vozidlá (v zmysle Zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ktoré tvoria hnacie koľajové vozidlá (HKV) a železničné (osobné) vozne (ŽV) vo vlastníctve obstarávateľa. Celková výška súčtu ...

Vozidlá 4x4 PICK UP

Vozidlá 4x4 PICK UP

Ľahký nákladný automobil - vozidlo s maximálnou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony, pričom miesta na sedenie a nákladný priestor sa nenachádzajú v jednom celku.

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel města Lovosice včetně služeb m

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel města Lovosice včetně služeb m

Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku, odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel města Lovosice, jeho příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 3 zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 části.

Nákladní automobily se zadním čelem

Nákladní automobily se zadním čelem

Dodávka dvou ks nákladních automobilů.

Dodávka sanitních vozidel RLP

Dodávka sanitních vozidel RLP

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks nových sanitních vozů (RLP) typu B podle ČSN EN 1789+A2 s globální homologací včetně účelové a zdravotnické zástavby vozidla.

Dodávka vozů pro ČT 2018

Dodávka vozů pro ČT 2018

nákup vozů pro převoz osvětlovací techniky na místa natáčení a pro provozy v TS Brno z důvodu obnovy vozového parku

Nákup automobilů 2018

Nákup automobilů 2018

Předmětem veřejné zakázky je nákup nových automobilů. Jedná se o vozidla kategorie M1. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části ve smyslu § 101 zákona. Dodavatel může podat nabídku pro jednu či dvě části veřejné zakázky. 1. část veřejné zakázky: 1 ks osobního automobilu vyšší střední třídy 2. část veřejné zakázky: 1 ks mikrobusu pro 7 ...

Sanitní vozidla pro DZS Nemocnice Znojmo 2018

Sanitní vozidla pro DZS Nemocnice Znojmo 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů nových sanitních vozidel, která jsou podrobně specifikována v techické specifikaci (příloha dokumentace zadávacího řízení).

(záznamy 1/25 z 8320)  strana 1 / 333