Pořízení služebních osobních vozidel pro SUZ MV
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 9 ks nových osobních silničních vozidel pro Správu uprchlických zařízení MV. Technická specifikace automobilů, včetně jejich výbavy je uvedena v zadávací dokumentaci a v jejích přílohách.
Automobily osobní pro Vojenskou policii - nákup
Předmětem veřejné zakázky je nákup 44 ks automobilů osobních silničních kategorie M1, s policejní úpravou schválenou Ministerstvem dopravy jako výjimka pro silniční vozidlo nebo jako vozidlo zvláštního určení - policejní speciální.
Poptávám náhradní díl na vůz značky Honda Civic
Poptávám náhradní díl na vůz značky Honda Civic, r.v.1985, přední levé parkovací světlo.
Generálne opravy nadstavieb nákladných automobilov
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb, a to generálnych opráv nadstavieb nákladných automobilov v členení na tri časti. Nadstavby budú pristavené na generálnu opravu/ výmenu pomocného motora do priestorov (servisnej dielne) úspešného uchádzača a prevzaté z opravy/ výmeny pomocného motora z priestorov (servisnej dielne) úspešného uchádzača ...
Dodávka technických automobilů pro HZS Praha
Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 4 ks automobilů z toho: 1 ks - Technický automobil detekční pro chemickou službu, 1 ks - Technický automobil speciální pro chemickou službu, 1 ks - Technický automobil pro zásahy na vodní hladině, 1 ks - Velitelský automobil pro velícího důstojníka (dle technické specifikace).
Cisterna transportní na pitnou vodu a auto nosič kontejnerů
Předmět VZ je rozdělený v souladu s § 35 zákona na 2 části: 1. část VZ Předmětem 1. části VZ je dodávka 10 ks nových kontejnerových transportních cisteren na pitnou vodu o objemu 9 m3. Nedílnou součástí předmětu VZ je zaškolení obsluhy dodaných cisteren v místech plnění v rozsahu minimálně 1 hodiny. 2. část VZ Předmětem 2. části VZ je dodávka 2 ks ...
Sanitní vozidla
Předmětem této VZ je dodávka celkem 2 ks nových, nepoužitých a nerepasovaných sanitních vozidel pro dopravu nemocných, raněných a rodiček - kategorie A2 dle ČSN EN 1789 v platném znění a vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb. Vozidla kategorie M1 – osobní automobil (model vozidla určený výrobcem a schválený k přestavbě na sanitní vozidlo DNR).
Osobný automobil nižšej strednej triedy typ 1
Predmetom zákazky je nákup osobných automobilov nižšej strednej triedy a vyššej strednej triedy určených na prepravu osôb.
Nákup dodávkových automobilů pro RO MŽP 2019
Předmětem veřejné zakázky je centralizovaný nákup automobilů různých skupin segmentů nepodléhajících závazné technické standardizaci automobilů schválené ministryní financí dne 08. 08. 2018. Veřejná zakázka je určena pro subjekty v rámci resortu Ministerstva životního prostředí.
Nákup speciálního vozidla určeného pro kontrolu nákladní dopravy 2
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup dodávkového skříňového automobilu se speciálními úpravami v policejním provedení pro kontrolu nákladní dopravy. Vozidlo je určeno k zintenzivnění bezpečnostních opatření v oblasti kriminality páchané v dopravě v česko-saském příhraničí.
Centrální pojištění majetku a odpovědnosti města Prostějov včetně příspěvkových organizací
Předmětem veřejné zakázky je ošetření pojistných rizik zadavatele pojištěním nemovitého majetku, movitého majetku, pojištěním odpovědnosti za újmu statutárního města Prostějov a příspěvkových organizací města a vybraných obchodních společností.Pojistné smlouvy budou uzavírány mezi zadavatelem jako pojistníkem a dodavatelem jako pojistitelem. ...
SMV pro S03 VI - 5801/2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks nových vozidel jedné tovární značky.
FZŠ – Kunžak – Cisternová automobilová stříkačka
dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) pro jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH) obce Kunžak, která bude využívána při plnění ...
Častolovice - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000l/min podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“, v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“).
Tovačov – Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky „Tovačov – Cisternová automobilová stříkačka“ je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle C?SN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšena?“ v provedeni? „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Více viz ...
FZŠ – Chrášťany – Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks požární cisternové automobilové stříkačky.
SUV, pick-upy, valníky do 3,5 t
Předmětem je dodávka 14 nových automobilů vč. poskytnutí záruky a záručního servisu. Zakázka je podle typu vozu rozdělena na 3 části, přičemž lze podat nabídku na všechny části veřejné zakázky nebo na kteroukoliv část samostatně.
Pořízení cisternové automobilové stříkačky, Dubí
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku bude 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) vč. zajištění servisu, v rozsahu a v souladu se zadávacími ...
Stroje a vozidla PKÚ - osobní automobily
Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 12 ks motorových vozidel nižší nebo střední třídy kategorie M1 nebo M1G. Požadované automobily jsou různých technických parametrů. Detailní popis automobilů je specifikován v přílohách ZD, které jsou její nedílnou součástí. 1. část VZ: 4 ks, osobní automobil, střední třída, kategorie M1- specifikace ...
Pojištění vozidel užívaných Městskou policií hl. m.  Prahy na 4 roky
Předmětem veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění a doplňková pojištění užívaných Městskou policií hl. m. Prahy, a to na dobu 4 let s účinností od 01. 01. 2020 – 31. 12. 2023.
Dodávka dvou nákladních vozidel N2 pro Krajskou zdravotní, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou nákladních automobilů kategorie N2 skříňových se zvedacím čelem plnící požadavky zákona 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Dodávka nové cisternové automobilové stříkačky pro potřeby jednotky SDH Roztoky u Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky (dodávkou) je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (dále jen CAS) vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l/min. podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové ...
Dodávka osobných automobilov nižšej strednej triedy
Zabezpečenie dodávky osobných automobilov nižšej strednej triedy pre potreby útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Motocykle v policajnom prevedení - 2 typu A
Dodávka motocyklov v policajnom prevedení pre potreby oddelení krajských a okresných dopravných inšpektorátov a pre potreby Úradu ochrany ústavných činiteľov a diplomatických misií z dôvodu zabezpečenia plynulosti cestnej premávky, znižovanie nehodovosti, zabezpečenie prepravy a sprievodov určených osôb členov vlády a zahraničných delegácií.
Pneumatiky pre osobné motorové vozidlá, SÚV, ľahké úžitkové vozidlá a motocykle
Predmetom tejto zákazky je dodávanie pneumatík, duší a ochranných vložiek do ráfikov pneumatík. Súčasťou predmetu zákazky je aj zabezpečenie spätného zberu odpadových pneumatík v súlade s platnou legislatívou vzťahujúcou sa na odpady a nakladanie s nimi podľa podmienok rámcovej dohody.