Časť 1: Zabezpečenie vodíkovej čerpacej stanice 350 bar
Predmetom zákazky je zabezpečenie čerpacích staníc na vodík s minimálnym tlakom plnenia 350 bar a čerpacej stanice na vodík s minimálnym tlakom plnenia 700 bar, bližšie špecifikovaných v súťažných podkladoch v opise predmetu zákazky. Čerpacie stanice budú využívané v rámci národného projektu Žiť energiou (ďalej len NP ŽE), implementovaného ...
Obnova autoparku Státního pozemkového úřadu pro rok 2021
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka nových osobních vozidel. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části: Část 1: Vozidla do terénu (7 ks); Část 2: Užitková vozidla (2 ks); Část 3: Osobní vozidla pro běžnou činnost (12 ks). Toto oznámení se týká Části 1: Vozidla do terénu.
Centrální nákup osobních vozidel - kategorie 4A benzín
Dodávky osobních silničních automobilů kategorie 4A benzín a to vždy včetně: • manuálu, tj. návodu k obsluze a údržbě daného Osobního automobilu v českém jazyce; • listinné a/nebo elektronické podoby servisní knížky k danému Osobnímu automobilu; • originálu velkého technického průkazu daného Osobního automobilu s řádným vypsáním a potvrzením ...
014D26100 1054  FZŠ_Hostinné_Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení nové, nepoužité a nerepasované hasičské cisternové automobilové stříkačky a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Zabezpečenie záručného a pozáručného servisu vozidiel
Predmetom zákazky sú mechanické, klampiarske, lakovnícke a elektrikárske práce na motorových vozidlách používaných verejným obstarávateľom. Súčasťou predmetu zákazky je vykonávanie údržby a servisných prehliadok, opráv, technických a emisných kontrol motorových vozidiel. Predmet zákazky zahŕňa aj odťahovú službu, prezúvanie pneumatík, umývanie, ...
Automobil osobní terénní kategorie M1G-K pro speciální zásilku - nákup
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 ks osobního automobilu balisticky zodolněného kategorie M1G-K a 1 ks duplicitního vozidla kategorie M1G-K bez balistické ochrany.
Obnova autoparku Státního pozemkového úřadu pro rok 2021
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka nových osobních vozidel. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části: Část 1: Vozidla do terénu (7 ks); Část 2: Užitková vozidla (2 ks); Část 3: Osobní vozidla pro běžnou činnost (12 ks). Toto oznámení se týká Části 2: Užitková vozidla.
Obnova autoparku Státního pozemkového úřadu pro rok 2021
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka nových osobních vozidel. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části: Část 1: Vozidla do terénu (7 ks); Část 2: Užitková vozidla (2 ks); Část 3: Osobní vozidla pro běžnou činnost (12 ks). Toto oznámení se týká Části 3: Osobní vozidla pro běžnou činnost.
Centrální nákup osobních vozidel - kategorie 4B benzín
Dodávky osobních silničních automobilů kategorie 4B benzín a to vždy včetně: • manuálu, tj. návodu k obsluze a údržbě daného Osobního automobilu v českém jazyce; • listinné a/nebo elektronické podoby servisní knížky k danému Osobnímu automobilu; • originálu velkého technického průkazu daného Osobního automobilu s řádným vypsáním a potvrzením ...
Centrální dispečink odtahů
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění vyprošťovacích a odtahových služeb včetně souvisejících činností a úkonů na dálnicích I. a II. třídy ve správě zadavatele, jakož i provádění služeb centrálního dispečinku odtahů (call centra), to vše nepřetržitě a po celou dobu trvání smlouvy.
Strakonice-cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S
Náhradné diely do nákladných vozidiel továrenskej značky Tatra, typ T-815, T-813, T-815-7, T-8
Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody/rámcových dohôd na zadávanie zákaziek na dodanie náhradných dielov do nákladných motorových vozidiel továrenskej značky Tatra (T-815, T-813, T-815-7, T-815/sklápacia, T-815 UDS-114, T-815 CAS-32) určené pre potreby vykonávania opráv vozidiel útvarov a organizačných zložiek verejného obstarávateľa.
Poptávám vozidlo na leasing
Poptávám vozidlo na operativní leasing. Bylo by to od měsíce srpna. Měsíčně bych chtěla platit maxim. 5 000 Kč. Děkuji za odpověď. Prosím o zaslání nabídky vozidel. Mgr.Hurajová
Startovací elektrické akumulátorové baterie pro hlavní druhy vojenských vozidel AČR
Dodávky startovacích elektrických akumulátorových baterií v letech 2022, 2023 a 2024 do uvedené vojenské techniky AČR T 815, T 810, P V3S, Toyota panc. EC a LRD (různé typy a modifikace), Pandur, Dingo, Iveco a podvozky tank T-72, BVP, a to dle požadavků technické dokumentace výrobců vojenské techniky, které upravují záruční a pozáruční provozní ...
Náhradné diely do nákladných vozidiel továrenskej značky AKTIS
Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody/rámcových dohôd na zadávanie zákaziek na dodanie náhradných dielov do nákladných motorových vozidiel továrenskej značky AKTIS (AKTIS 08, AKTIS EURO 2,3) Tatra (T-815 790R99, T-815 AV-15, T-815- ARMAX), PV3S, do podvalníkov 50 N a prívesov určené pre potreby vykonávania opráv vozidiel útvarov a ...
DNS Automobil nákladní N2
Nákup automobilů nákladních kategorie N2 v různých specifikacích a konfiguracích. Podrobněji v Zadávací dokumentaci.
Dodání 2 ks speciálních motorových vozidel odtahových nákladních aut
Dodání 2 ks speciálních motorových vozidel odtahových nákladních aut. Dále viz Zadávací podmínky včetně příloh č.1. až č.4.
Pořízení cisternové automobilové stříkačky - obec Semčice
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob), hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) vč. zajištění servisu, v rozsahu a v souladu se zadávacími ...
Nákladné vozidlá 8x8 s nakladacím žeriavom
Predmetom zákazky je dodanie 6ks nákladných vozidiel 8x8 s nakladacím žeriavom v rámci pôsobnosti Západoslovenskej distribučnej, a.s. podľa technickej špecifikácie, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.
Dodávka automobilového nosiče kontejnerů třídy S
Dodávka 1 kusu (ks) automobilového nosiče kontejnerů třídy S s příslušenstvím.
Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému
Predmet zákazky sa skladá z nasledovných logických celkov: Logický celok 1: Palubný počítač PAD a MHD Logický celok 2: Personalizačné pracovisko pre grafickú a elektronickú personalizáciu bezkontaktných čipových kariet Logický celok 3: Aplikácia alebo HW zariadenie pre kontrolnú činnosť dopravcu - kontrola cestovných lístkov Logický celok 4: ...
Letiskový špeciálny hasičský automobil CAS 80, 6x6
Predmetom zákazky je kúpa jedného nového letiskového špeciálneho hasičského automobilu CAS 80, 6x6.
Osobné motorové vozidlá pre podporu terénnych sociálnych služieb
Predmetom zákazky je nákup nových osobných motorových vozidiel, vrátane ich doručenia na miesto dodania predmetu zákazky, pre potreby Centier pre deti a rodiny: 1 ks 7- miestne osobné motorové vozidlo a 1 ks 5-miestne osobné motorové vozidlo. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nákup vozidel M1
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup 17 ks továrně nových osobních automobilů M1, roku výroby 2021.
Nájom osobných vozidiel na vodíkový pohon - vozidlo kategórie M1
Predmetom zákazky je zabezpečenie osobných motorových vozidiel, bližšie špecifikovaných v súťažných podkladoch formou nájmu bez možnosti odkúpenia. Vozidlá budú využívané v rámci národného projektu Žiť energiou (ďalej len NP ŽE), implementovaného Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, na účely prezentácie vodíkových technológií využívaných ...