Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Kotelna na biomasu Dukovany a vyvedení tepla, 2. etapa

Kotelna na biomasu Dukovany a vyvedení tepla, 2. etapa

budova kotelny pro druhý kotel včetně její technologie

Automobil M1 - 9 míst

Automobil M1 - 9 míst

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks osobního automobilu kategorie M1 pro 9 osob i s řidičem včetně dopravy.

Pásový dozer

Pásový dozer

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks pásového dozeru kategorie Ss včetně dopravy.

Obytný soubor Klafar III – C2 – 1. a 2. etapa, Žďár nad Sázavou

Obytný soubor Klafar III – C2 – 1. a 2. etapa, Žďár nad Sázavou

Předmětem veřejné zakázky je výstavba místních komunikací a obytné zóny na okraji města Žďár nad Sázavou. 1. etapa navazuje na nově zastavěné území pro rodinné domy v lokalitě Klafar III – část C1, 2. etapa navazuje na 1. etapu. V současné době se jedná u obou etap o nezastavěné území s druhem pozemku trvalý travní porost a orná půda. V řešeném ...

Cyklostezka R08 Jihlava - Pávov

Cyklostezka R08 Jihlava - Pávov

Předmětem veřejné zakázky je vybudování cyklistického propojení města Jihlavy s částí města Pávov a napojení průmyslové zóny, kde sídlí významní zaměstnavatelé Jihlavské sídelní aglomerace. Vlastní cyklostezka, která vychází z Generelu cyklistické dopravy města Jihlavy, je vedena převážně v extravilánu města v prostoru mezi železniční tratí ...

Sportovní hala Světlá nad Sázavou

Sportovní hala Světlá nad Sázavou

Předmětem veřejné zakázky je novostavba sportovní haly v zastavěné části města Světlá nad Sázavou. Stavba haly je situována na části součas. venkovního hřiště ZŠ Lánecká. Objekt sportovní haly se zázemím lze rozčlenit do tří částí. První z nich je vlastní sportovní hala půdorysného rozměru cca 31,6 m x 47,3 m (modulově 9 x 5,20 m). Světlá výška ...

Rekonstrukce osvětlení

Rekonstrukce osvětlení

Modernizace osvětlovací soustavy ve výrobních a skladovacích prostorech pivovaru včetně venkovního osvětlení a části elektroinstalace a rozvaděčů v dotčených objektech

Poptávám lesnické práce

Poptávám lesnické práce

Poptávám firmu na pokácení souší a 3 vývratů v lese u obce Svinný poblíž Chotěboře (cca 10 kubíků). Děkuji za případnou nabídku, s pozdravem Jan Polívka.

Poptávám polici do lednice značky Liebherr

Poptávám polici do lednice značky Liebherr

Poptávám polici do dveří do lednice Liebherr 4805 -20 , seriál-nr:33.657.570.8, service no.:9992010-03. Rozměr:44×11cm šířka ×6cm výška.1 ks. S pozdravem Vetchý

Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV

Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV.

Stoly operační

Stoly operační

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka zdravotnických prostředků – 6 ks operačních stolů včetně příslušenství. Předmět veřejné zakázky bude používán na pracovišti centrálních operačních sálů zadavatele. Součástí předmětu plnění je i doprava do sídla kupujícího, montáž – uvedení do provozu, provedení potřebných ...

Poptávám tuzemskou přepravu osob

Poptávám tuzemskou přepravu osob

Poptávám dopravu 7 osob 28.4.2018 z Vyskytné u Pelhřimova.do Kácova, odjezd ve 12 hodin, dovoz zpět do Vyskytné ve 23 hodin večer. Prosim o cenovou kalkulaci.

Rámcová dohoda na dodávky bílé dvousložkové plastické hmoty a balotiny pro vodorovné dopravní značení

Rámcová dohoda na dodávky bílé dvousložkové plastické hmoty a balotiny pro vodorovné dopravní ...

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky.

VŠPJ - Dodávka servoelektrického testovacího stroje

VŠPJ - Dodávka servoelektrického testovacího stroje

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka Servoelektrického testovacího stroje.

Efektivní elektronický úřad města Telč

Efektivní elektronický úřad města Telč

Předmětem veřejné zakázky je pořízení HW a SW zařízení a vybavení a následná technická podpora projektu s názvem „Efektivní elektronický úřad města Telče“, registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0003105, v rámci IROP, 28. výzva Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. Předmětem veřejné zakázky je též uvedení do provozu ...

VŠPJ - Dodávka systému pro analýzu pohybu

VŠPJ - Dodávka systému pro analýzu pohybu

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka Systému pro analýzu pohybu.

VŠPJ - Dodávka mikroskopu

VŠPJ - Dodávka mikroskopu

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka Mikroskopu.

7685 - Implementace nových technických požadavků NAZ do FO EDU

7685 - Implementace nových technických požadavků NAZ do FO EDU

Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace a realizace akce „Implementace nových technických požadavků NAZ do FO EDU“ spočívající v provedení revitalizace určené části zařízení technického systému fyzické ochrany v Jaderné elektrárně Dukovany (zejména hranice střeženého prostoru a vnitřních prostor) včetně všech potřebných dokumentací a ...

Fixace radioaktivních kalů do geopolymerní matrice

Fixace radioaktivních kalů do geopolymerní matrice

Předmětem veřejné zakázky je provedení fixace cca 330 tun radioaktivních kalů s příměsí ionexů a borátů, které pocházejí ze skladovacích nádrží 0TW10B04, 0TW10B05 na BAPP1 a 7TW10B03, 7TW10B04, 7TW10B05 na BAPP2 v lokalitě JE Dukovany, do geopolymerní matrice nebo matrice podobného typu se stejnými nebo lepšími parametry. Kaly, určené k fixaci, ...

Doplnění důležitých měření do systémů PAMS2 a PAMS3

Doplnění důležitých měření do systémů PAMS2 a PAMS3

Předmětem veřejné zakázky je doplnění systémů PAMS2 a PAMS3 (Pohavarijní monitorovací systém - Post Accident Monitoring System) o havarijní měření radiační kontroly dle doporučení národní i mezinárodní legislativy a normativní dokumentace. Pro nová havarijní měření radiační kontroly a SKŘ budou aplikovány požadavky vyplývající z doporučení ...

6174-Rekonstrukce podružných rozvaděčů

6174-Rekonstrukce podružných rozvaděčů

Předmětem VZ je zpracování dokumentace a realizace akce "6174-REKONSTRUKCE PODRUŽNÝCH ROZVÁDĚČŮ" formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Zakázka spočívá ve výměně stávajících podružných rozváděčů s cílem zmodernizovat zařízení pro zachování provozní spolehlivosti bloků i ...

6781-Náhrada čerpadel 1-2TB20,40,60D01

6781-Náhrada čerpadel 1-2TB20,40,60D01

Předmětem VZ je zpracování dokumentace a realizace akce "6781-NÁHRADA ČERPADEL 1-2TB20,40,60D01" formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Předmět díla zahrnuje zejména obstarání a zajištění správy veškerých materiálů, věcí, komponent apod. nutných k provedení díla, úklid ...

6806- Sjednocení řešení kabelových tras k RČA - doplnění SK přechodové krabice

6806- Sjednocení řešení kabelových tras k RČA - doplnění SK přechodové krabice

Předmětem VZ je zpracování dokumentace a realizace akce "6806- Sjednocení řešení kabelových tras k RČA - doplnění SK přechodové krabice" formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Předmět díla zahrnuje zejména obstarání a zajištění správy veškerých materiálů, věcí, komponent ...

6806- Sjednocení řešení kabelových tras k RČA - doplnění SK přechodové krabice

6806- Sjednocení řešení kabelových tras k RČA - doplnění SK přechodové krabice

Předmětem VZ je zpracování dokumentace a realizace akce "6806- Sjednocení řešení kabelových tras k RČA - doplnění SK přechodové krabice" formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Předmět díla zahrnuje zejména obstarání a zajištění správy veškerých materiálů, věcí, komponent ...

HBM-Mírovka II (P.0365), stavebně montážní práce

HBM-Mírovka II (P.0365), stavebně montážní práce

HBM-Mírovka II (P.0365), stavebně montážní práce

(záznamy 1/25 z 36)  strana 1 / 2