Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Modernizace průjezdu uzlem Havlíčkův Brod

Modernizace průjezdu uzlem Havlíčkův Brod

Předmětem plnění je zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace předmětné stavby dle zadávacích podmínek. Cílem stavby je komplexní rekonstrukce železniční stanice Havlíčkův Brod vyjma částí zrealizovaných v předchozích stavbách či stavbách připravovaných (rekonstrukce nástupišť).

II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční), PD

II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční), PD

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace akce II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční), PD. Součástí veřejné zakázky je výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Dynamický nákupní systém na dodávky výpočetní techniky

Dynamický nákupní systém na dodávky výpočetní techniky

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky výpočetní techniky pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Další kódy CPV 30213300-8, 30214000-2, 30232110-8,30233141-1,48820000-2

Revitalizace parku Nové Syrovice

Revitalizace parku Nové Syrovice

Jedná se o samostatně zadávanou část veřejné zakázky na revitalizaci vybraných parků v majetku zadavatele. Předmětem veřejné zakázky je komplexní realizace sadových úprav spočívajících v provedení odborných arboristických zásahů, opatření a biotechnických úprav v parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice.

Revitalizace parku Velké Meziříčí

Revitalizace parku Velké Meziříčí

Jedná se o samostatně zadávanou část veřejné zakázky na revitalizaci vybraných parků v majetku zadavatele. Předmětem veřejné zakázky je komplexní realizace sadových úprav spočívajících v provedení odborných arboristických zásahů, opatření a biotechnických úprav v parku u objektu Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí.

Vzdělávací služby pro členy KHK Kraje Vysočina II.

Vzdělávací služby pro členy KHK Kraje Vysočina II.

Zadavatel vyhlásil Veřejnou zakázku na služby v režimu otevřeného nadlimitního řízení s názvem „Vzdělávací služby pro členy KHK Kraje Vysočina II.“Zadavatel rozdělil zadávací řízení na následující části: Část 1 - Technické a jiné odborné vzdělávání pro průmysl, Část 2 - Odborné kurzy ve svařování, Část 3 - Obsluha CNC, Část 4 - Odborné kurzy ...

Modernizace chlazení a chladiče mladiny

Modernizace chlazení a chladiče mladiny

Provedení modernizace čpavkové části technologie (strojovny) chlazení a rekonstrukce dvoustupňového chladiče mladiny. Cílem je dosáhnout energetických úspor optimalizací technického řešení chladících okruhů a zvýšením účinnosti náhradou amortizované technologie. Technické detaily zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Poptávám opravu aku šroubováku

Poptávám opravu aku šroubováku

Poptávám opravu aku šroubováku PASS 3,6A1.

Poptávám zdravotní matraci pro dítě

Poptávám zdravotní matraci pro dítě

Poptávám zdravotní matraci pro dítě 2 roky.

Služby poradců a expertů pro zařízení určená do potravinářských provozů

Služby poradců a expertů pro zařízení určená do potravinářských provozů

1. Služby poradců a expertů v oblasti vývoje a výroby kompletní nové elektroinstalace ke zmáselňovači s vyšším výkonem a účinným chladicím systémem pro využití v teplých klimatických oblastech. 2. Služby poradců a expertů v oblasti složitějších konstrukčních řešení v rámci jednotlivých technologických uzlů zmáselňovače s vyšším výkonem a ...

Komplexní pozemková úprava Police u Jemnice

Komplexní pozemková úprava Police u Jemnice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Police u Jemnice a na části katastrálního území Lubnice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován ...

Věž hysteroskopická

Věž hysteroskopická

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka zdravotnického přístroje – 1 ks hysteroskopické věže pro využití na operačních sálech Gynekologicko-porodnického oddělení zadavatele. Součástí předmětu plnění je i doprava do sídla zadavatele, montáž a uvedení do provozu v souladu s platnou legislativou, instruktáž ...

Vzdělávací služby pro členy OHK Jihlava

Vzdělávací služby pro členy OHK Jihlava

Zadavatel vyhlásil Veřejnou zakázku na služby v režimu otevřeného nadlimitního řízení s názvem „Vzdělávací služby pro členy OHK Jihlava“. Zadavatel rozdělil zadávací řízení na následující části: Část 1 - IT dovednosti Část 2 - Měkké a manažerské dovednosti Část 3 - Jazykové vzdělávání Část 4 - Účetní, ekonomické a právní kurzy Část 5 - ...

II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043

II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zhotovení stavby „II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043“, která spočívá v provedení rekonstrukce mostu ev. č. 602-043 (délka přemostění je 198 m).

Zajištění ukládání a likvidace komunálního odpadu v období 2018-2019, Nové Město na Moravě

Zajištění ukládání a likvidace komunálního odpadu v období 2018-2019, Nové Město na Moravě

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ukládání a likvidace směsného komunálního odpadu ze sběru na území města Nové Město na Moravě a jeho místních částí, dále z obcí mikroregionu Novoměstsko.

Zajištění městské hromadné dopravy v Novém Městě na Moravě na období 7/2018-12/2021

Zajištění městské hromadné dopravy v Novém Městě na Moravě na období 7/2018-12/2021

zajištění dopravní obslužnosti území města Nové Město na Moravě a jeho místních částí provozováním městské hromadné autobusové dopravy na výše uvedeném území

7685 - Implementace nových technických požadavků NAZ do FO EDU

7685 - Implementace nových technických požadavků NAZ do FO EDU

Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace a realizace akce „Implementace nových technických požadavků NAZ do FO EDU“ spočívající v provedení revitalizace určené části zařízení technického systému fyzické ochrany v Jaderné elektrárně Dukovany (zejména hranice střeženého prostoru a vnitřních prostor) včetně všech potřebných dokumentací a ...

Fixace radioaktivních kalů do geopolymerní matrice

Fixace radioaktivních kalů do geopolymerní matrice

Předmětem veřejné zakázky je provedení fixace cca 330 tun radioaktivních kalů s příměsí ionexů a borátů, které pocházejí ze skladovacích nádrží 0TW10B04, 0TW10B05 na BAPP1 a 7TW10B03, 7TW10B04, 7TW10B05 na BAPP2 v lokalitě JE Dukovany, do geopolymerní matrice nebo matrice podobného typu se stejnými nebo lepšími parametry. Kaly, určené k fixaci, ...

Doplnění důležitých měření do systémů PAMS2 a PAMS3

Doplnění důležitých měření do systémů PAMS2 a PAMS3

Předmětem veřejné zakázky je doplnění systémů PAMS2 a PAMS3 (Pohavarijní monitorovací systém - Post Accident Monitoring System) o havarijní měření radiační kontroly dle doporučení národní i mezinárodní legislativy a normativní dokumentace. Pro nová havarijní měření radiační kontroly a SKŘ budou aplikovány požadavky vyplývající z doporučení ...

6174-Rekonstrukce podružných rozvaděčů

6174-Rekonstrukce podružných rozvaděčů

Předmětem VZ je zpracování dokumentace a realizace akce "6174-REKONSTRUKCE PODRUŽNÝCH ROZVÁDĚČŮ" formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Zakázka spočívá ve výměně stávajících podružných rozváděčů s cílem zmodernizovat zařízení pro zachování provozní spolehlivosti bloků i ...

6781-Náhrada čerpadel 1-2TB20,40,60D01

6781-Náhrada čerpadel 1-2TB20,40,60D01

Předmětem VZ je zpracování dokumentace a realizace akce "6781-NÁHRADA ČERPADEL 1-2TB20,40,60D01" formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Předmět díla zahrnuje zejména obstarání a zajištění správy veškerých materiálů, věcí, komponent apod. nutných k provedení díla, úklid ...

Rekonstrukce VZT na ZRAO

Rekonstrukce VZT na ZRAO

Předmětem veřejné zakázky je zajištění další provozuschopnosti přívodních vzduchotechnických (VZT) systémů v objektu zpracování radioaktivních odpadů (ZRAO), a to náhradou stávajících VZT jednotek za nové včetně nového řídicího systému. Detailní vymezení předmětu veřejné zakázky, termínů a místa plnění a ostatních požadavků včetně informací, ...

Doplnění měření RK V BD A ND

Doplnění měření RK V BD A ND

Předmětem veřejné zakázky je zajištění monitorování radiační situace na BD a ND v Jaderné elektrárně Dukovany za všech provozních režimů formou doplnění měření radiační kontroly v uvedených prostorách. Provedení zakázky spočívá ve vypracování dokumentace a v realizaci díla nazvaného „Doplnění měření RK v BD a ND“ pro 1. až 4. blok JE Dukovany ...

6806- Sjednocení řešení kabelových tras k RČA - doplnění SK přechodové krabice

6806- Sjednocení řešení kabelových tras k RČA - doplnění SK přechodové krabice

Předmětem VZ je zpracování dokumentace a realizace akce "6806- Sjednocení řešení kabelových tras k RČA - doplnění SK přechodové krabice" formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Předmět díla zahrnuje zejména obstarání a zajištění správy veškerých materiálů, věcí, komponent ...

Rekonstrukce VZT na ZRAO

Rekonstrukce VZT na ZRAO

Předmětem veřejné zakázky je zajištění další provozuschopnosti přívodních vzduchotechnických (VZT) systémů v objektu zpracování radioaktivních odpadů (ZRAO), a to náhradou stávajících VZT jednotek za nové včetně nového řídicího systému. Detailní vymezení předmětu veřejné zakázky, termínů a místa plnění a ostatních požadavků včetně informací, ...

(záznamy 1/25 z 40)  strana 1 / 2