Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


II/150 Pavlíkov - Leštinka

II/150 Pavlíkov - Leštinka

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce a přeložka silnice II/150 v extravilánu, která nahradí nevyhovující úzkou silnici II/150 v lesním úseku kolem přírodní rezervace Stvořidla.

Medicinální a technické plyny

Medicinální a technické plyny

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky medicinálních a technických plynů v láhvích, kapalného kyslíku do středotlakých zásobníků a poskytování dalších služeb spojených s dopravou plynů do místa plnění. Součástí předmětu veřejné zakázky je i pronájem potřebného počtu láhví či středotlakých zásobníků na kapalný kyslík.

Poptávám opravu plynového ohřívače vody

Poptávám opravu plynového ohřívače vody

Poptávám opravu plynového ohřívače vody Ariston , hledám firmu v Havlíčkově Brodě a okolí. Brožová

Dodávka nosiče 4x4 se sypací nástavbou s radlicí a seřezávačem krajnic

Dodávka nosiče 4x4 se sypací nástavbou s radlicí a seřezávačem krajnic

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu univerzálního nosiče výměnných pracovních nástaveb a zařízení 4x4, 1 kusu nástavby frézy na krajnice s vynášecím pásem a zametacím kartáčem, 1 kusu sypací výměnné nástavby, 1 kusu sklopné korby a 1 kusu radlice – sněhového pluhu, dále předepsané servisní služby univerzálního nosiče výměnných ...

Kanalizace Přibyslav, místní části Dobrá - Keřkov

Kanalizace Přibyslav, místní části Dobrá - Keřkov

Předmět veřejné zakázky je odkanalizování splaškových odpadních vod z místních částí města Přibyslav – obcí Dobrá a Keřkov a to na čistírnu odpadních vod (ČOV) města Přibyslav.

Poptávám střešní dřevomateriál, trámy, krokve

Poptávám střešní dřevomateriál, trámy, krokve

Poptávám materiál včetně dopravy: trám 13x13, délka 230cm - 13ks trám 13x13, délka 320cm - 4ks trám 13x13, délka 410cm - 2ks krokev 8x13,délka 340cm - 7ks.

Poptávám dodávku plastového sklepa

Poptávám dodávku plastového sklepa

Poptávám plastový sklep o rozměrech 3x3 metry. Děkuji Novák.

Poptávám instalaci ústředního topení v rodinném domě

Poptávám instalaci ústředního topení v rodinném domě

Zadám instalaci ústředního topení (v mědi, klasické radiatory Korado a pod.) v přízemním RD (160m2), vč. plynového kotle a jeho přípojení. Místo: Škrdlovice. Termín: 12/2017, ev. 1/2018.

Nemocnice Jihlava - SPECT/CT

Nemocnice Jihlava - SPECT/CT

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového, nepoužitého, hybridního systému SPECT/CT včetně příslušenství, bezplatného záručního servisu a provádění povinných bezpečnostně technických kontrol.

Poptáváme stavební materiál

Poptáváme stavební materiál

Poptávám stavební materiál, překlady cca 90x45 4 ks.

II/152 Hrotovice - Dukovany, PD

II/152 Hrotovice - Dukovany, PD

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně zajištění pravomocných stavebních povolení a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací a rozpočtu akce „II/152 Hrotovice - Dukovany, PD“. Součástí veřejné zakázky je výkon autorského dozoru projektanta při ...

Odvoz a likvidace odpadu 2018/2019

Odvoz a likvidace odpadu 2018/2019

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace směsného komunálního a nebezpečného odpadu, který vzniká v Nemocnici Jihlava po sjednanou dobu plnění, včetně zapůjčení 13 ks kontejnerů o objemu 1 100 l na komunální odpad, umístěných v místě plnění.

7685 - Implementace nových technických požadavků NAZ do FO EDU

7685 - Implementace nových technických požadavků NAZ do FO EDU

Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace a realizace akce „Implementace nových technických požadavků NAZ do FO EDU“ spočívající v provedení revitalizace určené části zařízení technického systému fyzické ochrany v Jaderné elektrárně Dukovany (zejména hranice střeženého prostoru a vnitřních prostor) včetně všech potřebných dokumentací a ...

Fixace radioaktivních kalů do geopolymerní matrice

Fixace radioaktivních kalů do geopolymerní matrice

Předmětem veřejné zakázky je provedení fixace cca 330 tun radioaktivních kalů s příměsí ionexů a borátů, které pocházejí ze skladovacích nádrží 0TW10B04, 0TW10B05 na BAPP1 a 7TW10B03, 7TW10B04, 7TW10B05 na BAPP2 v lokalitě JE Dukovany, do geopolymerní matrice nebo matrice podobného typu se stejnými nebo lepšími parametry. Kaly, určené k fixaci, ...

Doplnění důležitých měření do systémů PAMS2 a PAMS3

Doplnění důležitých měření do systémů PAMS2 a PAMS3

Předmětem veřejné zakázky je doplnění systémů PAMS2 a PAMS3 (Pohavarijní monitorovací systém - Post Accident Monitoring System) o havarijní měření radiační kontroly dle doporučení národní i mezinárodní legislativy a normativní dokumentace. Pro nová havarijní měření radiační kontroly a SKŘ budou aplikovány požadavky vyplývající z doporučení ...

6174-Rekonstrukce podružných rozvaděčů

6174-Rekonstrukce podružných rozvaděčů

Předmětem VZ je zpracování dokumentace a realizace akce "6174-REKONSTRUKCE PODRUŽNÝCH ROZVÁDĚČŮ" formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Zakázka spočívá ve výměně stávajících podružných rozváděčů s cílem zmodernizovat zařízení pro zachování provozní spolehlivosti bloků i ...

6781-Náhrada čerpadel 1-2TB20,40,60D01

6781-Náhrada čerpadel 1-2TB20,40,60D01

Předmětem VZ je zpracování dokumentace a realizace akce "6781-NÁHRADA ČERPADEL 1-2TB20,40,60D01" formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Předmět díla zahrnuje zejména obstarání a zajištění správy veškerých materiálů, věcí, komponent apod. nutných k provedení díla, úklid ...

Doplnění měření RK V BD A ND

Doplnění měření RK V BD A ND

Předmětem veřejné zakázky je zajištění monitorování radiační situace na BD a ND v Jaderné elektrárně Dukovany za všech provozních režimů formou doplnění měření radiační kontroly v uvedených prostorách. Provedení zakázky spočívá ve vypracování dokumentace a v realizaci díla nazvaného „Doplnění měření RK v BD a ND“ pro 1. až 4. blok JE Dukovany ...

6806- Sjednocení řešení kabelových tras k RČA - doplnění SK přechodové krabice

6806- Sjednocení řešení kabelových tras k RČA - doplnění SK přechodové krabice

Předmětem VZ je zpracování dokumentace a realizace akce "6806- Sjednocení řešení kabelových tras k RČA - doplnění SK přechodové krabice" formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Předmět díla zahrnuje zejména obstarání a zajištění správy veškerých materiálů, věcí, komponent ...

6806- Sjednocení řešení kabelových tras k RČA - doplnění SK přechodové krabice

6806- Sjednocení řešení kabelových tras k RČA - doplnění SK přechodové krabice

Předmětem VZ je zpracování dokumentace a realizace akce "6806- Sjednocení řešení kabelových tras k RČA - doplnění SK přechodové krabice" formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Předmět díla zahrnuje zejména obstarání a zajištění správy veškerých materiálů, věcí, komponent ...

HBM-Mírovka II (P.0365), stavebně montážní práce

HBM-Mírovka II (P.0365), stavebně montážní práce

HBM-Mírovka II (P.0365), stavebně montážní práce

EDU - Dodávka obalových souborů pro vyhořelé jaderné palivo po roce 2021

EDU - Dodávka obalových souborů pro vyhořelé jaderné palivo po roce 2021

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvouúčelových obalových souborů (OS) typu B(U)F a S pro přepravu a skladování vyhořelého jaderného paliva z Jaderné elektrárny Dukovany, včetně manipulačních prostředků a příslušenství pro zavážení OS, jejich odbavení, transport a skladování ve Skladu vyhořelého paliva v JE Dukovany. Součástí dodávky je i ...

Náhrada ISV na pracovním napájení R6kV BVS

Náhrada ISV na pracovním napájení R6kV BVS

Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace a realizace veřejné zakázky nazvané „Náhrada ISV na pracovním napájení R6kV BVS“. Náhrada bude provedena na trasách pracovního napájení rozvoden blokové vlastní spotřeby (dále jen BVS), tj. v trasách 1(2,3,4)BT01-1(2,3,4)BA(BB) a 1(2,3,4)BT02-1(2,3,4)BC(BD)“ s cílem odstranit riziko ztrát na ...

6269 - Úsekové SS rozvaděče,3,4)EA(B,C), ED01(11), EJ - rekonstrukce

6269 - Úsekové SS rozvaděče,3,4)EA(B,C), ED01(11), EJ - rekonstrukce

Předmětem VZ je zpracování dokumentace a realizace akce "6269 - ÚSEKOVÉ SS ROZV. 1(2,3,4)EA(B,C), ED01(11), EJ - REKONSTRUKCE" formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Zakázka spočívá ve výměně stávajících stejnosměrných rozváděčů 1(2,3,4)EA(B,C), ED01(11), EJ s účelem ...

SLV - obnova ŘS, ochran a VS

SLV - obnova ŘS, ochran a VS

TR Slavětice, SLV - obnova ŘS, ochran a VS, stavebně-montážní práce

(záznamy 1/25 z 32)  strana 1 / 2