Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Poptávám studnařské práce, vyvrtání studny

Poptávám studnařské práce, vyvrtání studny

Poptávám vyvrtání studny v Panenské Rozsičce u Třeště .

Rozšíření a modernizace informačního systému města Chotěboř

Rozšíření a modernizace informačního systému města Chotěboř

Předmětem veřejné zakázky je pořízení HW a SW zařízení a vybavení a následná technická podpora projektu Rozšíření a modernizace informačního systému města Chotěboř, který žádal o dotaci ve výzvě 28 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo žádosti ...

Volně ložená posypová a vakuová sůl na zimní údržbu 2017/2018

Volně ložená posypová a vakuová sůl na zimní údržbu 2017/2018

Průběžné dodávky cca 11 850 tun volně ložené posypové soli a cca 930 tun vakuové soli, včetně dopravy na jednotlivá cestmistrovství a střediska zadavatele po dobu účinnosti rámcové dohody.

Realizace expozic na hradě Roštejn

Realizace expozic na hradě Roštejn

Předmětem veřejné zakázky je komplexní realizace a dodávka stálých expozic a vybavení expozičního systému na hradě Roštejn.

III/1327 Žirovnice - průtah

III/1327 Žirovnice - průtah

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, spočívající zejména v provedení rekonstrukce silnice III/132 v průtahu města Žirovnice v celkové délce 680 m. V rámci rekonstrukce silnice III/1327 Žirovnice – průtah bude v prostoru začátku stavby vybudován jednostranný chodník délky 87 m. Dále bude provedeno prodloužení veřejného osvětlení na konci ...

Inženýrské sítě na Babinci – 2. etapa

Inženýrské sítě na Babinci – 2. etapa

Předmětem zakázky je vybudování 2. etapy inženýrských sítí v lokalitě na Babinci ve Velké Bíteši. Jedná se o vybudování komunikace, veřejného osvětlení, slaboproudých rozvodů, plynovodu, dešťové kanalizace a přípojky vody, kanalizací a plynu, splaškové kanalizace a vodovodu.

Vzdělávací služby pro členy KHK Kraje Vysočina

Vzdělávací služby pro členy KHK Kraje Vysočina

Zadavatel vyhlásil Veřejnou zakázku na služby v režimu otevřeného nadlimitního řízení s názvem „Vzdělávací služby pro členy KHK Kraje Vysočina“. Zadavatel rozdělil zadávací řízení na následující části: Část 1 - IT dovednosti Část 2 - Měkké a manažerské dovednosti Část 3 - Jazykové vzdělávání Část 4 - Účetní, ekonomické a právní ...

Cetoraz - úpravy místních komunikací a sil. III/1292

Cetoraz - úpravy místních komunikací a sil. III/1292

Křižovatka silnic II/129 a III/1992: zrušení větve místní obslužné komunikace v délce 70 m, vytvoření přehledné průsečné křižovatky, úprava nivelety sil. III/1292 (délka úpravy trasy a nivelety sil. III/1292 - 138,4 m); chodníky a místní komunikace: délka tras chodníků cca 886 m, přechod pro chodce, místa pro přecházení, úpravy místních ...

Poptávám jeřábnické práce při umístění klimatizace na střechu prodejny

Poptávám jeřábnické práce při umístění klimatizace na střechu prodejny

Poptávám práci s jeřábem v Trutnově Na prodejně ENAPO ulice Polská 356. Potřebujeme umístit klimatizační jednotku na střechu prodejny a starou sundat dolů, hmotnost asi 150 kg mezi 11 až 13 hodinou 14.6.2017. Děkuji Jiří Velich.

Zvýšení kvality návazné péče  - Lůžka VZ005

Zvýšení kvality návazné péče - Lůžka VZ005

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 200 ks nových, nepoužitých elektricky polohovatelných lůžek včetně matrace, příslušenství a nočních stolků. Předmětem plnění je také záruční servis a provádění PBTK po dobu 8 let.

Poptáváme kontrolu požární ochrany pro SVJ

Poptáváme kontrolu požární ochrany pro SVJ

Poptáváme provedení kontroly na úseku PO v Jihlavě. SVJ Sádky.

Pocoucov, Budíkovice, Račerovice - kanalizace

Pocoucov, Budíkovice, Račerovice - kanalizace

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je realizace odkanalizování jednotlivých místních částí města Třebíče. Předpokládá se vybudování propojení výtlačných a gravitační kanalizačních řadů Račerovice - Budíkovice, Budíkovice-Pocoucov a Pocoucov-Třebíč s napojením kanalizace do veřejné stokové sítě města Třebíče s následnou ...

Poptávám ošetření dřevěných soch proti dřevokazným škůdcům

Poptávám ošetření dřevěných soch proti dřevokazným škůdcům

Poptávám ošetření dřevěných soch proti dřevokazným škůdcům, 2 sochy o rozměrech 0,4 x 0,6 x 0,8 m.(kostel sv. Vavřince v Bystřici n.P.).

Automatický teplovodní kotel na spalování biomasy

Automatický teplovodní kotel na spalování biomasy

Předmětem veřejné zakázky je dodávka automatického teplovodního kotle na spalování biomasy do kotelny Městyse Nová Cerekev, a to včetně jeho instalace, vyzkoušení, napojení na otopný systém a uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy a dopravy na místo určení – místo realizaci uvedené výše. Součástí veřejné zakázky jsou též veškeré další služby, ...

Rámcová dohoda na dodávku kameniva pro opravy a výspravu komunikací Kraje Vysočina

Rámcová dohoda na dodávku kameniva pro opravy a výspravu komunikací Kraje Vysočina

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kameniva různých frakcí, dle jednotlivých částí veřejné zakázky pro potřeby zadavatele po dobu účinnosti rámcové dohody.

II/404 Luka nad Jihlavou – křiž. s II/602, PD

II/404 Luka nad Jihlavou – křiž. s II/602, PD

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace.

Poptávám pronájem mobilní toalety

Poptávám pronájem mobilní toalety

Poptávám pronájem mobilní toalety s umyvadlem. Místo instalace je sjezdovka za obcí Horní Krupá u Havlíčkova Brodu na dobu od 29. 6. do 3. 7. 2017. Prosím o cenovou nabídku.

Zajištění městské hromadné dopravy v Novém Městě na Moravě na období 2019-2021

Zajištění městské hromadné dopravy v Novém Městě na Moravě na období 2019-2021

zajištění dopravní obslužnosti území města Nové Město na Moravě a jeho místních částí provozováním městské hromadné autobusové dopravy, předpokládané množství ujetých km: maximálně 60 000 km ročně, v případě změn rozsahu veřejných služeb dle požadavků zadavatele neklesne rozsah veřejných služeb pod hodnotu 30 000 km v každém jednom kalendářním ...

Elektrická lůžka intenzivní péče 2

Elektrická lůžka intenzivní péče 2

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka zdravotnických přístrojů – 10 ks elektrických polohovacích lůžek včetně příslušenství pro využití na jednotce následné intenzívní péče a na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Součástí předmětu plnění je i doprava do sídla zadavatele, montáž a uvedení do provozu v ...

Dodávka sanitních vozů pro ZZS KV

Dodávka sanitních vozů pro ZZS KV

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks sanitních vozidel včetně fixní zástavby pro poskytování přednemocniční neodkladné péče, požadovaného vybavení (včetně ohřívače infuzních roztoků, kamerového systému a couvacích monitorů) a venkovního označení vozidel.

Centrifuga chlazená

Centrifuga chlazená

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka zdravotnického přístroje – 1 ks chlazené centrifugy pro využití na oddělení klinických laboratoří a transfúze zadavatele. Součástí předmětu plnění je i doprava do sídla zadavatele, montáž a uvedení do provozu v souladu s platnou legislativou, instruktáž obsluhy dle zákona ...

Cytocentrifuga

Cytocentrifuga

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka zdravotnického přístroje – 1 ks cytocentrifugy pro využití na Oddělení klinických laboratoří a transfúzní služby zadavatele. Součástí předmětu plnění je i doprava do sídla zadavatele, montáž a uvedení do provozu v souladu s platnou legislativou, instruktáž obsluhy dle ...

Centrifugy multifunkční

Centrifugy multifunkční

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka zdravotnických přístrojů – 2 ks multifunkčních centrifug (1 ks centrifuga pro koagulaci a 1 ks centrifuga pro imunohematologii) pro využití na Oddělení klinických laboratoří a transfúze zadavatele. Součástí předmětu plnění je i doprava do sídla zadavatele, montáž a ...

Rekonstrukce ulic Kavánova a Mánesova, VO Novoměstská

Rekonstrukce ulic Kavánova a Mánesova, VO Novoměstská

Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce stávajících ulic Kavánova a Mánesova, rekonstrukce navazujících středových chodníků a bočních ulic Rabasova a Kubínova a nové veřejné osvětlení v celém řešeném prostoru. Předmětem veřejné zakázky je dále rozšíření veřejného osvětlení v ul. Novoměstská. Dále viz zadávací dokumentace.

Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2018

Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2018

Jedná se o dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace v roce 2018

(záznamy 1/25 z 51)  strana 1 / 3