Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Provádění stavebních oprav a úprav, servisu a údržby technických zařízení

Provádění stavebních oprav a úprav, servisu a údržby technických zařízení

Provádění stavebních oprav a úprav, servisu a údržby technických zařízení ve všech objektech a prostorech areálu Zámku Štiřín mimo topenářských prací v kotelně a strojovně a oprav elektroinstalace v rozvodně nízkého napětí, vždy dle konkrétních podmínek a požadavků objednatele.

Poptáváme osobní vůz s mrazákem

Poptáváme osobní vůz s mrazákem

Poptáváme osobní vůz s mrazákem do -20°C na rozvoz zmrzliny. Nabídky e-mailem, tel. od 17-20 hod.

Poptávám nákladní autodopravu

Poptávám nákladní autodopravu

Poptávám nákladní dopravu 3 ks tyčí v délce 6 m a o váze 69 kg. Adresa vyzvednutí zásilky: JIRY spol. s r.o., Zápečská 63/II, 503 51, Chlumec nad Cidlinou. Dodací adresa: Drozdov 172, PSČ 267 61 Cerhovice.

Poptáváme okna a dveře, vč. montáže

Poptáváme okna a dveře, vč. montáže

Vážení. Dovoluji si vás požádat o nabídku v rozsahu: 1) Okna - výroba a dodávka oken vč. vyjmutí a zabudování vč. Cu klempířských prvků a žaluzií, viz příloha. Případně - vč. skleněného venkovního zádveří 1.01. - barevná úprava rámů arkýřových plast. oken/bílé v patře - Materiál: bílý/ světlý plast a dle dohody nebo ...

Snížení energetické náročnosti: stavební úpravy bytových objektů Slaný, Navrátilova 1375 a 1376

Snížení energetické náročnosti: stavební úpravy bytových objektů Slaný, Navrátilova 1375 a 1376

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v kompletním zateplení a revitalizaci dvou bytových domů z 50. let minulého století, u kterých doposud došlo pouze k dílčím investicím do úspory energií (výměna plastových oken a vchodových dveří). Realizace projektu umožní komplexní zateplení objektu, včetně rovnoměrného zateplení ...

Pořízení UAV pro nesení vědeckých měřících přístrojů pro projekt CRREAT

Pořízení UAV pro nesení vědeckých měřících přístrojů pro projekt CRREAT

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka UAV (Unmanned Aerial Vehicle) pro nesení vědeckých měřících přístrojů (které nejsou součástí dodávky) pro projekt CRREAT. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace (vč. dodávky technologického projektu a dokumentace specifických dílů, které jsou vyrobené pro daný typ ...

Dvoupodlažní hala sklad hmotné dokumentace Lužná u Rakovníka 2

Dvoupodlažní hala sklad hmotné dokumentace Lužná u Rakovníka 2

Vybudování dvojpodlažní skladové haly na místě původní stavby. Hala bude obdélníkového půdorysu s rozměry cca. 15x40m. Obě podlaží budou rozdělena na dvě přibližně 300m2 sekce. V 1. NP budou umístěny geologické vzorky (užitné zatížením 3t/m2). Ve 2. NP se počítá se zatížením 2t/m2, vhodným pro archiv. Přístup do podlaží je úrovňový díky reliéfu ...

Dodávka bezpečnostních přepážek pro KrP Příbram

Dodávka bezpečnostních přepážek pro KrP Příbram

Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je dodávka bezpečnostních přepážek, jejich montáž a rozmístění v budovách zadavatele ve Středočeském kraji podle přiložené specifikace. Veřejná zakázka bude realizována na základě kupní smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem samostatně pro každou část VZ specifikované v bodu 2 - Popis ...

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Březová u Úmonína, Vavřinec a Zdeslavice u Chlístovic

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Březová u Úmonína, Vavřinec a Zdeslavice u Chlístovic

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování 3 návrhů komplexních pozemkových úprav v k. ú. Březová u Úmonína, k. ú. Vavřinec a k. ú. Zdeslavice u Chlístovic v okrese Kutná Hora, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013.

Vestavba mateřské školy v budově obecního úřadu Dolní Stakory

Vestavba mateřské školy v budově obecního úřadu Dolní Stakory

Vestavba mateřské školy v budově obecního úřadu Dolní Stakory.

Poptávám autodíl

Poptávám autodíl

Poptávám střešní okno na auto Škoda Felicia.

Poptávám montáž tažného zařízení

Poptávám montáž tažného zařízení

Poptávám dodávku a montáž tažného zařízení na Ford Fusion r. 2008, zápis do TP. Kolín a okolí. Termín realizace, cena tažného zařízení, cena montáže?

BD Dr. Horákové 46 v Poděbradech

BD Dr. Horákové 46 v Poděbradech

- Výměna stoupacích vedení vody, kanalizace, plynu, VZT a regulace otopné soustavy - Výměna původních výplní otvorů - Zateplení obálky budovy a s tím spojené opravy - Ostatní v zadávací dokumentaci – projekt pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby

Nástavba technických učeben nad stávající jídelnou 3. ZŠ – Mladá Boleslav – zajištění bezbariérovosti

Nástavba technických učeben nad stávající jídelnou 3. ZŠ – Mladá Boleslav – zajištění ...

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení odborných tříd základní školy výpočetní a multimediální technikou vč. montáže kompletní zakázky a likvidace obalových materiálů. Bližší specifikace předmětu plnění je přílohou č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace vč. položkového rozpočtu.

Nástavba a stavební úpravy budovy u 2. ZŠ, Komenského náměstí 94, Mladá Boleslav

Nástavba a stavební úpravy budovy u 2. ZŠ, Komenského náměstí 94, Mladá Boleslav

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení odborných tříd základní školy výpočetní a multimediální technikou vč. montáže kompletní zakázky a likvidace obalových materiálů. Bližší specifikace předmětu plnění je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace - Technická specifikace vč. položkového rozpočtu.

Zajištění údržby parkových ploch – Náměstí Svobody

Zajištění údržby parkových ploch – Náměstí Svobody

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění údržby parkové plochy – travnatých ploch, keřových skupin, květinových záhonů vč. jejich výsadby a dřevin v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Zajištění údržby parkové plochy – u Gymnázia

Zajištění údržby parkové plochy – u Gymnázia

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění údržby parkové plochy – travnatých ploch, keřových skupin, květinových záhonů vč. jejich výsadby a dřevin v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Zajištění údržby zeleně v lokalitě Kladno - Centrum

Zajištění údržby zeleně v lokalitě Kladno - Centrum

Předmětem plnění je zajištění údržby a funkčnosti travnatých ploch, keřových skupin a dřevin na území města Kladna v lokalitě „Centrum“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Svoz a nakládání s odpadem města Veltrusy

Svoz a nakládání s odpadem města Veltrusy

Předmětem plnění veřejné zakázky „Svoz a nakládání s odpadem města Veltrusy" je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání s SKO a separovaným odpadem (papír, plast, sklo, kompozitní obaly, kovy) sbíraným nádobovým systémem ve městě a na sběrném dvoře a převzetí nebezpečných odpadů odložených občany na sběrném dvoře města Veltrusy.

Zajištění údržby zeleně v lokalitě Kladno - Sever

Zajištění údržby zeleně v lokalitě Kladno - Sever

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění údržby parkové plochy – travnatých ploch, keřových skupin a dřevin včetně jejich výsadby v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Nástavba 3. NP odborných tříd na 6. ZŠ, Jilemnického 1152, Mladá Boleslav - elektronika

Nástavba 3. NP odborných tříd na 6. ZŠ, Jilemnického 1152, Mladá Boleslav - elektronika

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení odborných tříd základní školy a mateřské školy výpočetní a multimediální technikou vč. montáže kompletní zakázky a likvidace obalových materiálů. Bližší specifikace předmětu plnění je přílohou č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace vč. položkového rozpočtu.

Zajištění údržby parkové plochy – u Kauflandu

Zajištění údržby parkové plochy – u Kauflandu

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění údržby parkové plochy – travnatých ploch, keřových skupin, květinových záhonů vč. jejich výsadby a dřevin v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Zajištění údžby zeleně v lokalitě Kladno - Rozdělov

Zajištění údžby zeleně v lokalitě Kladno - Rozdělov

Předmětem plnění je zajištění údržby a funkčnosti travnatých ploch, keřových skupin a dřevin na území města Kladna v lokalitě „Rozdělov“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Zajištění údržby zeleně v parkové ploše Dvořákovy sady

Zajištění údržby zeleně v parkové ploše Dvořákovy sady

Předmětem plnění je zajištění údržby a funkčnosti travnatých ploch, keřových skupin a dřevin na území města Kladna v lokalitě „Rozdělov“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Poptávám plastové desky

Poptávám plastové desky

Poptávám plastové svařitelné desky /asi PP/, rozměr 155 x 155 x 155 cm, síla 8-10mm, 5kusů. Je to na vyvložkování jímky na dešťovou vodu. V jaké ceně by se toto množství pohybovalo?

(záznamy 1/25 z 79)  strana 1 / 4