Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Poptávám stavební práce

Poptávám stavební práce

Poptávám odizolování rodinného domu proti vlhkosti, to zn. odkopání cca 20m2, vložení extrudovaného polystyrénu, nopové folie, zasypání kačírkem. Dále pak zateplení fasády cca 80m2, a další drobné zednické práce. Termín realizace nejlépe jaro 2018.

Poptávám mobilní přechodové lávky

Poptávám mobilní přechodové lávky

Poptávám 3 ks mobilní přechodové lávky o délce 2 m.

Poptávám opravu interiérové žaluzie

Poptávám opravu interiérové žaluzie

Poptávám výměnu vodící šňůrky u bytové žaluzie - Příbram.

SPŠ Emila Kolbena Rakovník – CNC stroje

SPŠ Emila Kolbena Rakovník – CNC stroje

Předmětem veřejné zakázky je dodávka CNC strojů (včetně nástrojů), dodávky multilicence tréninkového softwaru, dodávku robotického manipulátoru a souřadnicového měřícího stroje pro výuku odborného vzdělávání v SPŠ Emila Kolbena Rakovník.

Intenzifikace ČOV Veleň

Intenzifikace ČOV Veleň

Předmětem stavebních prací je intenzifikace a modernizace, technologicko-technického vybavení stávajících objektů, odpovídajících inženýrských sítí a technologických propojení - nové aktivační nádrže, stávajících dosazovacích nádrží a uskladňovací nádrž kalu.

Soutěž na architektonicko krajinářské řešení Komenského parku v Kolíně

Soutěž na architektonicko krajinářské řešení Komenského parku v Kolíně

Předmětem soutěže je urbanistické, architektonické a krajinářské řešení území Komenského parku v Kolíně a navazujících prostor. Zadavatel požaduje řešit prostor Komenského parku s ohledem na historický kontext a zároveň na soudobé požadavky na vysokou úroveň architektonického výrazu a atraktivitu pro uživatele. Z hlediska města Kolína jde o ...

Výměna 4 kusů kogeneračních jednotek na blokových kotelnách Hlouška a Šipší

Výměna 4 kusů kogeneračních jednotek na blokových kotelnách Hlouška a Šipší

Předmětem zadávacího řízení je výběr dodavatele, se kterým Město Kutná Hora uzavře Rámcovou dohodu na plnění veřejné zakázky, jejímž předmětem je upravení jednotlivých práv a povinností pro sjednání dílčích realizačních smluv na dodávku, instalace, zprovoznění a zajištění záručního servisu 4 kusů nových kogeneračních jednotek (dále též „KGJ“) a ...

Poptávám zpevnění ploch pro pojezd VZV v zahradním centru

Poptávám zpevnění ploch pro pojezd VZV v zahradním centru

Poptávám zpevnění ploch pro pojezd VZV v zahraním centru.

Poptávám lavice s věšáky pro sportovní halu

Poptávám lavice s věšáky pro sportovní halu

Poptávám lavice s věšáky pro sportovní halu. Jednalo by se o 21ks v délce 2000 mm, 20 ks 1600 mm a 8 ks 1200 mm.

Rekonstrukce náměstí Jana Opletala, L. Kuny

Rekonstrukce náměstí Jana Opletala, L. Kuny

Kompletní revitalizace náměstí Jana Opletala včetně přiléhající komunikace L. Kuny, Kladno. V rámci návrhu zpevněných ploch je navržena dvoupruhová obousměrná komunikace s délkou cca 285 m. Dále pokračuje jednopruhová jednosměrná komunikace s délkou cca 120 m a šířkou 5,5 m. V rámci stavby jsou navrženy celkem dvě zvýšené křižovatkové plochy, ...

Propojovací chodník Kladno centrum - Kladno Švermov

Propojovací chodník Kladno centrum - Kladno Švermov

Předmětem veřejné zakázky je pěší propojení mezi městskými částmi Kladno centrum - Kladno Švermov. Předmětný propojovací chodník je navržen v základní šířce 2,25 m, vč. dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a opěrné zdi. Stavba je situována při východní hraně ulice Slánská. Bližší specifikace je uvedena v projektové dokumentaci.

Rámcová dohoda na servis, opravy a kalibrace bilančních průtokoměrů, instrumentace MaR

Rámcová dohoda na servis, opravy a kalibrace bilančních průtokoměrů, instrumentace MaR

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na servis, opravy, kalibrace bilančních průtokoměrů PROMASS, instrumentace MaR od firmy Endress Hauser. Dále na servis a opravy kalibračního etalonu SYNCROTRAK v PC 26 Klobouky. Poskytovatel těchto služeb musí mít patřičné proškolení, přístrojové vybavení a náhradní díly (bilanční průtokoměry ...

Dostavba školního areálu základní školy ve Zdicích

Dostavba školního areálu základní školy ve Zdicích

Předmětem zakázky je rozšíření objektu stávající školy. V areálu je bývalá školka, u které dojde k demolici, tím vznikne prostor pro rozšíření stávající školy. Propojení budov stávající a dostavby školy bude novým spojovacím krčkem v 2. nadzemním podlaží. Součástí stavebních prací je i provedení demolice stávajícího objektu. V podrobnostech je ...

Krnsko – kanalizace – nové vyhlášení

Krnsko – kanalizace – nové vyhlášení

Předmětem veřejné zakázky je výstavba tlakové a gravitační kanalizace pro obec Krnsko včetně místní části Řehnice. Stoková síť bude navržena převážně jako gravitační se dvěma veřejnými čerpacími stanici. Dílčí část tvoří tlakové odkanalizování v lokalitách s nevhodnou geomorfologií či geologií.

Dodávka systémů pro výukové a vědeckovýzkumné aktivity zadavatele – FBMI, ČVUT

Dodávka systémů pro výukové a vědeckovýzkumné aktivity zadavatele – FBMI, ČVUT

Předmětem VZ je SW vybavení – Integrační platforma telemedicínského systému pro výukové a vědecko-výzkumné aktivity zadavatele (část 1 této VZ) a pořízení a implementace HW technologií – Vývojový kit přístroje k vyhodnocení rizikových a patologických stavů vaskulárního systému v segmentech končetin pro výukové a vědecko-výzkumné aktivity ...

Zakázka č. 1 - KRONEMARK s.r.o.

Zakázka č. 1 - KRONEMARK s.r.o.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vysokozdvižného nakladače a velkoobjemových kontejnerů.

Komplexní pozemkové úpravy Řendějov, Nová Lhota, Neškaredice, Útěšenovice

Komplexní pozemkové úpravy Řendějov, Nová Lhota, Neškaredice, Útěšenovice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Řendějov, Nová Lhota, Neškaredice a Útěšenovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí ...

Poptávám recyklát

Poptávám recyklát

Poptávám recyklát. Předpokládaný odběr cca 50m3 týdně.

Rozvoj informačních systémů a technologického centra

Rozvoj informačních systémů a technologického centra

Předmětem VZ je pořízení a implementace HW technologií pro rozšíření stávajícího Technologického centra zadavatele a pořízení a implementace SW vybavení technologií pro rozšíření stávající aplikační základny zadavatele.

Protipovodňový plán pro ORP Slaný a varovný a informační systém pro město Slaný

Protipovodňový plán pro ORP Slaný a varovný a informační systém pro město Slaný

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a služby: (a) zpracování digitálního povodňového plánu (dPP) pro město Slaný a území ORP Slaný a (b) vybudování varovného a lokálního výstražného systému ochrany před povodněmi (VLVS) skládajícího se ze součástí VIS (varovný informační systém) a LVS (lokální výstražný systém) pro město Slaný.

Rekonstrukce centrálního depozitáře Muzea Českého krasu, p. o.

Rekonstrukce centrálního depozitáře Muzea Českého krasu, p. o.

Předmětem části č. 1 veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky při rekonstrukci centrálního depozitáře sbírkových předmětů Muzea Českého krasu v rámci projektu s názvem „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění sbírkového fondu Muzea Českého krasu, p.o.“. Objekt se nachází na adrese S. K. Neumanna 1141, 266 01, ...

Dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro koagulometry

Dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro koagulometry

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou následující plnění: a) Výpůjčka dvou nových plně automatických koagulometrů k provádění základních i speciálních koagulačních vyšetření pro zajištění nepřetržitého provozu koagulační laboratoře hematologicko-transfuzního oddělení Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje dle níže ...

Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Vlašim

Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Vlašim

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce pro snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Vlašim. Jedná se o zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy školy, včetně části se školní jídelnou a tělocvičnou, rekonstrukce otopné soustavy v budově a její vyregulování po zateplení. Budou zatepleny obvodové stěny ...

Dodávka technologií projektu IKS Kladno

Dodávka technologií projektu IKS Kladno

Předmětem veřejné zakázky je doplnění a rozšíření (modernizace) stávajícího Technologického centra Statutárního města Kladna.

Ptýrov – odkanalizování obce

Ptýrov – odkanalizování obce

Vybudování splaškové kanalizace pro obec Ptýrov, místní části Ptýrov, Ptýrovec, Braňka a Maníkovice.

(záznamy 1/25 z 69)  strana 1 / 3