Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Poptávám servis notebooku ASUS X556U7

Poptávám servis notebooku ASUS X556U7

Poptávám servis notebooku. Mám notebook ASUS X556U7 procesor Sky Lake a grafickou kartu nvidia GeForce 940M. Lze zvýšit výkon grafické karty ? Jaká by byla cena ?

Poptáváme chemikálii Tetraethylbenzen pro laboratorní účely

Poptáváme chemikálii Tetraethylbenzen pro laboratorní účely

Poptávám chemikálii Tetraethylbenzen pro laboratorní účely, produkty 1,2,3,4.

Poptávám vstřikovací čerpadlo na traktor Zetor 3011

Poptávám vstřikovací čerpadlo na traktor Zetor 3011

Poptávám vtřikovací čerpadlo na traktor Zetor 3011 výměnou.

Ochrana osob v blízkosti výbuchu

Ochrana osob v blízkosti výbuchu

Předmětem VZ je vytvoření nových postupů a technického řešení v případě převozu a likvidace velkého množství výbušniny a nástražného výbušného zařízení a dopadu výbuchu na lidský organismus v blízkosti výbuchu extrémního množství trhaviny tak, aby byla zaručena bezpečnost okolí i samotného pyrotechnika. Podrobnosti o požadovaném obsahu plnění VZ ...

Poptávám toner do tiskárny Brother

Poptávám toner do tiskárny Brother

Poptávám toner do tiskárny Brother TN2320 černý.

Obnova systému ochran a řízení jaderného reaktoru LVR-15 - náhrada detektorů neutronového toku

Obnova systému ochran a řízení jaderného reaktoru LVR-15 - náhrada detektorů neutronového toku

Předmětem veřejné zakázky je obnova systému ochran a řízení (SOŘ) jaderného reaktoru LVR-15 v části neutronová instrumentace (NI) v kanálech spouštěcí měření výkonu.

Poptávám lepené trámy

Poptávám lepené trámy

Poptávám lepené trámy (slepené fošny) o rozměru 24x18 cm, v délkách 5,5m, 6,6m 2,2m a 3,7m. Mohu poprosit o cenovou nabídku ? Předem děkuji Kysilka

Excimerový laser

Excimerový laser

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu nového UV laseru. Jedná se o excimerový KrF laser mající vlnovou délku záření 248 nm, který dosahuje na výstupu výkonu většího než 6 W a energií větších než 140 mJ při 248 nm s rychlostí opakování pulsů větší než 45 Hz. Součástí je i předání úplné ...

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čelivo a k. ú. Pozov

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čelivo a k. ú. Pozov

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 2 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Čelivo a Pozov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do ...

Údržba veřejné zeleně v Kralupech nad Vltavou pro rok 2018

Údržba veřejné zeleně v Kralupech nad Vltavou pro rok 2018

Veřejná zakázka je rozdělena na následující 4 části: 1. ČÁST: LOKALITA KRALUPY; 2. ČÁST: LOKALITA LOBEČEK; 3. ČÁST: PŘÍRODNÍ LOKALITY; 4. ČÁST: ZELEŇ V ZŠ A MŠ + ZÁHONY A KVĚTINOVÉ MÍSY. Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb v oblasti údržby veřejné zeleně ve výše uvedených lokalitách města Kralupy nad Vltavou. ...

Mšec - výstavba kanalizace a ČOV

Mšec - výstavba kanalizace a ČOV

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě kanalizace a čistírny odpadních vod v městyse Mšec ve Středočeském kraji. Předmětem stavebních prací je vy?stavba kanalizace a ČOV pro 1200 EO včetně doprovodny?ch objektů.

Těžba dřeva a související činnosti v roce 2018

Těžba dřeva a související činnosti v roce 2018

Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je řádné poskytování služeb, spočívajících v těžebních pracech včetně sortimentace a přibližování (vyvážení) dřeva na odvozní místo na lesním majetku ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro zadavatele, a to na období roku 2018.

Poptávám renovaci kardanové hřídele

Poptávám renovaci kardanové hřídele

Poptávám repas středního dílu kardanu s ložiskem na automobil Hyndai H1 r.v.2011- nový typ. Předem děkuji za nabídku a s pozdravem Petr Kral.

Vybavení pro mikrobiologické oddělení - Zvýšení kvality návazné péče v ON Kolín

Vybavení pro mikrobiologické oddělení - Zvýšení kvality návazné péče v ON Kolín

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka 1 ks Hmotnostního spektrometru pro mikrobiologické oddělení Zadavatele, včetně dopravy na místo určení, kompletace, montáže, instalace, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti a instruktáž personálu, likvidace obalů a odpadu, provádění bezplatného záručního servisu a předepsaných bezpečnostně technických ...

Převzetí a zajištění využití či odstranění odpadu

Převzetí a zajištění využití či odstranění odpadu

Předmětem plnění veřejné zakázky je převzetí komunálního odpadu od fyzických osob ze svozu prováděného zadavatelem a jeho využití či odstranění. Předpokládaný objem odpadů je 4.700 tun ročně (tj. 14.100 tun za období plnění smlouvy). Předmětem plnění veřejné zakázky je převzetí komunálního odpadu od právnických osob a podnikajících fyzických osob ...

Poptávám knihu Naše květiny

Poptávám knihu Naše květiny

Sháním knihu Naše květiny

Optimalizace provozu energohospodářství Městské Nemocnice Čáslav

Optimalizace provozu energohospodářství Městské Nemocnice Čáslav

Dodávka tepelné a elektrické energie zadavateli, a to z nově uchazečem instalovaného kombinovaného zdroje tepla a elektrické energie na zemní plyn, to vše s cílem získat efektní, spolehlivou, bezpečnou a hospodárnou dodávku tepelné energie. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že předmětem zakázky není zajištění dodávek plynu a vody do areálu, ...

ÚJF Řež - objekt 231 - přístavba a nástavba, stavební úpravy – 2.etapa

ÚJF Řež - objekt 231 - přístavba a nástavba, stavební úpravy – 2.etapa

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování realizační projektové dokumentace stavby Objekt 231–Přístavba, nástavba a stavební úpravy - 2. etapa, tj.vypracování realizační projektové dokumentace, provádění autorského dozoru a dalších inženýrských činností.

Sanace staré ekologické zátěže Dubenec

Sanace staré ekologické zátěže Dubenec

Předmětem plnění této veřejné zakázky je odstranění staré ekologické zátěže v obci Dubenec tvořené kontaminací PCB v prostoru bývalé dešťové kanalizace pod areálem šachty č. 19 a v prostoru propustku u Drásovského potoka, a to v souladu s projektovou dokumentací, která tvoří přílohu 4 zadávací dokumentace.

Dodávky elektřiny pro objekty Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Dodávky elektřiny pro objekty Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou dodávky elektrické energie na napěťové hladině nízkého napětí odpovídající hodnotě 400/230V včetně (dále jen „NN“) do odběrných a předacích míst (dále jen „OPM“ či „VZ“) zadavatele, po dobu 12 měsíců od podpisu smlouvy, s převzetím závazku dodavatele odebírat elektrickou energii z elektrizační soustavy, včetně ...

Dodávka výpočetní techniky - 1

Dodávka výpočetní techniky - 1

Tato veřejná zakázka je vypsaná na dodávku Výpočetní kancelářské techniky-1. Jedná se o dodávku: • 16 ks Počítačových sestav dle specifikací • 26 ks Notebooků dle specifikací • 41 ks Monitorů dle specifikací • 5 ks Tiskáren • 55 ks Periferií včetně dopravy do místa dodání a servisní podpory v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k ...

Výběr mandatáře FBMI – Rámcová dohoda

Výběr mandatáře FBMI – Rámcová dohoda

Předmětem veřejné zakázky jsou právní služby ve dvou základních oblastech, jednak v oblasti veřejných zakázek, a to jak ve formě konzultací, tak administrace zadávacích řízení, jednak v oblasti generálního poradenství se zaměřením na otázky smluvního, pracovního, správního práva a práva duševního vlastnictví. Veřejná zakázka je členěna na dvě ...

Bytový dům Čerčany

Bytový dům Čerčany

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení díla - bytového domu, vymezeného projektovou dokumentací. Minimální technické specifikace novostavba trojpodlažní budovy z cihlových bloků o zastavěné ploše 450 m2, obestavěném prostoru 4320 m3, užité ploše 1079 m2, obsahující 17 bytových jednotek 1+kk a 3 jednotky 2+kk, při ...

Dodávka gamakamer pro ON Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Dodávka gamakamer pro ON Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky – dodávka nové gamakamery SPECT a nové gamakamery SPECT/CT včetně instalace přístrojů a souvisejícího zaškolení. V případě nové gamakamery SPECT/CT jsou součástí předmětu veřejné zakázky též nutné související stavební úpravy – vybourání otvorů pro přesun přístroje na místo určení, usazení a montáž ...

Poptávám pokládku střechy na pergolu

Poptávám pokládku střechy na pergolu

Poptáváme pokládku střchy na 2 pergoly, polykarbonátový trapéz, plocha 7 x 3m a 2 x5m.

(záznamy 1/25 z 69)  strana 1 / 3