Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Poptávám náhradní díly na invalidní vozík značky Invacare

Poptávám náhradní díly na invalidní vozík značky Invacare

Sháním prodejce náhradních dílu na mechanický vozík INVACARE

Poptávám štípané akátové kůly, 400 ks

Poptávám štípané akátové kůly, 400 ks

Dobrý den, V žádosti o dotaci 4.1.1 z PRV jsem zařazen do kategorie doporučen a žádám Vás tímto v režimu cenového marketingu o předložení nabídky na: Štípané akátové kůly, délky 150 cm, průměru 8-12 cm, v počtu 400 ks. Dále prosím uveďte jaká je délka záruční doby, lhůta dodání a cena dopravy. Děkuji -- S pozdravem Ing. ...

Soutěž o návrh řešení základní školy

Soutěž o návrh řešení základní školy

Předmětem soutěže je řešení základní školy velikosti 2 x 9 tříd se dvěma přípravnými třídami, bytem školníka a doplňkovým provozem v podobě malometrážních bytů pro zaměstnance a prostorů pro ZUŠ. Kromě samotné budovy školy je potřeba vyřešit její napojení na hlavní komunikaci I/2 pomocí návrhu nové křižovatky, dopravu v klidu a vizi pro možné ...

Poskytování energetických služeb metodou EPC v budově plaveckého bazénu Sparta Kutná Hora

Poskytování energetických služeb metodou EPC v budově plaveckého bazénu Sparta Kutná Hora

Předmětem veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC ve budově plaveckého bazénu na adrese Čáslavská 198, 284 01 Kutná Hora, v majetku TJ SPARTA Kutná Hora, z.s. a Město Kutná Hora. V rámci zakázky bude poskytovatelem služeb dopracován návrh energeticky úsporných opatření. Z uspořených provozních nákladů ...

Rozšíření ZŠ Rudná

Rozšíření ZŠ Rudná

Jedná se o novostavbu dvoupodlažního objektu a přístavbu a nástavbu stávajícího přízemního objektu. Stávající stavba je tvořena několika stavebními objekty, které jsou vzájemně propojeny a společně tvoří jeden funkční celek. Tento celek bude doplněn nově navrhovanou výstavbou, zdokumentovanou v této dokumentaci. Nové stavby jsou členěny do deseti ...

Rekonstrukce porodního oddělení a lůžkového oddělení intermediální a pooperační péče - 1 Etapa

Rekonstrukce porodního oddělení a lůžkového oddělení intermediální a pooperační péče - 1 Etapa

Předmětem Veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu potřebném pro rekonstrukci 3 ks výtahů umístěných v pavilonu „G“ budovy gynekologicko-porodnického oddělení a dále dostavba nadzemní chodby SO 36b, v Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnici Středočeského kraje. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části: Část 1 SO 02c – Rekonstrukce ...

Pořízení Dynamického chodníku pro reakreditovaný bakalářský studijní obor Fyzioterapie

Pořízení Dynamického chodníku pro reakreditovaný bakalářský studijní obor Fyzioterapie

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dynamického chodníku s dynamickým odlehčením a 2 kamerami. Jedná se o dynamický chodník s integrovanými tlakovými senzory pro analýzu a pro správný nácvik chůze. Dynamický chodník musí umožňovat analýzu chůze v mnoha jejích parametrech a zároveň je nácvikovým systémem pro terapii poruch chůze v rámci ...

Svoz a likvidace odpadu v Cerhenicích

Svoz a likvidace odpadu v Cerhenicích

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění svozu a likvidace komunálního a tříděného (separovaného) odpadu v městysy Cerhenice a jejích místních částech Cerhýnky a Radimek v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. ...

Zajištění ostrahy objektu

Zajištění ostrahy objektu

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služby ostrahy v areálu Kamýk nad Vltavou - Středočeský kraj

Komplexní servis prádla a oděvů pro Oblastní nemocnici Kladno,a.s.

Komplexní servis prádla a oděvů pro Oblastní nemocnici Kladno,a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního servisu spojeného s pronájmem a praním nemocničního prádla, a to jak ložního, operačního a pacientského, tak i profesních oděvů včetně zajištění logistiky. Předmět zakázky je specifikován následovně: 1.Nájemní poskytování nemocničního prádla dodavatelem zahrnující: a) pronájem ...

Dodávka vakuového lisu a sušičky plastů

Dodávka vakuového lisu a sušičky plastů

Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede dodávku zařízení do provozovny společnosti Combatra spol. s r.o., Hala ASV, Horoušánky 71, 250 82 Horoušany, Praha – východ, v rámci projektu podporovaného z OPPIK 2014 - 2020 – Aplikace, reg.číslo projektu: CZ 01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009908.

Poptávám převoz vysokozdvižného vozíku z Německa

Poptávám převoz vysokozdvižného vozíku z Německa

Poptávám převoz vysokozdvižného vozíku z Německa, potřebuji přivézt vysokozdvižný vozík 4,25 t z okolí Chemnitzu do Mnichovic (u Prahy) cca 200 km.

Rozvoj informačních systémů města Hořovice

Rozvoj informačních systémů města Hořovice

Předmětem této veřejné zakázky je realizace: 1. Vytvoření nového informačního systému „Portál úředníka“; 2. Vytvoření nového rezervačního informačního systému pro CD, OP a ŘP; 3. Vytvoření nového informačního systému pro řízení příspěvkových organizací Města Hořovice; 4. Vytvoření nového informačního systému pro Elektronickou úřední desku; 5. ...

Operativní leasing vozidel

Operativní leasing vozidel

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění operativního leasingu vozidel.

Poptávám dárkové kazety s vínem

Poptávám dárkové kazety s vínem

Poptávám 20 ks dřevěných kazet se cca 6ti lahvičkami vína cca 0,25 l s cenou do 500Kč bez DPH

Kulturak 2 -  Neratovice

Kulturak 2 - Neratovice

Architektonický návrh a projektová dokumentace na rekonstrukci kulturního a administrativního centra v Neratovicích, a nasledovné zpracování všech fází PD stavby a zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru rekonstrukce

Vodovod a kanalizace Neškaredice, Perštejnec

Vodovod a kanalizace Neškaredice, Perštejnec

Výstavba vodovodu a splaškové gravitační a tlakové kanalizace v místních částech Neškaredice a Perštejnec města Kutná Hora a napojení na systémy zásobování vodou a odkanalizování Kutné Hory.

Sanace horninového prostředí na lokalitě KOVO - Březnice - průzkumné práce

Sanace horninového prostředí na lokalitě KOVO - Březnice - průzkumné práce

Předmětem veřejné zakázky je realizace průzkumných a doprůzkumných prací, ověření aktuálního stavu kontaminace saturované a nesaturované zóny horninového prostředí vypracování souhrnné závěrečné zprávy. Hlavním cílem projektovaných prací zahrnujících doprůzkum lokality, vybrání vhodných ISM a ověření aktuálního stavu kontaminace, je upřesnit ...

Poptávám polici na nápoje k chladničce značky Liebherr

Poptávám polici na nápoje k chladničce značky Liebherr

Poptávám polici na nápoje k chladničce značky Liebherr C 3923.

Pořízení trubkové závlahy firmou Bramko

Pořízení trubkové závlahy firmou Bramko

Dodávka rychlospojkového železného potrbního systému v tomto složení: 7020x Trubka rychlospojková 6 m, 2,75" potrubí, pozink, pevná rychlospojka, PN10 2520x Postřikovač plnokruhovy? mosazny? dvoutryskovy? , dostřik 16 m při 3 bar 2520x Navrtávka 1" na 2,75" potrubí, pozink 2520x Navrtávka 1" na 2,75" potrubí, pozink 2520x Napojení ...

RPS - Nymburk, Revitalizace panelového sídliště Drahelice - VII. etapa

RPS - Nymburk, Revitalizace panelového sídliště Drahelice - VII. etapa

Předmětem veřejné zakázky je zejména zajištění stavebních prací na rekonstrukci technicky nevyhovujících ploch ulic Karla Čapka a Mládežnické s důrazem na zklidnění ulic a bezbariérové řešení pěších zón v daném území, dále vybudování nových parkovacích míst podél stávajících komunikací pro snížení deficitu odstavných stání v dané lokalitě, terénní ...

Poptávám samici opice Malpy

Poptávám samici opice Malpy

Poptávám samici opice Malpy.

Poptávám televizor značky Philips

Poptávám televizor značky Philips

Poptávám televizor 22" Philips 22PFS4031.

Dynamický nákupní systém na nábytek 2017 -2019

Dynamický nákupní systém na nábytek 2017 -2019

Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému v předem neurčených nepravidelných intervalech odvislých zejména od provozních potřeb jednotlivých součástí zadavatele. Rovněž objemy jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému zadavatel předpokládá od jednotek až po desítky jednotek v ...

RÚ Kladruby - nákup robotického vybavení

RÚ Kladruby - nákup robotického vybavení

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání robotického systému, tedy přístroje pro robotický nácvik chůze pro dospělé a děti na běžícím pásu s volným pohybem pánve, jako dynamický nástroj pro nácvik chůze přístroje pro posturální kontrolu a trénink statické a dynamické stability, pro generování pertubace se software generující chybu dle fáze ...

(záznamy 1/25 z 55)  strana 1 / 3