Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Poptávám zdravotnické pomůcky

Poptávám zdravotnické pomůcky

Poptávám zdravotnické pomůcky surround ref839012, ochrana pokožky.

Rozšíření SV Vyškov, II. etapa, větev Švábenická, 1.stavba

Rozšíření SV Vyškov, II. etapa, větev Švábenická, 1.stavba

Předmětem veřejné zakázky je komplexní zhotovení díla s názvem: Rozšíření SV Vyškov, II. etapa, větev Švábenická, 1.stavba. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle PROJEKTU, POVOLENÍ a SMLOUVY.

Biocentrum LBC1 v k.ú. Kroužek

Biocentrum LBC1 v k.ú. Kroužek

Výsadba autochtonních (stanovištně přirozených, geograficky původních) dřevin, místy doplněných výsadbami lokálně vhodných sortimentů dřevin. Cílovým stavem zakládaných prvků s plošnými výsadbami dřevin jsou zpravidla lesní (v menší míře i doplňující nelesní) ekosystémy, jejichž primárním účelem je zvýšení ekologické stability území a jeho ...

Ultrazvukový přístroj

Ultrazvukový přístroj

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného ultrazvukového přístroje (dále jen „zařízení“) a provedení souvisejících dodávek a služeb dle specifikace uvedené v příloze č. 2 (technická specifikace) a příloze č. 4 zadávací dokumentace (vzor kupní smlouvy).

Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín – DSP, PDPS

Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce trolejbusové vozovny Komín – DSP, PDPS

Předmětem veřejné zakázky vypracování samostatné projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a vypracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně geodetického zaměření. - Zajištění stavebně technických průzkumů stávajících konstrukci v potřebném rozsahu - Zpracování PD, stavební povolení, jejichž součástí je zpracování všech ...

Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)

Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)

Předmětem zakázky je zpracování Projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Sestava fluorescenčních mikroskopů s využitím v buněčné biologii

Sestava fluorescenčních mikroskopů s využitím v buněčné biologii

Předmětem této zakázky je sestava dvou fluorescenčních mikroskopů s využitím v buněčné biologii, která zahrnuje fluorescenční a fluorescenční konfokální mikroskopy s pokročilou hardwarovou a softwarovou konfigurací. Mikroskopy musí plnit univerzální funkci a zajišťovat velice široký rozsah aplikací v oblastech buněčné biologie, v oblasti tkáňového ...

Klávesové nástroje I.

Klávesové nástroje I.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 14 ks klávesových nástrojů pro účely výuky na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

Ultrazvukový přístroj

Ultrazvukový přístroj

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného ultrazvukového přístroje (dále jen „zařízení“) a provedení souvisejících dodávek a služeb dle specifikace uvedené v příloze č. 2 (technická specifikace) a příloze č. 4 zadávací dokumentace (vzor kupní smlouvy).

Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří II.

Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří II.

Předmětem plnění veřejné zakázky je nástavba, přístavba a rekonstrukce budovy gymnázia.

Poptáváme dodávku kartáčů

Poptáváme dodávku kartáčů

Poptáváme 10 ks kartáčů viz. příloha, délka je 83 cm, chlupy jsou dlouhé 5 cm a umělá hmota má na šířku 4 cm.

Poptávám spací nástavbu na nákladní automobil

Poptávám spací nástavbu na nákladní automobil

Poptávám spací nástavbu na nákladní automobil značky IVECO.

III/39613 Drnholec průtah - studie, DSP/PDPS, SP, IČ, AD

III/39613 Drnholec průtah - studie, DSP/PDPS, SP, IČ, AD

Předmětem zakázky je zpracování studie, projektové dokumentace (ve stupni DSP, PDPS, SP) včetně souvisejících průzkumů a doplňující diagnostiky vozovky. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního povolení na uvedenou akci; dále je součástí ocenění ...

Zhotovitel stavby – Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace

Zhotovitel stavby – Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - Kopčany“ spočívající ve výstavbě obloukového mostu a zpevněné cyklostezky v k. ú. Mikulčice, v k. ú. Moravská Nová Ves a v k. ú. Kopčany a související činnosti.

II/408 Valtrovice, průtah – aktualizace DSP/PDPS, SP, IČ, AD

II/408 Valtrovice, průtah – aktualizace DSP/PDPS, SP, IČ, AD

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace, ve stupni DSP/PDPS, SP, včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je také inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního povolení na uvedenou akci. Dále je součástí ocenění výkonu autorského dozoru (AD) při vlastní ...

Výstavba IV. etapy skládky

Výstavba IV. etapy skládky

Předmětem veřejné zakázky je komplexní zhotovení díla s názvem: Výstavba IV. etapy skládky. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle projektu a smlouvy. Při provádění prací bude zhotovitel povinen respektovat provozní řád. Předmět veřejné zakázky (předmět díla podle smlouvy) je ...

II/152 Modřice, protihluková stěna – přepracování stávající DSP na DÚR/DSP

II/152 Modřice, protihluková stěna – přepracování stávající DSP na DÚR/DSP

Trasa silnice II1/52 prochází katastrálním územím obce Modřice v zastavěné části s obytnou nízkopodlažní zástavbou. Vzdálenost nejbližší chráněné zástavby od krajního jízdního pruhu je pouze cca 7 m. Stávající hluková zátěž z dopravy u nejblíže umístěné zástavby přesahuje, v noční i denní době, nejvyšší přípustné limity pro hluk v chráněném ...

II/380 Hovorany - Mutěnice - DSP/PDPS, SP, IČ, AD

II/380 Hovorany - Mutěnice - DSP/PDPS, SP, IČ, AD

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace (ve stupni DSP/PDPS, SP) dle Investičního záměru zpracovaného firmou PIS Pechal,s.r.o.,Lidická 42, 602 00, Brno. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního povolení na uvedenou akci; dále je ...

Přístroj pro masivně paralelní sekvenování

Přístroj pro masivně paralelní sekvenování

Průběžné dodávky operačních setů

Chvalkovický potok, Uhřice, km 1,000 – 1,600 – úprava koryta

Chvalkovický potok, Uhřice, km 1,000 – 1,600 – úprava koryta

Dílem se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména v úpravě stávajícího toku, tj. stabilizaci dna a břehů.

Technologická obnova operačních sálů ve FN Brno ve čtyřech etapách – operační světla

Technologická obnova operačních sálů ve FN Brno ve čtyřech etapách – operační světla

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka operačních světel, kamer do světel a operačních stolů včetně příslušenství do Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku.

Poptávám tříramenné stahováky

Poptávám tříramenné stahováky

Poptávám cenovou nabídku na tříramenné stahováky.

Bolometr 1.6K pro elipsometrii

Bolometr 1.6K pro elipsometrii

Předmětem zakázky je 1.6 K bolometr pro velmi citlivou detekci infračerveného záření ve vzdáleném infračerveném a terahertzovém oboru 15 um-1000 um. Zařízení musí pracovat na velmi nízké teplotě 1.6K dosažené čerpáním kapalného helia a tím dosahuje velmi vysoké citlivosti. Požadován je také upgrade 4.2 K bolometru, který je v současnosti ...

FTIR spektrometr s homogenním svazkem

FTIR spektrometr s homogenním svazkem

Předmětem zakázky je infračervený fourierovský spektrometr, který má homogenní děliče svazku kruhového průřezu a dodává homogenní svazek. Toto je potřeba pro správnou kalibraci úhlů v elipsometrickém měření. Spektrometr bude schopný měření v rozsahu 30- 30 000 cm-1 a bude substituovat současný spektrometr používaný u elipsometru do vzdálené ...

Poptávám sací hubici na vysavač znakčy Rowenta

Poptávám sací hubici na vysavač znakčy Rowenta

Poptávám sací hubici na vysavač ROWENTA SILENCE FORCE EXTREME COMPACT.

(záznamy 1/25 z 78)  strana 1 / 4