Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Poptávám stromek višně

Poptávám stromek višně

Poptávám stromek višně, raději nějaká sladší odrůda a chtěl bych znát cenu. Předem děkuji za odpověď. B. Janeček

Technický upgrade databázových serverů

Technický upgrade databázových serverů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kusů serverů pro Fakultu informatiky Masarykovy univerzity. Dodávka zahrnuje dopravu na místo plnění a poskytování servisní podpory po celou dobu záruční lhůty.

Pořízení nového informačního systému Servicedesk

Pořízení nového informačního systému Servicedesk

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku informačního systému Servicedesk, portálového řešení (DMS), informačního systému pro evidenci a správu IT majetku (Asset management) a potřebného HW/SW pro Město Boskovice za podmínek stanovených těmito zadávacími podmínkami a technickou specifikací. Součástí plnění předmětu veřejné ...

II/379 Tišnov – Drásov, II. et. Tišnov, Ul. Brněnská

II/379 Tišnov – Drásov, II. et. Tišnov, Ul. Brněnská

Předmětem zakázky je rekonstrukce silnice II/379 vedoucí ul. Brněnská, která tvoří část průtahu města Tišnova v délce 1040m a silnice II/377 v délce 48m. Součástí stavby je úprava křižovatky u Humpolky – Brněnská – Dvořákova a křižovatky U Pily. Součástí stavby je rekonstrukce komunikací, výstavba pruhů BUS zastávek včetně příslušných přeložek ...

Babice u Rosic - oprava ulice Nová

Babice u Rosic - oprava ulice Nová

Předmětem veřejné zakázky je oprava místní komunikace v ulici Nová. Napojení opravované komunikace je na stávající krajské silnice ve správě SÚS JMK. Je navržena obousměrná silnice v délce 534,11 m a kusá větev (B) v délce 34 m ze zámkové dlažby, pouze napojení na krajské silnice je řešeno asfaltobetonovým krytem. Dále je předmětem vybudování ...

Rozšiřující modul vakuového komparátoru – load lock systém

Rozšiřující modul vakuového komparátoru – load lock systém

Předmětem zakázky je: 1) Dodávka rozšiřujícího modulu vakuového hmotnostního komparátoru, tzv. load-lock systému s komorou pro vakuové pouzdro vč. 3 ks, příp. 4 ks přípravků pro uložení závaží 2) Instalace a zprovoznění systému v místě plnění vč. demontáže původního load-lock systému, integrace a nastavení nového load-lock systému do stávající ...

CO2 operační laser

CO2 operační laser

Předmětem veřejné zakázky je dodávka CO2 operačního laseru. Součástí dodávky je taktéž doprava zboží na místo plnění a veškeré další činnosti podmiňující uvedení zboží do provozu a jeho řádnou funkčnost, a to zejména: instalace, uvedení do provozu a odstranění vzniklých odpadů a obalů včetně instruktáže a záznamu o ní, vstupní revize a ...

Poptávám náhradní díl na vůz Lada Niva

Poptávám náhradní díl na vůz Lada Niva

Poptávám střední a zadní díl výfuku na vůz Lada Niva, 21214, 1,7, r.v. 2006. Jaká je cena nových výrobků a jaká je cena bazarová.

Poptávám uložení zeminy, asfaltové kry

Poptávám uložení zeminy, asfaltové kry

Poptávám zpracování cenové nabídky na akci v Břeclavi. Jedná se mi o uložení zeminy cca 500tun. Asfalt – kry cca 400tun. Moc děkuji a hezký den přeji.

Poptávám 200 ks svatebních koláčků

Poptávám 200 ks svatebních koláčků

Poptávám svatební koláčky, cca 200 ks.

VD Letovice, rekonstrukce VD - PD pro stavební řízení a PD pro provedení stavby

VD Letovice, rekonstrukce VD - PD pro stavební řízení a PD pro provedení stavby

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby pro akci „VD Letovice, rekonstrukce VD“, včetně vypracování matematického modelu, související inženýrské činnosti, dále zpracování plánu BOZP a pozdější výkon autorského dozoru při provádění stavby dle zpracované projektové ...

Konfokální a rastrovací elektronový mikroskop - rozděleno na části, opakované řízení

Konfokální a rastrovací elektronový mikroskop - rozděleno na části, opakované řízení

v části 1: konfokální mikroskop v části 2: rastrovací elektronový mikroskop Předmětem veřejné zakázky je dodávka zboží uvedeného podrobně v předmětné technické specifikaci uvedené v přílohách č. 1a a 1b Výzvy k podání nabídek a v souladu s dalšími požadavky zadavatele dle zadávacích podmínek.

Posklizňová linka Bořitov

Posklizňová linka Bořitov

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka technologie posklizňové linky (čistička, dopravní cesty, sila) včetně souvisejících stavebních prací.

Poptávám vytěžovací přepravu sena

Poptávám vytěžovací přepravu sena

Poptávám vytěžovací přepravu cca 40 balíků sena, průměr 125 cm z Hronov, Žabokrky okres Náchod do Žabčice (Brno-venkov) termín přepravy - co nejdříve. Děkuji.

Přesun provozů a přesun sídla z Okružní 25 do areálu PŠ, Špitálka 6, Brno

Přesun provozů a přesun sídla z Okružní 25 do areálu PŠ, Špitálka 6, Brno

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nezbytné projektové a inženýrské činnosti včetně autorského dozoru pro realizaci investičního záměru investora pod názvem "Přesun provozů a přesun sídla z Okružní 25 do areálu PŠ, Špitálka 6, Brno". Rozsah tohoto záměru vychází z odsouhlasené "Studie proveditelnosti přesunu provozů a přesunu sídla z ...

Technická opatření k posílení kybernetické bezpečnosti KVOP

Technická opatření k posílení kybernetické bezpečnosti KVOP

Předmětem veřejné zakázky je realizace technických opatření v Kanceláři veřejného ochránce práv podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, resp. vyhlášky č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení ...

Elektrodynamický stroj pro únavové zkoušky

Elektrodynamický stroj pro únavové zkoušky

Dodávka nového universálního lineárně-torzního elektrodynamického stroje pro únavové zkoušky.

FEKT – osciloskopy

FEKT – osciloskopy

Předmětem této zakázky je vybavení Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií různými osciloskopy pro měření napěťového signálu. S ohledem na předmět plnění je tato zakázka rozdělena na 4 části v souladu s § 35 ZZVZ. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na libovolný počet částí zakázky nebo na všechny části zakázky. část 1 zakázky – ...

FEKT – multimetry

FEKT – multimetry

Předmětem této zakázky je vybavení Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií různými multimetry pro měření při laboratorní výuce. S ohledem na předmět plnění je tato zakázka rozdělena na 2 části v souladu s § 35 ZZVZ. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na libovolnou část zakázky nebo na obě části zakázky. část 1 zakázky – Multimetry ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Bojanovice a v k.ú. Křepice u Hustopečí

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Bojanovice a v k.ú. Křepice u Hustopečí

Zpracování 2 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) ve vymezených katastrálních územích, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Tyto 2 návrhy KoPÚ jsou samostatnými částmi, zadávanými společně v rámci jedné veřejné zakázky - Část 1: KoPÚ v k.ú. Horní ...

Pracoviště vytloukání forem a regenerace formovací směsi

Pracoviště vytloukání forem a regenerace formovací směsi

Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace zařízení pro snížení prašnosti provozu pracoviště vytloukání forem a regenerace formovací směsi. Hlavním cílem úprav v rámci veřejné zakázky je snížení fugitivních emisí produkovaných při provozu stávajících technologií slévárny zadavatele. Vzhledem ke skutečnosti, že PM2,5 se chovají jako plyny a v ...

Digitárium 2.0

Digitárium 2.0

Předmětem této veřejné zakázky je provedení díla spočívajícího zejména v dodávce a instalaci komplexního, interaktivního digitálního a audiovizuálního projekčního systému, včetně všech přídavných zařízení, dodávka pořadů, vč. příslušných licencí, dodávka a instalace produkčního systému. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně ...

II/380 Hodonín most 380-020

II/380 Hodonín most 380-020

Předmětem stavby je rekonstrukce mostu ev. č. 380-020 v intravilánu města Hodonín. Most se nachází na silnici č. II/380 a přemosťuje silnici I/55. Bude provedena výměna nosné konstrukce a úpravy spodní stavby. Délka úpravy komunikace je 139,5 m vč. vozovky na mostě. Předmětem veřejné zakázky jsou i související geodetické a projekční práce.

FN Brno modernizace onkogynekologického centra II

FN Brno modernizace onkogynekologického centra II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických prostředků včetně příslušenství do Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, Pracoviště dětské medicíny, Pracoviště reprodukční medicíny.

Bell Piston Prover 2

Bell Piston Prover 2

Předmětem zakázky je: 1) Dodávka primárního etalonového zařízení pro měření průtoku plynů na principu Bell Piston Prover doplněného o sekundární část s blokem/bloky dýz s kritickým režimem proudění. Základní parametry primární části: Rozsah průtoku: min. 0,002 m3/h až 2 m3/h Celková nejistota měření: U(k=2) menší nebo rovna 0,08 % Základní ...

(záznamy 1/25 z 95)  strana 1 / 4