Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Požární kontejnerový nosič

Požární kontejnerový nosič

Předmětem veřejné zakázky je pořízení 2 ks požárního kontejnerového nosiče s hydraulickým nakládacím jeřábem, dle požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, zejména v technické specifikaci.

Poptáváme výrobu plastové transparentní nádoby pro sběr plastových víček

Poptáváme výrobu plastové transparentní nádoby pro sběr plastových víček

Poptáváme výrobu plastové transparentní nádoby pro sběr plastových víček v naší firmě ve Šlapanicích. Nádoba by měla být kulatá či oválná o průměru cca 60 cm a na výšku 100 cm. Prosím o zaslání ceníku a informací, které mohu předat svému nadřízenému. V příloze je fotografie, jak by zhruba nádoba mohla vypadat. Předem děkuji za informace a přeji ...

Poptávám opravu zahradní techniky

Poptávám opravu zahradní techniky

Poptávám opravu zahradní techniky Tera. Vadná spojka, popřípadě GO.

Modulární maskovací souprava M-BF-KOVŠ+KOVS letní a zimní verze

Modulární maskovací souprava M-BF-KOVŠ+KOVS letní a zimní verze

Předmětem zakázky je dodávka nových a nepoužitých modulárních maskovacích souprav —BF-KOVŠ+KOVS letní a zimní verze na podvozkové platformě PANDUR. Podrobněji je předmět zakázky specifikován v zadávací dokumentaci.

Nákup spotřebního materiálu na analýzy DNA pro laboratoř OKTE

Nákup spotřebního materiálu na analýzy DNA pro laboratoř OKTE

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup spotřebního materiálu na analýzy a zpracování vzorků DNA pro genetickou laboratoř OKTE.

Golimumab

Golimumab

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.

SF6 normálový kondenzátor

SF6 normálový kondenzátor

Předmětem této zakázky je kondenzátor 50 nebo 100 pF, pro maximální provozní napětí 300 kV, který bude sloužit jako kapacitní normál pro můstková měření, s příslušenstvím pro připojení ke střídavému zkušebnímu zdroji Hipotronics 300 kV 1A a k elektronickému můstku Tettex 2840. S oběma zařízeními musí být požadovaný normálový kondenzátor plně ...

Rychlý zásahový automobil

Rychlý zásahový automobil

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks RZA (rychlých zásahových automobilů), které budou mít lepší technické parametry než stávající RZA – výkon motoru, stabilitu podvozku, bezpečnost osádky, výkonnější hydraulické vyprošťovací zařízení. Více v zadávacích podmínkách.

Architektonická užší jednofázová projektová soutěž o návrh Kreativní centrum Brno

Architektonická užší jednofázová projektová soutěž o návrh Kreativní centrum Brno

Předmětem soutěže je návrh umístění Kreativního centra Brno (dále jen KCB) do budovy bývalé Káznice na ulici Bratislavská. Návrh bude v rozsahu studie, při dodržení památkové ochrany stanovené Ministerstvem kultury a při dodržení podmínek zadavatele, s cílem optimálního využití stávajícího objektu pro umístění centra pro podporu kreativních ...

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4: činnosti správce stavby, TDI a koordinátora BOZP

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4: činnosti správce stavby, TDI a koordinátora BOZP

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění činnosti správce stavby ve smyslu smluvních podmínek FIDIC, zajištění výkonu inženýrské, investorské činnosti včetně výkonu trvalého technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to vše při realizaci stavby "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa ...

Materiál pro endoskopický odběr žil

Materiál pro endoskopický odběr žil

Průběžné dodávky materiálu pro endoskopický odběr žil po období 4 let (předpokládaný odběr 416 kusů).

Velkokapacitní požární cisterna pro JSDH Senetářov

Velkokapacitní požární cisterna pro JSDH Senetářov

Dodávka velkokapacitní nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové hašení), v modifikaci pro šest osob a hmotnostní třídy S, včetně příslušenství. CAS bude dodána dle technické specifikace ...

Hledáme myčku pro nákladní vozidla

Hledáme myčku pro nákladní vozidla

Hledáme myčku pro nákladní vozidla naší společnosti poblíž dálnice Brno - Ostrava, také v okolí Uherského Hradiště a Přerova. Jedná se o mytí tahačů a cisternových návěsů. Dále potřebujeme provádět mytí ložných ploch cisteren, včetně desinfekce.

AC 1701 Hmotnostní detektor na bázi trojitého kvadrupólu ve spojení s kapalinovým chromatografem

AC 1701 Hmotnostní detektor na bázi trojitého kvadrupólu ve spojení s kapalinovým chromatografem

Předmětem veřejné zakázky je Hmotnostní detektor na bázi trojitého kvadrupólu ve spojení s kapalinovým chromatografem určený k vysoce účinné separaci, kvalitativní a kvantitativní analýze organických látek a biomolekul zejména metabolitů (tj. aminokyselin, organických kyselin, hormonů, vitamín), lipidů a peptidů. Minimální požadavky na předmět ...

Dynamický nákupní systém na dodávky informačních technologií

Dynamický nákupní systém na dodávky informačních technologií

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky informačních technologií. Jedná se o dodávky přenosných počítačů a tabletů v různých úpravách pro náročná prostředí a s různou odolností, o dodávky tiskáren, kresličů a dalších výstupních zařízení a skenerů jako vstupních zařízení. Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek ...

Kulturní dům Drnholec

Kulturní dům Drnholec

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem výstavby kulturního domu v Městysi Drnholec. Předmět zakázky je specifikován zadávací dokumentací, zejména pak projektovou dokumentací ve stupni DPS s názvem akce „Kulturní dům Drnholec“, která je přílohou zadávací dokumentace, včetně výkazu výměr. Zhotovitelem projektové dokumentace je Ing. ...

II/422 Ježov - Kyjov - DSP/PDPS, SP, IČ, AD

II/422 Ježov - Kyjov - DSP/PDPS, SP, IČ, AD

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení s náležitostmi dokumentace pro stavební povolení (ve stupni DSP/PDPS, SP) včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního povolení na uvedenou akci; ...

Hledáme dodavatele technologie reverzní osmózy

Hledáme dodavatele technologie reverzní osmózy

Pre arabskú spoločnosť v Bahrajne hľadáme dodávateľov technologie pre výstavbu reverznej osmozovej vody. Dôležite sú Vaše skúsenosti a know how. Jednanie formou B2B. Kontrakt na 4-5 rokov, 33 mil €. Banková Garancia - BD or SBLC. For the Arab society in Bahrain we are looking for suppliers of technology for the construction of a reverse osmosis ...

Poptáváme dodavatele nádrží pro chemický průmysl

Poptáváme dodavatele nádrží pro chemický průmysl

Hľadáme dodávateľov nádrži od 0,5 - 250 m3 pre chemický a petrochemický priemysel, čerpacie stanice pohonných hmôt, bitúmenové hospodárstvo, naftové a olejové hospodárstvo, technické plyny, priemyslové čističky odpadových vôd, tlakové nádoby z povrchovú úpravu pre arabskú spoločnosť v Bahrajne . Jednania formou B2B. Kontrakt Formou Bankova ...

Hledáme dodavatele hotelového a bytového textilu pro arabský trh

Hledáme dodavatele hotelového a bytového textilu pro arabský trh

Hľadáme dodávateľské firmy hotelového a bytového textilu , obrusy povlečenie ,plachty ,záclony , koberce a iné cca 50 mil/EUR pre výstavbu v Bahrajne. Kontrakt možný na 4 roky. Banková garancia BD -SBLC jednanie B2B

Poptáváme dodavatele technologie na výrobu plochého skla

Poptáváme dodavatele technologie na výrobu plochého skla

Pre arabského partnera v Bahrajne hľadáme dodávateľa technológie na výrobu plochého skla / Flat Glass / a izolačného dvoj a troj skla. Tovar je určený na arabsky trh Bahrain- . Kontrakt formou bankovej garancie BD-SBLC , rokovanie formou B2B

Hledáme dodavatele kanalizačního potrubního systému pro arabský trh

Hledáme dodavatele kanalizačního potrubního systému pro arabský trh

Pre zahraničného obchodného partnera - Bahrain -Katar- hľadáme dodávateľa na kanalizačný korigovaný potrubný systém z PVC-U, 15000m/rok. Kontrakt na 4 roky , Bankova garancia BD-SBLC. rokovanie formou B2B .

Poptáváme výstavbu železnice v Bahrajnu

Poptáváme výstavbu železnice v Bahrajnu

Pre arabskú spoločnosť v Bahrajne hľadáme dodávateľov pre výstavbu 105 km dlhej ľahkej železnice ..Dôležite sú Vaše skúsenosti a know how. Jednanie formou B2B. Kontrakt na 4-5 rokov, 153 mil €. Banková Garancia - BD or SBLC.

Papírové ručníky

Papírové ručníky

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky spotřebního materiálu bílých a zelených papírových ručníků a dále ručníků papírových v roli a utěrek v roli z netkaného textilu pro všechna pracoviště Fakultní nemocnice Brno podle potřeb zadavatele.

Sety operačního rouškování

Sety operačního rouškování

Průběžné dodávky operačních setů

(záznamy 1/25 z 105)  strana 1 / 5