Solární ohřev TUV s přitápěním

Solární ohřev TUV s přitápěním

ohřev TUV pomocí solární elektřiny

Ekologizace teplárny Trmice

Ekologizace teplárny Trmice

Předmětem zakázky je dodání a montáž kompletního systému pro snížení emisí NOx, SO2 a Hg ve spalinách vstupujících do komína K2. Součástí je provedení souvisejících demontážních a montážních činností v oblasti strojní, stavební, elektro a MaR, úspěšné provedení požadovaných vyzkoušení, zkušebního provozu včetně garančních měření/testů a prokázání ...

Ekologizace teplárny Trmice

Ekologizace teplárny Trmice

Předmětem zakázky je dodání a montáž kompletního systému pro snížení emisí NOx, SO2 a Hg ve spalinách vstupujících do komína K2. Součástí je provedení souvisejících demontážních a montážních činností v oblasti strojní, stavební, elektro a MaR, úspěšné provedení požadovaných vyzkoušení, zkušebního provozu včetně garančních měření/testů a prokázání ...

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu města Roudnice nad Labem

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu města Roudnice nad Labem

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu města Roudnice nad Labem, jejímž obsahem je modernizace a bezbariérové řešení krytého bazénu, snížení energetické náročnosti budovy, dodávku technologie pro úsporu energie a rekonstrukci malého bazénu. V rámci modernizace a bezbariérové řešení krytého bazénu ...

Poptávám realizaci solárních panelů pro ohřev vody

Poptávám realizaci solárních panelů pro ohřev vody

Poptávám zhotoví solárních panelů pro ohřev užitkové vody na střechu rodinného domku, včetně projektu a vyřízení dotace pro zelenou úsporám.Vytápění podlahové,plynovým kotlem v patře jsou radiátory.Jedná se o patrový domek 1+4, zastavěná plocha cca 90m.v Podbořanech okr. Louny.Cenovou nabídku určitě uvítám. Děkuji Stehlík

Regranulační linka a prací linka

Regranulační linka a prací linka

Předmětem zakázky jsou tyto samostatné stroje a zařízení: 1 ks regranulační linka, 1 ks prací linka

Instalace technologie DeNox - K15+K17+K18+K19

Instalace technologie DeNox - K15+K17+K18+K19

Předmětem plnění díla je snížení emisí NOx z kotlů K15, K17, K18, K19 metodou SNCR s použitím roztoku močoviny. Celé dílo bude realizováno formou „na klíč“. Součástí plnění bude zejména: • kompletní projektové a dodavatelské dokumentace • zajištění geologického průzkumu místa nové stavby, • hmotné dodávky celých technologických zařízení, • ...

Regranulační linka a prací linka

Regranulační linka a prací linka

Předmětem zakázky jsou tyto samostatné stroje a zařízení: 1 ks regranulační linka, 1ks prací linka

Zpracování odpadního skla – GLASS STONE

Zpracování odpadního skla – GLASS STONE

PPředmětem je vybudování recyklační linky na zpracování skleněného odpadu povahy komunální či podobného komunálního odpadu, zařazené do kategorie odpadů skupiny 20 - komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru - složka 20 01 02 sklo a skupiny 15 - odpadní obaly, ...

Provozovna na recyklaci plastů Ústí n. L.

Provozovna na recyklaci plastů Ústí n. L.

Dodávka 1 ks třídící linky odpadů s příslušenstvím a podávacím dopravníkem, 1 ks mycí linky s aglomeračním mlýnem a peletizačním zařízením, 1 ks linky na výrobu plastového aglomerátu, 1 ks teleskopického manipulátoru s příslušenstvím. Přesná specifikace předmětu zakázky včetně množství a rozsahu je definována v Zadávací dokumentaci.

Ekologizace zdroje Teplárna Chomutov

Ekologizace zdroje Teplárna Chomutov

Předmětem výběrového řízení je provést kompletní, řádně a včas zhotovené a provozuschopné funkční dílo "Ekologizace zdroje teplárna Chomutov", které zahrnuje zejména: - Zpracování dokumentace realizace stavby. - Realizace zařízení DENOx u kotle K1 - Retrofit kotle K3, realizace nového práškového granulačního kotle. - Realizace výstavby ...

Pořízení vybavení sběrného dvora v Duchcově

Pořízení vybavení sběrného dvora v Duchcově

Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky. Předmětem dodávky je drtič velkoobjemového komunálního odpadu a smykový nakladač.

Pořízení vybavení sběrného dvora v Duchcově

Pořízení vybavení sběrného dvora v Duchcově

Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky. Předmětem dodávky je drtič velkoobjemového komunálního odpadu a smykový nakladač.

Instalace solárních systémů pro ohřev teplé vody na objektech Denního stacionáře

Instalace solárních systémů pro ohřev teplé vody na objektech Denního stacionáře

Předmětem veřejné zakázky je montáž a dodávka fototermické technologie pro přípravu teplé vody, která bude instalována na Denním stacionáři a Domově pro seniory v Chomutově. Konkrétně se jedná o dodávku fototermických trubicových kolektorů, včetně roznášecí pozinkované ocelové konstrukce, které budou umístěny na ploché střeše objektu. Součástí ...

Předčištění oplachových vod a separace pevných částí z odpadních vod před nátokem na ČOV

Předčištění oplachových vod a separace pevných částí z odpadních vod před nátokem na ČOV

Neveřejná zakázka (dle pravidel Programu rozvoje venkova ČR) na dodávku strojních zařízení na předčištění oplachových vod a separaci pevných částí z odpadních vod před nátokem na čistírnu odpadních vod (ČOV) - vibračního separátoru a zařízení na vyseparování pevného kalu.

Aerobní fermentor

Aerobní fermentor

Dodávka 1ks Aerobního fermentoru . Zařízení pro řízené, intenzivní, aerobní, termofilní zpracování biologicky rozložitelných odpadů v uzavřeném prostoru.

Zkvalitnění nakládání s odpady ve společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Zkvalitnění nakládání s odpady ve společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Dodávka mobilní recyklační technologie a potřeb, souvisejících s provozováním mobilní recyklační technologie

FVE na budovách města Roudnice nad Labem

FVE na budovách města Roudnice nad Labem

Předmětem plnění VZ je dodávka technologie FVE, která bude umístěna na střechách nemovitostí zadavatele, resp. též nemovitostí svěřených do správy zadavatele, a související služby (montáž a pojištění této technologie apod., viz též obchodní podmínky uvedené dále) vč. zabezpečení jejich financování a zpracování podkladů statika. Bližší specifikace ...

Poptáváme fotovoltaický článek

Poptáváme fotovoltaický článek

potřebujeme koupit fotovoltaický článek na chatu. Bude připojena lednice, televize a svícení. Na chatu jezdíme 2x měsíčně. V zimě vůbec. Prosím o nabídku. díky

Poptáváme fotovoltaickou elektrárnu

Poptáváme fotovoltaickou elektrárnu

Hledám dodavatele komletní fotovoltaické elektrárny na střechu svého rodinného domku.Využitelná plocha sedlové střechy o sklonu 27 stupňů je 140m čtverečných.Poptávám firmu která zajistí komletní servis,včetně návrhu -projektu,montáže ,financování,vyřízení licence atd.

Poptávám realizaci solárního systému v RD

Poptávám realizaci solárního systému v RD

Poptávám návrh, realizaci pro fotovoltanické panely pro rodinný dům, výkon kolem 5kWp, kompletní celou realizaci na klíč.

Poptávám domácí ČOV

Poptávám domácí ČOV

Poptávám domácí čističku odpadních vod. Umístění bude v obci Panenský Týnec, okr. Louny.

(záznamy 1/22 z 22)  strana 1 / 1