Úspory energie ve společnosti PALFRIG OSTRAVA s.r.o.

Úspory energie ve společnosti PALFRIG OSTRAVA s.r.o.

Předmětem zakázky je celkem 4 částí: 1) Výměna vrat 2) Výměna stávajících zářivek za úsporné žárovky 3) Oprava a zateplení střechy panely DACH typu PLECH/PIR/PLECH o sile 60 mm s povrchovou úpravou RAL 9002/9002 včetně montáže 4) Pořízení a instalace FVE o výkonu 10 kWp na střechu výrobní haly budovy na parcele 510/5 v KÚ Stará Ves nad ...

Poptávám dodávku čističky dešťové vody

Poptávám dodávku čističky dešťové vody

Poptávám čističku deštové vody, změna deštové vody na pitnou vodu. Jedna se o chatovou oblast bez možností připojit se na vodovodní řád.

Snížení energetické náročnosti administrativní budovy Beskydské stavební a.s.

Snížení energetické náročnosti administrativní budovy Beskydské stavební a.s.

Stavební a montážní práce zahrnující výměnu oken, střešní krytiny, zateplení podstřešního prostoru, provedení fasádního nátěru a dodávku a montáž fotovoltaických panelů na střechu objektu.

Dodávka a instalace fotovoltaického systému

Dodávka a instalace fotovoltaického systému

Předmětem výběrového řízení je dodávka a instalace fotovoltaického systému o výkonu 22,4 kWp, který je umístěn na ploché střeše administrativního objektu v Žabni č.p.203. Podrobná specifikace předmětu zakázky je uvedena v Zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

Poptávám servis solárních panelů

Poptávám servis solárních panelů

Poptávám doplnění nemrznoucí směsi (cca 15 až 20 litrů) do solárních panelů.

Výstavba třídící linky vybraných odpadů

Výstavba třídící linky vybraných odpadů

dodávka a stavební práce vztahující se k výstavbě třídící linky vybraných odpadů do provozovny společnosti TSR Czech Republic s.r.o. v Ostravě

Výstavba třídící linky vybraných odpadů

Výstavba třídící linky vybraných odpadů

dodávka a stavební práce vztahující se k výstavbě třídící linky vybraných odpadů do provozovny společnosti TSR Czech Republic s.r.o. v Ostravě

Zvýšení účinnosti systému KVET – lokalita ČSM

Zvýšení účinnosti systému KVET – lokalita ČSM

Cílem výběrového řízení je zajistit zakázku pod názvem "Zvýšení účinnosti systému KVET – lokalita ČSM". Předmětem výběrového řízení je přemístění stávající kogenerační jednotky typu MWM TCG 2020V12 v.č. 2210641, (dále jen KGJ) o výkonu 1,2MWe/1,3MWt z lokality Lazy na lokalitu ČSM, při dodržení stávajících technických parametrů jednotky v místě ...

Poptávám solární systém na ohřev vody

Poptávám solární systém na ohřev vody

Poptávám solární systém na ohřev užitkové vody.

Modernizace hasicí věže koksárenských baterií č. 1+2

Modernizace hasicí věže koksárenských baterií č. 1+2

Předmětem plnění je modernizace a ekologizace technologie hašení koksu umožňující dosažení snížení úletu tuhých znečišťujících látek (TZL) na hodnotu pod 18 g/tCKS na hasicí věži u koksárenských baterií, která je vybavena mokrou metodou hašení koksu. Dalším cílem je optimalizace technologie pro podmínky ostravských koksárenských baterií s ...

Využití spalování biomasy v centrálním zásobování teplem ve Frýdlantu nad Ostravicí

Využití spalování biomasy v centrálním zásobování teplem ve Frýdlantu nad Ostravicí

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu kotelny a opravu stávajícího vedení tepla. V rámci stavby bude provedena demontáž stávajících nefunkčních rozvodů a zařízení včetně kotle „K4“ a to jak uvnitř objektu, tak i ve venkovním obezděném prostoru pro ventilátory vč. demontáže betonových výsypek, betonových sloupů a ...

Využití spalování biomasy v centrálním zásobování teplem ve Frýdlantu nad Ostravicí

Využití spalování biomasy v centrálním zásobování teplem ve Frýdlantu nad Ostravicí

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu kotelny a opravu stávajícího vedení tepla. V rámci stavby bude provedena demontáž stávajících nefunkčních rozvodů a zařízení včetně kotle „K4“ a to jak uvnitř objektu, tak i ve venkovním obezděném prostoru pro ventilátory vč. demontáže betonových výsypek, betonových sloupů a ...

Pořízení recyklační linky na zpracování dřevního odpadu ve formě dřeva Ostravsko

Pořízení recyklační linky na zpracování dřevního odpadu ve formě dřeva Ostravsko

Dodávka a montáž recyklační linky na odpadní dřevo která ,bude zpracovávat dřevní odpad drcením na štěpku.Část tohoto dřevního odpadu-štěpky pak bude dále dodrcena na frakci vhodnou na briketování tj.cca 8mm a následně budou na briketovací lince vyrobeny brikety o průměru 80-90mm.Briketovací sekce by měla plynule navazovat na sekci ...

Stavební práce v areálu planetária Ostrava pro dokončení stavby

Stavební práce v areálu planetária Ostrava pro dokončení stavby

Předmětem stavebních prací nutných pro dokončení díla jsou: úpravy v areálových rozvodech vody vč. požární nádrže, doplnění ovládacích prvků oken a dveří, náhrada požárních rolet za požární prosklenou stěnu, úpravy v zapojení primárního okruhu TČ, úpravy rozvodů VZT a související stavební úpravy.

Kompostárna Hasal

Kompostárna Hasal

Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologického zařízení – traktor, biodrtič – míchač, vakovací zařízení s 10 ks vaků, teleskopický nakladač, měřící zařízení. Součástí dodávky je i instalace (pokud je třeba), vyzkoušení a uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy a doprava na místo určení. Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné ...

Stavební práce v areálu planetária Ostrava pro dokončení stavby

Stavební práce v areálu planetária Ostrava pro dokončení stavby

Předmětem stavebních prací nutných pro dokončení díla jsou: úpravy v areálových rozvodech vody vč. požární nádrže, doplnění ovládacích prvků oken a dveří, náhrada požárních rolet za požární prosklenou stěnu, úpravy v zapojení primárního okruhu TČ, úpravy rozvodů VZT a související stavební úpravy.

Poptávám realizaci solárních kolektorů, vč. dokumentace k dotaci

Poptávám realizaci solárních kolektorů, vč. dokumentace k dotaci

Poptávám firmy na zpracování, vyřízení dokumentace a následně realizaci solárních kolektorů - Program Nová Zelená úsporám - dotace na solární kolektory od 1.4.2014. Jedná se o 2 rodinné domy v okrese Opava.

Stavební práce v areálu planetária Ostrava pro dokončení stavby

Stavební práce v areálu planetária Ostrava pro dokončení stavby

Předmětem stavebních prací nutných pro dokončení díla jsou: úpravy v areálových rozvodech vody vč. požární nádrže, doplnění ovládacích prvků oken a dveří, náhrada požárních rolet za požární prosklenou stěnu, úpravy v zapojení primárního okruhu TČ, úpravy rozvodů VZT a související stavební úpravy.

Stavební práce v areálu planetária Ostrava pro dokončení stavby

Stavební práce v areálu planetária Ostrava pro dokončení stavby

Předmětem stavebních prací nutných pro dokončení díla jsou: úpravy v areálových rozvodech vody vč. požární nádrže, doplnění ovládacích prvků oken a dveří, náhrada požárních rolet za požární prosklenou stěnu, úpravy v zapojení primárního okruhu TČ, úpravy rozvodů VZT a související stavební úpravy.

Snížení emisí VOC za pomoci regenerativního katalytického spalování a využití odpadního tepla

Snížení emisí VOC za pomoci regenerativního katalytického spalování a využití odpadního tepla

Předmětem této zakázky je dodávka a instalace (včetně zaučení a proškolení obsluhy) zařízení katalytické oxidační jednotky do výrobního provozu zadavatele na snížení emisí VOC a využití odpadního tepla ze stávající linky povrchových úprav – nanášení nátěrových hmot máčením, která je klasifikována dle platné legislativy jako vyjmenovaný zdroj ...

Navýšení kapacity a zlepšení ekologických parametrů kompostárny

Navýšení kapacity a zlepšení ekologických parametrů kompostárny

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a instalace nové technologie, která pomocí metody řízeného provzdušňování krechtů s odtahem vzdušniny přes biofiltr zajistí navýšení kapacity stávající kompostárny a její ekologizaci spočívající zejména ve snížení její zápašnosti. Technologie zaručí kapacitu kompostárny pro příjem biologicky rozložitelných ...

Odsíření a odprášení kotlů K14,K13,K12

Odsíření a odprášení kotlů K14,K13,K12

Cílem realizace zakázky je dosažení výstupních hodnot emisí SO2 na úroveň maximálně 190mg/Rm3 a tuhých znečišťujících látek (TZL) na úroveň maximálně 18 mg/Rm3 z kotlů jmenovitého výkonu 161 MWt spalující uhelné palivo a to výstavbou odsiřovací jednotky pro každý kotel zvlášť na bázi suché nebo polosuché vápenné aditivní metody v kombinaci s ...

Denitrifikace kotlů K14,K13,K12

Denitrifikace kotlů K14,K13,K12

Cílem realizace zakázky je dosažení výstupní hodnoty emisí NOx na úroveň maximálně 190 mg/Rm3 z každého kotle jmenovitého výkonu 161 MWt spalující černouhelné palivo a to kombinací realizace primárních a sekundárních opatření (s využitím technologie SNCR- u kotlů K14 a K13- předpokládáme maximální využití stávající nainstalované technologie SNCR,u ...

Poptávám fotovoltaický systém

Poptávám fotovoltaický systém

Potřeboval bych nějaké informace ohledně fotovoltaiky, jestli je nějaký systém na rodinný dům, a nějaký pro větší objekt. Prosím o informace ohledně cen systémů.

Dodávka a montáž fotovoltaického systému

Dodávka a montáž fotovoltaického systému

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku a montáž fotovoltaického systému za účelem výroby elektrické energie pro vlastní potřebu zadavatele, s prodejem přebytků do elektrické soustavy rozvodové sítě. Zadavatel má uzavřenou smlouvu s provozovatelem distribuční soustavy na připojení výrobny k distribuční soustavě vysokého napětí ...

(záznamy 1/25 z 45)  strana 1 / 2