Prvky zelenej infraštruktúry - MŠ Kalinovská 9, Košice

Prvky zelenej infraštruktúry - MŠ Kalinovská 9, Košice

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy objektov materskej škôlky Kalinovská 7, Košice umiestnenej na pozemku par. č. 3647, k. ú. Furča so zameraním na opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, na vybudovanie dažďových záhrad v areáli MŠ a zvyšovanie retenčnej schopnosti pôdy a zadržiavanie vody v pôde. Pre podrobnejší rozsah prác a dodávok je spracovaná projektová dokumentácia realizačného stupňa vypracovaná projektovou kanceláriou Progressum, s.r.o., Jenisejská 59, Košice pod názvom ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY A OPATRENIA NA ZMIERNENIE A PRISPÔSOBENIE SA NEPRIAZNIVÝM DÔSLEDKOM ZMENY KLÍMY MATERSKEJ ŠKÔLKY KALINOVSKÁ 939/9, KOŠICE. Kompletné projektové riešenie je delené do stavebných objektov:
časť E.1 ASR
časť Projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby
časť B-2 Statický posudok
časť Projektové energetické hodnotenie budovy
časť Ústredné vykurovanie
časť Elektroinštalácia (výmena osvetlenia) a bleskozvod
časť Záhradná architektúra (zelené strechy a dažďové záhrady)
časť Plán organizácie výstavby
V danom rozsahu je stavba povolená určeným stavebným úradom Obcou Bidovce Stavebné povolenie č.266/2020-Bi zo dňa 03.06.2020, právoplatné dňom 05.06.2020.

Predmetom tejto zákazky nie sú všetky časti projektového riešenia ale iba tieto vybraté časti:
1.zateplenie striech a realizácia vegetačných plochých striech (6 objektov - HP, MŠ 60- L1, MŠ 60- L2, DJ 35-P, DJ 35-L, Kočikáreň)
2.odvedenie dažďovej vody zo striech
3.bleskozvod
4.dažďové záhrady DZ1-DZ3 vrátane výsadby rastlín a vsakovacích vrtov
Veřejná zakázka vložena:
04.08.2022 08:26

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Mesto Košice

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
02.10.2022 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Mesto Košice

Zadavatel IČ:
00691135

Kontaktní osoba:
Ing. Andrea Milčevičová

Zadavatel telefon:
+421 556 419 592


Zadavatel web:
https://www.kosice.sk/

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45000000-7
Stavebné práce

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Systém řízení technologických procesů a elektro - návrh, dodávka i servis

Systém řízení technologických procesů a elektro - návrh, dodávka i servis

Společnost PROSPECT spol. s.r.o. se zabývá návrhem, dodávkou i servisem komponentů automatizační i řídící techniky, systémů, mechanizmů a strojů. Řídící systémy: - tvorba řídících systémů za použití programovatelných komponentů - realizace rozsáhlých řídících systémů a dispečinků Provozní rozvody silnoproudu: - rekonstrukce stávajících rozvoden nízkého a vysokého napětí - návrh a dodávka silnoproudých rozváděčů - realizace silnoproudých rozvodů ovládacích kabin strojírenských provozů - nasazování přepěťových ochran a otápění technologických potrubí Energetika: - návrh a realizace rozváděčů VN a trafostanic, včetně napojení na vysokonapěťové napájecí soustavy - výroba elektrické energie z kogeneračních jednotek - zajištění náhradního energetického zdroje pomocí bateriových zdrojů a dieselagregátů - dodávka kompenzačních rozváděčů pro řídící systémy - hlídání čtvrthodinového maxima - kompletní elektro dodávky pro bioplynové stanice včetně zprovoznění a dálkové správy Stavební elektroinstalace: - projektová dokumentace, dodávky a montáž stavební elektroinstalace provozních objektů, kancelářských budov, hal nebo provozoven - návrhy a dodávka napájecích rozvodů, vnitřního a venkovního osvětlení


Dodávka kioskové trafostanice na klíč, realizace VN přípojky. Kvalitní servis.

Dodávka kioskové trafostanice na klíč, realizace VN přípojky. Kvalitní servis.

Sháníte firmu co vám dodá na klíč kioskovou trafostanici? Firma S.G. CZ, spol. s r.o. Brno se specializuje převážně na dodávku betonových kiosků. Což je nejmodernější typ trafostanice. Stavba na klíč zahrnuje: -návrh nejvhodnějšího řešení pro danou konkrétní zakázku -zpracování projektové dokumentace a jejího odsouhlasení distribuční společností (ČEZ, E.ON) vlastní dodávku -uvedení do provozu -revizi. Samozřejmostí je zajištění realizace VN přípojky včetně dodávky realizační projektové dokumentace taktéž schválené distributorem elektrické energie (ČEZ, E.ON), pokud ji zákazník požaduje. Dále zajištění: -rychlý a kvalitní záruční i pozáruční servis, ať již formou servisních zásahů na bázi jednotlivých objednávek či dlouhodobých smluv. Vhodné pro zařazení do distribučních sítí pro napájení např. výrobních závodů, průmyslových zón, obytných lokalit, tak i pro vyvedení výkonu z různých výroben elektrické energie (fotovoltaických, větrných a malých vodních elektráren, bioplynových stanic apod.). Více informací na webových stránkách.


Vodoinstalace, topenářské práce, plynařské práce, servis chladící techniky

Vodoinstalace, topenářské práce, plynařské práce, servis chladící techniky

Hledáte spolehlivou firmu, která poskytuje instalatérské, topenářské, plynařské nebo chladírenské práce? Neváhejte oslovit společnost Jiřího Štodta se sídlem v Brně. V rámci vodoinstalací nabízíme: - hrubá příprava rozvodů a instalace veškerých komponentů - kompletace zařizovacích předmětů - cenová nabídka na míru a zdarma - servis a havárie NON-STOP. Veškeré topenářské práce: - veškeré topenářské práce - montáž, oprava tepelných čerpadel - cenová nabídka na míru a zdarma - servis a havárie NON-STOP. Veškeré plynařské práce: - montáž a spuštění kotlů - cenová nabídka na míru a zdarma - servis a havárie NON-STOP. Nabízíme servis chladicí techniky a gastronomických zařízení, klimatizační a vzduchotechnické práce. Neváhejte nás kontaktovat, v případě zájmu Vám zpracujeme cenovou nabídku zcela zdarma.


Voda, plyn, topení a kanalizace Vyškov – kompletní dodávka staveb a bohaté zkušenosti

Voda, plyn, topení a kanalizace Vyškov – kompletní dodávka staveb a bohaté zkušenosti

Na trhu působíme už více jak 30 let a dokážeme si poradit téměř s čímkoliv. Vyčistíme vodovod, kanalizaci nebo odpad, zařídíme kompletní dodávku staveb v oboru plyn, voda a kanalizace. Provádíme ruční výkopy a bourací práce a pomůžeme vám také s vyklízením objektů. Je toho opravdu mnoho co umíme. Kromě toho nabízíme příznivé ceny, a hlavně kvalitní služby. Podívejte se na naše webové stránky, kde naleznete aktuální ceník nebo nás kontaktujte na telefonním čísle. Těšíme se na vzájemnou spolupráci.


Vnitřní a venkovní elektromontáže do 1000 V – pracujeme s vlastní technikou

Vnitřní a venkovní elektromontáže do 1000 V – pracujeme s vlastní technikou

Disponujeme vlastní technikou, a to ve výškách až 42 m. Pracujeme pod napětím a zajištujeme pohotovostní a havarijní službu. Elektromontáže nízkého napětí do 1000 V poskytujeme městům, podnikům a obcím, ale nebráníme se také spolupráci s jinými společnostmi. Naši technologii stavebnicového systému můžeme rozšířit o moduly vizualizace řídícího systému, optické brány, funkce on-line řízení, automatickou kontrolu a ekonomický modul pro vyhodnocování nákladu. Neváhejte nás kontaktovat a pokud budete mít cestu kolem rovnou se u nás zastavte. Máme pobočku v Žitenicích u Litoměřic a budeme se těšit na vaši návštěvu.


Elektrotechnik, revize elektro - revizní technik elektrických zařízení, hromosvodů, rozváděčů v objektech třídy A

Elektrotechnik, revize elektro - revizní technik elektrických zařízení, hromosvodů, rozváděčů v objektech třídy A

Revize elektrozařízení je třeba provést v souladu s příslušeným zněním technických norem. V lokalitě Zlínský kraj působí jako elektrotechnik, revizní technik elektro Vladimír Pavelka z Uherského Hradiště. Objednejte si certifikovaného odborníka s oprávněním E2E na provádění revize elektrických zařízení, hromosvodů, rozváděčů v objektech třídy A. Elektrorevize provádíme v obytných domech, na stavbě, v továrně i v jiných objektech, vše dle platných technických norem - získáte platný doklad o provedené revizi a evidenci revidovaných elektrických zařízení.