Chodník, cyklochodník a cesta na Ulici Bučianska v Trnave
Členenie stavby na stavebné objekty: D.1 SPEVNENÉ PLOCHY D.1.1 hlavná cyklocestička D.1.2 prepojenie s univerzitou D.2 VEREJNÉ OSVETLENIE D.3 SADOVÉ ÚPRAVY Podrobnejšie je predmet obstarávania uvedený v súťažných podkladoch.
Kosenie verejnej zelene
Predmetom zákazy je kosenie verejnej zelene, dočisťovanie plôch, použitie techniky na zvoz zelene vo výmere 30 ha v intraviláne mesta a pomocné práce jednoduché a odborné. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Predmetom zákazky je vykonávanie vegetačných úprav na pozemkoch NDS
Predmetom zákazky je vykonávanie vegetačných úprav na pozemkoch NDS pre jednotlivé strediská správy a údržby diaľnic (ďalej len SSÚD) a strediská správy a údržby rýchlostných ciest (ďalej len SSÚR). Pod pozemkami NDS rozumieme predovšetkým odpočívadlá, areály stredísk, križovatky, kúžely mostov a mosty pre zver. Podrobné vymedzenie predmetu ...
Arboristika parku a areálu kaštieľa Rusovce
Predmetom zákazky je poskytnutie arboristických služieb orezu drevín, ktorých cieľom je formovanie drevín (výchovný rez), zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti stromov vhodným rezom (bezpečnostný, tvarovací, redukčný), zabezpečenie dlhodobej funkčnosti a dobrého zdravotného stavu drevín (zdravotný a udržiavací rez).
Poptáváme realizaci trávníku
Dobrý den, potřebovali bychom vyřešit trávník na zahradě 150-200 m2. Máme velkého psa, takže něco odolnějšího, aby tam nevznikaly holé plotny. Prosím o předběžný termín, kdy by bylo možné toto zrealizovat. Děkuji.
Založení zahrady, Německo
Potřebujeme založit a osázet zahradu v Tiefenbachu/Irlach - 93464, Německo.
Vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonice
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci stávajících objektů a přístavby polyfunkčního objektu, včetně přeložek inženýrských sítí, napojení komunikací, terénních a sadových úprav v Areálu Jinonice a s tím související projektová činnost spočívající ve zpracování Projektové dokumentace a poskytnutí ...
19014 - Kosení travních porostů v MSK
Jedná se o provedení kosení travních porostů podél silnic I. tříd, silnic pro motorová vozidla a dálnic II. třídy v Moravskoslezském kraji a pozemků v majetkové správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Ostrava, dále provedení ořezu keřů ve středním dělícím pásu. Kosením travních porostů (sečení trávy) se rozumí odstraňování travního porostu ...
Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ, Stará Ľubovňa
Riešené územie sa nachádza v zastavanej časti mesta Stará Ľubovňa, vo vnútroblokovom priestore bytových domov . V území sa nachádza vzrástla zeleň a kroviny, návrh rešpektuje vzrástlu zeleň, tak aby nedošlo k výrubu zdravých stromov. Obnovovaná plocha je verejne prístupná bez oplotenia. Terén pozemku má mierny sklon. Údržbu plochy zabezpečuje ...
Revitalizácia vnútrobloku Východná ulica, Trenčín - Juh
Predmetom zákazky sú stavebné práce, dodávka tovaru a poskytnutie služieb na Vnútrobloku Východná ulica na Sídlisku Juh a rieši komplexnú úpravu verejného priestranstva s novým komunikačným riešením a vybavením vnútrobloku. Stavba pozostáva zo stavebných objektov : SO 01 Spevnené plochy chodník SO 02 Verejné osvetlenie SO 03 Prekládka ...
Sil. I. tříd Pardubického kraje, sekání trávy, okres PCE
Sekání travních porostů kolem silnic I. tříd na okrese Pardubice dle zadání RD a přiloženého rozpočtu v období let 2019 – 2022 .
Sil. I. tříd Pardubického kraje, sekání trávy, okres ÚO
Sekání travních porostů kolem silnic I. tříd na okrese Ústí nad Orlicí dle zadání RD a přiloženého rozpočtu v období let 2019 – 2022 .
Sil. I. tříd Pardubického kraje, sekání trávy, okres SY
Sekání travních porostů kolem silnic I. tříd na okrese Svitavy dle zadání RD a přiloženého rozpočtu v období let 2019 – 2022.
Sil. I. tříd Pardubického kraje, sekání trávy, okres CR
Sekání travních porostů kolem silnic I. tříd na okrese Chrudim dle zadání RD a přiloženého rozpočtu v období let 2019 – 2022 .
Celoroční údržba silniční zeleně Brno - Žabovřesky
Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou služby. Předmětem služeb je zejména: • sečení travnatých ploch včetně úklidu chodníků a vozovek, • provádění podzimního výhrabu listí, • provádění probírky keřových porostů a stromů, odstranění výmladků, suchých větví, • provádění zimního a ...
Regenerace sídliště Vršovců – V. etapa
Předmětem stavby je regenerace veřejných ploch panelového sídliště, jež byly dosud využívány jako komunikace vozidlové a komunikace pro pěší, současně dochází k jejich reorganizaci. SO 01 Komunikace a parkovací stání SO 02 Chodníky Chodník k autobusové zastávce na ulici Novoveská Stavba zpevněné plochy pro odstavení kontejnerů Senior ...
Revitalizacia arealu VŠA pre zlepsenie kvality mestskeho prostredia
Predmetom zakazky je revitalizacia vysokoskolskeho arealu s dorazom na budovanie prvkov zelenej infrastruktury. Celkova plocha spevnenych ploch sa znizi, odstrani sa odkanalizovanie dazdovych vod z verejneho priestranstva, doplni sa vodny prvok fontany a doplni sa nova vysadba. Stavebne objekty su v nasledovnom cleneni: SO 01 SPEVNENE PLOCHY SO ...
Multifunkční hala
Výstavba nové multifukční sportovní haly s rozměry haly 60 x 36 x 12,5 m, konstrukce železobetonový montovaný skelet, zastřešení ocelovými příhradovými vazníky s purpanely, fasáda s polykarbonátovými deskami, v prostorách areálu výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích. Součástí plnění je realizace přípojek inženýrských sítí, komunikací, zeleně a ...
Všeobecná údržba v meste Prešov
Predmetom zákazky je zabezpečenie všeobecnej údržby v meste Prešov. Rozsah realizovaných služieb pozostáva z prevádzky a údržby mestských fontán, údržby a realizácie vlajkovej a slávnostnej výzdoby, údržby a prevádzkovania mestských hodín, údržby, výroby a prevádzky mestského mobiliáru a Mestského informačného systému, údržby a prevádzky výlepných ...
Květinová výzdoba a údržba stálé zeleně ve vybraných objektech zadavatele
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění květinové výzdoby, vč. aranžérských prací a údržba zeleně ve vybraných objektech zadavatele. Prostory objektů zadavatele, vč. prostor, které mívá zadavatel zapůjčeny, slouží jednak k běžnému provoznímu využití, ale též k pořádání různých reprezentativních a protokolárních akcí, jsou trvale vybaveny ...
Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem, I. Etapa – založení vegetačních prvků
Předmětem zakázky je revitalizace rozsáhlé plochy veřejné zeleně, která se nachází v centrální části města. Jedná se o přeměnu degradované plochy na městský park se zcela přírodním charakterem.
Kosenie verejnej zelene na území mesta Prešov
Predmetom zákazky je kosenie na plochách verejnej zelene vrátane starostlivosti v zmysle dohody. Údržba zelene bude predstavovať kosenie trávnatých plôch verejnej zelene na pasportizovaných plochách 2 055 861 m, nepasportizovaných plochách 224 373 m a to reprezentačná zeleň, sprievodná (líniová cestná) zeleň, parková zeleň (vrátane obytných ...
ESUP - Údržba vegetace - Oblast B – Louny, Litoměřice
Údržba vegetace na pozemcích ve správě ŘSD ČR, Správa Chomutov - oblast Louny a Litoměřice, po dobu 3 let.
ESUP - Údržba vegetace - Oblast C - Chomutov, Most
Údržba vegetace na pozemcích ve správě ŘSD ČR, Správa Chomutov - oblast Chomutov a Most, po dobu 3 let.
ESUP – Údržba vegetace - Oblast A – Děčín, Ústí nad Labem, Teplice
Údržba vegetace na pozemcích ve správě ŘSD ČR, Správa Chomutov v oblasti Děčín, Ústí nad Labem a Teplice po dobu 3 let