Poskytování služeb v oblasti kontroly odběrných míst a řešení neoprávněných odběrů
Předmětem veřejné zakázky je je uzavření Rámcové dohody s 1 Dodavatelem na dobu 6 let, a to za účelem zajištění služeb v oblasti: a) kontroly odběrných míst, b) řešení neoprávněných odběrů a netechnických ztrát elektřiny v distribuční soustavě, zamezení netechnických ztrát elektřiny a pokračování neoprávněných odběrů, a to včetně poskytování ...
V401 – modernizace, stavebně - montážní práce
V401 – modernizace (P.0475), stavebně - montážní práce Část 1 – V401 - modernizace - TR Týnec – st. č. 106 – 1. Etapa Část 2 – V401 – modernizace - St. č. 106 – TR Krasíkov - 2. Etapa
Linie VVN V1911-1914 výměna vedení
Realizace stavby IE-12-6005710 „LINIE VVN V1911-1914 VÝMĚNA VEDENÍ“. Stavba spočívá v demontáži stávajícího vedení velmi vysokého napětí (dále jen VVN) 2x110kV včetně podpěrných bodů (dále jen PB), vybourání jejich základů a výstavbě a montáži nového vedení VVN. Trasa vedení leží mezi TR Kladno Dříň a TR Praha Sever. Přesná trasa vedení je uvedena ...
Pravidelné revize elektrických instalací
Předmětem veřejné zakázky je provedení pravidelné revize elektrické instalace na zapínacích místech VO, elektrické instalace jednotlivých světelných míst a revize elektrické instalace osvětlení přechodů. Revizí bude prokázána funkčnost a schopnost bezpečného provozu elektrické instalace tohoto každého zařízení.
ZŠ Benešovo nám. - rekonstrukce elektrorozvodů
Celková rekonstrukce elektroinstalací třípodlažní budovy (+ 1. PP) základní školy Benešovo nám. č.p. 590 v Pardubicích a dále v prostorách družiny, která se nachází v I. NP objektu navazujícího na ZŠ spojovací chodbou. Jedná se demontáž převážné části stávající elektroinstalace a stavební úpravy související s rekonstrukcí elektroinstalace a to v ...
Rekonstrukce trakční měnírny Výškovice
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla „Rekonstrukce trakční měnírny Výškovice“ spočívající ve výměně technologií trakční měnírny Výškovice (tj. v demontáži stávající technologie, a v dodávce nové technologie zahrnující její instalaci a montáž) včetně provedení výměnou technologií vynucených stavebních úprav a prací na stavebním objektu ...
Zvyšovanie energetickej účinnosti Obecného úradu v obci Ohrady
Stavba pozostáva z rekonštrukcie budovy, ústredného kúrenia, elektroinštalácie a aktívneho bleskozvodu s uzemnením. Bližšie špecifikované v Súťažných podkladoch a projektovej dokumentácií.
Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných organizačních jednotkách VS ČR
Předmětem veřejné zakázky je poskytování energetických služeb zaručujících výsledek (úspory provozních nákladů souvisejících s užitím energie), tj. metodou EPC v objektech zadavatele v areálech 5 vybraných věznic. Předmět veřejné zakázky je proto dle ust. § 35 ZZVZ rozdělen na 5 částí. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je též veškerá ...
Projektová dokumentace na obnovu vedení Neznášov - Nová Paka
Předmětem je zpracování realizační projektové dokumentace na kompletní výměnu stožárů, izolátorových závěsů, vodičů a KZL vedení 2x110 kV V1116-17-18 mezi TR Neznášov a TR Nová Paka, mimo odbočky do TR Lipnice.
Rekonštrukcia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov areálu AOS
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia silnoprúdových rozvodov pre 36 objektov v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši sa bude realizovať v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou. Podrobnejšie v časti súťažných podkladov B1 Opis predmetu obstarávania.
Podporný fotovoltický systém do výrobného objektu MAT-Obaly
Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia tovarov a k tomu prislúchajúca projektová dokumentácia, ktorých výsledkom bude podporný fotovoltický systém do výrobného objektu spoločnosti MAT-obaly s.r.o. Prievidza. Lokálne fotovoltické zariadenie zabezpečí výrobu elektrickej energie pre vlastnú spotrebu.
Opravy, výměny transformátorů vn/nn a jejich správa v úložišti – 2020-2024
Opravy DTR (včetně jejich přepravy z úložišť do místa opravy a zpět), Odkup DTR, Výměny DTR, Správa úložišť DTR, Pohotovostní službu, Prohlídky DTR a Evidence DTR. „DTR” jsou distribuční transformátory vn/nn pro převod napětí od 5,2 do 38 kV (primární napětí) /0,4 kV, 0,42 kV (sekundární napětí).
Modernizace budov FTK UP v Olomouci - Neředín – aula s respiriem
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v interiérových úpravách zhodnocujících stávající objekt Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, tř. Míru 671/117, Olomouc - Neředín. Jedná se o úpravy vnitřních prostor – rekonstrukce části 4 NP objektu, která spočívá v provedení drobných úprav svislých konstrukcí, nových ...
Modernizace vzduchotechniky a elektroinstalace ZŠ Svážná
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace vzduchotechniky a elektroinstalace v ZŠ Svážná v Brně-Novém Lískovci, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Dodávka rozvodů elektro pro technologickou část, elektroinstalace, měření a regulace
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka rozvodů elektro pro technologickou část, elektroinstalace, měření a regulace pro mobilní jednotku technologie plazmové likvidace odpadů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
VN Brno – Rekonstrukce kotelny a instalace nových rozvodů na budově č. 15 – realizace
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce centrální parní výměníkové stanice na horkovodní v souvislosti se změnou primárního topného media. Výměníková stanice bude sloužit pro vytápění, ohřev media pro vzduchotechniku, přípravu teplé užitkové vody a dodávku páry (500 kg/hod, 0,3 MPa) pro kuchyň. Samostatnou součástí bude úprava zařízení ...
Zníženie energetickej náročnosti - VASPO STONE, s. r. o.
Predmetom zákazky je modernizácia existujúceho fotovoltaického zdroja 99,6kW a vyvedenie celého výkonu do vlastnej elektroinštalácie podľa priloženej dokumentácie.
HC Nechranice – generální oprava TG 1 a TG 2 a HC Nechranice – rozvodna 22 kV a 6 kV
Předmětem zakázky je realizace generální opravy HC Nechranice za účelem zajištění dlouhodobého a bezporuchového provozu v dalších letech: a) oprava technologického zařízení – hydrotechnická zařízení, turbíny a příslušenství, generátory b) výměna 2 ks klapkových uzávěrů DN 2600 c) výměna snímačů MaR soustrojí d) úprava technologické ...
Elektrikář, Německo
Firma ISG-elektrotechnik hledá elektrikáře na trvalý pracovní poměr. Podmínky: od 12 € / hod + 400 € měsíčně (montážní služební cesty) + prémie. Kontaktujte mě prosím.
Dodávka a montáž plynem izolovaného, kovově krytého rozváděče vnitřního provedení 420 kV, 50kA
Dodávka a montáž 1 ks plynem izolovaného, kovově krytého rozváděče (GIS) vnitřního provedení 420 kV, jednofázově zapouzdřeného, 50kA, poskytování servisních služeb a technické podpory k provozu GIS
Verejné osvetlenie - údržba, prevádzka a oprava, správa a údržba osvetľovacej sústavy
Predmetom obstarávania sú služby: Prevádzkovanie, údržba, oprava a kontrola zariadení verejného osvetlenia na území mesta Zvolen (katastrálne územie Zvolen, Môťová, Zolná, Lukové a Kráľová), kontrola drenážneho systému spodných vôd v lokalitách mesta Zvolen Čierne zeme, Západ Tepličky a údržba semaforov nachádzajúcich sa na južnom a severnom ...
Snížení energetické náročnosti Strahovského a Zlíchovského tunelu II
Předmětem zakázky je snížení energetické náročnosti objektů a technických zařízení sloužících pro zajištění provozu silniční dopravy, a to modernizací stávajícího sodíkového osvětlení za nová osvětlovací tělesa s LED světelnými zdroji vč. napájecích kabelů a dále modernizací transformátorů pro napájení technologií tunelů.
Modernizácia, prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia v obci Hrabušice II
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hrabušice s príslušenstvom definovaným vo výkaz výmer vrátane prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia. Výsledkom bude skvalitnenie technickej infraštruktúry obce. Vzhľadom k nedostatočnému, technicky a morálne zastaranému stavu verejného osvetlenia budú v rámci modernizácie a skvalitnenia pôvodné ...
Technická infrastruktura pro výstavbu RD - Veleboř
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s vybudováním technické infrastruktury v obci Klopina – část Veleboř pro výstavbu rodinných domů.
Moderná fakultná nemocnica Nové Zámky pre moderný región juhozápadného Slovenska FNsP Nové Zámky
Predmetom zákazky plánovaných rekonštrukčných prác je nevyhnutnosť výmeny elektroinštalácie, vodoinštalácie, výťahov, stropov a podláh a zároveň zlepšenie vzhľadu interiérov nemocnice, ktoré by vytvorili príjemnejšie, komfortnejšie a priateľskejšie prostredie pre pacientov a ich príbuzných. Realizácia stavebných objektov sa predpokladá počas ...