IKEM Praha – rozšíření energocentra
Předmětem zakázky je rozšíření stávajícího energocentra prostřednictvím výstavby nového objektu energocentra v areálu zadavatele na adrese Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč, na pozemku parc. č. 2261/5, katastrální území Krč, obec Praha, navazujícího na stávající energocentrum zadavatele a dodávka transformátorů a náhradních zdrojů dle ...
Rozšírenie služby zabezpečenia verejného osvetlenia v obci Matúškovo
Predmetom zákazky je rozšírenie služby zabezpečenia verejného osvetlenia o nové technológie vrátane doplnenia prvkov SMART City technológií. Za týmto účelom dodávateľ vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nainštaluje v priestoroch obce vlastnú osvetľovaciu sústavu a iné potrebné technológie na základe požiadaviek stanovených obcou. ...
Realizace energetických úspor v objektech města O/Lutyně, objekt čp. 762 – MŠ Kpt. Jaroše
Jedná se o zateplení obvodových stěn stávající stavby, výměnu dřevěných oken za plastové, zateplení střech, provedení nového hromosvodu, odstranění a opravu teras, opravu venkovních zídek, provedení vzduchotechnických jednotek v hernách. Rekonstrukce bude probíhat na těchto objektech: SO 01 – Výměna otvorových výplní a dveří SO 02 – Zateplení ...
Rekonstrukce LAN
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v: a) drobných opravách stávajících LAN a ostatních slaboproudých kabeláží a sítí; b) úpravách a drobném rozvoji stávajících LAN a ostatních slaboproudých kabeláží a sítí; c) rekonstrukcích stávajících LAN a ostatních slaboproudých kabeláží a sítí; d) budování nových LAN a ...
Obnova a rekonštrukcia vnútorných priestorov strojovej dielne SOŠ strojníckej v Skalici
1. časť: Výmena elektroinstalačnych rozvodov, rozvodných skríň a osvetlenia Predpokladaná hodnota zákazky pre 1. časť bez DPH: 72 451,02 € 2. časť: Výmena podláh dielni Predpokladaná hodnota zákazky pre 2. časť bez DPH: 102 478,67 € 3. časť: Rekonštrukcia vzduchotechniky s rekuperáciou vzduchu Predpokladaná hodnota zákazky pre 3. časť bez ...
Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj – etapa č.2
Predmetom zákazky je riešené napojenie NN rozvodov v objekte JIS na energocentrum a výmenu náhradného zdroja spĺňajúce súčasne legislatívne požiadavky a požiadavky na jeho výkon vrátane stavebných úprav pre jeho osadenie. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou mesto
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác týkajúcich sa elektrifikácie trate vrátane predelektrifikačných úprav na stavbe s názvom "ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou mesto". Okrem elektrifikácie a predelektrifikačných úprav budú realizované aj ďalšie práce v zmysle projektovej dokumentácie k tejto stavbe. ...
Realizácia stavby - Výmena vodičov, preizolácia 400 kV vedenia V424 Križovany – št. hranica SR/ČR
Predmetom zákazky je zhotovenie diela Výmena vodičov, preizolácia 400 kV vedenia V424 Križovany št. hranica SR/ČR (ďalej len dielo) v zmysle Prílohy č.1 Zmluvy o dielo a podľa dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) Výmena vodičov, preizolácia 400 kV vedenia V424 Križovany št. hranica SR/ČR, ktorá bude zhotoviteľovi zo strany objednávateľa ...
Technická infrastruktura pro výstavbu RD, Zvole - Luhy
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce podle projektová dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby zpracované; Ing. Jarmila Najmanová (Hlavní inženýr projektu); IČO: 876 46 137. Součástí veřejné zakázky je také provedení úpravy stávajícího retenčního příkopu. Blíže viz ZD.
Dodávka fotovoltaické elektrárny
Zadávací řízení řeší dodávku a instalaci fotovoltaické elektrárny a její napojení do elektroinstalace objektu. Elektrárna bude vybudovaná na střeše objektu haly ležící na parcele č. 961 v areálu zadavatele. Fotovoltaická elektrárna bude tvořena maximálně 330 ks fotovoltaických panelů o výkonu 300 Wp s ohledem na požadovanou topologii ...
Odborné prehliadky, odborné skúšky vyhradených technických zariadení
Odborné prehliadky, odborné skúšky a opakované úradné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v objektoch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v rámci Bratislavského a Košického kraja.
Údržba verejného osvetlenia a CSS v meste Topoľčany
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb a dodávanie tovaru riadna údržba verejného osvetlenia/cestnej svetelnej signalizácie (ďalej aj CSS) v meste Topoľčany vykonanie pravidelných operácií zameraných na zabezpečenie správneho fungovania sústavy verejného osvetlenia/cestnej svetelnej signalizácie alebo jej ktoréhokoľvek komponentu, jej ...
Správa městské soustavy veřejného osvětlení Města Podbořany
Služby spojené se správou městského osvětlení ve městě Podbořany a jeho místních částech.
Poptáváme drobné opravy a rekonstrukce hotelových prostor
Poptáváme drobné opravy a rekonstrukce hotelových prostor na leden - duben 2020 na Mělníku. Jedná se zejména o interiéry a drobné stavební úpravy (pokoje včetně koupelen, společné prostory, v případě příznivého počasí pak opravy střech, fasády a okolí.) Ideálně ověřenou partu 2-4 všestranně šikovných pracovníků. Možnost ubytování. V případě ...
Modernizace a rozšíření expozic v Muzeu řemesel Moravské Budějovice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění nových expozic, resp. jejich prvků a prvků výstavních prostor, odpovídajících konkrétní profesi. Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části: část 1 - Prvky silnoproudé elektrotechniky část 2 - Audio, video a informační technika část 3 - Speciální efekty část 4 - Mobiliář ...
Výměna záložních zdrojů elektrické energie Nemocnice Tábor, a.s. č.II
Předmětem veřejné zakázky je výměna záložních zdrojů napájení elektrickou energií v areálu Nemocnice Tábor, a.s. Jedná se o komplexní výměnu stávající technologie tvořenou dvěma dieselagregáty o výkonu každý 160 kW, za dva nové, nepoužité dieselagregáty každý s výkonem 900 kVA (720 kW), instalaci a zprovoznění nové technologie připojením do ...
Zpracování projektové dokumentace - Oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení MŠ Lumumby
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace stupně DPS vč. zpracování rozpočtu. Zpracování projektové dokumentace v rozsahu prací: provedení rozvodů elektřiny, vody, topení, kanalizace a plynu, výmalba, celková modernizace kuchyně – koncepční technologický projekt včetně rekonstrukce digestoře.
Systém akumulace elektrické energie
Předmětem tohoto výběrového řízení je dodávka, montáž a nastavení bateriového systému akumulace elektrické energie.
MSB - Dostavba hlavní budovy - dodávka expozice část 2 Svítidla
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a připojení celkem 135 ks LED svítidel pro osvětlení expozice (dále také jako „expoziční svítidla“) v nové části hlavní budovy MSB. Podrobně je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce.
Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy
Predmetom zákazky je revitalizácia územia s vybudovaním športovísk, detských ihrísk, parkových plôch, malého amfiteátra, chodníkov a spevnených plôch a príslušného osvetlenia. Projekt sa člení na 4 základné časti:1. Športová zóna, 2.Oddychová a kultúrno-spoločenská zóna, 3.Spevnenie terénu, 4. Elektromontážne práce (NN prípojka a verejné ...
Energeticky efektívna rekonštrukcia budov Hl. mesta SR Bratislavy
Predmetom zákazky je Energeticky efektívna rekonštrukcia budov Hl. mesta SR Bratislavy s využitím garantovanej energetickej služby balík GES 05
Provádění revizí elektrických zařízení včetně hromosvodů
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění periodických a výchozích revizí elektrických instalací, elektrických spotřebičů pevně připojených včetně hromosvodů, revize elektrického připojení vybraných zdravotnických prostředků pevně připojených do elektrické instalace (vč. zdravotnických prostředků s napájením medicinálních plynů)
MŠ Bratislavská 3, Prešov - ELI, ZTI a statika
Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace so statikou, zdravotechnikou a elektroinštaláciou.
Provádění revizí elektrických zařízení včetně hromosvodů
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění periodických a výchozích revizí elektrických instalací, elektrických spotřebičů pevně připojených včetně hromosvodů, revize elektrického připojení vybraných zdravotnických prostředků pevně připojených do elektrické instalace (vč. zdravotnických prostředků s napájením medicinálních plynů).
Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj - etapa č.1
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a rozšírenie hlavného rozvádzača, úprava s rozvodov NN a s tým súvisiace stavebné úpravy Nemocnice s poliklinikou v Prievidzi. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.