Trenčín, MS - rekonštrukcia striech - skladiská munície - R
Predmetom zákazky je rekonštrukcia striech muničných skladov. Cieľom rekonštrukcie je zabezpečenie novej strešnej krytiny, demontáž a výmena klampiarskych a zámočníckych prvkov, demontáž a spätná montáž bleskozvodu, odstránenie betónových stĺpov, odstránenie a osadenie nového požiarneho rebríka.
Poskytování energetických služeb metodou EPC v budově a přilehlém areálu bazénu Hustopeče
Předmětem veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC v budově a přilehlém areálu bazénu Hustopeče. V rámci zakázky bude poskytovatelem služeb zajištěn návrh, příprava, realizace, financování a vyhodnocování úsporných opatření. Ke splácení nákladů na realizaci budou v maximální možné míře použity úspory ...
Provádění revizí elektrických zařízení včetně hromosvodů
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění periodických a výchozích revizí elektrických instalací, elektrických spotřebičů pevně připojených včetně hromosvodů, revize elektrického připojení vybraných zdravotnických prostředků pevně připojených do elektrické instalace (vč. zdravotnických prostředků s napájením medicinálních plynů), prováděné v ...
Zajištění pronájmu, montáže, demontáže včetně revize a oprav vánočního osvětlení pro hl. m. Prahu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou komplexní služby zabezpečení slavnostního - vánočního osvětlení v lokacích stanovených zadavatelem a spočívající v pronájmu, montáži, provedení revizí, provozování a demontáži slavnostního vánočního osvětlení.
Spracovanie projektovej dokumentácie bez komplexnej inžinierskej činnosti
Predmetom tejto zákazky je vypracovanie viacstupňovej projektovej dokumentácie (dokumentácia pre územné rozhodnutie, dokumentácia pre stavebné povolenie, dokumentácia pre ohlásenie stavebných úprav/udržiavacích prác , dokumentácia pre realizáciu stavby (ďalej iba PD) pre projektované elektrické zariadenia.
FN Plzeň – Opravy a profylaktické prohlídky náhradních zdrojů UPS včetně výměn baterií
Předmětem veřejné zakázky jsou profylaktické prohlídky a opravy náhradních zdrojů UPS včetně výměny baterií v objektech Fakultní nemocnice Plzeň po dobu 4 let dle přiložených podkladů v ZD (viz Příloha č. 2 – Seznam UPS – Vzorová tabulka pro výpočet nabídkové ceny a Příloha č. 3 – Vzorový návrh smlouvy). Požadavky zadavatele: 1) Provedení ...
Spracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavieb
Vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej iba PD) pre projektované elektrické zariadenia. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
Výkon operatívnej údržby v netechnologických objektoch
Predmetom zákazky sú opravy a udržiavanie netechnologického majetku v nasledovnom rozsahu : - Opravy a údržba technického a strojného vybavenia a zariadenia budov operatívne opravy vodoinštalácie, kanalizácie, údržbárske práce na zariadeniach vzduchotechniky, ústredného kúrenia, výmena poškodených resp. nefunkčných súčastí - Opravy a údržba VTZ ...
Prístavba a rekonštrukcia priestorov Zariadenia pre seniorov v obci Hažlín – 2. etapa
Predmetom zákazky je realizácia prác na rekonštrukcia priestorov Zariadenia pre seniorov v obci Hažlín 2. etapa, v rozsahu zodpovedajúcemu predloženému výkazu výmer stavebných objektov a k ním príslušnej projektovej dokumentácie a sprievodnej projektovej dokumentácie podľa Prílohy č. 3 Projektová dokumentácia SO a sprievodná projektová ...
Prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia
Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti a to : Časť č.1 Prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia Zabezpečenie plnenia verejnej služby verejného osvetlenia mesta Žiliny, prostredníctvom služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia, ktorá je v správe verejného obstarávateľa a netýka sa zariadení verejného ...
Dodávka inteligentní elektroinstalace
Předmětem tohoto zadávacího řízení je dodávka inteligentní elektroinstalace.
Přeložka 3 x vrch. ved. 110kV pro VU a.s.
Realizace stavby: Přeložka 3 x vrch. ved. 110Kv pro Vršanskou uhelnou a.s.
FN Plzeň - provádění revizní činnosti elektro
Předmětem veřejné zakázky „FN Plzeň - provádění revizní činnosti elektro (2020 - 2021)“ je: Provedení revizí elektrospotřebičů a elektroinstalace v areálech FN Plzeň - FN Lochotín. FN Bory a FN Bory BVN (bývalá vojenská nemocnice) a to včetně řešení a implementace systému elektronické evidence revizí a revidovaných položek, sledování termínů a ...
Zniženie energetickej náročnosti
Demontáž osvetlenia a prívodov k terajším svietidlám Demontáž rozvádzačov osvetlenia Úprava rozvádzača hr15 v rozvodni NN, vrátane merania spotreby elektrickej energie Prívody pre nové rozvádzače osvetlenia Návrh nových rozvádzačov osvetlenia RS2, RS3, RS4, RS5 Úpravu terajších rozvádzačov osvetlenia RS15 na prízemí a rmo na ...
Rychlodobíjecí stanice pro elektromobily
Zadavatel hodlá vybudovat na území města Brna veřejné rychlodobíjecí stanice pro elektromobily. Zadavatel touto veřejnou zakázkou zadává dodávku stanic a jejich následnou montáž. Zadavatel v rámci jiné zakázky zajistí provedení potřebných stavebních úprav pro osazení stanic. Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 kusů vysoce výkonných dobíjecích ...
Skladovacia nadrz na hnojovicu
Predmetom zadavania zakazky je dodanie Skladovacej nadrze na hnojovicu, ktora pozostava primarne z technologickej casti FLEXOBAZENA s montazou pozostavajucou z elektroinstalacnych prac, stavebnej pripravy a obsluznej nadrze hnojovicoveho hospodarstva a Bubnoveho separatora technologicka cast a montaz pozostavajuca z pripravnych stavebnych prac a ...
Opravy a servis staničních UPS a střídačů
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění oprav, pravidelných profylaktických prohlídek, čištění a kontroly provozuschopnosti staničních zdrojů nepřetržitého napájení (UPS) a zálohových zdrojů (střídačů) v elektrických stanicích a reléových místnostech metra, centrálním dispečinku a v dalších prostorách zadavatele, a to dle aktuálních potřeb ...
Rekonštrukcia elektrických rozvodov v bývalej poliklinike v Bytči
Predmetom zákazky Rekonštrukcia elektrických rozvodov v bývalej poliklinike v Bytči sú stavebné úpravy objektu bývalej polikliniky v Bytči, ktorý je viacfunkčný (ordinácie a kancelárie služby). Objekt pozemok sa nachádza v časti centrum s existujúcim vjazdom z priľahlej cestnej komunikácie. Vzhľadom na nevyhovujúci stav elektroinštalácie v ...
Modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho a vnútorného osvetlenia priemyselného areálu
Predmetom zákazky je modernizácia a rekonštrukcia existujúceho systému vonkajšieho a vnútorného osvetlenia spoločnosti, na základe zistení a navrhnutých opatrení vyplývajúcich z energetického auditu spoločnosti, ktorý bol realizovaný v máji 2019. Osvetlenie spoločnosti je na niektorých miestach ešte pôvodné, budované v rámci areálu ZŤS v ...
Poptáváme instalatérské práce
Chtěli bychom rekonstruovat koupelnu s výměnou trubek, stupačky v celém domě. Dále bychom potřebovali připravit kuchyň na instalaci nové linky - elektriku, přívod vody, obklad. Jedná se o rodinný domek. Prosím, jaký by byl nejbližší volný termín a cena? Děkuji za odpověď.
Pavilon intenzivní medicíny v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. – navazující investice
Předmětem plnění je výměna 2 stávajících náhradních zdrojů za nové odpovídající technicky a provozně současným požadavkům a stavební úpravy s touto výměnou spojené budou probíhat ve stejných prostorách. Výměna zařízení bude prováděna za plného provozu nemocnice, dodavatel musí zabezpečit mobilní náhradní zdroj elektrické energie.
Provádění odborného servisu na zařízení UPS - výměny, opravy, výměny baterií
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění odborného servisu na zařízení UPS- výměny, opravy, výměny baterií a provádění odborného servisu 2 ks motorgenerátorů.
Modernizace energocentra - TS 1, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.
Předmětem této veřejné zakázky je komplexní modernizace stávající trafostanice TS1 v areálu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. Jedná se zejména o dodávku a montáž nové technologie trafostanice - nový zapouzdřený VN rozvaděč s izolací SF6, tři kusy olejových hermeticky uzavřených transformátorů 1000 kVA, 35/22/0,4 kV s biologickou ...
PZ Triangle – Triangle City a zázemí občanské vybavenosti II - dokončení
Předmětem veřejné zakázky dokončení rozestavěné stavby včetně odstranění škod na rozestavěné stavbě v rozsahu - výstavba inženýrských sítí (vodovod pitné a užitkové vody, dešťová a splašková kanalizace, plynovod, silové vedení, sdělovací vedení) komunikace, chodníky, vodní nádrž, veřejné osvětlení, terénní úpravy, sadové úpravy.
Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor byt. domů
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce elektroinstalace společných prostor bytových domů Dunajská 37, 39, 41, 43, 45, Labská 29, 31, 33, 35, 37, Sevastopolská 1, 3, 5, 7, 9, 11, Kurská 2, 4, 6, 8, Kyjevská 1, 3, Vltavská 2, Kosmonautů 17, 19, 23, v Brně - Starém Lískovci v rozsahu a podle projektu a smlouvy.