Stavebné práce podľa požiadaviek obstarávateľa na roky 2019 - 2023
stavebné práce, bežná stavebná údržba najmä murárske práce, elektroinštalačné práce, plynoinštalačné práce, obkladanie stien a dlážok, práce na rozvodoch vody a kanalizácie, stolárske a zámočnícke práce, oprava striech, cestných šácht, asfaltovanie, atď.
FN Motol – revizní činnosti elektro 2019 - 2020
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění odborných revizních činností elektrorozvodů (elektrorevize), hromosvodů, plynových rozvodů, komínů – spalinových cest po dobu 24 měsíců v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami, ode dne účinnosti Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem nejpozději do 31. 12. 2020.
Hodinové sazby elektromontážních a zemních prací
Realizace liniových staveb NN/VN a DTS, včetně případného zajištění optické infrastruktury s tím související a poskytování související plnění, veřejnoprávní projednání a zřízení VB (včetně zajištění všech souvisejících kroků, zejména uzavření příslušné smlouvy (SoVB/Kupní smlouvy), opatření geometrického plánu, vklad do KN, výplata náhrad atd.), a ...
Administratívna budova v Botanickej záhrade, Košice - rekonštrukcia elektroinštalácie
Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie, štruktúrovanej kabeláže, elektro -požiarnej signalizácie a prístupového systému v objekte administratívnej budovy Botanickej záhrady, Mánesova 23, Košice. Podrobný opis je uvedený v projektovej dokumentácií a výkaze výmer.
Výmena koncových elektroinštalačných zariadení
Predmetom zákazky je dodanie nových svietidiel s LED technológiou a výmena za existujúce svetelné zdroje a telesá na izbách, chodbách, vstupných halách a pridružených priestoroch budov študentského domova na Medickej 4 Medickej 6 a vypracovanie východiskovej revíznej správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia ako aj vypracovanie ...
Výsadba příměstské zeleně U Vodojemu, Kyjov - veřejné osvětlení
Předmětem veřejné zakázky je vybudování veřejného osvětlení v lokalitě U Vodojemu v Kyjově. Řešeno je vlastní veřejné osvětlení, jeho napojení a ochrana před nebezpečným dotykem. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Poptáváme realizaci osvětlení společných chodeb pro SVJ
Poptáváme zpracování cenové nabídky na nové osvětlení se senzory do společných chodeb pro SVJ Trávník 10,12,14,16. Jedná se o 4-patrové panelové domy s nástavbou. Realizace rok 2019.
Hranice, rekonstrukce R110kV
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby: Hranice, rekonstrukce rozvodny R110kV.
Úprava ulice Jarkovej, Prešov
Predmetom zákazky sú nasledovné stavebné práce úpravy priestoru Jarkovej ulice - rekonštrukcia vozovky a chodníkov (stavebno-technické usporiadanie celého uličného priestoru vrátane odvodnenia), realizácie nového verejného osvetlenia, slaboprúdových rozvodov, kamerového systému a časti NN rozvodov, výsadba sprievodnej uličnej zelene a realizácia ...
Zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení periodických revizí elektroinstalací
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému (dále jen „DNS“) je provedení periodických revizí elektroinstalací ve stavebních objektech MO spravovaných AHNM dle platných ČSN a vystavení kontrolních osvědčení (revizních zpráv) s cílem jejich bezpečného provozu. Dílo bude prováděno za podmínek stanovených ve smlouvách ...
Junior centrum excellence pro kybernetickou bezpečnost a ICT při SŠ Čichnova Brno
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy v části 2.NP objektu D2 a E2 Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvkové organizace, včetně zajištění bezbariérového přístupu k nově vybudovaným učebnám. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále potřebná úprava elektroinstalace pro Junior centrum excellence ...
Údržba verejného osvetlenia
Údržba verejného osvetlenia v meste Topoľčany, podrobnosti v súťažných podkladoch.
Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Nový Život
Predmetom obstarávania sú stavebné práce súvisiace so zateplením fasády budovy obecného úradu, zateplením strechy, výmenou výplní otvorov, rekonštrukciou vykurovania a zmenou zdroja tepla, rekonštrukciou elektroinštalácie a ostatými stavebnými prácami s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej ...
Poptávám připojení elektromechanických zámků na zvonková tabla
Poptávám připojení dvou elektromechanickýcjh zámků na zvonková tabla u dvou vchodů bytových domů. ASSA ABLOY EL 560/EL000790 - elektromechanický samozamykací zámek , čelo 20mm, rozteč 72mm, backset 55mm, napájecí napětí 12 (0,13 A) - 24V (0,065 A), kabel s konektorem EA218/EL000273 - 6m
Moderná Fakultná nemocnica Nové Zámky pre moderný región juhozápadného Slovenska FNSP Nové Zámky
Predmetom zákazky plánovaných rekonštrukčných prác je nevyhnutnosť výmeny elektroinštalácie, vodoinštalácie, výťahov, stropov a podláh a zároveň zlepšenie vzhľadu interiérov nemocnice, ktoré by vytvorili príjemnejšie, komfortnejšie a priateľskejšie prostredie pre pacientov a ich príbuzných. Realizácia stavebných objektov sa predpokladá počas ...
Dodávka transformátoru T104, 63 MVA, 110/23/(6, 3) kV pro transformovnu Praha – Holešovice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka jednoho třífázového olejového regulačního transformátoru s třemi vinutími,110+-8x2%/23/(6,3) kV, trvalým výkonem 63 MVA, zatížením nulového bodu 100 %. Maximální hladina akustického tlaku 55 dB. Třetí vinutí 6,3 kV je kompenzační, vyvedené dvěma průchodkami pro měřící účely. Počet kusů k dodávce: 1 ...
Provedení fotovoltaické elektrárny
Předmětem plnění je kompletní zajištění dodávky, montáže a zprovoznění fotovoltaické elektrárny a baterie o využitelné kapacitě min. 270 kWh. Dojde k instalaci bateriové akumulace, do které bude ukládána energie vyrobená z nově pořizované FVE a již zprovozněné kogenerační jednotky, která je ve vlastnictví zadavatele.
Pořízení akumulace včetně OZE ve společnosti ADLER Czech, a.s.
Předmětem plnění je kompletní zajištění dodávky, montáže a zprovoznění fotovoltaické elektrárny, baterie o využitelné kapacitě 250 kWh, propojení se stávajícím systémem nabíjení vysokozdvižných vozíků, nadřazený systém měření a regulace (který bude napojen na stávající systém vytápění kogeneračními jednotkami), prediktivní systém řízení a nová ...
Dodávka zdrojů tepla a osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná II
Zakázka je rozdělena do dvou částí: a) část A – Výměna zdrojů tepla v logistickém areálu Prologis Park Rudná II. - předpokládaná hodnota 14 250 444 Kč bez DPH b) část B – Výměna osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná II. - předpokládaná hodnota 13 728 788Kč bez DPH
Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu
Předmětem tohoto výběrového řízení je Dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny a technologie akumulace energie včetně kompletní montáže v místě realizace.
Drobné elektromontážní práce včetně dodávky materiálu
Výstavba liniových staveb NN/VN a DTS, včetně případného zajištění optické infrastruktury a opatření veškerého Materiálu. Dále poskytování souvisejících plnění, zejména vyhotovování projektových dokumentací, veřejnoprávní povolení, majetkoprávní projednání a zřízení věcných břemen (včetně zajištění všech souvisejících kroků, zejména uzavření ...
Správa a údržba veřejného osvětletní města Rožnov pod Radhoštěm
Předmětem veřejné zakázky je správa, revize, opravy a údržba veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení objektů, přisvětlení přechodů pro chodce, vánočního osvětlení, světelného signalizačního zařízení, městských hodin a parkovacích automatů v místě plnění veřejné zakázky. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 ...
Dodávka a inštálacia kompaktných systémov štruktúrovanej kabeláže
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia kompaktných systémov štruktúrovanej kabeláže integrujúci prenos dát a hlasu. V rámci predmetu zákazky bude uchádzač poskytovať predovšetkým: 1.Vykonávanie obhliadok 2.Vypracovanie rozpočtov, navrhovanie riešení a alternatív 3.Vypracovanie projektovej dokumentácie 4.Súčinnosť pri návrhoch a ...
Stavební úpravy budovy OÚ Nová Ves u Mladé Vožice
Podříznutí a izolace budovy, výměna oken a dveří. Nové podlahy.Elektroinstalace a vodoinstalace.
Dodávka a montáž variabilních kompenzačních tlumivek
Dodávka a montáž venkovních variabilních kompenzačních tlumivek (VSR) 420 kV, 60-120 MVAr, s regulací pomocí OLTC