Moderná Fakultná nemocnica Nové Zámky pre moderný región juhozápadného Slovenska FNSP Nové Zámky

Moderná Fakultná nemocnica Nové Zámky pre moderný región juhozápadného Slovenska FNSP Nové Zámky

Predmetom zákazky plánovaných rekonštrukčných prác je nevyhnutnosť výmeny elektroinštalácie, vodoinštalácie, výťahov, stropov a podláh a zároveň zlepšenie vzhľadu interiérov nemocnice, ktoré by vytvorili príjemnejšie, komfortnejšie a priateľskejšie prostredie pre pacientov a ich príbuzných. Realizácia stavebných objektov sa predpokladá počas ...

Dodávka transformátoru T104, 63 MVA, 110/23/(6, 3) kV pro transformovnu Praha – Holešovice

Dodávka transformátoru T104, 63 MVA, 110/23/(6, 3) kV pro transformovnu Praha – Holešovice

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka jednoho třífázového olejového regulačního transformátoru s třemi vinutími,110+-8x2%/23/(6,3) kV, trvalým výkonem 63 MVA, zatížením nulového bodu 100 %. Maximální hladina akustického tlaku 55 dB. Třetí vinutí 6,3 kV je kompenzační, vyvedené dvěma průchodkami pro měřící účely. Počet kusů k dodávce: 1 ...

Provedení fotovoltaické elektrárny

Provedení fotovoltaické elektrárny

Předmětem plnění je kompletní zajištění dodávky, montáže a zprovoznění fotovoltaické elektrárny a baterie o využitelné kapacitě min. 270 kWh. Dojde k instalaci bateriové akumulace, do které bude ukládána energie vyrobená z nově pořizované FVE a již zprovozněné kogenerační jednotky, která je ve vlastnictví zadavatele.

Pořízení akumulace včetně OZE ve společnosti ADLER Czech, a.s.

Pořízení akumulace včetně OZE ve společnosti ADLER Czech, a.s.

Předmětem plnění je kompletní zajištění dodávky, montáže a zprovoznění fotovoltaické elektrárny, baterie o využitelné kapacitě 250 kWh, propojení se stávajícím systémem nabíjení vysokozdvižných vozíků, nadřazený systém měření a regulace (který bude napojen na stávající systém vytápění kogeneračními jednotkami), prediktivní systém řízení a nová ...

Dodávka zdrojů tepla a osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná II

Dodávka zdrojů tepla a osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná II

Zakázka je rozdělena do dvou částí: a) část A – Výměna zdrojů tepla v logistickém areálu Prologis Park Rudná II. - předpokládaná hodnota 14 250 444 Kč bez DPH b) část B – Výměna osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná II. - předpokládaná hodnota 13 728 788Kč bez DPH

Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu

Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu

Předmětem tohoto výběrového řízení je Dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny a technologie akumulace energie včetně kompletní montáže v místě realizace.

Drobné elektromontážní práce včetně dodávky materiálu

Drobné elektromontážní práce včetně dodávky materiálu

Výstavba liniových staveb NN/VN a DTS, včetně případného zajištění optické infrastruktury a opatření veškerého Materiálu. Dále poskytování souvisejících plnění, zejména vyhotovování projektových dokumentací, veřejnoprávní povolení, majetkoprávní projednání a zřízení věcných břemen (včetně zajištění všech souvisejících kroků, zejména uzavření ...

Správa a údržba veřejného osvětletní města Rožnov pod Radhoštěm

Správa a údržba veřejného osvětletní města Rožnov pod Radhoštěm

Předmětem veřejné zakázky je správa, revize, opravy a údržba veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení objektů, přisvětlení přechodů pro chodce, vánočního osvětlení, světelného signalizačního zařízení, městských hodin a parkovacích automatů v místě plnění veřejné zakázky. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 ...

Dodávka a inštálacia kompaktných systémov štruktúrovanej kabeláže

Dodávka a inštálacia kompaktných systémov štruktúrovanej kabeláže

Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia kompaktných systémov štruktúrovanej kabeláže integrujúci prenos dát a hlasu. V rámci predmetu zákazky bude uchádzač poskytovať predovšetkým: 1.Vykonávanie obhliadok 2.Vypracovanie rozpočtov, navrhovanie riešení a alternatív 3.Vypracovanie projektovej dokumentácie 4.Súčinnosť pri návrhoch a ...

Stavební úpravy budovy OÚ Nová Ves u Mladé Vožice

Stavební úpravy budovy OÚ Nová Ves u Mladé Vožice

Podříznutí a izolace budovy, výměna oken a dveří. Nové podlahy.Elektroinstalace a vodoinstalace.

Dodávka a montáž variabilních kompenzačních tlumivek

Dodávka a montáž variabilních kompenzačních tlumivek

Dodávka a montáž venkovních variabilních kompenzačních tlumivek (VSR) 420 kV, 60-120 MVAr, s regulací pomocí OLTC

Nepretržitá prevádzka a údržba kolektorov na území Hlavného mesta SR Bratislavy

Nepretržitá prevádzka a údržba kolektorov na území Hlavného mesta SR Bratislavy

Predmetom obstarávania sú služby na údržbe a prevádzke kolektorov v zmysle Prevádzkového poriadku, platných právnych predpisov a STN. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v oddiele B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Inovácia odbornej prípravy pre prax - dielne elektro

Inovácia odbornej prípravy pre prax - dielne elektro

Materiálno-technické vybavenia pre dielne elektro: sada pracovného náradia, dielenský vozík s elektronáradím Napájací panel s trojfázovým el. rozvodom, Prístrojová nástavba Vario alebo ekvivalent, Napájací panel s trojfázovým el. rozvodom, Elektroinštalácie so systémom KNX, Priemyslové elektroinštalácie a Fotovoltaika. Množstvo a technické ...

Rámcová dohoda na projekci linek VVN a ZVN

Rámcová dohoda na projekci linek VVN a ZVN

Rámcová dohoda na projekci linek VVN a ZVN

V422 – modernizace, realizace

V422 – modernizace, realizace

V422 – modernizace (P.0444), realizace - rozděleno na 2 etapy: V422 - modernizace Etapa 1 TR HBM – st. č. 734 (první část) V422 - modernizace Etapa 2 st. č. 734 – st. č. 840 (druhá část)

Rekonstrukce měnírny a distribuční transformovny ve stanici Pankrác

Rekonstrukce měnírny a distribuční transformovny ve stanici Pankrác

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky technologických zařízení a provádění souvisejících stavebních a dalších rekonstrukčních prací spočívající v rekonstrukci a modernizaci měnírny a distribuční transformovny (dále jen „MDT“) na stanici metra Pankrác. Rekonstrukce MDT bude probíhat za provozu MDT.

Realizácia stavby 2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota – štátna hranica Slovenská republika

Realizácia stavby 2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota – štátna hranica Slovenská republika

1. Predmetom zákazky je zhotovenie diela: 2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota štátna hranica Slovenská republika Maďarsko v rozsahu: 1.1 Výstavba nového 2x400 kV vedenia ESt Rimavská Sobota štátna hranica Slovenská republika Maďarsko (len s 1 poťahom) a súvisiacich činnosti v zmysle vypracovanej dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby (DVZ) 2. ...

Materská škôlka Okoč – zníženie energetickej náročnosti stavby

Materská škôlka Okoč – zníženie energetickej náročnosti stavby

Predmetom zákazky je obnova objektu MŠ, ktorá nevyhovuje súčasným požiadavkám na šetrenie energií pri prevádzke objektu. Rozsah stavebných úprav: - zateplenie fasád, - rozšírenie jedálne a vytvorenie novej šatne, - obnova sociálnych zariadení na 1.NP, - rekonštrukcia plochej strechy, - výmena okien a dvier, - výmena náplne rozvádzačov ...

Projektová dokumentace – Výměna technologie MR Západ, dispečinku měníren a stavební úpravy objektu

Projektová dokumentace – Výměna technologie MR Západ, dispečinku měníren a stavební úpravy objektu

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro výměnu technologie MR Západ, dispečinku měníren a pro stavební úpravy objektu v dále uvedeném rozsahu podle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména Zákona, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební ...

Provoz a údržba veřejného osvětlení v Tachově a v osadách v jeho územním obvodu

Provoz a údržba veřejného osvětlení v Tachově a v osadách v jeho územním obvodu

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb podle § 14 odst. 2 ZZVZ v oblasti provoz a údržba veřejného osvětlení v Tachově a osadách v jeho územním obvodu. Jedná se o osady: Vítkov, Oldřichov, Biletín, Malý Rapotín, Velký Rapotín, Světce a Mýto, které se nachází v katastrálním území Tachov, Vítkov, Oldřichov, Malý Rapotín, Velký Rapotín a Mýto.

Poptávám kompletní rekonstrukci rodinného domu

Poptávám kompletní rekonstrukci rodinného domu

Poptávám kompletní rekonstrukci 120 let starého rodinného domu, plocha cca 150 m2, přízemí a podkroví: (podlahy, omítky, zateplení - pokud možno s dotací NZÚ -, věnec, výměna krovu a krytiny, oken a dveří; také drenáž a elektroinstalace). Rozpočet 2 000 000 Kč. Úsporné řešení chceme nejen z finančních důvodů - je to vesnický dům (chalupa), nikoliv ...

Pořízení akumulace včetně OZE ve společnosti ADLER Czech, a.s.

Pořízení akumulace včetně OZE ve společnosti ADLER Czech, a.s.

Předmětem plnění je kompletní zajištění dodávky, montáže a zprovoznění fotovoltaické elektrárny, baterie o využitelné kapacitě 250 kWh, propojení se stávajícím systémem nabíjení vysokozdvižných vozíků, nadřazený systém měření a regulace (který bude napojen na stávající systém vytápění kogeneračními jednotkami), prediktivní systém řízení a nová ...

Osadenie nových stožiarov verejného osvetlenia

Osadenie nových stožiarov verejného osvetlenia

Predmetom zákazky sú stavebné práce potrebné na obnovu svetelných miest v miestach sústavy verejného osvetlenia a zrezaných stožiarov ako i práce potrebné na výmenu stožiarov v havarijnom stave na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v oddiele B.1 Opis predmetu zákazky súťažných ...

Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov – pozdĺž cesty I/18

Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov – pozdĺž cesty I/18

Výstavba spoločného chodníka pre cyklistov a chodcov. Ako samostatný stavebný objekt je navrhnuté aj nové osvetlenie chodníka. Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov

Zberný dvor Veľký Grob

Zberný dvor Veľký Grob

Členenie stavby: A- SO 01 Prevádzkový objekt B- SO 02 Skladovacia hala C- SO 03 Prístrešok D- SO 04 Spevnené plochy E- SO 05 Oplotenie, vstupná brána, vstupné dvere do areálu F- SO 06 Studňa, žumpa a rozvod vody G- SO 07 Elektrická prípojka ( el. rozvody, trafostanica, bleskozvod, osvetlenie areálu) I- SO 09 Požiarna nádrž Predmetné ...

(záznamy 1/25 z 3459)  strana 1 / 139