Snížení energetické náročnosti budovy Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kotelny a vytápění objektu, výměna vnějších otvorů/oken - ve většině případů jde o repase, protože škola je národní kulturní památkou, zateplení střech, sanace šaten proti vnikání zemní vlhkosti, vzduchotechnika.
Nitra, Alekšince B, C - zmena systému vykurovania - R
Predmetom zákazky je zmena systému vykurovania v areáli vojenského objektu Alekšince B a C. Objekt sa nachádza na majetkovoprávne vysporiadaných pozemkoch v katastrálnom území Rišňovce.
Rekonštrukcia rozvodov ZTI a sociálnych priestorov v ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica
Predmetom rekonštrukcie je výmena potrubia stúpačiek rozvodu vykurovania, výmena ležatého rozvodu vykurovania, výmena radiátorov a inštalácia ventilátorov v sociálnych priestoroch. Práce budú realizované po určených sekciách (stúpačkách).
Konzervatoř Teplice - stavební úpravy na objektu Diplomat
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce budovy konzervatoře, která se nachází v ulici Chelčického, v památkové zóně města Teplice. Jedná se o ucelený uměleckohistorický komplex, který je zvláště ve svých interiérech originálně dochovaný (dřevěná obložení, malby, štuková zdobení, mramorové prvky, vitráže, svítidla aj.). Již při ...
Výmena zdroja tepla na Gorkého 17
Predmetom zákazky je výmena zdroja tepla a výmena riadiaceho systému kotolne v priestoroch Divadla P.O. Hviezdoslava na Gorkého 17, 811 02 Bratislava. Podrobné informácie sú záujemcom k dispozícii v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
Komplexná rekonštrukcia kotolne
Rekonštrukcia plynovej kotolne v bloku D1 Vysokoškolského internátu Družba UK.
Modernizácia kotolní
Rekonštrukcia kotolní za energeticky úspornejšie varianty so zabezpečením ekologického, bezpečného, spoľahlivého a ekonomického chodu kotolne. Zákazka realizovaná v systéme EVO ver. 18.0
Rekonštrukcia systému vykurovania Katedra A,B
Predmetom zákazky je uskutočnenie Rekonštrukcie systému vykurovania Katedra A,B Podrobný opis predmetu zákazky je v prílohách B 1 opis predmetu zákazky.
NZZ Třeboň
Projekt je zaměřen na snížení energetické náročnosti budovy polikliniky prostřednictvím několika opatření. Jedná se o stávající budovu, postavenou v dvacátých letech 20. století. Budova je situována na pozemku č. 1247 v katastrálním území Třeboň [770230]. Rozsahem prací je a) Zateplení obálky objektu, přístavba výtahu b) Výměna zdroje tepla c) ...
Rekonštrukcia strešného plášťa, rekonštrukcia obvodového plášťa a výmena ústredného kúrenia
Projekt rieši veľkú telocvičňu základnej školy. V rámci rekonštrukcie strešného plášťa rieši zatekanie zrážkovej vody do telocvične, popri odstránení havarijného stavu zatekania je navrhnuté aj zateplenie strechy. V rámci rekonštrukcie obvodového plášťa rieši výmenu sendvičových panelov s azbestom za sendvičové panely z poplastovaného plechu z ...
Servis a revize TZB pro muzejní komplex Národního muzea
Předmětem zadávacího řízení je zajištění služeb servisu a revizí pro technické zabezpečení budov (TZB) jako je vzduchotechnika, klimatizace, požárně bezpečnostní zařízení, vytápění, chlazení, zdravotně technická instalace a vyhrazená technická zařízení Komplexu budov Národního muzea. Bližší specifikace předmětu plnění, četnosti jednotlivých ...
Zníženie energetickej náročnosti Administratívno-prevádzkovej budovy ŠÚ SR v Trenčíne
Predmetom zákazky sú stavebné práce - zateplenie obvodových múrov, stropu v suteréne, stropu na prízemí a podlahy v podkroví v súlade s platnými teplo technickými normami, elektroinštalácie vrátane výmeny svietidiel zabezpečujúcich úsporu elektrickej energie, hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému s rekonštrukciou kotolne a rekuperácia ...
Rekonstrukce objektu č.p. 24 na výstavbu bytů v Žulové a přístavbu výtahu Žulová č.p. 24
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy spočívající ve vnitřních stavebních úpravách a instalaci technických a technologických zařízení (TZB).
Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro vybrané objekty PN Bohnice
Náplní veřejné zakázky je realizace energeticky úsporných opatření v objektech zadavatele metodou EPC. Jedná se o komplexní zakázku zahrnující přípravu, realizaci a následné dlouhodobé sledování a vyhodnocování výsledků zavedených energeticky úsporných opatření, přičemž dodavatel poskytne zadavateli záruku za dosažení očekávaných ekonomických ...
Rámcová dohoda na upgrade systému topení a chlazení v objektu GŘ HZS ČR
Realizace modernizace systému vytápění a chlazení budovy GŘ HZS ČR dle zpracované projektové dokumentace.
Centralizácia vykurovania a zvyšovanie energetickej efektívnosti CTZ v Komárne
Predmetom zákazky je výstavba teplovodu od kotolne BAURING po plynovú kotolňu na ul. Budovateľskej 8-22 v meste Komárno. Viac informácií je uvedených v Súťažných podkladoch na http://www.comtherm.sk/sk/node/16
Rekonštrukcia tepelných rozvodov v okruhu kotolne K4 v Šamoríne
Kotolňa K4 v Šamoríne slúži ako zdroj tepla a teplej vody pre obytné budovy a Materskú školu. Teplá voda na vykurovanie a teplá úžitková voda je privádzaná do jednotlivých objektov podzemnými tepelnými rozvodmi. Technický stav teplovodných potrubí vyžaduje ich kompletnú rekonštrukciu z dôvodu zabezpečenia spoľahlivého bezporuchového ...
Výstavba komunitního centra ČCE Smíchov
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy modlitebny Českobratrské církve evangelické v Praze 5 spolu s udržovacími pracemi na topném systému objektu a vybavení interiéru - truhlářské prvky.
Rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411, Opava
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v celkové rekonstrukci budovy školy na ulici Praskova čp. 411 v Opavě. Stavební úpravy budou zahrnovat úpravu vnitřních dispozic, statické úpravy, kompletní nové rozvody vody, elektřiny, osvětlení, SLP rozvody, ústřední topení s napojením na plynovou kotelnu vedlejší budovy gymnázia. ...
Servis kogeneračních jednotek pro ÚVN
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování kompletních servisních služeb 3 ks kogeneračních jednotek a údržby, tj. zařízeních umístěných v areálu zadavatele a ve vlastnictví zadavatele po dobu 24 měsíců ode dne účinnosti Servisní smlouvy.
VOŠ ekon., soc. a zdravotnická, OA, Stř. pedag. škola a SZŠ, Most, rekonstrukce bazénu a tělocvičny
Předmětem této VZ jsou stavební práce nutné k dokončení celé rekonstrukce bazénu a tělocvičny. Jedná se hlavně o vybavení vzduchotechnických prvků dle současných norem a technických požadavků v prostoru skladování chemikálií nutných k údržbě bazénové technologie, vyhotovení technologického plánu a plánu údržby včetně zapracování do manuálu ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Vinica
Projekt stavby rieši zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu vo Vinici prostredníctvom vybudovania novej šikmej valbovej strechy, so sklonom 30 °, so strešnou keramickou krytinou a tým vytvorenia podkrovia bez využívania a vybudovanie prístrešku v tvare pultovej strechy pred hlavným vchodom a rekonštrukciu vykurovacej sústavy ...
Bytový dům na ul. Fráni Šrámka, č. 2450/4, 2451/6, 2452/8, 2440/10, 2439/12, 2438/14, Ostrava
Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se rekonstrukce zdravotechnické instalace bytových domů na ul. Fráni Šrámka, č. 2450/4, 2451/6, 2452/8, 2440/10, 2439/12, 2438/14, v Ostravě-Mariánských Horách.
Dodávka výměníkové stanice II
Dodávka a instalace nové parní výměníkové stanice s přípravou na přechod z páry na horkovod, následná demontáž stávající výměníkové stanice včetně stavebních úprav a statického zajištění dle projektové dokumentace pro provádění stavby zhotovené spol. ENERGO s.r.o. Předmětem veřejné zakázky je rovněž provádění pravidelných kontrol a revizí ...
Výstavba plynové kotelny EGT v elektrárenské lokalitě Mělník
Předmětem veřejné zakázky je navržení a vypracování projektové dokumentace, provedení stavebních prací, výroba, dodání, provedení montáží, uvedení do provozu a vyzkoušení veškerých stavebních objektů, provozních souborů zařízení a technologií plynové kotelny EGT v elektrárenské lokalitě Mělník a provedení dalších stavebních a jiných souvisejících ...