Poptávám výměnu radiátorů
Poptávám realizaci výměny 2ks litinových radiátorů za nové skleněné radiátory, děkuji Benediktová Líně
Stavebné úpravy zimného štadióna v Martine - I.etapa
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy zimného štadióna v časti východného sociálneho prístavku. Dielo bude zrealizované podľa projektovej dokumentácie spracovanej PROTES Žilina spol. s r.o., Ul. Vojtecha Spanyola 37, 010 01 Žilina, podmienok stavebného povolenia a v rozsahu prác špecifikovaných vo výkaze výmer. Stavebné úpravy sa týkajú dispozično ...
Poptáváme tlakovou zkoušku instalací vody, kanalizace a topení
Pro kolaudaci potřebujeme: - zápis o tlakové zkoušce vnitřního vodovodu a přípojky - zápis o zkoušce těsnosti vnitřní kanalizace a přípojky - zápis o tlakové a topné zkoušce ústředního topení. Firma by měla být z okresu Nový Jičín nebo Vsetín.
Poptávám instalaci elektrokotle
Poptávám instalaci elektrokotle v menším rodinném domě. Babice nad Svitavou.
Oprava výmenníkovej stanice VS3 a hydraulické vyregulovanie sústavy ÚK pre objekty E,F,G,H,I a J
Predmetom zákazky je oprava výmenníkovej stanice VS3 a vyregulovanie sústavy ÚK pre objekty E, F, G, H, I a J v zmysle projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Miroslav Divok.Vyregulovanie UK sústavy na objekte manželských internátov v zmysle projektovej dokumentácie.
Rekonštrukcia kotolne SOŠRV s VJM Dunajská Streda
Predmetom zákazky je realizácia novej plynovej kotolne číslo 1, ktorá má zabezpečiť vykurovanie školy a internátu, a plynovej kotolne číslo 2, ktorá zabezpečuje vykurovanie plavárne a telocvične pre SOŠ RV s VJM v Dunajskej Strede.
Provádění pravidelného servisu a revizí systému ohřevu a chlazení v objektech IVC a HS
Provádění pravidelného servisu, oprav a revizí vzduchotechnického, klimatizačního systému (a to vč. kontrol těsnosti), systému vytápění, systému řízení MaR, výměníkové stanice a údržby filtrů vodních ohřevů VZT v objektech Integrovaného výjezdového centra Třinec, Ostrava - Jih, Ostrava - Přívoz, Slezská Ostrava, Bílovec, Nošovice, Opava a na ...
Výmena vonkajších rozvodov ÚK a TV - tepelný okruh Kotolňa Sever, Rajec
Predmetom zákazky sú práce na rekonštrukcii a modernizácii rozvodov CZT - vonkajších teplovodných rozvodov (4- rúrkovy systém), slúžiacich pre vykurovanie a distribúciu TV s cirkuláciou v tepelnom okruhu kotolne Sever (sídlisko Sever) v meste Rajec. Rekonštrukcia výmena rozvodov sa vykonáva na úseku od kotolne Sever smerom k ...
Poptávám vyřízení dotace na výměnu kotle
Poptávám vyřízení dotace na výměnu kotle.
Hledám technika na kontrolu bytu
Hledám technika na kontrolu bytu, v jakém stavu byt je po technické stránce.
Zemianske Kostoľany - plynofikácia a zateplenie objektov - R
Cieľom navrhovanej stavebnej akcie je odstrániť dlhodobo nevyhovujúci technický stav tepelného hospodárstva vo vojenskom objekte Zemianske Kostoľany, ktorým je parovodný systém vykurovania z roku 1979 a nahradiť ho efektívnym teplovodným vykurovacím systémom s lokálnymi plynovými zdrojmi tepla. Súčasne sa plánuje zatepliť 32 vojenských budov a ...
Kotolňa v budove Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom
Predmetom zákazky je rekonštrukcia kotolne v budove Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na Ul. Hurbanova
Areál materskej školy je zložený z troch identických pavilónov v ktorých sú umiestnené jednotlivé triedy (v každom je šatňa, herňa, spálňa, umyváreň, WC a komunikačné priestory) a jedného hospodárskeho pavilónu. V hospodárskom pavilóne sú technické priestory sklady, kotolňa, kuchyňa.. Pavilóny sú navzájom prepojené komunikačnou chodbou, ktorá ...
Zvýšenie energetickej náročnosti účinnosti budovy materská škola, Rudnianska Lehota
Zákazka pozostáva z výmeny výplní otvorov za plastové, zateplenie fasády, zateplenie časti stropu nad posledným nadzemným podlažím, zateplenie časti stropu posledného nadzemného podlažia z interiéru, modernizácia zdroja tepla, výmena rozvodov tepla, výmena vykurovacích telies a doplnenie o podlahové vykurovanie, sanita WC a kúpeľňa, vytvorenie ...
Modernizácia rozvodov tepla CZT Turčianske Teplice I.etapa - H.Rakovce – meranie a regulácia
Predmetom zákazky sú stavebné práce vrátane dodania technológie súvisiace s rekonštrukciou a modernizáciou kotolne, merania a regulácie. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Výstavba zdroja vykurovania na báze OZE
Pre jednotlivé objekty sú navrhované obnoviteľné zdroje energie OZE tepelné čerpadlá vzduch/voda, ktoré budú slúžiť pre účely vykurovania objektov. V prípade objektu Administratívnej budovy je navrhované aj aktívne chladenie vybraných priestorov reverzibilnými tepelnými čerpadlami (2ks). Ostatné objekty budú vykurované 8 ks tepelných čerpadiel bez ...
Rekonštrukcia kotolne SOŠRV s VJM Dunajská Streda
Predmetom zákazky je realizácia novej plynovej kotolne číslo 1, ktorá má zabezpečiť vykurovanie školy a internátu a plynovej kotolne číslo 2, ktorá zabezpečuje vykurovanie plavárne a telocvične pre SOŠ RV s VJM v Dunajskej Strede.
Rekonštrukcia rozvodov tepla a TÚV v obci Plešivec
Predmetom zákazky je rekonštrukcia pôvodných potrubných rozvodov vykurovania a teplej vody pre sídlisko Letná v Plešivci. Pôvodné potrubné rozvody budú nahradené novými viackanálovými potrubiami vykurovania a teplej vody. V obytných domoch budú staré potrubia nahradené novými s menšími dimenziami, a taktiež budú riešené nové regulačné a meracie ...
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - III. a IV.etapa - část PS a NZ
-Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby části strojní, elektro, MaR, stavebních a montážních prací, včetně demontáží, případných provizorií a přeložek v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a dle Přílohy č. 5 Smlouvy. -Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. ...
Dodávka zdrojů tepla a osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná II
Zakázka je rozdělena do dvou částí: a) část A – Výměna zdrojů tepla v logistickém areálu Prologis Park Rudná II. - předpokládaná hodnota 14 250 444 Kč bez DPH b) část B – Výměna osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná II. - předpokládaná hodnota 13 728 788Kč bez DPH
Rozšíření výkonu kotelny na biomasu
Předmětem této veřejné zakázky je rozšíření stávající kotelny a dodávka a montáž nového kotle na spalování biomasy včetně poskytnutí všech souvisejících stavebních úprav a služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky formou kompletní dodávky na klíč.
Poptávám revizi kotle na tuhá paliva
Poptávám revizi kotle ROJEK KTP 49 na rok 2018 a následující roky.
Poptáváme servis kotle značky Destila
Poptávám servis kotle (DESTILA DPL 37A OCELOT) r.v.2010.
Poptávám topenářské práce
Poptávám realizaci otopné soustavy s radiátory, včetně zdroje tepla (tepelné čerpadlo) pro ubytovací zařízení. Popis: Tepelná ztráta objektu je 29,355 kW. V příloze zasílám projektovou dokumentaci na zdroj tepla + otopná soustava. Tělesa otopné soustavy budou osazeny ručními termostatickými hlavicemi s tím, aby byla příprava do budoucna ...
Materská škôlka Okoč – zníženie energetickej náročnosti stavby
Predmetom zákazky je obnova objektu MŠ, ktorá nevyhovuje súčasným požiadavkám na šetrenie energií pri prevádzke objektu. Rozsah stavebných úprav: - zateplenie fasád, - rozšírenie jedálne a vytvorenie novej šatne, - obnova sociálnych zariadení na 1.NP, - rekonštrukcia plochej strechy, - výmena okien a dvier, - výmena náplne rozvádzačov ...