Rekonstrukce budovy sokolovny ve městě Kamenický Šenov
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s rekonstrukcí budovy sokolovny ve městě Kamenický Šenov. Jde zejména o: provedení kontaktní zateplovací systém z certifikovaného fasádního systému ETICS, provedení svislé hydroizolace suterénního zdiva, zateplení střešní konstrukce (ploché střechy, šikmé s plechovou ...
Výstavba zariadenia OZE v mestskej plavárni KE
Zvýšenie efektívnosti výroby tepla pridaním doplnkového OZE zdroja tepla do existujúcej sústavy ohrevu bazéna, teplej úžitkovej vody a vykurovanie Mestskej krytej plavárne. Na dosiahnutie vyššej účinnosti výroby tepla oproti existujúcemu primárnemu zdroju CZT bude použitá sústava tepelných čerpadiel s vysokou energetickou účinnosťou.
Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelného čerpadla v ZŠ Za vodou
Predmetom projektu je modernizácia existujúceho zdroja tepla pre zabezpečenie dodávky tepla pre objekt základnej školy v Starej Ľubovni.
Zateplení, výměna zdroje tepla a rekuperace v ZŠ Svatobořice - Mistřín
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby spočívající zejména v: • Zateplení objektu: - zateplení obvodového pláště - zateplení soklu - zateplení střechy - výměna otvorových výplní - zateplení půdy • Výměna zdroje: - výměna zdroje vytápění za nové kondenzační plynové kotle (2 ks + 3 ks) s výkonem min. 80 kW - ...
Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelného čerpadla v MŠ Vsetínska
Predmetom projektu je modernizácia existujúceho zdroja tepla pre zabezpečenie dodávky tepla pre objekt materskej školy na ul. Vsetínskej 36 v Starej Ľubovni.
Mesto Dunajská Streda – Základná škola, Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla
Účelom stavby je rekonštrukcia zdroja tepla pre objekt Základnej školy, ktorý je situovaný v intraviláne mesta Dunajská Streda. Objekt Základnej školy je zásobovaný teplom z vlastného zdroja tepla plynovej kotolne, situovanej v priestoroch objektu. V projekte predkladáme návrh doplnenia kotolne o nový zdroj tepla tepelné čerpadlo typu zem-voda s ...
Obec Číčov – Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla
Účelom stavby je rekonštrukcia zdroja tepla pre objekt Základnej a materskej školy, ktorý je situovaný v intraviláne obce Číčov. Objekt Základnej a materskej školy je zásobovaný teplom z vlastného zdroja tepla plynovej kotolne, situovanej v areále objektu. V projekte predkladáme návrh doplnenia kotolne o nový zdroj tepla tepelné čerpadlo typu ...
Obec Bátorove Kosihy – Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie
Účelom stavby je rekonštrukcia zdrojov tepla pre objekty Jedálne a kotolne, Základnej školy a Domu seniorov, ktoré sú situované v intraviláne obce Bátorove Kosihy. Objekt Jedálne a kotolne je zásobovaný teplom z vlastného zdroja tepla plynovej kotolne, situovanej v priestoroch objektu. V projekte predkladáme návrh doplnenia kotolne o nový zdroj ...
Obec Iža – Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla
Účelom stavby je rekonštrukcia zdrojov tepla pre objekty Obecného úradu a Základnej školy, ktoré sú situované v intraviláne obce Iža. Objekt Obecného úradu je zásobovaný teplom z vlastného zdroja tepla plynovej kotolne, situovanej v objekte. V projekte predkladáme návrh doplnenia kotolne o nový zdroj tepla tepelné čerpadlo typu zem-voda s ...
Ekologizace a snížení energetické náročnosti nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je především dodávka a instalace plynové kogenerační jednotky a další související technologie, jako je úprava vnitřních rozvodů plynovodu rozvodů UT, měření a regulace a související stavební úpravy stávajícího prostoru strojovny dle zadávací dokumentace (viz její příslušné přílohy). Předmětem veřejné zakázky je dále ...
Zajištění provozu tepelných zařízení 2020-2024
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb při zabezpečení provozu vybraných energetických zařízení určených k výrobě a rozvodu tepla v rozsahu vykonávání obsluhy, průběžné kontroly a údržby těchto zařízení.
Palachova kolej - Rekonstrukce páteřního vedení teplé vody
rekonstrukce stávajícího páteřního rozvodu teplé vody a cirkulace podle projektové dokumentace
Rekonštrukcia vykurovania a oceľovej konštrukcie v objekte krytej plavárne
Rekonštrukcia mestskej plavárne prebieha najmä prostredníctvom vlastných kapacít verejného obstarávateľa (aktuálne v rozsahu demolačných prác). Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie len v rozsahu činnosti, ktoré nedokáže vlastnými kapacitami vykonať / zrealizovať, alebo by ich realizácia vlastnými kapacitami bola časovo a personálne ...
Rekonštrukcia kotolne v kultúrnom dome v obci Sihelné na biomasu
Predmetom zákazky sú stavebné práce na zhotovení stavby Rekonštrukcia kotolne v kultúrnom dome v obci Sihelné na biomasu, podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rokycanská nemocnice, a.s. - Komplexní rekonstrukce kotelny - 2. vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové kotelny, která je navržena na totožném půdorysu odstraněného objektu původní přípravny teplé vody (výměníkové stanice). Stávající plynová kotelna o instalovaném výkonu 4850 kW bude nahrazena novou plynovou kotelnou, umístěnou do nového objektu, vyzděného v prostoru stávajícího objektu přípravy TV, (par. ...
Výmena technológie, modernizácia parnej výmenníkovej stanice a vyregulovanie vykurovacej sústavy
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s výmenou technológie, modernizáciou parnej výmenníkovej stanice a vyregulovaním vykurovacej sústavy v SOŠ chemickej, Vlčie Hrdlo 50, 821 07 Bratislava, podľa projektovej dokumentácie.
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově část PS a NZ ulice Kainarova
-Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. dodávka, montáž a uvedení do provozu nové předávací stanice jak po stránce strojní, elektro, tak i MaR a ASŘP vč. fakturačního stanoveného měření studené vody, dopouštění a elektrické energie a zapojení do systému přenosu dat vč. vizualizace stanice a měření. -Demontáž ...
Výběr zhotovitele stavby CZT Boskovice střed
Předmětem veřejné zakázky je realizace zdroje KVET (kombinovaná výroba el. energie a tepla) ve stávající kotelně ZŠ Sušilova a soustavy CZT, která bude zásobovat teplem objekty ZŠ 9. května, MÚ 9. května, městské lázně a saunu. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž vybudování rozvodu nízkého napětí (NN), který bude napájet objektové ...
Výměna technologie plynové kotelny
Předmětem veřejné zakázky je výměna technologie plynové kotelny v prostorách původní kotelny, napojení na stávající rozvody ÚT, úpravy průmyslového plynovodu, výměna spalinové cesta, příprava TV deskovými výměníky s akumulací topné vody, nová elektroinstalace a měření a regulace a s tím spojené úpravy. Součástí veřejné zakázky je rovněž demontáž ...
Dodávka tepelné energie pro ZŠ Seifertova 5, MŠ Seifertova 6 a MŠ Seifertova 4a, Jihlava
Účelem veřejné zakázky je pokrytí spotřeby tepelné energie zadavatele na vytápění a ohřev TV a nahrazení stávajících zdrojů tepla, jež jsou na hranici své životnosti. Předmětem veřejné zakázky je dodávka tepla (tepelné energie) pro vytápění a pro ohřev teplé vody (TV) do níže uvedených budov, které jsou majetkem zadavatele, a to na dobu neurčitou ...
Poptávám výměnu plynového kotle
Poptávám výměnu a dodávku plynového kotle za stávající - OCEAN NUVOLA 24CFi. Spěchá.
Oprava tepelných rozvodů a rozvodů TV v  areálu PL Šternberk – část A
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opravy tepelných rozvodů a rozvodů TV v areálu PL Šternberka a dále i opravy regulačních uzlů ve vybraných objektech v areálu Psychiatrické léčebny Šternberk – Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk (na pozemku parc. č. 242 v k.ú. Lhota u Šternberka) a jejich okolí.
Dodávka kotlov v rámci dotačného programu
Predmetom zákazky je dodávka plynových kondenzačných kotlov vrátane ich inštalácie do domácností v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zameranú na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za ...
Prostějov letecká kasárna - ekologizace vytápění
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve smyslu § 14 odst. 3 a § 25 ZZVZ, zadávanou v nadlimitním režimu formou otevřeného nadlimitního řízení podle § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ. Předmětem veřejné zakázky je realizace nové koncepce vytápění areálu Leteckých kasáren Prostějov, která především spočívá v rekonstrukci tepelného ...
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v obci Modrany
1. projektová časť dokumentácie rieši vykurovanie pomocou geotermického tepelného čerpadla zem/voda s tepelným výkonom 1x Tv-28 kW / napr. NIBE 1xTČ F1355-28-/ Tepelné čerpadlo bude využívať zdroj tepla z geotermických vrtov pomocou konektora tepla, kde súčtom je celková dĺžka vrtu l=500 m. Predpokladaná hĺba jedného vrtu dosiahne ...