Úspora energie HH Jelenovská
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jediným dodavatelem na provedení stavebních úprav a instalací ve stávajícím objektu. Předmětem stavebních úprav a instalací je provedení kompletních prací a dodávek vedoucích k energetickým úsporám na současných budovách horského hotelu Jelenovská. Jedná se o provedení výměny oken, zateplení ...
DNS Stavebné, remeselné stavebné , vodoinštalačné, kanalizačné, kúrenárske, elektroinštalačné
Predmetom zákazky je zriadenie DNS a realizácia stavebných prác. Presná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v príslušnej Výzve na predkladanie ponúk v rámci zadávania konkrétnej zákazky. DNS je rozdelený do nasledujúcich kategórií: 1. kategória Stavebné práce, 2. kategória Remeselné stavebné práce, 3. kategória Vodoinštalačné a ...
Zvýšenie energetickej účinnosti v budove MŠ+ZŠ v obci Poruba pod Vihorlatom
Predmetom zákazky je realizácia zvýšenia energetickej účinnosti budovy školy v Porube pod Vihorlatom a využiť obnoviteľné zdroje energie na vykurovanie objektu. Podrobný opis predmetu zákazky verejný obstarávateľ uvádza v oddiele B.1 súťažných podkladov a v relevantných prílohách súťažných podkladov.
Poptáváme ověření a výměnu měřičů tepla
Poptávám zpracování nabídek na: 1) ověření měřičů tepla (40ks), 2) výměnu měřičů tepla bez dálkového odečtu (40ks) a 3) výměnu měřičů tepla s dálkovým odečtem (40ks). Ověření měřičů tepla nám končí na konci tohoto roku. Děkuji předem za zaslání nabídek. S přátelským pozdravem Markéta Šantová
Zateplení cukrářských dílen SŠGS Nová Paka - výměna nového zdroje tepla
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového zdroje vytápění včetně montáže, zprovoznění a poskytnutí souvisejících služeb na objektu cukrářských dílen SŠGS Nová Paka.
Stavební úpravy MŠ Třebechovická - zateplení a rekuperace - IV
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení zateplení, rekuperace a stavebních úprav objektů Mateřské školy Třebechovická, včetně provozování technických a technologických zařízení, a poskytování servisních služeb.
DNS - Projekčné služby modernizácie technickej infraštruktúry
Predmetom zákazky je vytvorenie DNS ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na projekčné služby pre modernizácie údržbových základní DPB, a.s. v podmienkach obstarávateľskej organizácie bežne a všeobecne dostupných na trhu súvisiacich s modernizáciou, opravou a údržbou: - koľajových tratí - trakčných vedení električiek a trolejbusov - ...
Úspory energie ve společnosti MSV elektronika s.r.o. Studénka, k.ú Butovice
Zadavatel se jako budoucí objednatel rozhodl provést kompletní stavební úpravu nemovitosti s využitím dotačních prostředků na níže uvedené stavební práce, a to na základě smluv o dílo uzavřených samostatně na stavební práce dotované, které jsou předmětem této veřejné zakázky a zahrnují řešení části energetických úspor v objektu: Zateplení obálky ...
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ a MŠ Muráň využitím aerotermálnej energie
Projekt stavby rieši návrh zdroja tepla, Základnej školy s materskou školou Muráň, modernizáciou vykurovacieho systému. Ako nízkoemisný zdroj tepla je navrhované plynové tepelné čerpadlo. V rámci zvyšovania energetickej účinnosti (znižovania primárnej energetickej spotreby) je navrhovaný nízkopotenciálový tepelný zdroj na báze obnoviteľných ...
Oprava tepelných rozvodů a rozvodů TV v  areálu PL Šternberk - část B
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opravy tepelných rozvodů a rozvodů TV v areálu PL Šternberk a dále i opravy regulačních uzlů ve vybraných objektech v areálu Psychiatrické léčebny Šternberk-Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk (na pozemku parc. č. 242 v k.ú. Lhota u Šternberka) a jejich okolí.
ZŠ Hamry - stavební úpravy
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících ve výměně oken a zateplení obálky budovy, instalaci vzduchotechnických jednotek do interiéru školských pavilonů, rekonstrukci otopné soustavy, výstavby výtahu a nástavbě 1 učebny a 2 kabinetů, rekonstrukce hřiště a kanalizace.
Provozování, údržba a servis tepelného hospodářství VFN
Předmětem plnění je provozování, údržba a servis tepelného hospodářství VFN.
Základná škola Špačince, pavilón A, B nadstavba
Predmetom zákazky je rozšírenie kapacity budov základnej školy za účelom vytvorenia nových tried s potrebným zázemím a vybavením. Do úvahy pripadajú dva dvojpodlažné výukové pavilóny, na ktoré je možné aplikovať špecifickú nadstavbu jedného podlažia so 6-timi triedami. Nadstavba sa požaduje z kontajnerového systému a v nasledovnom rozsahu: ...
Materská škola Karloveská, Bratislava
Stavebné práce v zmysle Projektovej dokumentácie, ktoré tvoria prílohu č. 7 súťažných podkladov a Výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 8 súťažných podkladov. Stavebné práce budú realizované v etapách: Etapa 1: Búracie práce, Etapa 2: Nový stav, Etapa 3: Vykurovanie, Etapa 4: Vzduchotechnika, chladenie, Etapa 5: Zdravotechnika, Etapa 6: ...
Predškolské zariadenie - nový objekt III
Predmetom zákazky je vybudovanie nového objektu predškolského zariadenia v Obci Bučany, v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie: 01 Stavebná časť 03 ZTI 04 Ústredné vykurovanie 05 VZT 06 Elektroinštalácia Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky a v osobitných prílohách súťažných podkladov: ...
Obnova Materskej školy Hrubá Borša
Predmetom zákazky je obnova existujúcej budovy materskej školy v Obci Hrubá Borša, v nasledovnom rozsahu: Obnova Materskej školy Hrubá Borša: 1Stavebná časť 2Vykurovanie 3Zdravotechnika 4Elektroinštalácia 5Vzduchotechnika Úprava areálu materskej školy v obci Hrubá Borša: 01Stavebná časť Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v ...
Projektová dokumentace -  ZTI v bytových domech
Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukci ZTI v bytových domech zadavatele.
Zajištění kontrol systémů vytápění a systémů klimatizace na budovách v majetku Olomouckého kraje
Předmětem veřejné zakázky je následující plnění (dále též „služby“): • Dílčí plnění A - posouzení systémů vytápění a systémů klimatizace • Dílčí plnění B - zajištění kontrol systémů vytápění a systémů klimatizace. Služby budou poskytovány v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ...
LIKAVA – centrum sociálnych služieb – modernizácia práčovne
Predmetom stavebných prác je komplexná obnova interiéru vrátane rozvodov elektroinštalácie, vodovodu, vykurovania, vzduchotechniky a splaškovej kanalizácie na 1.NP bloku C v objekte LIKAVA centrum sociálnych služieb, Likavka. Objekt bloku C zariadenia sociálnych služieb je obdĺžnikového tvaru, čiastočne zapustený v teréne. Riešené poschodie ...
VZT s rekuperací do školní budovy v obci Červená Voda
Pořízení a instalace systému větrání s rekuperací do školní budovy vč. řešení elektro a měření a regulace pro VZT a otopnou soustavu. 7 ks VZT jednotek o celkovém výkonu min. 23 000 m3/h: - VZT1.1.1 - průtok vzduchu min. 4900 m3/h, účinnost min. 79 % - VZT 1.1.2 - průtok vzduchu min. 4900 m3/h, účinnost min. 79 % - VZT 1.2. - průtok vzduchu ...
MŠ Limbová - Rekonštrukcia vykurovania, elektroinštalácie a ZTI
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii vykurovania, elektroinštalácie a ZTI v budove MŠ Limbová Žilina.
VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny - I. etapa
Předmětem veřejné zakázky je částečná rekonstrukce objektu ubytovny v areálu Vzdělávacího zařízení Smilovice v rozsahu: - rekonstrukce a zateplení střešního pláště, - výměna výplní otvorů v obálce budovy, - zateplení obvodového pláště, - sanace balkonů, - zhotovení základové desky a akustické stěny pro umístění tepelných čerpadel, - ...
Rekonštrukcia kotolne UKF v Nitre na Tr. A. Hlinku 1, Nitra
Predmetom obstarávania je realizácia stavebných prác súvisiacich s kompletnou rekonštrukciou plynovej kotolne.
22-032 PLR, BLT, BTS, OPV - Snížení energetické náročnosti skladových hal
Předmětem VZ je provedení díla spočívajícího v realizaci technologických částí (celků) vzduchotechniky (dále jen „VZT“), tepelných čerpadel (dále jen „TČ“) a fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“), současně s provedením stavebních úprav pro zateplení objektů a rekonstrukci střech. Předmět VZ bude spolufinancován Evropskou unií - Evropským ...
SPŠ a SOU Pelhřimov - objekt dílen Kamenice nad Lipou - úspora energie
Jedná se o zateplení stávajícího objektu, výměnu výplní otvorů, rekonstrukci střechy, rekonstrukci topného systému včetně nového zdroje vytápění, vzduchotechniku, elektroinstalaci, zdravotně technickou instalaci. Dále bude provedena úpravu venkovních zpevněných ploch a doplnění areálového systému dešťové kanalizace.