Rekonštrukcia OST spojená s hydraulickým vyvážením vykurovacej sústavy ŠD Vlčie hrdlo, Bratislava
Rekonštrukcia OST spojená s hydraulickým vyvážením vykurovacej sústavy ŠD Vlčie hrdlo 74, Bratislava. Účelom rekonštrukcie je modernizácia a zhospodárnenie prevádzky odovzdávacej stanice tepla (ďalej len OST) a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy. Zariadenie OST je fyzicky, morálne opotrebované a počas predchádzajúcej vykurovacej sezóny ...
Rekonštrukcia OST spojená s hydraulickým vyvážením vykurovacej sústavy ŠD Vlčie hrdlo 74, Bratislava
Rekonštrukcia OST spojená s hydraulickým vyvážením vykurovacej sústavy ŠD Vlčie hrdlo 74, Bratislava. Účelom rekonštrukcie je modernizácia a zhospodárnenie prevádzky odovzdávacej stanice tepla (ďalej len OST) a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy. Zariadenie OST je fyzicky, morálne opotrebované a počas predchádzajúcej vykurovacej ...
Dodávka výměníkové stanice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové parní výměníkové stanice s přípravou na přechod z páry na horkovod, následná demontáž stávající výměníkové stanice včetně stavebních úprav a statického zajištění dle projektové dokumentace pro provádění stavby zhotovené spol. ENERGO s.r.o. se sídlem: Durďákova 346/38 Brno - Černá Pole 613 00. ...
Rekonstrukce zdroje tepla ve Františkových Lázních
Předmětem zakázky je tedy návrh technického a stavebního řešení zdroje, příprava a zpracování dokumentace, projednání řešení se zadavatelem, projednání s příslušnými správními úřady, tedy kompletní dodávka zdroje (včetně zajištění realizace stavební části Projektu), a zprovoznění a proškolení obsluhy. Svou povahou se jedná o veřejnou zakázku dle ...
Viničné - zmena systému vykurovania - PD
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby pre zmenu vykurovacieho systému zo spaľovania tuhého paliva na vykurovanie elektrickou energiou a vykurovanie skvapalneným plynom vo Viničnom (ďalej len PD). Objekt kasárne Viničné sa nachádza na majetkovoprávne vysporiadaných pozemkoch v prospech ...
Poptávám realizaci elektrického vytápění bytu
Poptávám realizaci elektrického vytápění bytu.
Poptávám instalaci plynového kotle
Poptávám nabídku na instalaci plynového kotle s možností ohřevu teplé užitkové vody pro rodinný dům.
Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce ZTI Petrovice
Předmětem zakázky je rekonstrukce stávajících ZTI a zdrojů tepla v objektu školy (SO1) a v objektu mistrovny (SO2) v areálu praktické výuky Petrovice.
Správa a servis kotelen
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb, a to zajištění provozu a údržby tepelného hospodářství v budovách zadavatele a nájem kotelen.
Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro vybrané objekty ve správě PN Kosmonosy
Náplní veřejné zakázky je realizace energeticky úsporných opatření v objektech zadavatele metodou EPC. Jedná se o komplexní zakázku zahrnující přípravu, realizaci a následné dlouhodobé sledování a vyhodnocování výsledků zavedených energeticky úsporných opatření, přičemž dodavatel poskytne zadavateli záruku za dosažení očekávaných ekonomických ...
Rekonstrukce kotelny včetně instalace KGJ, optimalizace a vyregulování soustavy ÚT
Předmětem plnění této části 1 veřejné zakázky je rekonstrukce tepelného zdroje (kotelny) pro VOŠ a SŠ Boskovice pro objekty A, B, C a Domova mládeže, spočívající zejména v instalaci 1 ks kogenerační jednotky o výkonu 81 kWe a 120 kWt a dále 2 ks kondenzačních kotlů o jmenovitém výkonu 130 kW v místnosti stávající kotelny v budově C, a to dle ...
Zajištění vodoinstalatérských, topenářských a souvisejících opravárenských  a údržbářských služeb
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění vodoinstalatérských a topenářských opravárenských a údržbářských prací a provádění manipulací na technických zařízeních vodního hospodářství v areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy.
Poptávám návrh nejvhodnějšího typu vytápění
Poptáváme odborníka v oblasti vytápění pro návrh nejvhodnějšího typu vytápění, nejlépe vč. zhotovení výpočtu tepelných ztrát ve starším RD. Po dosavadních zkušenostech hledáme pouze profesionála ve svém oboru, který nepreferuje pouze jeden druh vytápění, a už vůbec ne tepelné čerpadlo. Nabídku TČ nepovažuji za profesionální, a rozhodně ne za ...
Stavební úpravy MŠ Třebechovická - zateplení a rekuperace
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení zateplení, rekuperace a stavebních úprav objektů Mateřské školy Třebechovická, Třebechovická 837, 500 03 Hradec Králové, včetně provozování technických a technologických zařízení, a poskytování servisních služeb.
Rekonstrukce teplovodní kotelny na dřevní biomasu
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávající teplovodní kotelny na dřevní biomasu. Stavba je nyní v nevyhovujícím stavu a kotel je na pokraji své životnosti. Stávající kotel je o výkonu 1,5 MW bez možnosti větší regulace a bude nahrazen dvěma menšími kotly o výkonu 2 x 300 kW s přípravou pro další rozšíření o třetí kotel o stejných ...
Rekonstrukce dvou plynových kotelen KVS Brno
Předmět, specifikace a rozsah požadovaného plnění: - Demontáž dvou stávajících kotelen a montáž dvou nových kotelen - Demontáž stávající a montáž nového měření a regulace - Potřebná úprava plynu v obou kotelnách - Rozvod užitkové vody
Zmena zdroja vykurovania budov Základnej a Materskej školy v obci Vechec
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so zmenou zdroja vykurovania Základnej a Materskej školy v obci Vechec. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rekonštrukcia rozvodov tepla v Prakovciach II
Predmetom zákazky je rekonštrukcia teplovodného rozvodu vedeného z centrálnej kotolne v obci Prakovce. Jestvujúci štvorrúrkový systém rozvodu tepla pre vykurovanie, teplej pitnej vody a cirkulácie teplej vody vedený v teplovodných kanáloch bude nahradený novým bezkanálovým systémom z predizolovaných potrubí. Nové potrubia budú v plnej miere vedené ...
Poptáváme odborníka v oblasti vytápění
Poptáváme odborníka v oblasti vytápění pro zhotovení výpočtu tepelných ztrát ve starším RD a návrhu nejvhodnějšího typu vytápění. Po dosavadních zkušenostech hledáme pouze profesionála ve svém oboru, který nepreferuje pouze jeden druh vytápění, a už vůbec ne tepelné čerpadlo. Nabídku TČ nepovažuji za profesionální, a rozhodně ne za seriózní. ...
Rekonštrukcia kúrenia základnej a materskej školy v obci Banská Belá s využitím obnoviteľných zdrojov
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu: Rekonštrukcia kúrenia základnej a materskej školy v obci Banská Belá s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Rekonstrukce výměníkové stanice VS3 ve FN Plzeň BVN
Předmětem zakázky je dodávka a montáž technologie a potrubních rozvodů včetně řídicího systému výměníkové stanice VS3 FN Plzeň v areálu bývalé Vojenské nemocnice. Realizace zakázky je rozdělena dle členění projektové dokumentace, ale tyto části tvoří jeden ucelený funkční celek, proto dodavatelé nemohou podat nabídku na jednotlivé části, ale ...
Pořízení nové kotelny na centrální vytápění biomasou pro společnost Autocentrum RK cb s.r.o.
Předmětem plnění je komplexní dodávka „na klíč“, vč. souvisejících prací, stavebních úprav a dodávek dle výkazu výměr a projektové dokumentace, která bude zahrnovat stavební část, venkovní rozvody a OPS, tgl. kotelny, osazení kotelny kotlem o výkonu 250kW umožňujícímu spalovat celé balíky rostlinné biomasy bez nutnosti předchozího rozdružení nebo ...
Optimalizace tepelného hospodářství města Vrbno pod Pradědem
Předmětem plnění veřejné zakázky je teplovod mezi kotelnou K3 (Bezručova) a kotelnou K1 (nám. Sv. Michala), včetně výměníkových stanic tepla, měření a regulace.
Výměna zdrojů UT a VZT v základní škole Borovany
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky související s rekonstrukcí kotelny, zejména výměna zdrojů UT a VZT a související stavební práce. Jedná se především o - demontáže stávajícího zařízení - montáže nových kondenzačních kotlů včetně plynových hořáků a dalšího příslušenství dle specifikace materiálu - rekonstrukce strojní části ...
Rekonštrukcia kotolne a rozvodov v budove Podjavorínskeho múzea v Novom Meste nad Váhom
Predmetom zákazky je rekonštrukcia kotolne v budove Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.