Poptávám pročištění otopných těles
Poptávám předběžnou kalkulaci nákladů na pročištění otopných těles. Tělesa Kalor litina 150/500 cca 700 těles po 15 článku /jedná se o 9 vchodů/
Nemšová, HK – zmena systému vykurovania
Predmetom zákazky sú stavebné práce pri zmene systému vykurovania z tuhého paliva na plynné.
Zvyšovanie energetickej účinnosti Obecného úradu v obci Ohrady
Stavba pozostáva z rekonštrukcie budovy, ústredného kúrenia, elektroinštalácie a aktívneho bleskozvodu s uzemnením. Bližšie špecifikované v Súťažných podkladoch a projektovej dokumentácií.
Vykurovanie objektu ZŠ Sedlice pomocou OZE
Predmetom projektu pre realizáciu stavby DRS je zmena spôsobu vykurovania z hľadiska zdroja tepla objektu Základná škola v Sedliciach. Objekt ZŠ pozostáva z budovy ZŠ a Telocvičňa. Ako nový zdroj tepla sú navrhované zostavy plynových tepelných čerpadiel vzduch/voda s využitím obnoviteľného zdroja energie. Navrhovanou výstavbou sa dosiahne ...
Rozšíření výkonu kotelny na biomasu - dodávka technologie
Předmětem této veřejné zakázky je rozšíření výkonu stávající kotelny a s tím související dodávka a montáž nového kotle na spalování biomasy včetně poskytnutí všech souvisejících prací nezbytných ke splnění veřejné zakázky
Poptávám demontáž kotle na tuhá paliva
Poptávám demontáž kotle na tuhá paliva, váha 280kg. Lokalita Brno - Kuřim.
VN Brno – Rekonstrukce kotelny a instalace nových rozvodů na budově č. 15 – realizace
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce centrální parní výměníkové stanice na horkovodní v souvislosti se změnou primárního topného media. Výměníková stanice bude sloužit pro vytápění, ohřev media pro vzduchotechniku, přípravu teplé užitkové vody a dodávku páry (500 kg/hod, 0,3 MPa) pro kuchyň. Samostatnou součástí bude úprava zařízení ...
Poptávám výměnu radiátorů
Poptávám realizaci výměny 2ks litinových radiátorů za nové skleněné radiátory, děkuji Benediktová Líně
Stavebné úpravy zimného štadióna v Martine - I.etapa
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy zimného štadióna v časti východného sociálneho prístavku. Dielo bude zrealizované podľa projektovej dokumentácie spracovanej PROTES Žilina spol. s r.o., Ul. Vojtecha Spanyola 37, 010 01 Žilina, podmienok stavebného povolenia a v rozsahu prác špecifikovaných vo výkaze výmer. Stavebné úpravy sa týkajú dispozično ...
Poptáváme tlakovou zkoušku instalací vody, kanalizace a topení
Pro kolaudaci potřebujeme: - zápis o tlakové zkoušce vnitřního vodovodu a přípojky - zápis o zkoušce těsnosti vnitřní kanalizace a přípojky - zápis o tlakové a topné zkoušce ústředního topení. Firma by měla být z okresu Nový Jičín nebo Vsetín.
Poptávám instalaci elektrokotle
Poptávám instalaci elektrokotle v menším rodinném domě. Babice nad Svitavou.
Oprava výmenníkovej stanice VS3 a hydraulické vyregulovanie sústavy ÚK pre objekty E,F,G,H,I a J
Predmetom zákazky je oprava výmenníkovej stanice VS3 a vyregulovanie sústavy ÚK pre objekty E, F, G, H, I a J v zmysle projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Miroslav Divok.Vyregulovanie UK sústavy na objekte manželských internátov v zmysle projektovej dokumentácie.
Rekonštrukcia kotolne SOŠRV s VJM Dunajská Streda
Predmetom zákazky je realizácia novej plynovej kotolne číslo 1, ktorá má zabezpečiť vykurovanie školy a internátu, a plynovej kotolne číslo 2, ktorá zabezpečuje vykurovanie plavárne a telocvične pre SOŠ RV s VJM v Dunajskej Strede.
Provádění pravidelného servisu a revizí systému ohřevu a chlazení v objektech IVC a HS
Provádění pravidelného servisu, oprav a revizí vzduchotechnického, klimatizačního systému (a to vč. kontrol těsnosti), systému vytápění, systému řízení MaR, výměníkové stanice a údržby filtrů vodních ohřevů VZT v objektech Integrovaného výjezdového centra Třinec, Ostrava - Jih, Ostrava - Přívoz, Slezská Ostrava, Bílovec, Nošovice, Opava a na ...
Výmena vonkajších rozvodov ÚK a TV - tepelný okruh Kotolňa Sever, Rajec
Predmetom zákazky sú práce na rekonštrukcii a modernizácii rozvodov CZT - vonkajších teplovodných rozvodov (4- rúrkovy systém), slúžiacich pre vykurovanie a distribúciu TV s cirkuláciou v tepelnom okruhu kotolne Sever (sídlisko Sever) v meste Rajec. Rekonštrukcia výmena rozvodov sa vykonáva na úseku od kotolne Sever smerom k ...
Poptávám vyřízení dotace na výměnu kotle
Poptávám vyřízení dotace na výměnu kotle.
Hledám technika na kontrolu bytu
Hledám technika na kontrolu bytu, v jakém stavu byt je po technické stránce.
Zemianske Kostoľany - plynofikácia a zateplenie objektov - R
Cieľom navrhovanej stavebnej akcie je odstrániť dlhodobo nevyhovujúci technický stav tepelného hospodárstva vo vojenskom objekte Zemianske Kostoľany, ktorým je parovodný systém vykurovania z roku 1979 a nahradiť ho efektívnym teplovodným vykurovacím systémom s lokálnymi plynovými zdrojmi tepla. Súčasne sa plánuje zatepliť 32 vojenských budov a ...
Kotolňa v budove Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom
Predmetom zákazky je rekonštrukcia kotolne v budove Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na Ul. Hurbanova
Areál materskej školy je zložený z troch identických pavilónov v ktorých sú umiestnené jednotlivé triedy (v každom je šatňa, herňa, spálňa, umyváreň, WC a komunikačné priestory) a jedného hospodárskeho pavilónu. V hospodárskom pavilóne sú technické priestory sklady, kotolňa, kuchyňa.. Pavilóny sú navzájom prepojené komunikačnou chodbou, ktorá ...
Zvýšenie energetickej náročnosti účinnosti budovy materská škola, Rudnianska Lehota
Zákazka pozostáva z výmeny výplní otvorov za plastové, zateplenie fasády, zateplenie časti stropu nad posledným nadzemným podlažím, zateplenie časti stropu posledného nadzemného podlažia z interiéru, modernizácia zdroja tepla, výmena rozvodov tepla, výmena vykurovacích telies a doplnenie o podlahové vykurovanie, sanita WC a kúpeľňa, vytvorenie ...
Modernizácia rozvodov tepla CZT Turčianske Teplice I.etapa - H.Rakovce – meranie a regulácia
Predmetom zákazky sú stavebné práce vrátane dodania technológie súvisiace s rekonštrukciou a modernizáciou kotolne, merania a regulácie. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Výstavba zdroja vykurovania na báze OZE
Pre jednotlivé objekty sú navrhované obnoviteľné zdroje energie OZE tepelné čerpadlá vzduch/voda, ktoré budú slúžiť pre účely vykurovania objektov. V prípade objektu Administratívnej budovy je navrhované aj aktívne chladenie vybraných priestorov reverzibilnými tepelnými čerpadlami (2ks). Ostatné objekty budú vykurované 8 ks tepelných čerpadiel bez ...
Rekonštrukcia kotolne SOŠRV s VJM Dunajská Streda
Predmetom zákazky je realizácia novej plynovej kotolne číslo 1, ktorá má zabezpečiť vykurovanie školy a internátu a plynovej kotolne číslo 2, ktorá zabezpečuje vykurovanie plavárne a telocvične pre SOŠ RV s VJM v Dunajskej Strede.
Rekonštrukcia rozvodov tepla a TÚV v obci Plešivec
Predmetom zákazky je rekonštrukcia pôvodných potrubných rozvodov vykurovania a teplej vody pre sídlisko Letná v Plešivci. Pôvodné potrubné rozvody budú nahradené novými viackanálovými potrubiami vykurovania a teplej vody. V obytných domoch budú staré potrubia nahradené novými s menšími dimenziami, a taktiež budú riešené nové regulačné a meracie ...