Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - III. a IV.etapa - část PS a NZ

Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - III. a IV.etapa - část PS a NZ

-Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby části strojní, elektro, MaR, stavebních a montážních prací, včetně demontáží, případných provizorií a přeložek v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a dle Přílohy č. 5 Smlouvy. -Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. ...

Dodávka zdrojů tepla a osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná II

Dodávka zdrojů tepla a osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná II

Zakázka je rozdělena do dvou částí: a) část A – Výměna zdrojů tepla v logistickém areálu Prologis Park Rudná II. - předpokládaná hodnota 14 250 444 Kč bez DPH b) část B – Výměna osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná II. - předpokládaná hodnota 13 728 788Kč bez DPH

Rozšíření výkonu kotelny na biomasu

Rozšíření výkonu kotelny na biomasu

Předmětem této veřejné zakázky je rozšíření stávající kotelny a dodávka a montáž nového kotle na spalování biomasy včetně poskytnutí všech souvisejících stavebních úprav a služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky formou kompletní dodávky na klíč.

Poptávám revizi kotle na tuhá paliva

Poptávám revizi kotle na tuhá paliva

Poptávám revizi kotle ROJEK KTP 49 na rok 2018 a následující roky.

Poptáváme servis kotle značky Destila

Poptáváme servis kotle značky Destila

Poptávám servis kotle (DESTILA DPL 37A OCELOT) r.v.2010.

Poptávám topenářské práce

Poptávám topenářské práce

Poptávám realizaci otopné soustavy s radiátory, včetně zdroje tepla (tepelné čerpadlo) pro ubytovací zařízení. Popis: Tepelná ztráta objektu je 29,355 kW. V příloze zasílám projektovou dokumentaci na zdroj tepla + otopná soustava. Tělesa otopné soustavy budou osazeny ručními termostatickými hlavicemi s tím, aby byla příprava do budoucna ...

Materská škôlka Okoč – zníženie energetickej náročnosti stavby

Materská škôlka Okoč – zníženie energetickej náročnosti stavby

Predmetom zákazky je obnova objektu MŠ, ktorá nevyhovuje súčasným požiadavkám na šetrenie energií pri prevádzke objektu. Rozsah stavebných úprav: - zateplenie fasád, - rozšírenie jedálne a vytvorenie novej šatne, - obnova sociálnych zariadení na 1.NP, - rekonštrukcia plochej strechy, - výmena okien a dvier, - výmena náplne rozvádzačov ...

Prístavba a stavebné úpravy MŠ Krasňany

Prístavba a stavebné úpravy MŠ Krasňany

Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte materskej školy v obci Krasňany.Práce pozostávajú z realizácie prístavby k jestvujúcej MŠ a tiež rekonštrukcie vykurovacích a kurenárskych technológií a rozvodov. Podrobne v súťažných podkladoch a v ich prílohách.

Zajištění obsluhy, servisu, údržby a oprav zařízení pro vytápění, chlazení, VZT a ZTI

Zajištění obsluhy, servisu, údržby a oprav zařízení pro vytápění, chlazení, VZT a ZTI

Předmětem plnění je řádně provozovat zařízení pro vytápění, chlazení, vzduchotechniku a zdravotně technické instalace ve vybraných administrativních a technických objektech v areálu letiště Praha/Ruzyně, a to včetně oprav, zajištění materiálu a dálkového dohledu nad systémy.

Modernizácia zdroja vykurovania s využitím OZE

Modernizácia zdroja vykurovania s využitím OZE

Projekt rieši elektroinštaláciu a riadenie zdroja tepla pre účely vykurovania v CSS Spišský Štvrtok. Zdrojom tepla bude kaskáda 9ks plynových tepelných čerpadiel s automatickou reguláciou výkonu. Súčasťou projektu je meranie a regulácia, signalizácia poruchových stavov, silové napojene jednotlivých zariadení a aj ochranné pospájanie jednotlivých ...

Poptávám opravu topidla WAW

Poptávám opravu topidla WAW

Poptávám opravu topidla WAW, ev. jeho výměnu.

Zníženie primárnej energetickej náročnosti ZŠ Nižný Hrušov

Zníženie primárnej energetickej náročnosti ZŠ Nižný Hrušov

Predmetom zákazky je výstavba zdroja pre účely vykurovania ÚVK a prípravy teplej vody TUV s využitím obnoviteľného zdroja energie. Navrhovaný zdroj bude slúžiť pre účely vykurovania ÚVK a prípravy teplej vody TUV v objekte Základná škola, Nižný Hrušov 211, Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou. Ako nový zdroj tepla navrhovaná zostava plynových ...

Výstavba zdroja vykurovania na báze obnoviteľných zdrojov energie

Výstavba zdroja vykurovania na báze obnoviteľných zdrojov energie

Predmetom zákazky je výstavba zdroja pre účely vykurovania ÚVK a prípravy teplej vody TUV s využitím obnoviteľného zdroja energie. Navrhovaný zdroj bude slúžiť pre účely vykurovania ÚVK a prípravy teplej vody TUV v objekte Základná škola Brezovica, okres Sabinov. Ako nový zdroj tepla navrhovaná zostava plynových tepelných čerpadiel ...

Údržba a opravy TZB a ZTI  v ČNB

Údržba a opravy TZB a ZTI v ČNB

Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelné údržby a oprav zdravotně-technických a sanitárních instalací (ZTI) a technického vybavení budov (TVB). Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.

Úspory energie - rekonstrukce objektu ve Skalici

Úspory energie - rekonstrukce objektu ve Skalici

Dodávka a instalace tepelného čerpadla včetně strojovny zajištění teplé vody.

Energetické úspory LDN Ostrava - Radvanice: kotelna

Energetické úspory LDN Ostrava - Radvanice: kotelna

Realizace stavby „Rekonstrukce energetického hospodářství Léčebny dlouhodobě nemocných v Ostravě - Radvanicích“ v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, ve věcném rozsahu a technickém řešení daném projektovou dokumentací pro provádění stavby, zak. č. 803-17, kterou zpracoval Ing. Radim Prouza, IČO: 14605945, Bohumínská 789/63, 710 00 Ostrava, v září 2017.

Rekonštrukcia kotolne v kultúrnom dome v obci Sihelné na biomasu

Rekonštrukcia kotolne v kultúrnom dome v obci Sihelné na biomasu

Stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou kotolne v objekte kultúrneho domu v obci Sihelné, na parcele č. KN-C1,2 v rozsahu danom projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.

Rekonštrukcia tepelného hospodárstva Ekonomickej univerzity  v  Bratislave

Rekonštrukcia tepelného hospodárstva Ekonomickej univerzity v Bratislave

Rekonštrukcia tepelného hospodárstva Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava, ktorá je vymedzená projektovou dokumentáciou vypracovanou firmou ENERGOPROJEKT BRATISLAVA, a. s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava a výkazom výmer, ktoré tvoria prílohu č. 1 k súťažným podkladom.

Poptávám výměnu plynových spotřebičů v rodinném domě

Poptávám výměnu plynových spotřebičů v rodinném domě

Poptávám výměnu plynových spotřebičů v rodinném domě v Kolíně. Jde o výměnu dvou původních plynových karem vedených z koupelen v přízemí a v prvním patře a zaústěných do již vyvložkovaných komínů, avšak nyní jsou obě karmy bez přívodu vzduchu, který chci vést uvnitř vyvložkovaných komínů a nevést tak přívod vzduchu novými otvory z koupelen mimo ...

Rekonštrukcia okruhov kotolní K4, K5 a K9, Sereď

Rekonštrukcia okruhov kotolní K4, K5 a K9, Sereď

Projekt Rekonštrukcia okruhov kotolní K4, K5 a K9, Sereď rieši rekonštrukciu primárnych rozvodov tepla (oceľové rúry opatrené izoláciou) , ktoré sú uložené v prefabrikovaných kanáloch UK , prepojenie jednotlivých okruhov kotolní K4,K5,aK9 a rekonštrukciu domových odovzdávacích staníc tepla v okruhoch kotolní K4,K5 a K9.Súčasné rozvody tepla budú ...

Generální rekonstrukce konvekčního svazku kotle K2 Teplárna Veleslavín

Generální rekonstrukce konvekčního svazku kotle K2 Teplárna Veleslavín

Cílem této veřejné zakázky je provedení generální rekonstrukce kotle OK 50 H, výrobce ČKD Dukla Praha, rok výroby 1990, která bude spočívat ve výměně konvekčního svazku kotle OK 50 H, výměně sběrné vany pod spalovací komorou, výměně tepelné izolace v rozsahu demontovaných a poškozených částí a v rekonstrukci vnitřních zazdívek hořákových ústí, ...

Kotelna Anenská Nový Jičín

Kotelna Anenská Nový Jičín

Předmětem zakázky je instalace dvou plynových teplovodních kotlů o jmenovitých výkonech 2x1950 kW bez kondenzačního výměníku (celkový výkon jednoho kotle vč. osazeného kondenzačního výměníku na straně spalin je 2150 kW), za stávající plynový kotel o výkonu 4000 kW, jež bude demontován. Nové kotle budou napojeny na stávající potrubní rozvody v ...

Poptávám výstavbu železobetonové haly s PUR opláštěním

Poptávám výstavbu železobetonové haly s PUR opláštěním

Poptávám (výrobek nebo službu): Různé stavební práce (stavba areálu firmy či jednotlivé dílčí dodávky) Popis: Množství/obsah/rozměr/rozsah prací: - novostavba železobetonové haly s PUR opláštěním (skladová část, výrobní část a administrativa) - vybavení objektu (osvětlení, vzduchotechnika, vytápění) - oplocení areálu - dlážděná manipulační ...

Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné

Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné

Predmetom zákazky je realizácia potrubných rozvodov a rozšírenie centrálnej výmenníkovej stanice v areáli Žilinská teplárenská, a.s. Požadovaný rozsah a komplexnosť zákazky zahŕňa: -spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a podrobného rozpočtu; -zabezpečenie právoplatných rozhodnutí umožňujúcich realizáciu a uvedenie predmetu ...

ITES spol. s r.o. - Úspory energie v objektu kotelny K353, Stochov - instalace kotle

ITES spol. s r.o. - Úspory energie v objektu kotelny K353, Stochov - instalace kotle

Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce stávající nevyhovující kotelny na tuhá paliva a dodávka a montáž nového kotle na spalování biomasy včetně poskytnutí všech souvisejících stavebních úprav a služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky formou kompletní rekonstrukce a dodávky na klíč.

(záznamy 1/25 z 1618)  strana 1 / 65