Poptávám revize pro kolaudaci novostavby rodinného domu
Hledám firmu k provedení revizí pro kolaudaci na novostavbě rodinného dvojdomu : 1) elektro a hromosvod 2) revize topení a topná zkouška 3) tlaková zkouška ZTI 4) revize VZT
Poptávám opravu plynové karmy
Dobrý den, potřebuji opravit plynovou karmu v koupelně značka Ariston, kape voda asi těsnění - lokalita Brno - Žabovřesky.
Poptávám opravu elektrokotle
Poptávám - elektrokotel PROTHERM RAY 9KE nevytápí pouze do 30 stupňů závadu neukazuje, ale elektrikář si s tím nevěděl rady. Kdo mi s tím pomůže?
Poptávám kalkulaci podlahového vytápění
Dobrý den, mám zájem o nezávaznou kalkulaci na podlahové topení, které je napojeno na tepelné čerpadlo vzduch-voda, podlahová plocha cca 65m2.
Oprava rozvodov ÚK a vody v objekte Výučba 2 a vyregulovanie sústavy ÚK
Predmetom tejto výzvy je záväzok zhotoviteľa vykonať opravu ústredného kúrenia, vody a vyregulovania sústavy ústredného kúrenia na základe projektovej dokumentácie a výkazu výmer.
Spišská Nová Ves OÚ, rekonštrukcia kotolne
Predmetom zákazky je rekonštrukcia kotolne v objekte OÚ Spišská Nová Ves na Markušovskej ulici č. 1 v Spišskej Novej Vsi v rozsahu spracovaného projektu stavby.
Prešov, Kasárne SNP – modernizácia plynovej kotolne budovy č. 21 - PD
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby. - Zameranie existujúceho skutkového stavu stavebnej časti a inžinierskych sietí pre spracovanie projektovej dokumentácie. - Tepelnotechnický posudok, vzhľadom na návrh plynovej kotolne. - Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a ...
Rekonštrukcia Obecného úradu Trnkov
Objekt obecnej budovy je situovaný v intraviláne obce Trnkov. Stavbe je využívaná, ako obecný úrad s knižnicou a obecná sála. Budova OcÚ je v užívaní od roku 1958. Stavba je riešená ako samostatne stojaci objekt /riešená časť viď PD architektúra/. Stavba je realizovaná, ako tehlový konštrukčný systém (formátu CDm) o hr. 400-450 mm s jestvujúcim ...
Modernizácia vykurovania – Hydrodynamické vyregulovanie vykurovacej sústavy
Predmetom zákazky je modernizácia vykurovania - hydrodynamické vyregulovanie vykurovacej sústavy v rozsahu uvedenom vo výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy o dielo. Podmienky plnenia predmetu zákazky sú uvedené v Prílohe č. 4 Výzvy (Zmluva o dielo).
Rekonštrukcia kotolne 17. novembra 15 Prešov Rektorát
Projektova dokumentacia riesi rekonstrukciu zdroja tepla pre objekty SO 01 SO 05. Kotolna bude umiestnena v povodnej miestnosti jestvujucej kotolne a bude zasobovat teplom a teplou vodou cely objekt vratane objektov v sucasnosti napojenych na zdroj tepla. Zmena zdroja tepla pozostava z vymeny kompletnej technologie s napojenim na nove rozvody ...
Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému budovy
podľa Technickej správy v Prílohe č. 1
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva, SOŠ potravinárska, Cabajská 6, Nitra
Predmetom technického riešenia je projekt rekonštrukcie tepelného hospodárstva SOŠ potravinárska, Cabajská 6, Nitra. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rekonštrukcia kúrenia chata Koborno
Predmetom rekonštrukcie kúrenia je vybudovanie nového ústredného kúrenia na pevné palivo s vybudovaním nového externého komína pre kúrenie. Nový komín bude umiestnený na vonkajšom plášti chaty v požadovanej výške a hrúbke komína, tak aby bol zachovaný správny odvod spalín z kotla. Samotný kotol a príslušenstvo bude umiestnené v pivnici so všetkými ...
Rekonštrukcia ústredného vykurovania ZŠ Giraltovce, Pavilón A
Predmetom zákazky je demontáž pôvodných kotlov na zemný plyn v počte 3 ks, dodávka a montáž plynových kondenzačných kotlov v počte 3 ks s príslušnými rozvodmi v kotolni, demontáž oceľových radiátorov v počte 56 ks, dodávka a montáž oceľových panelových radiátorov v počte 56 ks.
Žilina, kas PJ – modernizácia vykurovania areálu II. etapa
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby. Cieľom investičnej akcie je modernizácia vykurovania areálu, ktorá bude pozostávať z rekonštrukcie vonkajších horúcovodných rozvodov, vnútorných teplovodných rozvodov, realizácie automatických odovzdávacích staníc tepla (OST), výmeny vykurovacích ...
Poptávám rekonstrukci podlahy
Dobrý den, potřebovala bych kompletní rekonstrukci podlahy, izolace, zateplení, podlahové topení. Bydlím v přízemí v Praze 7 Holešovicích. Děkuji
PDÚ Štúrovo- hydraulické vyregulovanie ÚK (vypracovanie PD s VV, výkon AD)
Investičná akcia č.46256 PDÚ Štúrovo hydraulické vyregulovanie ÚK- vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie, s hydraulickým prepočtom, výpočtom tepelných strát, vrátane podrobného položkovitého výkazu výmer a rozpočtu, výkon autorského dozoru projektanta.
Drobné opravy a údržba budov KP SR
Predmetom zákazky je zabezpečiť práce v rozsahu bežných opráv a údržby objektov a areálov v správe objednávateľa KP SR (v lokalite BA - Grassalkovichov a Karácsonyiho palác a Prezidentská rezidencia na Slavíne) vrátane údržby a opráv interiérového vybavenia a to na dennej báze.
Nemocnica Poprad, a. s. – rekonštrukcia objektu geriatrie
Rekonštrukčné práce v interiéry budovy nemocnice - riešenie vnútorných rozvodov elektrickej energie so záložným baterkovým systémom, medicínskych plynov, vzduchotechniky a kúrenia, kde budú na vykurovacích telesách doplnené termohlavice. Stavebne sa dopĺňa riešenie o výmenu vnútorných omietok, podláh, podhľadov a nového dispozičného delenia 1NP a ...
Montáž ventilov na vykurovacie telesá
Predmetom zákazky je montáž ventilov na vykurovacie telesá v budovách v správe MČ Bratislava-Rača v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 tejto výzvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou. Objekty, ktorých sa predmet zákazky týka: a) Ubytovňa Kadnárova 94 a 100 b) Zdravotné stredisko Hubeného 2 c) Dom služieb Dopravná 57
Rekonštrukcia plynovej kotolne v materskej škole
Rekonštrukcia plynovej kotolne. Zákazka na dodávku a práce súvisiace s výmenou a opravou odberného plynového zariadenia a vykurovania v polyfunkčnej budove obce (odberné plynové zariadenie - vybúranie a zamurovanie otvoru, odvoz a doprava sutiny, skladovanie materiálu: dodávka a skúška potrubia z PVC: dodávka a montáž neutralizačnej jednotky, ...
Malacky, LKM – b.  č. 08 (kotolňa) – generálna oprava plyn. kotla
Predmetom zákazky je generálna oprava plynového kotla.
Modernizácia osvetlenie a vyregulovanie ústredného kúrenia Materskej školy, MDŽ 26, Šurany
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu " Modernizácia osvetlenie a vyregulovanie ústredného kúrenia Materskej školy, MDŽ 26, Šurany ". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby, ktorá tvorí prílohu D týchto súťažných podkladov. Bližšie ...
Modernizácia osvetlenie a vyregulovanie ústredného kúrenia Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu " Modernizácia osvetlenie a vyregulovanie ústredného kúrenia Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby, ktorá tvorí prílohu D týchto súťažných podkladov. Bližšie ...
Modernizácia osvetlenie a vyregulovanie ústredného kúrenia Materskej školy, Mostná 1, Šurany
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu " Modernizácia osvetlenie a vyregulovanie ústredného kúrenia Materskej školy, Mostná 1, Šurany a elokovaného pracoviska Nitriansky Hrádok". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby, ktorá tvorí prílohu D ...