KoPÚ Mšeno
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Mšeno včetně částí k. ú. Libovice a Sedlec u Mšena, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí ...
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu viacúčelovej športovej haly
Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie viacúčelovej športovej haly v Dubnici nad Váhom v nadväznosti na spracovanú architektonickú štúdiu (príloha výzvy pre registrovaných záujemcov v systéme ERANET). Podrobnejší opis zákazky je upravený v súťažných podkladoch v časti D. Opis predmetu zákazky.
Komplexní pozemkové úpravy Malá Zdobnice
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Malá Zdobnice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bělá u Malont
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bělá u Malont, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velké Strážné
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Velké Strážné, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru ...
Vodní dílo Nové Heřminovy, DSP, DPS
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací pro stavební povolení (dále jen „DSP“) a dokumentací pro provádění stavby (dále jen „DPS“) pro akci Vodní dílo Nové Heřminovy a stavby s ním související, včetně příslušné inženýrské činnosti. Projektové dokumentace DSP a DPS budou zpracovány pomocí metody BIM (Building Information ...
Rozšíření odstavných kapacit ŽUP - lokalita Malletova
Předmětem zakázky je zhotovení Dokumentace pro společné povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby „Rozšíření odstavných kapacit ŽUP - lokalita Malletova“.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Domašov u Šternberka
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Domašov u Šternberka, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů ...
Rekonstrukce laboratoří fyziky, biologie a chemie v budově Gymnázia Nový Bydžov - projektová dokumentace
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve všech relevantních stupních, inženýrská činnost, součinnost se zadavatele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na předmětné stavební práce a výkon autorského dozoru v rámci stavební akce Rekonstrukce laboratoří fyziky, biologie a chemie v budově Gymnázia Nový Bydžov. Podrobný ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tichá
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Tichá, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Olešná u Pelhřimova a v k.ú. Plevnice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Olešná u Pelhřimova a Plevnice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí. Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby ...
Zpracování PD - Nástavba budovy MNNP
Předmětem této veřejné zakázky je dílo spočívající ve vyhotovení všech stupňů projektové dokumentace a autorského dozoru podle požadavků v této zadávací dokumentace a jejich přílohách.
Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce - PD+IČ+AD
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby "Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce" v k.ú. Nová Ves u Ostravy, k.ú. Mariánské Hory a k.ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava. Rozsah plnění: vypracování dokumentace pro vydání územního ...
KoPÚ Roudníky a KoPÚ Suché
Předmět díla: vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Roudníky a k.ú. Zalužany u Vyklic a v části k.ú. Vyklice a části k.ú. Lochočice a návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Suché a v části k.ú. Kvítkov u Modlan a části k.ú. Lochočice (dále jen "KoPÚ"), včetně veškerých nezbytných geodetických činností určených pro obnovu ...
Poskytování služeb projekčních a inženýrských činností k akci Výstavba nových laboratoří ústavu
Předmětem Veřejné zakázky je výběr zpracovatele projektové dokumentace, poskytovatele inženýrských činností a autorského dozoru pro přístavbu nového objektu laboratoří, jež bude součástí dosavadní budovy Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., přičemž přístavba proběhne za účelem zajištění vhodných prostor pro výzkumnou činnost. ...
Z3 zpracování projektové dokumentace a autorský dozor
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou projekční práce, zhotovení projektové dokumentace a s tím související služby dle čl. II. závazného návrhu smlouvy (příloha č. 1 zadávací dokumentace). Předmětem plnění veřejné zakázky není provádění inženýrských činností, ani zajištění vydání změny územního rozhodnutí a stavebního povolení.
KoPÚ v k.ú. Postřekov
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Postřekov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby ...
Optimalizace traťového úseku Lovosice, mimo - Prackovice nad Labem, včetně
Předmětem Díla „Optimalizace traťového úseku Lovosice (mimo) - Prackovice nad Labem (včetně)“ je zhotovení: a) Záměru projektu b) Doprovodné dokumentace k ZP c) Zpracování oznámení záměru d) Zhotovení Dokumentace pro územní řízení e) Zpracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí f) Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební ...
Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem, mimo - Ústí nad Labem, mimo
Předmětem Díla „Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) - Ústí nad Labem (mimo)“ je zhotovení: a) Záměru projektu dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V 2/2012 „Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních ...
Projektová dokumentácia - Nové zastávky MHD - Petržalka
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) s podrobnosťou realizačného projektu (RP) vrátane odborného autorského dozoru (OAD) pre stavbu Nové zastávky MHD - Petržalka. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 (Opis predmetu zákazky) súťažných podkladov.
KoPÚ Stonařov
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Stonařov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Říše
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Nová Říše, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ...
Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu komunikácie promenády na Železnej studničke
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu vrátane autorského dozoru pri realizácii rekonštrukcie komunikácie predĺženia promenády za Železnej studničke. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohách č. 3, 5 a 6 súťažných podkladoch.
Komplexní pozemková úprava Bochovice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Bochovice a na části katastrálního území Horní Heřmanice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální ...
Poptáváme projekci a realizaci kanalizačního potrubí
Chtěli bychom naprojektovat a zrealizovat kanalizační potrubí DN 50 od šachtice kde vtéká voda z úpravny vody (filtrace). Toto potrubí potřebujeme napojit na splaškovou kanalizaci (zřejmě protlakem). Zároveň potřebujeme mít možnost tuto vodu laboratorně monitorovat a měřit její množství. Délka úseku je vzdušnou čarou cca 100m a jde přez železniční ...