Vodozádržné opatrenia v parku Jozefa Dekréta Matejovie vo Zvolene

Vodozádržné opatrenia v parku Jozefa Dekréta Matejovie vo Zvolene

Riešená stavba je rozdelená na nasledujúce stavebné objekty:
SO-01 Komunikácie - Pre rekonštrukciu parku J. D. Matejovie sú samostatne spracované nové typy komunikácií. Ide o chodníky pre peších, ktoré len z časti zostávajú v stávajúcom stave.
SO-02 Zhromažďovanie dažďových vôd a závlahový systém - Vodozádržné opatrenia ako drobné lokálne zberné systémy dažďovej vody sú navrhnuté takto: Podzemné nádrže32 m3, 2ks po 16 m3; Kvapková závlaha pre stromoradia 567, 53 m (275, 54m + 291, 99m)
SO-03 Verejné osvetlenie - Návrh verejného osvetlenia vychádza zo súčasnej štruktúry osvetlenia ulíc A. Hlinku a M. Rázusa a samotného parkového priestoru. Doplnené sú svietidlá tak, aby všetky komunikácie boli dostatočne osvetlené a v centrálnej časti doplnené s lampami s možnosťou dobíjania mobilných zariadení.
SO-04 Sadové úpravy - Modelácia terénu vychádza zo súčasného stavu plochých častí parku vo svahovitom teréne. Terén je upravený do predpísaných profilov tak, aby bola umožnená čo možno najoptimálnejšia údržba trávnatých plôch. Výkopy bioretenčného rezervoáru a dažďovej záhrady budú po realizácii predpísaných vrstiev súčasťou plynulej terénnej modelácie západnej časti parku. Samostatnou časťou je niekoľko bodov s napojením nových komunikácií, kde tieto prekonávajú svahové polohy. Tu sa počíta s upravením terénu formou kvázy oporných múrov, ktoré sú vyskladané zo stávajúcich nadrozmerných skál a zasypané lámaným kamenivom podľa navrhovanej skladby. Na takto upravených plochách potom vedie pocitový chodník (v dvoch miestach) a napája sa nový západný chodník na centrálu časť parku.
Veřejná zakázka vložena:
22.07.2022 07:55

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Mesto Zvolen

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
21.09.2022 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Mesto Zvolen

Zadavatel IČ:
00320439

Kontaktní osoba:
PhDr. Anna Janáková

Zadavatel telefon:
+421 455 303 213

Zadavatel email:

Zadavatel web:
http://www.zvolen.sk

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45211360-0
Stavebné práce na rozvoji miest

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Údržba zeleně Praha - Spolehněte se na naše zkušenosti i vy!

Údržba zeleně Praha - Spolehněte se na naše zkušenosti i vy!

Potřebujete upravit trávník, provést odplevelení zahrady, řez stromů nebo naopak stromy vysadit? Žádný problém, váš specialista na údržbu zeleně Král zahradnické práce Praha zvládne mnohem více. Svým zákazníkům nabízíme například tyto služby v rámci údržby zeleně: - sekání trávníků - vyhrabávání trávníků (jarní i podzimní) - vyhrabávání listí - vertikulace - hnojení - zálivka všech typů zeleně - výsadba stromů - výsadba keřů - výsadba trvalek i letniček - úprava živých plotů (včetně výsadby) V případě potřeby také provádíme odplevelení zahrad a doplňujeme potřebný substrát, přičemž používáme pouze prvotřídní zeminu. Nabízíme také službu kácení stromů. Kromě běžného kácení stromů provádíme také kácení stromů rizikové. Pařezy na přání odstraníme pomocí frézování a zbytkovou biomasu zlikvidujeme. Nabízíme také drcení a štěpkování dřevní hmoty pomocí speciálních štěpkovačů. Provádíme také poradenství i odborné konzultace v oboru údržba zeleně, přičemž se práci v této oblasti věnujeme již od roku 1992.


Výstavba místních komunikací Vysoké Mýto - náměstí, pozemních staveb a inženýrských sítí

Výstavba místních komunikací Vysoké Mýto - náměstí, pozemních staveb a inženýrských sítí

Specializujeme se především na výstavbu a rekonstrukci průmyslových hal, komunikací a inženýrských sítí. V oboru máme mnohaleté zkušenosti a naši pracovníci jsou vyučeni v tradičních stavebních řemeslech a v odborných kvalifikacíc jako jsou obkladači, zámečníci a dlaždiči. K dispozici máme rovněž mechanizačními prostředky, vozidla a vybavení, které odpovídá realizaci staveb malého a středního rozsahu. Máme tudíž silné zázemí. Vybudujeme Vám různé druhy silnic, chodníků, parkovacích a odstavných ploch. Zrealizujeme zpevněné plochy v areálech průmyslových závodů. Provedeme výstavbu inženýrských sítí - kanalizace, vodovod, plyn, veřejné osvětlení, rozvody NN, telekomunikační vedení, aj. Komunikace provádíme pro různé účely a zatížení, s povrchem z asfaltových směsí, zámkové dlažby, aj. Ozvěte se nám.


Výstavba zpevněných ploch parkovišť, parkovacích stání

Výstavba zpevněných ploch parkovišť, parkovacích stání

Uvažujete o modernizaci parkoviště před vaším domem, obchodem nebo penzionem? Potřebujete vydláždit nebo položit asfalt na parkovací místa? O zpevnění parkovacích ploch se v okolí Znojma a Mikulova postará firma DS DUMA s.r.o. ze Znojma. Pokud se rozhodnete svěřit výstavbu parkovacích stání do našich rukou, zajistíme Vám pomoc s nejen projektováním, ale také se postará o veškeré výkopové práce a úpravu terénu související s výstavbou parkoviště. Realizujeme asfaltové parkovací plochy, ale děláme i dlážděná parkovací stání. Zhotovíme parkovací místa a parkoviště nejen pro obce, ale také pro soukromé osoby nebo komerční objekty, firmy i obchody.


Elektromontáže a elektromontážní práce

Elektromontáže a elektromontážní práce

Sháníte firmu zabývající se elektromontážními pracemi v oblasti kabelových a venkovních rozvodů NN, VN, VO, MR a distribučních trafostanic? Pak neváhejte a obraťte se na nás! Naše společnost provádí montáže, opravy a rekonstrukce elektromontáží a kabelů nízkého i vysokého napětí. Montujeme trafostanice, veřejné osvětlení i domovní přípojky. Zajistíme montáž, opravu a údržbu vyhrazených elektrických zařízení OKEČ 4222. Více informací a kompletní nabídku služeb společnosti naleznete na webových stránkách.


Odborné zhodnocení, posudky ke kácení dřevin, návrh na kompenzaci výsadby stromů

Odborné zhodnocení, posudky ke kácení dřevin, návrh na kompenzaci výsadby stromů

Společnost ARVITA P spol. s r.o. Otrokovice dodá odborné zhodnocení, znalecké posudky ke kácení dřevin i návrhy na kompenzaci výsadby dřevin a vyřeší jednání s příslušnými úřady za Vás. Reference z realizovaných akcí i zpracovaných dokumentací jsou nejen v regionu Zlín, Kroměříž a Uherské Hradiště, ale z i z oblastí v okolí Znojma, Brna, Olomouce nebo Ostravy a Přerova. Kancelář firmy najdete na adrese - Otrokovice, Příčná 1541 - tel.: 577938161.  K pokácení vzrostlého stromu či jiné dřeviny rostoucí mimo les je potřeba povolení příslušného orgánu státní správy, tedy obecního úřadu, městského úřadu, respektive jejich oddělení k tomu určených. My jednání s příslušnými úřady řešíme za Vás a dodáme potřebné odborné posudky. Dále řešíme kácení dřevin - je nutné kompenzovat ekologickou újmu a zajistit náhradní výsadbu za pokácené keře, stromy. Dodáme návrhy na kompenzaci výsadby.


Oprava, stavba, rekonstrukce kruhových objezdů, cyklostezek, parkovišť a dalších dopravních staveb

Oprava, stavba, rekonstrukce kruhových objezdů, cyklostezek, parkovišť a dalších dopravních staveb

Sháníte firmu, která by se postarala o stavbu či rekonstrukci kruhového objezdu? Společnost JANKOSTAV s.r.o. z Ostravy se zabývá opravami veškerých dopravních staveb a díky dlouholetým zkušenostem v oboru zaručuje kvalitně odvedenou práci. Specializujeme se zejména na tyhle stavby a rekonstrukce: - parkoviště - cyklostezky - kruhové objezdy - městské, místní, účelové komunikace - silnice I.,II. i III. třídy - polní silnice - chodníky - odstavné, zpevněné plochy - náměstí - kompletní inženýrské stavby. Disponujeme profesionálními pracovníky a špičkovou technikou!