Oprava spevnených plôch, revitalizácia trávnatej plochy a sadové úpravy pred budovou Národnej banky
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v realizovaní opravy spevnených plôch, revitalizácii trávnatej plochy a sadové úpravy pred budovou Národnej banky Slovenska v rozsahu a v kvalite podľa projektovej dokumentácie.
Silnice II/487: Hovězí - Huslenky
Předmětem stavby je stavební úprava silnice v části intravilánu obce Hovězí a v extravilánu mezi obcemi Hovězí a Huslenky v délce 980 m. Součástí stavby je realizace tří opěrných zdí (2x tížní monolitická betonová zeď založená na plošném železobetonovém základu, 1x monolitická úhlová zeď tvořená mikropilotami vrtanými skrz stávající zárubní zeď), ...
II/152 Jemnice - průtah
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „II/152 Jemnice - průtah“. Jedná se o rekonstrukci silnice II/152 v průtahu města Jemnice s úpravou přilehlých křižovatek a rekonstrukci mostu i výstavbu jedné zárubní zdi. Součásti veřejné zakázky je úprava napojení místních komunikací, chodníků, vjezdů, úprava veřejného osvětlení a vybudování nového ...
Obnova povrchů vozovek silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji v letech 2021-22
Předmětem zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody je výběr účastníků, kterým budou zadávány jednotlivé veřejné zakázky, jejichž předmětem je obnova povrchu vozovek vybraných úseků silnic II. a III. tříd Zlínského kraje, která spočívá v provedení spojovacího postřiku, položení nové obrusné vrstvy vozovky z asfaltobetonu, provedení zkoušek (dle ...
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Dunajská Streda
1. Časť: Agátová ulica 2. Časť: Hviezdna ulica 3. Časť: Krížna ulica 4. Časť: Kvetná ulica 5. Časť: Mierová ulica 6. Časť: Ulica Gyulu Szabóa - chodník 7. Časť: Brezová ulica 8. Časť: Chodník na Bratislavskej ceste Stručný opis zákazky : Predmetom zákazky je Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Dunajská Streda. Presný popis a ...
Rámcová dohoda na služby technické asistence, činností v geodézii, kontroly kvality staveb
Předmětem plnění v rámci zadávacího řízení, které bude realizováno na základě rámcové dohody, je provádění služeb technické asistence, činností v geodézii a v diagnostice vozovek (včetně podloží vozovky) a mostních objekt v Pardubickém kraji.
Silnice III/05726: Velká Lhota - Valašská Bystřice
Předmětem zakázky je stavební úprava silnice III/05726 v délce 2 770 m. Rekonstruovaný úsek silnice se nachází částečně v extravilánu mezi vodní nádrží Bystřička a obcí Velká Lhota, částečně v intravilánu obce Velká Lhota a částečně v extravilánu mezi obcemi Velká Lhota a Valašská Bystřice. Součástí stavby je také kompletní přestavba mostů ev. č. ...
Výstavba chodníkov a cyklistických trás, vrátane dopravných subsystémov – časť B – Sládkovičovo
Stavba SO 03 Výstavba chodníkov a cyklistických trás, vrátane dopravných subsystémov časť B Sládkovičovo prepája ŽST Sládkovičovo s centrom mesta, kde sa napája na vybudovaný úsek - SO 03 Výstavba chodníkov a cyklistických trás, vrátane dopravných subsystémov časť A. Hlavným účelom stavby je dopravná obsluha ŽST a centra mesta účastníkmi ...
II 448 Laškov Kandia hr. Okr. Ol (II 448 Kandia Nová Dědina)
Stavební úpravy silnice II/448 v částech intravilánů obcí Nová Dědina a Kandia a v extravilánu mezi obcí Nová Dědina a Kandia v km staničení 4,000 až 6,885 v celkové délce 2 885 m.
Silnice II/494: Valašské Klobouky - Vlachovice
Předmětem stavby je rekonstrukce silnice II/494 v úseku od křižovatky se silnicí III/4942 ve Valašských Kloboukách po začátek obce Vlachovice v délce 4 951 m. V rámci stavby budou provedeny stavební úpravy mostu ev. č. 494-001 v obci Křekov a celková rekonstrukce mostu ev. č. 494-002 před obcí Vlachovice. Součástí stavby je také vybudování dvou ...
D3 0309/II Chotýčany odpočívka
Veřejná zakázka na výstavbu nové oboustranné odpočívky podél dálnice D3 (úsek D0309/II Ševětín - Borek, zprovozněno 12/2019). Součástí každé odpočívky je mobiliář, nabíjecí stanice pro elektromobily, osvětlení a další vybavení. V rámci odpočívky je vyhrazena plocha pro zřízení ČSPH, včetně potřebných přípojek sítí technické infrastruktury. ...
Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach
Predmetom zákazky je vybudovanie cyklochodníka s prepojením železničnej stanice Pezinok s hranicou katastra obce Limbach. Cyklochodník je trasovaný od železničnej stanice po miestnych komunikáciách Holubyho, Kupeckého, Hašičskej, Fajgalskej až po hranicu katastra. V časti trasy je vedená po jestvujúcich miestnych komunikáciách, v časti úseku sú ...
Cyklostezka Žebrák  Tlustice
Předmětem veřejné zakázky je výstavba společné nedělené stezky pro chodce a cyklisty s napojením na stávající účelové komunikace v délce 1,156 km a šířce 3 m. Konstrukce stezky je navržena jako netuhá v tl. 0,35 m s krytem z asfaltového betonu, který bude v místě křížení s VTL plynovodem nahrazen dlážděným krytem. V rámci stavby budou řešeny ...
I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina
Novostavba severovýchodního obchvatu města Pardubic. Stavba silnice I/36 začíná za stávající okružní křižovatkou Globus a pokračuje ve stávající trase silnice III/32224 (Poděbradská ulice) do křižovatky se silnicí III/0362 (ulice Bohdanečská). Dále trasa silnice pokračuje volným terénem až do cca km 1,450, kde kříží silnici III/324 (Hradeckou ...
Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Jarovce v zmysle zmluvných podmienok FIDIC
Predmetom zákazky je vyriešiť výstavbu protihlukových stien na diaľnici D2 (kategória D 26,5/100) z dôvodu zníženia hlukovej záťaže priľahlej zástavby obce Jarovce nachádzajúcej sa na ľavej strane diaľnice D2 v smere z Bratislavy. Návrh protihlukových stien vyplynul z potreby zníženia hlukovej záťaže z cestnej dopravy diaľnice D2, keďže kvôli ...
Moravský Krumlov_ vybudování chodníků a IS v lokalitě Na Kačence
Účelem stavby je vybudování dopravní a technické infrastruktury. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci
Oprava mosta ev. č. R1 - 156 nad traťou ŽSR, Hronom a c. III. triedy, Hronská Breznica
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác, ktoré zahŕňa opravu mosta ev. č. R1156 Hronská Breznica nad traťou ŽSR, Hronom a c. III. triedy v správe Strediska správy a údržby rýchlostných ciest Zvolen, pričom stavebné práce budú vykonávané v rozsahu a v zmysle projektovej dokumentácie, súťažných podkladov a v kvalite požadovanej v zmysle ...
Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-221  nad poľnou cestou, Velínok
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác zahŕňa opravu diaľničného mosta ev.č. D1-221 nad poľnou cestou, Velínok v správe Strediska správy a údržby diaľnic Liptovský Mikuláš, pričom stavebné práce budú vykonávané v rozsahu a v zmysle projektovej dokumentácie, súťažných podkladov a v kvalite požadovanej v zmysle technicko-kvalitatívnych ...
Modernizace silnice II/366 Pohledy - Křenov křižovatka s II/368, I., II. a III
Předmětem veřejné zakázky je úsek silnice II/366 v délce 6,892 km. Modernizace spočívá ve výměně konstrukčních a asfaltobetonových vrstev vozovky v šířkovém uspořádání min. 6m v obrusné vrstvě vozovky s rozšířením ve směrových obloucích, s obnovou a doplněním odvodňovacího systému komunikace. V extravilánu a intravilánu obcí bude vozovka ...
Oprava mosta ev.č. D1 - 012 výstupná vetva Prístavného mosta
Predmetom zákazky sú stavebné práce zahŕňajúce opravu mosta ev. č. D1-012 výstupná vetva Prístavného mosta, ktorý je v správe strediska správy a údržby diaľnic (ďalej len SSÚD) Bratislava, pričom stavebné práce budú vykonávané v rozsahu a v zmysle projektovej dokumentácie, súťažných podkladov a v kvalite požadovanej v zmysle s ...
Výmena zvodidiel na mostoch v úseku diaľnice  D1 Ivachnová-Važec
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác, ktoré zahŕňa výmenu jestvujúcich zvodidiel na mostoch v úseku diaľnice D1 Ivachnová-Važec a s tým súvisiace práce, pričom tieto budú vykonávané v rozsahu a v zmysle projektovej dokumentácie, súťažných podkladov a v kvalite požadovanej v zmysle technicko-kvalitatívnych podmienok (ďalej len "TKP") , ...
I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice. Akce je obchvatem Dolní Lhoty a začíná v km 35,910, kde navazuje na již dříve zrealizovaný obchvat Stráže nad Nežárkou a končí v km 38,557 na hranici k.ú. Dolní Lhota a u Stráže nad Nežárkou. Délka hlavní trasy činí 2,64 km a je navržena v kategorii 11,5/90 s ...
I/16 Pilníkov, oprava silnice a mostů
Oprava vozovky včetně sanací, zajištění odvodnění, SDZ, VDZ. Výměna a oprava nevyhovujících částí mostů - odvodnění opěr, nový záchytný systém, nové římsy, nosné konstrukce a izolace. Špatný stavebně technický stav silnice a špatné odvodnění. Nevyhovující stavební stav mostů ev.č. 16-074, 16-075, 16-076, 16-079 a 16-082.
Velké Opatovice - Inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Hliníky pro výstavbu RD
Předmětem veřejné zakázky je výstavba inženýrských sítí, veřejného osvětlení, komunikace, výstavba čerpací stanice a přípojky plynovodu v lokalitě „Hliníky“ ve Velkých Opatovicích a rekonstrukce kanalizační ČS včetně kanalizačního výtlaku v lokalitě „Pod Dubím“ ve Velkých Opatovicích.
II/304Úpice - rekonstrukce komunikce
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla "II/304Úpice - rekonstrukce komunikce". Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci.