Prevence - změna včas

Prevence - změna včas

Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti cílové skupiny, prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.

Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání, kteří spadají do skupiny krátkodobě nezaměstnaných. Projekt je zaměřen především na prevenci dlouhodobé nezaměstnanosti v kraji Vysočina. Cílem je aktivizace cílové skupiny.

Specifický cíl
Realizace bude zaměřena na rychlý návrat uchazečů zpět na trh práce dříve, než ztratí své pracovní návyky a uvíznou v pasti dlouhodobé nezaměstnanosti. V rámci dosažení tohoto cíle projekt klientům poskytne celý balíček služeb a aktivit

Účelem projektu je především udržet nebo rozvinout chuť a motivaci klientů k vzdělávání případně k profesní změně tak, aby se zvýšila uplatnitelnost na trhu práce. Dalším cílem je umístění určitého počtu klientů přímo na trh práce s podporou dotovaných pracovních míst.
V rámci projektu budou realizovány následující aktivity: aktivační kurz, na podporu vlastní sebedůvěry a zvýšení motivace aktivně realizovat změny ve vlastním životě. Navazující obecné a profesní rekvalifikace umožní klientům zvýšení či změnu kvalifikace. Půjde zejména o PC kurzy různých úrovní, různé profesní kurzy, jejichž skladba bude upřesněna dle aktuální situace trhu práce na Vysočině. V individuální podpoře a poradenství budou mít klienti projektu možnost řešit své individuální problémy související se ztrátou zaměstnání s poradcem. Klienti budou mít volný přístup na internet k vyhledávání volných pracovních míst a možnost se s prací na internetu blíže seznámit. Důležitou součástí projektu bude i podpora tvorby nových pracovních míst a projekt počítá s přímou podporou, která pomůže klientům vytvořit vyhovující podmínky pro vstup do projektu a umožní absolvování jednotlivých aktivit. Přímá podpora slouží k odstranění finančních bariér klientů bránících jim vstupu do projektu. Dostupnost aktivit bude zajištěna zřízením pěti kontaktních středisek v každém okresním městě kraje Vysočina. Všechny aktivity budou probíhat průběžně, ve všech okresech, po celou dobu projektu.
Veřejná zakázka vložena:
05.11.2012 08:10

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Česká republika - Úřad práce ČR

Originální záznam:

Okres:
Praha-město

Platnost veřejné zakázky:
07.01.2013 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Česká republika - Úřad práce ČR

Zadavatel IČ:
72496991

Zadavatel ulice:
Karlovo nám. 1359/1

Zadavatel PSČ:
128 00

Zadavatel obec:
Praha 2

Kontaktní osoba:
Mgr. Miroslavy Patočkové

Zadavatel telefon:
+420 950 123 324


Zadavatel web:
http://www.uradprace.cz

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Opravný formulář č.1

Slovník veřejné zakázky (CPV)

80000000-4
Vzdělávání a školení

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Mediální trénink - trénink vystupování před kamerou, Praha

Mediální trénink - trénink vystupování před kamerou, Praha

Mediální trénink probíhá v atmosféře reálného televizního studia, před skutečnými televizními kamerami. Aby byl dojem skutečně reálný a nácvik díky tomu pro účastníky přínosný, je k dispozici rovněž maskérna. Mediální školení je vedeno profesionály z řad odborníků v oblastech rétoriky, řeči těla, společenského chování, oblékání a mnoha jiného, ale rovněž zkušenými praktiky z oblasti médií - rozhlasovými a televizními redaktory s dlouholetou praxí. Pro koho je mediální trénink vhodný? Prakticky pro každého, kdo mluví před větším auditoriem. Mediálního školení se nejčastěji účastní: - vyšší management firem - pracovníci marketingových a PR oddělení - zaměstnanci PR agentur. Projděte také vy naším mediálním tréninkem a zabraňte tak škodám způsobeným případnou nevhodnou formulací, zveřejněním nežádoucích informací či jen nepřiměřeným gestem!


Kurzy a školení strojníků stavebních strojů a obsluhy motorové pily

Kurzy a školení strojníků stavebních strojů a obsluhy motorové pily

Hledáte školící středisko, které pořádá kurzy na stavební stroje a motorové pily? Pak se obraťte na společnost AUTO EDU s.r.o. se sídlem v Ostravě. Školení probíhá především v celém Moravskoslezském kraji. Máme akreditovaná střediska v Opavě, Havířově, Vítkově a Třinci, ale jezdíme školit i do Bruntálu, Krnova, Olomouce a do Brna. Naše učebny jsou nově zrekonstruované a školení probíhá v příjemném prostředí s využitím moderní techniky. Školení strojníků stavebních strojů: nakladače, rypadla, válce, dozery a jiné kategorie dle dohody Druhy kurzů: - základní kurz – pro pracovníky, kteří nemají žádný strojnický průkaz - rozšiřovací kurz – pro vlastníky strojnického průkazu - rozšíření dalších kategorii strojů - sdružený kurz – sloučení základního a rozšiřovacího kurzu - opakované školení s přezkoušením – každé 2 roky se musí obnovit platnost strojnických průkazů Školení obsluhy motorové pily: - základní školení – řezání do průměru 15 cm - základní školení – kácení - opakovací školení - základní školení - křovinořezy - opakovací školení Výstupní doklad: Průkaz k obsluze motorové pily či křovinořezu, anebo potvrzení do tohoto průkazu. Více informací o termínech a cen kurzů se dozvíte na stránkách společnosti AUTO EDU nebo si můžete zavolat na číslo 596614179.


WEBINÁŘ ZDARMA: NA CO SI DÁT POZOR S PŘÍCHODEM ZÁKONA 250/2021? - Termín: 6.4.2022; 14:00 - 15:00 hod

WEBINÁŘ ZDARMA: NA CO SI DÁT POZOR S PŘÍCHODEM ZÁKONA 250/2021? - Termín: 6.4.2022; 14:00 - 15:00 hod

Klade důraz zejména na správnost a úplnost provozní dokumentace, a definuje přísnější požadavky a sankce při neplnění zákonných povinností. Současné přechodné období je dobré využít pro kontrolu a doplnění potřebné dokumentace a zjištění technického stavu. Zkontrolujte si, co je třeba udělat, aby byly splněny požadavky a nebyli jste vystaveni sankcím, v krajním případě nuceni odstavit výrobní technologii. Registrace na odkazu viz výše. Termín: 6.4.2022; 14:00 - 15:00 hod


Podnikatelské akce a setkání podnikatelů pro Brno, semináře, workshopy

Podnikatelské akce a setkání podnikatelů pro Brno, semináře, workshopy

Podnikatelé Brněnských firem mají jedinečnou možnost využít služby Regionální hospodářské komory Brno. Každoročně připravujeme téměř 100 vzdělávacích kurzů, které mohou využít jak manažeři firem, tak zaměstnanci. Podnikatelské akce a hlavně setkání podnikatelů pro lokalitu Jihomoravský kraj, Brno. Využijte naše semináře a workshopy. Hlavní motto firmy je pomoci zejména malým a středním podnikům. Při snaze proniknout na náš český, ale i zahraniční trh. Podpoříme Vaši firmu celou škálou služeb. I ve spolupráci s našimi členskými firmami zajišťujeme zázemí v oboru poradenství v celé řadě oborů. Firmy u nás mohou využít našeho Centra mezinárodního obchodu zahrnující rovněž nabídku aktivit mezinárodní sítě Enterprise Europe Network včetně celního poradenství. Přijďte a staňte se i Vy členem.


Školení řidičů pro přepravu nebezpečných věcí, základní, obnovovací a nástavbový kurz ADR

Školení řidičů pro přepravu nebezpečných věcí, základní, obnovovací a nástavbový kurz ADR

Potřebujete si po pěti letech udělat obnovovací kurz ADR? Nebo naopak uvítali by jste kurz základní? Oslovte společnost AUTO EDU, s.r.o. se sídlem v Ostravě, která pořádá školení řidičů pro přepravu nebezpečných věcí, kurzy ADR jak základní, obnovovací tak i nástavbový pro cisterny. Kurzy zajišťují pro zájemce z celé České republiky i ze Slovenska. Všichni řidiči převažující nebezpečné věci jsou povinni absolvovat školení ADR, které je zakončené zkouškou, a získat „Osvědčení o školení řidičů přepravující nebezpečné věci“, které je platné pouze na 5 let a poté je potřeba si kurz obnovit. Rozdělení kurzů: - základní pro kusovou přepravu a volně ložené věci - nástavbový pro třídu 1 – výbušné látky a předměty - nástavbový pro třídu 7 – radioaktivní látky - nástavbový pro cisternovou přepravu - obnovovací kurz – základ, cisterny a třídy 1 nebo 7 – tento kurz je určen pro držitele platného průkazu, kterému se blíží konec platnosti - seminář pro manipulující osoby přicházející do styku s nebezpečnými věcmi Na našich webových stránkách naleznete v sekci ADR všechny potřebné informace, jako je délka jednoho kurzu, přehled dat konání kurzů, druhy tříd pro cisterny.


Odborné revize žebříků, lešení a kurzy lešenářů - bezpečnost práce, požární ochrana

Odborné revize žebříků, lešení a kurzy lešenářů - bezpečnost práce, požární ochrana

Různé činnosti spojené s prodejem lešení a žebříků provádí firma HROMEK s.r.o. z Hodonína. Mezi naše služby patří odborné revize žebříků a lešení s cenou od 150 Kč/ks, přičemž za dopravu účtujeme 5 Kč/km. Zajišťujeme různé kurzy pro lešenáře, které probíhají ve firemní školící místnosti a lze je vzájemně kombinovat. Nejčastěji se jedná o komplexní školení na bezpečnost práce, práce ve výškách, požární ochranu, vysokozdvižné vozíky, tahače, vazače, jeřáby a další zařízení. V případě zájmu o kurz je nutné sdělit, zda jej absolvujete poprvé nebo již opakovaně. Školíme také kurzy, které je nutno zakončit zkouškou podle platného zákona. Na základě složené zkoušky obdrží úspěšní absolventi platný průkaz lešenářů. V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat.