Podpora rozvoje gramotností a polytechnického vzdělávání pro projekt iKAP II - Inovace ve vzdělávání
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající ve vytvoření a realizaci modulového vzdělávacího programu a interaktivních workshopů na podporu rozvoje čtenářské, jazykové a digitální gramotnosti pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol a školských zařízení v rámci projektu iKAP II - Inovace ve vzdělávání, reg. č. ...
Teoretické a praktické školení techniků údržby letadel Beech B300 2023-2026
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení teoretické a praktické výuky pro techniky údržby letadel na letadlech typu Beech 300 King Air Series (P&WC PT6) ve výcvikové organizaci schválené podle přílohy IV části-147 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, ...
Letecký výcvik pro piloty vrtulníku Enstrom 480B (2022)
Zabezpečení základního výcviku pilotů (bez předchozích zkušeností s létáním) na vrtulníku Enstrom 480B. Letecký výcvik se skládá z teoretické přípravy (teorie PPL(H), seznámení se s vrtulníkem, účelová příprava) a z praktického létání na vrtulníku.
Školenia v oblasti Governance
Predmetom zákazky je dodanie odborných školení v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti v nasledovných kategóriách: Časť 1 školenia v oblasti Governance v počte aspoň 580 školení, Časť 2 technické školenia v počte aspoň 715 školení.
Školenie Microsoft
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb vzdelávania (školenie) dištančnou, alebo prezenčnou formou (preferovaná je dištančná forma vzdelávania) za účelom zvyšovania kvalifikácie a odbornosti zamestnancov verejného obstarávateľa v nižšie uvedených častiach. Školenia budú realizované v rámci verejne dostupných termínov školení úspešného uchádzača, ...
Manažerská akademie a profesní rozvoj vedoucích zaměstnanců v Ministerstvu zdravotnictví
Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření a zajištění realizace souboru vzdělávacích aktivit tzv. Manažerské akademie pro státní zaměstnance a zaměstnance Ministerstva zdravotnictví na pozicích představený ve smyslu zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě / vedoucí ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, popřípadě jejich zástupce. ...
Rámcová dohoda - odborný rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, HEV, digitalizace, projektové řízení
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s jedním účastníkem o poskytování služeb - expertní technická pomoc v oblasti odborného rozvoje a vzdělávání zaměstnanců především v oblastech hodnocení ekonomické výhodnosti, digitalizace a standardů projektového řízení, včetně implementace na konkrétních projektech.
Zajištění vzdělávání v sociální oblasti
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS je poskytování služeb spočívajících v zajištění vzdělávání zejména pracovníků sociálních služeb, vedoucích pracovníků sociálních služeb, sociálních pracovníků obecních úřadů, pracovníků v oblasti SPOD. Služby jsou rozděleny do 4 kategorií.
Revalidační školení na letadle Beechcraft Super KingAir 350 model B300 2023-2025
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení revalidačního školení/přezkoušení typové kvalifikace dle čl. FCL.740.A nařízení Komise 1178/2011, pro piloty zadavatele během 3 let zakončených závěrečnou zkouškou podle pravidel EASA opravňující piloty létat vícepilotní lety s modelem Beechcraft SuperKing Air350 B300 z levého a pravého sedadla.
Odborná školení a manažerské vzdělávání
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb odborných školení administrativních pracovníků a manažerského vzdělávání pro vedoucí pracovníky.
Medzinárodná konferencia ZNEČISTENÉ ÚZEMIA/CONTAMINATED SITES 2022
Predmetom zákazky je technicko-organizačné zabezpečenie podujatia Medzinárodná konferencia ZNEČISTENÉ ÚZEMIA/CONTAMINATED SITES 2022
Zvýšení znalosti pracovníků resortu MŽP v oblasti procesů řízení informatiky a modelování
Předmětem veřejné zakázky je školení IT specialistů MŽP a resortních organizací v oblastech: Archimate 3 Foundation (L1), Archimate 3 Practitioner (L2), TOGAF 9 Foundation (L1), TOGAF 9 Certified (L2), ITIL4 Foundation Level, ISO 20000 (ITSM) Foundation, M_o_R Foundation, IT4IT Foundation, a to včetně provedení následných zkoušek a certifikace ...
Podpora činnosti školských poradenských zařízení, pracovišť a poradenských služeb ve školství
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v odborném a organizačním zajištění školení, mentoringu, krizové intervence, supervize školních psychologů, speciálních pedagogů, asistentů pedagoga a předcházení duševním potížím žáků v rámci projektu iKAP II - Inovace ve vzdělávání, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106.
Zajištění školení ATM pro ŘLP ČR, sp - IV - Doplnění
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění školení ATM pro ŘLP ČR, sp související s ATCO (EU) 2015/340 a další ATM kurzy.
FN Brno - Rekonstrukce prostor pracoviště JIP Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství
Předmětem veřejné zakázky je provádění činnosti technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci veřejné zakázky na stavební práce „FN Brno - Rekonstrukce prostor pracoviště Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství JIP“.
Zajištění školení ATM pro ŘLP ČR, sp - III - Doplnění
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění školení ATM pro ŘLP ČR, sp související s ATCO (EU) 2015/340 a další ATM kurzy.
Služby školení a vzdělávání
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb školení a vzdělávání, a to odborná školení administrativních pracovníků, manažerské vzdělávání pro vedoucí pracovníky a vzdělávání v oblastech nastavení vnitřního hodnocení vědy a výzkumu.
Školení v oblasti ICT a tvorba instruktážních videospotů
Realizace školení v oblasti ICT a výroba instruktážních videospotů v rámci projektu "Efektivní rozvoj a posilování kompetencí lidských zdrojů II"
Výkon činnosti koordinátora BOZP pro realizaci stavby pro akci - Rekonstrukce KD Slavie
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb ...
Cyklus vzdělávacích kurzů pro zaměstnance NPÚ: Vzdělávací kurz Správa sbírkových fondů a depositářů
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je poskytnutí služby, a to vzdělávacího kurzu Správa sbírkových fondů a depositářů v rozsahu, množství a termínech blíže specifikovaných Smlouvou o provedení vzdělávacího kurzu. Předmět plnění této části veřejné zakázky je blíže specifikován v dokumentu Specifikace předmětu a v závazném návrhu smlouvy.
PolyTechBus iKAP 2
Předmětem veřejné nadlimitní zakázky je poskytnutí specializovaných služeb realizace předepsaného programu polytechnické výchovy pro žáky a pedagogy MŠ, prvního i druhého stupně ZŠ na území Hlavního města Prahy, a to formou tzv. PolyTechBusu.
Zajištění služeb v oblasti PO a BOZP
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti požární ochrany („PO“) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („BOZP“) pro provozovny/pracoviště zadavatele (jedná se o provozovny/pracoviště zadavatele ve správě odboru služeb, celkem 20 provozoven/pracovišť) v rozsahu plnění povinností zadavatele na úseku PO a BOZP ...
Revalidační školení na letadle Beechcraft Super KingAir 350 model B300 2022-2025
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení revalidačního školení/přezkoušení typové kvalifikace dlečl. FCL.740.A nařízení Komise 1178/2011, pro 6 pilotů zadavatele během čtyř (4) let zakončených závěrečnouzkouškou podle pravidel EASA opravňující piloty létat vícepilotní lety s modelem Beechcraft Super King Air350 B300 z levého a pravého ...