Zajištění vzdělávání zaměstnanců členů spolku SPRP - Spolek pro rozvoj podnikání
Zajištění vzdělávání členů spolku SPRP - Spolek pro rozvoj podnikání
Zajištění vzdělávání pro členy AOBP II
Zajištění vzdělávání formou poskytnutí otevřených a uzavřených kurzů, školení či seminářů (dále souhrnně označováno jen jako „kurzy“) vybraným účastníkem zadávacího řízení partnerům zadavatele. Předmětem veřejné zakázky jsou také veškeré další služby spočívající v organizačním zajištění vzdělávacích služeb. Vzdělávání bude poskytnuto v ...
Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Přerov II
Předmětem zakázky je zajištění a realizace vzdělávacích aktivit dle zadávací dokumentace. Zakázka je dle ust. § 35 ZZVZ rozdělena na 8 částí: • Část A – Měkké a manažerské dovednosti • Část B – Obecné IT kurzy • Část C – Účetní a právní kurzy • Část D – Jazykové vzdělávání • Část E – Svářečské kurzy • Část F – Technická, odborná a opakovací ...
Tvorba a zavedenie Portálu vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní
Predmetom zákazky je vytvorenie a dodanie Portálu vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní / diela na mieru podľa požiadavky verejného obstarávateľa vrátane vytvorenia dátovej/obsahovej platformy do Portálu vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní a spravovania a využitia dátového obsahu.
Tvorba metodiky a systém vzdělávání zaměstnanců vybraných profesí
Předmětem veřejné zakázky jsou jednotlivé činnosti směřující k vytvoření metodických materiálů a zajištění vzdělávacích aktivit projektu Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0003035. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části, které jsou zadávány v ...
Vzděláváním k rozvoji II., dílčí plnění 1-5
Předmětem tohoto výběrového řízení je vzdělávání zaměstnanců v jednotlivých společnostech (členů klastru), v níže uvedených dovednostech a odborných kurzech. Jedná se o tyto okruhy: 1. Měkké a manažerské dovednosti 2. Obecné IT 3. Technické a jiné odborné kurzy 4. Účetní, ekonomické a právní kurzy 5. Jazykové vzdělávání Zadavatel ...
Školení - datové úložiště
Pořízení školení, které zabezpečí odborné vzdělání obsluh technického personálu pro provozování komplexních technologií datových úložišť vybraných komunikačních a informačních systémů.
Vzdělávání zaměstnanců Krajské hospodářské komory Zlínského kraje - Obecné IT
Předmětem veřejné zakázky je zajištění odborného vzdělávání pro členy zadavatele v oblasti OBECNÉ IT
Vzdělávání zaměstnanců Krajské hospodářské komory Zlínského kraje - Účetní, ekonomické a právní kurzy
Předmětem veřejné zakázky je zajištění odborného vzdělávání pro členy zadavatele v této oblasti: ÚČETNÍ, EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ KURZY
Vzdělávání Krajské hospodářské komory Zlínského kraje - Měkké a manažerské dovednosti
Předmětem veřejné zakázky je zajištění odborného vzdělávání pro členy zadavatele v této oblasti: MĚKKÉ A MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI
Rámcová dohoda na činnost koordinátora BOZP na stavbách menšího a středního rozsahu SÚS Pk
Předmětem plnění v rámci zadávacího řízení, které bude realizováno na základě rámcové dohody, je provádění služeb výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na na stavbách menšího a středního rozsahu (dále jen „BOZP“) v každé části veřejné zakázky. Rámcová dohoda (dále také „smlouva“) bude uzavřena v každé části s jedním účastníkem ...
Výuka dětí ostravských MŠ a ZŠ přírodovědných a technických oborů
Předmětem této veřejné zakázky je kompletní organizační, personální zajištění a realizace výukových kurzů v oblasti přírodovědy, technických oborů, matematiky, finanční gramotnosti pro děti ostravských mateřských škol, žáků základních škol a žáků Školských zařízení zájmového charakteru ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava s ...
Vzdělávací kurzy - Projekt Hortulanus 2021
Předmětem veřejné zakázky jsou vzdělávací kurzy v rámci projektu Hortulanus 2021 – odborné vzdělávání členů Svazu zakládání a údržby zeleně. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 3 části: 1. Technické a jiné odborné vzdělávání 2. Měkké a manažerské dovednosti 3. Účetní, ekonomické a právní kurzy
Vzdělávání zaměstnanců členů Plastikářského klastru
Předmětem veřejné zakázky je zajištění a realizace vzdělávacích aktivit dle zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je dle ust. § 35 ZZVZ rozdělena na 4 části: 1. Obecné IT (dále jen „část 1“) 2. Měkké a manažerské dovednosti (dále jen „část 2“) 3. Jazykové vzdělávání (dále jen „část 3“) 4. Technické a jiné odborné kurzy (dále jen „část 4“)
Vzdělávání zaměstnanců členských firem Národního strojírenského klastru
Vzdělávání zaměstnanců členů klastru v otevřených a uzavřených kurzech obsahově zaměřených dle preferencí členů klastru.
Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská - koordinátor BOZP
Zajištění činnosti koordinátora BOZP dle zák.č.309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění při realizaci stavby Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská.
Učením rosteme
Předmětem zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit a projektové řízení.
Vzdělávání zaměstnanců členů Plastikářského klastru
Předmětem veřejné zakázky je zajištění a realizace vzdělávacích aktivit dle zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je dle ust. § 35 ZZVZ rozdělena na 4 části: 1. Obecné IT (dále jen „část 1“) 2. Měkké a manažerské dovednosti (dále jen „část 2“) 3. Jazykové vzdělávání (dále jen „část 3“) 4. Technické a jiné odborné kurzy (dále jen „část 4“)
Vzdělání je cesta k úspěchu
Předmětem zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit a projektové řízení.
Vzdělávání členů JHK - IT kurzy
Předmětem zakázky je zajištění vzdělávání v uzavřených skupinových kurzech pro zaměstnance společností, které jsou členy Jihočeské hospodářské komory (Jhk) v oblasti IT dovedností. V rámci projektu zadavatel požaduje proškolení minimálně 460 osob (zaměstnanců členských firem Jhk) na některém ze vzdělávacích kurzů, uvedených v příloze č.1 této ...
Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově – TDS a BOZP
Předmětem zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci stavební akce Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově.
Společná cesta k růstu II
Předmětem tohoto výběrového řízení je vzdělávání zaměstnanců v jednotlivých společnostech ( členů firem), v níže uvedených dovednostech a odborných kurzech. Zadavatel umožňuje dílčí plnění v níže uvedených okruzích/částí. Jedná se o tyto okruhy: 1. Manažerské a měkké dovednosti; 2. Jazykové vzdělávání; 3. Účetní, ekonomické; 4 Obecné ...
Asociace českých nábytkářů - společná cesta vzdělávání
Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit.
Zajištění TDS a BOZP stavební akce Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl na parcele 314/4, k.ú. Temný Důl“.