Alternatívny letecký výcvik pilotov na ľahkých vrtuľových lietadlách
Vykonanie základného a zdokonaľovacieho výcviku pilotov na ľahkých vrtuľových lietadlách
Příprava a organizační zajištění XVIII. Kongresu CECC
služby a dodávky spojené s uspořádáním XVIII. Kongresu Konference evropských ústavních soudů
TDS a koordinátor BOZP – realizace stavby FUD, FSI, FZS 2019/0071
TDS a koordinátor BOZP – realizace stavby FUD, FSI, FZS 2019/0071
Výcvik riadiacich letovej prevádzky
Vykonanie základného a zdokonaľovacieho výcviku riadiacich letovej prevádzky
Školení Danese pro správce sítě na LZ, CRC, IATCC a C2L
Předmětem VZ je pořízení školení, které zabezpečí odborné vzdělávání technického personálu letištních stanovišť letových provozních služeb (LSLPS).
Organizační zajištění Podnikatelského projektu roku, Seminářů, Workshopů, Monitorovacích výborů
Předmětem veřejné zakázky je organizační zajištění Podnikatelského projektu roku, Seminářů, Workshopů, Konferencí a Monitorovacích výborů, včetně pronájmu prostor a organizačního zajištění, cateringu, a dle specifikované potřeby rovněž také tlumočení, ubytování, dopravy, výzdoby a ostatních produkčních služeb tak, aby byla zajištěna maximální ...
JMK - Poradenské programy pro Krajskou pobočku Úřadu práce ČR v Brně 2019 – 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění realizace poradenských programů pro uchazeče a zájemce o zaměstnání ve smyslu § 105 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Alternatívny letecký výcvik pilotov vrtuľníkov
Vykonanie základného a zdokonaľovacieho výcviku pilotov vrtuľníkov
Školení IT specialistů - Produkty Fortigate
Předmětem VZ je pořízení školení, které zabezpečí odborné vzdělání v oblasti administrace, správě provozu a rozvoji komunikačních a informačních systémů resortu Ministerstva obrany. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy.
Školení IT specialistů - Produkty CA
Předmětem VZ je pořízení školení, které zabezpečí odborné vzdělání v oblasti administrace, správě provozu a rozvoji komunikačních a informačních systémů resortu Ministerstva obrany. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy.
Školení IT specialistů - Sítě/Linux
Předmětem VZ je pořízení školení, které zabezpečí odborné vzdělání v oblasti administrace, správě provozu a rozvoji komunikačních a informačních systémů resortu Ministerstva obrany. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy.
Školení OTS VŘ PozS 2019-2020
Předmětem VZ je pořízení školení, které zabezpečí odborné vzdělání v oblasti provozní správy a provozní bezpečnostní správy informačního systému operačně – taktického systému velení a řízení pozemních sil.
Tvorba metodiky a systém vzdělávání zaměstnanců vybraných profesí
Předmětem veřejné zakázky jsou jednotlivé činnosti směřující k vytvoření metodických materiálů a zajištění vzdělávacích aktivit projektu Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0003035.
Tvorba metodiky a systém vzdělávání zaměstnanců vybraných profesí
Předmětem veřejné zakázky jsou jednotlivé činnosti směřující k vytvoření metodických materiálů a zajištění vzdělávacích aktivit projektu Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0003035.
Školení IT specialistů - obecné
Předmětem VZ je pořízení školení, které zabezpečí odborné vzdělání v oblasti administrace, správě provozu a rozvoji komunikačních a informačních systémů resortu Ministerstva obrany. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy.
Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva
Predmetom zákazky je Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva zameraná na riešenie hlavných okruhov problémov, ako sú financovanie, personálny rozvoj, zlepšenie procesov, ale napríklad aj vzdelávanie verejnosti. Predmetom tejto zákazky je obstaranie odborných kapacít pre zabezpečenie riadnej realizácie uvedenej zákazky verejným ...
Realizace odborných seminářů
Zadavatel realizuje projekt s názvem „Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173, spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Cílem projektu je přispět k profesionalizaci, vyšší kvalitě a dalšímu rozvoji státní služby. Svým obsahem ...
Vzdělávací akce – Provádění pozemkových úprav, Správa a převody majetku státu
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je realizace vzdělávacích akcí „Provádění pozemkových úprav“ a „Správa a převody majetku státu“ (dále jen „kurzy“) pro zaměstnance zadavatele, a to v souladu s Rámcovými pravidly vzdělávání státních zaměstnanců ve služebních úřadech. Kurzy budou realizovány ve 4 letech po sobě jdoucích, tj. v ...
Kurz první pomoci pro zaměstnance SZIF
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění jednodenních kurzů první pomoci pro zaměstnance zadavatele za využití metod zážitkové pedagogiky. Zadavatel požaduje, aby součástí kurzu první pomoci byla teoretická část a praktická část. V teoretické části se účastník kurzu seznámí se základními pravidly poskytování první pomoci. V praktické části ...
Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění a provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v Pardubickém kraji.
Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění a provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v Moravskoslezském kraji.
Rozvoj a zvyšování absorpční kapacity
Předmětem veřejné zakázky je realizace aktivit pro rozvoj a zvyšování absorpční kapacity, jejichž cílem bude seznámit potenciální žadatele a příjemce srozumitelně a přehledně s jednotlivými programy Evropských a investičních fondů (ESI fondy) a možnostmi čerpání prostředků z nich. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky se nachází v příloze č. 1 ...
Koordinátor BOZP na staveništi a technický dozor investora pro akci - Rekonstrukce třídírny zavazadel
Předmětem plnění je zajištění funkce koordinátora BOZP a výkonu technického dozoru investora během realizace díla „Rekonstrukce třídírny zavazadel v Terminálu 1 a 2 a výměna přístrojů EDS“.
FN Plzeň - Specializační vzdělávání sester
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění teoretických modulů specializačního vzdělávání všeobecných sester v oborech dle ZD po dobu 4 let. Náplň modulů včetně požadavků na připravenost sester je uveden v příloze č. 1 Zadávací dokumentace (tato příloha je zároveň přílohou č. 1 kupní smlouvy - Specifikace předmětu plnění). Předpokládaná ...