Rekvalifikační kurzy pro Kraj Vysočina II
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZoZ“), pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky ...
Rekvalifikace pro Moravskoslezský kraj VIII
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZoZ“), pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky ...
JMK – rekvalifikační kurzy pro Jihomoravský kraj VI. 2019 - 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZoZ“), pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky ...
Rekvalifikační kurzy pro Plzeňský kraj VI
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen VZ) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. VZ je v souladu s § 35 zákona č. ...
Rekvalifikační kurzy pro Královéhradecký kraj 2019 – 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZoZ“), pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených s jedním nebo se dvěma dodavateli na každou část veřejné ...
Rekvalifikační kurzy pro Jihočeský kraj 2019-2022 I
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky VZ je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena do 18 částí. ...
Rekvallifikace ve Zlínském kraji III
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro klienty Úřadu práce ČR. Rekvalifikace budou realizovány na základě rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. Veřejná zakázka je rozdělena do 20 částí. Dodavatelé ...
Rekvalifikace ve Zlínském kraji III
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní organizace a zajištění rekvalifikace dle zákona o zaměstnanosti. Veřejná zakázka je vnitřně členěna do 20 částí. Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ na provedení rekvalifikačních kurzů vždy s jedním vítězným dodavatelem pro každou jednotlivou část veřejné ...
Rekvalifikace ve Zlínském kraji III
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní organizace a zajištění rekvalifikace dle zákona o zaměstnanosti. Veřejná zakázka je vnitřně členěna do 20 částí. Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ na provedení rekvalifikačních kurzů vždy s jedním vítězným dodavatelem pro každou jednotlivou část veřejné ...
Rekvalifikace pro Karlovarský kraj V
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen VZ) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. VZ je v souladu s § 35 zákona č. ...
Rekvalifikační kurzy pro Kraj Vysočina 2019 - 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen VZ) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. VZ je v souladu s § 35 zákona č. ...
Rekvalifikační kurzy pro Středočeský kraj I
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZoZ“), pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. VZ je v souladu s § 35 ...
Rekvalifikační kurzy pro Plzeňský kraj V
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen VZ) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. VZ je v souladu s § 35 zákona č. ...
Skladové hospodárstvo
Predmetom zákazky je zabezpečenie realizácie vzdelávacích programov pre uchádzačov o zamestnanie (UoZ), ktoré sa vyžadujú pri ich uplatnení na trhu práce a umožňujú im získať nové odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti na účel výkonu profesií vo výrobných, skladových a obchodných prevádzkach a tiež v prevádzkach poskytujúcich služby. Zákazka ...
Poradenství pro Pardubický kraj III
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění realizace poradenských programů pro uchazeče a zájemce o zaměstnání a účastníky pracovní rehabilitace. Účelem zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody dle § 131 a násl zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na provedení poradenských programů s jedním ...
Hledám kurz pro pečovatelky,  Zlín a okolí
Hledám kurz pro pečovatelky, Zlín a okolí...Jižní Morava.
Hledám rekvalifikační kurz
Poptávám rekvalifikační kurz na motorovou pilu a křovinořez v okrese Olomouc. Děkuji za brzkou odpověď. S pozdravem Petra Kadlecová
Skladové hospodárstvo
Predmetom zákazky je zabezpečenie realizácie vzdelávacích programov pre uchádzačov o zamestnanie (UoZ), ktoré sa vyžadujú pri ich uplatnení na trhu práce a umožňujú im získať nové odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti na účel výkonu profesií vo výrobných, skladových a obchodných prevádzkach a tiež v prevádzkach poskytujúcich služby. Zákazka sa ...
Rekvalifikace pro Moravskoslezský kraj VI
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace rekvalifikačních kurzů v rámci jednotlivých částí veřejné zakázky, na něž je veřejná zakázka rozdělena. Plnění bude probíhat na základě rámcových dohod uzavřených pro každou jednotlivou část veřejné zakázky v souladu s § 131 ZZVZ. Předměty plnění jednotlivých částí zakázky jsou specifikovány v článku ...
Poptávám kurz práce na PC
Mám zájem o rekvalifikační kurz na PC, programy Microsoft Word, Excel a jiné.
Poradenské činnosti v Olomouckém kraji II
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je komplexní organizace a zajištění poradenských činností pro uchazeče o zaměstnání, zájemce o zaměstnání a účastníky pracovní rehabilitace. Poradenství bude realizováno na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. Veřejné zakázky na základě ...
Odborná príprava pre uchádzačov o zamestnanie
Predmetom zákazky sú vzdelávacie programy pre uchádzačov o zamestnanie.
Pracovní rehabilitace § 70 odst. 1 zák. 435/2004 Sb. prosinec 2017
Poradenská činnost, zprostředkování zaměstnání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání.
Poradenské programy pro Krajskou pobočku Úřadu práce ČR v Brně II 2017 – 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní organizace a zajištění služeb spočívajících v provedení poradenského programu „Profesní seniorita“ pro Krajskou pobočku Úřadu práce České republiky v Brně. Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání vedení v evidenci některého kontaktního pracoviště Krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Brně