Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


Obec Draženov - ČOV a kanalizační stoky

Obec Draženov - ČOV a kanalizační stoky

kanalizace a ČOV – kapacita 600 EO

Rekonstrukce zdroje a sítě centrálního zásobování teplem ve městě Nýrsko

Rekonstrukce zdroje a sítě centrálního zásobování teplem ve městě Nýrsko

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zmodernizování systému centrálního zásobování teplem (CZT) - rekonstrukce (ekologizace) stávající kotelny na hnědé uhlí (KHU). Rozdělení provozních souborů je PS01 - Kotelna HU a PS02 - Filtr

Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa I. – Vybavení odborných učeben

Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa I. – Vybavení odborných učeben

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky k projektu "Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa I. – Vybavení odborných učeben - opakování" v k.ú. Plzeň v souladu se zadávacími podmínkami, které je rozděleno na 2 části: Část 1c – zatemnění a Část 1d – schodolezy.

Úspory energie ve výrobním objektu firmy OKNA JUHA

Úspory energie ve výrobním objektu firmy OKNA JUHA

Předmětem díla jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti budovy truhlárny Babina 90, 331 01 Plasy, které spočívají především v zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, výměně otopného zařízení, instalace FVE, LED osvětlení a automatické regulace odsávání hoblin.

Srdeční chlopně a ringy 2017

Srdeční chlopně a ringy 2017

Předmětem zakázky jsou dodávky srdečních chlopní a ringů ve specifikaci a množství dle zadávací dokumentace po dobu dvou let.

Diagnostika pro stanovení kostních a nádorových markerů a ACTH - OID - 2017

Diagnostika pro stanovení kostních a nádorových markerů a ACTH - OID - 2017

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro přístrojovou analýzu kostních a nádorových markerů a hormonu ACTH v rozsahu a specifikaci dle bodu 2.4.. Součástí plnění zakázky je rovněž bezplatné zapůjčení nového plně automatického analyzátoru a příslušenství pro zpracování nabízených reagencií s odpovídajícím výkonem. ...

DNS pro laboratorní materiál a chemikálie OP VVV

DNS pro laboratorní materiál a chemikálie OP VVV

Cílem tohoto zadávacího řízení je zavedení DNS na dodávky laboratorního materiálu a chemikálií na dobu od jeho zavedení (předpoklad 1. 1. 2018) do 31. 12. 2022. Doba trvání DNS je může být zkrácena v případě, že předpokládaná hodnota DNS bude vyčerpána v plném rozsahu před koncem trvání DNS.

Poptávám sazenice chryzantémy

Poptávám sazenice chryzantémy

Poptávám sazenice chryzantémy velkokvěté. Děkuji.

Nákup zařízení pro úsekové měření rychlosti

Nákup zařízení pro úsekové měření rychlosti

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a instalace technických zařízení pro úsekové měření rychlosti vozidel v katastrálním území Statutárního města Plzeň, která budou zadavateli sloužit pro provádění měření rychlosti motorových vozidel dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění ...

Poptávám přístroj na letování, plynovou letlampu

Poptávám přístroj na letování, plynovou letlampu

Poptávám přístroj na letování, plynovou letlampu.

Dynamický nákupní systém na software

Dynamický nákupní systém na software

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou za Zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek dodávky software

Dynamický nákupní systém na laboratorní  a měřicí techniku

Dynamický nákupní systém na laboratorní a měřicí techniku

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou za Zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek dodávky laboratorní a měřicí techniky.

Dynamický nákupní systém na dodávky tonerů, válců do tiskáren a kopírek

Dynamický nákupní systém na dodávky tonerů, válců do tiskáren a kopírek

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou za Zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek dodávky tonerů, válců do tiskáren a kopírek.

Údržba zeleně - sekání travnatých ploch na území MO Plzeň 1

Údržba zeleně - sekání travnatých ploch na území MO Plzeň 1

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou činnosti spočívající v údržbě zeleně - sekání travnatých ploch na území MO Plzeň 1, když předmět plnění je vymezen návrhem smlouvy (4 smlouvy na 4 části).

Dynamický nákupní systém na výpočetní techniku

Dynamický nákupní systém na výpočetní techniku

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou za Zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek dodávky výpočetní techniky.

Poptávám náhradní díl k ručnímu mixéru

Poptávám náhradní díl k ručnímu mixéru

Poptávám sekací nůž na ruční mixér. Číslo mixéru je DHB080105479.

Stavební úpravy VÚZ Plzeň - Červený Hrádek č.p.186

Stavební úpravy VÚZ Plzeň - Červený Hrádek č.p.186

Předmětem zakázky je výběr dodavatele na stavební práce spočívající v provedení bouracích prací včetně demontáže stávajících boletických panelů, dozdění parapetů a meziokenních pilířů, výměně stávajících oken a dveří, zateplení fasády, podhledu suterénu, podhledu ve třetím nadzemním podlaží a zateplení střechy prvního nadzemního podlaží.

Vstřikovací lis

Vstřikovací lis

Předmětem výběrového řízení je dodávka vstřikovacího lisu vč. balení, dopravy, instalace, zprovoznění, zkušebního provozu, uživatelské podpory a zaškolení uživatelů v sídle zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Poptávám zhotovení nových výloh do obchodu

Poptávám zhotovení nových výloh do obchodu

Poptávám zhotovení nového portálu do obchodu v Plzni. Jedná se o jednu výlohu (přibližně š 3,4 na v 2,5 m) a druhou menší výlohu i s dveřmi. Materiál hliník, ocel nebo dřevo, sklo.

FN Plzeň – obnova a modernizace mobilních RTG

FN Plzeň – obnova a modernizace mobilních RTG

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení včetně montáže, uvedení dodaných zařízení do provozu, instalace a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení pracovišť souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru.

Dodávka nástrojů pro management ECU X

Dodávka nástrojů pro management ECU X

Předmětem zakázky je dodávka souboru SW a HW nástrojů pro management a konfiguraci ECU (electronic control unit) včetně dopravy do sídla zadavatele a poskytnutí uživatelské podpory po dobu nejméně jednoho roku. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky (dílčích objednávek ze strany zadavatele).

CHR-T402 výměna (P.0386), stavebně-montážní práce

CHR-T402 výměna (P.0386), stavebně-montážní práce

CHR-T402 výměna (P.0386), stavebně-montážní práce

TR Kočín – Rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení – I. Etapa (P.0257), stavebně-montážní práce

TR Kočín – Rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení – I. Etapa (P.0257), stavebně-montážní práce

TR Kočín – Rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení – I. Etapa (P.0257), stavebně-montážní práce

TR Kočín – Rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení – I. Etapa (P.0257), stavebně-montážní práce

TR Kočín – Rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení – I. Etapa (P.0257), stavebně-montážní práce

TR Kočín – Rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení – I. Etapa (P.0257), stavebně-montážní práce

Bankovní úvěr na  přefinancování hypotéčního úvěru  obce Blížejov

Bankovní úvěr na přefinancování hypotéčního úvěru obce Blížejov

Předmětem plnění veřejné zakázky je Bankovní úvěr na „přefinancování hypotéčního úvěru obce Blížejov“ – tj. poskytnutí úvěru ve výši 28.000.000,- Kč ( slovy – dvacet osm miliónů korun českých ) Parametry úvěru - Dlouhodobý investiční - Výše úvěru – 28.000.000,- kč - Datum splatnosti - max. do 12/2026 - Úroková sazba – fixní ...

(záznamy 1/25 z 25)  strana 1 / 1