Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


III/11724 Obchvat Rokycany – Hrádek, úsek 2

III/11724 Obchvat Rokycany – Hrádek, úsek 2

Předmětem veřejné zakázky provedení a obstarání veškerých prací k úplnému dokončení stavby "III/11724 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 2" v rozsahu projektové dokumentace (PDPS), zpracované projekční kanceláří D Projekt Plzeň Nedvěd s.r.o., s výkazem výměr a zadávací dokumentace. Stavba řeší úsek 2 komunikačního obchvatu silnice III/117 24 Rokycany ...

Štěnovický Borek - rozšíření ČOV

Štěnovický Borek - rozšíření ČOV

Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace stávající ČOV spočívající ve změně původní technologie typu D-N na modernější a efektivnější technologii se systémem R-D-N s účelným využitím všech stávajících technologických nádrží v ČOV.

Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek

Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek

Realizace stavebních prací a služeb a poskytnutí souvisejících dodávek, vč. stavebních a stavebně-montážních prací nutných k přípravě, k řádnému provedení a dokončení díla ve smluvním termínu, k předání díla zadavateli bez vad a nedodělků včetně získání kolaudačního souhlasu ve smluvním termínu.

Vybavení vývojového a technologického centra v závodě Chlumčany přístroji

Vybavení vývojového a technologického centra v závodě Chlumčany přístroji

Zakázka představuje kompletní dodávku zařízení - 2ks sušárny, 2 ks rychlomlecích stolic, 2 ks min.13litrových pecí, 1 ks min. 9 litrové pece

Dodávka informačního systému pro komplexní zajištění stravovacího provozu

Dodávka informačního systému pro komplexní zajištění stravovacího provozu

Předmětem veřejné zakázky je dodávka informačního systému (dále jen IS) pro komplexní zajištění stravovacího provozu zadavatele včetně servisní podpory po dobu 48 měsíců. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou: • Podrobná analýza požadavků zadavatele • Licence dodávaného IS • Instalace IS v prostředí zadavatele • Implementace včetně migrace ...

Výpočetní klastry VPP pro projekt EVT s diskovými poli, s UPS zdroji a příslušenstvím

Výpočetní klastry VPP pro projekt EVT s diskovými poli, s UPS zdroji a příslušenstvím

Předmětem zakázky je pořízení příslušného IT vybavení pro pokrytí plánovaných výpočetních potřeb projektu EVT pro provádění výpočtů typu VPP a integrace těchto nových výpočetních zdrojů do stávajících prostor a stávající výpočetní infrastruktury.

Sloni na Mži – DÚR, DSP, DPS

Sloni na Mži – DÚR, DSP, DPS

Předmětem této zakázky je provedení inženýrsko geologického průzkumu, provedení průzkumu na výskyt chráněných druhů živočichů a rostlin, vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí včetně kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného územního rozhodnutí, zpracování dokumentace pro stavební povolení vč. složky stavebně – ...

Poptávám opravu bojleru

Poptávám opravu bojleru

Poptávám opravu bojleru Dražice - nenahřívá. Děkuji.

Obnovní management pozemků AOPK ČR v EVL, NPP Na požárech 2017-2023

Obnovní management pozemků AOPK ČR v EVL, NPP Na požárech 2017-2023

Předmětem této veřejné zakázky je sedmiletá intenzivní obnovní péče na ploše 26,03 ha (sečení, vyřezání náletových dřevin) národní přírodní památky Na Požárech, s cílem zpomalení až zastavení poklesu druhové diverzity mokřadních ekosystémů a nastartování opatření a procesů vedoucích k obnově (zlepšení) druhově bohatých společenstev, tak aby byl ...

FN Plzeň – Obnova a modernizace mamografické techniky

FN Plzeň – Obnova a modernizace mamografické techniky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení včetně montáže, uvedení dodaných zařízení do provozu, instalace a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení pracoviště souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru a poskytování smluvního plného servisního zabezpečení po dobu 10 let (z ...

Aferetické sety 2017

Aferetické sety 2017

Předmětem zakázky jsou dodávky aferetických setů dle specifikace v ZD. Jako součást dodávek aferetických setů požaduje zadavatel bezplatné poskytnutí separátorů krevních elementů splňující požadavky uvedené v ZD, včetně bezplatného servisu a zaškolení s příslušnými návody (v českém jazyce). Podmínky vypůjčení separátorů krevních elementů jsou ...

Svojšín - napojení na skupinový vodovod Stříbro

Svojšín - napojení na skupinový vodovod Stříbro

Předmětem zakázky na stavební práce je výstavba vodovodního řadu z Benešovic do stávajícího vodojemu ve Svojšíně v délce 4.092 m včetně přepojení obce Lom u Stříbra na tento vodovodní systém. Součástí stavby je i výměna čerpadel ve stávající čerpací stanici Pražka.

CHR-T402 výměna (P.0386), stavebně-montážní práce

CHR-T402 výměna (P.0386), stavebně-montážní práce

CHR-T402 výměna (P.0386), stavebně-montážní práce

TR Kočín – Rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení – I. Etapa (P.0257), stavebně-montážní práce

TR Kočín – Rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení – I. Etapa (P.0257), stavebně-montážní práce

TR Kočín – Rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení – I. Etapa (P.0257), stavebně-montážní práce

TR Kočín – Rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení – I. Etapa (P.0257), stavebně-montážní práce

TR Kočín – Rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení – I. Etapa (P.0257), stavebně-montážní práce

TR Kočín – Rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení – I. Etapa (P.0257), stavebně-montážní práce

Bankovní úvěr na  přefinancování hypotéčního úvěru  obce Blížejov

Bankovní úvěr na přefinancování hypotéčního úvěru obce Blížejov

Předmětem plnění veřejné zakázky je Bankovní úvěr na „přefinancování hypotéčního úvěru obce Blížejov“ – tj. poskytnutí úvěru ve výši 28.000.000,- Kč ( slovy – dvacet osm miliónů korun českých ) Parametry úvěru - Dlouhodobý investiční - Výše úvěru – 28.000.000,- kč - Datum splatnosti - max. do 12/2026 - Úroková sazba – fixní ...

(záznamy 1/17 z 17)  strana 1 / 1