Katalog poptávek

Logika hledání

Kde hledatDalší parametry

Jen


GŘ OL – Koncese na výstavbu a provoz výrobní haly pro zaměstnávání osob ve výkonu trestu

GŘ OL – Koncese na výstavbu a provoz výrobní haly pro zaměstnávání osob ve výkonu trestu

Předmět plnění koncese bude detailně řešen v rámci soutěžního dialogu, který bude veden s účastníky zadávacího řízení, kteří budou vyzvání k účasti v soutěžním dialogu. Cílem soutěžního dialogu bude nalézt řešení způsobilá splnit potřeby zadavatele. Zadavatel vymezuje své potřeby následujícím způsobem: a) Zajistit zaměstnáváními přibližně ...

BBMRI - dokumentační systém a PCR termocykler

BBMRI - dokumentační systém a PCR termocykler

Předmětem plnění veřejné zakázky na dodávky je dodávka, instalace a uvedení do provozu následujícího zařízení - dokumentační systém elektroforetických gelů a Real-time PCR termocykler, oba v počtu 1 ks.

Rekonstrukce učeben pro obor Informační technologie včetně posílení vnitřní konektivity školy

Rekonstrukce učeben pro obor Informační technologie včetně posílení vnitřní konektivity školy

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky – počítačových sestav, monitorů, klávesnic, myší, serverů, licencí operačního systému, projektorů, tiskárny, zdrojů nepřerušovaného napájení, síťových komponentů a příslušenství včetně instalace síťových rozvodů a souvisejících stavební prací pro Střední školu informatiky a finančních služeb, ...

Modernizace strojních pracovišť pro výuku kovoobrábění

Modernizace strojních pracovišť pro výuku kovoobrábění

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 12 ks frézek a 12 ks soustruhů, a to dle bližší specifikace a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

Elektronizace agend Městského úřadu Kralovice

Elektronizace agend Městského úřadu Kralovice

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a zavedení nových elektronizovaných agend Městského úřadu Kralovice do prostředí Městského úřadu Kralovice, a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu provedení integračních prací, migrací dat ze zdrojových systémů, zaškolení, dodání licencí a zpracování dokumentace. Více Zadávací dokumentace.

Rekonstrukce silnice II/198 Pernolec - Přimda, 2. úsek

Rekonstrukce silnice II/198 Pernolec - Přimda, 2. úsek

Jedná se o provedení rekonstrukce silnice II/198 včetně povrchu, podkladů a šířkových úprav v úseku od začátku obce Úšava až k pracovní spáře nové úpravy za sjezdem z dálnice D5 (exit 136) .Délka celého úseku je 5 396 m a je rozdělena do 5 stavebních objektů.

Poptávám výrobu dřevěné akvarijní skříně

Poptávám výrobu dřevěné akvarijní skříně

Poptávám výrobu dřevěné akvarijní skříně o rozměrech 85x45x60. Nosnost musí být cca 300kg, šířka materiálu ideálně 5 - 10cm, vpředu posuvné dvířka, materiál libovolný, povrch matně bílý. V levé boční stěně bude otvor pro zásuvku o rozměru 10x15 a v zadní stěně v pravém horním rohu vstup pro hadice a kabeláž o rozměru 20x10. Detail v přiloženém ...

Léčivé přípravky pro CNS a smyslové orgány 2018

Léčivé přípravky pro CNS a smyslové orgány 2018

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro centrální nervovou soustavu a onemocnění očí v celkovém předpokládaném rozsahu 30 160 balení léčivých přípravků. Přípravky jsou určeny pro poskytování zdravotní péče na zdravotnických pracovištích FN Plzeň a pro výdej v ústavních lékárnách FN Plzeň. Dodávky předmětu plnění budou ...

4-kvadrantové napěťové a proudové zesilovače

4-kvadrantové napěťové a proudové zesilovače

Předmětem výběrového řízení je dodávka 4 ks 4-kvadrantových napěťových a proudových zesilovačů vč. balení, dopravy do sídla zadavatele, příslušenství a uživatelské podpory. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky (dílčích objednávek ze strany zadavatele).

DSP - ERDF: Přístrojové vybavení

DSP - ERDF: Přístrojové vybavení

Předmětem plnění veřejné zakázky je je dodávka, instalace a uvedení do provozu následujícího zařízení: - automatizovaný western blot systém v počtu 1 ks, - ultrazvukový přístroj se SW pro fúzi s CT nebo MR obrazy v počtu 1 ks, - monitor vitálních funkcí a ventilátor pro umělou plicní ventilaci v počtu po 3 ks.

Zaměstnanecké a pacientské oděvy 2018

Zaměstnanecké a pacientské oděvy 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky zaměstnaneckých, operačních a pacientských oděvů ve specifikaci a předpokládaných objemech dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace. Dodávané prádlo musí být nové, v provedení a jakosti určené dle zadávacích podmínek pro použití ve zdravotnických zařízeních při poskytování zdravotních služeb v souladu se ...

Svoz komunálního odpadu a tříděného odpadu

Svoz komunálního odpadu a tříděného odpadu

Předmětem plnění je zajištění sběru a svozu komunálního odpadu a tříděného odpadu ve městě Horní Bříza, včetně svozu a likvidace odpadu ze sběrného dvora tamtéž, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky bude uzavřena na dobu určitou 3 roky.

Imunopreparáty 2018

Imunopreparáty 2018

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro farmakoterapii závažných onemocnění v rámci poskytování zdravotní péče na zdravotnických pracovištích FN Plzeň v celkovém předpokládaném rozsahu 54 610 dávek léčivých přípravků. Dodávky předmětu plnění budou realizovány po dobu dvou let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ...

Cytostatika 2018

Cytostatika 2018

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro farmakoterapii zhoubných onemocnění v rámci poskytování zdravotní péče na zdravotnických pracovištích FN Plzeň v celkovém předpokládaném rozsahu 170 260 dávek léčivých přípravků. Dodávky předmětu plnění budou realizovány po dobu dvou let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ...

Vědeckotechnický park Plzeň, a.s., výstavba poloprovozního objektu - H2

Vědeckotechnický park Plzeň, a.s., výstavba poloprovozního objektu - H2

Novostavba třípodlažního nepodsklepeného objektu obdélníkového tvaru včetně navržených technických zařízení budovy, včetně souvisejících inženýrských sítí, zpevněných ploch a oplocení. Nosnou konstrukci objektu tvoří prefabrikovaný železobetonový skelet, doplněný monolitickou konstrukcí v místě komunikačních jader. Objekt má celkový půdorys 45,2 x ...

Dodávky plenkových kalhotek a podložek pro inkontinentní pacienty

Dodávky plenkových kalhotek a podložek pro inkontinentní pacienty

Cílem této veřejné zakázky je zajištění dodávek plenkových kalhotek a podložek pro inkontinentní pacienty zadavatele, na základě objednávek průběžně dle potřeby zadavatele, vč. dopravy až do místa určení zadavatelem, vč. všech nákladů spojeních s plněním, manipulací, dopravou atd. po dobu trvání kupní smlouvy, uzavřené na 4 roky s 1 dodavatelem.

Poptávám ekologickou toaletu

Poptávám ekologickou toaletu

Poptávám cenovou nabídku na WC EKO 07,08 včetně dopravy Milíkov u Stříbra.

Úspory energie ve výrobním objektu firmy OKNA JUHA

Úspory energie ve výrobním objektu firmy OKNA JUHA

Předmětem díla jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti budovy truhlárny Babina 90, 331 01 Plasy, které spočívají především v zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, výměně otopného zařízení, instalace FVE, LED osvětlení a automatické regulace odsávání hoblin.

Poptáváme pronájem lešení

Poptáváme pronájem lešení

Poptáváme půjčení lešení, včetně montáže, demontáže a ochranné sítě cca 1155m2. Montáž: 1 týden duben 2018 Délka pronájmu: minimálně 2 měsíce Lokalita: Planá u Mariánských lázní (okr. Tachov) Celkem dvě stěny, každá délky 35 m, výšky 16 až 17m. Prosím o cenovou nabídku na email.

DeNOx kotle K3 v Plzeňské energetice a.s.

DeNOx kotle K3 v Plzeňské energetice a.s.

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s přípravou a provedením denitrifikace provozovaného kotle K3 ve společnosti Plzeňská energetika a.s. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji ...

UniMeC - II. etapa - TDS a koordinátor BOZP

UniMeC - II. etapa - TDS a koordinátor BOZP

Předmětem této zakázky je výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností (technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP) pro objednatele, který zahrnuje zejména (nikoli však výlučně) výkon dozoru ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, nad ...

Dodávka vybavení projektu PROSIT v Plzni

Dodávka vybavení projektu PROSIT v Plzni

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace dodávek pro projekt „PROSIT v Plzni“ v obci a k. ú. Plzeň v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami, které je rozděleno na 4 části: Část 1 - Školící pomůcky a zařízení Část 2 - IT vybavení Část 3 - Nábytek Část 4 – Vybavení pro venkovní hřiště

Zajištění ostrahy objektů r. 2018-2022

Zajištění ostrahy objektů r. 2018-2022

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění fyzické ostrahy objektu Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje a objektu Školícího střediska a laboratoře Třemošná na období let 2018 až 2022 v rozsahu předmětu veřejné zakázky uvedeném v příloze č. 1 zadávacích podmínek.

Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice 17. listopadu

Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice 17. listopadu

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice 17. listopadu č.p. 237 - 238, č.p. 241 – 254, ulice Kovařovicova č.p. 255 - 256“ v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností MEPRO s.r.o., se sídlem Nám. Před bateriemi 912/6, PSČ 162 00, Praha 6, IČ 48025721 (příloha ...

Stodská nemocnice, a.s. - modernizace návazné péče - vyhřívaná lůžka pro novorozence - 3. vyhlášení

Stodská nemocnice, a.s. - modernizace návazné péče - vyhřívaná lůžka pro novorozence - 3. vyhlášení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks vyhřívaných lůžek pro novorozence na porodní sál podle specifikace uvedené v Příloze č. 2 ZD.

(záznamy 1/25 z 49)  strana 1 / 2