Dodávka modelů - Simulovaný pacient IV
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka modelů, simulátorů a pomůcek pro vybavení Fakulty zdravotnických studií v rámci projektu OP VVV Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Univerzitě Pardubice, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002413.
Trenažér chůze pro dětské pacienty
Předmětem dodávky je přístroj - zdravotnický prostředek popsaný v technickém popisu se zárukou min. 36 měsíců včetně montáže, instalace a uvedení dodaného zařízení do provozu (pokud si konkrétní položka instalaci a uvedení do provozu vyžaduje), předvedení funkčnosti a zaškolení obsluhy, v rozsahu dle přílohy č. 1 s názvem „Technický popis ...
Poptávám infuzní lahvičky
Poptávám infuzní lahvičky na 60 ml, barva: čirá, bez závitového uzávěru, 20 ks. Gumové zátky na infuzní lahvičky (uzávěry nešroubovací, pryžové zátky, pasující na lahvičky na 60 ml), 20 ks.
Humánní mezenchymální kmenové buňky
Předmětem zakázky je dodávka suspenze dodání suspenze lidských mezenchymálních kmenových buněk. Dodané buňky budou využívány k výzkumným účelům, především pro získávání endogenního buněčného materiálu pro jeho následnou imobilizaci v nanovlákenných nosičích určených pro regenerativní biomedicínské aplikace.
Poptávám chemickou toaletu
Poptávám chemickou toaletu pro seniory (do bytu). Druhy, cena, provozní podmínky. Děkuji.
Dodávka sterilizačního materiálu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné opakované dodávky spotřebního zdravotnického materiálu - sterilizačního materiálu. Jedná se o opakované dodávky pro jednotlivá pracoviště zadavatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Objednávky budou realizovány dle aktuálních potřeb pracovišť zadavatele na základě smlouvy uzavřené na dobu ...
Dodávky obvazového materiálu – Tampony, Kompresy, Vata
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek zdravotnických prostředků - spotřebního zdravotnického obvazového materiálu – tamponů, kompresů, vaty dle Zákona 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele po dobu neurčitou pro zadavatele Nemocnice ...
Dodávky obvazového materiálu – Tampony, Kompresy, Vata
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek zdravotnických prostředků - spotřebního zdravotnického obvazového materiálu – tamponů, kompresů, vaty dle Zákona 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele po dobu neurčitou pro zadavatele Nemocnice ...
Dodávka spotřebního materiálu pro infuze a transfuze – infuzní a transfuzní soupravy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek zdravotnických prostředků - spotřebního zdravotnického materiálu pro infuze a transfuze – infuzních a transfuzních souprav dle Zákona 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele po dobu neurčitou pro ...
Dodávka náplastí a fixace
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných opakovaných dodávek zdravotnických prostředků - spotřebního zdravotnického materiálu - náplastí a fixací dle zákona 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele po na základě smlouvy uzavřené na dobu neurčitou ...
Dodávka sterilizačního materiálu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné opakované dodávky spotřebního zdravotnického materiálu - sterilizačního materiálu. Jedná se o opakované dodávky pro jednotlivá pracoviště zadavatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Objednávky budou realizovány dle aktuálních potřeb pracovišť zadavatele na základě smlouvy uzavřené na dobu ...
Dodávka sterilizačního materiálu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné opakované dodávky spotřebního zdravotnického materiálu - sterilizačního materiálu. Jedná se o opakované dodávky pro jednotlivá pracoviště zadavatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Objednávky budou realizovány dle aktuálních potřeb pracovišť zadavatele na základě smlouvy uzavřené na dobu ...
Dodávka papíru na vyšetřovací lůžka a prostředků z netkaného textilu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné opakované dodávky spotřebního zdravotnického materiálu-papíru na vyšetřovací lůžka a prostředků z netkaného textilu. Jedná se o opakované dodávky papíru na vyšetřovací lůžka a prostředků z netkaného textilu pro jednotlivá pracoviště zadavatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Objednávky budou ...
Dodávka spotřebního materiálu pro infuze - doplňkový materiál
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zdravotnických prostředků - zdravotnického spotřebního materiálu pro infuze - doplňkového materiálu pro zadavatele Nemocnice Pardubického kraje a. s., realizované dle aktuálních potřeb zadavatele. Jedná se o opakované dodávky zdravotnických prostředků - zdravotnického spotřebního doplňkového ...
Dodávka spotřebního materiálu pro infuze a transfuze – infuzní a transfuzní soupravy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek zdravotnických prostředků - spotřebního zdravotnického materiálu pro infuze a transfuze – infuzních a transfuzních souprav dle Zákona 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele po dobu neurčitou pro ...
Dodávky obvazového materiálu – Tampony, Kompresy, Vata
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek zdravotnických prostředků - spotřebního zdravotnického obvazového materiálu – tamponů, kompresů, vaty dle Zákona 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele po dobu neurčitou pro zadavatele Nemocnice ...
Dodávky obvazového materiálu – Tampony, Kompresy, Vata
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek zdravotnických prostředků - spotřebního zdravotnického obvazového materiálu – tamponů, kompresů, vaty dle Zákona 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele po dobu neurčitou pro zadavatele Nemocnice ...
Dodávka náplastí a fixace
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných opakovaných dodávek zdravotnických prostředků - spotřebního zdravotnického materiálu - náplastí a fixací dle zákona 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele po na základě smlouvy uzavřené na dobu neurčitou ...
Poptávám injekční stříkačky
Poptávám injekční stříkačky o velikosti 310 ml - 100 ks. Děkuji.
Dodávka jednorázových rukavic - 2. kolo
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek zdravotnických prostředků - jednorázových rukavic dle Zákona 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění na základě aktuálních potřeb zadavatele po dobu neurčitou pro zadavatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s., který je zdravotnickým zařízení poskytující ...
Poptávám zdravotnické potřeby
Poptávám sběrný močový sáček Coloplast.
Dodávka dezinfektorů podložních mís
Předmětem veřejné zakázky je repase zdravotnických prostředků - 8 ks dezinfektorů podložních mís FRANKE DEKO 190 pro pracoviště Pardubická nemocnice (část číslo 1 veřejné zakázky) a dodávka přístrojového vybavení-zdravotnických prostředků – celkem 5 kusů dezinfektorů podložních mís (2 kusy pro pracoviště Pardubická nemocnice a 3 kusy pro ...
Dodávka jednorázových rukavic
Předpokládaná hodnota je stanovena z objemu za 4 roky. Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek zdravotnických prostředků - jednorázových rukavic dle Zákona 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění na základě aktuálních potřeb zadavatele po dobu neurčitou pro zadavatele Nemocnice Pardubického kraje, ...
Dodávka jednorázových rukavic
Předpokládaná hodnota je stanovena z objemu za 4 roky. Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek zdravotnických prostředků - jednorázových rukavic dle Zákona 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění na základě aktuálních potřeb zadavatele po dobu neurčitou pro zadavatele Nemocnice Pardubického kraje, ...
Dodávka inkontinentních pomůcek
Jedná se o opakovanou dodávku zdravotnických prostředků. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu, pomůcek pro inkontinenci, pro Nemocnice Pardubického kraje, a.s., realizované průběžně dle aktuálních potřeb zadavatele po dobu neurčitou. Část 1 Dodávka inkontinentních pomůcek 1 - Inkontinentní ...