Jednorázové rukavice 2022
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nesterilních jednorázových vyšetřovacích rukavic dle následující specifikace: Část 1 Rukavice jednorázové vyšetřovací nitrilové nepudrované - 6N, velikosti XS, S, M, L, XL Část 2 Rukavice jednorázové vyšetřovací nitrilové nepudrované - 9N, velikosti XS, S, M, L, XL Část 3 Rukavice jednorázové vyšetřovací ...
Centrální nákup - Injekční technika jednorázová III
Předmětem plnění VZ zadávané v rámci centralizovaného zadávání jsou opakované dodávky zdravotnického materiálu - Injekční techniky jednorázové - zdravotnických prostředků ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích v souladu se zadávacími podmínkami, a to po dobu 48 měsíců ode dne podpisu Kupní ...
Dodávka přístrojů pro fyzikální medicínu a rehabilitaci opakované znovuvyhlášení částí 2 a 6
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů pro fyzikální medicínu a rehabilitaci. Veřejná zakázka je rozdělena do 2 částí. Část 2: Elektroultrazvukový přístroj typ I. Část 6: Diatermie Účastník může podat svou nabídku do kterékoliv části veřejné zakázky i do všech částí veřejné zakázky. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je ...
UZV sondy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání šesti ultrazvukových sond. Součástí dodávky přístrojů je i kompletní instalace, montáž a uvedení do provozu včetně instruktáže. Veřejná zakázka (VZ) je rozdělená na 4 samostatné části: Část 1 VZ - Lineární ultrazvuková sonda Část 2 VZ - Lineární ultrazvuková sonda II Část 3 VZ - Jícnová ...
Antimikrobiální krytí s CHG
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek antimikrobiálního krytí s CHG pro Nemocnici Na Homolce.
Dodávka CT vč. následného servisu
Předmětem této VZ je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku CT skeneru v sídle zadavatele (tj. oddělení radiodiagnostiky v I. nadzemním podlaží v budově /pavilonu F), a následného full servisu po dobu 8 let ode dne uplynutí záruky.
Dodávka léků - ZYTIGA - L02BX03
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léku ZYTIGA - L02BX03
Dodávka léků - AIMOVIG - N02CD01
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léku AIMOVIG - N02CD01.
Dodávka léků - TECFIDERA - L04AX07
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léku TECFIDERA - L04AX07
Dodávka léků - PERJETA - L01FD02
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léku PERJETA - L01FD02.
Digitálny RTG systém
Predmetom zákazky je dodanie digitálneho RTG systému v počte 1 ks. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovanej technickej špecifikácie je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
Dodávka léků - IOMERON - V08AB10
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léku IOMERON - V08AB10.
Systém pro katetrizační léčbu trikuspidální chlopně pomocí svorky cípů chlopně transvenózním přístup
Systém pro katetrizační léčbu trikuspidální chlopně pomocí svorky cípů chlopně transvenózním přístupem na bijícím srdci určený pro léčbu významné trikuspidální regurgitace u pacientů, kteří nejsou vhodní pro kardiochirurgickou operaci.
Systém pro transkatetrovou implantaci mitrální chlopně apikálním přístupem na bijícím srdci
Systém pro transkatetrovou implantaci mitrální chlopně apikálním přístupem na bijícím srdci určený pro léčbu významné mitrální regurgitace u pacientů, kteří nejsou vhodní pro kardiochirurgickou operaci nebo katetrizační léčbu pomocí mitrální svorky.
Generátor s hybridní technologií
Předmětem veřejné zakázky je: • Dodávka 1 kusu generátoru s hybridní technologií a odsávačky chirurgického kouře dle minimálních technických požadavků zadavatele. Musí jít o nové nerepasované přístroje a zařízení. • Uzavření Rámcové kupní smlouvy na dodávku zdravotnického spotřebního materiálu ke generátoru a odsávačce na dobu ...
Materiál spotřební pro NHF systém AIRVO 2 III
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu pro NHF (Nasal High Flow) systém AIRVO 2.
FN Motol - Tvarované prádlo - pacienti a směnné pro zaměstnance
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky prádla pro pacienty a směnného prádla pro zaměstnance, a to v rozsahu dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy -Seznam zboží s jednotkovými cenami.
LP s obsahem lenalidomidu 2022
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL
Infuzní technika
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové infuzní techniky pro centrální urgentní příjem Orlickoústecké nemocnice včetně uzavření smlouvy na provádění pozáručních bezpečnostně technických kontrol po dobu 8 let. Součástí předmětu plnění jsou dodávky spotřebního materiálu, infuzních setů kompatibilních s nabízenou infuzní technikou po dobu 10 ...
Léčivé přípravky s obsahem interferonu beta-1A 30mcg/0,5ml a peginterferonu beta-1A
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem interferonu beta-1A 30mcg/0,5ml a peginterferonu beta-1A po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Léčivé přípravky s obsahem antitrombotik a fibrinolytik 2022
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem antikoagulancií po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele
Léčivé přípravky s obsahem brodalumabu
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem brodalumabu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb účastníků společného zadávání.
Vozidlo RLP
Predmetom zákazky je dodanie technického a materiálneho vybavenia záchrannej zdravotnej služby Fakultnej nemocnice AGEL Skalica a.s. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažnych podkladoch a ich prílohách.
Materiálno technické vybavenie pre COVID19 - Medicínske prístroje a zariadenia
1. Predmetom zákazky je dodanie tovaru - medicínskych prístrojov a zariadení a poskytnutie s tým súvisiacich služieb (ďalej len "predmet zákazky"). 2. Predmet zákazky je rozdelený na deväť samostatných častí. 3. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Prílohu č. B.1 súťažných podkladov.
FN Hradec Králové - Ultrazvukové diagnostické přístroje včetně zajištění pozáručních činností
Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 9 ks ultrazvukových diagnostických přístrojů včetně jejich příslušenství (vč. sond), které budou využity jako náhrada za stávající zdravotnické prostředky. Součástí předmětu plnění je dále pro dodané ZP zajištění pozáručních činností na dobu neurčitou.