React - EU - Modernizace Nemocnice Strakonice, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je modernizace přístrojového vybavení Modernizace Nemocnice Strakonice, a.s. v rámci projektu v rámci projektu s názvem React - EU - Modernizace Nemocnice Strakonice, a.s. a registračním číslem CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016308. Předmět veřejné zakázky je rozdělený na čtyři (4) samostatné části.
Hemodynamický monitor včetně příslušenství
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových souborů zdravotnické technologie - 2 ks hemodynamických monitorů (dále jen "ZT") , včetně poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů. Součástí předmětu plnění dále jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu (dále jen "SZM") k dodané ZT. Bližší ...
FZV/UPOL - přístroj pro měření a analýzu chůze
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu přístroje pro měření a analýzu chůze, pro praktickou výuku studentů Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci, v rámci projektu „Zkvalitnění studijního prostředí“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013296, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Rekonstrukce a modernizace vybavení akutní péče Masarykovy nemocnice Rakovník - RDG vybavení
Předmětem veřejné zakázky je: 1.dodávka a instalace nového, nepoužitého a nerepasovaného Mobilního skiaskopického RTG přístroje s C-ramenem a digitálním plochým detektorem, 1 ks; 2.dodávka a instalace nového, nepoužitého a nerepasovaného Multidetektorového CT, 1 ks; 3. dodávka a instalace nové, nepoužité a nerepasované Magnetické ...
Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu Pavilonu A
Předmětem veřejné zakázky je výběr nejvhodnější nabídky na dodávku volně stojící zdravotnické techniky, a to Endoskopické věže pro arthroskopické výkony ve 4K rozlišení, Laparoskopické věže 4K s ICG diagnostikou a Laparoskopické věže 4K.
Operační mikroskop
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového neurochirurgického operačního mikroskopu poslední generace s kompletní výbavou pro intraoperační fluorescenční metody splňujícího technickou specifikaci uvedenou v příloze č. 2 ZP Formuláři technické specifikace. Zadavatel jako součást plnění rovněž požaduje poskytování záručního servisu po ...
Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem - vybavení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž lékařské přístrojové techniky (dále jen „přístroje“) podle SPECIFIKACE a smlouvy, a sjednání podmínek pro provádění servisních služeb po skončení záruční doby podle přílohy č. 3 smlouvy.
Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou INTERFERON BETA-1A 2022
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou INTERFERON BETA-1A .
Ultrazvukové přístroje pro ARO
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nových zdravotnických prostředků_ultrazvukových přístrojů pro použití na anesteziologicko_resuscitačním oddělení včetně dopravy, instalace a záručního servisního zabezpečení. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části ve smyslu ustanovení § 101 zákona, účastníci jsou ...
Nákup digitálního mamografického přístroje - opakované řízení
Předmětem je dodávka nového (nepoužitého, nerepasovaného) kompletu mamografického přístroje včetně příslušenství a diagnostické stanice, který v plném rozsahu naplňuje požadavky na poskytování diagnostických a screeningových vyšetření a disponuje rozšiřitelností v pozdější době o diagnostické zobrazovací postupy 3D Tomosyntéza a sterotaktické ...
LP s obsahem everolimu a deferasiroxu 2022
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL
Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci VI. 2022
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL
Pořízení přístrojové techniky a vybavení pro onkologické pacienty - II
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 3 části v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ, a to: ČÁST 1: Mobilní RTG přístroj (interní číslo VZ: 2022_027_01_00), ČÁST 2: Mobilní RTG přístroj s C-ramenem (interní číslo VZ: 2022_027_02_00), ČÁST 3: RTG skiagrafie (interní číslo VZ: 2022_027_03_00). Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 ...
Dodávky spotřebního materiálu - Ošetřovatelská péče pro Krajskou zdravotní, a.s. 2022 II
ZAKÁZKA JE ROZDĚLENA NA ČÁSTI. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VČETNĚ PŘÍLOH JE VLOŽENA V HLAVNÍ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (DBID 2984). Dodavatelé musí vkládat své elektronické nabídky výhradně do té části veřejné zakázky, k níž se nabídka vztahuje. Zadavateli nesmí být před příjmem nabídek zpřístupněn obsah nabídky, která se vztahuje k jiné části, než do ...
Kardiostimulátory biventrikulární s TVI pro I.IK
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky implantabilních biventrikulárních kardiostimulátorů s implementovaným snímačem hemodynamické kontraktility a monitoraci změn objemu pravé komory pomocí kontinuálního intrakardiálního měření transvalvulární impedance (TVI) v kombinaci s druhým senzorem frekvenční modulace, doplněné záznamníkem ...
FN Motol - Implantabilní porty II
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky implantabilních portů (dále jen „SZM“) pro FN Motol.
Opioidní analgetika 2022
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL
Operační a vyšetřovací stoly
Předmětem části 1 této zakázky je dodávka nového vybavení - 1ks stolu operačního s příslušenstvím do Oblastní nemocnice Jičín a.s. Předmětem části 2 této zakázky je dodávka nového vybavení - 1ks stolu zákrokového do Oblastní nemocnice Jičín a.s. Předmětem části 3 této zakázky je dodávka nového vybavení - 1ks stolu vyšetřovacího gynekologického s ...
Dodávky léků - CIMZIA 2022
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy _Cenová nabídka, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a to dodávky léčivého přípravku Cimzia - L04AB05.
Lieky v rozsahu RVO/2141/2022 Laxat.,Antidiab., Cardiaca,Antiarrhythmica, Diuret
Predmetom zákazky sú "Lieky č. RVO/2141/2022 v rozsahu Laxativa, Antidiabetica (vrátane inzulínu), Cardiaca, Antiarrythmica, Diuretica,Uterotonica, Antiepileptica, Anticonvulsiva, Antiparkinsonica, Anxiolytica,Otorhinolaryngologica Expectorantia, Mucolytica,Antitussica, Antihistaminica,Histamin, Hepatica, Digestiva, Adsorbentia, ...
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti v regióne Žilina
Predmetom zákazky je posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. zabezpečujúcich dopravu na dráhach v regióne Žilina v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Poptávám rozbor odpadni vody
Poptávám rozbor odpadni vody. Dobrý den, mám domovní ČOV na stavební povoleni a potřeboval bych udělat rozbor odpadni vody. Prosím o bližší info. co je potřeba pro to udělat. Děkuji
FN Ostrava - Klinický informační systém
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a implementace Klinického informačního systému do prostřední FN Ostrava, včetně poskytování služeb pozáruční technické podpory dodaného řešení, a jeho rozvoj, rozšiřování počtu připojených lůžek a customizace, které spočívají v poskytování budoucích dodávek a služeb v zatím nespecifikovaném ...
Odchyt zvířat včetně ustájení a souvisejících služeb
Monitorování výskytu, odchyt, převoz, ustájení a zabezpečení zvířat v útulku včetně zajištění veterinární péče pro zvířata odchycená na území města Litoměřice se zvláštním zřetelem na regulaci výskytu toulavých koček a psů. Poskytované služby se vztahují primárně k různým druhům zvířat v lidské péči (v zájmovém chovu), a to převážně psů a koček, ...
Systém pro kvantitativní koronární analýzu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks systému pro kvantitativní koronární analýzu včetně příslušenství pro I. interní kliniku.