FN Motol - Olaparib
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s účinnými látkami Olaparib pro potřeby FN v Motole
FN Motol - Tofacitinib
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s účinnými látkami Tofacitinib pro potřeby FN v Motole
Dodávka nábytku a vybavení pro Pavilon CH3
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání nábytku včetně atypického nábytku a jiného vybavení vnitřních prostor do novostavby Pavilonu CH3 v Ústřední vojenské nemocnici - Vojenské fakultní nemocnici Praha, a to včetně nakládky, dopravy, vykládky a kompletní montáže.
Přístroje pro kompresi dolních končetin pro Oblastní nemocnici Náchod
Předmětem veřejné zakázky (VZ) je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu šesti (6 ks) přístrojů pro kompresi dolních končetin pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN). Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě smlouvy č. ...
Elektrické odsávačky pro Oblastní nemocnici Náchod
Předmětem veřejné zakázky (VZ) je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu celkem 32 ks elektrických odsávaček včetně mobilních stojanů pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN). Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě ...
Zákrokový stůl pro Oblastní nemocnici Náchod
Předmětem veřejné zakázky je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu jednoho (1 ks) zákrokového stolu pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN). Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě smlouvy č. 2 o poskytování ...
Žlučové kyseliny a deriváty 2021
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL
Dodávka nízkoosmolárnych nefrotropných RTG - kontrastných látok
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka nízkoosmolárnych nefrotropných RTG-kontrastných látok v rozsahu verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetky 3 ...
Rukavice jednorázové nesterilné
Predmetom zákazky sú Rukavice lekárske jednorázové vrátane súvisiacich služieb pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica na obdobie 24 mesiacov. Predmet zákazky je realizovaný v súvislosti s neustále sa zhoršujúcou pandemickou situáciou, ktorá sa týka šírenia ochorenia COVID-19. Predmet zákazky a je rozdelený ...
FN Motol - Levosimendan
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Levosimendan.
Poskytovanie lekárnickej služby
Zásobovanie Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne požadovaným sortimentom hromadne vyrábanými liečivými prípravkami, individuálne požadovanými liečivými prípravkami, dezinfekčnými a infúznymi roztokmi a biochemickými testami podľa požiadaviek odberateľa.
CAD CAM sestava
Předmětem veřejné zakázky je CAD CAM sestava sestávající z ordinačního intraorálního skeneru (2 ks), laboratorního skeneru (2 ks), laboratorní frézy na precizní frézování keramiky (1 ks), laboratorní frézy na frézování všech typů protetických prací (1 ks), sintrovací pece (1 ks), notebooků s laboratorním softwarem (10 ks), která bude následně ...
Sociální služby Vsetín - dodávka jednorázových rukavic
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednorázových rukavic a dodávka osobních ochranných prostředků pro Sociální služby Vsetín
Sety pro bezpečné podávání cytostatik k infuzním pumpám
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu k uzavřenému bezpečnostnímu systému pro podávání cytostatik, a zároveň výpůjčka min. 130ks infuzních pump po celou dobu platnosti smlouvy na dodávky spotřebního materiálu
Monitorovací systémy
Dodávka, instalace a uvedení do provozu monitorů vitálních funkcí a centrálních stanic a monitorů včetně zabezpečení záručního a pozáručního servisu provozu přístrojového vybavení po dobu jeho předpokládané životnosti, tedy po dobu 8 let.
FN Motol - Dodávky implantabilních neurostimulačních systémů pro léčbu bolestivých stavů
Dodávky implantabilních neurostimulačních systémů pro léčbu bolestivých stavů
Zdravotnická výbava jednotlivce a záchranáře v poli 2022
Nákup zdravotnické výbavy jednotlivce a záchranáře v poli 2022 dle zadávací dokumentace a jejích příloh.
FN Motol - Pegaspargasa
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Pegaspargasa.
Léčivý přípravek s obsahem defibrotidu
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem defibrotidu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Rámcová dohoda na nákup jednorázových respirátorů třídy FFP3
Předmětem VZ je zajištění průběžných dodávek respirátorů třídy FFP3
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Instrumentária pro osteosyntézy kostí III
Dodání sady instrumentárií pro osteosyntézy kostí pro potřeby Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z., spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
Dodávky léků - Rituximab 2021 (Rixathon)
Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, zadávaných na základě rámcové kupní smlouvy, bude dodávka léčivého přípravku Rixathon - L01XC02 pro léčbu pacientů ve schválených indikacích.
Přístroj pro mechanickou trombektomii pro RDG oddělení Nemocnice Most, o. z.
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 ks přístroje pro mechanickou trombektomii, spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
Dodávky kardioverterů - defibrilátorů včetně příslušenství
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakované dodávky zdravotnického materiálu ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to kardioverterů - defibrilátorů včetně příslušenství pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní ...
Dodávky kardiostimulátorů včetně příslušenství
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakované dodávky zdravotnického materiálu ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to kardiostimulátorů včetně příslušenství pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice ...