Dodávka chromatografického a iného spotrebného materiálu
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky chromatografického a iného spotrebného materiálu. Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet zákazky do miesta plnenia.
Servis hyperbarické komory po dobu 3 let
Předmětem veřejné zakázky je provádění servisních prací pro hyperbarickou komoru, výrobního čísla: 7827 a inventárního čísla: DM803552 a dalších jejich součástí a vybavení po dobu tří po sobě jdoucích let (roky 2019, 2020 a 2021).
Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika
Predmetom zákazky je dodávka novej nerepasovanej zdravotníckej techniky (anesteziologický prístroj vrátane monitoringu, infúzna pumpa, injekčný dávkovač, monitor vitálnych funkcií, prístroj na umelú ventiláciu pľúc, monitory pre intenzivistické lôžka) pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Skalica, a. s., vrátane služieb spojených s dodávkou, s ...
Kompletní dodávka materiálu pro biochemická vyšetření a nájem analyzátorů
Předmětem plnění veřejné zakázky je Kompletní dodávka materiálu pro biochemická vyšetření a nájem analyzátorů - jednoho hlavního integrovaného analyzátoru a jednoho záložního integrovaného analyzátoru, které musí být kompatibilní, přičemž oba pracují souběžně celých 24 hodin denně. V případě nepokrytí všech vyšetření je možno pro vymezené metody ...
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou ANTIBIOTIKUM PENICILINOVÉ ŘADY
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou ANTIBIOTIKUM PENICILINOVÉ ŘADY (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných ...
Dodávka diagnostické přístrojové techniky do Kroměřížské nemocnice, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro Kroměřížskou nemocnici, konkrétně RTG přístroje s C-ramenem, ultrazvuku pro dětskou ambulanci, ultrazvuku pro ortopedickou ambulanci a ultrazvuku pro urologické oddělení. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen do samostatných dílčích částí ve smyslu § 35 a 101 zákona.
FN Motol -  BRIVARACETAM
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou BRIVARACETAM pro potřeby FN Motol.
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou NOREPINEFRIN II
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou NOREPINEFRIN (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské ...
FN Motol – LEDIPASVIR/SOFOSBUVIR
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou LEDIPASVIR/SOFOSBUVIR.
Zajištění programu pro kulturní a sportovní vyžití
Předmětem plnění je zprostředkování zvýhodněných volnočasových aktivit pro zaměstnance zadavatele v oblasti tělovýchovy, sportu a wellness. Využití volnočasových aktivit bude dodavatelem zajištěno u smluvních partnerů, kteří budou nabízet uvedené volnočasové aktivity v jednotlivých provozovnách s možností každodenního čerpání.
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou REGORAFENIB
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou REGORAFENIB (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské ...
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou SUNITINIB
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou SUNITINIB (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, ...
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou TERIFLUNOMID II
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou TERIFLUNOMID (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské ...
Oxymetry
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 12 ks oxymetrů pro Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.
FN Motol - Infliximab
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky originálního léčivého přípravků s účinnou látkou Infliximab pro potřeby Fakultní nemocnice v Motole.
Pořízení RTG přístrojů a CT
Předmětem veřejné zakázky je dodávka skiagrafického přístroje se dvěma plochými detektory a dodávka pojízdného RTG přístroje a zajištění jejich pozáručního servisu. Dále je předmětem zakázky dodávka CT skeneru, včetně zajištění pozáručního servisu.
Injekční stříkačky a jehly 2019
Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky injekčních stříkaček a jehel ve specifikaci a množství dle zadávací dokumentace po dobu dvou let.
Lieky pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Predmetom zákazky je dodávka LIEKOV pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 803/2019 v rozsahu ANTIANEMIKÁ Antianemické prípravky, SOLI A IONY NA PERORÁLNU A PARENTERÁLNU APLIKÁCIU (Minerálne doplnky), VAZODILATANCIA Liečivá pre srdcovocievny systém, HYPOTENZÍVA Antihypertenzíva, INFÚZNE ROZTOKY verejným ...
Anestéziologický prístroj - 10 ks
Predmetom zákazky je dodávka anestéziologických prístrojov, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej ...
Výpůjčka plně automatizovaného imunochemického analyzátoru a dodávky spotřebního materiálu
Předmětem veřejné zakázky jsou: a) Pravidelné dílčí dodávky specifického spotřebního materiálu potřebného pro provádění laboratorních vyšetření biologického materiálu (tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého spotřebního materiálu – dále jen diagnostika) v oblasti níže definovaného spektra vyšetření, ...
Dodávka spotřebního materiálu a bezplatná výpůjčka přístrojů pro molekulárně biologické vyšetření
Předmětem plnění této VZ, jsou postupné dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu na základě průběžných objednávek pro přístroje pro molekulárně biologická vyšetření a to v souladu se zadávací dokumentací. Předmětem plnění této VZ je dále i bezplatná výpůjčka 2 ks přístrojů pro molekulárně biologické vyšetření, které budou sloužit k ...
Dodávka přístrojů pro Protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici, Krajská zdravotní, a.s
Přístrojové vybavení pro Protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.
Dodávka spotřebního materiálu a bezplatná výpůjčka přístrojů pro extrakci nukleových kyselin
Předmětem plnění této VZ, jsou postupné dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu na základě průběžných objednávek pro přístroje pro extrakci nukleových kyselin a to v souladu se zadávací dokumentací. Předmětem plnění této VZ je dále i bezplatná výpůjčka 2 ks přístrojů pro extrakci nukleových kyselin, které budou sloužit k zajištění ...
Dodávka spotřebního materiálu pro analyzátory a bezplatná výpůjčka automatických analyzátorů
Předmětem plnění této VZ, jsou postupné dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu na základě průběžných objednávek pro automatické analyzátory a to v souladu se zadávací dokumentací. Předmětem plnění této VZ je dále i bezplatná výpůjčka automatických analyzátorů, které budou sloužit k zajištění analýzy infekčních a autoimunitních ...
Stacionární skiagrafický přístroj s přímou digitalizací
Předmětem veřejné zakázky je pořízení stacionárního skiagrafického přístroje s přímou digitalizací s rokem výroby ne starším než 2018 pro radiodiagnostické oddělení Nemocnice Tábor, a. s. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace (vč. dodávky technologického projektu), instruktáž obsluhy a uvedení do provozu přístrojového ...