Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa - dodávka chladniček na léky
Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka chladniček na léky a poskytnutí souvisejících služeb včetně dohodnutých záručních podmínek. Součástí plnění je i doprava zboží do místa plnění, jeho montáž, instalaci na místo určení dle pokynů kupujícího a dále provedení funkčních zkoušek (validace, kalibrace).
Roztoky pro kontinuální dialýzu s citrátovou antikoagulací II.
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky roztoků pro kontinuální dialýzu s citrátovou antikoagulací s obsahem iontů a glukózy o definovaném složení.
Dynamický nákupní systém na nákup léčivých přípravků
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v tomto DNS budou za zadavatelem stanovených obchodních podmínek dodávky léčivých přípravků.
Dodávka inkontinenčních kalhotek pro dospělé a podložek - centralizované zadávání
Dodávky inkontinenčních kalhotek pro dospělé a podložek.
Transportní ventilátor pro KAPIM Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 ks transportního ventilátoru spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
Inhibitory kalcineurinu 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL
Import zdravotnického vybavení, Indie
Navázání obchodní spolupráce Chtěli bychom představit naši společnost jako dovozce průmyslového a spotřebního zboží a služeb se sídlem v Indii. Zajímají nás české zdravotnické přístroje a zařízení, výrobky péče o zdraví, olivové oleje, solární panely a solární kuchyňské vybavení. Tyto výrobky a zařízení dodáváme hlavně do vládního ...
Dodávka multifunkčních destičkových readerů
Předmětem zakázky je dodávka 2 multifunkčních destičkových readerů pro pracoviště ÚHKT, včetně příslušenství, cla, dopravy, stěhovacích a manipulačních prací, uvedení do provozu, záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
FN Motol - Propanolol hydrochlorid
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Propanolol hydrochlorid, pro potřeby FN Motol, a to po dobu 48 měsíců, dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy - Seznam zboží.
Testování COVID 19
Předmětem plnění veřejné zakázky je testování osob na přítomnost SARS CoV-2 formou vyšetření přímého průkazu infekce stěrem (metoda RT-PCR) v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen ve vzoru Rámcové dohody (dále jen „Dohoda“), který tvoří přílohu zadávací dokumentace. S vybraným dodavatelem bude ...
Dodávka nemocničních lůžek, rehabilitačních a vyšetřovacích stolů - znovuvyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nemocničních lůžek a rehabilitačních a vyšetřovacích stolů pro jednotlivá pracoviště zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na 5 částí, kdy dodavatel podává pro každou část veřejné zakázky samostatnou nabídku, přičemž může podat nabídku do jedné, několika nebo do všech částí veřejné zakázky. Každá část ...
RTG přístroj s C ramenem
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka RTG přístroje s C-ramenem pro Centrální operační sály Pardubické nemocnice a Centrální operační sály Orlickoústecké nemocnice. Bližší specifikace v rámci ZD.
Přístroje a nástroje pro operační sály
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů a nástrojů pro operační sály pro NPK, a.s. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části. Dodavatel může svou nabídku podat do jedné, několika nebo všech částí veřejné zakázky.
Lieky pre  potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.R. Banská Bystrica č. 823/2020
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 823/2020, v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny - Liečivá pre krv a krvotvorné orgány, Myorelaxancia - Svalová relaxancia, Hypnotiká a Sedatíva- Liečivá pre nervový systém, Analgetiká Anodyná, Antipyretiká, Antibiotiká proti mikrobiálnym a vírusovým infekciám - ...
Dinutuximab 4,5 mg/1 ml, koncenterát na infúzny roztok
Predmetom zákazky je liek Dinutuximab 4,5 mg/1 ml, koncenterát na infúzny roztok Doplnok: con inf 1 x 4,5 ml/20 mg (liek.inj.skl) Podanie: intravenózne použitie Predmetom zákazky je liek s účinnou látkou Dinutuximab v koncentrácii 4,5 mg/1ml; koncentrát na infúzny roztok, doplnok: con inf 4,5 ml/20 mg (liek. inj. skl). Liek je indikovaný na ...
Lieky a zdravotnícke pomôcky
Lieky a zdravotnícke pomôcky v definovanom rozsahu bližšie špecifikovanom ďalej v súťažných podkladoch. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené ďalej v súťažných podkladoch. Súčasťou verejného obstarávania bude elektronická aukcia.
Kryosauna
Dodání kryosauny parametrů dle přiložené specifikace výzvy.
Dodávka diagnostik, spotřebního materiálu pro vyšetřování kvantitativní bakteriurie
Dodávka diagnostik, spotřebního materiálu pro vyšetřování kvantitativní bakteriurie pomocí automatického systému na principu nefelometrické detekce bakteriálního růstu ve vzorku moči se zápůjčkou 2 analyzátorů s rovnoměrně rozloženým počtem vzorků.
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s.  Čtečky CR kazet vč. pozáručního servisu
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků přístrojového charakteru spolu s odpovídajícím příslušenstvím
Reagencie a spotřební materiál pro imunohematologická vyšetření pro oddělení Krevní banky OKBHI
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek reagenčních činidel a spotřebního materiálu pro Nemocnici Na Homolce, oddělení Krevní banky OKBHI
Centrální nákup - dodávky osobních prostředků pro ochranu dýchacích cest II
Předmětem plnění VZ zadávané v rámci centralizovaného zadávání jsou jednorázové, jakož i průběžné dodávky osobních prostředků pro ochranu dýchacích cest, konkrétně respirátorů a operačních masek, a to ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších ...
Vyhotovení popisů CT a RTG vyšetření pro Městskou nemocnici Čáslav
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené se zajištěním vyhotovování a zajišťování popisů, konzultace CT a RTG snímků a příslužby pro radiologické oddělení Městské nemocnice Čáslav po dobu 36 měsíců. Bližší požadavky zadavatele jsou uvedeny v Příloze č. 1 ZD v Krycím listě, a rovněž v Návrhu Smlouvy o poskytování služeb, který tvoří Přílohu ...
Dodávky spotřebního materiálu pro vybraná imunochemická vyšetření metodou  CLIA
• Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky veškerého spotřebního materiálu pro imunochemická vyšetření metodou CLIA (dále jen zboží) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (dále jen VFN) uvedeného v příloze této zadávací dokumentace. • Vítězný dodavatel bezplatně půjčí po dobu trvání Kupní smlouvy na opakující se plnění dodávek ...
Aferetické sety pro odběr plazmy k průmyslovému zpracování a výpůjčka separátorů
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu aferetických souprav sestávajících z arteriální jehly, aferetického setu a antikoagulačního roztoku pro odběr krevních složek pro průmyslové zpracování. Součástí plnění je i výpůjčka 9 ks separátorů krevní plazmy s nimiž jsou aferetické soupravy plně kompatibilní.
Injekční stříkačky a jehly pro Nemocnice Plzeňského kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky různých typů a druhů injekčních stříkaček a jehel, pro potřeby jednotlivých nemocnic společnosti Nemocnice Plzeňského kraji, a.s. po dobu 48 měsíců a to dle specifikace a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Veřejná zakázka je rozdělena na 6 částí. Rámcová dohoda bude ...