Poptávám pomůcku na vybočený palec
Poptávám pomůcka na vybočený palec na noze.
Poptávám zubaře v Táboře
Poptávám zubaře v Táboře, který bere nové klienty. Jsme 3 člená rodina ( 2 dospělí, 1 dítě) a 2 roky sháníme zubaře, jelikož nám naše paní zubařka bohužel odešla do důchodu. Bohužel nás všude pro plnou kapacitu odmítli vzít do péče.
Poptávám lék Erdomed
Poptávám lék Erdomed.
Poptávám doplňky stravy
Poptávám kapsle Vitalex ... 2 balení a kapsle vrbovka malokvětá... 2 balení. Velice pěkně děkuji a jsem s pozdravem Bohumír Riedl.
Poptávám operaci očních víček
Poptávám operaci očních víček, Havlíčkův Brod.
Nemocničná posteľ s integrovanou váhou
Predmetom zákazky je dodávka nemocničného nábytku a technického vybavenia ošetrovateľskej starostlivosti pre SOLIDARITAS n.o., Zdravotno sociálne centrum Sv. Alžbety, Trstice.
Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica
Predmetom zákazky je dodávka 24 ks elektricky polohovateľných lôžok pre NsP Považská Bystrica. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, tvorí časť B Opis predmetu zákazky a časť C Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Vybavenie nábytkom, nerezový
Predmetom zákazky je dodávka a montáž nábytku a zdravotníckeho zariadenia pre pracovisko nového pôrodného sálu v NsP Považská Bystrica.
Ultrazvukový prístroj
Predmetom zákazky je dodávka ultrazvukového prístroja vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, ...
Video EEG systém
Predmetom zákazky je dodávka Video EEG systému vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia ...
PALIVIZUMAB
Predmetom zákazky je dodávka lieku obsahujúceho liečivo Palivizumab, ktorá slúži ako rekombinantná humanizovaná momoklonálna protilátka proti respiračnému syncyciálnemu vírusu na intramusklulárne podanie
Lieky ATC skupiny B02BD06
Lieky ATC skupiny B02BD06
Lieky ATC skupiny S01LA06
Lieky ATC skupiny S01LA06
Infúzne roztoky
Predmetom zákazky zadávanej v DNS sú Infúzne roztoky pre potreby FNsP.
Parný sterilizátor
Predmetom zákazky je dodanie parného sterilizátora. Bližšia špecifikácia je uvedená v časti B Opis predmetu zákazky.
Liečivá na poruchu acidity
Predmetom zákazky je dodávka liekov pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny v rozsahu verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie vrátane dodania na miesto určenia. Predmet zákazky je rozdelený na 24 častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetkých 24 častí alebo len na jednu časť predmetu ...
Lieky ATC skupiny L04AA36
Lieky ATC skupiny L04AA36
Preprava biologického materiálu
Predmetom zákazky je preprava biologického materiálu určeného na diagnostikovanie, z jednotlivých pracovísk verejného obstarávateľa a od ostatných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rámci spádového územia, ako aj mimo plánované pásma. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe, v opise predmetu zákazky.
Iridiový zdroj pre brachyterapeutický prístroj MicroSelectron
Predmetom zákazky je dodanie, výmena a inštalácia náhradných rádionuklidových zdrojov 192-Ir pre brachyterapeutický prístroj MicroSelectron HDR v počte 5 kusov, v 6-mesačných intervaloch resp. podľa prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa. Predmet zákazky musí byť dodaný nový, nerepasovaný a nepoužívaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať ...
Obalový sterilizačný materiál
Obalový sterilizačný materiál : indikátor chemický, páska lepiaca bez indikátora, páska lepiaca para, prierezy lukasterik, prúžky indikátor para, trieda 4, rolky sterilizačné ploché plazma, rolky sterilizačné ploché, sáčky sterilizačné skladané papier, obalový papier zelený pre KNsP Čadca.
Kanakinumab
Predmetom zákazky je dodávka lieku obsahujúceho liečivo kanakinumab, monoklonálnu protilátku, ktorá patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory interleukínu. Blokuje aktivitu látky označovanej ako interleukín-1 beta (IL-1 beta) v tele, ktorá sa v nadmernom množstve vyskytuje pri zápalových ochoreniach.
Dodávka tovaru - 2-kanálový elektroliečebný prístroj so zabudovanou vákuovou jednotkou
Predmetom zákazky je dodanie prístroja na kombinovanú elektroliečbu s ultrazvukom a zabudovanou vákuovou jednotkou, stolíkom a bezobslužný aplikátor HandsFree Sono - stacionárny aplikátor so zabudovanou technológiou rotujúceho poľa na pracovisko FRO.
Intraoperačný microrecording
Predmetom zákazky je dodanie tovaru: Intraoperatívny neurofyziologický systém na nahrávanie neuronálnej aktivity mozgu (microrecording-MER) a na testovaciu stimuláciu, plne kompatibilný s používanými mikro-makroelektródami a mikrodriverom počas implantácie DBS systému (deep brain stimulation) vo verzii: mobilná stanica s kompletným ...
Dodávka tovaru – prístroj na distančnú elektroterapiu
Predmetom zákazky je nákup a dodanie zdravotníckeho tovaru. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Opise predmetu zákazky.
Úschova odchytených túlavých mačiek
Predmetom zákazky je úschova odchytených túlavých mačiek. Špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v prílohe č. 6.