Dodávky svorek pro uzávěr ouška levé síně pro otevřenou kardiochirurgii
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu-Svorek pro uzávěr ouška levé síně pro otevřenou kardiochirurgii , které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 ZD, Technická specifikace
FN Motol - Návleky na instrumentační stolky a roušky operační krycí
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu - návleků na instrumentační stolky a roušek operačních krycích.
Zdravotnické přístroje pro Domažlickou nemocnici, a.s. - infuzní technika
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka Infuzní techniky pro zadavatele. V Části 1 bude dodáno 28 ks lineárních dávkovačů a v Části 2 bude dodáno 16 ks infuzních pump.
Domov pro seniory Dubina - Pardubice, Blahoutova č.p. 646-649 - dodávka zdravotnicko-hygienického vybavení
Předmětem plnění je dodávka a instalace zdravotnicko-hygienického vybavení do nově vybudované centrální koupelny a provozní místnosti pro dezinfekci pomůcek v II. NP bloku „A“ Domova pro seniory Dubina, ul. Blahoutova č.p. 646 - 649 v Pardubicích určených pro hygienu osob (klientů) s omezenou schopností pohybu a orientace. Dodávka a instalace ...
Dodávky plenkových kalhotek a podložek  pro inkontinentní pacienty
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy s jedním uchazečem (dodavatelem) na dobu 4 let, na jejímž základě bude průběžně dodávat zadavateli zboží dle dále uvedené specifikace (viz příloha této zadávací dokumentace), dle jeho požadavků a potřeb, vč. dopravy dodavatelem až na místo určení zadavatele, vč. všech případných poplatků či ...
Diagnostika pro speciální imunochemická vyšetření v endokrinologii a metabolická onemocnění
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro speciální endokrinologická vyšetření krve a moči a pro metabolická onemocnění v rozsahu a specifikaci dle bodu 2.4. Zadávací dokumentace. Spotřebním materiálem se rozumí veškeré diagnostické sety, reagencie, systémové roztoky a jiné přípravky sloužící k analýze vzorků, kontrole, ...
Videolaryngoskopy
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických prostředků-5 ks videolaryngoskopů pro použití na anesteziologicko-resuscitačním oddělení zadavatele. Součástí předmětu plnění doprava do sídla zadavatele, montáž - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do ...
Obnova a modernizace vybavení operačních sálů FN Plzeň - 2 - Anesteziologické stativy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení (anesteziologických stropních stativů) včetně montáže, instalace, uvedení dodaných zařízení do provozu a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení (obnovy) jednotlivých pracovišť centrálních operačních sálů souborem zdravotnických prostředků ...
FN Motol - Jednorázový materiál pro pacienty
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky jednorázového spotřebního zdravotnického materiálu pro pacienty, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávky neurostimulátorů včetně příslušenství
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakované dodávky spotřebního zdravotnického materiálu ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2021 Sb., zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a to neurostimulátorů včetně ...
Roztoky a spotřební materiál pro peritoneální dialýzu
průběžné dodávky různých typů roztoků pro dialýzu a souvisejícího spotřebního zdravotnického materiálu
Lůžka pro pacienty
Předmětem zadávacího řízení je dodávka lůžek pro pacienty pro Interní gastroenterologickou kliniku (IGEK), Kliniku interní, geriatrie a praktického lékařství (KIGOPL) a Kliniku infekčních chorob (KICH), Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno.
Infuzní technika
Předmětem zadávacího řízení je dodávka infuzní techniky (dále také „Zboží“) pro Kliniku infekčních chorob (dále jen „KICH“) a Kliniku interní, geriatrie a praktického lékařství (dále jen „KIGOPL“), Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno.
Set pro endoskopický odběr žilního/tepenného štěpu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné a opakované dodávky spotřebního zdravotnického materiálu - set pro endoskopický odběr žilního/tepenného štěpu .
Stříkačky injekční třídílné - sdružený nákup
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky třídílných injekčních stříkaček
Dodávky očních implantátů a spotřebního materiálu k očním operacím 2022
Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky očních implantátů a spotřebního materiálu k očním operacím ve specifikaci a množství dle zadávací dokumentace po dobu čtyř let.
Operační, zákroková a vyšetřovací svítidla II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu sestav svítidel pro FN Olomouc:
Nemocniční lůžka
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických prostředků: a)117 ks nemocničních lůžek typu I. pro standardní péči, b)53 ks nemocničních lůžek typu II. pro standardní péči, c)170 ks pasivních matrací pro nemocniční lůžka typu I. a typu II., d)7 ks resuscitačních lůžek ...
Zdravotnické přístroje pro Stodskou nemocnici a.s.- Zdravotnická lůžka
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro zadavatele.
Zdravotnické přístroje pro Domažlickou nemocnici a.s. -  zdravotnická lůžka a transportní technika
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro zadavatele.
Zdravotnické přístroje pro Stodskou nemocnici a.s. - zdravotnická křesla
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro zadavatele.
Dodávky spotřebního materiálu k systému mimotělního oběhu Cardiohelp
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek spotřebního materiálu k systému mimotělního oběhu Cardiohelp pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti
Podložky pod nemocné
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky podložek pod nemocné pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha.
Dodávky - Injekčních stříkaček, jehel
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky injekčních stříkaček a jehel a to po dobu 3 let od uzavření Kupní smlouvy.
FN Motol - Dodávka souprav diagnostik a spotřebního materiálu pro vyšetření autoprotilátek
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu a bezplatné zapůjčení a instalace dvou kompatibilních plně automatických analyzátorů.