Stropný zdvíhací systém 2 ks
Stropný zdvíhací systém 2 ks Umiestnenie: trojposteľové bunky (veľká izba, malá izba, predsieň, WC+sprcha) - viď. PRÍLOHA 3 (nákres). Počet trojposteľových buniek: 7 (bunky sú identické) Nabíjacie napätie: 100-250V, AC 50-60 Hz Pohon: Elektrický Nosnosť: minimálne 200 kg Prevádzkové napätie: 24V / pohon na integrované batérie Požadujeme ...
Infúzbe súpravy, spojovacie hadičky, transfúzne súpravy
Infúzbe súpravy, spojovacie hadičky, transfúzne súpravy
Zdravotnícky spotrebný materiál
Predmetom zákazky je nákup a dodanie zdravotníckeho tovaru. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Opise predmetu zákazky SZM.
Nemocničné lôžka
Predmetom zákazky je zabezpečiť dodanie 44 kusov nemocničných lôžok. Z toho 15 kusov lôžok pre akútnu starostlivosť, 15 kusov elektrický polohovateľných lôžok a 14 kusov hydraulický polohovateľných lôžok na jednotlivé oddelenia v HNsP Trstená. Bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.
1 ks hydraulická kúpacia stolička
1 ks hydraulická kúpacia stolička Zdvíhacia stolička určená na sprchovanie a transport do vane, aj ako toaletné kreslo -Výškové nastavenie -Pozinkovaná konštrukcia -Hliníkový zdvíhací piest -Sedák odolný proti poškodeniu, (natrhnutiu ,narušeniu , opotrebeniu - predratiu), nepriepustný, ľahko umývateľný -Masívna opierka chrbta a hlavy ...
1 ks hydraulická zdvíhacia stolička na kúpanie
1 ks hydraulická zdvíhacia stolička na kúpanie Zdvíhacia stolička určená na sprchovanie a transport do vane, aj ako toaletné kreslo -Výškové nastavenie -Pozinkovaná konštrukcia -Hliníkový zdvíhací piest -Sedák odolný proti poškodeniu, (natrhnutiu ,narušeniu , opotrebeniu - predratiu), nepriepustný, ľahko umývateľný s vyberateľným ...
Nákup imunochromatografických platničkových skríningových testov na testovanie prítomnosti drog
Nákup imunochromatografických platničkových skríningových testov na testovanie prítomnosti drog v moči a na stanovenie návykových látok v sére, plazme a krvi pre toxikologické laboratóriá objednávateľa. Bližšie špecifikované v Prílohe č. 1.a.
Vyšetrovacie stoly
1 ks vyšetrovací stôl na elektrický pohon 7 ks rehabilitačný stôl Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Opise predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky.
Chirurgický šijací materiál
Chirurgický šijací materiál a prostriedky na zastavenie krvácania - rozdelenie do jednotlivých častí v súlade s rozhodujúcimi biomedicínsko - technickými parametrami. Podrobný opis predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.
Kazety STERRAD 100S do plazmového sterilizátora
Predmetom zákazky je dodanie nových a nepoužívaných kaziet STERRAD 100S, ktoré sú určené k plazmovej sterilizácií pomôcok a kompatibilné s plazmovým sterilizátorom STERRAD 100S, výrobca Advanced Sterilization Products, Johnson&Johnson Medical. Množstvá uvedené vo Výzve a jej prílohách, sú predpokladanými množstvami počas 12 mesiacov a plnenie bude ...
Vaky na odber a spracovanie celej krvi a prenájom prístrojov na automatickú separáciu krvných zložiek
Predmetom zákazky sú vaky na odber a spracovanie celej krvi na výrobu transfúznych liekov, laboratórne filtre na deleukotizáciu transfúznych liekov, poolovacie sety na prípravu zmesných trombocytov a prenájom prístrojov (lisov) na automatickú separáciu krvných zložiek pre pracoviská verejného obstarávateľa uvedené v Prílohe 8 súťažných podkladov. ...
Poptávám ušití bot
Poptávám boty pro dceru (artrogrypoza). Ráda bych se zeptala zdali je možné boty ušít i bez poukázky a na přibližnou cenu. Děkuji
Materiál pre klinicko-fyziologické vyšetrenia pre projekt Obezita
Predmetom zákazky je materiál pre klinicko-fyziologické vyšetrenia pre projekt Obezita.
Utierky so stredovým odvinom
Utierky so stredovým odvinom pre potreby FNsP Žilina.
Dezinfekčné brány a germicídne žiariče v rámci projektu: Modernizácia a zvýšenie kvality služieb
Predmetom zákazky je dodanie dezinfekčných brán a germicídnych žiaričov.
Zdravotechnika pre projekt: Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie
Predmetom zákazky je nákup zdravotechniky, vrátane dodania do sídla verejného obstarávateľa. Zoznam položiek vrátane požadovanej špecifikácie je dostupný v prílohe č. 1. Parametre, ktoré sú uvedené v každej položke sa považujú za minimálne a verejný obstarávateľ prijme aj plnenie s lepšími parametrami. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na ...
Spotrebný materiál k projektu Bioford
Predmetom zákazky je zdravotnícky spotrebný materiál. Opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1: Opis predmetu zákazky.
Ochranný oblek jednorázový
Predmetom zákazky je dodávka OOPP a zdravotníckeho spotrebného materiálu. Podrobnosti v súťažných podkladoch.
Ochranné prvky pôrodníckeho oddelenia a urgentného príjmu
Predmetom zákazky je dodanie a montáž ochranných prvkov na dvoch oddeleniach Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Pasívny antidekubitný matrac
Pasívny zdravotný antidekubitný matrac proti preležaninám.
Náplasti bez vankúšika
Predmetom zákazky je dodanie náplastí pre potreby oddelenia zdravotníckych pomôcok Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov. Predmet zákazky je rozdelený do 2 samostatných ucelených častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, alebo na všetky časti, ...
Injekčné striekačky
Predmetom zákazky je dodávka tovaru Striekačiek, rozdelená na časti: ČASŤ č. 1: STRIEKAČKA INJEKČNÁ DVOJDIELNA ČASŤ č. 2: STRIEKAČKA INJEKČNÁ INZULÍNOVÁ ČASŤ č. 3: STRIEKAČKA INJEKČNÁ TROJDIELNA ČASŤ č. 4: STRIEKAČKA PREPLACHOVÁ a VYŽIVOVACIA
Dodávka germicídnych žiaričov
Predmetom zákazky je dodávka a montáž germicídnych žiaričov a ochranných krytov. Do ponukovej ceny uchádzač započíta dopravu zariadení na miesto dodania a inštaláciu zariadení. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 2 výzvy.
Gázový set
Zdravotnícky materiál (spotrebný) používaný pri kardiochirurgických a cievnych operáciách na uchopenie, odtiahnutie orgánov, telesných tkanív, zastavenie krvácania, na absorpciu telesných tekutín pri operačných zákrokoch. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk a prílohách.
Striekačky jednorazové
Injekčné striekačky. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk a prílohách.