Dodávka diagnostik a výpůjčka přístrojového vybavení pro provádění hematologických vyšetření
Zajištění dodávek diagnostik, příslušenství a dalšího spotřebního materiálu potřebného k provádění hematologických vyšetření krevního obrazu a analýzy krevních nátěrů a provozu nabízených analytických systémů na základě uzavřené Rámcové kupní smlouvy, - bezplatná výpůjčka, instalace a servis analytických systémů dle požadavků této ZD (viz ...
Sekvenátor analyzující minimálně 6 barev
Předmětem je nákup sekvenátoru analyzující min. 6 barev vč. příslušenství zahrnující ovládací software a hardware (PC- vyhodnocovací stanice). Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 ZD.
Výpůjčka hemokultivačního systému včetně dodávky spotřebního materiálu
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu kultivačních lahviček pro hemokultivační systém po dobu 6 let. Nedílnou součástí předmětu této veřejné zakázky (dále jen VZ) je rovněž bezplatná výpůjčka 1 ks nového plně automatického hemokultivačního systému včetně příslušenství pro oddělení klinické mikrobiologie a imunologie v ...
Dodávky spotřebního materiálu pro biochemické analýzy s výpůjčkou analytického systému
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky veškerého spotřebního materiálu pro analýzu biochemických vyšetření. Vítězný dodavatel se zavazuje bezplatně zapůjčit po dobu trvání kupní smlouvy na opakující se plnění dodávek spotřebního materiálu plně automatický analytický systém. Blíže viz v zadávací podmínky.
Spotřební materiál pro COS II a COS III
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky spotřebního materiálu pro Centrální operační sály II a Centrální operační sály III dle potřeb zadavatele s podmínkou bezúplatné výpůjčky 2 přístrojů po dobu účinnosti rámcové kupní smlouvy a zajištění jejich servisu
Poptávám zapůjčení kompenzační pomůcky
Poptávám zapůjčení berle podpažní 135 cm v Ostravě nebo okolí.
Ortopedické implantáty III
Předmětem každé části zadávacího řízení jsou opakované a průběžné dodávky ortopedických implantátů (dodávky ucelených systémů náhrad kyčelního, kolenního a ramenního kloubu (dále také „zboží“)) včetně bezplatné výpůjčky instrumentárií do konsignačního skladu zboží zřízeného a provozovaného na náklady vybraného dodavatele. Součástí plnění ...
Poptávám klozetové křeslo
Poptávám WC židli nebo přenosné WC.
Dynamický nákupní systém na dodávku lůžek, matrací a stolků
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS jsou dodávky nemocničních lůžek, pečovatelských lůžek, matrací a nočních nebo jídelních stolků, dle potřeb pověřujících zadavatelů.
Dodávka resuscitačních kompletů s AED a kyslíkovým generátorem
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka 149 kusů resuscitačních kompletů s AED a kyslíkovým generátorem (dále jen „Zařízení“) a poskytnutí souvisejícího plnění, zejména školení v obsluze a základech první pomoci. Zařízení a související plnění bude dodáno v rozsahu a dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu ...
Rádiofarmaká a rádionuklidové generátory
Predmetom zákazky je dodávka predmetu zákazky/ zmluvy: Rádiofarmák a rádionuklidových generátorov, a to dodávka rádiofarmaka: Kit pre prípravu injekcie 99mTc označenej protilátky proti granulocytom , v rozsahu verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia, na obdobie 24 mesiacov. Bližšia špecifikácia predmetu ...
Trenažér chůze pro dětské pacienty
Předmětem dodávky je přístroj - zdravotnický prostředek popsaný v technickém popisu se zárukou min. 36 měsíců včetně montáže, instalace a uvedení dodaného zařízení do provozu (pokud si konkrétní položka instalaci a uvedení do provozu vyžaduje), předvedení funkčnosti a zaškolení obsluhy, v rozsahu dle přílohy č. 1 s názvem „Technický popis ...
Rehabilitační vybavení
Dodání rehabilitačních přístrojů dle specifikace výzvy.
Rouškovací sady pro chirurgická oddělení VFN - hrudní, břišní a úrazové chirurgie
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky rouškovacích sad pro 1.chirurgickou kliniku VFN, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v Příloze č. 7 těchto zadávacích podmínek.
FN Motol – Komprese z 12vrstvé gázy, sterilní, s RTG kontrastem
Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup sterilních kompresí z 12vrstvé gázy s RTG kontrastem pro potřeby FN Motol, a to po dobu 48 měsíců.
Poptávám zdravotní obuv
Poptávám pantofle na vbočený palec. Děkuji za případnou odpověď. Pala Roman
Spotřební materiál s výpůjčkou ASK věže pro KDCHOT
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky spotřebního materiálu pro Centrální operační sály III - Kliniku dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie dle potřeb zadavatele s podmínkou bezúplatné výpůjčky artroskopické věže včetně veškerého příslušenství, které k ní patří po dobu 4 let a zajištění jejího servisu.
Dodávky jednorázového operačního doplňkového materiálu z netkané textilie 2019
Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky jednorázového operačního doplňkového materiálu z netkané textilie ve specifikaci a množství dle zadávací dokumentace po dobu dvou let.
FN Motol - Jednorázový materiál pro pacienty, papír na vyšetřovací lůžka
Předmětem plnění této veřejné zakázky, a to po dobu 48 měsíců jsou dodávky papíru na vyšetřovací lůžka.
Nástrojové, instrumentační, vizitní a víceúčelové vozíky - dodávka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nástrojových, instrumentačních, vizitních a víceúčelových vozíků. Veřejná zakázka je rozdělena do 3 částí.
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiologickú liečbu
Špeciálny zdravotnícky materiál pre nekoronárne, vaskulárne, diagnostické a terapeutické rádiologické intervencie.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Nemocnice Most, o.z. - Lůžka a stoly III
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 3 ks elektrických polohovacích vyšetřovacích lehátek spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně: • jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, • provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, • ověření ...
Zdravotnické vozíky dodávka
Předmětem veřejné zakázky je jednorázová dodávka zdravotnických vozíků v předpokládaném rozsahu a potřeb zadavatele, v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací.
FNKV – Dodávky krevních vaků pro Transfuzní oddělení
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžná dodávka krevních vaků podle specifikace obsažené v této zadávací dokumentaci (dále také jen "zboží") pro Transfuzní oddělení zadavatele dle jeho aktuálních požadavků, a to pro účely odběrů plné krve a následnou výrobu erytrocytárních přípravků a plazmy pro klinické použití a frakcionaci. Veřejná ...
Spotrebný zdravotnícky materiál
Predmetom zákazky je dodanie spotrebného zdravotníckeho materiálu a špecializovaného zdravotníckeho materiálu. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.