Rukavice jednorázové nesterilné
Predmetom zákazky sú Rukavice lekárske jednorázové vrátane súvisiacich služieb pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica na obdobie 24 mesiacov. Predmet zákazky je realizovaný v súvislosti s neustále sa zhoršujúcou pandemickou situáciou, ktorá sa týka šírenia ochorenia COVID-19. Predmet zákazky a je rozdelený ...
Sociální služby Vsetín - dodávka jednorázových rukavic
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednorázových rukavic a dodávka osobních ochranných prostředků pro Sociální služby Vsetín
Zdravotnická výbava jednotlivce a záchranáře v poli 2022
Nákup zdravotnické výbavy jednotlivce a záchranáře v poli 2022 dle zadávací dokumentace a jejích příloh.
Rámcová dohoda na nákup jednorázových respirátorů třídy FFP3
Předmětem VZ je zajištění průběžných dodávek respirátorů třídy FFP3
Dynamický nákupní systém na dodávku lůžek, matrací a stolků pro příspěvkové organizace
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS jsou dodávky nemocničních lůžek, pečovatelských lůžek, matrací a nočních nebo jídelních stolků, dle potřeb pověřujících zadavatelů.
Nákup antigenních testů
Nákup antigenních testů z přední části nosu dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Dodávka na základě výjimky podle §4, odst. 8 nařízení vlády 56/2015 Sb.
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Dětská lůžka IV. - Lůžko vyhřívané
Dodání 2 ks vyhřívaných lůžek pro potřeby Dětského a dorostového oddělení, Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z., vč. pozáručního servisu.
Lůžka nemocniční
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 21 ks nemocničních lůžek a 27 pacientských stolků k lůžku
Nákup respirátorů FFP2 a FFP3 pro potřeby resortu MPSV
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky 2 typů jednorázových filtračních polomasek (respirátorů) bez výdechového ventilu, a to třídy FFP2 (část 1 veřejné zakázky) a třídy FFP3 (část 2 veřejné zakázky), zakrývající nos, ústa, bradu a poskytující uživateli náležité utěsnění obličeje od okolního ovzduší, čím chrání uživatele i okolí. Poptávané ...
Spotřební materiál k defibrilátoru Corpuls
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové kupní smlouvy s jedním dodavatelem na dodávky spotřebního materiálu a příslušenství pro defibrilátory Corpuls3 a Corpuls3 SLIM, které v současné době používá zadavatel při poskytování přednemocniční neodkladné péče. Bližší informace k předmětu plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v Příloze č. 5 ZD.
Dodávky SZM - Léčebné aferézy
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu, a to léčebných aferéz, potřebných k léčbě pacientů na pracovištích zadavatele.
Jednorázové rouškování - Sterilní sety pro Pavilon Akademika Bedrny, Oddělení urgentní medicíny
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových sterilních operačních setů pro Pavilon Akademika Bedrny, Oddělení urgentní medicíny a Plicní kliniku, které slouží k zarouškování pacienta na operačním sále, a to po dobu 4 let podle aktuálních potřeb zadavatele.
Dodávky SZM pro oddělení radiodiagnostiky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek SZM pro oddělení radiodiagnostiky pro Nemocnici Na Homolce.
Dodávky SZM - Dodávky gázy, přířezů a obinadel
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu, a to gáz, přířezů, obinadel a síťových obvazů, potřebných k léčbě pacientů na pracovištích zadavatele.
Rukavice na jednorázové použití pro ZZS HMP
Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky nitrilových zdravotnických jednorázových rukavic ve velikosti S, M, L, XL. Bližší specifikace zboží, tzn. požadavky zadavatele na jejich základní vlastnosti, funkce a další minimální požadavky na předmět plnění, je uvedena ve „Specifikaci zboží a ceníku“ (Příloze č. 4 ZD).
Jednorázové rouškování - Sterilní sety pro Porodnickou a gynekologickou kliniku
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových sterilních operačních setů pro Porodnickou a gynekologickou kliniku, které slouží k zarouškování pacienta na operačním sále, a to po dobu 4 let podle aktuálních potřeb zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části. CPV kódy: 33141620- 2 Zdravotnické sady 33140000- 3 ...
Spotřební materiál k přístrojům pro podtlakovou terapii
Spotřební materiál k přístrojům pro podtlakovou terapii na 4 roky
DNS - Zdravotnický spotřební materiál 2021-2024
Předmětem veřejné zakázky je průběžné pořízování spotřebního zdravotnického materiálu dle aktuální potřeby AČR v letech 2021-2024 na základě jednotlivých písemných výzev.
Dezinfekční a ochranné prostředky a zdravotnický materiál
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v tomto DNS budou za zadavatelem stanovených obchodních podmínek dodávky: - zdravotnického spotřebního materiálu, - antigenních testů, - ochranných obličejových masek, - rukavic na jedno použití, - zdravotnických pomůcek, - dezinfekční prostředky, - čisticí prostředky, - ochranné vybavení, - zvláštní ...
FN Motol -  Antigenní testovací sady pro přímou detekci antigenu SARS-CoV-2
Průběžné dodávky antigenních testovacích sad pro přímou detekci antigenu SARS-CoV-2.
Spotřební materiál k HD a HDF, vč. výpůjčky dialyzačních monitorů
Předmětem plnění jsou průběžné a opakované dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro hemodialýzu a on-line hemofiltraci, a to na základě dílčích objednávek odboru zásobování FN Ostrava. Předmětem plnění je rovněž bezplatné vypůjčení 18 kusů nových hemodialyzačních přístrojů (monitorů). Předmět plnění je určen pro Interní a kardiologickou ...
Rouškovací sady pro chirurgická oddělení VFN - hrudní, břišní a úrazové chirurgie
• Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky rouškovacích sad pro I. chirurgickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN), a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 6 a 7 těchto zadávacích podmínek.
Infuzní technika pro Oblastní nemocnici Náchod
Předmětem veřejné zakázky (VZ) je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu 32 kusů infuzních pump, 36 kusů lineárních dávkovačů, 14 kusů dokovacích stanic s min. 6 pozicemi, a zároveň také softwarové aplikace, které umožňují vzdálenou distribuci knihoven léčiv a monitoring přístrojového vybavení. To vše bude sloužit potřebám na oddělení ...
Jednorázové bioptické kleště
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek jednorázových bioptických kleští pro Nemocnici Na Homolce.
Nákup ochranných prostředků
Předmětem plnění je nákup certifikovaných respirátorů bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95% včetně kapének dle příslušných norem.