Periferní intervence I.
Předmětem VZ v jejích jednotlivých částech jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZP").
Dodávky materiálu pro inkontinenci Absorpční podložky pod nemocné
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky absorpčních podložek
Dodávky jednorázového rouškování pro oční a urologický operační sál
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky operačních rouškovacích setů po dobu 2 let od účinnosti Kupní smlouvy. Nové a originální zboží musí splňovat požadavky uvedené v Technické specifikaci, příloha č. 3 ZD. Veškeré technické parametry jsou uvedeny jako minimální požadavek zadavatele na předmět plnění a účastníci mohou nabídnout ...
FN Motol Systém pro měření aktivovaného koagulačního času z plné krve II
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu pro měření heparinových hodnot z plné krve pacienta.
Rukavice vyšetřovací nitrilové bez pudru
Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky vyšetřovacích nitrilových rukavic bez pudru na základě dílčích objednávek po dobu 1 roku
Chirurgický šicí materiál
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky chirurgického šicího materiálu pro Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně (dále jen FNUSA) po dobu 2 let. Veřejná zakázka je rozdělená na 11 částí.
Dodávky spotřebního materiálu pro měření acidobazické rovnováhy, iontů a vyjmenovaných substrátů
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro měření acidobazické rovnováhy, elektrolytů, glukózy a laktátu z plné krve s podmínkou bezplatného zapůjčení souvisejícího přístrojového vybavení (automatických POCT analyzátorů pro měření acidobazické rovnováhy, elektrolytů, glukózy a laktátu z plné krve s integrovaným ...
Jednorázové rouškování - Sterilní sety pro oční kliniku
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových sterilních operačních setů pro oční kliniku, které slouží pro zarouškování pacienta na operačním sále, a to po dobu 4 let podle aktuálních potřeb zadavatele.
Dodávky spotřebního materiálu pro operační jednotku předního a zadního segmentu oka - OK - 2020
Předmětem zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro operační jednotku předního i zadního segmentu oka po dobu 4 let včetně bezplatného zapůjčení technického vybavení dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
CLR- Posilovací rehabilitační cvičební stroje
Předmětem této VZ je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu soubor posilovacích rehabilitačních cvičebních strojů (cvičební stroj pro tah/zdvih pro horní končetiny, cvičební stroj pro horní část trupu na bázi stlačeného vzduchu, cvičební stroj pro addukci/abdukci dolních končetin, cvičební ...
CLR- 12 ks elektrického chodítka
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu soubor 12 přístrojů pro svalovou stimulaci / elektrických chodítek.
Operační mikroskop pro ORL
Předmětem zadávacího řízení je: -dodávka 1 ks operačního přístroje včetně příslušenství pro Centrální operační sály I, Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno, -uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky jednorázového spotřebního materiálu dle potřeb zadavatele po dobu 4 let, -poskytování ...
ŠZM pre výkony zamerané na intervenčnú kardiológiu
Špeciálny zdravotnícky materiál pre výkony zamerané na intervenčnú kardiológiu, ktorý sa používa v liečbe pacientov s ischemickou chorobou srdca intrakoronárnymi balónikmi transkatétrovou technikou.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.
Zdravotnická technologie pro IHOK - lůžka pro intenzivní péči
Předmětem veřejné zakázky je nákup lůžek pro intenzivní péči včetně antidekubitních matrací pro Interní hematologickou a onkologickou kliniku zadavatele.
Dodávka nemocničních lůžek, rehabilitačních a vyšetřovacích stolů, znovuvyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 10 novorozeneckých lůžek pro novorozenecké oddělení Pardubické nemocnice. Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci bodu 5 Technické podmínky a zároveň v příloze návrhu smlouvy. Návrh smlouvy tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Uvedené podmínky jsou podmínky závazné, jsou ...
Jednorázové rouškování - Sterilní sety pro neurochirurgii a radiologii
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových sterilních operačních a zákrokových setů pro neurochirurgii a radiologii, které slouží k zarouškování pacienta na operačním sále, a to po dobu 4 let podle aktuálních potřeb zadavatele.
Zápůjčka resterilizovatelného bateriového motorizovaného stapleru
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek spotřebního materiálu a bezplatné zapůjčení 2 ks resterilizovatelných bateriových motorizovaných staplerů, nebo dodávka jednorázových bateriových motorizovaných staplerů dle potřeb zadavetele pro Oddělení centrálních sálů a sterilizaci Fakultní nemocnice Hradec Králové, a to po dobu 48 měsíců.
Špeciálny zdravotnícky materiál pre komplexnú intervenčnú liečbu kardiovaskulárnych ochorení
Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre komplexnú intervenčnú liečbu kardiovaskulárnych ochorení srdca a ciev pre verejného obstarávateľa uvedené v Prílohe č. 4 súťažných podkladov. Predmet zákazky je rozdelený do 9 (slovom: deviatich) častí. Členenie predmetu zákazky na časti a opis požadovaných minimálnych ...
FN Motol - Sterilní i nesterilní stáčené tampóny z bavlny
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky sterilních i nesterilních stáčených tampónů z bavlny pro potřeby FN Motol dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy - Seznam zboží s jednotkovými cenami v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami, a to na dobu neurčitou.
Pomôcky  a prípravky k inkontinecii pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta
Predmetom zákazky je kúpa tovaru: POMÔCKY A PRÍPRAVKY K INKONTINENCII pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. RVO/1121/2020 rozdelený na 3 časti: Časť č. 1. : Plienkové nohavičky pre dospelých, Plienkové nohavičky s maximálnou absorbciou vo veľkostiach: M ; L ; XL Časť č. 2. : Podložky pod ...
Dodávky zdravotnických prostředků pro intervenční kardiologii II.
Předmětem veřejné zakázky je vybrat dodavatele a sjednat smlouvy (jednu nebo více) na opakující se dodávky zdravotnických prostředků pro intervenční kardiologii v předpokládaném rozsahu dle aktuální potřeby zadavatele v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací. Dodávky budou probíhat po dobu 3 let od účinnosti smlouvy. Zboží, ...
Dodávky respirátorů FFP3 bez výdechového ventilu
Předmětem veřejné zakázky je vybrat dodavatele a sjednat smlouvy (jednu nebo více) na opakující se dodávky respirátorů FFP3 bez výdechového ventilu v předpokládaném rozsahu dle aktuální potřeby zadavatele, v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací, po dobu 1 roku od účinnosti smlouvy. Zboží, které bude předmětem dodávek, musí ...
Dodávka nemocničních lůžek 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového (nikoliv repasovaného) lůžkového vybavení (nemocničních lůžek a pacientských stolků) pro vybraná pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň (FN Plzeň) dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Základní specifikace částí je uvedena takto: Část zakázky Počet ...
Dodávka infuzní techniky včetně pozáručního servisu
Předmětem veřejné zakázky je obměna infuzní techniky v počtu 52 ks infuzních pump, 55 ks lineárních dávkovačů a 4 ks injekčních dávkovačů včetně pozáručního servisu. Nabízená zdravotnická technika musí splňovat minimální technické parametry uvedené v technické specifikaci.
Dodávky jednorázových osobních ochranných pomůcek 2020
Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky jednorázových osobních ochranných pomůcek ve specifikaci a množství dle zadávací dokumentace po dobu dvou let.