Poptávám pomůcku na vybočený palec
Poptávám pomůcka na vybočený palec na noze.
Obalový sterilizačný materiál
Obalový sterilizačný materiál : indikátor chemický, páska lepiaca bez indikátora, páska lepiaca para, prierezy lukasterik, prúžky indikátor para, trieda 4, rolky sterilizačné ploché plazma, rolky sterilizačné ploché, sáčky sterilizačné skladané papier, obalový papier zelený pre KNsP Čadca.
Výhrevné lôžka
Predmetom zákazky je je dodanie výhrevných lôžok podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky.
Špeciálny zdravotnícky materiál
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre potreby verejného obstarávateľa do sídla verejného obstarávateľa resp. na pracovisko v Banskej Bystrici, pričom miesto dodania predmetu zákazky bude konkretizované jednotlivými objednávkami, a to na obdobie 12 mesiacov. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená ...
Špeciálny materiál pre miniinvazívne výkony a výkony na bijúcom srdci
Špeciálny materiál pre miniinvazívne výkony a výkony na bijúcom srdci. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk a prílohách.
Vyšetrovacie a operačné rukavice
Predmetom zákazky je uzatvorenie Rámcovej kúpnej zmluvy na predmet zákazky osobné ochranné pracovné pomôcky - vyšetrovacie a operačné rukavice v rôznych veľkostiach a množstvách na obdobie 12 mesiacov pre Fakultnú nemocnicu Trnava. Opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk Návrh na plnenie kritérií a opis ...
Materiál na zastavenie krvácania
Predmetom zákazky je dodávka tovaru Materiál na zastavenie krvácania vrátane súvisiacich služieb pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Časť 1: Želatínové vstrebateľné hemostatikum Časť 2:Oxidovaná regenerovaná celulóza Časť 3: Matrica s tkanivovým lepidlom Časť 4:Práškové polysacharidové hemostatikum ...
Liečebné krytie
Predmetom zákazky je dodávka tovaru Liečebné krytie, rozdelená na časti: Krytie s dezinfekčnou zložkou, Krytie adhezívne päťvrstvové, Krytie so špecifickým tvarovaním, Krytie antimikrobiálne , Krytie s masťou a z morských rias
Stropný zdvíhací systém 2 ks
Stropný zdvíhací systém 2 ks Umiestnenie: trojposteľové bunky (veľká izba, malá izba, predsieň, WC+sprcha) - viď. PRÍLOHA 3 (nákres). Počet trojposteľových buniek: 7 (bunky sú identické) Nabíjacie napätie: 100-250V, AC 50-60 Hz Pohon: Elektrický Nosnosť: minimálne 200 kg Prevádzkové napätie: 24V / pohon na integrované batérie Požadujeme ...
Infúzbe súpravy, spojovacie hadičky, transfúzne súpravy
Infúzbe súpravy, spojovacie hadičky, transfúzne súpravy
Zdravotnícky spotrebný materiál
Predmetom zákazky je nákup a dodanie zdravotníckeho tovaru. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Opise predmetu zákazky SZM.
Nemocničné lôžka
Predmetom zákazky je zabezpečiť dodanie 44 kusov nemocničných lôžok. Z toho 15 kusov lôžok pre akútnu starostlivosť, 15 kusov elektrický polohovateľných lôžok a 14 kusov hydraulický polohovateľných lôžok na jednotlivé oddelenia v HNsP Trstená. Bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.
1 ks hydraulická kúpacia stolička
1 ks hydraulická kúpacia stolička Zdvíhacia stolička určená na sprchovanie a transport do vane, aj ako toaletné kreslo -Výškové nastavenie -Pozinkovaná konštrukcia -Hliníkový zdvíhací piest -Sedák odolný proti poškodeniu, (natrhnutiu ,narušeniu , opotrebeniu - predratiu), nepriepustný, ľahko umývateľný -Masívna opierka chrbta a hlavy ...
1 ks hydraulická zdvíhacia stolička na kúpanie
1 ks hydraulická zdvíhacia stolička na kúpanie Zdvíhacia stolička určená na sprchovanie a transport do vane, aj ako toaletné kreslo -Výškové nastavenie -Pozinkovaná konštrukcia -Hliníkový zdvíhací piest -Sedák odolný proti poškodeniu, (natrhnutiu ,narušeniu , opotrebeniu - predratiu), nepriepustný, ľahko umývateľný s vyberateľným ...
Nákup imunochromatografických platničkových skríningových testov na testovanie prítomnosti drog
Nákup imunochromatografických platničkových skríningových testov na testovanie prítomnosti drog v moči a na stanovenie návykových látok v sére, plazme a krvi pre toxikologické laboratóriá objednávateľa. Bližšie špecifikované v Prílohe č. 1.a.
Vyšetrovacie stoly
1 ks vyšetrovací stôl na elektrický pohon 7 ks rehabilitačný stôl Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Opise predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky.
Chirurgický šijací materiál
Chirurgický šijací materiál a prostriedky na zastavenie krvácania - rozdelenie do jednotlivých častí v súlade s rozhodujúcimi biomedicínsko - technickými parametrami. Podrobný opis predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.
Kazety STERRAD 100S do plazmového sterilizátora
Predmetom zákazky je dodanie nových a nepoužívaných kaziet STERRAD 100S, ktoré sú určené k plazmovej sterilizácií pomôcok a kompatibilné s plazmovým sterilizátorom STERRAD 100S, výrobca Advanced Sterilization Products, Johnson&Johnson Medical. Množstvá uvedené vo Výzve a jej prílohách, sú predpokladanými množstvami počas 12 mesiacov a plnenie bude ...
Vaky na odber a spracovanie celej krvi a prenájom prístrojov na automatickú separáciu krvných zložiek
Predmetom zákazky sú vaky na odber a spracovanie celej krvi na výrobu transfúznych liekov, laboratórne filtre na deleukotizáciu transfúznych liekov, poolovacie sety na prípravu zmesných trombocytov a prenájom prístrojov (lisov) na automatickú separáciu krvných zložiek pre pracoviská verejného obstarávateľa uvedené v Prílohe 8 súťažných podkladov. ...
Poptávám ušití bot
Poptávám boty pro dceru (artrogrypoza). Ráda bych se zeptala zdali je možné boty ušít i bez poukázky a na přibližnou cenu. Děkuji
Materiál pre klinicko-fyziologické vyšetrenia pre projekt Obezita
Predmetom zákazky je materiál pre klinicko-fyziologické vyšetrenia pre projekt Obezita.
Utierky so stredovým odvinom
Utierky so stredovým odvinom pre potreby FNsP Žilina.
Dezinfekčné brány a germicídne žiariče v rámci projektu: Modernizácia a zvýšenie kvality služieb
Predmetom zákazky je dodanie dezinfekčných brán a germicídnych žiaričov.
Zdravotechnika pre projekt: Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie
Predmetom zákazky je nákup zdravotechniky, vrátane dodania do sídla verejného obstarávateľa. Zoznam položiek vrátane požadovanej špecifikácie je dostupný v prílohe č. 1. Parametre, ktoré sú uvedené v každej položke sa považujú za minimálne a verejný obstarávateľ prijme aj plnenie s lepšími parametrami. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na ...
Spotrebný materiál k projektu Bioford
Predmetom zákazky je zdravotnícky spotrebný materiál. Opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1: Opis predmetu zákazky.