Rúškovacie sety pre potreby operačných sál kardiochirurgie
Rúškovacie sety pre potreby kardiochirurgie, cievnej chirurgie a intervenčných sál - rozdelenie do jednotlivých častí v súlade s rozhodujúcimi biomedicínsko - technickými parametrami. Podrobný opis predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.
Antigenní testy pro detekci viru SARS-CoV-2
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky antigenních testů pro detekci viru SARS-CoV-2 pro profesionální použití (část 1) a pro samotestování (část 2) pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávka aferetických souprav na odběr krevních složek a bezúplatná výpůjčka celkem 18 kusů
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu aferetických souprav na odběr jednotlivých krevních složek a bezúplatná výpůjčka celkem 18 kusů separátorů krevních složek pro potřeby Oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, v souladu se zadávacími ...
REACT EU 98 - Nemocniční lůžka
Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka nemocničních lůžek včetně příslušenství, aktivních antidekubitních systémů a pasivních matrací pro ARO a JIP oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Atraumatické krytí II
Předmětem zadávacího řízení je dodávka atraumatického krytí pro Nemocniční lékárnu, Fakultní nemocnici Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice a Pracoviště Dětské nemocnice.
Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace elektrických polohovacích lůžek dle technické specifikace předložené zadavatelem a poskytnutí souvisejících služeb a dodávek v rámci realizace projektu Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové.
Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace rehabilitačních pomůcek dle technické specifikace předložené zadavatelem a poskytnutí souvisejících služeb a dodávek v rámci realizace projektu Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové.
Hadičky spojovací pro infuzní terapii
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky hadiček spojovacích pro infuzní terapii.
Dodávky stentované biologické mitrální chlopně ze zvířecího perikardu - hovězí
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích v platném znění, a to dodávek stentovaných biologických mitrálních chlopní ze zvířecího perikardu - hovězí, potřebných k léčbě srdečních chorob na klinice kardiovaskulární chirurgie IKEM
ReactEU-98-Cheb T-6712 Lůžko sprchové a Lůžko bariatrické
Předmět veřejné zakázky s názvem „ReactEU-98-Cheb_T-6712 Lůžko sprchové a Lůžko bariatrické“ zahrnuje dodávku 3 ks sprchových lůžek a 4 ks bariatrických lůžek pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., nemocnici v Chebu. Předmět plnění zahrnuje jak dodávku zdravotnického zařízení s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho ...
Nitrilové vyšetřovací rukavice 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky vyšetřovacích nitrilových nesterilních rukavic dle dílčích objednávek v rozsahu dle potřeb zadavatele, v souladu s § 132 ZZVZ.
ReactEU-98-Cheb T-6015 Lůžko 4-dílné a T-6201 Stolek noční
Předmět veřejné zakázky s názvem „ReactEU-98-Cheb_T-6015 Lůžko 4-dílné a T-6201 Stolek noční“ zahrnuje dodávku 66 ks 4-dílných elektricky polohovatelných lůžek a 70 ks pojízdných nočních stolků s jídelní deskou pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., nemocnici v Chebu. Předmět plnění zahrnuje jak dodávku zdravotnického zařízení s požadovanými ...
ReactEU-98-Cheb T-6018 Lůžko JIP
Předmět veřejné zakázky s názvem „ReactEU-98-Cheb_T-6018 Lůžko JIP“ zahrnuje dodávku 4 ks elektricky polohovatelných lůžek pro oddělení JIP pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., nemocnici v Chebu. Předmět plnění zahrnuje jak dodávku zdravotnického zařízení s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, ...
Dodávky jednorázových vyšetřovacích podložek pod pacienty pro Krajskou zdravotní, a.s. 2023
Dodávky jednorázových vyšetřovacích podložek pod pacienty v rámci plnění rámcové dohody na 12 měsíců.
Dodávky oxygenátorů k přístroji Sprinter Cart Rotaflow pro KCHC
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné a opakované dodávky spotřebního zdravotnického materiálu - oxygenátorů k přístroji Sprinter Cart Rotaflow pro KCHC.
Nemocniční lůžka včetně matrace a příslušenství
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 138 kusů nových nepoužitých nemocničních lůžek (v různé konfiguraci) včetně antidekubitních matrací a příslušenství (hrazdy, infuzní stojany, držáky, pacientské stolky, rukojeti). Součástí plnění je doprava, instalace, zaškolení a bezplatný záruční servis.
Dodávky plenkových kalhotek a podložek pro inkontinentní pacienty
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy s jedním uchazečem (dodavatelem) na dobu 2 let, na jejímž základě bude průběžně dodávat zadavateli zboží dle uvedené specifikace, dle požadavků a potřeb, vč. dopravy dodavatelem až na místo určení zadavatele, vč. všech případných poplatků či plateb s tím souvisejících.
Vybavení pro rehabilitaci
Předmětem plnění 1. části je dodávka 13 ks terapeutických lehátek, vč. jejich příslušenství. Předmětem plnění 2. části VZ je dodávka 2 ks elektroterapeutických přístrojů, vč jejich příslušenství Předmětem plnění VZ v každé její části je též poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným ZT. Blíže viz. ZD.
Inkontinenční pomůcky
Předmětem zadávacího řízení je v každé části uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky inkontinenčních pomůcek pro Nemocniční lékárnu - detašovaný úsek Zdravotnického materiálu, Pracoviště medicíny dospělého věku, Fakultní nemocnici Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno po dobu 4 let.
Dodávka originálních diagnostik vč. bezplatné výpůjčky analytického systému
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky originálních diagnostik tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého navazujícího spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění vyšetření kompletního krevního obrazu a dalších tělních tekutin, pro hematologické oddělení Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice ...
FN Motol - Jehly pro obtížný transseptální přístup
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu nutného k provádění obtížných transseptálních punkcí.
FN Motol - Injekční stříkačky
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky injekčních stříkaček pro aplikaci léků a k odběrům tělních tekutin.
Spotřební materiál k robotickému systému da Vinci Xi II
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu k robotickému systému da Vinci Xi, včetně dopravy do místa plnění.
Katetry BARRX pro radiofrekvenční ablaci při léčbě Barretova jícnu
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky katetrů jednorázových pro radiofrekvenční ablaci při léčbě Barretova jícnu.
Rukavice vyšetřovací nitrilové
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky vyšetřovacích nitrilových nesterilních rukavic bez pudru pro Fakultní nemocnici Olomouc.