Kompletní dodávka materiálu pro biochemická vyšetření a nájem analyzátorů
Předmětem plnění veřejné zakázky je Kompletní dodávka materiálu pro biochemická vyšetření a nájem analyzátorů - jednoho hlavního integrovaného analyzátoru a jednoho záložního integrovaného analyzátoru, které musí být kompatibilní, přičemž oba pracují souběžně celých 24 hodin denně. V případě nepokrytí všech vyšetření je možno pro vymezené metody ...
Injekční stříkačky a jehly 2019
Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky injekčních stříkaček a jehel ve specifikaci a množství dle zadávací dokumentace po dobu dvou let.
Výpůjčka plně automatizovaného imunochemického analyzátoru a dodávky spotřebního materiálu
Předmětem veřejné zakázky jsou: a) Pravidelné dílčí dodávky specifického spotřebního materiálu potřebného pro provádění laboratorních vyšetření biologického materiálu (tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého spotřebního materiálu – dále jen diagnostika) v oblasti níže definovaného spektra vyšetření, ...
Dodávka spotřebního materiálu a bezplatná výpůjčka přístrojů pro molekulárně biologické vyšetření
Předmětem plnění této VZ, jsou postupné dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu na základě průběžných objednávek pro přístroje pro molekulárně biologická vyšetření a to v souladu se zadávací dokumentací. Předmětem plnění této VZ je dále i bezplatná výpůjčka 2 ks přístrojů pro molekulárně biologické vyšetření, které budou sloužit k ...
Dodávka spotřebního materiálu a bezplatná výpůjčka přístrojů pro extrakci nukleových kyselin
Předmětem plnění této VZ, jsou postupné dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu na základě průběžných objednávek pro přístroje pro extrakci nukleových kyselin a to v souladu se zadávací dokumentací. Předmětem plnění této VZ je dále i bezplatná výpůjčka 2 ks přístrojů pro extrakci nukleových kyselin, které budou sloužit k zajištění ...
Dodávka spotřebního materiálu pro analyzátory a bezplatná výpůjčka automatických analyzátorů
Předmětem plnění této VZ, jsou postupné dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu na základě průběžných objednávek pro automatické analyzátory a to v souladu se zadávací dokumentací. Předmětem plnění této VZ je dále i bezplatná výpůjčka automatických analyzátorů, které budou sloužit k zajištění analýzy infekčních a autoimunitních ...
Dodávka spotřebního materiálu pro elektroforézu a imunofixace na agarozovém gelu
Předmětem plnění této VZ, jsou postupné dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu na základě průběžných objednávek pro elektroforézu a imunofixace na agarozovém gelu a to v souladu se zadávací dokumentací. Předmětem plnění této VZ je dále i bezplatná výpůjčka automatického elektroforetického analyzátoru k poskytování biochemických ...
Diagnostika OKB IV. 2019
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky diagnostik a spotřebního materiálu pro Oddělení klinické biochemie
Dodávka spotřebního materiálu pro analyzátory POCT a bezplatná výpůjčka analyzátorů
Předmětem plnění této VZ jsou postupné dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu na základě průběžných objednávek pro tři analyzátory POCT a to v souladu se zadávací dokumentací. Předmětem plnění této VZ je dále i bezplatná výpůjčka tří analyzátorů POCT na Interní oddělení, Neonatologické oddělení a ARO, které budou sloužit k ...
Dodávka spotřebního materiálu pro dva detekční systémy na principu Real Time PCR
Předmětem plnění této VZ, jsou postupné dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu na základě průběžných objednávek pro 2 detekční systémy na principu Real Time PCR a to v souladu se zadávací dokumentací. Předmětem plnění této VZ je dále i bezplatná výpůjčka dvou termálních cyklerů pro poskytování mikrobiologických vyšetření sloužících k ...
Dodávka spotřebního materiálu k přístroji pro diagnostiku/analýzu nukleových kyselin
Předmětem plnění této VZ, jsou postupné dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu na základě průběžných objednávek pro analyzátor nukleonových kyselin DNA/RNA na principu Real Time PCR pro oddělení klinické mikrobiologie a to v souladu se zadávací dokumentací. Předmětem plnění této VZ je dále i bezplatné vypůjčení analyzátoru, který bude ...
Dodávka spotřebního materiálu pro analyzátor a bezplatná výpůjčka plně automatického analyzátoru
Předmětem plnění této VZ, jsou postupné dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu na základě průběžných objednávek pro plně automatický analyzátor a to v souladu se zadávací dokumentací. Předmětem plnění této VZ je dále i bezplatná výpůjčka plně automatického analyzátoru, který bude sloužit k zajištění analýzy moči a k poskytování ...
Diagnostika OKB III 2019
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky diagnostik a spotřebního materiálu pro Oddělení klinické biochemie
Diagnostika EXP. MED a IVF I. 2019
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky diagnostik a spotřebního materiálu pro Laboratoř experimentální medicíny a Centrum asistované reprodukce.
Diagnostika OKB I. 2019
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky diagnostik a spotřebního materiálu pro Oddělení klinické biochemie.
Diagnostika OKB V. 2019
Diagnostika OKB V. 2019
Diagnostika OKB II. 2019
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky diagnostik a spotřebního materiálu pro Oddělení klinické biochemie
Diagnostika IMUNO I. 2019
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky diagnostik a spotřebního materiálu pro Ústav imunologie
Diagnostika IMUNO II. 2019
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky diagnostik a spotřebního materiálu pro Ústav imunologie.
Dodávka testů na přítomnost omamných a psychotropních látek v těle ze slin
Předmět veřejné zakázky je dodání celkem 27.000 ks slinných testů pro Probační a mediační službu na detekci omamných a psychotropních látek (OPL), kdy doručení celkové zásilky všech testů bude pravděpodobně probíhat ve třech dodávkách. Předpoklad doručení první dodávky je červenec 2019 a dále zadavatel nezávazně předpokládá další dodávky vždy ...
HVLP-Náhrady plazmy – želatinové přípravky II. - Gelofusin
Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky léčivých přípravků s obsahem s obsahem želatiny a minerálů Gelofusin pro léčbu pacientů ve schválených indikacích.
Dodávky diagnostického kitu pro scintigrafii s 111In-pentetreotidem
• Předmětem plnění jsou průběžné dodávky diagnostického kitu pro scintigrafii s 111In-pentetreotidem (dále jen zboží), a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
FN Motol – Spotřební materiál k robotickému systému Da Vinci Xi
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu k robotickému systému da Vinci Xi určeného k provádění operačních výkonů s robotem, a to po dobu 24 měsíců.
Dodávky dezinfekčních prostředků na velké plochy s výpůjčkou směšovacích zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky dezinfekčních prostředků předmětu kupní smlouvy (dále jen zboží) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (dále jen VFN) uvedeného v?příloze této zadávací dokumentace - Druh a předpokládaný počet.
Krevní vaky a lisy
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky krevních vaků a současně bezplatná výpůjčka 5 ks krevních lisů.