Materiální základna humanitární pomoci pro 150 osob
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 ks materiální základny humanitární pomoci, která je určena pro nouzové přežití až 150 osob za mimořádných nebo krizových situací v rámci realizace opatření nouzového přežití obyvatelstva, jejichž cílem je minimalizovat negativní dopady těchto situací na životy a zdraví obyvatel. Součástí dodávky je také ...
Nákup ochranných respirátorů
Jednorázový respirátor bez výdechového ventilu naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky dle příslušných norem (např. FFP2/KN95), který naplňuje minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
Jednorazové rukavice
Jednorázové rukavice pre potreby FNsP.
Vozidlo RLP
Predmetom zákazky je dodanie technického a materiálneho vybavenia záchrannej zdravotnej služby Fakultnej nemocnice AGEL Skalica a.s. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Stenty lékové koronární
Stenty lékové koronární rozdělné na dvě části. Rámcová dohoda bude na dobu 4 let
Stříkačky inflační a Y konektory pro PTCA
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky stříkaček inflačních a Y konektorů pro PTCA.
DNS - diagnostické testovací sady
Cílem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále jen "DNS") pro zadávání veřejných zakázek na dodávky diagnostických testovacích sad ve prospěch rezortu MO v období od zavedení DNS po dobu čtyř (4) let do 31. 12. 2025. Veškeré informace vztahující se k zavedení tohoto DNS jsou uvedeny v přiložené Zadávací dokumentaci ...
Materiál spotřební pro NHF systém AIRVO 2 II
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu pro NHF (Nasal High Flow) systém AIRVO 2.
Dodávka inkontinenčních kalhotek zalepovacích - společné zadávání
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek inkontinenčních kalhotek zalepovacích dle níže uvedené specifikace, na základě Rámcových kupních smluv, které budou uzavřeny mezi jednotlivými zadavateli_osobami zúčastněnými na společném zadávání a vybraným dodavatelem dle potřeb jednotlivých zadavatelů, po dobu 48 měsíců, včetně ...
Vyšetřovací rukavice
Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky vyšetřovacích rukavic na základě dílčích objednávek po dobu 2 let dle níže uvedené specifikace. Rukavice musí být vysoce elastické, pevné, s dotekovou citlivostí, povrch prstů texturovaný, umožňující dobrý úchop, hypoalergenní, nepropustné. Latexové rukavice s nižšími hladinami latexových ...
Dodávka spotřebního materiálu pro plazmaferézu s výpůjčkou přístroje
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro monitor provádějící membránovou plazmaferézu s podmínkou bezplatného zapůjčení 1 ks tohoto monitoru. Součástí dodávky je i kompletní instalace zapůjčeného monitoru provádějícího membránovou plazmaferézu a jeho uvedení do provozu včetně instruktáže. S vítězným účastníkem bude ...
Dodání antigenních testovacích sad
Dodání antigenních testovacích souprav. Dále viz přílohy č.1. až č.4.
FN Motol - Referenční elektrody pro 3D mapovací a navigační systém EnSite Precision
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových povrchových referenčních elektrod pro FN Motol
Zdravotnický spotřební materiál 2021-2023
Předmětem veřejné zakázky zadání jednomu uchazeči dodání zdravotnického spotřebního materiálu popsaného v přílohách této Výzvy. Zakázka je rozdělena na následující části: 1) Část I - Injekční stříkačky a jehly 2) Část II. - Kalhotky plenkové 3) Část III. - Obvazový materiál + vata buničitá 4) Část IV. - Inkontinenční podložky, čepice, pláště, ...
Arteriální a žilní kanyly
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek arteriálních a žilních kanyl pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
FN Motol -Zakázkové prodlužovací sety k i.v. aplikaci II.
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zakázkových prodlužovacích setů k i.v. aplikaci sloužících pro aplikaci cytostatik.
Intervenční kardiologie II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek SZM pro intervenční kardiologii II pro Nemocnici Na Homolce.
Postupné dodávky spotřebního materiálu pro podávání enterální výživy
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu k podávání enterální výživy a bezplatná zápůjčka příslušné technologie v počtu 60 ks enterálních pump včetně příslušenství a to pro hospitalizované pacienty, pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími ...
Dodávky diagnostického materiálu a výpůjčka acidobazických a imunochemických analyzátorů
Průběžné dodávky vázaného spotřebního materiálu pro analýzu krevních plynů a acidobazické rovnováhy a pro POCT imunochemická vyšetření ve vzorcích biologického materiálu včetně bezplatné výpůjčky přístrojového vybavení v celkovém počtu 28 ks analyzátory krevních plynů a 3 ks imunochemických analyzátorů (POCT) po dobu 72 měsíců ode dne účinnosti ...
Rukavice pro Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
Předmětem plnění této VZ jsou průběžné dodávky různých druhů nitrilových a latexových rukavic pro potřeby ZZS PK a jednotlivých nemocnic společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., po dobu 12 měsíců, a to dle specifikace a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách. Dodávané rukavice musí splňovat veškeré podmínky a normy stanovené pro jejich ...
Intravenózní kanyly pro Jihočeské nemocnice
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy s vybraným dodavatelem na průběžné opakované dodávky jednorázových periferních intravenózních kanyl bezpečnostních.
Dynamický nákupní systém na dodávky respirátorů a roušek
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou za Zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek dodávky respirátorů (zejména FFP2/KN95) a roušek (ústenek) včetně příslušné dokumentace a dopravy na Zadavatelem určené místo plnění. Respirátory a roušky musí být označeny CE značkou shody a musí k nim být vydáno prohlášení o shodě.
Zdravotnický materiál pro SOST II
Předmětem veřejné zakázky je nákup materiálového vybavení pro zabezpečení plnění schopnosti SOST (Special Operations Surgical Team) při poskytování odborné zdravotní péče v polních podmínkách.
Dodávky SZM - Dodávky spotřebního materiálu k přístroji MultiFiltrate
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to dodávky spotřebního materiálu kompatibilního k přístroji MultiFiltrate PRO a Ci+Ca ...
FN Motol - Dodávky systémů zajištění léčby hydrocephalu
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky systémů pro zajištění léčby hydrocephalu pro potřeby Neurochirurgické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol.