Dodávka inkontinenčních kalhotek pro dospělé a podložek - centralizované zadávání
Dodávky inkontinenčních kalhotek pro dospělé a podložek.
Import zdravotnického vybavení, Indie
Navázání obchodní spolupráce Chtěli bychom představit naši společnost jako dovozce průmyslového a spotřebního zboží a služeb se sídlem v Indii. Zajímají nás české zdravotnické přístroje a zařízení, výrobky péče o zdraví, olivové oleje, solární panely a solární kuchyňské vybavení. Tyto výrobky a zařízení dodáváme hlavně do vládního ...
Dodávka nemocničních lůžek, rehabilitačních a vyšetřovacích stolů - znovuvyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nemocničních lůžek a rehabilitačních a vyšetřovacích stolů pro jednotlivá pracoviště zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na 5 částí, kdy dodavatel podává pro každou část veřejné zakázky samostatnou nabídku, přičemž může podat nabídku do jedné, několika nebo do všech částí veřejné zakázky. Každá část ...
Lieky a zdravotnícke pomôcky
Lieky a zdravotnícke pomôcky v definovanom rozsahu bližšie špecifikovanom ďalej v súťažných podkladoch. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené ďalej v súťažných podkladoch. Súčasťou verejného obstarávania bude elektronická aukcia.
Dodávka diagnostik, spotřebního materiálu pro vyšetřování kvantitativní bakteriurie
Dodávka diagnostik, spotřebního materiálu pro vyšetřování kvantitativní bakteriurie pomocí automatického systému na principu nefelometrické detekce bakteriálního růstu ve vzorku moči se zápůjčkou 2 analyzátorů s rovnoměrně rozloženým počtem vzorků.
Reagencie a spotřební materiál pro imunohematologická vyšetření pro oddělení Krevní banky OKBHI
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek reagenčních činidel a spotřebního materiálu pro Nemocnici Na Homolce, oddělení Krevní banky OKBHI
Centrální nákup - dodávky osobních prostředků pro ochranu dýchacích cest II
Předmětem plnění VZ zadávané v rámci centralizovaného zadávání jsou jednorázové, jakož i průběžné dodávky osobních prostředků pro ochranu dýchacích cest, konkrétně respirátorů a operačních masek, a to ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších ...
Dodávky spotřebního materiálu pro vybraná imunochemická vyšetření metodou  CLIA
• Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky veškerého spotřebního materiálu pro imunochemická vyšetření metodou CLIA (dále jen zboží) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (dále jen VFN) uvedeného v příloze této zadávací dokumentace. • Vítězný dodavatel bezplatně půjčí po dobu trvání Kupní smlouvy na opakující se plnění dodávek ...
Aferetické sety pro odběr plazmy k průmyslovému zpracování a výpůjčka separátorů
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu aferetických souprav sestávajících z arteriální jehly, aferetického setu a antikoagulačního roztoku pro odběr krevních složek pro průmyslové zpracování. Součástí plnění je i výpůjčka 9 ks separátorů krevní plazmy s nimiž jsou aferetické soupravy plně kompatibilní.
Injekční stříkačky a jehly pro Nemocnice Plzeňského kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky různých typů a druhů injekčních stříkaček a jehel, pro potřeby jednotlivých nemocnic společnosti Nemocnice Plzeňského kraji, a.s. po dobu 48 měsíců a to dle specifikace a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Veřejná zakázka je rozdělena na 6 částí. Rámcová dohoda bude ...
Dodávky spotřebního materiálu pro analýzu krevních plynů s výpůjčkou analytických systémů
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky veškerého spotřebního materiálu pro analýzu krevních plynů pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze zadávacích podmínek. Vítězný dodavatel bezplatně půjčí po dobu trvání kupní smlouvy na opakující se plnění dodávek spotřebního materiálu plně automatické analytické systémy a zajistí jejich ...
Uzávěry velkých cév
Uzávěry velkých cév na dobu 4 let - 800 kusů
FN Motol - Dodávky filtračních polomasek (respirátorů) třídy FFP3
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky filtračních polomasek (respirátorů) třídy FFP3 bez výdechového ventilu k ochraně před nebezpečnými částicemi ve formě prachu, aerosolu, před bakteriemi a viry, a to po dobu 24 měsíců.
Ochranné rúška
Ochranné bavlnené rúško určené k ochrane dýchacích ciest pre potreby zabezpečenia ochrany života a zdravia príslušníkov ozbrojených síl SR a zamestnancov ministerstva obrany pred infekčnými ochoreniami vyvolanými vírusmi, predovšetkým koronavírusmi.
Klipy a klipovací systém
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky klipů a klipovacího systému.
Vyšetření krevního obrazu s výpůjčkou hematologického analyzátoru
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostik, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu pro rutinní hematologická stanovení a současně výpůjčka automatického analytického systému
FN Motol -  TVT pásky pro řešení ženské stresové inkontinence
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky TVT pásek pro řešení ženské stresové inkontinence pro potřeby FN Motol. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
FN Motol - Systém pro podtlakovou terapii ran III.
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu pro podtlakovou terapii ran pro potřeby FN Motol, a to na dobu neurčitou.
FN Motol - Fúzní systém pro axiální stabilizaci lumbosakrálního přechodu II.
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky implantátů pro stabilizaci lumbosakrálního přechodu retroperitoneálním presakrálním přístupem, a to na dobu neurčitou.
Obinadla II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek obinadel II pro Nemocnici Na Homolce.
Nákup zdravotnických obličejových masek (roušek) pro potřeby resortu MPSV
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou osobní ochranné prostředky, konkrétně jednorázové zdravotnické obličejové masky (roušky).
Dodávky spotřebního materiálu pro imunochemická vyšetření s výpůjčkou analytického systému
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky veškerého spotřebního materiálu pro imunochemická vyšetření pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze uvedeného v příloze této zadávací dokumentace. Vítězný účastník bezplatně půjčí po dobu trvání Kupní smlouvy na opakující se plnění dodávek zboží plně automatický analytický systém pro VFN ...
VZ 91920 - Dodávka ochranných roušek pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 70 000 kusů ochranných třívrstvých roušek pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy včetně dopravy na místo plnění.
VZ 92020 - Dodávka respirátorů třídy FFP 2 pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 60 000 kusů respirátorů třídy FFP 2 pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy včetně dopravy na místo plnění.
VZ 92120 - Dodávka respirátorů třídy FFP 3 pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 000 kusů respirátorů třídy FFP 3 pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy včetně dopravy na místo plnění.