Březí - IS k RD, ul. Lipová a Topolová
Předmětem veřejné zakázky je provedení realizačních prací na výstavbě sítí technické infrastruktury v obci Březí, okres Břeclav, kraj Jihomoravský
Technická infrastruktura pro 14 RD v lokalitě Pod Včelínem
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na vybudovaní technické infrastruktury pro RD v městyse Krucemburk.
VŠE - Centrum archivních a depozitních služeb
prohloubení stavební jámy, provedení hrubé stavby z monolitického betonu a další stavební práce až do úplného dokončení nové budovy
Nové Sedlo, příprava území pro výstavbu RD v lokalitě Hornická kolonie
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Nové Sedlo, Příprava území pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Hornická kolonie“, zpracované v dubnu 2019 Ing. Jiřím Soukupem (Jelínkova 1875, 356 05 Sokolov, IČ 737 11 870), která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je výstavba místních obslužných ...
Priemyselná zóna Hnúšťa - príprava územia, demolácie
Predmetom zákazky je príprava územia pre ďalšie využitie tohto územia. Pozostáva z odstránenia jestvujúcich prekážok pre využitie priestoru v priemyselnej zóne, t.j. prekážok situovaných na ploche tohto územia. Záujmové územie, na ktorom sa má realizovať príprava územia v priemyselnej zóne Hnúšťa sa nachádza v severnej časti areálu bývalých ...
PZ Triangle – Triangle City a zázemí občanské vybavenosti II - dokončení
Předmětem veřejné zakázky dokončení rozestavěné stavby včetně odstranění škod na rozestavěné stavbě v rozsahu - výstavba inženýrských sítí (vodovod pitné a užitkové vody, dešťová a splašková kanalizace, plynovod, silové vedení, sdělovací vedení) komunikace, chodníky, vodní nádrž, veřejné osvětlení, terénní úpravy, sadové úpravy.
ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově - II. etapa výstavby - II. podetapa
Předmětem podlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení je provedení základní technické vybavenosti (komunikace a zpevněné plochy, sadové úpravy, kontejnerová stání, kanalizace splašková a dešťová, vodovod, STL plynovod, veřejné osvětlení) pro 7 rodinných domů v lokalitě "U Unika" v Pacově. Předmětem zakázky jsou dále geodetické práce.
Lokalita ZA POLIKLINIKOU - komunikace a technická infrastruktura
Předmětem veřejné zakázky "LOKALITA "ZA POLIKLINIKOU" komunikace a technická infrastruktura" je ve vybudování dopravní a technické infrastruktury pro novou obytnou lokalitu zahrnující hrubé terénní úpravy, komunikace a zpevněné plochy, dešťovou kanalizaci, splaškovou kanalizaci, vodovod, plynovod, veřejné osvětlení, slaboproudé rozvody, sadové ...
Poptávám realizaci základové desky pro stavbu rodinného domu
Poptávám realizaci základové desky pro stavbu rodinného domu Poptávám základovou desku pro stavbu rodinného domu. Projekt je fázi schvalování stavebního povolení. Zastavěná plocha domu je 150 m2. Plánované datum zhotovení základové desky je léto 2019. Místo výstavby - Dolní Studénky p.č. 19/16, okres Šumperk.
FN Brno – PDM, objekt L – zajištění základové spáry II
Předmětem zadávacího řízení je zajištění havarijního stavu objektu L, PDM. Etapa 1 zahrnuje podchycení budovy zpevněním základů pomocí mikropilot a postupným podezděním základů, včetně nutných stavebních úprav v 1.PP , a to v rozsahu a podle projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací s názvem akce: Zajištění výrazně prosedající ...
Technická infrastruktura pro výstavbu RD - Veleboř
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s vybudováním technické infrastruktury v obci Klopina – část Veleboř pro výstavbu rodinných domů.
E-carsharing – výstavba základen pro dobíjecí stanice
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní realizace (výstavba) základen pro budoucí osazení až 150 ks dobíjecích stanic po 2 dobíjecích bodech ve smyslu § 2 písm. n), o) zákona č. 311/2006 Sb. o pohonných hmotách, ve znění pozdějších předpisů, metodou design & build určených pro dobíjení elektromobilů, tj. zejména: - vyhotovení projektových ...
Futbalový štadión AS Trenčín - Východná tribúna - hrubá stavba I. etapa
Projekt rieši realizáciu hrubej stavby na stavebnom objekte Východnej tribúny. Bližšia špecifikácia stavebných prác je definovaná projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, ktoré tvoria prílohu súťažných podkladov.
Vyhliadkova veža  DEVÍNSKA KOBYLA
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní v príslušnom gramatickom tvare) zákazka na uskutočnenie stavebných prác. Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy o dielo v súlade s ...
Poptávám stavební práce, realizaci základové desky
Poptávám stavební práce, realizaci základové desky. Začátek je plánován na konec září nebo začátek října. Podlahová plocha 195 m,. Místo stavby: Brandýsek.
Poptávám realizaci hrubé stavby a stavební materiál
Poptávám zhotovení hrubé stavby RD, založení stavby - základovou desku. Dále poptávám betonové tvárnice - ztracené bednění š. 40cm - 1300 ks a 30cm - 700 ks, stropní panely. Termín červen-červenec 2018.
Zainvestování pozemků – lokalita – Svítkov západ
Předmětem veřejné zakázky je příprava lokality pro budoucí zástavbu pro předměstské bydlení. Zahrnuje parcelaci a přípravu území, výstavbu komunikací a zpevněných ploch, vodohospodářských objektů (splašková kanalizace, čerpací stanice a výtlak splaškových vod, dešťová kanalizace, vodovodní řad), veřejného osvětlení, sdělovacího vedení, silového ...
Poptávám realizaci stavebních přípojek
Poptávám realizaci stavebních přípojek pro RD na hranici Brna.
Poptávám výstavbu hrubé stavby
Poptávám výstavbu hrubé stavby. Popis prací: Od základové desky přes zdi, strop, zdi po věnec pod střechou Specifikace: Základová deska standardním způsobem, zdi z vápenopískových tvárnic, strop polomonolitický z betonových tvárnic. Plocha: Základová deska 75m2, dům přízemí + podkrový Rozměry: 10,4x7,6 Materiál: Vápenopískové tvárnice Místo ...
Poptávám zhotovení základové desky pro rodinný dům
Poptávám zhotovení základové desky RD Chlumec nad Cidlinou
Chlum Sv. Maří - inženýrské sítě pro 8 RD
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Chlum Sv. Maří inženýrské sítě pro 8 RD“, zpracované v září 2013 společností KV Engineering spol. s r.o., která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je výstavba vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, čistírny odpadních vod a její přípojky NN a následně ...
Poptávám provedení základů rodinného domu
Poptávám založení částečně podsklepené stavby RD o zastavěné ploše cca 160 m2, eventuelně o provedení hrubé stavby v Praze - Zličíně dle schválené DPS. V případě zájmu mě neváhejte kontaktovat pro získání bližších info.
Poptávám realizaci základové desky pro stavbu rodinného domu
Poptávám základovou desku pro stavbu rodinného domu. Projekt je ve fázi zkreslení. Zastavěná plocha domu je 150 m2. Plánované datum výstavby je jaro 2018. Místo výstavby - obec Nový Malín okres Šumperk.
Poptávám vybudování betonových základů pro bazén a zahradní domek
Poptávám vybudování betonových základů. Potřebovala bych vykopat jámu na bazén 3x4x1,4 m , udělat na dně betonovou desku a udělat desku pod zahradní domek 2,1 x 2.5 m. Termín do konce srpna. Děkuji. Jitka Vítková
Inženýrské sítě v Podbořanech – lokalita 15 parcel
Jedná se o rozšíření vodovodního a kanalizačního řadu (vč. přípojek na hranici jednotlivých pozemků), STL plynovodu (vč. přípojek na hranici jednotlivých pozemků), veřejného osvětlení, opravy stávající dešťové kanalizace a výstavbu nových místních komunikací.