Kanalizace a ČOV místní části Buk, Jindřichův Hradec

Kanalizace a ČOV místní části Buk, Jindřichův Hradec

Předmětem zakázky je realizace splaškové kanalizační sítě, výstavba čistírny odpadních vod, dostavba dešťové kanalizace a přípojky splaškové kanalizace.
Technické podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci k provedení stavby zpracované P-atelier s.r.o., Nádražní 249/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 26033194, číslo zakázky J25/07.
Splašková kanalizační síť
- sestává z podzemních vedení potrubí s revizními šachtami kontrolními a výtlačným potrubím. Veškeré části jsou převážně pod úrovní terénu, kromě revizních šachet v nezpevněném travnatém terénu, které budou provedeny cca 30 – 50 cm nad vrch přilehlého terénu.
Čistírna odpadních vod
- je navržena na bázi biologického čištění s doplňováním kyslíku mikrobublinami typu BC 400. Je navržena v osazení do podzemní monolitické železobetonové nádrže. Nad ní bude proveden zděný objekt s jednoduchým zastřešením sedlovou střechou s betonovou taškovou krytinou černé barvy. ČOV bude doplněna kanalizací, čerpací stanicí – suchá jímka, jemně ručně stíranými česlemi na obtoku, příjezdovou komunikací v šířce 3, 5 m s živičným krytem. Prostor bude oplocen drátěným pletivem s potahem PVC na ocelové sloupky. Odtok bude zaústěn do vodoteče. Dodávka elektrické energie bude nově zřízenou elektropřípojkou.
Dostavba dešťové kanalizace
- systém je v doplnění nových dešťových kanalizačních sběračů do stávající dešťové kanalizační sítě. Nově zřízené dešťové kanalizační sběrače budou zaústěny do stávajících kanalizačních dešťových sběračů. Jeden bude vyústěn rovnou do recipientu výustním monolitických objektem. Systém se sestává z podzemních vedení potrubí s revizními šachtami kontrolními. Veškeré části jsou pod úrovní terénu.
Splaškové kanalizační přípojky
- budou odvádět pouze splaškové odpadní vody z jednotlivých domů. Jsou navrženy z plastových trub s uložením do pískového lože a obsypem prohozenou sypaninou. Přípojky budou vyvedeny na hranice pozemků města a dočasně zaslepeny.
Veřejná zakázka vložena:
29.01.2014 09:43

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Město Jindřichův Hradec

Originální záznam:
platnost poptávky vypršela

Okres:
Jindřichův Hradec

Hlavní místo plnění:
platnost poptávky vypršela

Platnost veřejné zakázky:
05.03.2014 00:00

Cena veřejné zkázky:
platnost poptávky vypršela

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Město Jindřichův Hradec

Zadavatel IČ:
00246875

Zadavatel ulice:
Klášterská 135/II

Zadavatel PSČ:
377 22

Zadavatel obec:
Jindřichův Hradec

Kontaktní osoba:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel telefon:
platnost poptávky vypršela

Fax:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel email:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel web:
platnost poptávky vypršela

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45232410-9
Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Úpravny vod, čerpací stanice, zařízení pro rozvod pitné vody

Úpravny vod, čerpací stanice, zařízení pro rozvod pitné vody

Vodní zdroje a úpravny vod - čerpání z vrtů a studen s následnou úpravou vody pomocí bezdrátových komunikací přes vybudované vodárenské dispečinky - řízené čerpání vody, automatizace úpravy vody - reverzní osmózy, příprava a dávkování vápenného mléka, filtrace vody, chlórové hospodářství Čerpací stanice - distribuce pitné vody - dodávka čerpacích stanic a zvyšovacích automatických tlakových stanic (ATS) pro dopravu vody ke spotřebiteli - rekonstrukce ATS, dálkový monitoring pomocí bezdrátových technologií Čerpací stanice - distribuce technologické vody - čerpání vody do chladících okruhů tepelně namáhaných dílů pomocí automatizační techniky a měřících přístrojů Čistírny odpadních vod, kanalizační čerpací stanice - rekonstrukce a výstavba čistíren odpadních vod - projekty, dodávka ucelených částí čistíren a čerpacích stanic Obraťte se na společnost PROSPECT spol. s r.o., která si své spokojené zákazníky díky profesionalitě a kvalitě poskytovaných služeb získala nejen v České republice, ale také na Slovensku, v Německu či Polsku.


Čistírny odpadních vod pro rodinné domy, ubytovací kapacity

Čistírny odpadních vod pro rodinné domy, ubytovací kapacity

Nelze Váš dům či chatu připojit k veřejné kanalizaci a čističce odpadních vod? V takovém případě si pořiďte vlastní ČOV od společnosti AQUATECH, spol. s r.o., která sídlí v obci Srbsko v okrese Beroun. Naše společnost vyrábí a dodává čističky pro rodinné domy, chaty, bytové jednotky, sociální zařízení podniků, kempů, penzionů. Vybrat si můžete ČOV s různými technickými parametry, rozměry, kapacitou čištění odpadních vod od 0,5 – 1,5 m3/den. V našem nabízeném sortimentu naleznete čistírnu splaškových vod s použitím jemnobublinné aerace, anaerobním filtrem, regulací kalu. Dále pak čistírnu, která se skládá z biologického septiku a pomalého biologického filtru či ČOV na principu mechanicko-biologického čištění.


Čištění a recyklace odpadních vod, čištění kontaminovaných vod

Čištění a recyklace odpadních vod, čištění kontaminovaných vod

Hledáte spolehlivého partnera zabývajícím se dodávkami technologií čistíren odpadních vod, čištění a recyklace odpadních vod, čištění kontaminovaných vod ropnými látkami? Pak neváhejte a obraťte se na Šebesta, spol. s r.o. v okolí města Hodonín. Realizujeme technologie čištění a recyklace odpadních vod z provozů autoumýváren a mytí dopravní techniky, technologie čištění průmyslových odpadních vod a biologické čistírny odpadních vod. Vybrat si můžete z několika druhů čističek, dle Vašich potřeb: -chemické ČOV Rebeka 01,02,03 a chemické ČOV Rebeka DJ -biologické čističky odpadních vod Rebeka CB -sběrné žlaby -sedimentační a zásobní jímky -sorpční filtry -automatické tlakové stanice -čištění a recyklace odpadních vod.


Vyhledávání inženýrských sítí s moderní technologií pro města, obce

Vyhledávání inženýrských sítí s moderní technologií pro města, obce

Potřebujete vyhledat inženýrské sítě? Není jednoduššího řešení než kontaktovat naší firmu ADITIS s.r.o. z Brna, která poskytuje projekce a služby nejen v oblasti elektra pro města, obce i projektanty. Pro vyhledávání inženýrských sítí využíváme přesnou a moderní technologii, která nám pomůže odhalit sítě stávající a určit jejich nové trasování i v tom nejnáročnějším terénu. V případě dotazů jsme kdykoliv k dispozici na telefonní lince, e-mailu či provozovně vždy kromě víkendů od 08:00 do 17:00.


Rotační síto řady RS na nečistoty obsažené v odpadních vodách

Rotační síto řady RS na nečistoty obsažené v odpadních vodách

Potřebujete vyčistit odpadní vody? Vyzkoušejte rotační síto řady RS od firmy Šebesta, spol. s.r.o. se sídlem v Kyjově. Zařízení lze využít jako předčištění pro průmyslové čistírny odpadních vod, recirkulaci odpadních vod v potravinářském průmyslu a separaci využitelných surovin z odpadních vod. Toto jednoduché, přesto však vysoce účinné zařízení mechanicky vyčistí Vaše odpadní vody. Rotační síto funguje na přincipu, kdy jsou nerozpuštěné látky z odpadních vod filtrovány pomocí otáčejícího se válcového síta a následně odlučovány stěrkou do záchytného kontejneru. Komponenty síta, které přicházejí do styku s odpadní vodou jsou vyráběny z nerezové oceli. Pro více informací navštivte náš web.


Profesionální montáž, oprava - plynovody, ropovody, produktovody

Profesionální montáž, oprava - plynovody, ropovody, produktovody

Nabízíme komplexní služby, které zahrnují: - montáž, opravy plynovodů, produktovodů, - výroba, montáž trasových uzávěrů, segmentových kolen, - demontáž potrubí, - rehabilitace plynovodů, - revize plynových zařízení, - izolování potrubí, - elektrojiskrové zkoušky, - zemní práce, - práce jeřábem, - stavební a svářečský dozor, - projektová a inženýrská činnost. Jsme zde pro Vás, stačí nás kontaktovat a my Vám zajistíme veškeré služby spojené s plynovody, ropovody i produktovody. Staňte se našimi dalšími spokojenými zákazníky i Vy!