Kanalizace a ČOV místní části Buk, Jindřichův Hradec

Kanalizace a ČOV místní části Buk, Jindřichův Hradec

Předmětem zakázky je realizace splaškové kanalizační sítě, výstavba čistírny odpadních vod, dostavba dešťové kanalizace a přípojky splaškové kanalizace.
Technické podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci k provedení stavby zpracované P-atelier s.r.o., Nádražní 249/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 26033194, číslo zakázky J25/07.
Splašková kanalizační síť
- sestává z podzemních vedení potrubí s revizními šachtami kontrolními a výtlačným potrubím. Veškeré části jsou převážně pod úrovní terénu, kromě revizních šachet v nezpevněném travnatém terénu, které budou provedeny cca 30 – 50 cm nad vrch přilehlého terénu.
Čistírna odpadních vod
- je navržena na bázi biologického čištění s doplňováním kyslíku mikrobublinami typu BC 400. Je navržena v osazení do podzemní monolitické železobetonové nádrže. Nad ní bude proveden zděný objekt s jednoduchým zastřešením sedlovou střechou s betonovou taškovou krytinou černé barvy. ČOV bude doplněna kanalizací, čerpací stanicí – suchá jímka, jemně ručně stíranými česlemi na obtoku, příjezdovou komunikací v šířce 3, 5 m s živičným krytem. Prostor bude oplocen drátěným pletivem s potahem PVC na ocelové sloupky. Odtok bude zaústěn do vodoteče. Dodávka elektrické energie bude nově zřízenou elektropřípojkou.
Dostavba dešťové kanalizace
- systém je v doplnění nových dešťových kanalizačních sběračů do stávající dešťové kanalizační sítě. Nově zřízené dešťové kanalizační sběrače budou zaústěny do stávajících kanalizačních dešťových sběračů. Jeden bude vyústěn rovnou do recipientu výustním monolitických objektem. Systém se sestává z podzemních vedení potrubí s revizními šachtami kontrolními. Veškeré části jsou pod úrovní terénu.
Splaškové kanalizační přípojky
- budou odvádět pouze splaškové odpadní vody z jednotlivých domů. Jsou navrženy z plastových trub s uložením do pískového lože a obsypem prohozenou sypaninou. Přípojky budou vyvedeny na hranice pozemků města a dočasně zaslepeny.
Veřejná zakázka vložena:
29.01.2014 09:43

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Město Jindřichův Hradec

Originální záznam:
platnost poptávky vypršela

Okres:
Jindřichův Hradec

Hlavní místo plnění:
platnost poptávky vypršela

Platnost veřejné zakázky:
05.03.2014 00:00

Cena veřejné zkázky:
platnost poptávky vypršela

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Město Jindřichův Hradec

Zadavatel IČ:
00246875

Zadavatel ulice:
Klášterská 135/II

Zadavatel PSČ:
377 22

Zadavatel obec:
Jindřichův Hradec

Kontaktní osoba:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel telefon:
platnost poptávky vypršela

Fax:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel email:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel web:
platnost poptávky vypršela

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45232410-9
Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Plynovody, produktovody – odborná montáž, opravy i rekonstrukce

Plynovody, produktovody – odborná montáž, opravy i rekonstrukce

Dbáme především na kvalitu použitého materiálu a odvedené práce. Naši zaměstnanci jsou kvalifikovaní a zároveň velmi spolehlivý. Zabýváme se také prodejem: - trasových uzávěrů pro plynovody, - univerzálních bezúdržbových oplocenek, - svařovaných T-kusů, odboček a kolen. Neváhejte a kontaktujte nás již dnes! Náš personál Vám rád zodpoví veškeré Vaše dotazy!


Vodohospodářské stavby, výstavba komunikací, terénní úpravy

Vodohospodářské stavby, výstavba komunikací, terénní úpravy

Plánujete výstavbu vodovodů či přípojky inženýrských sítí k domu? S touto prací Vám bude nápomocná naše společnost KSK Praha-inženýrské stavby s.r.o., která sídlí v Jinočanech. Naše stavební firma se specializuje na výstavbu a rekonstrukci inženýrských staveb především vodovodů a kanalizací, montáž venkovního a vnitřního potrubí. V našich službách máme i zhotovování projekci na vodohospodářské stavby. Dále realizujeme i stavbu cest, místních komunikací či stezek. Součástí veškerých prací jsou výkopové práce, bezvýkopové úpravy terénu a demolice.


Rychlá výměna, rekonstrukce a oprava plynovodu, ropovodu, potrubí

Rychlá výměna, rekonstrukce a oprava plynovodu, ropovodu, potrubí

Kromě výstavby a rekonstrukcí plynovodů a produktovodů se také zaměřuje na všechny související práce - zemní práce, ocelové konstrukce apod. Díky komplexním službám, které společnost GLUMBÍK s.r.o. nabízí, se dlouhodobě řadí mezi špičkové firmy v dané oblasti, a to nejen v České republice, ale i na Slovensku. Hledáte-li firmu s kvalitním technickým vybavením, kvalifikovaným personálem a dlouholetými zkušenostmi, je pro Vás společnost GLUMBÍK s.r.o. tou nejchytřejší volbou!


Průmyslové čistírny odpadních vod - ČOV, výroba a prodej

Průmyslové čistírny odpadních vod - ČOV, výroba a prodej

Sháníte-li společnost v Jihomoravském kraji, která nabízí průmyslové a komunální čistírny odpadních vod, ČOV, pak se obraťte na kvalitní a spolehlivou společnost Šebesta ve městě Kyjov. Naše společnost Šebesta, spol. s r.o. se zabývá výrobou, dodávkou a montáží průmyslových čistíren odpadních vod, ČOV. V oblasti čistíren odpadních vod nabízíme: -návrhy čistíren -projekční a inženýrskou činnost s nimi spojenou -výrobu, dodávku a montáž technologických celků ČOV -ČOV pro čištění a úpravu vod z technologických a výrobních provozů. Využití ČOV - pro strojní průmysl, potravinářský průmysl, zpracovatelský průmysl a mnoho dalších.


Výstavba inženýrské sítě - kanalizace, vodovody v oblasti Morava

Výstavba inženýrské sítě - kanalizace, vodovody v oblasti Morava

Spolehlivým partnerem pro výstavbu kompletních inženýrských sítí v lokalitě Morava je společnost RYBÁRIK s.r.o. se sídlem v Buchlovicích nedaleko Uherského Hradiště. Budujeme vodovody, kanalizace a plynovody včetně komunikací. Pro zemní, výkopové práce máme k dispozici vlastní stavební mechanizaci i nákladní vozidla. Provádíme i související demoliční a bourací práce. Poskytujeme komplexní stavební služby i v oblasti dopravních staveb a pozemního stavitelství. V případě potřeby spolupracujeme i s jinými firmami. Jsme schopni zajistit kvalitu za rozumnou cenu.


Profesionální kanalizace - montáž, úpravy terénu, projekční práce

Profesionální kanalizace - montáž, úpravy terénu, projekční práce

Kanalizace a kompletní péče o vodohospodářská zařízení - přesně to je obor společnosti HYDROSPOR spol. s.r.o.. V oblasti vodohospodářství působíme již od roku 1992, zajistíme tak kompletní služby pro velké společnosti i obce provozující vodovody a kanalizace. Kvalifikovaný personál, moderní technika a kvalitní zázemí, to vše je pro perfektní zvládnutí zakázky důležité. Našim zákazníkům můžeme nabídnout vše od projekční práce, přes montáž vodohospodářských zařízení až po závěrečné úpravy terénu. Nezáleží tak na tom, jestli chcete zbudovat zcela nový systém kanalizace, nebo potřebujete pomoci s drobnou opravou. Poradíme si s každým úkolem. Jaké služby vám ve společnosti HYDROSPOR tedy nabízíme? Problém pro nás není: - stavba inženýrských sítí se zaměřením na vodovod a kanalizaci (materiál - PVC, HDPE, LITINA, Sklolaminát HOBAS) - realizace vodovodních a kanalizačních přípojek - rekonstrukce stávajících vodovodních a kanalizačních řadů - zemní práce prováděné ručně a rýpadly - rozrušování vozovek a betonových ploch bouracím hydraulickým kladivem - řezání vozovek a betonových ploch - odstraňování poruch a havárií na vodovodních a kanalizačních řádech - revize, kontroly a údržba vodohospodářských zařízení - vodařské a instalatérské práce Jak vidíte, nabídka služeb je u nás skutečně velmi pestrá. Postaráme se o výkopové práce, opravy kanalizace i kompletní realizace vodovodních přípojek. Stačí nám tak sdělit své požadavky a my zajistíme vše potřebné!