Poptávám výstavbu hrubé stavby

Poptávám výstavbu hrubé stavby

Poptávám výstavbu hrubé stavby. Popis prací: Od základové desky přes zdi, strop, zdi po věnec pod střechou Specifikace: Základová deska standardním způsobem, zdi z vápenopískových tvárnic, strop polomonolitický z betonových tvárnic. Plocha: Základová deska 75m2, dům přízemí + podkrový Rozměry: 10,4x7,6 Materiál: Vápenopískové tvárnice Místo ...

Poptávám zhotovení základové desky pro rodinný dům

Poptávám zhotovení základové desky pro rodinný dům

Poptávám zhotovení základové desky RD Chlumec nad Cidlinou

Chlum Sv. Maří - inženýrské sítě pro 8 RD

Chlum Sv. Maří - inženýrské sítě pro 8 RD

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Chlum Sv. Maří inženýrské sítě pro 8 RD“, zpracované v září 2013 společností KV Engineering spol. s r.o., která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je výstavba vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, čistírny odpadních vod a její přípojky NN a následně ...

Poptávám provedení základů rodinného domu

Poptávám provedení základů rodinného domu

Poptávám založení částečně podsklepené stavby RD o zastavěné ploše cca 160 m2, eventuelně o provedení hrubé stavby v Praze - Zličíně dle schválené DPS. V případě zájmu mě neváhejte kontaktovat pro získání bližších info.

Poptávám realizaci základové desky pro stavbu rodinného domu

Poptávám realizaci základové desky pro stavbu rodinného domu

Poptávám základovou desku pro stavbu rodinného domu. Projekt je ve fázi zkreslení. Zastavěná plocha domu je 150 m2. Plánované datum výstavby je jaro 2018. Místo výstavby - obec Nový Malín okres Šumperk.

Poptávám vybudování betonových základů pro bazén a zahradní domek

Poptávám vybudování betonových základů pro bazén a zahradní domek

Poptávám vybudování betonových základů. Potřebovala bych vykopat jámu na bazén 3x4x1,4 m , udělat na dně betonovou desku a udělat desku pod zahradní domek 2,1 x 2.5 m. Termín do konce srpna. Děkuji. Jitka Vítková

Inženýrské sítě v Podbořanech – lokalita 15 parcel

Inženýrské sítě v Podbořanech – lokalita 15 parcel

Jedná se o rozšíření vodovodního a kanalizačního řadu (vč. přípojek na hranici jednotlivých pozemků), STL plynovodu (vč. přípojek na hranici jednotlivých pozemků), veřejného osvětlení, opravy stávající dešťové kanalizace a výstavbu nových místních komunikací.

Poptávám stavební práce

Poptávám stavební práce

Poptávám stavební práce, hotovení 2 základ. desek pod garáž. objekty 6,2x6,2 a 6,2x3,2 -vedl. stavby u nového zastřeš. obj. RD 180m2 zde: real. příček + omítky, vnitř. izolace EPS 140+lepení fermacell desek, podhledy , zdravotechnika, nástup od 40.týdne, lokalita: Hrob u Duchcova. Děkuji.

Poptávám zhotovení hrubé stavby rodinného domu

Poptávám zhotovení hrubé stavby rodinného domu

Poptávám zhotovení hrubé stavby rodinného domu dle projektové dokumentace. Zahájení realizace: září 2016. Místo realizace: Zlínský kraj, Luhačovicko. Děkuji.

Poptávám opravu základů rodinného domu

Poptávám opravu základů rodinného domu

Poptávám opravu základů RD. Mám rodinný dům se špatným základem na půlce domu, který je podsklepený a tato část mi sedá.

HTÚ (hrubé terénní úpravy) a opěrná zeď (v areálu firmy VALEO VÝMĚNÍKY TEPLA s.r.o)

HTÚ (hrubé terénní úpravy) a opěrná zeď (v areálu firmy VALEO VÝMĚNÍKY TEPLA s.r.o)

Zpracování nabídky na akci HTÚ (HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY) A OPĚRNÁ ZEĎ (V AREÁLU FIRMY VALEO VÝMĚNÍKY TEPLA S.R.O) Předmět díla zahrnuje tyto práce: - Sejmutí ornice - Demontáž plastových zatravňovacích desek - Odtěžení zeminy - Zhotovení drenáží - Zhotovení základů opěrné zdi - Zhotovení opěrné zdi - Úprava svahů - Urovnání ornice do ...

ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově - II. etapa výstavby - I. podetapa

ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově - II. etapa výstavby - I. podetapa

Předmětem veřejné zakázky je provedení základní technické vybavenosti (komunikace a zpevněné plochy, sadové úpravy, kontejnerová stání, kanalizace splašková a dešťová, vodovod, STL plynovod, veřejné osvětlení) pro 7 rodinných domů v lokalitě "U Unika" v Pacově. Dále je předmětem zakázky provedení komunikace, která propojí lokalitu "U Unika" s ...

Poptávám zhotovení základové desky

Poptávám zhotovení základové desky

Poptávám zhotovení základové desky: Druh objektu: rodinný dům, bungalov - dřevostavba Specifikace desky: L Plocha půdorysu (alespoň přibližná): 170m Termín: léto 2016 Lokalita stavby: Hradec Králové - Slatina. Děkuji.

Aplikačně vývojové pracoviště zlepšování zemin, vrtná a aplikační zařízení (AVP)

Aplikačně vývojové pracoviště zlepšování zemin, vrtná a aplikační zařízení (AVP)

Předmětem zakázky je výstavba sloučenéhostavebního objektu vývojových dílen, kanceláří a ubytovny v areálu stavebního dvoru Modřice společnosti Firesta. Půdorysné rozměry budovaného objektu jsou 51 x 20m a tvoří dva dilatační úseky. Budova je nepodsklepená, jeden dilatační úsek je jednopodlažní a druhý je čtyřpodlažní. Nově budovaná část bude ...

Aplikačně vývojové pracoviště zlepšování zemin, vrtná a aplikační zařízení (AVP)

Aplikačně vývojové pracoviště zlepšování zemin, vrtná a aplikační zařízení (AVP)

Předmětem zakázky je výstavba sloučenéhostavebního objektu vývojových dílen, kanceláří a ubytovny v areálu stavebního dvoru Modřice společnosti Firesta. Půdorysné rozměry budovaného objektu jsou 51 x 20m a tvoří dva dilatační úseky. Budova je nepodsklepená, jeden dilatační úsek je jednopodlažní a druhý je čtyřpodlažní. Nově budovaná část bude ...

Inovace Prefa Kuřim II

Inovace Prefa Kuřim II

Zemní práce související se založením stavby - vrtání pilot, osazení armokoši, vytvoření hlavic pro osazení sloupy, více uvedeno v zadávací dokumentaci

Poptávám realizaci železobetonové konstrukce

Poptávám realizaci železobetonové konstrukce

Poptávám realizaci železobetonové konstrukce. Jedná se založení základů pro zemědělské posklizňové linky.

Rekonštrukcia hrádzového telesa Hrabovo SO-01

Rekonštrukcia hrádzového telesa Hrabovo SO-01

2.2.1Predmetom zákazky je: Je riešený SO-01 Podzemná tesniaca stena. Hlavnou stavebnou konštrukciou je zriadenie podzemnej tesniacej steny /PTS/ z koruny údolnej hrádze. Hĺbka PTS je podmienená polohou nepriepustného podložia hrádze. PTS je navrhnutá tak, aby bola zaviazaná minimálne 1,0 m do nepriepustného podložia. Realizácia PTS je navrhnutá ...

Výstavba TWR LKMT – Dopravní napojení

Výstavba TWR LKMT – Dopravní napojení

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba dopravního napojení k provoznímu objektu TWR LKMT Ostrava - Mošnov dle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „Letiště Leoše Janáčka Ostrava výstavba TWR LKMT dopravní napojení“ (dále jen „Dopravní napojení“), zpracované v 02/2015 společností KANIA, a.s. se sídlem: Špálova 80/9, 702 00 ...

UTB - Vzdělávací komplex - generální zhotovitel stavby

UTB - Vzdělávací komplex - generální zhotovitel stavby

Cílem zadavatele je vybudování univerzálních vzdělávacích, výukových a studijních kapacit v novostavbě objektu Vzdělávacího komplexu na vlastním pozemku p. č. 1087/5 (k. ú. Zlín) vedle stávajících objektů UTB ve Zlíně. Staveniště je ohraničeno ulicí Štefánikovou ze severu, budovami škol z jihu a východu a pěším pásem ze západu, resp. pozemkem ...

Výstavba TWR LKMT – Dopravní napojení

Výstavba TWR LKMT – Dopravní napojení

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba dopravního napojení k provoznímu objektu TWR LKMT Ostrava - Mošnov dle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „Letiště Leoše Janáčka Ostrava výstavba TWR LKMT dopravní napojení“ (dále jen „Dopravní napojení“), zpracované v 02/2015 společností KANIA, a.s. se sídlem: Špálova 80/9, 702 00 ...

UTB - Vzdělávací komplex - generální zhotovitel stavby

UTB - Vzdělávací komplex - generální zhotovitel stavby

Cílem zadavatele je vybudování univerzálních vzdělávacích, výukových a studijních kapacit v novostavbě objektu Vzdělávacího komplexu na vlastním pozemku p. č. 1087/5 (k. ú. Zlín) vedle stávajících objektů UTB ve Zlíně. Staveniště je ohraničeno ulicí Štefánikovou ze severu, budovami škol z jihu a východu a pěším pásem ze západu, resp. pozemkem ...

Poptávám stavbu základů domu

Poptávám stavbu základů domu

Poptávám zhotovení základových pásů a základové desky cca 12x11m v obci Mysločovice. Jedná se o mírně svažitý terén. děkuji

Poptáváme vrtné piloty pro základy stavby

Poptáváme vrtné piloty pro základy stavby

Dobrý den, poptáváme cenovou nabídku na vrtné piloty - celkem 16 ks o prpůměru 600 mm a délce 6m na stavbě Platforma, Praha-Řepy. V případě zájmu nás kontaktujte, zašleme PD zakládání stavby. Děkujeme.

Skládka TKO Stráž nad Nežárkou 4. etapa

Skládka TKO Stráž nad Nežárkou 4. etapa

Předmětem veřejné zakázky je vybudování skládky tuhého komunálního odpadu včetně potřebných objektů.

(záznamy 1/25 z 209)  strana 1 / 9