Služby operativního leasingu užitkových vozidel

Služby operativního leasingu užitkových vozidel

Předmětem veřejné zakázky je pronájem nových motorových vozidel z výroby, která mají minimálně čtyři kola a používají se pro dopravu osob a nákladů, tj. užitkových automobilů kategorie N1T, N1C a Terénní pick up (dále také „vozidla“) ve smyslu Přílohy zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona číslo ...

Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 a N1 formou operatívneho lízingu

Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 a N1 formou operatívneho lízingu

Predmetom zákazky je poskytovanie operatívneho "fullservice" lízingu nových (909 ks) osobných a (485 ks) nákladných vozidiel (so zabezpečením údržby a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním vozidiel a s vybavovaním súvisiacej administratívy v rozsahu, ktorý e vymedzený v častiach B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania ...

Operativní leasing automobilů Moravskoslezského kraje II.

Operativní leasing automobilů Moravskoslezského kraje II.

Předmětem veřejné zakázky je pořízení automobilů kategorie M1 zadavatelem a s tím související poskytování služeb operativního leasingu na tato vozidla. Operativní leasing bude poskytnut pro 7 automobilů, a to pro 3 ks + 2 ks + 2 ks vždy shodných vozidel pro příslušnou specifikaci a splňujících technickou specifikaci. Podrobná technická ...

Operativní leasing vozidel

Operativní leasing vozidel

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění operativního leasingu vozidel.

Operatívny leasing osobných vozidiel pre IA MPSVR SR

Operatívny leasing osobných vozidiel pre IA MPSVR SR

Predmetom zákazky je operatívny leasing osobných vozidiel a súvisiace služby

Operativní leasing terénních a užitkových vozidel v ČEPRO, a.s., 2018 - 2022

Operativní leasing terénních a užitkových vozidel v ČEPRO, a.s., 2018 - 2022

Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody na 4 roky s jedním účastníkem, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých zakázek na služby, jež budou spočívat v operativním leasingu terénních a užitkových automobilů v rozsahu tzv. FULL-SERVICE LEASINGU, tedy pronájmu terénních a užitkových automobilů (dále též jen „automobily“), včetně ...

Operativní leasing vozidel

Operativní leasing vozidel

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na operativní leasing, jehož předmětem je pronájem 70 kusů nových osobních automobilů, kategorie M1 ve smyslu § 3 odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou ...

Operativní leasing automobilů Moravskoslezského kraje

Operativní leasing automobilů Moravskoslezského kraje

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb operativního leasingu na motorová vozidla. Rámcová smlouva bude uzavřena na 36 měsíců. Operativní leasing bude poskytnut pro 4 automobily. Na každý automobil bude uzavřena leasingová smlouva zvlášť. Podrobné informace, podmínky a požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je k dispozici ...

Finanční leasing osobních automobilů a operativní leasing užitkového automobilu

Finanční leasing osobních automobilů a operativní leasing užitkového automobilu

Předmětem veřejné zakázky je zajištění finančního leasingu 16 ks automobilů na dobu 60 měsíců s následným odkupem těchto automobilů za zůstatkovou cenu. Dále zajištění operativního leasingu na 1 ks užitkového automobilu na dobu 60 měsíců.

Poptáváme finanční služby

Poptáváme finanční služby

Poptáváme finanční služby. Máme podnikatelský projekt ,,Nákup lesního porostu s následnou těžbou a zpracováním dřeva" a hledáme silnou finanční společnost, která by byla schopná a ochotná poskytnout úvěr nebo půjčku na jeho realizování. Jedná se o cca 30 000 000€ Prosím o první kontakt na e-mail.Ráda zašlu další informace. Děkuji a přeji ...

Operativní leasing terénních a užitkových vozidel v ČEPRO, a.s., 2018 - 2022

Operativní leasing terénních a užitkových vozidel v ČEPRO, a.s., 2018 - 2022

Rámcová dohoda bude uzavřena na čtyři roky. Během trvání rámcové dohody je plánován/předpokládán operativní leasing přibližně dvaceti automobilů ve čtyřech různých kategoriích a specifikacích, jež jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Operativní leasing - Elektrokola

Operativní leasing - Elektrokola

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na 24 měsíců s jedním dodavatelem. Předmětem rámcové dohody je poskytnutí operativního leasingu na pronájem elektrokol. Zadavatel předpokládá pronájem maximálně 700 ks elektrokol na dobu 36 měsíců.

Operativní leasing vozidel

Operativní leasing vozidel

Předmětem veřejné zakázky je pronájem 70 kusů nových osobních automobilů, kategorie M1 ve smyslu § 3 odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ...

Leasing automobilů 2017

Leasing automobilů 2017

Předmětem veřejné zakázky je Finanční leasing 14 kusů osobních automobilů ve specifikaci dle přílohy č. 1 ZD. Zadavatel považuje uvedenou specifikaci (přílohy č. 1 a 2) v jednotlivých kvantifikovatelných položkách za minimální a připouští naplnění hodnotami lepšími. Zadavatel dále umožňuje pro plnění veřejné zakázky uchazečům nabídnout i jiné, ...

Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR

Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR

Operatívny lízing tovaru - 45 ks osobných motorových vozidiel pre 45 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v jednotlivých krajoch (Bratislavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický ...

Operativní leasing osobních a manažerských automobilů kategorie M1

Operativní leasing osobních a manažerských automobilů kategorie M1

Předmětem veřejné zakázky je pronájem sedmi typů nových osobních motorových automobilů kategorie M1 ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona číslo 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 ...

Operativní leasing – malá lehká užitková vozidla N1

Operativní leasing – malá lehká užitková vozidla N1

Předmětem veřejné zakázky je pronájem maximálně 1 236 malých lehkých užitkových vozidel N1 (malé dodávky) formou operativního leasingu s full service plněním na dobu 60 měsíců s celkovým projezdem vozidla 125 000 km (část 1 a 2), respektive 150 000 km (část 3). Specifikace vozidel a další požadavky zadavatele jsou pro každou část uvedeny v ...

Operativní leasing lehkých užitkových elektromobilů

Operativní leasing lehkých užitkových elektromobilů

Předmětem veřejné zakázky je pronájem maximálně 60 malých lehkých užitkových elektromobilů formou operativního leasingu s full service plněním na dobu 60 měsíců s maximálním projezdem každého elektromobilu 70 000 km za dobu pronájmu.

Operativní leasing 2 ks sanitních vozidel pro Nemocnici na Homolce 2017

Operativní leasing 2 ks sanitních vozidel pro Nemocnici na Homolce 2017

I. Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb full servis operativního leasingu 2 ks sanitních vozidel pro dopravu raněných, nemocných a rodiček (DRNR) na dobu 60 kalendářních měsíců. II. Poskytovatel operativního leasingu se zavazuje uzavřít smlouvu o poskytnutí služeb operativního leasingu společnou pro obě motorová vozidla dodaná ve ...

Operativní full service leasing osobních vozidel

Operativní full service leasing osobních vozidel

Předmětem veřejné zakázky jsou služby související s pronájmem osobních automobilů, které budou používané pro dopravu osob, tj. osobních automobilů kategorie M1 ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně ...

Operativní leasing osobních vozů

Operativní leasing osobních vozů

Základním cílem zadávacího řízení je v souladu s ustanoveními § 131 ZZVZ uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, jakožto pronajímatelem vozů. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 4 let. Předmětem rámcové dohody bude pronájem max. 22 ks vozidel jedné výrobní značky (předpokládané množství), a to formou full service operativního ...

Dlouhodobý úvěr ve výši 60.000.000,- Kč pro projekt Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok

Dlouhodobý úvěr ve výši 60.000.000,- Kč pro projekt Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 60 mil. Kč, který bude sloužit k částečné úhradě vlastního podílu Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. na financování stavby „Rekonstrukce úpravny vod Bílý Potok“.

Operativní leasing vozidel N1 - spěšné kurzy

Operativní leasing vozidel N1 - spěšné kurzy

Jedná se o pronájem min. 32 ks a max. 40 ks velkých lehkých užitkových vozidel kategorie N1 (celková hmotnost do 3.500 kg, min. 14m3, třímístná verze VAN) formou operativního leasingu s full service plněním na dobu 24 měsíců a s celkovým projezdem vozidla 130 000 km ročně.

Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou – bankovní úvěr

Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou – bankovní úvěr

Předmětem veřejné zakázky je výběr poskytovatele úvěru na financování projektu "Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou". Výše úvěru bude 65.000.000,- Kč.

Operativní leasing osobních automobilů v ČEPRO, a.s.  2017 - 2020

Operativní leasing osobních automobilů v ČEPRO, a.s. 2017 - 2020

Obsahem zakázky je uzavření "Rámcové smlouvy o leasingu vozidel" na 4 roky mezi zadavatelem (nájemcem) a jedním pronajímatelem, jejímž předmětem bude pronájem celkem 38 osobních automobilů ve třech kategoriích od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2020, včetně full-servisu.

(záznamy 1/25 z 692)  strana 1 / 28