Poskytovanie finančných služieb – finančný lízing a spätný lízing
Predmetom zákazky je poskytnutie finančného leasingu a spätného leasingu na nákup dlhodobého hmotného majetku prevažne nákladných vozidiel( ďalej len DHM) na dobu 48 mesiacov s následným odkúpením DHM za zostatkovú cenu (poplatok za prevod vlastníctva) podľa podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch a prílohách.
Operatívny leasing osobných motorových vozidiel
Predmetom zákazky je operatívny leasing - prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby verejného obstarávateľa (ďalej len predmet zákazky"). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Obnova vozového parku KÚ a RKK 2022-2026
Tato veřejná zakázka je dělená na pět části dle § 35 a § 101 ZZVZ. Veškeré podmínky se vztahují na každou z níže uvedených částí, pokud není stanoveno jinak. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je poskytnutí služeb operativního leasingu pro potřeby Krajského úřadu a vedení Karlovarského kraje, související s ...
Operativní leasing šesti automobilových tahačů v ČEPRO, a.s., 2022 - 2026
OL šesti tahačů pro přepravu hořlavých kapalin bez hydraulického čerpadla - smlouva s jedním dodavatelem v délce trvání čtyř let. Rozsah plnění: zajištění a poskytování servisních služeb, záruky mobility a dalších služeb s OL souvisejících.
Operatívny leasing motorových vozidiel
Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody o prenájme nových motorových vozidiel v súlade s ustanovením § 56 a § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), ktorej predmetom bude operatívny leasing nových osobných vozidiel ...
Operativní leasing čtyř automobilových tahačů v ČEPRO, a.s., 2022 - 2026
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb operativního leasingu vozidel - čtyř automobilových tahačů, bez hydraulického čerpadla, pro přepravu hořlavých kapalin, včetně: a) zajištění a poskytování servisních služeb; b) záruky mobility vozidla; a c) dalších služeb s tímto operativním leasingem souvisejících.
Operativní leasing osobních automobilů II
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 11 ks automobilů kategorie M1 zadavatelem a s tím související poskytování služeb operativního leasingu na tato vozidla. Operativní leasing bude poskytnut pro 11 automobilů, a to pro 2 ks (specifikace č. 1) + 1 ks (specifikace č. 2) + 1 ks (specifikace č. 3) + 2 ks (specifikace č. 4) + 5 ks (specifikace č. 5) ...
Prenájom úžitkových motorových vozidiel
Predmetom zákazky je prenájom - operatívny leasing úžitkových motorových vozidiel s nadstavbou spolu so zabezpečením služieb súvisiacich s údržbou a prevádzkou motorových vozidiel vrátane nadstavby, so zabezpečením povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním motorových vozidiel po pozemných ...
Finanční leasing na letištní kontejnerový/paletový nakladač
Předmětem veřejné zakázky bude dodávka letištního kontejnerového/paletového nakladače (highloader), dále jen „zařízení“, pro Letiště Ostrava, a.s. a to včetně zajištění financování nákupu zařízení formou leasingu s opcí na koupi předmětu leasingu (finanční leasing). Podrobně viz ZD.
Operatívny leasing osobných motorových vozidiel 2
Predmetom zákazky je operatívny leasing 7 ks nových motorových vozidiel, spolu so zabezpečením údržby a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním týchto vozidiel a s vybavovaním súvisiacej administratívy v rozsahu, ktorý je určený v týchto súťažných podkladoch. Doba trvania zmluvy je stanovená na 48 mesiacov.
Operatívny leasing osobných motorových vozidiel
Predmetom zákazky je operatívny leasing 7 ks nových motorových vozidiel, spolu so zabezpečením údržby a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním týchto vozidiel a s vybavovaním súvisiacej administratívy v rozsahu, ktorý je určený v týchto súťažných podkladoch. Doba trvania zmluvy je stanovená na 48 mesiacov.
Operatívny leasing motorových vozidiel
Predmetom zákazky je operatívny leasing osobných a úžitkových motorových vozidiel spolu so zabezpečením služieb súvisiacich s údržbou a prevádzkou motorových vozidiel, so zabezpečením povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním motorových vozidiel a s vybavovaním príslušnej administratívy.
Operatívny leasing motorových vozidiel
Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody o prenájme nových motorových vozidiel v súlade s ustanovením § 56 a § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"), ktorej predmetom bude operatívny leasing nových osobných vozidiel ...
Operativní leasing vozidel
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o operativním leasingu těchto vozidel: Automobil Označení automobilu Nájezd km Nájezd km pro toto zadávací řízení za 1 rok za 5 let Automobil kategorie M1 Kombi 8 míst 4x2 A 30 000 150 000 Automobil kategorie M1 7 míst ...
Operativní leasing osobních vozidel 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění operativního leasingu osobních vozidel (v režimu full service) na období 48 měsíců v rozsahu a souladu se zadávací dokumentací. S vybraným dodavatelem bude uzavřena rámcová dohoda dle § 131 a násl. zákona. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě dohody uzavřené s jedním účastníkem ...
DNS - Operativní a finanční leasing vozidel
Cílem zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále též „DNS“) sloužícího pro zadávání dílčích veřejných zakázek na pronájem vozidel všech kategorií a druhů pohonu (klasická i alternativní paliva) formou operativního a finančního leasingu. DNS bude časově neomezený a otevřený po celou dobu svého trvání všem dodavatelům. DNS ...
Full service leasing a správa vozového parku NET4GAS 2020-25
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb full service leasingu formou uzavřené kalkulace, správy vozového parku a dalších služeb na vyžádání. Full service leasingem se rozumí operativní leasing ve formě nájmu vozidla zadavatele pro vozidla kategorie M1 (osobní automobil) a N1 (nákladní automobil s celkovou hmotností maximálně ...
Operativní leasing vozidel
Zajištění operativního leasingu nových motorových vozidel. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 samostatné části: A. Operativní leasing užitkových vozidel v celkovém počtu 24 vozidel, po dobu 60 měsíců; B. Operativní leasing osobních vozidel v celkovém počtu v celkovém počtu 15 vozidel, po dobu 60 měsíců. Podrobné podmínky stanoví návrh smlouvy, ...
Poskytnutí investičního úvěru ve 200 mil. Kč pro statutární město Frýdek-Místek
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí investičního úvěru pro statutární město Frýdek-Místek ve výši 200 mil. Kč s dobou čerpání od 1.1.2021 do 31.12.2024 a dobou splácení od 1.1.2025 do 31.12.2030. Úvěr bude použit na financování projektů investičních akcí včetně souvisejících neinvestičních výdajů statutárního města Frýdek-Místek schválených ...
Operativní leasing vozidel
Zajištění operativního leasingu nových motorových vozidel. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 samostatné části: A. Operativní leasing užitkových vozidel v celkovém počtu 24 vozidel, po dobu 60 měsíců; B. Operativní leasing osobních vozidel v celkovém počtu v celkovém počtu 15 vozidel, po dobu 60 měsíců. Podrobné podmínky stanoví návrh smlouvy, ...
Operativní leasing automobilových tahačů v ČEPRO, a.s., 2020 - 2023
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování služeb operativního leasingu 11 automobilových tahačů pro přepravu hořlavých kapalin, včetně zajištění a poskytování servisních služeb a záruky mobility vozidla.
Pronájem osobních automobilů formou operativního leasingu
Pronájem osobních automobilů formou operativního leasingu
Služby operativního leasingu osobních vozidel - malá vozidla
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců na pronájem nových osobních vozidel z výroby. Vozidla budou pořízena formou full servisu operativního leasingu.
Výber Finančných sprostredkovateľov na implementáciu Úverového nástroja
Vybraní Finanční sprostredkovatelia budú zodpovední za vykonávanie činností súvisiacich s implementáciou finančného nástroja Úverový nástroj na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky
Operatívny leasing
Operatívny leasing s možnosťou odkúpenia prístrojov pre potreby Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach podľa bližšej kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.