Prenájom úžitkových motorových vozidiel
Predmetom zákazky je prenájom - operatívny leasing úžitkových motorových vozidiel s nadstavbou spolu so zabezpečením služieb súvisiacich s údržbou a prevádzkou motorových vozidiel vrátane nadstavby, so zabezpečením povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním motorových vozidiel po pozemných ...
Finanční leasing na letištní kontejnerový/paletový nakladač
Předmětem veřejné zakázky bude dodávka letištního kontejnerového/paletového nakladače (highloader), dále jen „zařízení“, pro Letiště Ostrava, a.s. a to včetně zajištění financování nákupu zařízení formou leasingu s opcí na koupi předmětu leasingu (finanční leasing). Podrobně viz ZD.
Operatívny leasing osobných motorových vozidiel 2
Predmetom zákazky je operatívny leasing 7 ks nových motorových vozidiel, spolu so zabezpečením údržby a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním týchto vozidiel a s vybavovaním súvisiacej administratívy v rozsahu, ktorý je určený v týchto súťažných podkladoch. Doba trvania zmluvy je stanovená na 48 mesiacov.
Operatívny leasing osobných motorových vozidiel
Predmetom zákazky je operatívny leasing 7 ks nových motorových vozidiel, spolu so zabezpečením údržby a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním týchto vozidiel a s vybavovaním súvisiacej administratívy v rozsahu, ktorý je určený v týchto súťažných podkladoch. Doba trvania zmluvy je stanovená na 48 mesiacov.
Operatívny leasing motorových vozidiel
Predmetom zákazky je operatívny leasing osobných a úžitkových motorových vozidiel spolu so zabezpečením služieb súvisiacich s údržbou a prevádzkou motorových vozidiel, so zabezpečením povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním motorových vozidiel a s vybavovaním príslušnej administratívy.
Operatívny leasing motorových vozidiel
Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody o prenájme nových motorových vozidiel v súlade s ustanovením § 56 a § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"), ktorej predmetom bude operatívny leasing nových osobných vozidiel ...
Operativní leasing vozidel
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o operativním leasingu těchto vozidel: Automobil Označení automobilu Nájezd km Nájezd km pro toto zadávací řízení za 1 rok za 5 let Automobil kategorie M1 Kombi 8 míst 4x2 A 30 000 150 000 Automobil kategorie M1 7 míst ...
Operativní leasing osobních vozidel 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění operativního leasingu osobních vozidel (v režimu full service) na období 48 měsíců v rozsahu a souladu se zadávací dokumentací. S vybraným dodavatelem bude uzavřena rámcová dohoda dle § 131 a násl. zákona. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě dohody uzavřené s jedním účastníkem ...
DNS - Operativní a finanční leasing vozidel
Cílem zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále též „DNS“) sloužícího pro zadávání dílčích veřejných zakázek na pronájem vozidel všech kategorií a druhů pohonu (klasická i alternativní paliva) formou operativního a finančního leasingu. DNS bude časově neomezený a otevřený po celou dobu svého trvání všem dodavatelům. DNS ...
Full service leasing a správa vozového parku NET4GAS 2020-25
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb full service leasingu formou uzavřené kalkulace, správy vozového parku a dalších služeb na vyžádání. Full service leasingem se rozumí operativní leasing ve formě nájmu vozidla zadavatele pro vozidla kategorie M1 (osobní automobil) a N1 (nákladní automobil s celkovou hmotností maximálně ...
Operativní leasing vozidel
Zajištění operativního leasingu nových motorových vozidel. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 samostatné části: A. Operativní leasing užitkových vozidel v celkovém počtu 24 vozidel, po dobu 60 měsíců; B. Operativní leasing osobních vozidel v celkovém počtu v celkovém počtu 15 vozidel, po dobu 60 měsíců. Podrobné podmínky stanoví návrh smlouvy, ...
Poskytnutí investičního úvěru ve 200 mil. Kč pro statutární město Frýdek-Místek
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí investičního úvěru pro statutární město Frýdek-Místek ve výši 200 mil. Kč s dobou čerpání od 1.1.2021 do 31.12.2024 a dobou splácení od 1.1.2025 do 31.12.2030. Úvěr bude použit na financování projektů investičních akcí včetně souvisejících neinvestičních výdajů statutárního města Frýdek-Místek schválených ...
Operativní leasing vozidel
Zajištění operativního leasingu nových motorových vozidel. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 samostatné části: A. Operativní leasing užitkových vozidel v celkovém počtu 24 vozidel, po dobu 60 měsíců; B. Operativní leasing osobních vozidel v celkovém počtu v celkovém počtu 15 vozidel, po dobu 60 měsíců. Podrobné podmínky stanoví návrh smlouvy, ...
Operativní leasing automobilových tahačů v ČEPRO, a.s., 2020 - 2023
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování služeb operativního leasingu 11 automobilových tahačů pro přepravu hořlavých kapalin, včetně zajištění a poskytování servisních služeb a záruky mobility vozidla.
Pronájem osobních automobilů formou operativního leasingu
Pronájem osobních automobilů formou operativního leasingu
Služby operativního leasingu osobních vozidel - malá vozidla
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců na pronájem nových osobních vozidel z výroby. Vozidla budou pořízena formou full servisu operativního leasingu.
Výber Finančných sprostredkovateľov na implementáciu Úverového nástroja
Vybraní Finanční sprostredkovatelia budú zodpovední za vykonávanie činností súvisiacich s implementáciou finančného nástroja Úverový nástroj na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky
Operatívny leasing
Operatívny leasing s možnosťou odkúpenia prístrojov pre potreby Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach podľa bližšej kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
DNS - Operativní leasing - vozidla do 3,5 t
Cílem zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále též „DNS“) sloužícího pro zadávání dílčích veřejných zakázek na pronájem vozidel do 3,5 t (jedná se o kategorie vozidel N1, M1) formou operativního leasingu. DNS bude časově neomezený a otevřený po celou dobu svého trvání všem dodavatelům. DNS nebude rozdělen do ...
Zavedení dynamického nákupního systému k Pronájmu osobních automobilů bez obsluhy VIP
Zavedení DNS na Pořízení služby Pronájem osobních automobilů bez obsluhy kategorie M 1 V (velký) VIP formou operativního full service leasingu s dobou pronájmu 48 měsíců
Operativní leasing automobilových tahačů v ČEPRO, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s vítězným účastníkem na poskytování služeb operativního leasingu, včetně zajištění a poskytování servisních služeb se zárukou mobility vozidla v celkovém počtu (jedenácti nových nákladních automobilů – automobilových tahačů pro přepravu hořlavých kapalin, včetně dalších služeb s tímto operativním ...
Operativní leasing manažerských limuzín
Předmětem veřejné zakázky je sjednání Smlouvy stanovující smluvní podmínky operativního leasingu 7 (sedmi) manažerských limuzín s možností rozšíření o 1 (jednu) manažerskou limuzínu v závislosti na aktuálních provozních potřebách Zadavatele, přičemž pokud Zadavatel toto právo využije, musí být Dílčí smlouva uzavřena nejpozději do 12 (dvanácti) ...
Služby operativního leasingu užitkových vozidel II
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců na pronájem nových motorových vozidel z výroby, která mají minimálně čtyři kola a používají se pro dopravu osob a nákladů, tj. užitkových automobilů kategorie N1T a Terénní pick up (dále také „vozidla“) ve smyslu Přílohy zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách ...
Prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Banskobystrického samosprávneho kraja
Predmetom verejného obstarávania je operatívny lízing - prenájom osobných motorových vozidiel vrátane zabezpečenia pravidelného, ako aj nepravidelného servisu, poistenia a všetkých definovaných poplatkov spojených s užívaním motorových vozidiel. Motorové vozidlá musia byť homologizované podľa zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky ...
Operativní full service leasing osobních vozidel pro SFDI
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby Operativního full service leasingu osobních vozidel pro supervize stavebních prací pro zadavatele na základě uzavřené rámcové dohody. Zadavatel předpokládá pořízení 22 ks osobních motorových vozidel. Zadavatel předpokládá odběr většiny z uvedených 22 osobních vozidel v prvním roce účinnosti rámcové ...