Operativní leasing osobních automobilů na období 2018 - 2022

Operativní leasing osobních automobilů na období 2018 - 2022

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých zakázek na služby, jež budou spočívat v operativním leasingu osobních automobilů – full service leasing, tedy pronájmu osobních automobilů, včetně dalších služeb s tímto pronájmem souvisejících zejména pojištění, ...

Operatívny leasing – prenájom osobných motorových vozidiel

Operatívny leasing – prenájom osobných motorových vozidiel

Predmetom zákazky je Operatívny leasing prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. Predmet zákazky je detailne opísaný v súťažných podkladoch.

Hledáme investora

Hledáme investora

Hledám investora (úvěr, půjčka, leasing) ve výši 650.000, - Kč na 2 roky s úrokem do 10% p.a. na nákup alternativních a ekologických paliv. Roční obrat (min) - 7.8 mil. Kč. Podrobnosti osobně, nebo e-mail Jsme obchodní společnost která se zabývá maloobchodem a velkoochodem s alternativním a ekologickým palivem, dopravou.

Operatívny leasing osobných a úžitkových vozidiel pre DPB, a.s.

Operatívny leasing osobných a úžitkových vozidiel pre DPB, a.s.

Predmetom zákazky je full service operatívny leasing - prenájom nových motorových vozidiel v súlade s ustanovením § 56 a § 99 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"), a to vozidiel úžitkových/technologických (20 ks), špeciálnych osobných/dispečerských (8 ...

Operatívny lízing osobných vozidiel na obdobie 48 mesiacov

Operatívny lízing osobných vozidiel na obdobie 48 mesiacov

Predmetom zákazky je operatívny lízing nových osobných vozidiel (prenájom vozidiel so zabezpečením údržby a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním vozidiel). Ďalšími súvisiacimi službami sa rozumejú: servis vozidiel, pneuservis, asistenčné služby, povinné zmluvné poistenie vozidiel, havarijné poistenie vozidiel, GPS monitoring vrátane ...

Operativní leasing osobních automobilů na období 2018 - 2022

Operativní leasing osobních automobilů na období 2018 - 2022

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých zakázek na služby, jež budou spočívat v operativním leasingu osobních automobilů – full service leasing, tedy pronájmu osobních automobilů, včetně dalších služeb s tímto pronájmem souvisejících zejména pojištění, ...

Operatívny leasing - prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby VšZP a.s.

Operatívny leasing - prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby VšZP a.s.

Predmetom zákazky je Operatívny leasing prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. Predmet zákazky je detailne opísaný v súťažných podkladoch.

Rámcová dohoda na operativní leasing vozidel

Rámcová dohoda na operativní leasing vozidel

Předmětem veřejné zakázky je uzavření 2 - leté Rámcové dohody a následných Doplňkových smluv na poskytování služeb Operativního leasingu vozidel (dále jen OL) s jedním dodavatelem. Předpokládaný počet pronajímaných vozidel (tj. předpokládaný počet uzavřených Doplňkových smluv) za dobu trvání Rámcové dohody je 30 ks, z toho 15 ks osobních a 15 ks ...

Operatívny lízing osobných vozidiel na obdobie 48 mesiacov

Operatívny lízing osobných vozidiel na obdobie 48 mesiacov

Predmetom zákazky je operatívny lízing nových osobných vozidiel (prenájom vozidiel so zabezpečením údržby a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním vozidiel). Ďalšími súvisiacimi službami sa rozumejú: servis vozidiel, pneuservis, asistenčné služby, povinné zmluvné poistenie vozidiel, havarijné poistenie vozidiel, GPS monitoring vrátane ...

Operativní leasing - malá lehká užitková vozidla N1 4 x 4

Operativní leasing - malá lehká užitková vozidla N1 4 x 4

Předmětem veřejné zakázky je pronájem maximálně 272 malých lehkých užitkových vozidel N1 (M1) (malé dodávky) s pohonem 4x4 formou operativního leasingu s full service plněním na dobu 60 měsíců s celkovým projezdem vozidla 150 000 km. Specifikace vozidel a další požadavky zadavatele jsou pro každou část uvedeny v příslušném vzoru Smlouvy o ...

Poskytnutie finančných služieb – finančný lízing

Poskytnutie finančných služieb – finančný lízing

Predmetom zákazky je poskytnutie finančného lízingu a spätného lízingu nákladných automobilov na dobu 48 mesiacov s následným odkúpením automobilov za zostatkovú cenu (poplatok za prevod vlastníctva).Predpokladaná celková obstarávacia cena nákladných automobilov je vo výške 2.000.000,- EUR bez DPH.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v ...

Služby operativního leasingu užitkových vozidel

Služby operativního leasingu užitkových vozidel

Předmětem veřejné zakázky je pronájem nových motorových vozidel z výroby, která mají minimálně čtyři kola a používají se pro dopravu osob a nákladů, tj. užitkových automobilů kategorie N1T, N1C a Terénní pick up (dále také „vozidla“) ve smyslu Přílohy zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona číslo ...

Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 a N1 formou operatívneho lízingu

Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 a N1 formou operatívneho lízingu

Predmetom zákazky je poskytovanie operatívneho "fullservice" lízingu nových (909 ks) osobných a (485 ks) nákladných vozidiel (so zabezpečením údržby a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním vozidiel a s vybavovaním súvisiacej administratívy v rozsahu, ktorý e vymedzený v častiach B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania ...

Operativní leasing automobilů Moravskoslezského kraje II.

Operativní leasing automobilů Moravskoslezského kraje II.

Předmětem veřejné zakázky je pořízení automobilů kategorie M1 zadavatelem a s tím související poskytování služeb operativního leasingu na tato vozidla. Operativní leasing bude poskytnut pro 7 automobilů, a to pro 3 ks + 2 ks + 2 ks vždy shodných vozidel pro příslušnou specifikaci a splňujících technickou specifikaci. Podrobná technická ...

Operativní leasing vozidel

Operativní leasing vozidel

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění operativního leasingu vozidel.

Operatívny leasing osobných vozidiel pre IA MPSVR SR

Operatívny leasing osobných vozidiel pre IA MPSVR SR

Predmetom zákazky je operatívny leasing osobných vozidiel a súvisiace služby

Operativní leasing terénních a užitkových vozidel v ČEPRO, a.s., 2018 - 2022

Operativní leasing terénních a užitkových vozidel v ČEPRO, a.s., 2018 - 2022

Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody na 4 roky s jedním účastníkem, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých zakázek na služby, jež budou spočívat v operativním leasingu terénních a užitkových automobilů v rozsahu tzv. FULL-SERVICE LEASINGU, tedy pronájmu terénních a užitkových automobilů (dále též jen „automobily“), včetně ...

Operativní leasing vozidel

Operativní leasing vozidel

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na operativní leasing, jehož předmětem je pronájem 70 kusů nových osobních automobilů, kategorie M1 ve smyslu § 3 odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou ...

Operativní leasing automobilů Moravskoslezského kraje

Operativní leasing automobilů Moravskoslezského kraje

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb operativního leasingu na motorová vozidla. Rámcová smlouva bude uzavřena na 36 měsíců. Operativní leasing bude poskytnut pro 4 automobily. Na každý automobil bude uzavřena leasingová smlouva zvlášť. Podrobné informace, podmínky a požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je k dispozici ...

Finanční leasing osobních automobilů a operativní leasing užitkového automobilu

Finanční leasing osobních automobilů a operativní leasing užitkového automobilu

Předmětem veřejné zakázky je zajištění finančního leasingu 16 ks automobilů na dobu 60 měsíců s následným odkupem těchto automobilů za zůstatkovou cenu. Dále zajištění operativního leasingu na 1 ks užitkového automobilu na dobu 60 měsíců.

Poptáváme finanční služby

Poptáváme finanční služby

Poptáváme finanční služby. Máme podnikatelský projekt ,,Nákup lesního porostu s následnou těžbou a zpracováním dřeva" a hledáme silnou finanční společnost, která by byla schopná a ochotná poskytnout úvěr nebo půjčku na jeho realizování. Jedná se o cca 30 000 000€ Prosím o první kontakt na e-mail.Ráda zašlu další informace. Děkuji a přeji ...

Operativní leasing terénních a užitkových vozidel v ČEPRO, a.s., 2018 - 2022

Operativní leasing terénních a užitkových vozidel v ČEPRO, a.s., 2018 - 2022

Rámcová dohoda bude uzavřena na čtyři roky. Během trvání rámcové dohody je plánován/předpokládán operativní leasing přibližně dvaceti automobilů ve čtyřech různých kategoriích a specifikacích, jež jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Operativní leasing - Elektrokola

Operativní leasing - Elektrokola

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na 24 měsíců s jedním dodavatelem. Předmětem rámcové dohody je poskytnutí operativního leasingu na pronájem elektrokol. Zadavatel předpokládá pronájem maximálně 700 ks elektrokol na dobu 36 měsíců.

Operativní leasing vozidel

Operativní leasing vozidel

Předmětem veřejné zakázky je pronájem 70 kusů nových osobních automobilů, kategorie M1 ve smyslu § 3 odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ...

Leasing automobilů 2017

Leasing automobilů 2017

Předmětem veřejné zakázky je Finanční leasing 14 kusů osobních automobilů ve specifikaci dle přílohy č. 1 ZD. Zadavatel považuje uvedenou specifikaci (přílohy č. 1 a 2) v jednotlivých kvantifikovatelných položkách za minimální a připouští naplnění hodnotami lepšími. Zadavatel dále umožňuje pro plnění veřejné zakázky uchazečům nabídnout i jiné, ...

(záznamy 1/25 z 703)  strana 1 / 29