Operativní leasing vozidel KSÚS SK - 40 ks
Pronájem automobilů kategorie M1 zadavatelem včetně služeb s tím souvisejících. Operativní leasing je stanoven na dobu 48 měsíců s fixní cenou nájmu a služeb po celou dobu trvání smlouvy podle dále uvedených podmínek. Zadavatel požaduje, aby všechny automobily by stejné tovární značky. Na každý automobil bude uzavřena samostatná leasingová ...
Obnova vozového parku KÚ a RKK 2022-2026 část č. 3  Osobní automobil KÚ
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je poskytnutí služeb operativního leasingu pro potřeby Krajského úřadu a vedení Karlovarského kraje, související s uplynutím operativního leasingu na v současné době užívané vozy. Požadavky na automobily: Zadavatel požaduje dodání nových automobilů stejného typu. Celkem 11 ...
Poskytování služeb operativního leasingu a půjčovny vozidel
Předmětem plnění tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na zajištění služby operativního leasingu vozidel (bližší specifikace viz příloha č. 1 rámcové dohody č. 129/2021/PS/080) a dále zajištění poskytování služby půjčovny vozidel (bližší specifikace viz příloha č. 2 rámcové dohody č. 129/2021/PS/080). Rámcová dohoda bude uzavřena bez ...
Operativní full service leasing osobních vozidel pro SFDI 2021
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby operativního full service leasingu osobních vozidel pro supervize stavebních prací pro zadavatele na základě uzavřené smlouvy. Zadavatel předpokládá pořízení 19ks osobních motorových vozidel. Zadavatel předpokládá odběr většiny z uvedených 19 osobních vozidel v prvním roce účinnosti rámcové dohody. ...
Poptáváme půjčku bez doložení příjmu
Měli bychom zájem o půjčku 300.000 Kč bez doložení příjmu. Děkujeme.
Poptávám operativní leasing
Poptávám operativní leasing pro soukromé osoby. Co mě můžete nabídnout a za kolik i s DPH? Děkují za odpověď Smutný Michal
Poskytovanie finančných služieb – finančný lízing a spätný lízing
Predmetom zákazky je poskytnutie finančného leasingu a spätného leasingu na nákup dlhodobého hmotného majetku prevažne nákladných vozidiel( ďalej len DHM) na dobu 48 mesiacov s následným odkúpením DHM za zostatkovú cenu (poplatok za prevod vlastníctva) podľa podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch a prílohách.
Operatívny leasing osobných motorových vozidiel
Predmetom zákazky je operatívny leasing - prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby verejného obstarávateľa (ďalej len predmet zákazky"). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Obnova vozového parku KÚ a RKK 2022-2026
Tato veřejná zakázka je dělená na pět části dle § 35 a § 101 ZZVZ. Veškeré podmínky se vztahují na každou z níže uvedených částí, pokud není stanoveno jinak. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je poskytnutí služeb operativního leasingu pro potřeby Krajského úřadu a vedení Karlovarského kraje, související s ...
Operativní leasing šesti automobilových tahačů v ČEPRO, a.s., 2022 - 2026
OL šesti tahačů pro přepravu hořlavých kapalin bez hydraulického čerpadla - smlouva s jedním dodavatelem v délce trvání čtyř let. Rozsah plnění: zajištění a poskytování servisních služeb, záruky mobility a dalších služeb s OL souvisejících.
Operatívny leasing motorových vozidiel
Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody o prenájme nových motorových vozidiel v súlade s ustanovením § 56 a § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), ktorej predmetom bude operatívny leasing nových osobných vozidiel ...
Operativní leasing čtyř automobilových tahačů v ČEPRO, a.s., 2022 - 2026
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb operativního leasingu vozidel - čtyř automobilových tahačů, bez hydraulického čerpadla, pro přepravu hořlavých kapalin, včetně: a) zajištění a poskytování servisních služeb; b) záruky mobility vozidla; a c) dalších služeb s tímto operativním leasingem souvisejících.
Operativní leasing osobních automobilů II
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 11 ks automobilů kategorie M1 zadavatelem a s tím související poskytování služeb operativního leasingu na tato vozidla. Operativní leasing bude poskytnut pro 11 automobilů, a to pro 2 ks (specifikace č. 1) + 1 ks (specifikace č. 2) + 1 ks (specifikace č. 3) + 2 ks (specifikace č. 4) + 5 ks (specifikace č. 5) ...
Prenájom úžitkových motorových vozidiel
Predmetom zákazky je prenájom - operatívny leasing úžitkových motorových vozidiel s nadstavbou spolu so zabezpečením služieb súvisiacich s údržbou a prevádzkou motorových vozidiel vrátane nadstavby, so zabezpečením povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním motorových vozidiel po pozemných ...
Finanční leasing na letištní kontejnerový/paletový nakladač
Předmětem veřejné zakázky bude dodávka letištního kontejnerového/paletového nakladače (highloader), dále jen „zařízení“, pro Letiště Ostrava, a.s. a to včetně zajištění financování nákupu zařízení formou leasingu s opcí na koupi předmětu leasingu (finanční leasing). Podrobně viz ZD.
Operatívny leasing osobných motorových vozidiel 2
Predmetom zákazky je operatívny leasing 7 ks nových motorových vozidiel, spolu so zabezpečením údržby a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním týchto vozidiel a s vybavovaním súvisiacej administratívy v rozsahu, ktorý je určený v týchto súťažných podkladoch. Doba trvania zmluvy je stanovená na 48 mesiacov.
Operatívny leasing osobných motorových vozidiel
Predmetom zákazky je operatívny leasing 7 ks nových motorových vozidiel, spolu so zabezpečením údržby a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním týchto vozidiel a s vybavovaním súvisiacej administratívy v rozsahu, ktorý je určený v týchto súťažných podkladoch. Doba trvania zmluvy je stanovená na 48 mesiacov.
Operatívny leasing motorových vozidiel
Predmetom zákazky je operatívny leasing osobných a úžitkových motorových vozidiel spolu so zabezpečením služieb súvisiacich s údržbou a prevádzkou motorových vozidiel, so zabezpečením povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním motorových vozidiel a s vybavovaním príslušnej administratívy.
Operatívny leasing motorových vozidiel
Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody o prenájme nových motorových vozidiel v súlade s ustanovením § 56 a § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"), ktorej predmetom bude operatívny leasing nových osobných vozidiel ...
Operativní leasing vozidel
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o operativním leasingu těchto vozidel: Automobil Označení automobilu Nájezd km Nájezd km pro toto zadávací řízení za 1 rok za 5 let Automobil kategorie M1 Kombi 8 míst 4x2 A 30 000 150 000 Automobil kategorie M1 7 míst ...
Operativní leasing osobních vozidel 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění operativního leasingu osobních vozidel (v režimu full service) na období 48 měsíců v rozsahu a souladu se zadávací dokumentací. S vybraným dodavatelem bude uzavřena rámcová dohoda dle § 131 a násl. zákona. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě dohody uzavřené s jedním účastníkem ...
DNS - Operativní a finanční leasing vozidel
Cílem zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále též „DNS“) sloužícího pro zadávání dílčích veřejných zakázek na pronájem vozidel všech kategorií a druhů pohonu (klasická i alternativní paliva) formou operativního a finančního leasingu. DNS bude časově neomezený a otevřený po celou dobu svého trvání všem dodavatelům. DNS ...
Full service leasing a správa vozového parku NET4GAS 2020-25
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb full service leasingu formou uzavřené kalkulace, správy vozového parku a dalších služeb na vyžádání. Full service leasingem se rozumí operativní leasing ve formě nájmu vozidla zadavatele pro vozidla kategorie M1 (osobní automobil) a N1 (nákladní automobil s celkovou hmotností maximálně ...
Operativní leasing vozidel
Zajištění operativního leasingu nových motorových vozidel. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 samostatné části: A. Operativní leasing užitkových vozidel v celkovém počtu 24 vozidel, po dobu 60 měsíců; B. Operativní leasing osobních vozidel v celkovém počtu v celkovém počtu 15 vozidel, po dobu 60 měsíců. Podrobné podmínky stanoví návrh smlouvy, ...
Poskytnutí investičního úvěru ve 200 mil. Kč pro statutární město Frýdek-Místek
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí investičního úvěru pro statutární město Frýdek-Místek ve výši 200 mil. Kč s dobou čerpání od 1.1.2021 do 31.12.2024 a dobou splácení od 1.1.2025 do 31.12.2030. Úvěr bude použit na financování projektů investičních akcí včetně souvisejících neinvestičních výdajů statutárního města Frýdek-Místek schválených ...