Výber Finančných sprostredkovateľov na implementáciu Úverového nástroja
Vybraní Finanční sprostredkovatelia budú zodpovední za vykonávanie činností súvisiacich s implementáciou finančného nástroja Úverový nástroj na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky
Operatívny leasing
Operatívny leasing s možnosťou odkúpenia prístrojov pre potreby Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach podľa bližšej kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
DNS - Operativní leasing - vozidla do 3,5 t
Cílem zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále též „DNS“) sloužícího pro zadávání dílčích veřejných zakázek na pronájem vozidel do 3,5 t (jedná se o kategorie vozidel N1, M1) formou operativního leasingu. DNS bude časově neomezený a otevřený po celou dobu svého trvání všem dodavatelům. DNS nebude rozdělen do ...
Zavedení dynamického nákupního systému k Pronájmu osobních automobilů bez obsluhy VIP
Zavedení DNS na Pořízení služby Pronájem osobních automobilů bez obsluhy kategorie M 1 V (velký) VIP formou operativního full service leasingu s dobou pronájmu 48 měsíců
Operativní leasing automobilových tahačů v ČEPRO, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s vítězným účastníkem na poskytování služeb operativního leasingu, včetně zajištění a poskytování servisních služeb se zárukou mobility vozidla v celkovém počtu (jedenácti nových nákladních automobilů – automobilových tahačů pro přepravu hořlavých kapalin, včetně dalších služeb s tímto operativním ...
Operativní leasing manažerských limuzín
Předmětem veřejné zakázky je sjednání Smlouvy stanovující smluvní podmínky operativního leasingu 7 (sedmi) manažerských limuzín s možností rozšíření o 1 (jednu) manažerskou limuzínu v závislosti na aktuálních provozních potřebách Zadavatele, přičemž pokud Zadavatel toto právo využije, musí být Dílčí smlouva uzavřena nejpozději do 12 (dvanácti) ...
Služby operativního leasingu užitkových vozidel II
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců na pronájem nových motorových vozidel z výroby, která mají minimálně čtyři kola a používají se pro dopravu osob a nákladů, tj. užitkových automobilů kategorie N1T a Terénní pick up (dále také „vozidla“) ve smyslu Přílohy zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách ...
Prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Banskobystrického samosprávneho kraja
Predmetom verejného obstarávania je operatívny lízing - prenájom osobných motorových vozidiel vrátane zabezpečenia pravidelného, ako aj nepravidelného servisu, poistenia a všetkých definovaných poplatkov spojených s užívaním motorových vozidiel. Motorové vozidlá musia byť homologizované podľa zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky ...
Operativní full service leasing osobních vozidel pro SFDI
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby Operativního full service leasingu osobních vozidel pro supervize stavebních prací pro zadavatele na základě uzavřené rámcové dohody. Zadavatel předpokládá pořízení 22 ks osobních motorových vozidel. Zadavatel předpokládá odběr většiny z uvedených 22 osobních vozidel v prvním roce účinnosti rámcové ...
Prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Banskobystrického samosprávneho kraja
Predmetom verejného obstarávania je operatívny lízing - prenájom osobných motorových vozidiel vrátane zabezpečenia pravidelného, ako aj nepravidelného servisu, poistenia a všetkých definovaných poplatkov spojených s užívaním motorových vozidiel. Motorové vozidlá musia byť homologizované podľa zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky ...
Výber finančných sprostredkovateľov pre implementáciu finančného nástroja - Úverový nástroj na podpo
Vybraní finanční sprostredkovatelia budú zodpovední za vykonávanie činností súvisiacich s implementáciou finančného nástroja Úver na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov.
Operatívny lízing – prenájom osobných motorových vozidiel
Predmetom verejného obstarávania je operatívny lízing - prenájom osobných motorových vozidiel vrátane zabezpečenia pravidelného, ako aj nepravidelného servisu, poistenia a všetkých definovaných poplatkov spojených s užívaním motorových vozidiel. Motorové vozidlá musia byť homologizované podľa zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky ...
Finančný leasing vozidla s teleskopickou plošinou
Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorená kúpna/leasingová zmluva s jedným (úspešným) uchádzačom. Predmetom zmluvy bude finančný leasing jedného vozidla s teleskopickou plošinou. Druh zákazky je v súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ...
Operativní leasing osobních automobilů na období 2018 - 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých zakázek na služby, jež budou spočívat v operativním leasingu osobních automobilů – full service leasing, tedy pronájmu osobních automobilů, včetně dalších služeb s tímto pronájmem souvisejících zejména pojištění, ...
Operatívny leasing – prenájom osobných motorových vozidiel
Predmetom zákazky je Operatívny leasing prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. Predmet zákazky je detailne opísaný v súťažných podkladoch.
Hledáme investora
Hledám investora (úvěr, půjčka, leasing) ve výši 650.000, - Kč na 2 roky s úrokem do 10% p.a. na nákup alternativních a ekologických paliv. Roční obrat (min) - 7.8 mil. Kč. Podrobnosti osobně, nebo e-mail Jsme obchodní společnost která se zabývá maloobchodem a velkoochodem s alternativním a ekologickým palivem, dopravou.
Operatívny leasing osobných a úžitkových vozidiel pre DPB, a.s.
Predmetom zákazky je full service operatívny leasing - prenájom nových motorových vozidiel v súlade s ustanovením § 56 a § 99 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"), a to vozidiel úžitkových/technologických (20 ks), špeciálnych osobných/dispečerských (8 ...
Operatívny lízing osobných vozidiel na obdobie 48 mesiacov
Predmetom zákazky je operatívny lízing nových osobných vozidiel (prenájom vozidiel so zabezpečením údržby a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním vozidiel). Ďalšími súvisiacimi službami sa rozumejú: servis vozidiel, pneuservis, asistenčné služby, povinné zmluvné poistenie vozidiel, havarijné poistenie vozidiel, GPS monitoring vrátane ...
Operativní leasing osobních automobilů na období 2018 - 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých zakázek na služby, jež budou spočívat v operativním leasingu osobních automobilů – full service leasing, tedy pronájmu osobních automobilů, včetně dalších služeb s tímto pronájmem souvisejících zejména pojištění, ...
Operatívny leasing - prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby VšZP a.s.
Predmetom zákazky je Operatívny leasing prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. Predmet zákazky je detailne opísaný v súťažných podkladoch.
Rámcová dohoda na operativní leasing vozidel
Předmětem veřejné zakázky je uzavření 2 - leté Rámcové dohody a následných Doplňkových smluv na poskytování služeb Operativního leasingu vozidel (dále jen OL) s jedním dodavatelem. Předpokládaný počet pronajímaných vozidel (tj. předpokládaný počet uzavřených Doplňkových smluv) za dobu trvání Rámcové dohody je 30 ks, z toho 15 ks osobních a 15 ks ...
Operatívny lízing osobných vozidiel na obdobie 48 mesiacov
Predmetom zákazky je operatívny lízing nových osobných vozidiel (prenájom vozidiel so zabezpečením údržby a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním vozidiel). Ďalšími súvisiacimi službami sa rozumejú: servis vozidiel, pneuservis, asistenčné služby, povinné zmluvné poistenie vozidiel, havarijné poistenie vozidiel, GPS monitoring vrátane ...
Operativní leasing - malá lehká užitková vozidla N1 4 x 4
Předmětem veřejné zakázky je pronájem maximálně 272 malých lehkých užitkových vozidel N1 (M1) (malé dodávky) s pohonem 4x4 formou operativního leasingu s full service plněním na dobu 60 měsíců s celkovým projezdem vozidla 150 000 km. Specifikace vozidel a další požadavky zadavatele jsou pro každou část uvedeny v příslušném vzoru Smlouvy o ...
Poskytnutie finančných služieb – finančný lízing
Predmetom zákazky je poskytnutie finančného lízingu a spätného lízingu nákladných automobilov na dobu 48 mesiacov s následným odkúpením automobilov za zostatkovú cenu (poplatok za prevod vlastníctva).Predpokladaná celková obstarávacia cena nákladných automobilov je vo výške 2.000.000,- EUR bez DPH.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v ...
Služby operativního leasingu užitkových vozidel
Předmětem veřejné zakázky je pronájem nových motorových vozidel z výroby, která mají minimálně čtyři kola a používají se pro dopravu osob a nákladů, tj. užitkových automobilů kategorie N1T, N1C a Terénní pick up (dále také „vozidla“) ve smyslu Přílohy zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona číslo ...