Dlouhodobý úvěr ve výši 60.000.000,- Kč pro projekt Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 60 mil. Kč, který bude sloužit k částečné úhradě vlastního podílu Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. na financování stavby „Rekonstrukce úpravny vod Bílý Potok“.
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., dlouhodobý úvěr
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí revolvingového úvěru na realizaci investic, tj. spolufinancování výstavby pavilonu akutní medicíny, financování nákupu přístrojového vybavení a taktéž předfinancování akcí spolufinancovaných ze zdrojů EU, a následně dlouhodobého úvěru, který bude použit ke splacení zůstatku revolvingového úvěru. Výše ...
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., dlouhodobý úvěr
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí revolvingového úvěru na realizaci investic, tj. spolufinancování výstavby pavilonu akutní medicíny, financování nákupu přístrojového vybavení a taktéž předfinancování akcí spolufinancovaných ze zdrojů EU, a následně dlouhodobého úvěru, který bude použit ke splacení zůstatku revolvingového úvěru. Výše ...
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., dlouhodobý úvěr
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí revolvingového úvěru na realizaci investic, tj. spolufinancování výstavby pavilonu akutní medicíny, financování nákupu přístrojového vybavení a taktéž předfinancování akcí spolufinancovaných ze zdrojů EU, a následně dlouhodobého úvěru, který bude použit ke splacení zůstatku revolvingového úvěru. Výše ...
Leasing automobilů 2016
Předmětem veřejné zakázky je Finanční leasing 15 kusů osobních automobilů
NsP Česká Lípa - úvěr na zajištění financování rekonstrukce hemodialyzačního střediska
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí finanční služby podle přílohy č. 1 zákona 137/2006 Sb., kategorie 6, písm. B) - úvěr na zajištění financování obnovy hemodialyzačního střediska. Předmětem VZ je s poskytnutí úvěru ve výši 53.000.000,- Kč. Tyto finance zajistí financování projektové a průzkumné práce, stavební části investičního záměru a ...
Dlouhodobý revolvingový úvěr Jablonec nad Nisou
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí revolvingového úvěru na realizaci investic tj. kapitálových výdajů, dále na rekonstrukce, modernizace a opravy stávajícího majetku dle potřeb města, taktéž na akce spolufinancované ze zdrojů EU i zdrojů ČR a následně dlouhodobého úvěru, který bude použit ke splacení zůstatku revolvingového úvěru v ...
NsP Česká Lípa - úvěr na zajištění financování rekonstrukce hemodialyzačního střediska
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí finanční služby podle přílohy č. 1 zákona 137/2006 Sb., kategorie 6, písm. B) - úvěr na zajištění financování obnovy hemodialyzačního střediska. Zadavatel požaduje zpracování nabídky ve 2 variantách. Varianta počítá s poskytnutím úvěru ve výši 35.000.000,- Kč. Tato varianta zajistí financování projektové a ...
Přeúvěrování stávajícího úvěru na pořízení ČOV a poskytnutí úvěru na rekonstrukci ul. Lužické a V Úv
Předmětem veřejné zakázky je přeúvěrování stávajícího úvěru na pořízení ČOV v zůstatkové hodnotě cca 30 mil. Kč a poskytnutí nového úvěru ve výši 20 mil. Kč na další dvě investiční akce Města Frýdlant, rekonstrukci ulic Lužické a V Úvoze.
Leasing nákladních automobilů kategorie N3G
Předmětem zakázky je finanční leasing celkem 2 kusů nákladních automobilů ve dvou částech zakázky- 1.část 1 kus sklápěcí, 2. část - 1 kus plošinový
Leasing automobilů 2015
Předmětem veřejné zakázky je Finanční leasing 9 kusů osobních automobilů
Poskytnutí revolvingového investičního úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí revolvingového investičního úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů Evropské unie (dále jen „EU“) nebo jiných zdrojů v rámci ministerstev ČR přičemž úvěrový limit je požadován ve výši 90 mil. Kč v období 04/2015 až 04/2018 včetně. Zadavatel požaduje poskytnutí revolvingového ...
Poskytnutí revolvingového investičního úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí revolvingového investičního úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů Evropské unie (dále jen „EU“) nebo jiných zdrojů v rámci ministerstev ČR přičemž úvěrový limit je požadován ve výši 90 mil. Kč v období 04/2015 až 04/2018 včetně. Zadavatel požaduje poskytnutí revolvingového ...
Poptávám úvěrové služby
Sháním půjčku ve výši 50 000,- Kč se splatností na rok. Měsíční splátka ve výši 8000,- Kč.
Leasing automobilů 2014
Předmětem veřejné zakázky je Finanční leasing 9 kusů osobních automobilů
Bankovní záruka a úvěr pro Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí úvěru ve výši 4 mil. Kč za účelem předčasného splacení úvěru poskytnutého Českou spořitelnou a.s. a dále poskytnutí příslibu vystavení bankovní záruky a následné poskytnutí bankovní záruky pro zajištění závazků vůči Státnímu fondu životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP“).
Bankovní záruka a úvěr pro Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí úvěru ve výši 4 mil. Kč za účelem předčasného splacení úvěru poskytnutého Českou spořitelnou a.s. a dále poskytnutí příslibu vystavení bankovní záruky a následné poskytnutí bankovní záruky pro zajištění závazků vůči Státnímu fondu životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP“).
Dlouhodobý úvěr Města Rovensko pod Troskami
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěru na financování investiční akce zadavatele. Maximální výše požadovaného úvěru: 25 mil. Kč, s možností nedočerpání, požadovaná délka splatnosti úvěru: 15 let.
Dlouhodobý úvěr VHS Turnov
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 50 mil. Kč, který bude sloužit na zajištění investičních zdrojů zadavatele na investiční akce realizované v průběhu let 2013 - 2015. Úvěrové prostředky budou použity na dofinancování projektů dotovaných Operačním programem Životní prostředí, obcemi a Libereckým ...
Dlouhodobý úvěr VHS Turnov
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 50 mil. Kč, který bude sloužit na zajištění investičních zdrojů zadavatele na investiční akce realizované v průběhu let 2013 - 2015. Úvěrové prostředky budou použity na dofinancování projektů dotovaných Operačním programem Životní prostředí, obcemi a Libereckým ...
Leasing automobilu M1
Předmětem veřejné zakázky je finanční leasing jednoho osmimístného (případně devítimístného) automobilu M1 s úložným prostorem délky min. 140 cm za poslední řadou sedadel.
Dlouhodobý úvěr Města Turnov ve výši 60 mil. Kč
Předmětem zakázky je poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 60 mil. Kč v trvání 10 let určeného k financování investičních potřeb města v letech 2013-2014.
Leasing automobilů 2013
Předmětem veřejné zakázky je Finanční leasing 18 kusů osobních automobilů a 1 automobilu na základě opčního práva (obchodně-právní opční právo).
Dlouhodobý úvěr Města Turnov ve výši 60 mil. Kč
Předmětem zakázky je poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 60 mil. Kč v trvání 10 let určeného k financování investičních potřeb města v letech 2013-2014.
Financování investičního záměru revitalizace systému CZT v Liberci
Poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru na financování investičního záměru Revitalizace soustavy centrálního zásobování teplem v Liberci - výstavba a instalace vlastní technologie včetně příslušenství ve výši 340 mil. Kč. Poskytnutí kontokorentního úvěru na financování dočasných a sezónních výkyvů v cash-flow společnosti ve výši 30 mil. Kč.