Nákup foto a video techniky pro CS ČR II.

Nákup foto a video techniky pro CS ČR II.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka foto a video techniky včetně příslušenství. Předmět veřejné zakázky dle číselníku NIPEZ: 38651600-9 - Digitální fotografické přístroje 38651100-4 - Objektivy 32333200-8 - Videokamery 30237000-9 – Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače

Poptávám fotoaparát značky Contax

Poptávám fotoaparát značky Contax

Poptávám fotoaparát Contax N-1 + zoom objektiv.

Nákup foto a video techniky pro CS ČR

Nákup foto a video techniky pro CS ČR

Předmětem veřejné zakázky je dodávka foto a video techniky včetně příslušenství. Předmět veřejné zakázky dle číselníku NIPEZ: 38651600-9 - Digitální fotografické přístroje 38651100-4 - Objektivy 32333200-8 - Videokamery 30237000-9 – Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače

3D skener

3D skener

Predmetom zákazky je dodávka 3D skenera, 3D tlačiarene a Fotoaparátu, a to v rámci projektu s názvom Inováciou služieb a produktov spoločnosti EUROPALT plus, spol. s r.o. k mobilizácii kreatívneho potenciálu v regióne. Predmet zákazky sa delí na časti: časť 1. 3D skener časť 2. 3D tlačiareň časť 3. Fotoaparát Uchádzač môže predložiť ...

Logický celok č. 1 - Profesionálna kamera so záznamom 4K s príslušenstvom

Logický celok č. 1 - Profesionálna kamera so záznamom 4K s príslušenstvom

Názov predmetu zákazky: Kreatívna produkcia krátkych filmov Krásy Slovenska. Logický celok č. 1 - Profesionálna kamera so záznamom 4K s príslušenstvom a kamera -fotoaparát s príslušenstvom. Logický celok č. 2 - "Profesionálna osvetľovacia technika s príslušenstvom". Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie na dodanie tovaru: ...

Poptávám redukci k fotoaparátu značky Olympus

Poptávám redukci k fotoaparátu značky Olympus

Dobrý den sháním na foto olympus sp 510 uz redukci cla-4

Kamery s príslušenstvom

Kamery s príslušenstvom

Predmetom zákazky v rámci projektu: Štúdio audiovizuálnej tvorby je dodávka, montáž a sfunkčnenie: Časť č. 1: Kamier s príslušenstvom Časť č. 2: Stabilizátorov Podrobné technické parametre a požiadavky k požadovaným zariadeniam sú uvedené v súťažných podkladoch.

Systém na generovanie 3D modelov

Systém na generovanie 3D modelov

Systém na generovanie 3D modelov je určený na výrobu digitálnych 3D modelov ľudí vo vysokej tvarovej presnosti a grafickej podrobnosti, schopný zachytiť (v pohybe i nehybnosti), spracovať a pripraviť 3D model človeka a iných bytostí (objektov), podrobnosti náročných povrchových štruktúr odevov a doplnkov a iných predmetov, prináležiacich objektu, ...

Obstaranie technologickej infraštruktúry spoločnosti FL, s. r. o.

Obstaranie technologickej infraštruktúry spoločnosti FL, s. r. o.

Predmet zákazky pozostáva zo štyroch logických celkov: Logický celok č.1 : Vybavenie fotoateliéru 1 kpl Logický celok č.2 : Vybavenie dielne 1 kpl Logický celok č.3 : IT vybavenie 1 kpl Logický celok č.4 : Práčovňa 1 kpl

Mladé produkčné centrum - elektrotechniké vybavenie

Mladé produkčné centrum - elektrotechniké vybavenie

Jedná sa hlavne o výdavky súvisiace s obstaraním kamerovej techniky, fotoaparátu, objektívov, drona, výpočtovej a zvukovej techniky. Jednotlivé predmety sú podrobne vyšpecifikované v súťažných podkladoch.

3D skener

3D skener

Predmetom zákazky je dodávka 3D skenera, 3D tlačiarene a Fotoaparátu, a to v rámci projektu s názvom Inováciou služieb a produktov spoločnosti EUROPALT plus, spol. s r.o. k mobilizácii kreatívneho potenciálu v regióne. Predmet zákazky sa delí na časti: časť 1. 3D skener časť 2. 3D tlačiareň časť 3. Fotoaparát Uchádzač môže predložiť ...

Podpora expanzie spoločnosti ARATRON TECHNOLOGIES, s.r.o.

Podpora expanzie spoločnosti ARATRON TECHNOLOGIES, s.r.o.

Predmetom časti 1 zákazky je dodanie foto techniky Predmetom časti 2 zákazky je dodanie výpočtovej techniky Predmetom časti 3 zákazky je dodanie vybavenie elektrika Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v časti Opis predmetu zákazky.

Logický celok č. 1  Foto/video/osvetľovacia technológia

Logický celok č. 1 Foto/video/osvetľovacia technológia

Predmetom zákazky je dodávka profesionálnych zariadení pre vybavenie foto-video štúdia. Súčasťou predmetu zákazky je dodanie príslušného HW a softvéru pre postprocess ako aj súvisiace služby - inštalácia, doprava na miesto plnenia, montáž, školenie, technická podpora.

Materiálno-technické vybavenie – videoataliér Audentes, s.r.o.

Materiálno-technické vybavenie – videoataliér Audentes, s.r.o.

Predmetom obstarávania je súbor zariadení a pridružených služieb zameraných na zhotovovanie foto/videozáznamov prostredníctvom bezpilotných lietadiel (drónov), príslušenstvo k nim, dátové zariadenia, počítačové a iné zariadenia určené pre operáciu uvedených zariadení. Súčasťou dodania tovaru je zaškolenie personálu a poradenstvo v procese ...

Tvorba komplexného výrobného procesu, pre implementáciu 3D technológií v kreatívnom priemysle

Tvorba komplexného výrobného procesu, pre implementáciu 3D technológií v kreatívnom priemysle

Predmetom Verejného obstarávania je nákup súčasti potrebných na kompletizáciu fotogrametrického scanera.

Objektivy pro rok 2017

Objektivy pro rok 2017

Předmětem veřejné zakázky je dodávka objektivů a jejich příslušenství v rozsahu stanoveném technickými podmínkami a specifikací požadovaných dodávek. Veřejná zakázka je rozdělena do 2 částí v souladu s § 101 zákona, a to následujícím způsobem: 1. část VZ – Obměna transfokátorů – HD transfokátory pro televizní kamery a jejich příslušenství ...

Notebooky, server, softvéry

Notebooky, server, softvéry

Predmetom zákazky je obstaranie rôznych zariadení. Zákazka sa delí na 6 častí, logických celkov. 1. Notebooky, server, softvéry 2. Veľkoformátový ploter 3. Tlačiareň na transfer s príslušenstvom 4. Tlačové a kopírovacie zariadenie 5. Rezacie zariadenie 6. Fotoaparát, blesk, objektív Špecifikácie jednotlivých položiek sú súčasťou súťažných ...

Video, foto a príslušenstvo

Video, foto a príslušenstvo

Predmetom zákazky v časti A je zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy na dodanie videokamier, fotografických prístrojov a príslušenstva. Predmetom zákazky v časti B je zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy na dodanie PC a príslušenstva. Predmetom zákazky v časti C je zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy na dodanie LED steny.

Zvýšenie kreatívneho potenciálu spoločnosti EUROtoner s.r.o.

Zvýšenie kreatívneho potenciálu spoločnosti EUROtoner s.r.o.

Predmetom zákazky v časti A je zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy na dodanie kancelárskej techniky. Predmetom zákazky v časti B je zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy na dodanie foto techniky a príslušenstva. Predmetom zákazky v časti C je zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy na dodanie počítačov, softvéru a príslušenstva.

Veľkoplošná tlač

Veľkoplošná tlač

Predmetom zákazky je dodanie technológií pre reklamnú tlačovú produkciu, a to: A) Technika pre reklamnú tlačovú produkciu: 1.Veľkoplošná digitálna tlačiareň- 1 ks 2.Laminátor 1 ks 3.Rezací ploter 1 ks 4.Očkovač na bannery 1 ks 5.UV tlačiareň 1 ks 6.Termolis 1 ks 7.Laserová farebná produkčná tlačiareň 1 ks 8.Rezačka papiera - 1 ...

Nákup foto a video techniky pro CS ČR

Nákup foto a video techniky pro CS ČR

Předmětem veřejné zakázky je dodávka foto a video techniky včetně příslušenství. Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen v Příloze č. 1 ZD - Technická specifikace a Příloze č. 2 ZD - Závazný vzor smlouvy. Předmět veřejné zakázky dle číselníku NIPIZ: 32333200-8 32333200-8 Videokamery se záznamem a 38650000-6 Fotografické vybavení.

Poptávám opravu fotoaparátu

Poptávám opravu fotoaparátu

Poptávám opravu fotoaparátu značky Nikon Coolpix L 18, ulomená součástka na uzávěru baterií. Děkuji.

Dodávka drobné AV techniky XII. v DNS Audiovizuální technika

Dodávka drobné AV techniky XII. v DNS Audiovizuální technika

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka záznamové techniky - fotografických přístrojů, objektivů.

Dodávka drobné AV techniky XIII. v DNS Audiovizuální technika

Dodávka drobné AV techniky XIII. v DNS Audiovizuální technika

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka záznamové techniky - fotografických přístrojů, objektivů a příslušenství

Dodávka drobné AV techniky XIII. v DNS Audiovizuální technika

Dodávka drobné AV techniky XIII. v DNS Audiovizuální technika

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka záznamové techniky - fotografických přístrojů, objektivů a příslušenství

(záznamy 1/25 z 203)  strana 1 / 9