Měniče pro REC a DOÚS
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky Zařízení, tedy venkovních jednofázových, dvoupólově izolovaných, přístrojových transformátorů VN, do venkovních vedení s nejvyšším napětím sítě min. 25 kV, pro napájení zdrojů nízkého napětí. Součástí předmětu plnění této zakázky je rovněž doprava a složení Zařízení v požadovaném místě plnění ...
Poptávám funkční výbojku Tesla RVK 125W
Poptávám funkční výbojku Tesla RVK 125W - 1 - 2 ks, která je určena pro horské sluníčko Chirana UVIR.
Rozpojovacie a istiace skrine pilierové, plastové do vonkajšieho prostredia
Skrine sú určené na rozpájanie a istenie káblových distribučných sietí s napätím nepresahujúcim 1000V. Budú stabilne inštalované vo vonkajšom prostredí na verejných miestach a obsluhované kvalifikovanými znalými osobami.
Modernizace stávajících rozvaděčů veřejného osvětlení doplněním řídícího a monitorovacího systému
Předmětem veřejné zakázky je uzavření jedné (1) kupní smlouvy s jedním (1) dodavatelem na dodávku, instalaci a oživení 120 ks vybraných stávajících rozvaděčů (zapínacích míst) řídící a monitorovací jednotkou, skládající se z vlastní řídící jednotky PLC/PC, GSM modulu, I/O modulu napájecího zdroje, dále pak záložního zdroje / baterie, podružného ...
Dodávka materiálu, normalizovaných a elektronických součástek
Dodávka materiálu, normalizovaných a elektronických součástek
Electrical installation material (TP20_064) - reissue
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka komponentů pro elektroinstalace. Cílem tohoto zadávacího řízení veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy s jedním dodavatelem, na jejímž základě je zadavatel oprávněn po dobu platnosti smlouvy nakupovat materiál / komponenty elektroinstalace. V rámci této zakázky bude poskytován také omezený ...
Dodávka elektroměrů a komunikačních modulů pro elektroměry
Dodávka elektroměrů pro měření typu B a typu C. Dodávka komunikačních modulů pro stávající měřidla.
Kabely - metráž
Na základě tohoto zadávacího řízení dojde k uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem (dále také jako „RD”) je dodání zboží, které je blíže definované v čl. II. odst. 2.3. RD a v příloze č. 2 dohody - spotřební koš, v požadovaném množství, jakosti a čase podle aktuálních potřeb kupujícího na základě výzev k dílčímu plnění (viz příloha č. 1 RD) ...
Základné statické elektromery
Statické jednofázové elektromery s priamym zapojením 1 tarifné a 2 tarifné s výstupným minimálne 2A relé Statické trojfázové elektromery s priamym zapojením 1 tarifné a 2 tarifné s výstupným minimálne 2A relé Elektromer musí spĺňať aktuálne platnú Európsku aj národnú metrologickú legislatívu podľa noriem STN EN 50470 - 1, STN EN 50470 - 3 a ...
Rámcová kupní smlouva na pasivní prvky infrastruktury-CETIN-Vysokorychlostní internet
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy v souladu s ustanovením § 131 Zákona pro každou Část Veřejné zakázky samostatně mezi Zadavatelem a jedním (1) vítězným Dodavatelem. Vítězný Dodavatel Zadavateli bude dle aktuálních potřeb Zadavatele dodávat na základě jednotlivých Dílčích smluv uzavřených na základě Rámcové smlouvy, způsobem a ...
Dodávky kombinovaných zemnících lan
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek kombinovaných zemnících lan (dále jen KZL) pro venkovní elektrická vedení vn, vvn s vybraným dodavatelem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu KZL zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období ...
Elektromateriál
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku elektromateriálu. Jedná se o dodávku elektromateriálu, který je definován v příloze č. 3 této zadávací dokumentace. Součástí zakázky je i dodávka na místo plnění.
Dodávky kabelových ok
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění kabelových ok s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách kabelových ok pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.
Dodávky kabelů a vodičů VN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek Kabelů a vodičů VN s vybraným dodavatelem/dodavateli pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu kabelů a vodičů VN, zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 07/2021 - 06/2025. S ohledem na rozsah ...
Silnoprúdové zemné káble NN
Káble určené pre distribúciu elektrickej energie v rozvodoch nízkeho napätia.
Silnoprúdové zemné káble VN
Vysokonapäťové káble podľa tejto špecifikácie sú používané vo vysokonapäťovom rozvode elektrickej energie
Transformačné stanice VN/NN blokové s vonkajším ovládaním
Transformačné stanice VN/NN blokové s vonkajším ovládaním Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky" Splnenie požiadaviek na predmet zákazky uchádzač deklaruje predložením aktuálnych dokladov požadovaných v technickej špecifikácii a dokumentov: (Pozn.: platí ...
GO-A, B-AE, GO-D - Rekonstrukce blokových transformátorů - A1BAT91, B1BAT91 a D1BAT91
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stávajících blok. transformátorů A1BAT91, B1BAT91 a D1BAT91, což zahrnuje zejména demontáž, dodávky a instalaci jednoltivých částí zařízení. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále provedení všech diagnost.měření a analýz, zkoušek, uvedení zař. do trvalého provozu a zprac. požadované ...
Náhradné diely a komponenty do zariadení trakčného vedenia
Predmetom je dodanie nových náhradných dielov a komponentov do zariadení trakčného vedenia. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov (Príloha č. 3 Technická špecifikácia predmetu zákazky). Obstarávateľská organizácia umožňuje deliť predmet zákazky na 8 častí: 1. Trakčný materiál a ovládanie ...
Dodávky elektroměrů pro průběhové měření typu A, B včetně komunikačních jednotek
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek elektroměrů pro průběhové měření typu A,B včetně komunikačních jednotek pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2022 - 12/2027. S ohledem na rozsah ...
Dodávky armatur, svorek, spojek pro optické kabely
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek armatur, svorek, spojek pro optické kabely
Dodávky armatur svorek spojek pro vedení NN a VN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek armatury svorek spojek pro vedení nn a vn
Kompozitné izolátory VN
Izolátory kompozitné podperné, závesné a kotevné sú určené na výstavbu nových elektrických vedení, ako aj na opravy a údržbu vonkajších vedení s menovitým napätím 22 kV. Podperné kompozitné izolátory s hlavou pre viazanie alebo uloženie lana slúžia na mechanické upevnenie lana na konštrukciu a elektrické oddelenie lana pod napätím od častí ...
Dodávky vypínačů VN do elektrických stanic
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek vypínačů VN do elektrických stanic pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.
VN Káble - ACON a PCI projekty
XLPE izolované vysokonapäťové káble