Poptáváme výrobu měděného vodiče ze smaltovaného drátu
Dopyt Mame zaujem o vyrobu Cu stvistovany vodic zo smalt. drotu fi 0.56mm GR2(2xlak) a to; 1vodic stredovy na nom sa ovija 6drotov smalt fi 056mmGR2 na tvrdo (tvrdy skrut|)na to sa ovije dalsich 12 vodicov smalt. drotu 0.56mm GR2 v proti smere( tvrdy skrut) priemer tohto s tvistovaneho vodica musi byt do3.00mm . V ohybe pri navijani cievky ...
Materiál pre Univerzitu Komenského 05
Predmetom zákazky je dodanie vodoinštalačného, elektroinštalačného a maliarskeho materiálu, pre Univerzitu Komenského v Bratislave. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 výzvy.
Plastové krycie dosky do výkopov pre VN a NN káble – spoločné obstarávanie - PCI
Plastové káblové krycie dosky sú určené na mechanickú ochranu VN a NN káblov uložených v zemi, spĺňajúce zároveň aj výstražnú funkciu.
Dodávka komponentov pre segmentáciu siete
Predmetom zákazky je Dodávka komponentov pre segmentáciu siete. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe 1 výzvy na predloženie CP.
Železiarsky, vodoinštalačný, elektroinštalačný a maliarsky materiál
Zákazka je rozdelená na nasledovné časti: Časť č.1: Železiarsky materiál Časť č.2: Vodoinštalačný materiál Časť č.3: Elektroinštalačný materiál Časť č.4: Maliarsky materiál Kompletný opis predmetu sa nachádza v prílohe č. 1 položkový rozpočet.
Uzemňovací materiál III - PCI
Predmetom zákazky sú uzemňovacie materiály (drôt, páska, tyče, svorky, podpery) slúžiace k uzemneniu rôznych energetických zariadení nízkeho (NN), vysokého napätia (VN) a veľmi vysokého napätia (VVN).
VN rozvádzače sekundárne III - PCI
časť 1: VN rozvádzače sekundárne kompaktné časť 2: VN rozvádzače sekundárne modulárne
NN káble, VN káble a NN zväzkové vodiče - spoločné obstarávanie - PCI
časť 1: NN káble - silnoprúdové káble s PVC izoláciou 0,6/1 kV časť 2: VN káble 150 - silnoprúdové káble s XLPE izoláciou, 1-žilové, 12,7/22 kV časť 3: VN káble 240 - silnoprúdové káble s XLPE izoláciou, 1-žilové, 12,7/22 kV časť 4: NN izolované vodiče - NN samonosné zväzkové XLPE izolované vodiče
Dodávka PTP pre potreby havarijnej výmeny na ESt SEPS
Predmetom zákazky je dodávka prístrojových transformátorov prúdu (ďalej len "PTP") v zmysle technickej špecifikácie definovanej v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2 Rámcovej zmluvy (ďalej len "RZ"). Maximálne však v počte 63 ks podľa prílohy č. 2 pre ESt Veľký Ďur, maximálne 18 ks podľa prílohy č. 1 pre ESt Košice a maximálne 15 ks podľa prílohy č. 1 ...
Materiál pre Univerzitu Komenského 04
Predmetom zákazky je dodanie elektroinštalačného, stavebného, vodoinštalačného a maliarskeho materiálu, pre Univerzitu Komenského v Bratislave. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 výzvy.
Poptávám diodu
Poptávám diodu 4xHUA45948 cena, MOQ, LT.
Elektromontážny materiál
Predmetom zákazky je zriadenie DNS v rozsahu oddielu (XX000000-Y - 31 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie; - 32 Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a príbuzné zariadenia), skupiny (XXX00000-Y - 443 Káble, drôty a súvisiace výrobky). DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru v ...
Materiál pre Univerzitu Komenského 03
Predmetom zákazky je dodanie elektroinštalačného, stolárskeho, vodoinštalačného, maliarskeho, kúrenárskeho a zámočníckeho materiálu, pre Univerzitu Komenského v Bratislave. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 výzvy.
Elektro-materiál
Predmetom zákazky je nákup a dovoz elektro-materiálu a príslušenstva pre potrebu RTVS podľa zoznamu najpoužívanejších položiek elektro-materiálu v rámci RTVS, ktorý tvorí prílohu č. 1 Opis predmetu zákazky a návrh na plnenie kritéria súťažných podkladov a vo výnimočných prípadoch podľa katalógu tovaru od úspešného uchádzača.
VVN vypínače - PCI
Vonkajšie vypínače s menovitým napätím 123 kV a menovitou frekvenciou 50 Hz. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
Dynamický nákupní systém na dodávky elektromateriálu
Konkrétním předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v zavedeném DNS budou zejména dodávky kabelů, vodičů, žárovek, LED svítidel, elektrického zařízení a spotřebního materiálu, osvětlení, předřadníků pro výbojky nebi výbojkových trubic, elektrického rozvodného a řídícího zařízení, akumulátorů, galvanických článků a baterií a jiných obdobných ...
Nákup prepojovacích káblov pre centrálnu infraštruktúru v DC Nová
Nákup prepojovacích káblov pre centrálnu infraštruktúru v DC Nová a pre infraštruktúru projektu eKasa
Dodávka 4 KS transformátorov
Rozsahom plnenia je dodávka 4 ks transformátorov.
Výmena osvetlenia v garáži - havarijný stav
Výmena osvetlenia v garáži havarijný stav - demontáž pôvodných 47 ks stropných svietidiel, - dodanie a montáž 47 ks bez údržbových LED svietidiel 60W, hliníkové teleso, 9000l, svietivosť 50 000h, IP66, - úprava úchytov na LED svietidlá, - materiál kábel silový medený, krabica odbočná - vypracovanie a dodanie revíznej správy po výmene ...
Dodávky samonosných dielektrických optických kabelů
Předmětem veřejné sektorové zakázky je smluvní zajištění dodávek samonosných dielektrických optických kabelů (SDOK) s vybranými dodavateli pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu, zajišťujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 2024-2029.
Elektroinštalačný materiál
Predmetom zákazky je priebežný odber elektroinštalačného materiálu.
Materiál pre Univerzitu Komenského v Bratislave_01
Predmetom zákazky je dodanie elektroinštalačného, stavebného, maliarskeho a vodoinštalačného materiálu pre Univerzitu Komenského v Bratislave
Samonosné vodiče s XLPE izoláciou, s Al jadrom, do 1 kV, NFA2X 0,6/1 kV
Vodiče určené pre distribúciu elektrickej energie v rozvodoch nízkeho napätia, prípojky a rozvody verejného osvetlenia (VO). Používajú sa vo vonkajších priestoroch, v priestoroch nechránených pred atmosférickými vplyvmi, na voľnom priestranstve, zavesené na podperách. Nie sú určené na uloženie do zeme.
Dodávka transformátora 40 MVA
Dodávka transformátora 40 MVA
Dodávka 1 ks transformátoru T101, 63 MVA, 110/23/(6, 3) kV pro TR Praha - Holešovice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 2 ks vnitřních transformátorů, a to pro následující investiční akce zadavatele: • Obnova transformátoru T101 TR 110/22 kV Praha - HOLEŠOVICE (dodávka nového transformá-toru T101, 63 MVA, 110/23/(6, 3) kV) • Obnova transformátoru T101 TR 110/22 kV Praha - PRAŽAČKA (dodávka nového transformáto-ru ...