Zajištění služeb spojených se zabezpečením služebních/pracovních cest do zahraničí
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na zajištění služeb pro zadavatele spojených se zabezpečením zahraničních služebních/pracovních cest zaměstnanců zadavatele a dalších osob zadavatelem určených (dále jen „služby“). Jedná se o tyto služby: a) Zprostředkování nákupu, rezervace a změn rezervace letenek b) Do momentu ...
Zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v letech 2022 - 2026 po řece Labi
Předmětem zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících ve vnitrozemské plavbě za účelem zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v pravidelných plavbách na trase mezi Roudnicí nad Labem a Hřenskem a v mimořádných plavbách až do Brandýsa nad Labem či do Bad Schandau, a to v době turistické sezóny, tedy od dubna do října. ...
Služby na zabezpečenie verejnej vodnej dopravy po Dunaji motorovou kompou
Predmetom zákazky je služba na zabezpečenie verejnej vodnej dopravy po prívodnom kanáli Vodného diela Gabčíkovo motorovou kompou medzi prístavmi Vojka nad Dunajom a Kyselica, podľa cestovného poriadku vrátane pohotovosti pre prípad urgentnej prepravy rýchlej zdravotníckej pomoci, hasičského a záchranného zboru a bezpečnostných zložiek. Služba bude ...
Provozování přívozu přes řeku Labe v Nymburce
Předmětem veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících ve vnitrozemské plavbě prostřednictvím přívozu dočasně nahrazujícího lávku přes řeku Labe ve městě Nymburk. Uvedený přívoz bude provozován do doby vybudování nové lávky přes řeku Labe ve městě Nymburk. Předpokládaný minimální a požadovaný denní rozsah dopravního ...
Zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje – přívoz přes řeku Labe
Předmětem veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících ve vnitrozemské plavbě za účelem zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje prostřednictvím přívozu dočasně nahrazujícího dopravní obslužnost přes most přes řeku Labe v obci Štětí na silnici III/26119, ev.č.26119-1, a to na lince a spojích vymezených v příloze č. ...
Služby na zabezpečenie verejnej vodnej dopravy po Dunaji motorovou kompou
Predmetom zákazky je služba na zabezpečenie verejnej vodnej dopravy po prívodnom kanáli Vodného diela (VD) Gabčíkovo motorovou kompou medzi prístavmi Vojka nad Dunajom a Kyselica, 19 hodín denne, pričom počas zvyšných 5-tich hodín denne bude zabezpečená pohotovosť pre prípad urgentnej prepravy rýchlej zdravotníckej pomoci, hasičského a záchranného ...
Dopravní obslužnost Ústeckého kraje v letech 2017 - 2021 - vnitrozemská plavba po řece Labi
Předmětem zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících ve vnitrozemské plavbě za účelem zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na trasách Ústí nad Labem - Litoměřice a Ústí nad Labem – Děčín v letech 2017 – 2021 především v době turistické sezóny, tedy od dubna do října.
Služba na zabezpečenie verejnej vodnej dopravy po Dunaji motorovou kompou medzi prístavmi
Predmetom zákazky je služba na zabezpečenie vodnej dopravy po Dunaji motorovou kompou medzi prístavmi Vojka a Kyselica, 365 dní do roka, 19 hodín denne, pričom počas zvyšných 5-tich hodín bude zabezpečená pohotovosť pre prípad urgentnej prepravy rýchlej zdravotníckej pomoci, hasičov a bezpečnostných zložiek. Služba bude poskytovaná počas obdobia ...
Sběrný dvůr Žlutice
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba sběrného dvora ve Žluticích a to kanceláře včetně mostové váhy, opěrných zdí, zpevněných ploch, kanalizace a pořízení potřebné technologie k provozu sběrného dvora. Předmět je blíže specifikován v příloze č. 4 – Projektová dokumentace vč. výkazu výměr.
Poptávám plavbu lodí po Vltavě
Poptávám plavbu lodí po Vltavě se zdymadlem.
Rybářské lodě, Pákistán
Poptáváme rybářské lodě pro chytání ryb atd. nebo joint venture.
Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov a s tým súvisiacich služieb
Predmetom zákazky je zabezpečenie leteniek, autobusových, vlakových, lodných, trajektových lístkov, zabezpečovanie zabezpečovanie transferov z akéhokoľvek miesta v Bratislave na letisko Schwechat vo Viedni a letisko M.R Štefánika v Bratislave alebo opačným smerom, zabezpečovanie s tým súvisiacich služieb, víz pre zamestnancov Slovenskej technickej ...
Vznášedlo na vzduchovém polštáři včetně záchranářských nosítek / Hovercraft and Rescue Stretcher
Vznášedlo na vzduchovém polštáři včetně záchranářských nosítek / Hovercraft and Rescue Stretcher
Dodávka a montáž 2 ks riadiaceho pohonného systému Schottel typ SST 602 s riadiacim ovládacím pultom
Predmetom zákazky je dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky 2 ks elektronického riadiaceho systému na lodných pohonných zariadeniach Schottel Pump-JET SPJ 57T s ovládacím pultom v kormidelni na prievoznej lodi BD Vojka. Podrobná technická špecifikácia je uvedená v prílohe súťažných podkladoch B.1 opis predmetu zákazky.
Nákup služobného plavidla pre výkon záchranných prác, zdolávanie požiarov
Predmetom zákazky je nákup služobného plavidla pre výkon záchranných prác, zdolávanie požiarov a iných mimoriadnych udalostí na vodnej ploche na rieke Dunaj, prípadne v prítokoch a ramennej sústave pre Hasičský a záchranny zbor v Bratislave. Súčasťou predmetu zákazky je aj doprava predmetu zákazky na miesto určenia (prístav Bratislava), uvedenie ...
Nákup pracovního člunu - Orlík
Dodávka jednoho nového motorového pracovního člunu, doplňkového vybavení a přepravního vleku, včetně předvedení a vyzkoušení člunu a zaškolení pracovníků kupujícího. Člun včetně motoru, přepravního vleku a vybavení musí být plně funkční a musí splňovat veškeré podmínky stanovené zákony, vyhláškami a směrnicemi platnými v České republice a EU pro ...
Nákup pracovního člunu - Praha
Dodávka jednoho nového motorového člunu a doplňkového vybavení včetně předvedení a vyzkoušení člunu a zaškolení pracovníků kupujícícho. Člun včetně motoru a vybavení můsí být plně funkční a musí splňovat veškeré podmínky stanovené zákony, vyhláškami a směrnicemi platnými v České republice a EU pro jeho řádné provozování a užívání v České republice.
Nákup pracovního člunu
Dodávka jednoho nového motorového člunu a doplňkového vybavení včetně předvedení a vyzkoušení člunu a zaškolení pracovníků kupujícícho. Člun včetně motoru a vybvení můsí být plně funkční a musí splňovat veškeré podmínky stanovené zákony, vyhláškami a platnými směrnicemi platnými v České republice a EU pro jeho řádné provozování a užívání v České ...
Zabezpečenie cestovných lístkov a leteniek
Priebežné a pružné odplatné zabezpečovanie cestovných lístkov osobných dopravných služieb leteniek, lístkov na vlak, autobus, loď, trajekt a súvisiacich bezplatných služieb v rokoch 2012-2015 na základe čiastkových objednávok verejného obstarávateľa pre potreby zabezpečenia zahraničných služobných ciest Slovenskej technickej univerzity v ...
Pracovní člun včetně příslušenství
Předmětem plnění je dodávka pracovního člunu včetně příslušenství a dodávka mobilního plovoucího mola.
Vznášedlo na vzduchovém polštáři včetně příslušenství a zaškolení obsluhy
Předmětem plnění je dodávka vznášedla na vzduchovém polštáři včetně příslušenství a zaškolení obsluhy.
Lodě, autobusy, Francie
Poptáváme plavidla hlídková a pro cestující, lodě nebo trajekty, autobusy pro hromadnou dopravu.
Cisternová loď, remorkér, Nigérie
Moje firma Quinn Rerri Nigeria Limited v Lagosu v Nigérii hledá firmy, které nám pronajmou nebo prodají přímo jednu malou ropnou cisternovou loď nebo člun s vlastním pohonem 1500 až 2000 tun a jeden remorkér 5000 tun.
Nákup motorového člunu
Dodávka jednoho nového motorového člunu včetně přepravního vleku a doplňkového vybavení, předvedení a vyzkoušení člunu a zaškolení 3 pracovníků kupujícího. Člun včetně motoru a vybavení musí být plně funkční a musí splňovat veškeré podmínky stanovené zákony, vyhláškami a směrnicemi platnými v České republice a EU pro jeho řádné provozování a ...
Nákup motorových člunů s nákladním prostorem
Dodávka nových motorových člunů s nákladním prostorem na přídi (2 kusy) včetně přepravních vleků a doplňkového vybavení, předvedení a vyzkoušení člunů a zaškolení 3 pracovníků kupujícího. Čluny včetně motorů a vybavení musí být plně funkční a musí splňovat veškeré podmínky stanovené zákony, vyhláškami a směrnicemi platnými v České republice a EU ...