Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu

Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu

Predmetom verejného obstarávania je poskytovanie služieb dodávateľom pre objednávateľa, ktoré budú
spočívať v odvoze a likvidácií nebezpečného odpadu, vrátane nakladania, dopravy a manipulácie s nebezpečným
odpadom.
Ide o odpad týchto kategórií:

18 01 02 časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv okrem 18 01 03,
18 01 03 odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie
nákazy.

Budú zabezpečené nasledujúce služby:
prevzatie pripraveného odpadu,
zaistenie truhlicovej mrazničky o objeme min. 495 l na uskladnenie odpadu 18 01 02 v areáli
nemocnice,
odstránenie prijatého odpadu vyprodukovaného objednávateľom v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch),
doprava prevzatého odpadu na miesto likvidácie,
zaistenie výkonu funkcie tzv. bezpečnostného poradcu,
vystavenie potvrdenia o likvidácii odpadu v zariadeniach k tomu určených podľa zákona o odpadoch.
Veřejná zakázka vložena:
08.03.2023 11:43

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
06.05.2023 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín

Zadavatel IČ:
00634905

Zadavatel ulice:
Nemocničná 1944/10

Zadavatel PSČ:
026 14

Zadavatel obec:
Dolný Kubín

Kontaktní osoba:
Mgr. Zdenka Šagátová

Zadavatel telefon:
+421 435 801 435

Zadavatel email:

Zadavatel web:
http://www.donsp.sk

Slovník veřejné zakázky (CPV)

90520000-8
Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým, zdravotníckym a nebezpečným odpadom

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Ekologická likvidace autovraků - zajistíme i odvoz nepojízdného vozidla

Ekologická likvidace autovraků - zajistíme i odvoz nepojízdného vozidla

Mezi nebezpečné odpady se řadí také autovraky, proto je nutná jejich ekologická a bezpečná likvidace - oprávnění k této činnosti má firma HULMAN-kovošrot s.r.o. s hlavním sídlem v Pohořelicích, ale provozuje také pobočky v Moravském Krumlově, Vémyslicích nebo Brně-Chrlicích. V oblasti ekologické likvidace autovraků zajistí kompletní služby včetně odvozu nepojízdného nebo nekompletního vozidla a také autovraky bez platného technického průkazu. K vystavení potvrzení o převzetí autovraku musí vozidlo obsahovat motor a a karoserii (rám) s označením VIN. Vystavení potvrzení o převzetí autovraku je zdarma. Aktuální ceník a výkupní ceny autovraků naleznete na našich webových stránkách.


Zpracování kovových odpadů stříháním, paketováním, pálením, kovošrot, výkup

Zpracování kovových odpadů stříháním, paketováním, pálením, kovošrot, výkup

Pokud se Vám nahromadil kovový odpad, a vy nevíte co s ním, pak neváhejte a přijeďte k nám do Pohořelic. Naše firma HULMAN - kovošrot s.r.o., zpracuje veškerý kovový odpad stříháním, paketováním či pálením. Dále provádíme třídění druhů odpadů z kovu a to pomocí rentgenového přístroje tzv. spektrometru či sigmatestu. Provádíme vážení na digitální váze SCHENK a také vážíme i na dalších přesných digitálních vahách. Odvoz kovového odpadu poskytujeme nákladními auty nad určité množství i zdarma. Našim zákazníkům dle domluvy přistavíme vhodný kontejner. Stačí se domluvit předem. Neváhejte a přijeďte do některých z našich provozoven do Pohořelic, Moravského Krumlova či do Brna. Více informací včetně kontaktů najdete na webových stránkách.


Čištění odpadů, tlakové čištění potrubí a kanalizací

Čištění odpadů, tlakové čištění potrubí a kanalizací

Čištění odpadů v domácnostech, bytech, obytných domech, administrativních budovách, průmyslových objektech, ubytovacích a gastro provozech provádí společnost ZILLERMAN Company s.r.o. Věnujeme se také tlakovému čištění potrubí, vpustí, dešťových kanalizací, okapů, dvorních vpustí a veškeré další kanalizace. Služby v oblasti čištění odpadů, potrubí a kanalizací poskytujeme nonstop.


Recyklační dvůr na zpracování stavebního odpadu Zlín, Kroměříž

Recyklační dvůr na zpracování stavebního odpadu Zlín, Kroměříž

Společnost Martin Zelina provozuje v obci Míškovice u Holešova recyklační dvůr na zpracování stavebního odpadu a suti ze stavby. Pro firmy i fyzické osoby zajistíme přistavení kontejnerů. Kontejnerová doprava. Služby, práce: -demolice objektů, rodinných domů -třídění a drcení suti - k dispozici mobilní čelisťové drtiče -recyklace stavebních odpadů -zemní a výkopové práce - výkopy základů rodinných domů i firemních objektů -terénní úpravy -zpevnění ploch -výstavba a rekonstrukce komunikací, polních a lesních cest, cyklotras, chodníků a parkovišť. Kontaktní telefon - 731490449.


Ukládka, uložení inertní výkopové zeminy i jiných inertních odpadů

Ukládka, uložení inertní výkopové zeminy i jiných inertních odpadů

Kamenolom Žlutava s.r.o. nabízí řešení pro uložení inertních, ekologicky nezávadných odpadů pro region Zlín, Uherské Hradiště. Ukládka stavebního odpadu je možná na naší skládce v Napajedlech. Zajistíme odvoz výkopové zeminy, betonu, cihel, kamení, odpadního písku, jílu i jiných ekologicky nezávadných materiálů. Kontaktní tel.: 603861280. Další možnou fází je recyklace stavebního odpadu, což také zrealizujeme. Je Vám dispozici naše nákladní doprava pro odvoz materiálů.


Littering 2023 - nová metodika pro výpočet odměny za úklid jednorázových plastových obalů

Littering 2023 - nová metodika pro výpočet odměny za úklid jednorázových plastových obalů

Metodika je speciálně navržena pro rok 2023 a bere v úvahu nejen náklady na úklid, ale i další faktory, jako je množství vyprodukovaného odpadu a recyklace. S ohledem na nadcházející rok 2023, kdy vstoupí v platnost nové zákony o odpadech, je důležité mít k dispozici aktuální a spolehlivou metodiku pro výpočet nákladů na littering. Metodika EKO-KOMu je autorizovaná a využívá nejnovějších dat a statistik, aby byla co nejpřesnější. Naše společnost je hrdá na to, že můžeme pomoci obcím a městům v boji proti litteringu a podpořit tak udržitelné hospodaření s odpady. Nová metodika pro výpočet odměny je jen jedním z kroků, které podnikáme pro dosažení tohoto cíle.