Fyzioterapie, chiropraxe, neinvazivní laserová terapie, psychoterapie a neurologie

MONADA spol. s r.o.

Fyzioterapie, chiropraxe, neinvazivní laserová terapie, psychoterapie a neurologie

Fyzioterapie, chiropraxe, neinvazivní laserová terapie, psychoterapie, neurologická vyšetření je soubor léčebných metod a postupů, které provádí specializovaní lékaři z oborů neurologie, psychologie, neurochirurgie, lékařské rehabilizace v soukromé klinice MONADA spol. s r.o. v Praze. Zkušení fyzioterapeuti, masážní techniky a neinvazivní laserová terapie vytváří ucelený léčebný postup při akutních i chronických onemocněních pohybového ústrojí a pooperační rekonvalescenci.

Monitoring odpadních, pitných a podzemních vod v oblasti podnikové ekologie v ČEPRO, a.s.

Monitoring odpadních, pitných a podzemních vod v oblasti podnikové ekologie v ČEPRO, a.s.

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy s jedním účastníkem na provádění pravidelných činností a služeb v oblasti vodního hospodářství pro zadavatele pro zajištění povinností kontroly odpadních, pitných a podzemních vod na jednotlivých provozovnách sítě čerpacích stanic EuroOil v České republice a dalších lokalitách zadavatele, které zadavateli plynou z individuálních správních rozhodnutí a obecně závazných předpisů, a to v následujícím rozsahu:
1) odběry a rozbory odpadních vod na jednotlivých ČS a dalších lokalitách zadavatele z čistíren a odlučovačů ropných látek (typ vzorku ČOV, odpadní voda);
2) kontroly pitné vody na jednotlivých ČS a dalších lokalitách zadavatele z vodovodu (typ vzorku studna) dle četnosti, typu odběru a rozsahu ukazatelů stanovených v tabulce, včetně dopravy a vystavení protokolu o kontrole;
3) odběry a rozbory podzemních vod na jednotlivých ČS a dalších lokalitách zadavatele z vrtů (typ vzorku podzemní voda) dle četnosti, typu odběru, včetně dopravy a vystavení
Veřejná zakázka vložena:
03.11.2022 08:34

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Zadavatel:
ČEPRO, a.s.

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
06.12.2022 00:00

Cena veřejné zkázky:
10 000 000 CZK

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
ČEPRO, a.s.

Zadavatel IČ:
60193531

Zadavatel ulice:
Dělnická 213/12

Zadavatel PSČ:
170 00

Zadavatel obec:
Praha 7

Kontaktní osoba:
Pavel Ševčík

Zadavatel email:

Zadavatel web:
https://www.ceproas.cz

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Odborné posudky podle zákona o ovzduší, rozptylové studie. Ochrana ovzduší.

Odborné posudky podle zákona o ovzduší, rozptylové studie. Ochrana ovzduší.

Potřebujete autorizovanou laboratoř na zpracování odborných posudků podle zákona o ovzduší nebo autorizované osoby na zpracování rozptylových studií dle zákona o ovzduší? Potom hledáte firmu Detekta s.r.o. Brno, která vám tyto posudky zpracuje. Je autorizovaná laboratoř a splňuje pro tuto činnost podmínky dle zákon Zákon o ochraně ovzduší - Zákony pro lidi, č.201/2012 Sb, §32 odst. (1) písm. d) a rozhodnutím MŽP ČR č.j. 2958/740/03/MS ze dne 26.9.2003 a dle zákona o ovzduší č.201/2012 a rozhodnutím MŽP ČR č.j. 2958/740/03 ze dne 12.9.2003. Obraťte se na profesionály a zavolejte popř.napište email.


ORLICKÁ LABORATOŘ, s.r.o. - přední expert na rozbor odpadů a kalů

ORLICKÁ LABORATOŘ, s.r.o. - přední expert na rozbor odpadů a kalů

ORLICKÁ LABORATOŘ, s.r.o., odborník v oblasti laboratorních analýz, nabízí širokou škálu služeb zaměřených na rozbor odpadů, kalů, asfaltových směsí, zemin, zemědělských půd, sedimentů, kompostů a digestátů. Tyto služby jsou klíčové pro zajištění ekologické bezpečnosti a kvality v různých průmyslových a zemědělských aplikacích. Společnost se zaměřuje na analýzy odpadů podle aktuálních vyhlášek, včetně vyhlášky 273/2021 Sb. pro odpady a vyhlášky 130/2019 Sb. pro znovu získané asfaltové směsi. Tyto analýzy zahrnují stanovení sumy polyaromatických uhlovodíků a dalších nebezpečných látek, které určují, zda materiál může být považován za odpad nebo vedlejší produkt. V oblasti zemědělských půd a rybničních či říčních sedimentů poskytuje ORLICKÁ LABORATOŘ, s.r.o. rozbory pro stanovení agrochemických vlastností a rizikových prvků, což je důležité pro ukládání kalů a sedimentů na zemědělskou půdu. Služby také zahrnují kontrolu biologicky rozložitelných odpadů, jako jsou komposty a digestáty, včetně hodnocení rizikových prvků, jakostních znaků a mikrobiologických ukazatelů. Laboratoř ORLICKÁ LABORATOŘ, s.r.o. je akreditována Českým institutem pro akreditaci a je vybavena moderními technologiemi pro poskytování přesných a spolehlivých výsledků. Společnost se nachází v České Třebové a je připravena poskytovat své služby zákazníkům z celého regionu.


Autorizované měření emisí - jednoduché rozptylové studie

Autorizované měření emisí - jednoduché rozptylové studie

Potřebujete vytvořit jednoduchou rozptylovou studii? Jsme firma Detekta s.r.o. z Brna a zabýváme se stanovením emisí těžkých kovů a různých anorganických sloučenin a iontů (NH3, C1-, F-, H2S, atd.) na tepelných a technologických zdrojích, spalovnách odpadů, v chemické a živočišné výrobě aj. Naše firma je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle normy ČSN EN ISO/IEC & autorizovaná podle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., autorizovaná rozhodnutím MŽP ČR č.j. 2215/740/05. Orientujeme se na účinnost různých tepelných zařízení, kotlů na tuhá, kapalná i plynná paliva a určení neznámých látek v ovzduší. Také se zabýváme analytickou kontrolou vod a odpadů a chemickou analýzou.


Aplikovaný výzkum, zkušebnictví v resortu zemědělství, akreditovaná laboratoř, monitoring obilovin v ČR

Aplikovaný výzkum, zkušebnictví v resortu zemědělství, akreditovaná laboratoř, monitoring obilovin v ČR

Jste pěstitelé obilovin a chcete znát kvalitu svých produktů? Pošlete nám své vzorky. Naše společnost Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. provádí monitoring kvality potravinářských obilovin – pšenice, ječmene a žita. Akreditovaná laboratoř VUKROM Kroměříž provádí zkoušky, laboratorní analýzy, komplexní posouzení kvality potravinářských obilovin, rozbory kontaminantů, provádění analýz obsahu aflatoxinu B1, kadmia a olova v krmivech pro společnosti certifikované podle GMP+. Seznam akreditovaných i ostatních zkoušek najdete na stránkách naší společnosti Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. V případě zájmu nás kontaktujte či zašlete vzorky obilovin. Spektrum našich služeb je široké, můžeme Vám nabídnout odborné poradenství, neboť jsme dlouhodobě úspěšným pracovištěm aplikovaného výzkumu v resortu zemědělství.


Akreditovaná laboratoř pro monitoring, zkoušení kvality obilovin, půd a rostlinného materiálu

Akreditovaná laboratoř pro monitoring, zkoušení kvality obilovin, půd a rostlinného materiálu

Akreditovaná laboratoř VUKROM je úspěšné pracoviště, které se zabývá zkoušením kvality obilovin, půd a rostlinného materiálu. Laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a je oprávněna používat znak akreditace. Laboratoř je také členem Mezinárodní organizace pro zkoušení obilovin (ICC) a Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). Laboratoř Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž je aktivní v oblasti monitoringu kvality obilovin, který je důležitým nástrojem pro zajištění bezpečnosti a kvality potravin. Laboratoř provádí pravidelné vzorkování a analýzu obilovin na různých místech v České republice a v zahraničí. Laboratoř také spolupracuje s dalšími institucemi a organizacemi v oblasti výzkumu a vzdělávání. Laboratoř provádí širokou škálu zkoušek v předmětu akreditace, který zahrnuje obiloviny, půdy, rostlinné materiály, krmiva a potraviny. Laboratoř používá nejmodernější analytické metody podle norem ČSN, ISO, ICC a dalších metodik. Laboratoř je schopna poskytnout komplexní posouzení kvality potravinářských obilovin podle platné legislativy, včetně rozboru kontaminantů, jako jsou aflatoxiny, kadmium a olovo. Laboratoř také provádí analýzy obsahu aflatoxinu B1, kadmia a olova v krmivech pro společnosti certifikované podle GMP+. Laboratoř VUKROM poskytuje profesionální služby, dodá rychlé a přesné výsledky. Kontaktujte nás a zjistěte více o našich službách.


Testování patron, zkoušení ručních palných zbraní a kanónů v balistické zkušební laboratoři prototypu

Testování patron, zkoušení ručních palných zbraní a kanónů v balistické zkušební laboratoři prototypu

Pokud patříte mezi výrobce zbraní nebo střeliva a hledáte balistickou zkušební laboratoř pro testování patron nebo zbraní, kontaktujte společnost Prototypa-ZM, s.r.o., která pronajímá balistickou zkušební laboratoř. V naší balistické zkušební laboratoři umožňujeme testování patron, měření disperze a elektronické simultánní měření rychlosti tlaku a doby působení. Ruční palné zbraně a kanóny je možné testovat za  standardních nebo zhoršených podmínek. K dispozici máme několik střeleckých tunelů, prachovou a klimatickou komoru. Umožňujeme také zkoušení ochranných materiálů podle norem STANAG 2920, AEP-55, NIJ 0101.