Skúšky sterility a skúšky na bakteriálne toxíny v infúznych roztokoch
Potreba zabezpečenia skúšok sterility a skúšok na bakteriálne toxíny v infúznych roztokoch pripravovaných v Nemocničnej lekárni Národného ústavu detských chorôb.
Monitoring jakosti podzemních vod 2023 - 2024
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění odběru vzorků a analýz podzemních vod v jarním a podzimním vzorkovacím období v roce 2023 a v jarním a podzimním vzorkovacím období v roce 2024 v rámci České republiky v 7 oblastech. Hlavními součástmi jsou vzorkovací práce a analytické práce. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky ...
Služby metalografické laboratoře
Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody s jediným poskytovatelem laboratorních služeb. Laboratorní služby budou v oblasti metalografie, tj. ve vztahu k mikrostrukturám povrchů a objemů kovových komponent. Předmětem laboratorních služeb bude provádění měření povrchové drsnosti, mikrostruktury povrchu, definice složení materiálu pomocí ...
Laboratoř pro emisní testy EMI
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s jedním dodavatelem bez obnovení soutěže na provádění služby laboratoře elektromagnetických emisí, měření elektrických veličin a modifikaci parametrů desek plošných spojů. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním dodavatelem. .
Testování a ověřování prototypů včetně zpracování kompletní produktové dokumentace
Předmětem veřejné zakázky je ověření bezpečnosti 30 nových prototypů výrobků, vyrobených v 15 koncentracích. Na těchto vzorcích se provedou v rámci jedné zakázky/dodávky následující testy: 1. Mikrobiologické testy 2. Testy na těžké kovy 3. Test účinnosti konzervačního systému 4. Zátěžové testy stability výrobků 5. Testy bezpečnosti (testy ...
Služby metalografické laboratoře
Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody s jediným poskytovatelem laboratorních služeb. Laboratorní služby budou v oblasti metalografie, tj. ve vztahu k mikrostrukturám povrchů a objemů kovových komponent. Předmětem laboratorních služeb bude provádění měření povrchové drsnosti, mikrostruktury povrchu, definice složení materiálu pomocí ...
Chemické analýzy, stabilní studie a farmakokinetické analýzy pro společnost CannaFamily a.s.
Předmětem veřejné zakázky Chemické analýzy, stabilní studie a farmakokinetické analýzy pro společnost CannaFamily a.s. je dodání služeb v oblasti chemické analýzy a pre-klinického hodnocení toxicity a farmakologických vlastností a dodání rostlinného materiálu Cannabis Sativa L a dodání organického rozpouštědla v potravinářské nebo farmaceutické ...
Služby laboratoře pro dlouhodobé životnostní testy prototypů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s poskytovatelem na provádění služby spojené s dlouhodobým testováním prototypů elektronických, mechanických a hydraulických zařízení, s cílem zjištění jejich skutečné životnosti, resp. jejich chování v průběhu životního cyklu. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním dodavatelem. Cílem zadavatele ...
Laboratoř pro emisní testy EMI
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s jedním dodavatelem bez obnovení soutěže na provádění služby laboratoře elektromagnetických emisí, měření elektrických veličin a modifikaci parametrů desek plošných spojů. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním dodavatelem.
Identifikace mikročástic jaderných materiálů pomocí analytických metod FTA-SIMS a APM-SIMS
Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s vybraným dodavatelem, kterým se stane jeden z účastníků zadávacího řízení. Předmětem rámcové dohody je provedení laboratorních analýz a identifikace mikročástic jaderných materiálů a zabezpečení dalších činností spojených s identifikací mikročástic jaderných materiálů. Předmět veřejné ...
UK 1. LF - Externí analýzy a služby - instrumentální a biologická analýza II
Poskytování výzkumných služeb, laboratorních analýz, dle potřeb zadavatele na základě samostatných objednávek vystavených zadavatelem v průběhu platnosti a účinnosti rámcové dohody, která bude uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení s jedním dodavatelem.
Laboratorní služby pro NNF
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění externích služeb laboratorní diagnostiky pro Nemocnici na Františku nejméně v rozsahu dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Na plnění veřejné zakázky bude uzavřena rámcová dohoda s jedním vybraným dodavatelem.
Monitoring odpadních, pitných a podzemních vod v oblasti podnikové ekologie v ČEPRO, a.s.
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy s jedním účastníkem na provádění pravidelných činností a služeb v oblasti vodního hospodářství pro zadavatele pro zajištění povinností kontroly odpadních, pitných a podzemních vod na jednotlivých provozovnách sítě čerpacích stanic EuroOil v České republice a dalších lokalitách zadavatele, které zadavateli ...
Pipetovací automat s aplikací pro NGS
• Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pipetovacího automatu s aplikací pro NGS pro laboratoř molekulární patologie Ústavu patologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Blíže viz zadávací dokumentace.
Služby laboratoře elektromagnetických emisí, měření elektrických veličin
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s jedním poskytovatelem na provádění služby laboratoře elektromagnetických emisí, měření elektrických veličin a modifikaci parametrů desek plošných spojů. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním dodavatelem. Zadavatel v rámci grantových projektů je hlavním řešitelem projektu a vystupuje v ...
Služby laboratoře pro dlouhodobé životnostní testy prototypů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s poskytovatelem na provádění služby spojené s dlouhodobým testováním prototypů elektronických, mechanických a hydraulických zařízení, s cílem zjištění jejich skutečné životnosti, resp. jejich chování v průběhu životního cyklu. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním dodavatelem. Cílem zadavatele ...
Služby laboratoře pro dlouhodobé životnostní testy prototypů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s poskytovatelem na provádění služby spojené s dlouhodobým testováním prototypů elektronických, mechanických a hydraulických zařízení, s cílem zjištění jejich skutečné životnosti, resp. jejich chování v průběhu životního cyklu. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním dodavatelem. Cílem zadavatele ...
FN Motol - Údržbové práce na bazénech, dodávky chemie, odběry a rozbory vody
Předmětem plnění této veřejné zakázky v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami je zhotovení díla: A. Dodávky chemických látek pro zajištění kvality vody a jejich aplikace B. Odběry vody a její rozbory C. Servisní práce na rehabilitačních bazénech, včetně jejich technického zázemí
Analýzy vzorků pevných matric v roce 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění analýz vzorků pevných matric odebraných a dodaných zadavatelem v roce 2022. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena přímo v Zadávací dokumentaci a v přílohách.
Poptávám rozbor odpadni vody
Poptávám rozbor odpadni vody. Dobrý den, mám domovní ČOV na stavební povoleni a potřeboval bych udělat rozbor odpadni vody. Prosím o bližší info. co je potřeba pro to udělat. Děkuji
Laboratorní služby v rezortu Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi Zadavatelem a Dodavatelem na dobu 48 měsíců. Smlouva upravuje způsob průběžného poskytování laboratorních služeb v rezortu Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra. Jedná se o tři samostatné okruhy, tj. vstupní prohlídky, pracovnělékařské prohlídky a screening určených chorob. Plnění ...
Vodíkové technologie projektu CEETe
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, odzkoušení, zprovoznění a servis laboratoře vodíkových technologií včetně venkovní vodíkové stanice. Všechny technologické části budou tvořit technologický celek, který bude dodán v rámci jediné ucelené dodávky a bude umožňovat provoz a chod instalovaných zařízení a přístrojů. Laboratoř vodíkových ...
Poptávám rozbor vody
Poptávám rozbor vody. Dobrý den,bydlím v Hradci Králové,Na Břehách 397,přijde mi že voda poslední dobou zapáchá.Jsem i vážně nemocná a chtěla bych udělat rozbor vody.
Dynamický nákupní systém k poskytování laboratorních služeb pro ČIŽP
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných prostřednictvím DNS je poskytování laboratorních služeb. Laboratorní službou pro účely veřejných zakázek zadávaných prostřednictvím DNS se rozumí kvalifikovaný odběr plynných, pevných a kapalných vzorků podle kategorie DNS a dále jejich kvalifikovaná analýza nebo pouze kvalifikovaná analýza v rozsahu, ...
Dynamický nákupní systém na služby spojené s testováním klinických kandidátních léčiv
Předmětem plnění jsou služby spočívající v testování klinických kandidátních léčiv v režimu správné laboratorní praxe a při výrobě klinických šarží kandidátních léčiv v režimu správné výrobní praxe. Pro povolení klinického hodnocení léčiv (pro předložení žádosti regulátorovi) potřebuje zadavatel doložit specializované studie a výrobní dokumentaci ...