Služby spojené se zajištěním provozu vodárenské infrastruktury Káraný – část umělá infiltrace

Služby spojené se zajištěním provozu vodárenské infrastruktury Káraný – část umělá infiltrace

Potřebou zadavatele – provozovatele vodárenské infrastruktury ve vlastnictví společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s., je zajišťovat odborné a specializované služby nutné pro řádný, plynulý a bezpečný provoz této infrastruktury v souladu s provozním řádem, rozhodnutími správních úřadů a s požadavky příslušných zákonů a jejich prováděcích ...

Kontrola jakosti vody

Kontrola jakosti vody

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kontroly kvality vody v průběhu procesu úpravy vody a distribuce odběratelům, tj. vlastníkům, resp. provozovatelům provozně souvisejících vodovodů, dále zajištění kontroly kvality surové vody a upravené vody, kontroly odpadní vody a kalů, které jsou produkovány v procesu úpravy vody a to v souladu s ...

Emisné dáta z dopravy

Emisné dáta z dopravy

Predmetom zákazky je dodanie priestorovo a časovo alokovaných emisných dát z cestných komunikácií s vysokým rozlíšením pre celé územie Slovenskej republiky v dvoch úrovniach: úroveň 1 celé územie SR a úroveň 2 krajské mestá a mestá v oblastiach riadenia kvality ovzdušia. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladov.

Nitrátová směrnice - monitoring vod na období 2018 - 2021

Nitrátová směrnice - monitoring vod na období 2018 - 2021

Předmětem plnění této veřejné zakázky je nastavení provázaného monitoringu vod k vyhodnocení účinnosti jednotlivých opatření akčního programu a zajištění podkladů k naplnění závazku vůči Evropské komisi ve smyslu hodnocení výsledku implementace evropské směrnice.

Metalografické overenie a meranie distribúcie bóru v oceli s obsahom bóru a jej zvarových spojoch

Metalografické overenie a meranie distribúcie bóru v oceli s obsahom bóru a jej zvarových spojoch

Predmetom zákazky je zabezpečenie metalografického overenia a merania distribúcie bóru v oceli ATABOR, resp. NEUTRONIT, resp. RADIONOX vo vzorkách z vybraných tavieb plechov vrátane aplikácie zvarových spojov metódami použitými pri samotnej výrobe absorpčných puzdier KZ-48. Metalografické overenie a meranie distribúcie bóru v puzdrách kompaktných ...

Zabezpečenie odberu, transportu, analýz vzoriek palív a s nimi súvisiace služby

Zabezpečenie odberu, transportu, analýz vzoriek palív a s nimi súvisiace služby

Výber zhotoviteľa služby: odber, transport a analýzy vzoriek automobilového benzínu, motorovej nafty, skvapalneného ropného plynu - LPG, lodných palív, vykurovacieho oleja ťažkého, vykurovacieho plynového oleja.

Poptáváme stanovení prašnosti výrobků

Poptáváme stanovení prašnosti výrobků

Poptáváme stanovení prašnosti našich výrobků (sypkých materiálů) - mleté váno a vápenný hydrát.

Poptávám provedení rozboru vody

Poptávám provedení rozboru vody

Dobrý den, dovoluji si Vás oslovit s dotazem na rozbor vody v nádrži, kterou zvažujeme jako potenciálně použitelnou pro chov ryb/rybolov. Nádrž má rozlohu 30.567 m2 a nachází se na Zbraslavi v areálu golfového hřiště. Prosím o návrh řešení rozboru, případně kalkulaci. Předem děkuji. S pozdravem, Filip Juhaniak

Laboratórne vyšetrenia

Laboratórne vyšetrenia

Vyšetrenie krvného séra musí záhŕňať tieho vyšetrenia - ALT - AST - ALP - GMT - Bilirubín celkový - Glukóza - Cholesterol celkový - LDL cholesterol - HDL cholesterol - Triacylglyceroly (TAG) - Kyselina močová

Rámcová dohoda na zajištění sekvenování DNA 2017-2018

Rámcová dohoda na zajištění sekvenování DNA 2017-2018

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb v oblasti sekvenování DNA (čtení pořadí nukleotidů v DNA)

Monitoring jakosti podzemních vod 2017-2018

Monitoring jakosti podzemních vod 2017-2018

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění odběru vzorků (vzorkování) a analýz podzemních vod v jarním a podzimním vzorkovacím období v roce 2017 a v jarním a podzimním vzorkovacím obdobím v roce 2018 v rámci České republiky (v 7 oblastech).

Poptávám rozbor vody ze studny

Poptávám rozbor vody ze studny

Poptávám rozbor vody ze studny.

Provádění laboratorních zkoušek a rozborů vzorků pohonných hmot

Provádění laboratorních zkoušek a rozborů vzorků pohonných hmot

Provádění laboratorních zkoušek a rozborů vzorků pohonných hmot definovaných v zákoně č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, ve znění pozdějších předpisů, a ve vyhlášce č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci, ve znění pozdějších předpisů, rozšířená o zkoušky ...

Zajištění analytických rozborů ropy pro měřicí stanici Klobouky u Brna

Zajištění analytických rozborů ropy pro měřicí stanici Klobouky u Brna

Dodavatel bude provádět svoz vzorků z přečerpávací stanice Klobouky u Brna, prostřednictvím své akreditované laboratoře, přípravu a následně analýzy vzorků ropy, uchovávat archivní vzorky ropy, přípravu vzorkovnic pro odběr vzorků a zasílat akreditované rozbory objednateli. Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu 4 let pro ...

Rádiochemické analýzy vzoriek RAO, aerosólov, vôd a zemín

Rádiochemické analýzy vzoriek RAO, aerosólov, vôd a zemín

Zabezpečenie nasledovných rádiochemických analýz: 1. Rádiochemické analýzy aerosólových filtrov (AF) z ventilačných komínov prevádzok divízií 2000 a 3000 za účelom bilancovania výpustí do atmosféry 2. Rádiochemické analýzy aerosólových filtrov z prevádzkových priestorov divízií 2000 a 3000 3. Rádiochemické analýzy vzoriek RAO 4. Rádiochemické ...

A6063 Laboratorní analýzy vzorků zemin a podzemní vody a jejich odborné vyhodnocení

A6063 Laboratorní analýzy vzorků zemin a podzemní vody a jejich odborné vyhodnocení

Předmětem této veřejné zakázky jsou laboratorní analýzy vzorků zemin a podzemní vody, odebraných při průzkumných pracích a jejich odborné vyhodnocení (NEL a C10-C40). Předávání odebraných vzorků k analýze bude probíhat postupně od listopadu 2016 až do září 2020. Během tohoto období bude k analýzám předáno celkem cca 25 000 vzorků zemin a cca 6 ...

Poptávám rozbor vody ze studny

Poptávám rozbor vody ze studny

Poptávám rozbor vody ze studny. Děkuji.

Klimatické komory

Klimatické komory

Předmětem zakázky je dodávka na místo plnění zakázky, instalace, zprovoznění a otestování funkčnosti zařízení: 1. Velká klimatická komora (1 kus). Velkou klimatickou komorou se pro účely tohoto výběrového řízení rozumí klimatická komora o objemu cca 1000 l. 2. Malé klimatické komory (2 kusy). Malou klimatickou komorou se pro účely tohoto ...

Štěrboholská spojka - PHS Dolní Počernice, č. akce 999325

Štěrboholská spojka - PHS Dolní Počernice, č. akce 999325

Předmětem plnění je dostavba úseku protihlukové stěny (PHS) a rekonstrukce stávající čísti: a) výstavba nové protihlukové stěny dle specifikace zadávací dokumentace DSP/DZS (zpracovatel SUDOP Praha a.s.) b) rekonstrukce stávající protihlukové stěny dle specifikace zadávací dokumentace DSP/DZS c) zajištění měření hluku v celém úseku před ...

Poptáváme kalibraci měřidel

Poptáváme kalibraci měřidel

Hledáme dodavatele akreditované kalibrace našich měřidel typu: Detektory alkoholu Totální stanice Nivelační přístroje Teploměry elektronické Teploměry mechanické Váhy laboratorní - elektronické Váhy laboratorní - mechanické Tlakoměry deformační Vlhkoměry elektronické Posuvná měřidla Momentové klíče Žádám Vás o informaci, na které ...

Štěrboholská spojka - PHS Dolní Počernice, č. akce 999325

Štěrboholská spojka - PHS Dolní Počernice, č. akce 999325

Předmětem plnění je dostavba úseku protihlukové stěny (PHS) a rekonstrukce stávající čísti: a) výstavba nové protihlukové stěny dle specifikace zadávací dokumentace DSP/DZS (zpracovatel SUDOP Praha a.s.) b) rekonstrukce stávající protihlukové stěny dle specifikace zadávací dokumentace DSP/DZS c) zajištění měření hluku v celém úseku před ...

Poptávám rozbor vody

Poptávám rozbor vody

Poptávám rozbor vody ze studny. Děkuji za odpověď.Věra Bukáčková

Poptáváme validaci čistých prostor

Poptáváme validaci čistých prostor

Hledáme dodavatele, který by nám provedl validaci čistého prostoru. V naší firmě provozujeme čisté prostory ISO CLASS 8 – třída D. Velikost čistého prostoru 220 m2. Prosím o cenovou nabídku na provedení validace čistého prostoru v rozsahu: A) Měření čistého prostoru v rozsahu Operační kvalifikace (OQ) 1) měření čistoty vzduchu a stanovení ...

Analýzy vzorků pevných matric za rok 2016

Analýzy vzorků pevných matric za rok 2016

Předmětem veřejné zakázky jsou chemické analýzy vzorků pevných matric (sedimenty, plaveniny, biota) v rámci situačního monitoringu v roce 2016.

IPHO Síť-III.etapa-I/3 Mrač, I/6 Krupá, Hořesedly, Hořovičky, I/9 Liběchov, Vehlovice, I/16 Bezno

IPHO Síť-III.etapa-I/3 Mrač, I/6 Krupá, Hořesedly, Hořovičky, I/9 Liběchov, Vehlovice, I/16 Bezno

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby "IPHO Síť-III.etapa-I/3 Mrač, I/6 Krupá, Hořesedly, Hořovičky, I/9 Liběchov, Vehlovice, I/16 Bezno, Byšice, Hvězda, Jizerní Vtelno, Liblice, Mělník, Vysoká Libeň, Zámostí, I/38 Bratronice, Libichov, Luštěnice, Újezd" - Detailní akustická studie, podrobný akustický pasport, měření, návrh ...

(záznamy 1/25 z 111)  strana 1 / 5