Hydrologický, hydrogeologický a hydrochemický monitoring lokalit Březový potok, Hrádek, Horka
Zadavatel stanoví, že předmětem této veřejné zakázky je vybudování hydrogeologické, hydrologické a hydrochemické monitorovací sítě na lokalitách Březový potok, Janoch, Horka a Hrádek a její dlouhodobé kontinuální provozování, správa a sběr dat, včetně průběžného a závěrečného zpracování všech dat a jejich interpretace. Tyto monitorovací práce ...
RNA sekvenování za použití Next-Generation Sequencing
CZ: RNA sekvenování za použití “Next-Generation Sequencing” Illumina technologie a analýzy délky fragmentů za použití kapilární elektroforézy - rozděleno na části: Část 1: RNA sekvenování za použití “Next-Generation Sequencing” (NGS) Illumina technologie Část 2: Fragmetační analýza (FLA) za použití kapilární elektroforézy (CE) EN: RNA ...
Mikrobiologické rozbory vzorků pro SZPI
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb spočívajících v převzetí, svozu a provádění mikrobiologických rozborů úředních vzorků potravin, pokrmů a balených vod a stěrů z výrobního prostředí odebraných zadavatelem v souvislosti s výkonem jeho kontrolní činnosti.
Genotypovanie holsteinského plemena hovädzieho dobytka
Predmetom zákazky je genotypovanie holsteinského plemena hovädzieho dobytka založené na genomických testoch s minimálnou hustotou 9K SNP informácií (9 tisíc SNP záznamov). Počet genotypovaných zvierat: maximálne 4 800 ks.
Služby pro zajištění monitoringu ovzduší a jeho interpretace NF AIR
Poskytnutí služeb pro plnění předmětu projektu, vytvoření akčních plánů na základě monitoringu kvality ovzduší ve vybraných oblastech. Plnění se skládá ze zajištění měřící techniky, hardware a software a odborné obsluhy na monitoring kvality ovzduší
Služby pro zajištění monitoringu ovzduší a jeho interpretace NF TENT
Poskytnutí služeb pro plnění předmětu projektu, vytvoření akčních plánů na základě monitoringu kvality ovzduší ve vybraných oblastech. Plnění se skládá ze zajištění měřící techniky, hardware a software a odborné obsluhy na monitoring kvality ovzduší
Celogenómová analýza vzoriek nádorov prsníka
Predmetom zákazky je jednorázová celogenómová analýza pre min. 500 vzoriek s využitím metodiky NGS (nextgeneration sequencing), ktorá by mala umožňovať simultánnu kvantitatívnu analýzu min. 2549 génov asociovaných s biológiou nádorových buniek. Do analýzy budú zahrnuté kolektované formalínom fixované parafínové (FFPE) tkanivové rezy karcinómov ...
Využití důlních vod jako ochrana stavu vodních toků podzemních i povrchových - Studie proveditelnost
Veřejná zakázka je souborem projekčních, legislativních, technických, laboratorních a interpretačních prací potřebných k eliminaci (minimalizaci) potenciálních negativních jevů souvisejících se zatápěním důlních prostor v centrální části mostecké pánve a budoucí drenáže důlních vod do mělké hydrosféry a povrchových vodotečí. Jedná se zejména o ...
Mikrobiologické analýzy
Predmetom zákazky sú mikrobiologické analýzy v MSVP mikrobiologická kontrola vody v bazénoch, vzduchu v MSVP a mikrobiologické analýzy RAO analýza stanovenia mikroorganizmov v drvine zo vzduchotechnických filtrov. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Laboratórne vyšetrenia Západ
Laboratórne vyšetrenia - rozbor krvi
Poptávám rozbor vody ze studny
Dobrý den, prosím o sdělení, jakým způsobem bych mohla požádat o provedení rozboru vody ze studny, která je sice ZD Žimutice, ale je na ni napojena naše rodina, protože naše studna byla znečištěna močůvkou z jejich kravína.. Rádi bychom zjistili, zda ji můžeme používat nepřevařenou, nebo jen převařenou, nebo jen na mytí atd.
Celogenómová analýza vzoriek nádorov prsníka
Predmetom zákazky je jednorázová celogenómová analýza pre min. 500 vzoriek s využitím metodiky NGS (nextgeneration sequencing), ktorá by mala umožňovať simultánnu kvantitatívnu analýzu min. 2549 génov asociovaných s biológiou nádorových buniek. Do analýzy budú zahrnuté kolektované formalínom fixované parafínové (FFPE) tkanivové rezy karcinómov ...
Laboratórne vyšetrenia Západ
Laboratórne vyšetrenia - rozbor krvi
D8 stavba 0805 Lovosice - Řehlovice - dodatečná protihluková opatření
Předmětem zakázky je zajištění monitoringu hluku v chráněném venkovním prostoru objektu č.p. 37 v obci Stadice s projednáním výsledků s KHS a případným návrhem opatření. Součástí zakázky je měření hlučnosti z dopravy při přejíždění přes dilatační závěry pro 8 vytypovaných mostních objektů úseku dálnice D8 0805, které způsobují krátkodobé skokové ...
Celogenómová analýza vzoriek nádorov prsníka
Predmetom zákazky je jednorázová celogenómová analýza pre min. 500 vzoriek s využitím metodiky NGS (next-generation sequencing), ktorá by mala umožňovať simultánnu kvantitatívnu analýzu min. 2549 génov asociovaných s biológiou nádorových buniek. Do analýzy budú zahrnuté kolektované formalínom fixované parafínové (FFPE) tkanivové rezy karcinómov ...
Analýzy vzorků pevných matric v roce 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění analýz vzorků pevných matric odebraných a dodaných zadavatelem v roce 2021. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena přímo v ZD a v přílohách.
Monitoring kvality ovzduší ve vybraných lokalitách města Brna
Předmětem Veřejné zakázky je provedení monitoringu ovzduší, zpracování podrobných rozptylových studií a zpracování SEA pro návrh aktualizace akčního plánu pro vytipované území města Brna. Veřejná zakázka je zadávána v jednacím řízení s uveřejněním v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 b), kdy konkrétní řešení plnění zakázky bude upřesňováno v ...
Monitoring zložiek životného prostredia diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala
Predmetom zákazky je monitoring zložiek životného prostredia (ovzdušie, hluk, kmitanie a otrasy, povrchové a odpadové vody, podzemné vody, pôda, biota) pred obnovením stavebných prác, počas výstavby a po uvedení diaľnice do prevádzky, v úseku D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných ...
Analýzy zušlechťovaných ocelí na transmisním elektronovém mikroskopu 2021
Analýzy zušlechťovaných ocelí na transmisním elektronovém mikroskopu v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací
Poptávám testování protilátek na Covid 19
Poptávám testování protilátek na Covid 19.
Zajištění mikrobiologických rozborů pro SZPI
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb spočívajících v převzetí, svozu a provádění mikrobiologických rozborů úředních vzorků potravin, pokrmů a balených vod a stěrů z výrobního prostředí odebraných zadavatelem v souvislosti s výkonem jeho kontrolní činnosti.
Monitoring zložiek životného prostredia D3 Žilina - Kysucké Nové Mesto
Predmetom zákazky je monitoring vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia - ovzdušie, hluk, kmitanie a otrasy, povrchové a podzemné vody pred výstavbou, počas výstavby a po uvedení diaľnice do prevádzky. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Provádění laboratorních zkoušek a rozborů vzorků pohonných hmot
Předmětem plnění zakázky je poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména se sledováním a monitorováním složení a jakosti pohonných hmot v souladu s platnou legislativou, a to zákonem č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění ...
Zajištění vyšetření analyzátory point of care
Zajištění vyšetření biochemicko-hematologickými analyzátory pro kardiochirurgii typ POCT (point of care) na operačních sálech a jednotkách intenzivní péče
Monitoring jakosti podzemních vod 2021 - 2022
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění odběru vzorků a analýz podzemních vod v jarním a podzimním vzorkovacím období v roce 2021 a v jarním a podzimním vzorkovacím období v roce 2022 v rámci České republiky v 7 oblastech. Hlavními součástmi jsou vzorkovací práce a analytické práce. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky ...