Poptávám rozbor odpadni vody
Poptávám rozbor odpadni vody. Dobrý den, mám domovní ČOV na stavební povoleni a potřeboval bych udělat rozbor odpadni vody. Prosím o bližší info. co je potřeba pro to udělat. Děkuji
Laboratorní služby v rezortu Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi Zadavatelem a Dodavatelem na dobu 48 měsíců. Smlouva upravuje způsob průběžného poskytování laboratorních služeb v rezortu Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra. Jedná se o tři samostatné okruhy, tj. vstupní prohlídky, pracovnělékařské prohlídky a screening určených chorob. Plnění ...
Vodíkové technologie projektu CEETe
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, odzkoušení, zprovoznění a servis laboratoře vodíkových technologií včetně venkovní vodíkové stanice. Všechny technologické části budou tvořit technologický celek, který bude dodán v rámci jediné ucelené dodávky a bude umožňovat provoz a chod instalovaných zařízení a přístrojů. Laboratoř vodíkových ...
Poptávám rozbor vody
Poptávám rozbor vody. Dobrý den,bydlím v Hradci Králové,Na Břehách 397,přijde mi že voda poslední dobou zapáchá.Jsem i vážně nemocná a chtěla bych udělat rozbor vody.
Dynamický nákupní systém k poskytování laboratorních služeb pro ČIŽP
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných prostřednictvím DNS je poskytování laboratorních služeb. Laboratorní službou pro účely veřejných zakázek zadávaných prostřednictvím DNS se rozumí kvalifikovaný odběr plynných, pevných a kapalných vzorků podle kategorie DNS a dále jejich kvalifikovaná analýza nebo pouze kvalifikovaná analýza v rozsahu, ...
Dynamický nákupní systém na služby spojené s testováním klinických kandidátních léčiv
Předmětem plnění jsou služby spočívající v testování klinických kandidátních léčiv v režimu správné laboratorní praxe a při výrobě klinických šarží kandidátních léčiv v režimu správné výrobní praxe. Pro povolení klinického hodnocení léčiv (pro předložení žádosti regulátorovi) potřebuje zadavatel doložit specializované studie a výrobní dokumentaci ...
Sekvenování a syntéza řetězců DNA
Plnění zakázky spočívá v dodávce požadovaných služeb - sekvenování a syntéza řetězců DNA. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, která tvoří přílohy č. 2, 3 a 6 zadávací dokumentace.
Poptávám rozbor vody
Poptávám rozbor odpadních vod z provozu mořírny. Vody budou obsahovat určité množství kyseliny fluorovodíkové a dusičné. Děkuji za odpověď
Poptávám testování konopí
Poptávám testování konopí Chtěl bych se zeptat na orientační částku a podmínky pro otestování konopí na obsažené látky. Děkuji
Hydrologický, hydrogeologický a hydrochemický monitoring lokalit Březový potok, Hrádek, Horka
Zadavatel stanoví, že předmětem této veřejné zakázky je vybudování hydrogeologické, hydrologické a hydrochemické monitorovací sítě na lokalitách Březový potok, Janoch, Horka a Hrádek a její dlouhodobé kontinuální provozování, správa a sběr dat, včetně průběžného a závěrečného zpracování všech dat a jejich interpretace. Tyto monitorovací práce ...
RNA sekvenování za použití Next-Generation Sequencing
CZ: RNA sekvenování za použití “Next-Generation Sequencing” Illumina technologie a analýzy délky fragmentů za použití kapilární elektroforézy - rozděleno na části: Část 1: RNA sekvenování za použití “Next-Generation Sequencing” (NGS) Illumina technologie Část 2: Fragmetační analýza (FLA) za použití kapilární elektroforézy (CE) EN: RNA ...
Mikrobiologické rozbory vzorků pro SZPI
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb spočívajících v převzetí, svozu a provádění mikrobiologických rozborů úředních vzorků potravin, pokrmů a balených vod a stěrů z výrobního prostředí odebraných zadavatelem v souvislosti s výkonem jeho kontrolní činnosti.
Genotypovanie holsteinského plemena hovädzieho dobytka
Predmetom zákazky je genotypovanie holsteinského plemena hovädzieho dobytka založené na genomických testoch s minimálnou hustotou 9K SNP informácií (9 tisíc SNP záznamov). Počet genotypovaných zvierat: maximálne 4 800 ks.
Služby pro zajištění monitoringu ovzduší a jeho interpretace NF AIR
Poskytnutí služeb pro plnění předmětu projektu, vytvoření akčních plánů na základě monitoringu kvality ovzduší ve vybraných oblastech. Plnění se skládá ze zajištění měřící techniky, hardware a software a odborné obsluhy na monitoring kvality ovzduší
Služby pro zajištění monitoringu ovzduší a jeho interpretace NF TENT
Poskytnutí služeb pro plnění předmětu projektu, vytvoření akčních plánů na základě monitoringu kvality ovzduší ve vybraných oblastech. Plnění se skládá ze zajištění měřící techniky, hardware a software a odborné obsluhy na monitoring kvality ovzduší
Celogenómová analýza vzoriek nádorov prsníka
Predmetom zákazky je jednorázová celogenómová analýza pre min. 500 vzoriek s využitím metodiky NGS (nextgeneration sequencing), ktorá by mala umožňovať simultánnu kvantitatívnu analýzu min. 2549 génov asociovaných s biológiou nádorových buniek. Do analýzy budú zahrnuté kolektované formalínom fixované parafínové (FFPE) tkanivové rezy karcinómov ...
Využití důlních vod jako ochrana stavu vodních toků podzemních i povrchových - Studie proveditelnost
Veřejná zakázka je souborem projekčních, legislativních, technických, laboratorních a interpretačních prací potřebných k eliminaci (minimalizaci) potenciálních negativních jevů souvisejících se zatápěním důlních prostor v centrální části mostecké pánve a budoucí drenáže důlních vod do mělké hydrosféry a povrchových vodotečí. Jedná se zejména o ...
Mikrobiologické analýzy
Predmetom zákazky sú mikrobiologické analýzy v MSVP mikrobiologická kontrola vody v bazénoch, vzduchu v MSVP a mikrobiologické analýzy RAO analýza stanovenia mikroorganizmov v drvine zo vzduchotechnických filtrov. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Laboratórne vyšetrenia Západ
Laboratórne vyšetrenia - rozbor krvi
Poptávám rozbor vody ze studny
Dobrý den, prosím o sdělení, jakým způsobem bych mohla požádat o provedení rozboru vody ze studny, která je sice ZD Žimutice, ale je na ni napojena naše rodina, protože naše studna byla znečištěna močůvkou z jejich kravína.. Rádi bychom zjistili, zda ji můžeme používat nepřevařenou, nebo jen převařenou, nebo jen na mytí atd.
Celogenómová analýza vzoriek nádorov prsníka
Predmetom zákazky je jednorázová celogenómová analýza pre min. 500 vzoriek s využitím metodiky NGS (nextgeneration sequencing), ktorá by mala umožňovať simultánnu kvantitatívnu analýzu min. 2549 génov asociovaných s biológiou nádorových buniek. Do analýzy budú zahrnuté kolektované formalínom fixované parafínové (FFPE) tkanivové rezy karcinómov ...
Laboratórne vyšetrenia Západ
Laboratórne vyšetrenia - rozbor krvi
D8 stavba 0805 Lovosice - Řehlovice - dodatečná protihluková opatření
Předmětem zakázky je zajištění monitoringu hluku v chráněném venkovním prostoru objektu č.p. 37 v obci Stadice s projednáním výsledků s KHS a případným návrhem opatření. Součástí zakázky je měření hlučnosti z dopravy při přejíždění přes dilatační závěry pro 8 vytypovaných mostních objektů úseku dálnice D8 0805, které způsobují krátkodobé skokové ...
Celogenómová analýza vzoriek nádorov prsníka
Predmetom zákazky je jednorázová celogenómová analýza pre min. 500 vzoriek s využitím metodiky NGS (next-generation sequencing), ktorá by mala umožňovať simultánnu kvantitatívnu analýzu min. 2549 génov asociovaných s biológiou nádorových buniek. Do analýzy budú zahrnuté kolektované formalínom fixované parafínové (FFPE) tkanivové rezy karcinómov ...
Analýzy vzorků pevných matric v roce 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění analýz vzorků pevných matric odebraných a dodaných zadavatelem v roce 2021. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena přímo v ZD a v přílohách.