Nejaktuálnější poptávky jsou určeny výhradně klientům Evropské databanky.
Tato poptávka bude zveřejněna všem uživatelům za 11 dní.


Studie odtokových poměrů v povodí Bakovského potoka - území Slánsko - Velvarsko

Studie odtokových poměrů v povodí Bakovského potoka - území Slánsko - Velvarsko

Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení povodňového nebezpečí na majetku a lidských životech v povodí Bakovského potoka a analyzovat území jako celek, identifikovat důsledky velkých vod, ale zejména určit příčiny, které mohou být jednak ve způsobu hospodaření v ploše povodí (velikost a tvar pozemků, způsobu hospodaření, osevní postupy atd.), dále ve způsobu využití inundačních oblastí podél vodních toků a v neposlední řadě i tvar a úprava stávajících koryt vodních toků.
Veřejná zakázka vložena:
31.07.2020 12:39

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Zadavatel:
Povodí Vltavy, státní podnik

Originální záznam:
pouze pro klienty

Hlavní místo plnění:
pouze pro klienty

Platnost veřejné zakázky:
28.08.2020 00:00

Cena veřejné zkázky:
pouze pro klienty

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Povodí Vltavy, státní podnik

Zadavatel IČ:
70889953

Zadavatel ulice:
Holečkova 3178/8

Zadavatel PSČ:
150 00

Zadavatel obec:
Praha 5

Kontaktní osoba:
pouze pro klienty

Zadavatel telefon:
pouze pro klienty

Fax:
pouze pro klienty

Zadavatel email:
pouze pro klienty

Zadavatel web:
pouze pro klienty

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Životní prostředí – tuzemská i mezinárodní legislativa

Životní prostředí – tuzemská i mezinárodní legislativa

Národní i nadnárodní legislativní požadavky v oblasti životního prostředí splní Vaše společnost s týmem odborníků ze společnosti TÜV SÜD Czech s centrálou v Praze. Pro oblasti životního prostředí nabízíme konzultace nejčastěji v otázkách hodnocení rizik ekologické újmy, certifikace udržení biopaliv, environmentální značení a due diligence, nakládání s chemickými látkami, vodní stopa nebo podniková ekologie. Kontaktujte společnost TÜV SÜD Czech s dotazy ohledně splnění norem v oblasti životního prostředí při Vaší výrobě nebo poskytování služeb.


Informace o postupu certifikačního orgánu výrobků v souvislosti s ohrožením COVID-19

Informace o postupu certifikačního orgánu výrobků v souvislosti s ohrožením COVID-19

Informujte se o postupu certifikačního orgánu naší společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o. v souvislosti s ohrožením COVID-19. Přečtete si, jaká opatření jsme zavedli. Dozvíte se podmínky pro dozorový audit i recertifikační audit (prodloužení platnosti certifikátu). V případě, že žádáte odložení auditu, najdete na našich stránkách žádost k vyplnění. Nabízíme i alternativní řešení provedení auditu vzdáleným přístupem či odložení auditu při zachování platnosti certifikátu. V souvislosti s šířením nemoci COVID-19 se tedy nezapomeňte informovat o postupu certifikačního orgánu naší společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o. Při dodržení hygienických preventivních opatření a aktuálních pokynů státních úřadů provádíme audity standardním způsobem!


Výzkum vodních ekosystémů, ochrana vody Praha, protipovodňové prevence, hospodaření s odpady

Výzkum vodních ekosystémů, ochrana vody Praha, protipovodňové prevence, hospodaření s odpady

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Praha Provádíme výzkum stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik, hospodaření s odpady a obaly a dále odborná podpora ochrany vod, protipovodňové prevence a hospodaření s odpady a obaly. výzkumu. K našem činnostem provozujeme zkušební laboratoř vodohospodářských zařízení a laboratoře ve VÚV TGM. Výzkumný ústav provozuje ještě pobočky v Brně a Ostravě. Výzkumné odbory: - odbor hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie - odbor analýz a hodnocení složek životního prostředí - odbor ochrany vod a informatiky - odbor technologie vody a odpadů - odbor aplikované ekologie.


Výzkum, vývoj nových zařízení na míru a technologických metod či postupů do praktického provozu

Výzkum, vývoj nových zařízení na míru a technologických metod či postupů do praktického provozu

Věříme, že jedině působení v oblasti vědeckého výzkumu a vývoje přináší možnosti získání dalších odborných znalostí a vytvoření progresivního pracovního prostředí. Proto společnost PROSPECT spol. s.r.o. klade důraz na vývoj a výzkum a tedy i na zefektivnění stávajících technologických postupů. Jedná se vývoj a individualizaci vlastních netypových zařízení a mimo jiné také o spolupráci s ostatními subjekty na vědeckovýzkumných programech. Výzkumná činnost společnosti je především zaměřena na: - vývoj nových zařízení, která jsou na míru sestavena jednotlivým zákazníkům - uvedení nových technologických metod do praktického provozu - vývoj zařízení pro kontinuální monitorování kvality pitné vody - aktivní účast na projektech zajišťující vědecký pokrok v oblasti energetického průmyslu


Výzkum v rostlinné výrobě, šlechtění a výživa plodin, poradenství a vedení seminářů

Výzkum v rostlinné výrobě, šlechtění a výživa plodin, poradenství a vedení seminářů

Potřebujete poradit v oblasti pěstování plodin, určit choroby a škůdce rostlin či provést analýzu půdy? V těchto otázkách Vám pomůže a poradí náš Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Jsme největším pracovištěm v České republice aplikovaného výzkumu, které se zaměřuje především na rostlinnou výrobu. Provádíme výzkum v oborech systémů hospodaření na půdě, genetiky a šlechtění rostlin, ochrany plodin a zdraví rostlin. Dokážeme monitorovat choroby obilnin, škůdce polní zeleniny, škůdce řepky aj.. Poradíme Vám v oblasti šlechtění, ochrany, výživy rostlin či pěstování révy vinné. Naše výsledky a poznatky šíříme dále pomocí semestrálních přednášek a seminářů. Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit, sídlíme v Praze 6.


Výzkum, ústav přístrojové techniky, mikroskopie Brno, magnetická rezonance, mikroanalýza

Výzkum, ústav přístrojové techniky, mikroskopie Brno, magnetická rezonance, mikroanalýza

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Brno Jsme veřejná výzkumná instituce, která dle zákona provádí výzkum speciální přístrojové techniky a tím přispívá k využití získaných poznatků a zajišťuje celkovou infrastrukturu výzkumu. Hlavní oblastí výzkumu je například měření a zpracování biosignálů, elektronová mikroskopie a mikroanalýza, lasery, magnetická rezonance, konstrukce vědeckých přístrojů a jejich částí, zdokonalování a využití speciálních technologií. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Brno se snaží přispívat k vyšší vzdělanosti, využití výsledků výzkumu v praxi, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace. Dále se také zabýváme vydáváním věděckých publikací pro vysoké školy a zahraniční instituty.