Zpřesňování polohy tras distribučních sítí vn ČEZ Distribuce, a.s.

Zpřesňování polohy tras distribučních sítí vn ČEZ Distribuce, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající v přípravě podkladů, vytýčení zařízení v terénu, geodetickém zaměření a zapracování podkladů do TE GIS v rozsahu a dle podmínek uvedených v ustanovení 5. PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA Smlouvy a v předání elektronických výstupů a papírových výtisků geodetických zaměření, v listinné formě a v elektronické podobě na nosiči CD/DVD, provedených dle podmínek uvedených tamtéž. Veřejná zakázka je rozdělena na následující Části Veřejné zakázky, a to na: - Část 1 Veřejné zakázky region SEVER - Část 2 Veřejné zakázky region STŘED - Část 3 Veřejné zakázky region VÝCHOD - Část 4 Veřejné zakázky region ZÁPAD
Veřejná zakázka vložena:
18.11.2019 08:12

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zahájení zadávacího řízení - veřejné služby

Zadavatel:
ČEZ Distribuce, a. s.

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
18.12.2019 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
ČEZ Distribuce, a. s.

Zadavatel IČ:
24729035

Zadavatel ulice:
Teplická 874/8

Zadavatel PSČ:
405 02

Zadavatel obec:
Děčín

Kontaktní osoba:
Ing. Ondřej Černý

Zadavatel telefon:
+420 725 693 655

Zadavatel email:

Zadavatel web:
http://www.cezdistribuce.cz

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Slovník veřejné zakázky (CPV)

71353200-9
Vyměřovací služby

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Komplexní geodetické práce v okrese Benešov, vytyčování hranic pozemků, geometrické plány

Komplexní geodetické práce v okrese Benešov, vytyčování hranic pozemků, geometrické plány

Profesionální geodetické činnosti ve Středočeském kraji poskytuje společnost Pavel Korec - geodetické práce se sídlem v Týnci nad Sázavou. Zajišťujeme komplexní geodetické práce v okresu Benešov od zaměřování hranic pozemků až po dílčí úkony v oblasti katastru nemovitostí. Dále se zaměřujeme na vyhotovení geometrických plánů za účelem výstaveb nových objektů, vybudování inženýrských sítí či jako tvorbu nových mapových podkladů. Našim zákazníkům dokážeme s naprostou přesností vyměřit jakýkoli pozemek a v případě potřeby provést nutné pozemkové úpravy. Máme bohaté zkušenosti v oboru zeměměřičství, díky kterým můžeme garantovat opravdu kvalitní služby za velmi za rozumnou cenu.


Geodetické práce, zpracování geometrického plánu, zaměřování staveb a inženýrských sítí

Geodetické práce, zpracování geometrického plánu, zaměřování staveb a inženýrských sítí

Stavíte dům a nevíte, kde jsou hranice vašeho pozemku? Pokud potřebujete vypracovat geometrický plán, obraťte se na společnost Geoprofil s.r.o. se sídlem v Olomouci. Provádí komplexní geodetické práce na profesionální úrovni. Zajistíme zaměřování staveb a inženýrských sítí vytyčování i dělení pozemků. Nabídka inženýrské geodézie a geodézie v katastru nemovitostí: - geodetické práce - geometrické plány - zaměřování staveb, zaměření a vytyčení budov‎ - rozdělení pozemku - hranice pozemku - zeměměřič - věcné břemeno - vyznačení budovy do katastru nemovitostí - kolaudace. Geodetické práce zajišťujeme pro soukromé osoby, obce, stavební firmy i velké investory.


Geodézie - zaměření pozemku pro stavbu a práce s územním plánem

Geodézie - zaměření pozemku pro stavbu a práce s územním plánem

Hledáte profesionála v oblasti geodézie? Tak kontaktujte naši společnost ADITIS s.r.o. z Brna, která vyniká ve svém oboru. Jednou z našich činností je zaměření pozemku pro stavbu, kterou může být rodinný dům a byt, garáž a jiné dopravní stavba. Zaměření probíhá tak, že na základě lomových bodů určí zeměměřič přesnou polohu stavební parcely a následně jsou tyto údaje zaneseny do katastrální mapy. Vytyčení hranic pozemku probíhá následně po jeho zaměření. Kromě pozemku vám také vytyčíme a zaměříme konkrétní stavbu, vydáme znalecký posudek a provedeme dokumentaci skutečného provedení stavby.


Geodetická a projekční kancelář, znalecké posudky v oboru katastru nemovitostí, Opava

Geodetická a projekční kancelář, znalecké posudky v oboru katastru nemovitostí, Opava

Zkušeného a precizního zeměměřiče naleznete u společnosti GEOPORT, s.r.o. z Opavy. Poskytujeme kompletní geodetické služby v oblasti katastru nemovitostí, stavebnictví a jiných odvětvích týkajících se nejrůznějších pozemkových úprav. Naše geodetická a projekční kancelář se postará o profesionální plnění i těch nejsložitějších zakázek, které vyhotovujeme dle specifických požadavků každého zákazníka. Zaměřujeme se primárně na geodetické úkony, jako jsou vytyčování hranic pozemků, vyměřování inženýrských sítí či změny hranic katastrálního území. Důležitou součástí našich služeb jsou spolehlivé znalecké posudky v oboru katastru nemovitostí, jež provádí naši úředně oprávnění zeměměřičští inženýři.


Spolehlivé a přesné vyhledávání kabelů a podzemního vedení - inženýrských sítí

Spolehlivé a přesné vyhledávání kabelů a podzemního vedení - inženýrských sítí

V oblasti vyhledávání inženýrských sítí jako jsou kabely a podzemní vedení, vám bude jistě výborným partnerem firma ADITIS s.r.o.. Své služby realizuje v okolí Brna pro firmy, obce i projektanty. V čem vlastně lokace inženýrských sítí spočívá? - v zaměření sítí stávajících - používá se zde model RD8100 PDL nejvyšší řady lokátorů Radiodetection, jež dokáže získávat adekvátní informace ohledně umístění sítí - trasování probíhá vždy pro danou požadovanou síť i v těch nejkomplikovanějších podmínkách Neváhejte a kontaktujte nás.


Geodetické a zeměměřičské práce, vytyčování hranic pozemků, geometrické plány, Brno

Geodetické a zeměměřičské práce, vytyčování hranic pozemků, geometrické plány, Brno

Služby profesionálního geodeta poskytuje firma Ing. Pavel Tuček v Brně Tuřany. Provádíme kompletní geodetické a zeměměřičské práce včetně dalších činností, které jakýmkoli způsobem souvisí s katastrem nemovitostí i stavební dokumentací. Zaměřujeme se především na vytyčování hranic pozemků, zpracovávání geometrických plánů a projektování pozemkových úprav. Aktivně spolupracujeme s řadou projektantů, kterým dodáváme potřebné podklady pro návrh a uskutečnění daných stavebních záměrů. Oplýváme bohatými zkušenostmi v oblasti vkladů a zápisů na katastrálním úřadě včetně jejich evidence. Součástí našich služeb je odborné poradenství ve věci vyznačování a zpřesňování hranic pozemků.