Zpřesňování polohy tras distribučních sítí vn ČEZ Distribuce, a.s.

Zpřesňování polohy tras distribučních sítí vn ČEZ Distribuce, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající v přípravě podkladů, vytýčení zařízení v terénu, geodetickém zaměření a zapracování podkladů do TE GIS v rozsahu a dle podmínek uvedených v ustanovení 5. PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA Smlouvy a v předání elektronických výstupů a papírových výtisků geodetických zaměření, v listinné formě a v elektronické podobě na nosiči CD/DVD, provedených dle podmínek uvedených tamtéž. Veřejná zakázka je rozdělena na následující Části Veřejné zakázky, a to na: - Část 1 Veřejné zakázky region SEVER - Část 2 Veřejné zakázky region STŘED - Část 3 Veřejné zakázky region VÝCHOD - Část 4 Veřejné zakázky region ZÁPAD
Veřejná zakázka vložena:
18.11.2019 08:12

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zahájení zadávacího řízení - veřejné služby

Zadavatel:
ČEZ Distribuce, a. s.

Originální záznam:
platnost poptávky vypršela

Hlavní místo plnění:
platnost poptávky vypršela

Platnost veřejné zakázky:
18.12.2019 00:00

Cena veřejné zkázky:
platnost poptávky vypršela

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
ČEZ Distribuce, a. s.

Zadavatel IČ:
24729035

Zadavatel ulice:
Teplická 874/8

Zadavatel PSČ:
405 02

Zadavatel obec:
Děčín

Kontaktní osoba:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel telefon:
platnost poptávky vypršela

Fax:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel email:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel web:
platnost poptávky vypršela

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Slovník veřejné zakázky (CPV)

71353200-9
Vyměřovací služby

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Geotechnika a hydrogeologie, průzkum, analýzy, Most - VÚHU a.s.

Geotechnika a hydrogeologie, průzkum, analýzy, Most - VÚHU a.s.

Hledáte odbornou pomoc v oboru geotechniky nebo hydrogeologie? Naše firma Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Vám ráda poskytne svoje služby. Naši odborníci v oblasti geotechniky Vám zpracují komplexní řešení počínaje inženýrskogeologickým průzkumem, provedou stabilitní analýzy včetně návrhu geotechnického zajištění, zpracují projekt a provádějí autorizovaný dozor sanačních prací. Hydrogeologičtí specialisté zrealizují průzkum území, vyřeší problematiku důlních vod v návaznosti na hydrogeologické poměry a dále provádějí monitoring. Nabízíme i zhotovení UAV fotogrammetrie a leteckých prací. Sídlíme v Mostě na tř. Budovatelů 2830/3.


Vytyčení hranice pozemku řeší spory vlastnických hranic

Vytyčení hranice pozemku řeší spory vlastnických hranic

Geodézie Dvůr Králové s.r.o. Trutnov Provádíme vytyčení hranice pozemku především při neznalosti nebo při sporu o vlastnické hranice. Zaměřujeme se také na vytyčování stavebních objektů, vytyčování komunikací, zaměřování drobných technických objektů. Naším úkolem je zajistit nejpřesnější podklady pro vytyčení hranice a vlastního vytyčení přímo v terénu dle katastrální vyhlášky. Pokud jste v regionu východních Čech neváhejte nás kontaktovat.


Geodézie - zpracování podkladů v oblasti investiční výstavby a katastru nemovitostí

Geodézie - zpracování podkladů v oblasti investiční výstavby a katastru nemovitostí

Hledáte profesionála v oboru geodézie? Jsme společnost SUDOP BRNO, spol. s r.o. zabývající se geodetickou činností nejen pro klienty z Brna. Naše zkušená geodetická skupina úředně oprávněných zeměměřičských inženýrů se zaměřuje na zpracování podkladů v oblasti mapování a speciálních geodetických prací, jako je: - tvorba účelových map a plánů, sledování deformací stavby - zaměření skutečného stavu terénu a budování bodových polí - měření jeřábových drah, podzemních prostor, sklepů a chodeb - stavební pasport historických objektů s nepravidelným půdorysem Také zajistíme podklady v oblasti investiční výstavby, a to: - zaměření stávajícího a skutečného stavu stavby pro projektanty - určování vytyčovacích sítí a vytyčení stavebních objektů U katastru nemovitostí provádíme digitalizaci, scanovaní a vektorizaci podkladů, vyhotovení geometrických plánů pro oddělení pozemků, zajištění výpisu a informací z katastru nemovitostí a zpracování výkupních elaborátů pro předběžná jednání s vlastníky konkrétních pozemků.


Zaměřování liniových staveb - plynovody, vodovody, elektrická vedení

Zaměřování liniových staveb - plynovody, vodovody, elektrická vedení

Zaměřování liniových staveb jako jsou plynovody, vodovody, elektrická vedení, pozemních komunikací, železniční dráhy nebo přistávacích ploch letadel aj. je jednou z našich činností. Na základě Vámi dodané projektové dokumentace Vám zajistíme zaměření liniové stavby. Zajistíme Vám kompletní vytyčení liniových staveb od skrývky přes zemní tělesa, konstrukční vrstvy až po přidružené objekty - jako jsou odvodnění, protihlukové stěny, veřejné osvětlení, systémy řízení dopravy, mostní objekty, propustky. Potřebujete tuto služby? Ozvěte se nám.


Geodézie v oblasti katastru nemovitostí Semily - vyhotovování geometrických plánů, vytyčování vlastnických hranic

Geodézie v oblasti katastru nemovitostí Semily - vyhotovování geometrických plánů, vytyčování vlastnických hranic

Ing. Jan Král Geodetická kancelář Semily Svým zákazníkům nabízíme geodetické služby zejména pro katastr nemovitostí, kde zajišťujeme vyhotovování geometrických plánů a vytyčování vlastnických hranic. Geometrické plány: -vyznačení budov a změny vnějšího obvodu budovy -rozdělení a změny hranice pozemku -vymezení rozsahu věcného břemene -průběh vlastníky upřesněné či vytyčené hranice Vytyčování vlastnických hranic určuje skutečné označení lomových bodů hranice pozemku v terénu. Působíme v okresech Semily, Jičín, Jablonec nad Nisou a blízkém okolí.


Geodetická kancelář, geodetické a zeměměřičské práce po celé ČR, vytyčování hranic pozemků

Geodetická kancelář, geodetické a zeměměřičské práce po celé ČR, vytyčování hranic pozemků

S vyměřením pozemků i dalšími zeměměřičskými pracemi ochotně pomůže geodetická kancelář GEOUNIVERSUM v.o.s. z Prahy 10. Zaměřujeme se na veškeré geodetické činnosti počínaje zaměřováním terénu přes vytyčování hranic pozemků až po kartografické úkony pro katastr nemovitostí. Jsme zkušení geodeti, kteří si hravě poradí i s komplikovanými zakázkami, jež provádíme jak pro jednotlivce, tak i projekční společnosti, stavební firmy a významné investorské organizace. Disponujeme moderním technickým i programovým vybavením, díky kterému jsme schopni poskytnout kvalitní geodetické práce na území celé ČR.