Čipování zvířat, vystavení cestovního pasu a prodej krmiv

Veterinární ošetřovna

Čipování zvířat, vystavení cestovního pasu a prodej krmiv

Kromě standardních veterinárních vyšetření, ošetření a operací poskytujeme i veškeré doplňkové služby. Postaráme se o čipování Vašeho zvířete, stejně tak jako o vystavení jeho platného cestovního pasu. Samozřejmostí je pak i prodej kvalitních vyvážených krmiv či speciálních klinických diet pro specifické potřeby každého zvířete.

NDT kontroly – HP Pipeline DN1400

NDT kontroly – HP Pipeline DN1400

Předmětem této veřejné zakázky je výběr zhotovitele pro provádění defektoskopických kontrol plynárenského zařízení Zadavatele v rámci projektu HP Pipeline DN 1400.
Veřejná zakázka vložena:
09.05.2019 07:41

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zahájení zadávacího řízení - veřejné služby

Zadavatel:
NET4GAS, s.r.o.

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
10.06.2019 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
NET4GAS, s.r.o.

Zadavatel IČ:
27260364

Zadavatel ulice:
Na Hřebenech II 1718/8

Zadavatel PSČ:
140 21

Zadavatel obec:
Praha 4 - Nusle

Kontaktní osoba:
Štěpán Doležal

Zadavatel telefon:
+420 731 620 853


Zadavatel web:
http://www.net4gas.cz

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Slovník veřejné zakázky (CPV)

71632200-9
Nedestruktivní testování

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Certifikujte své výrobky pro UK s odborníky ze Státní zkušebny strojů a.s.

Certifikujte své výrobky pro UK s odborníky ze Státní zkušebny strojů a.s.

Nabízíme kompletní proces certifikace podle Směrnice UKCA SI 2001 1701 pro oblast hluku, což umožňuje výrobcům a distributorům strojírenských výrobků úspěšně uvádět své produkty na tento specifický trh. V současné době, kdy se tržní podmínky a pravidla pro uvádění výrobků na trh neustále mění, je důležité mít spolehlivého partnera, který vám pomůže orientovat se v legislativních požadavcích. Státní zkušebna strojů a.s. přichází s nabídkou certifikace pro trh Spojeného Království podle nové Směrnice UKCA SI 2001 1701, která se týká hluku. Tato služba je určena všem výrobcům a distributorům, kteří chtějí své strojírenské výrobky úspěšně uvést na trh ve Spojeném Království. Jako odborná nezávislá společnost s dlouholetou tradicí a zkušenostmi nabízíme širokou škálu odborných činností, které zahrnují nejen certifikaci, ale i testování, hodnocení a poradenství. Díky našemu týmu kvalifikovaných odborníků a moderním technologiím garantujeme vysokou kvalitu a spolehlivost poskytovaných služeb. Certifikace podle Směrnice UKCA je nezbytným předpokladem pro všechny výrobce a distributory, kteří chtějí své produkty prodávat na trhu Spojeného Království. Tento proces zahrnuje komplexní hodnocení produktu, zajištění souladu s relevantními požadavky a vydání certifikátu UKCA, který je důkazem o splnění všech normativních a legislativních požadavků. Využijte naše služby a zajistěte si hladké a efektivní uvádění vašich strojírenských výrobků na trh ve Spojeném Království. Státní zkušebna strojů a.s. je vaším partnerem pro úspěšnou certifikaci a splnění všech nezbytných požadavků pro vstup na tento významný trh.


Aplikovaný geneticko-šlechtitelský výzkum, zkušebnictví - akreditované zkoušky přípravků na ochranu rostlin

Aplikovaný geneticko-šlechtitelský výzkum, zkušebnictví - akreditované zkoušky přípravků na ochranu rostlin

Aplikovaný výzkum a zkušebnictví je důležitou součástí zemědělského výzkumu, který se zabývá vývojem a ověřováním nových odrůd obilnin, technologií a přípravků na ochranu rostlin. Aplikovaný geneticko-šlechtitelský výzkum je zaměřen na zlepšování genetického potenciálu rostlinných druhů pro různé podmínky pěstování a tržní požadavky. Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž (ZVÚK) je předním pracovištěm v této oblasti v České republice. ZVÚK provádí akreditované zkoušky přípravků na ochranu rostlin v souladu s platnými právními předpisy a mezinárodními standardy. Tyto zkoušky slouží k hodnocení účinnosti, bezpečnosti a environmentálních dopadů těchto přípravků. ZVÚK také poskytuje odborné poradenství a konzultace v oblasti ochrany rostlin a šlechtění. Probíhá spolupráce s řadou domácích i zahraničních partnerů z akademické sféry, státní správy, soukromého sektoru a neziskových organizací. ZVÚK je členem Asociace zemědělských výzkumných institucí (AZVI) a Evropské organizace pro výzkum a zkoušky v oblasti ochrany rostlin (EPPO). V oblasti aplikovaného výzkumu a zkušebnictví poskytujeme širokou škálu služeb: - Vývoj a registrace nových odrůd obilnin, olejnin, luštěnin, okopanin, zeleniny a okrasných rostlin - Výzkum a vývoj nových technologií a postupů pro zvyšování kvality a výnosu plodin - Výzkum a vývoj nových přípravků na ochranu rostlin a biologických prostředků pro integrovanou ochranu rostlin - Akreditované zkoušky přípravků na ochranu rostlin podle metodik EPPO a OECD - Odborné posudky a stanoviska v oblasti ochrany rostlin a šlechtění. Zajistíme i odborné školení a semináře v oblasti ochrany rostlin a šlechtění a prodej publikací a informačních materiálů v oblasti ochrany rostlin a šlechtění. Pokud máte zájem o více informací, navštivte webové stránky ZVÚK.


Mechanické zkoušky materiálu - zkoušky tahem, trhací stroj

Mechanické zkoušky materiálu - zkoušky tahem, trhací stroj

Chcete provést zkoušky materiálu? TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. Vám vše zajistí. Jsme autorizovaná, certifikovaná, a také akreditovaná laboratoř, která Vám zajistí mechanické zkoušky materiálu. Naše zkušební laboratoř provádí zkoušku tahem v normativním prostředí i pro atypické vzorky. Pro zkoušky máme k dispozici dvě měřící zařízení mezi které patří také trhací stroj. Jednoduchou úpravou stroje s použitím měřících přípravků můžeme provádět další měření: - statické zkoušky ohybem - statické zkoušky tlakem - statické zkoušky smykem - zkoušení pružin - dynamické zkoušky atd. Firma obdržela od národního akreditačního orgánu mnoho autorizací a osvědčení o akreditaci.


Balistická měřicí zařízení pro zbraně a střelivo, výroba, zkušebna

Balistická měřicí zařízení pro zbraně a střelivo, výroba, zkušebna

Vyrábíte zbraně nebo pracujete ve zbrojním průmyslu? V této oblasti je zapotřebí dbát na přesnost a bezpečnost. A proto je nutné zbraně a střelivo řádně ozkoušet. S tím Vám jistě pomůže naše společnost Prototypa-ZM, s.r.o., sídlící v Brně. Zaměřujeme se na výzkum, vývoj a výrobu balistických měřicích systémů a zařízení pro zkoušení nábojů, zbraní a ochranných prostředků. Produkty pro testování střeliva do loveckých, sportovních nebo vojenských zbraní měří tlak v komoře, akční čas, rychlost a přesnost náboje. Zařízení pro zkoušení malorážových a středorážových zbraní za normálních či ztížených podmínek měří zpětný ráz, rychlost a přesnost zbraní. Dále zajišťujeme služby balistické zkušební laboratoře.


O společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o: ochrana lidí, životního prostředí a majetku před riziky spojenými s technologiemi

O společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o: ochrana lidí, životního prostředí a majetku před riziky spojenými s technologiemi

S více než 150 lety zkušeností jsme důvěryhodným partnerem ve v oblasti bezpečnosti, zabezpečení a udržitelnosti. Nabízíme širokou škálu testování, certifikací a auditorských služeb. Společně s našimi zákazníky předvídáme technologický vývoj a směřujeme k bezpečnější a udržitelnější budoucnosti. TÜV SÜD je předním světovým poskytovatelem služeb v oblasti ochrany lidí, životního prostředí a majetku před riziky, která souvisejí s technologiemi. S více než 150 lety zkušeností si získáváme důvěru představitelů států, firem i veřejnosti po celém světě. Naše činnost se zaměřuje na řízení rizik spojených s pokrokem a technologickým rozvojem. Věříme, že technologie mohou zlepšovat životy lidí, avšak víme, že se někdy může stát obtížné přizpůsobit se a důvěřovat jim. Proto jsme tu my - abychom poskytli zázemí a důvěru v technologie. V TÜV SÜD se zaměřujeme na poskytování neobyčejně široké nabídky testování, certifikací, auditorských a znalostních služeb. Našich 25 000 zaměstnanců ve více než tisíci lokalitách po celém světě jsou nadšenými odborníky, kteří se zajímají o technologie a předvídají technologický vývoj. Společně s našimi zákazníky se snažíme vytvářet bezpečnější a udržitelnější budoucnost.


Certifikace strojů pro trh UK

Certifikace strojů pro trh UK

Pro oblast hluku podle Směrnice UKCA SI 2001 1701 The Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors (Emise hluku v prostředí zařízeními k použití ve venkovním prostoru). Jedná se o paralelu Směrnice EU 2000/14/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se emisí hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí.