Krásnou barvu pokožky i v zimních měsících díky horizontálnímu soláriu

Kosmetické studio Šárka Zpěváková

Krásnou barvu pokožky i v zimních měsících díky horizontálnímu soláriu

Kosmetické studio Šárka Zpěváková provozuje v Otrokovicích horizontální solárium, které nabízí možnost udržet si krásnou barvu pokožky i v zimních měsících. Naše dvě solária pomáhají také tvorbě vitaminu D, který je nezbytný pro udržení vašeho zdraví a také dobré nálady. Na výběr máme solária – Silver Star-Pro nebo Bluemoon.

Rekvalifikační kurzy pro Jihočeský kraj 2019-2022 I

Rekvalifikační kurzy pro Jihočeský kraj 2019-2022 I

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky VZ je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena do 18 částí. Dodavatelé mohou ve smyslu § 101 odst. 2 ZZVZ podávat nabídky na jednu, několik nebo na všechny části VZ.
Veřejná zakázka vložena:
18.04.2019 07:36

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Zadavatel:
Česká republika - Úřad práce České republiky

Originální záznam:

Okres:
České Budějovice

Hlavní místo plnění:
Jihočeský kraj

Platnost veřejné zakázky:
10.06.2019 00:00

Cena veřejné zkázky:
4 000 000 CZK

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Česká republika - Úřad práce České republiky

Zadavatel IČ:
72496991

Zadavatel ulice:
Dobrovského 1278/25

Zadavatel PSČ:
170 00

Zadavatel obec:
Praha 7

Kontaktní osoba:
Ing. Martina Kortišová

Zadavatel telefon:
+420 950 109 418


Zadavatel web:
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc/rekvalifikace

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Slovník veřejné zakázky (CPV)

80000000-4
Vzdělávání a školení

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Ovládněte umění maskérství a paruk s Petrem Fadrhonsem a Janou Zahrádníčkovou

Ovládněte umění maskérství a paruk s Petrem Fadrhonsem a Janou Zahrádníčkovou

Maskérská škola Praha představuje jedinečný rekvalifikační kurz v oblasti maskérství, kde hlavními lektory jsou Petr Fadrhons a paní Jana Zahrádníčková. Tento kurz je určen pro všechny, kdo chtějí prohloubit své znalosti a dovednosti v práci s parukami a profesionálním líčením pod vedením uznávaných odborníků. Během intenzivního tříměsíčního programu získáte nejen teoretické znalosti, ale také praktické zkušenosti díky osobnímu přístupu a vedení našich expertů. Kurz je otevřen pro začátečníky i pokročilé, kteří se chtějí stát profesionály v tomto fascinujícím umění. Absolvováním kurzu nejenže rozšíříte své profesní horizonty, ale také získáte osvědčení uznávané v celé České republice. Pro více informací o kurzu a možnostech přihlášení navštivte naši webovou stránku.


Školení, přezkoušení svářečů, kurzy svařování elektrickým obloukem a plamenem

Školení, přezkoušení svářečů, kurzy svařování elektrickým obloukem a plamenem

Školení svářečů a kurzy svařování pořádá pro zájemce z regionu Uherské Hradiště Svářečská škola a školící středisko KNOTEK Vlčnov - jsme flexibilní, termíny školení a přezkoušení plánujeme po dohodě se zákazníkem. Nabízíme základní kurzy svařování elektrickým obloukem a plamenem. Přezkoušení svářečů dle ČSN 05 0705, základní kurzy a úřední zkoušky svářečů dle ČSN EN 287 – 1 a ČSN EN ISO 9606 – 1. Nabídka základních kurzů svařování: - ZK 135 1.1 - základní kurz ručního obloukového svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu (CO2 – Z M 1) - ZK 111 1.1 - základní kurz ručního obloukového svařování obalenou elektrodou (Z-E 1) - ZK 311 1.1 - základní kurz ručního plamenového svařování kyslíko-acetylenovým plamenem (Z-G1). - ZK 141 1.1 - základní kurz ručního obloukového svařování netavící se elektrodou v inertním plynu, nelegované materiály. - ZK 141 8 - základní kurz ručního obloukového svařování netavící se elektrodou v inertním plynu (nerez oceli). - ZK 141 21 - základní kurz ručního obloukového svařování netavící se elektrodou v inertním plynu (hliník). Nabídka zaškolení svářečů: - ZP 311-2 1.1 - zaškolení pro řezání kyslíkem. (ZP-81-2 1.1). Nabídka úředních kurzů – všechny metody - dle ČSN EN 287-1, ČSN EN 9606-1 a 2, Periodické doškolení a přezkoušení svářeče z bezpečnostních ustanovení dle ČSN 05 0705 a vyhlášky 87/2000 Sb. Periodická úřední zkouška dle ČSN EN 287-1, ČSN EN 9606-1 a 2. Bližší informace získáte na tel.:736689643.


Masérské kurzy, školení a semináře

Masérské kurzy, školení a semináře

Masérská škola AZ je školící a vzdělávací zařízení, které se specializuje na pořádání masérských kurzů, školení a seminářů s různou tématikou. Nabízíme širokou škálu masérských technik, od klasické, sportovní, relaxační, reflexní, až po exotické, jako je shiatsu či hawajská masáž. Všechny masérské kurzy jsou vedeny zkušenými lektory, kteří vám poskytnou teoretické i praktické znalosti a dovednosti potřebné pro kvalitní a bezpečnou masáž. Po absolvování rekvalifikačního masérského kurzu a úspěšném složení zkoušky obdržíte osvědčení o získání odborné kvalifikace, které je platné po celé ČR.


Školení včetně státní zkoušky elektromontér/ka fotovoltaických systémů – získejte konkurenční výhodu

Školení včetně státní zkoušky elektromontér/ka fotovoltaických systémů – získejte konkurenční výhodu

V dnešní době úspory energií dochází k nedostatku kvalifikovaných elektromontérů v oblasti fotovoltaiky, proto naše firma z Ostravy nabízí příležitost získat tuto profesní kvalifikaci Elektromontér/ka fotovoltaických systémů 26-014-H. Profesní kvalifikace je ukončena státní zkouškou, která obsahuje jak teoretickou tak i praktickou část, která se provádí na fotovoltaickém polygonu. Naši klienti jsou jak z Ostravy, Opavy, Karviné, Havířova, Nového Jičína, ale také Olomouce, Brna a dalších měst České republiky. Získejte osvědčení a konkurenční výhodu, která umožňuje čerpat dotaci z veřejných zdrojů. Kontaktujte nás!


Svářečská škola pořádá školení svářečů - získejte svářečský průkaz

Svářečská škola pořádá školení svářečů - získejte svářečský průkaz

Pokud potřebujete pro své zaměstnance zajistit školení a přezkoušení svářečů, Svářečská škola a školící středisko KNOTEK Vlčnov pořádá Základní a úřední kurzy svařování elektrickým obloukem a plamenem. Svářečský průkaz s námi získáte snadno - jsme flexibilní, termíny školení a přezkoušení plánujeme po dohodě se zákazníkem kdykoliv během roku. Základní kurzy svařování: - ZK 111 1.1 - základní kurz ručního obloukového svařování obalenou elektrodou (Z-E 1) - ZK 135 1.1 - základní kurz ručního obloukového svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu (CO2 – Z M 1) - ZK 311 1.1 - základní kurz ručního plamenového svařování kyslíko-acetylenovým plamenem (Z-G1) - ZK 141 8 - základní kurz ručního obloukového svařování netavící se elektrodou v inertním plynu (nerez oceli) - ZK 141 1.1 - základní kurz ručního obloukového svařování netavící se elektrodou v inertním plynu (nelegované materiály) - ZK 141 21 - základní kurz ručního obloukového svařování netavící se elektrodou v inertním plynu (hliník) - zaškolení svářečů pro řezání kyslíkem - ZP 311-2 1.1 (ZP-81-2 1.1). Nutností je pravidelné přezkoušení svářečů: - periodická úřední zkouška dle ČSN EN 287-1, ČSN EN 9606-1 a 2 s platností 2 roky - periodické přezkoušení svářečů se základní zkouškou svařování dle ČSN 05 0601 příloha B podle ČSN 05 0705 a vyhlášky MV č. 87/2000 Sb - platnost 2 roky. Bližší informace získáte na tel.:736689643.


Absolvujte s námi školení a státní zkoušku  montér dobíjecích stanic pro elektromobily

Absolvujte s námi školení a státní zkoušku montér dobíjecích stanic pro elektromobily

Při instalaci dobíjecích stanic dotovaných z veřejného rozpočtu je stavební pracovník povinen mít profesní kvalifikaci. To Vám umožní Ivo Tomeček prostřednictvím školení a státní zkoušky Montéra dobíjecích stanic pro elektromobily 26–036‑H. Zkouška trvá 10hodin, skládá se z teoretické a praktické části, která probíhá na polygonu. Před zkouškou doporučujeme absolvovat konzultační seminář, kde se dozvíte potřebné informace o organizaci a průběhu zkoušky, seznámíte se s polygonem, legislativou a bezpečností práce. Školení trvá v časovém rozmezí 6-8hodin, kdy se účastník dozví nové informace o historii a vývoji elektromobility, akumulaci energie, z čeho se nabíjecí stanice skládá a funkčnost jednotlivých částí. Nedílnou součástí školení jsou i dotace pro elektromobily či ekonomika provozování stanic. Na školení a zkoušku jezdí zájemci z Ostravy, Karviné, Opavy a dalších regionů. Buďte dalšími účastníky, kontaktujte nás.