Jez Loket dolní - rekonstrukce jezu

Jez Loket dolní - rekonstrukce jezu

1. Jez Loket dolní - rekonstrukce jezu
Jedná se o celkovou rekonstrukci jezu s vybouráním stávající konstrukce, zaštětováním stěnou Larsen a vybudování nového betonového jezu s kamenným obkladem přelivné a předprsní plochy.
2. MVE Loket - zeď přívodního kanálu
Předmětem projektové dokumentace je řešení rekonstrukce levobřežní opěrné zdi přívodního kanálu na MVE u pevného jezu Loket dolní na řece Ohři, ve městě Loket.
3. Jez Loket dolní – obtokový kanál
Projektová dokumentace se týká rekonstrukce stávající obtokové štoly u dolního jezu ve městě Loket.
Veřejná zakázka vložena:
16.11.2018 07:41

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení

Zadavatel:
Povodí Ohře, státní podnik

Originální záznam:

Hlavní místo plnění:
Ústecký kraj

Platnost veřejné zakázky:
18.12.2018 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Povodí Ohře, státní podnik

Zadavatel IČ:
70889988

Zadavatel ulice:
Bezručova 4219

Zadavatel PSČ:
430 03

Zadavatel obec:
Chomutov

Kontaktní osoba:
Michaela Pöschlová

Zadavatel telefon:
+420 474 636 277

Zadavatel email:

Zadavatel web:
http://www.poh.cz/

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45240000-1
Výstavba vodních děl

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Odstranění havárií a poruch na vodovodních a kanalizačních řádech od profesionální firmy

Odstranění havárií a poruch na vodovodních a kanalizačních řádech od profesionální firmy

Přihodila se Vám havárie nebo porucha na vodovodním či kanalizačním řádu a potřebujete ji rychle a profesionálně odstranit? Naše společnost HYDROSPOR spol. s r.o. se o to postará. Specializujeme se na: - výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí - opravy stávajících řádů - odstranění havárie nebo poruch na řádech - kontroly, revize a údržba vodohospodářských zařízení - instalatérské a vodárenské práce - zemní práce - rozbrušování vozovek a betonových ploch. Disponujeme potřebným strojním vybavením, moderní technikou, která je potřebná pro realizaci a kvalitními pracovníky!


Vodohospodářské stavby, vodovodní, kanalizační přípojky - realizace

Vodohospodářské stavby, vodovodní, kanalizační přípojky - realizace

Výstavba, realizace a inženýrské sítě, odstaňování poruch vodovodních a kanalizačních přípojek, vodojemů, čistíren odpadních vod, přemostění, úpravy vodních toků, odlehčení kanalizace. Provádíme: - zemní práce prováděné ručně nebo rypadly - řezání a rozrušování vozovky, betonových ploch bouracími hydraulickými kladivy - pravidelná údržba s revizí vodovodních a kanalizačních přípojek - vodoinstalatérské práce Zakázky provádíme od přípravy, výstavby až po konečné terénní úpravy.


Provádění staveb Chomutov – maximální kvalita služeb

Provádění staveb Chomutov – maximální kvalita služeb

Kompletní realizace a provádění staveb převážně v oblasti průmyslu a vodohospodářských staveb je náplní společnosti TRANS-REGION-STAV s.r.o. z Chomutova. Všichni naši zaměstnanci jsou pravidelně proškolování, sledujeme moderní trendy v oblasti stavebnictví a využíváme pouze odborníky pro dané profese jako jsou zedníci, železáři, zámečníci, elektrikáři nebo tesaři či strojníci. Disponujeme plnohodnotným technickým vybavením jak pro samotné provádění staveb, tak i pro oblast dopravy a dbáme na dodržování stanovených termínů.


Systémy pro zasakování srážkových, dešťových vod

Systémy pro zasakování srážkových, dešťových vod

Společnost EKODRILL, s.r.o. Zlín je dodavatel systémů pro akumulaci a zasakování dešťových vod, srážkové vody. Specializujeme se na získávání podzemní vody a jsme připraveni Vám pomoci. Podle platné legislativy je povinné zajistit likvidaci srážkových vod zasakováním. Vyřešíme problémy se vsakováním dešťové vody do půdy, nebo její efektivní odvedení mimo pozemek. Odvod dešťové vody z pozemku bývá řešen pomocí přírodních koryt, dešťové kanalizace či vsakovacích objektů. Realizujeme zakázky nejen ve Zlíně, ale také ve Vsetíně, Kroměříži a Přerově. Přeprava ve Zlínském kraji je zdarma, jinak dle dohody. Zajistíme: - návrh druhu zasakovacího zařízení - terénní průzkumné sondy - zasakovací zkoušky, posudky od hydrogeologa - realizaci zasakovacího zařízení - krecht, zasakovací vrt, podzemní štěrkový prostor aj.


Vodohospodářské práce Třeboň

Vodohospodářské práce Třeboň

Provedení odborných prací v oblasti vodohospodářství nabízí společnost Hydro & KOV, s.r.o. z Třeboně, která má díky své mnohaleté tradici a zkušeným odborníkům zkušenosti s odbahněním a revitalizací rybníků, opravami hrází, výstavbou protipovodňových opatření, rekonstrukcí výpustí, obnovami koryt a toků řek nebo rekonstrukcí požární nádrže. K provádění vodohospodářských prací disponujeme vhodnou technikou, kterou obsluhují vyškolení zaměstnanci, dbáme na dodržování technologických postupů, využíváme pouze prověřené materiály. Více informací k realizacím zakázek v oblasti vodohospodářských prací získáte u společnosti Hydro & KOV, s.r.o.


Trans-Region-Stav - kompletní realizace staveb pro průmysl a vodohospodářství

Trans-Region-Stav - kompletní realizace staveb pro průmysl a vodohospodářství

Realizací staveb převážně z úzce profilované oblasti průmyslu, dopravy, zemních prací a vodohospodářství se zabývá společnost Trans-region-stav s.r.o. se sídlem v Chomutově. Nabízíme také sanace betonových konstrukcí pomocí moderních metod. Tým vysoce kvalifikovaných odborníků s praxí v oboru dohlíží na hladký průběh veškerých prací pro zachování bezpečnosti a dodržení veškerých předpisů. Naším cílem jsou kvalitně odvedené práce na všech úrovních celého projektu a dodržení veškerých sjednaných termínů. Máte-li zájem o naše služby, neváhejte se obrátit na specialisty ze společnosti Trans-region-stav s.r.o.