Obnova lesních porostů BOO na Ondřejníku a Javorníku

Obnova lesních porostů BOO na Ondřejníku a Javorníku

Předmětem veřejné zakázky je obnova mladých lesních porostů do 40-ti let odumřelých vlivem sucha v oblastech okolo Velkého Javorníku, Trojanovic a v masivu Ondřejníku v Moravskoslezských Beskydech. V rámci projektu budou odstraněny stávající suché a chřadnoucí porosty (těžba a vyklizení dřevní hmoty), úklid plochy od těžebních zbytků (úklid klestu do hromad nebo spálením), provedení výsadby nových dřevin (především MZD s pomístním doplněním modřínu opadavého) a následně ochrana nové kultury proti okusu zvěří nátěrem repelentního přípravku.
Veřejná zakázka vložena:
11.12.2017 09:54

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Zadavatel:
Biskupství ostravsko-opavské

Originální záznam:

Okres:
Frýdek-Místek

Hlavní místo plnění:
Moravskoslezský kraj

Platnost veřejné zakázky:
15.01.2018 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Biskupství ostravsko-opavské

Zadavatel ulice:
Kostelní náměstí 1

Zadavatel PSČ:
728 02

Zadavatel obec:
Ostrava

Kontaktní osoba:
Jarmila Žídková

Zadavatel telefon:
+420 724 057 540

Zadavatel email:

Zadavatel web:
http://doo.cz/

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Pěstování lesních sazenice prostokořenných - prodej do lesních školek

Pěstování lesních sazenice prostokořenných - prodej do lesních školek

Pro obnovu lesa a zalesňování se využívá prostokořenná sadba - společnost PROPLANT GROUP s.r.o. u Vsetína zajistí nejen pěstování lesních sazenic prostokořenných, ale také jejich prodej do lesních školek. Prostokořenné sazenice pěstujeme buď jako semenáčky nebo podřezané či školkované sazenice. Pak také jako poloodrosky nebo odrostky. Lesní sazenice prostokořenné pěstujeme na polích i ve sklenících. K expedici jsou sazenice tříděny dle přání zákazníka a dle příslušných norem.


Dražby dřeva na stojato, prodej lesů bez pozemku, aukce dříví

Dražby dřeva na stojato, prodej lesů bez pozemku, aukce dříví

Prodávejte a nakupujte dříví na portálu ForesTrade®. Zabýváme se aukcí a dražbou dříví, stojících stromů a lesů bez pozemku zejména pro subjekty hospodařící s lesním majetkem, správce a vlastníky lesních majetků. Aktuální aukce naleznete na naších stránkách. S námi nejdete nejvhodnějšího kupce dříví z Vašeho lesa za nejlepší možné ceny. Pro prodejce na našem portálu garantujeme naprosto transparentní, velmi jednoduchý a levný postup. Zajistíme prodej celých těžebních prvků jako soubor stojících stromů za Vámi stanovených podmínek prodeje, platbu za Vaše dříví obdržíte předem! Průběh: - vyslechneme Vaše potřeby, - provedeme měření Vámi určeného těžebního prvku, - ocejchujeme stromy, - navrhneme Vám limitní cenu pro prodej, - nabídneme Vaše dříví ve formě stojících stromů v aukci, - zajistíme i dohled nad celým průběhem. Prodávající je vždy kvalitně prezentován a účastník aukce má k dispozici informace, fotografie a mapu s ohraničením pozemku a označením přístupových komunikací či odvozních míst. Neváhejte a nabízejte k prodeji dříví, které zamýšlíte těžit za tři, šest či více měsíců a inkasujte platby již nyní!


Vyřízení dotací pro fyzické i právnické osoby na lesnictví - lesní technika, cesty, školky, ...

Vyřízení dotací pro fyzické i právnické osoby na lesnictví - lesní technika, cesty, školky, ...

Potřebujete vyřídit dotaci v oblasti lesnictví a nevíte na koho se obrátit? Naše společnost Foresta SG a.s. je pro vás tím správným řešením! Klientům pomáháme se zajišťováním dotací na: - celkové opravy, rekonstrukce a výstavbu nových lesních cest, - pořízení lesní techniky (např. traktor, štěpkovač, kůň), - pořízení a instalace oplocení melioračních a zpevňujících dřevin, - výstavby a rekonstrukce lesních stezek pro turisty; zřizování odpočinkových stanovišť; výstavba mostků, lávek, zábradlí atd., - výstavby, rekonstrukce a obnova funkce retenčních nádrží, objektů hrazení bystřin, - snížení zakmenění za účelem podsadby, příprava ploch před zalesněním, umělá obnova, - stroje, technologie, zařízení pro vybavení pilnic, sušení a impregnaci dřeva, stavební úpravy, - odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů, příprava ploch, umělá obnova po kalamitách, - odstraňování škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích, na objektech hrazení bystřin, lesních cestách, projekční práce, - zachování porostního typu hospodářského souboru – jedle, dub, buk, topol a další listnaté dřeviny, - sběr osiva šetrnými technologiemi, - zalesňování a zakládání lesů. Poskytujeme komplexní služby od získání dotace až po archivaci dokumentů. Za přípravu a podání žádosti zaplatíte jen 5.000, - Kč bez DPH, za všechny ostatní navazující služby cenu ve výši 4-6% z uznatelných výdajů projektu a to pouze v případě schválení projektu. V případě zájmu Vám nabízíme bezplatnou konzultaci a poradenství při volbě vhodného dotačního titulu.


Soukromá Lesní škola Vědomice - sazenice keřů, dřevin a rostlin - navštivte nás, rozkveteme Vaši zahradu!

Soukromá Lesní škola Vědomice - sazenice keřů, dřevin a rostlin - navštivte nás, rozkveteme Vaši zahradu!

Firma provozuje zahradnické centrum, které nabízí široký sortiment okrasných rostlin pro Vaši zahradu, ale i kůry, rašeliny a substrátů k jejich výsadbě. Další činností společnosti je pěstování a prodej kvalitních lesních sazenic pro potřebu celé ČR. Těšíme se na Vaši návštěvu! otevírací doba duben – říjen po-pá 7:00-17:00, so 8:00-12:00 listopad – březen po-pá 7:00-15:30


Poradenství v lesním hospodářství - analýzy hospodaření, software pro lesní hospodáře

Poradenství v lesním hospodářství - analýzy hospodaření, software pro lesní hospodáře

Pokud působíte v lesním hospodářství a potřebujete poradenství v tomto oboru, pak se obraťte na naší společnost Foresta SG a.s. působící v oboru lesnictví, která poskytuje rozsáhlou nabídku poradenských služeb a softwarových produktů. Jsme tady pro Vás s nabídkou odborných analýz hospodaření, ekonomických studií či informačních systému a software. Podpoříme Váš lesnický projekt, vyřešíme organizační i provozní problémy a zaměříme se na vývoj a implementaci softwarů. To vše podle Vašich specifických požadavků. Nabízíme Vám tyto služby a produkty: - poradenství - analýzu hospodaření - lesnický a ekonomický audit - expertní a odborné studie - stanovovaní objemu a sortimentace dříví - geografické výstupy - lesní hospodářské knihy pro státní správu lesa či odborné lesní hospodáře - oceňování lesních porostů, lesních a zemědělských pozemků - uplatnění náhrad za škody způsobené zvěří a ostatními vlivy - kalkulace, rozpočet, plánování, kontroling - rekonstrukce objemu dříví po těžbě - aukční prodej dříví - návrh implementace konkrétních nástrojů vlastníka lesa Naše firma je rovněž vybavena speciálními měřícími pomůckami. Obraťte se na nás ještě dnes.


Lesy, vodní toky, okrasné školky, ekologická výchova, lesní zookoutky Praha

Lesy, vodní toky, okrasné školky, ekologická výchova, lesní zookoutky Praha

Narušujeme betonovou džungli našeho hlavního města. Propagujeme přírodu a není nám lhostejný její osud. Jsme příspěvková organizace Lesy hlavního města Prahy. Jsme tu proto, abychom vám přinesli kousek zeleně do městské šedi. Pro Pražany jsme tu už více než dvacet let. Staráme se o lesy, vodní toky, okrasné školky, ale také o ekologickou výchovu. Pod správou Lesů hlavního města Prahy spadá více než 2 400 hektarů městských lesů. Za posledních deset let naší existence jsme vysadili více než 1,1 milionu mladých stromků! Kromě výsadby nových stromů se věnujeme i péči o lesní zookoutky. V některých lokalitách Kunratického lesa zavedeme tzv. obnovní těžbu, jejímž cílem je zregenerovat a obnovit les. Věděli jste, že na území hlavního města Praha se nachází 88 maloplošných zvláště chráněných území? I o ně se staráme my. Součástí naší činnosti je i péče o okrasné školky v Ďáblicích a Kbelích. Zde pěstujeme dřeviny i květy pro prodej, stejně tak jako pro výsadbu městské zeleně na území Prahy. V našich okrasných školkách nakupují maloodběratelé i velkoodběratelé. U nás najdete přesně to, co potřebujete pro vaši zahradu. Vybírat tak můžete z velkého množství listnatých keřů, růží, trvalek, balkonových květin, substrátů a mnoha dalších. Nestaráme se ale jen o zeleň. Pod správu Lesů hlavního města Prahy patří i údržba více než 90 malých vodních toků a více než 100 vodohospodářských děl v majetku města. Nasloucháme vašim připomínkám a snažíme se o nápravu případných nedostatků. Díky vašemu upozornění jsme například spravili lávku u Hamerského rybníka v Praze 10, která byla ve velmi špatném stavu. Také pravidelně kontrolujeme kvalitu vodních toků. Zastáváme ekologický přístup a snažíme se ho šířit dál. Proto pořádáme různé aktivity pro mateřské, základní i střední školy, ale také pro rodiny i seniory. Provádíme ale taky prodej dřeva a štěpky, kácíme stromy i v těžce dostupných místech, pronajímáme stromy a mechanizace. Zkrátka děláme vše pro to, abychom z Prahy udělali krásnější místo k životu.