Nákladné auto s vlekom
Časť č.1. Nákladné auto s vlekom Odvoz drevnej hmoty s nakladaním a vykladaním z odvozných miest Mestských lesov s.r.o. B. Bystrica na ES Mestských lesov v Radvani v dĺžkach /8 - 14 m/. Predpokladaný objem cca 57 000 m3 Priemerná odvozná vzdialenosť 18 km. Podiel listnatej hmoty cca 70 %. Doporučujeme sa auto so samonavádzacím vlekom / ...
VC LS Široké - Šariš
Predmetom zákazky je realizácia služieb v ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická ...
VC Myjava
Predmetom zákazky je realizácia služieb v ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická ...
VC Topoľčianky
Predmetom zákazky je realizácia služieb v ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická ...
VC Súča
Predmetom zákazky je realizácia služieb v ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická ...
VC Hrdoš
Opis predmetu zákazky je pre všetky časti rovnaký. Predmetom zákazky je realizácia služieb v ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom ...
VC Tri vody
Predmetom zákazky je realizácia služieb v ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická ...
VC Novoť
Opis predmetu zákazky je pre všetky časti rovnaký. Predmetom zákazky je realizácia služieb v ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom ...
VC Rudinská
Opis predmetu zákazky je pre všetky časti rovnaký. Predmetom zákazky je realizácia služieb v ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a ...
VC Slaná Voda
Opis predmetu zákazky je pre všetky časti rovnaký. Predmetom zákazky je realizácia služieb v ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom ...
VC Turie
Opis predmetu zákazky je pre všetky časti rovnaký. Predmetom zákazky je realizácia služieb v ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom ...
VC Benkovo
Opis predmetu zákazky je pre všetky časti rovnaký. Predmetom zákazky je realizácia služieb v ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom ...
VC Skalnô
Opis predmetu zákazky je pre všetky časti rovnaký. Predmetom zákazky je realizácia služieb v ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom ...
VC Čierny Váh
Opis predmetu zákazky je pre všetky časti rovnaký. Predmetom zákazky je realizácia služieb v ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom ...
Lesnické činnosti s prodejem dříví 2023+
Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný dodavatel na vymezeném území vykonávat, zahrnují ...
Lesnické činnosti bez prodeje dříví 2023+
Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný dodavatel na vymezeném území vykonávat, zahrnují ...
Pěstební činnosti 2023+
Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný dodavatel na vymezeném území vykonávat, zahrnují ...
Obnova lesa po tornádu na polesí Hodonín
Předmětem plnění je řádné poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu v rámci vymezeného území. Blíže viz zadávací dokumentace.
TetraoVit - Revitalizace rašelinišť a management biotopu tetřívka obecného ve východním Krušnohoří
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, zahrnující (rekonstrukci porostů a prořezávky; výsadby; zatravnění; přípravu půdy dozerem; doplnění ráhen oplocenek, instalace rohoží a dřevěného ohrazení). Součástí předmětu plnění jsou též dodávky sadebního materiálu (sadební materiál bude dodán v ...
Stavba drátěných oplocenek
Předmětem plnění veřejné zakázky je řádné provádění prací spočívají zejména ve stavbě drátěných oplocenek v roce 2022 a 2023.
Provozní inventarizace lesů
Předmětem zakázky je: Provedení opakovaného šetření Provozní inventarizace lesů (dále PIL) na LHC Harrachov, Vrchlabí, Maršov, Maršov, založení a provedení šetření případných nově zakládaných ploch, provedení vyhodnocení dat PIL a sepsání a předání závěrečných zpráv za každé LHC zvlášť.
Založení výzkumných ploch obnovy lesa
Předmětem plnění veřejné zakázky je založení výzkumných ploch obnovy lesa.
Dodávky materiálů pro pěstební práce, jejich aplikace a další pěstební práce pro LS Potštát
Předmětem VZ jsou dodávky materiálů pro pěstební práce včetně jejich aplikace při realizaci pěstebních prací a provádění dalších pěstebních prací, a to podle aktuální potřeby organizační jednotky Lipník nad Bečvou a její lesní správy Potštát.
RD pro lesnické činnosti na období roku 2022 - 2023 na území NP a CHKO Šumava
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a více účastníky pro provádění lesnických činností, zejména těžební a pěstební práce. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v technologických listech, které jsou přílohou č. 5 zadávací dokumentace.
D8-0805 - Kompenzační opatření Řehlovice II - NV a NPP
Předmětem plnění zakázky je výsadba 3 550 ks dřevin dle Rozhodnutí Obecního úřadu Řehlovice OUREHL 1642/2013, vč pětileté následné pěstební péče v k.ú. Řehlovice, Stadice, Radejčín, Moravany a Dubice