Dodávky sadebního materiálu - rámcová dohoda
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování dodávek sadebního materiálu včetně dopravy do místa plnění. Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s obnovením soutěže mezi zadavatelem a maximálně 5 dodavateli na dodávky sadebního materiálu. Blíže viz zadávací dokumentace.
Vyhotovení LHP s platností od 1. 1. 2023
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je vyhotovení 15 lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) s platností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2032 a to pro lesní hospodářské celky (dále jen „LHC“) specifikované v zadávací dokumentaci. Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je zpracování jednoho či více (dvou) ...
Ochranný obvod Podbanské
Výsadba sadeníc pri obnove lesa (ks),Vyzdvihovanie prirodzeného zmladenia z porastov (1000ks),Príprava plochy na obnovu lesa. (m3),Ochrana kultúr vyžínaním buriny pomiestne. (ha),Individ. ochrana polynetom (100ks),Individuálna ochrana kultúr proti odhryzu zverou náterom (100 ks), ,Prečistky (ha),Individ. ochrana obväz. haluziny (10ks), Údržba ...
Provádění pěstebních činností 2021+
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude poskytování služeb pěstební činnosti včetně dodávek sadebního materiálu. Pěstební činnosti zahrnují veškeré činnosti spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, specifikovaných chemických přípravků, pletiva, plachetek a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstební činnosti. Blíže ...
Fumigace dříví, rámcová dohoda
Předmětem této veřejné zakázky je ošetření kůrovcového dříví fumigací za pomoci účinných látek ethandinitrilu, a to podle aktuálních potřeb zadavatele. Fumigace bude prováděna na skládkách kůrovcového dříví o maximální šířce 10 m, maximální výšce 5 m. Délka Hráně není omezena.
Poptávám sazenice pro zalesnění zničené plochy lesa
Poptávám sazenice pro zalesnění zničené plochy lesa: 270 kusů, druh LO/VLS 12/4 nebo 12/5
Správa a údržba lesů ve vlastnictví města Lanškroun
Předmětem plnění veřejné zakázky je odborná správa a údržba lesů ve vlastnictví zadavatele, dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, zahrnující rovněž i pěstební činnosti dle specifikace uvedené níže, těžbu dříví vč. přiblížení vytěženého dříví na odvozní místo, výkup vytěžené dřevní hmoty a výkon dalších činností na ...
Pěstební práce v LHC Městské lesy Havlíčkův Brod 2021
Předmětem této veřejné zakázky je realizace služby spočívající v zajištění pěstebních prací v lesních porostech města Havlíčkův Brod.
Projekt obnovy lesa na LC Mestské Lesy Brezno - Rohozná
Predmet zákazky zahŕňa kompletné vyčistenie a prípravu určenej plochy k obnove lesa, t.j. prerezanie drevných zbytkov (haluzí) po ťažbe na ploche, ich uhádzanie do pásov, resp. hŕb. Pripravená plocha musí byť vyčistená a rozčlenená na pracovné polia pásmi s uhádzanou haluzinou, ktorá bude takto ponechaná na prirodzený biologický rozpad. Následná ...
Pěstební práce a dodávka materiálů včetně jejich aplikace pro divizi Lipník nad Bečvou
Předmětem VZ jsou pěstební práce a dodávky materiálů včetně jejich aplikace při realizaci pěstebních prací, a to podle aktuální potřeby organizační jednotku Lipník nad Bečvou a její lesní správy.
Obnova přirozených lesních společenstev v nejvyšších polohách Veřovických vrchů
Předmětem této veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, (dále též jen „PČ“) zahrnující - oplocení a oprava oplocení - zalesnění (výsadba) a vylepšování - výsev osiva - ochrana proti buřeni - ožínání celoplošně, pruhově, v ploškách - ochrana proti zvěři - nátěry a postřiky ...
Projekt přeměny PND na LS Děčín ( LHC Sněžník )
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek na vymezeném území Lesní Správy Děčín. Blíže viz zadávací dokumentace.
Projekt přeměny PND na LS Rumburk
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek na vymezeném území. Blíže viz zadávací dokumentace.
Obnova porostů na LS Buchlovice
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek na vymezeném území. Blíže viz zadávací dokumentace.
Obnova a ochrana lesního porostu po kalamitě na LS Náměšť - sucho
Předmětem této veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu (dále také jen „PČ“), jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek na vymezeném území
Školkařská činnost v roce 2021
Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem v souladu s § 131 ZVZ na poskytnutí služeb spočívajících v realizaci školkařských činností pro organizační jednotky zadavatele - divize Horní Planá, Karlovy Vary, Mimoň a Plumlov. Plnění bude probíhat postupem podle § 134 ZVZ.
Přeměna PND na LS Litvínov _ LHC Litvínov (LR 3, 4)
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek na vymezeném území. Vybraný dodavatel bude za podmínek vymezených touto ZD poskytovat služby PČ spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, včetně dodávek příslušných přípravků ...
Přeměna PND na LS Litvínov_ LHC Litvínov LR 1,2
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek na vymezeném území. Vybraný dodavatel bude za podmínek vymezených touto ZD poskytovat služby PČ spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, včetně dodávek příslušných přípravků ...
Přeměna PND na LS Litvínov - LHC Telnice 2021 - 2022
Poskytnutí služby v pěstební činnosti: příprava půdy pro umělou obnovu lesních porostů, výsadba lesních dřevin a obnova lesa, ochrana lesních kultur proti zvěři (nátěr/nástřik repelenty proti okusu) + oplocování lesních kultur, a to včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění ...
Přeměna PND na LS Klášterec  - západ 2021 - 2022
Poskytnutí služby v pěstební činnosti: příprava půdy pro umělou obnovu lesních porostů, výsadba lesních dřevin a obnova lesa, ochrana lesních kultur proti zvěři (nátěr/nástřik repelenty proti okusu) + oplocování lesních kultur, a to včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění ...
Přeměna PND na LS Klášterec - východ 2021-2022
Poskytnutí služby v pěstební činnosti: příprava půdy pro umělou obnovu lesních porostů, výsadba lesních dřevin a obnova lesa, ochrana lesních kultur proti zvěři (nátěr/nástřik repelenty proti okusu) + oplocování lesních kultur, a to včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění ...
Obnova lesních porostů po kalamitách na LS Litoměřice - sucho 2019
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu (dále také jen „PČ“), jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek na vymezeném území. Vybraný dodavatel bude za podmínek vymezených zadávací dokumentací poskytovat služby PČ spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, ...
Přeměna porostů náhradních dřevin na polesí Blatno - V
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce lesních porostů v imisních oblastech, příprava půdy pro obnovu lesa, zalesňování sadbou, oplocování mladých lesních porostů, ochrana mladých lesních porostů proti zvěři, ochrana mladých lesních porostů proti buřeni, ochrana mladých lesních porostů proti hmyzím škůdcům, ochrana mladých lesních ...