Dodávka sadebního materiálu - jaro a podzim 2023
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je dodávka sadebního materiálu pro zadavatele dle druhu dřeviny. Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy s více účastníky (dále jen „rámcová smlouva“) na dodávku sadebního materiálu specifikovaného v této výzvě, a to v období od účinnosti rámcové smlouvy nejpozději do ...
Doprava dreva OZ Sever sortimenty 2 m až 6 m
Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania služieb v doprave dreva pre organizačné zložky (ďalej len OZ) Sever, Tatry, Horehronie, Poľana na 48 mesiacov od platnosti zmluvy. Výsledkom bude 8 rámcových dohôd (OZ Sever, OZ Tatry, OZ Horehronie, OZ Poľana) po 2 na každý OZ pre odvoz sortimentov 2 m do 6 m a nad 6 m do 14 m na roky 2023 - 2027.
Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 4. etapa 2019 - 2022 - Označení hranic
Předmětem plnění je trvalé označení hranic zvláště chráněných území v terénu a výroba a instalace informačních panelů. Značení bude provedeno v souladu s požadavky dle vyhlášky č. 45/2018 Sb. a zahrnuje vyznačení pruhového značení na vzrostlých stromech, instalaci hraničních sloupků s pruhovým značením, instalaci sloupků s doplňkovou informační ...
Správa a údržba lesů ve vlastnictví města Lanškroun pro období duben 2023 - březen 2027
Předmětem plnění této veřejné zakázky je odborná správa a údržba lesů ve vlastnictví Města Lanškroun, dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, zahrnující rovněž i pěstební činnosti dle specifikace uvedené v zadávacích podmínkách, těžbu dříví vč. přiblížení vytěženého dříví na odvozní místo, výkup vytěžené dřevní hmoty a ...
Pěstební činnosti Povrly 2023+
Předmětem plnění veřejné zakázky je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti zahrnují pěstební činnosti, vč. dodávek sadebního materiálu. Blíže viz ZD.
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2023-2026
Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2023-2026. Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") sú lesnícke služby v pestovateľskej činnosti ...
Dynamický nákupní systém na péči o zvláště chráněné území a o území soustavy Natura 2000
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude poskytování služeb v oblasti péče o zvláště chráněná území a území soustavy NATURA 2000 v Karlovarském kraji. Péče bude navržená činností nákladů obvyklých opatření, které pravidelně vydává Ministerstvo životního prostředí České republiky.
Smižany - výsadba
Predmetom zákazky je realizácia opatrená na podporu zlepšenia drevinového zloženia lesných biotopov, podporu zlepšenia štruktúry lesných biotopov, úpravu plôch pre obnovu biodiverzity na nelesných plochách výsekom krov, úpravou terénu a frézovaním a vytvorenie podmienok pre vývoj vodných živočíchov a usmernenie vodného režimu v okolí ciest. ...
Obnova lesních porostů na OŘ severní Čechy s dotační podporou z PRV
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je řádné poskytování služeb pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek na vymezeném území. Blíže viz zadávací dokumentace.
Obnova porostů na OŘ jižní Morava s dotační podporou z PRV
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je řádné poskytování služeb pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek na vymezeném území v souladu s Projektem PRV. Blíže viz zadávací dokumentace.
Školkařská činnost v roce 2023
Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody (dále jen „RD“) s jedním dodavatelem v souladu s § 131 ZVZ na poskytnutí služeb spočívajících v realizaci školkařských činností pro organizační jednotky zadavatele - střediska Nová Pec, Bukovina, Lhota a Lhota fóliovníky, Osina. Plnění bude probíhat postupem podle § 134 ZVZ.
Těžba dřeva a související činnosti v roce 2023
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je řádné poskytování služeb, spočívajících v těžebních pracech včetně sortimentace a přibližování (vyvážení) dřeva na odvozní místo na lesním majetku ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro zadavatele, a to na období roku 2023.
VC1 Nižná Slaná
Predmetom zákazky je realizácia lesníckych služieb v pestovnom procese. Na účely tohto verejného obstarávania predstavujú tietoi služby súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ...
VC 1 Zámutov
Predmetom zákazky je realizácia lesníckych služieb v pestovnom procese. Na účely tohto verejného obstarávania predstavujú tietoi služby súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ...
VC Rajecké Teplice I
Zákazka je rozdelená na 35 častí. Opis predmetu zákazky je pre všetky časti rovnaký. Lesnícke služby na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, ...
VC Malužiná I
Zákazka je rozdelená na 23 častí. Opis predmetu zákazky je pre všetky časti rovnaký. Lesnícke služby na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, ...
VC 1 Pukanec
Predmetom zákazky je realizácia lesníckych služieb v pestovnom procese. Na účely tohto verejného obstarávania predstavujú tietoi služby súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ...
VC Sirk na LS Ratková
Predmetom zákazky je realizácia lesníckych služieb v pestovnom procese. Na účely tohto verejného obstarávania predstavujú tietoi služby súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich ...
VC 1 /LO 14 Hermanovce LO 15 Kanné LO 16 Banské/ na LS Široké
Predmetom zákazky je realizácia lesníckych služieb v pestovnom procese. Na účely tohto verejného obstarávania predstavujú tietoi služby súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ...
VC 1 LS Trenčín
Predmetom zákazky je realizácia lesníckych služieb v pestovnom procese. Na účely tohto verejného obstarávania predstavujú tieto služby súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ...
Lučenec 1
Predmetom zákazky je realizácia lesníckych služieb v pestovnom procese. Na účely tohto verejného obstarávania predstavujú tieto služby súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich ...
Tri vody
Predmetom zákazky je realizácia lesníckych služieb v pestovnom procese. Na účely tohto verejného obstarávania predstavujú tieto služby súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich ...
VC 1 Šaštín
Predmetom zákazky je realizácia lesníckych služieb v pestovnom procese. Na účely tohto verejného obstarávania predstavujú tietoi služby súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ...
Zajištění Expertní a poradenské činnosti v oboru lesního semenářství a školkařství
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění expertních a poradenských činností pro vlastníky lesa, pěstitele sadebního materiálu lesních dřevin, držitele licencí k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin a ostatní zájemce pro období 2023 - 2027.
Inventarizace škod způsobených zvěří v lesních porostech v letech 2023-2025
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ na zjištění rozsahu poškození lesních porostů převážně zvěří v letech 2023 - 2025 metodami terénního šetření pomocí inventarizačních ploch, a to do 15 let věku a od 16 do 40 let věku lesních porostů. Z důvodu povahy předmětu plnění a v souladu s ...