Dodávka dezinfekčních prostředků

Dodávka dezinfekčních prostředků

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dezinfekčních prostředků určených pro profesionální použití ve zdravotnictví. Produkty musí být registrovány jako biocid, zdravotnický prostředek, léčivo, kosmetika. Všechny nabídnuté produkty musí mít minimálně virucidní účinnost, pokud není požadováno jinak a dále musí splňovat požadavky platné legislativy.
Podrobné požadavky na dodávku dezinfekčních prostředků jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 5 zadávací dokumentace – Technická specifikace, Oceňovací tabulka.
Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně známých platných a odborných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.
V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně i technicky obdobných řešení.
Dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Veřejná zakázka vložena:
03.10.2016 15:24

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, příspěvková organizace Ministerstva zdra

Originální záznam:

Okres:
Praha-město

Hlavní místo plnění:
Hlavní město Praha

Platnost veřejné zakázky:
23.11.2016 00:00

Cena veřejné zkázky:
24 300 000 CZK

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, příspěvková organizace Ministerstva zdra

Zadavatel IČ:
00064173

Zadavatel ulice:
Šrobárova 1150/50

Zadavatel PSČ:
100 34

Zadavatel obec:
Praha 10

Kontaktní osoba:
Mgr. Vojmír Matěcha, náměstek pro grantové činnosti a rozvoj

Zadavatel telefon:
+420 267 163 331

Zadavatel email:

Zadavatel web:
http://www.fnkv.cz

Historie veřejné zakázky

Řádný formulář

Slovník veřejné zakázky (CPV)

33190000-8
Různé zdravotnické přístroje a výrobky

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Deratizace, dezinfekce, desinsekce hmyzu, hlodavců a mikroorganismů

Deratizace, dezinfekce, desinsekce hmyzu, hlodavců a mikroorganismů

Byl Váš dům osídlen nevítanými hlodavci či hmyzem? Potřebujete toto osazenstvo vyhubit, aby Vám nezpůsobilo škody či nepřeneslo choroby? S tím Vám pomůže naše společnost DEZIRA - Přemysl Tichý, sídlící v obci Dobrovice – Libichov v okrese Mladá Boleslav. Naše společnost se specializuje na hubení myší, potkanů, hmyzu, vos, blech, švábů, štěnic, mikroorganismů, plísní a jiných škůdců. Zajišťujeme profesionální služby pro domácnosti, firmy, potravinářských, stravovacích, zdravotnických a sociálních zařízení, bytová družstva, SVJ. Deratizace, dezinfekce, desinsekce provádíme plynováním, HACCP, pomocí chemických a fyzikálních metod.


Deratizace, dezinsekce a dezinfekce Kladno – vyčistěte zanesené prostory od nežádoucích vlivů

Deratizace, dezinsekce a dezinfekce Kladno – vyčistěte zanesené prostory od nežádoucích vlivů

Středočeské vodárny Kladno kromě aktivit zaměřených na vodu nabízejí i další služby. Mezi jinými i deratizaci, dezinsekce a dezinfekci. Zabývají se hubením hlodavců, hmyzu a ochrannou dezinfekcí. Vše je prováděno šetrnými metodami, které neohrozí Vaše zdraví. Prohlídka zamořených prostor, návrh řešení a konzultace jsou vždy samozřejmostí. Prostor zajistí výstražnými cedulkami, aby se vědělo, že je prostor chemicky ošetřen. Pro úspěšné provedení všech čistících prací je nutné zákrok opakovat častěji.


Dezinfekce a prověřování vody, posuzování vodních systémů, vzorkování a analýzy legionell

Dezinfekce a prověřování vody, posuzování vodních systémů, vzorkování a analýzy legionell

Chcete mít jistotu, že se ve Vaší teplé vodě nenachází žádná zdraví nebezpečná bakterie? Factor.E, s.r.o. je firma z Brna, která se specializuje na prověřování, rozbory a případné dezinfekce distribučních systémů teplé vody. Zaměřujeme se především na posuzování vodních systémů, u kterých provádíme vzorkování a akreditované analýzy na přítomnost legionelly. V případě pozitivního výsledku provádíme potřebnou dezinfekci, která má natrvalo minimalizovat riziko výskytu této zdraví nebezpečné bakterie. Nedílnou součástí naší činnosti je rovněž měření chlordioxidu ve vodě a dále dodávka a montáž dezinfekční technologie.


Způsob, jak se zbavit a zároveň se chránit před potkany a dalšími hlodavci

Způsob, jak se zbavit a zároveň se chránit před potkany a dalšími hlodavci

Odbornou pomoc v oblasti deratizace – komplexní ochrany před škodlivými hlodavci a samotným hubením hlodavců – Vám na Znojemsku a Moravském Krumlově poskytne společnost Deratizace Lukáš Kudrna. Náš odborný přístup k řešení problému hubení škodlivých hlodavců zahrnuje: prohlídku objektu určeného k deratizaci určení druhu hlodavce a stanovení stupně zamoření výběr vhodného přípravku pro deratizaci kladení nástrah kontrola úbytku nástrahy sběr a likvidace uhynulých hlodavců V oblasti deratizace také navrhujeme preventivní opatření, kterými Vám pomůžeme chránit objekty před vniknutím nechtěných škůdců.


Deratizace, dezinfekce, desinsekce, ochrana proti holubům, vyklízení půd a sklepů

Deratizace, dezinfekce, desinsekce, ochrana proti holubům, vyklízení půd a sklepů

Potřebujete odborníka na hubení škůdců, jež se tak ochotně zabydleli u Vás doma? Ing. Josef Višnička - Jo.V. je společnost sídlící na Praze 3 Žižkov, která svým zákazníkům poskytuje spolehlivé služby v oblastech deratizace, dezinfekce a desinsekce. Zbavíme Vás nežádoucího hmyzu, jako jsou vosy, sršni, štěnice a zajistíme likvidaci krys, myší a potkanů. Provedeme potřebnou ochranu a zábrany proti holubům i jinému ptactvu, abychom předešli případnému poškození Vašeho majetku. Důležitou součástí našich činností je vyklízení, úklid a samozřejmě dezinfekce skladových prostor, především půd a sklepů. Pro účely hubení škůdců využíváme pouze kvalitní a účinné přípravky, které Vám vždy zaručí spolehlivý výsledek. K našim klientům přistupujeme vždy individuálně a s naprostou diskrétností.


Fumigace – účinná ochrana před skladništními škůdci

Fumigace – účinná ochrana před skladništními škůdci

Hledáte-li odborníka v oblasti desinsekce, respektive fumigace na Znojemsku, obraťte se na společnost Deratizace Lukáš Kudrna v Příměticích na Znojemsku. Fumigace je jedno z nejdůležitějších opatření týkající se ochrany sil či skladů před skladništními škůdci. Během fumigace plyny hluboko pronikají do hmoty substrátu a jsou schopny zahubit většinu živočišných škůdců. Pro fumigace je používán fosforvodík, který však nemá vliv na kvalitu ošetřované produktu a zbytky fosfinu je možné odstranit pročištěním ošetřeného produktu. Provádíme plynování pytlovaných nebo vakuovaných komodit na paletách, ale i v různých objektech, jako jsou sila nebo podlahové sklady.