Dezinfekční prostředky
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky dezinfekčních prostředků určených pro dezinfekci velkých ploch po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania - podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technickej špecifikácie, tvorí kapitolu B.2 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne
Predmetom zákazky je poskytnutie služby v nasledovnej špecifikácii: - pranie, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne a pracovných odevov pre zamestnancov, zabezpečenie evidencie bielizne vrátane súvisiacich služieb, - pranie, resp. chemické čistenie a dezinfekcia matracov, ...
Poptávám ošetření dřevěných soch proti dřevokazným škůdcům
Poptávám ošetření dřevěných soch proti dřevokazným škůdcům, 2 sochy o rozměrech 0,4 x 0,6 x 0,8 m.(kostel sv. Vavřince v Bystřici n.P.).
Poptávám dezinfekční prostředek
Hledám dezinfekční prostředek na postele, plochy, který by byl schopen zničit bakterie, viry, ruz. infekčních virů a bakterii a jiné. Jedná se o pravidelné dezinfekci ubytovacích prostor.
Deratizácia verejných priestranstiev v MČ Bratislava-Petržalka
Deratizácia verejných priestranstiev situovaných v katastri Petržalka, ktoré boli zverené hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Dodávka dezinfekčních prostředků
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dezinfekčních prostředků určených pro profesionální použití ve zdravotnictví. Produkty musí být registrovány jako biocid, zdravotnický prostředek, léčivo, kosmetika. Všechny nabídnuté produkty musí mít minimálně virucidní účinnost, pokud není požadováno jinak a dále musí splňovat požadavky platné ...
FN Motol - čištění a dezinfekce automatického podtlakového dopravního systému
Předmětem VZ je zajištění asanace - čištění a dezinfekce automatického podtlakového dopravního systému v objektech zadavatele (ničení vegetativních a dormantních mikroorganismů pomocí chemických a fyzikálních metod).
Poptávám dýmovnici na hubení štěnic
Poptávám dýmovnici na štenice 430212.
Dodávky dezinfekčních prostředků - aktualizace dezinfekčního řádu
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné a opakované nákupy dezinfekčních prostředků a to na základě dílčích objednávek odboru zásobování. Předmět plnění musí plnit požadavky kladené na dezinfekční prostředky pro zdravotnictví, protože bude používán na různých medicínských pracovištích FN Ostrava. Bližší specifikace bude uvedena ve Výzvě k podání ...
Dezinfekce
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku dezinfekčních přípravků včetně dopravy na místo určení. Pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, včetně výpůjčky dávkovačů a směšovačů. Podrobnější požadavky zadavatele a další podmínky na předmět veřejné zakázky jsou ...
Dezinfekčné prípravky
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka dezinfekčných prípravkov používaných na dezinfekciu, rúk, kože, inštrumentária, malých a veľkých plôch a inkubátorov na klinikách a oddeleniach FN Trnava.
Dezinfekce
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou pravidelné dílčí dodávky dezinfekčních přípravků dle podrobné specifikace včetně dopravy do Nemocnice Jihlava po dobu účinnosti smlouvy. Součástí předmětu plnění je i bezplatná zápůjčka 20 ks dvoukomorových směšovačů dezinfekce, příp. také dávkovačů. Součástí plnění je dále ...
Dezinfekce
Dodávka dezinfekce do Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a do Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace vč. výpůjčky dávkovačů a směšovačů.
Poptávám deratizační služby
Poptávám firmu na deratizaci štěnic, bydlím v Hradci Králové, pokud možno domluva na ceně předem. Děkuji.
Poptávám dýmovnici proti hmyzu
Poptávám dýmovnici proti hmyzu (aktivace vodou).
Dezinfekční přípravky pro zdravotnická zařízení Jihomoravského kraje 2016 – 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky dezinfekčních přípravků podrobně specifikovaných ve specifikaci dezinfekčních přípravků (Příloha č. 5a zadávací dokumentace). Dodávky dezinfekčních přípravků budou realizovány na základě objednávek jednotlivých zadavatelů. Dezinfekčními přípravky se rozumí dezinfekční přípravky určené pro ...
FN Motol - Dezinfekce na podlahy a plochy
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup dezinfekcí na podlahy a plochy.
Dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie (ďalej len DDD) v celom objekte verejného obstarávateľa. Predmet zákazky musí byť vykonávaný v súlade s normami zabezpečenia kvality, s normami environmentálneho riadenia a v súlade s normami zabezpečenia bezpečnosti pri práci, čo preukazuje uchádzač v procese ...
Dezinfekce
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou pravidelné dílčí dodávky dezinfekčních přípravků dle podrobné specifikace včetně dopravy do Nemocnice Jihlava po dobu účinnosti smlouvy. Součástí předmětu plnění je i bezplatná zápůjčka 20 ks dvoukomorových směšovačů dezinfekce, příp. také dávkovačů. Součástí plnění je dále ...
Výkon deratizácie, desinsekcia a dezinfekcie na pozemkoch a v objektoch (nehnuteľnostiach) vo vlastn
Výkon deratizácie, desinsekcia a dezinfekcie na pozemkoch a v objektoch (nehnuteľnostiach) vo vlastníctve a správe Hlavného mesta SR Bratislavy (zoznam objektov a plôch je daný v prílohe súťažných podkladov) podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Deratizácia v minimálnom rozsahu jarná a jesenná, t.j. min. 2xročne. Viac informácií v súťažných ...
Dezinfekce
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou pravidelné dílčí dodávky dezinfekčních přípravků dle podrobné specifikace včetně dopravy do Nemocnice Jihlava po dobu účinnosti smlouvy. Součástí předmětu plnění je i bezplatná zápůjčka 20 ks dvoukomorových směšovačů dezinfekce, příp. také dávkovačů. Součástí plnění je dále ...
FN Motol - Dezinfekce na podlahy a plochy
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup dezinfekcí na podlahy a plochy.
Poptávám likvidaci holubů
Poptávám likvidaci holubů. V areálu našeho zařízení Centra sociálních služeb Prostějov, Lidická 86 Prostějov, se vyskytuje velké množství holubů. Svými výkaly znečišťují budova i cesty. Potřebovali bychom Vaši pomoc s jejich likvidací a to ještě v době před zahnízděním a vyvedením mláďat. Předem děkuji a čekám na Vaši zprávu. PhDr. Miluše ...
Dodávky dezinfekčních přípravků na dezinfekci ploch
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem, ve které jsou vymezeny podmínky, na základě nichž budou mezi zadavatelem (kupujícím) a uchazečem (prodávajícím), uzavírány samostatné smlouvy na průběžné dodávky dezinfekčních přípravků na dezinfekci ploch (dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8 EC) ...