Nákup speciální čistící chemie
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek speciálních čistících prostředků pro úklidové práce v běžných prostorech a gastro provozech ZSMV a to na dobu 48 měsíců dle stanovené technické specifikace a v množství uvedeném v Příloze č. 1 Smlouvy.
Dodávka dezinfekčných prostriedkov
Predmetom zákazky je dodávka dezinfekčných prostriedkov a prípravkov určených na dezinfekciu
Dodávky mycí a úklidové chemie pro stravovací provoz
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek mycí a úklidové chemie pro stravovací provoz pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Provádění cyklické povrchové deratizace na území hlavního města Prahy
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je poskytnutí služeb spočívajících v provádění cyklické deratizace (hubení hlodavců) v předpokládaném rozsahu 12.000 deratizačních jednotek za rok na území hlavního města Prahy (pouze na pozemcích ve správě MHMP). Jedné deratizační jednotce standardně odpovídá 1.000 m2 ...
Poptávám vyčištění stěny RD
Poptávám vyčištění jedné stěny RD, který je zateplený a na jedné stěně se vyskytla plíseň.Dům je s rovnou střechu , patro a přízemí.Výška domu je - 2 m sokl a výška zateplení je asi 6 m.Šířka domu je 12 m. Takže k vyčištení je to asi 72 m2.
Dezinfekčné a čistiace prostriedky
Predmetom zákazky je dodávka dezinfekčných a čistiacich prostriedkov. Technická špecifikácia a množstvo jednotlivých dezinfekčných a čistiacich prostriedkov je uvedená v súťažných podkladoch.
Dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie v celom objekte verejného obstarávateľa. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Nabídka generátorů, ozonometrů, Španělsko
Nabízíme vysoce kvalitní a nákladově efektivní generátory ozónu pro dezinfekci a dezodoraci, a také ozonometry pro případ potřeby ověření. Kromě toho můžeme nabídnout měřiče CO2 ke kontrole kvality vzduchu a objektivnímu měření nutnosti čištění vzduchu, ventilace. Všechny jsou k dispozici k okamžitému dodání ze Španělska; různé modely a ...
Dodávky drogistických, hygienických a úklidových potřeb - rámcová dohoda
Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele v oblasti dodávek drogistických, hygienických a úklidových potřeb (dále též jen „drogistické potřeby“) uzavřením rámcové dohody s jedním účastníkem.
Ochranné pomůcky a dezinfekce
Cílem tohoto zadávacího řízení je zavedení DNS pro zadávání veřejných zakázek na dodávky ochranných pomůcek a dezinfekcí ve prospěch rezortu MO v období od zavedení dynamického nákupního systému (dále jen "DNS") po dobu čtyř (4) let do 31. 12. 2024. Veškeré informace vztahující se k zavedení tohoto DNS jsou uvedeny v přiložené Zadávací ...
Deratizace objektů PP ČR v Praze 2021-2023
Provádění deratizace v objektech Policejního prezidia ČR na území hl. m. Prahy
Deratizace, dezinfekce a desinsekce objektů PP ČR mimo Prahu 2021-2023
Provádění deratizace, dezinfekce a desinsekce v objektech Policejního prezidia ČR na území Jihomoravského, Východočeského, Královehradeckého kraje a Kraje Vysočina.
Dodávky dezinfekčních prostředků
Dodávky dezinfekčních prostředků a dodávky služeb, včetně dopravy, které jsou spojeny s dodávkou dezinfekčních prostředků pro Psychiatrickou nemocnici Bohnice k zajištění řádného provozu zadavatele.
Nákup dezinfekčných prostriedkov
Predmetom zákazky je nákup a dodanie dezinfekčných prostriedkov. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Dezinfekčné prostriedky
Predmetom zákazky je obstaranie dezinfekčných prostriedkov pre dezinfekciu a dekontamináciu osôb, drobných predmetov, rôznych plôch a povrchov, ktoré môžu byť potencionálne kontaminované chemickými, biologickými prípadne inými nebezpečnými látkami pre potreby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Rámcová dohoda na zabezpečení prostorové, polymerové a bezchlorové dezinfekce společných prostor
Předmětem záměru je zabezpečení prostorové, polymerové a bezchlorové dezinfekce společných prostor v objektech MZV. Výsledkem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na výše uvedené služby.
Dodávka čistících prostředků a jiného drogistického zboží
Předmětem této veřejné zakázky je dodávky drogistického zboží v rozsahu položek dle seznamu zboží specifikovaného v příloze č. 1 technická specifikace zadávací dokumentace
Dodávky čistících prostředků a dalšího mycího materiálu II
Předmětem VZ je zajištění průběžných dodávek čisticích prostředků a chemie pro stravovací provoz a úklid (dále společně označeno jako „zboží“) dle potřeb zadavatele po dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti rámcové dohody o dodávkách zboží uzavřené s jedním vybraným dodavatelem.
Dodávky drogistického zboží a hygienických pomůcek pro krajskou zdravotní, a.s., 2020
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO ÚČASTNÍKY: !!! Zadávací dokumentace včetně všech příloh je vložena v části 1 !!!
Dodávky čistících prostředků a dalšího mycího materiálu
Předmětem VZ je zajištění průběžných dodávek čisticích prostředků a chemie pro stravovací provoz a úklid (dále společně označeno jako „zboží“) dle potřeb zadavatele po dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti rámcové dohody o dodávkách zboží uzavřené s jedním vybraným dodavatelem.
Poptáváme dezinfekční prostředky na koronavirus
Chtěl bych se zeptat zda neprodáváte dezinfekční prostředky likvidující současný koronavirus? Případně prosím o cenu.
Fumigace dříví - rámcová dohoda
Předmětem této veřejné zakázky je ošetření kůrovcového dříví fumigací za pomoci účinné látky ethandinitrilu, a to podle aktuálních potřeb zadavatele. Fumigace bude prováděna na skládkách kůrovcového dříví o maximální šířce 10 m, maximální výšce 5 m. Délka Hráně není omezena. Celkové zadavatelem předpokládané množství dříví v m3, které má být ...
Systém priestorovej dezinfekcie
Predmetom zákazky je dodávka systému na vykonávanie priestorovej mikrobiologickej dekontaminácie zásahových vozidiel (sanitiek, autobusov) Hasičského a záchranného zboru. Ide o certifikovaný rozstrekovací systém na rozstrekovanie dezinfekčného prostriedku vo forme suchej hmly a o dezinfekčný prostriedok určený na dezinfekciu všetkých typov ...
Dezinfekční prostředky
1. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky dezinfekčních prostředků pro použití v KNTB, a.s. (dále také „zboží“) po dobu čtyř let, v rozsahu dle potřeb zadavatele. 2. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace (Cenová nabídka) a v příloze č. 2 (Technické a obecné požadavky).
Výkon deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie v podmienkach hlavného mesta SR Bratislavy
Vykonávanie deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných prác na pozemkoch a v objektoch vo vlastníctve a správe hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v časti D. súťažných podkladov (SP) MAGS OVO 55055/2019.