Poptávám likvidaci sršního hnízda
Poptávám likvidaci sršního hnízda pod střechou na půdě.
Čistiace práce, dezinfekčné a dezinsekčné služby pre potreby BPMK, s.r.o.
Čistiace práce, dezinfekčné a dezinsekčné služby pre potreby BPMK, s.r.o. na obdobie 24 mesiacov.
Deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie v objektoch Sociálnej poisťovne. Predmetná služba musí byť vykonávaná v súlade s ust. zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore, rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších právnych predpisov upravujúcich ...
Vykonanie jarnej deratizácie a dezinsekcie
Vykonanie jarnej deratizácie (regulácie živočíšnych škodcov hlodavec-potkany, myši) a dezinsekcie (likvidácie lezúceho a lietajúceho hmyzu šváb, mravec, osa, rus). Bližšia špecifikácia je uvedená vo výzve bod 4.
Deratizácia na MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
Zabezpečenie jarnej a jesennej deratizácie v objektoch v správe mestskej časti a na postihnutých miestach, na verejných priestranstvách na území Mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice, s komplexnými službami.
Dezinfekční přípravky na plochy
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek dezinfekčních přípravků na kůži pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Služby deratizace, dezinsekce a dezinfekce v zařízení CSSP
Předmětem veřejné zakázky je provádění speciální ochranné deratizace, dezinsekce a dezinfekce pro pracoviště Centra sociálních služeb Praha a je rozdělena na: • Zavedení monitoringu výskytu škůdců • Monitoring výskytu škůdců a • Represivní zásahy proti škůdcům Speciální ochranná deratizace, dezinsekce a dezinfekce bude prováděna na ...
Dodávka insekticidních sítí včetně skladování
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 500 ks insekticidních sítí včetně skladování.
Hygienické, čisticí, dezinfekční a úklidové prostředky pro Finanční správu ČR - 2023
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek hygienických, čisticích, dezinfekčních a úklidových prostředků (dále také „zboží“) pro orgány Finanční správy ČR, které budou splňovat jak technické podmínky, tak environmentální požadavky zadavatele. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření Rámcové dohody na dodávky hygienických ...
FN Motol - Deratizace, dezinsekce a dezinfekce objektů a areálu FN Motol
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění speciální ochranné deratizace, dezinsekce, a dezinfekce v objektech Fakultní nemocnice v Motole, a to v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 Smlouvy o poskytování služeb - Rozsah služeb a cenová nabídka.
Dodávka dezinfekčních přípravků pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek dezinfekčních přípravků po dobu účinnosti rámcové smlouvy, včetně jejich přímého závozu do Ústavní lékárny v nemocnici v Karlových Varech. Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části: Část 1 - Ruce + kůže Část 2 - Plochy Část 3 - Povrchy Část 4 - Nástroje (+ pomůcky)
Dezinfekční prostředky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky dezinfekčních prostředků pro použití v KNTB, a.s. (dále také „zboží“) po dobu čtyř let, v rozsahu dle potřeb zadavatele. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace (Cenová nabídka) a v příloze č. 2 (Technické a obecné požadavky).
Bratislavský kraj - zabezpečenie deratizácie a dezinfekcie
Predmetom zákazky je zabezpečenie deratizácie a dezinfekcie v objektoch a zariadeniach MV SR v zmysle zákona 272/1994 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (komplexných služieb deratizácie a dezinfekcie) a taktiež plánovanej (jarná a jesenná) deratizácie v objektoch a zariadeniach v správe MV SR, v zmysle ...
Dezinfekční přípravky na kůži II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek dezinfekčních přípravků na kůži pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Poptávám deratizační služby
Poptávám likvidaci larev tesaříka v krovu stojící budovy. Děkuji.
Poptávám kompletní rekonstrukci střešního pláště
Poptávám kompletní rekonstrukci střešního pláště: - t.j. sejmutí původní eternitové krytiny včetně likvidace odpadu s souladu se Zákonem o odpadech dle plat.znění, sejmutí původních klempířských prvků (lemovky, atiky, okapy) , oprava nadstřešních částí komínů a případně dalších odkrytých staveb.konstrukcí , a instalace nového střešního pláště ...
Dezinfekce, desinsekce, deratizace
provádění dezinfekce, dezinsekce a deratizace v ubytovacích a stravovacích objektech ve správě zadavatele specifikovaných v této zadávací dokumentaci. Zakázka se týká ubytovacích a stravovacích zařízení ve správě SÚZ ČVUT v Praze včetně administrativních a kancelářských prostor po dobu 48 měsíců a to vždy na základě požadavku objednatele a jeho ...
Poptávám systém proti ptactvu
Máme zájem na obecní budovu - hasičskou zbrojnici nainstalovat hrotový systém proti jiřičkám a vlaštovkám. Je možné nám provést nabídku? S pozdravem Sobotková
Dezinfekční přípravky na kůži
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek dezinfekčních přípravků na kůži pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti
FNKV - Dodávky dezinfekčních prostředků
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakované dodávky dezinfekčních prostředků určených pro profesionální použití ve zdravotnictví.
Dezinfekcia rúk
Predmetom zákazky sú dezinfekčné prostriedky pre potreby FNsP J. A. Reimana Prešov. Predmet zákazky je rozdelený do 5 samostatných ucelených častí: Časť č. 1Dezinfekcia rúk Časť č. 2Dezinfekcia pokožky Časť č. 3Dezinfekcia malých plôch a povrchov Časť č. 4Dezinfekcia veľkých plôch a povrchov Časť č. 5Dezinfekcia nástrojov Predmet zákazky ...
Dodávka insekticidních sítí včetně skladování
Předmětem plnění VZ jsou dodávky insekticidních sítí včetně služby skladování u dodavatele pro potřeby všech organizačních jednotek LČR. Zajištění pokrytí celých skládek dřeva v případě, že nelze zabezpečit jejich včasný odvoz z porostů či jejich blízkosti. Požadovaným výstupem VZ je uzavření kupní smlouvy s vítězným dodavatelem.
Desinfekční prostředky
Předmětem zadávacího řízení je nákup desinfekčních prostředků dle potřeb zadavatele na dobu neurčitou. Součástí plnění u desinfekcí na ruce je bezplatná výpůjčka dávkovačů. Součástí plnění u desinfekcí na plochy a povrchy a desinfekcí na nástroje je dodávka směšovačů.
Nákup speciální čistící chemie
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek speciálních čistících prostředků pro úklidové práce v běžných prostorech a gastro provozech ZSMV a to na dobu 48 měsíců dle stanovené technické specifikace a v množství uvedeném v Příloze č. 1 Smlouvy.