Dodávka dezinfekčních přípravků pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek dezinfekčních přípravků po dobu účinnosti rámcové smlouvy, včetně jejich přímého závozu do Ústavní lékárny v nemocnici v Karlových Varech. Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části: Část 1 - Ruce + kůže Část 2 - Plochy Část 3 - Povrchy Část 4 - Nástroje (+ pomůcky)
Dezinfekční prostředky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky dezinfekčních prostředků pro použití v KNTB, a.s. (dále také „zboží“) po dobu čtyř let, v rozsahu dle potřeb zadavatele. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace (Cenová nabídka) a v příloze č. 2 (Technické a obecné požadavky).
Bratislavský kraj - zabezpečenie deratizácie a dezinfekcie
Predmetom zákazky je zabezpečenie deratizácie a dezinfekcie v objektoch a zariadeniach MV SR v zmysle zákona 272/1994 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (komplexných služieb deratizácie a dezinfekcie) a taktiež plánovanej (jarná a jesenná) deratizácie v objektoch a zariadeniach v správe MV SR, v zmysle ...
Dezinfekční přípravky na kůži II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek dezinfekčních přípravků na kůži pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Poptávám deratizační služby
Poptávám likvidaci larev tesaříka v krovu stojící budovy. Děkuji.
Poptávám kompletní rekonstrukci střešního pláště
Poptávám kompletní rekonstrukci střešního pláště: - t.j. sejmutí původní eternitové krytiny včetně likvidace odpadu s souladu se Zákonem o odpadech dle plat.znění, sejmutí původních klempířských prvků (lemovky, atiky, okapy) , oprava nadstřešních částí komínů a případně dalších odkrytých staveb.konstrukcí , a instalace nového střešního pláště ...
Dezinfekce, desinsekce, deratizace
provádění dezinfekce, dezinsekce a deratizace v ubytovacích a stravovacích objektech ve správě zadavatele specifikovaných v této zadávací dokumentaci. Zakázka se týká ubytovacích a stravovacích zařízení ve správě SÚZ ČVUT v Praze včetně administrativních a kancelářských prostor po dobu 48 měsíců a to vždy na základě požadavku objednatele a jeho ...
Poptávám systém proti ptactvu
Máme zájem na obecní budovu - hasičskou zbrojnici nainstalovat hrotový systém proti jiřičkám a vlaštovkám. Je možné nám provést nabídku? S pozdravem Sobotková
Dezinfekční přípravky na kůži
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek dezinfekčních přípravků na kůži pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti
FNKV - Dodávky dezinfekčních prostředků
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakované dodávky dezinfekčních prostředků určených pro profesionální použití ve zdravotnictví.
Dezinfekcia rúk
Predmetom zákazky sú dezinfekčné prostriedky pre potreby FNsP J. A. Reimana Prešov. Predmet zákazky je rozdelený do 5 samostatných ucelených častí: Časť č. 1Dezinfekcia rúk Časť č. 2Dezinfekcia pokožky Časť č. 3Dezinfekcia malých plôch a povrchov Časť č. 4Dezinfekcia veľkých plôch a povrchov Časť č. 5Dezinfekcia nástrojov Predmet zákazky ...
Dodávka insekticidních sítí včetně skladování
Předmětem plnění VZ jsou dodávky insekticidních sítí včetně služby skladování u dodavatele pro potřeby všech organizačních jednotek LČR. Zajištění pokrytí celých skládek dřeva v případě, že nelze zabezpečit jejich včasný odvoz z porostů či jejich blízkosti. Požadovaným výstupem VZ je uzavření kupní smlouvy s vítězným dodavatelem.
Desinfekční prostředky
Předmětem zadávacího řízení je nákup desinfekčních prostředků dle potřeb zadavatele na dobu neurčitou. Součástí plnění u desinfekcí na ruce je bezplatná výpůjčka dávkovačů. Součástí plnění u desinfekcí na plochy a povrchy a desinfekcí na nástroje je dodávka směšovačů.
Nákup speciální čistící chemie
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek speciálních čistících prostředků pro úklidové práce v běžných prostorech a gastro provozech ZSMV a to na dobu 48 měsíců dle stanovené technické specifikace a v množství uvedeném v Příloze č. 1 Smlouvy.
Dodávka dezinfekčných prostriedkov
Predmetom zákazky je dodávka dezinfekčných prostriedkov a prípravkov určených na dezinfekciu
Dodávky mycí a úklidové chemie pro stravovací provoz
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek mycí a úklidové chemie pro stravovací provoz pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Provádění cyklické povrchové deratizace na území hlavního města Prahy
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je poskytnutí služeb spočívajících v provádění cyklické deratizace (hubení hlodavců) v předpokládaném rozsahu 12.000 deratizačních jednotek za rok na území hlavního města Prahy (pouze na pozemcích ve správě MHMP). Jedné deratizační jednotce standardně odpovídá 1.000 m2 ...
Poptávám vyčištění stěny RD
Poptávám vyčištění jedné stěny RD, který je zateplený a na jedné stěně se vyskytla plíseň.Dům je s rovnou střechu , patro a přízemí.Výška domu je - 2 m sokl a výška zateplení je asi 6 m.Šířka domu je 12 m. Takže k vyčištení je to asi 72 m2.
Dezinfekčné a čistiace prostriedky
Predmetom zákazky je dodávka dezinfekčných a čistiacich prostriedkov. Technická špecifikácia a množstvo jednotlivých dezinfekčných a čistiacich prostriedkov je uvedená v súťažných podkladoch.
Dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie v celom objekte verejného obstarávateľa. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Nabídka generátorů, ozonometrů, Španělsko
Nabízíme vysoce kvalitní a nákladově efektivní generátory ozónu pro dezinfekci a dezodoraci, a také ozonometry pro případ potřeby ověření. Kromě toho můžeme nabídnout měřiče CO2 ke kontrole kvality vzduchu a objektivnímu měření nutnosti čištění vzduchu, ventilace. Všechny jsou k dispozici k okamžitému dodání ze Španělska; různé modely a ...
Dodávky drogistických, hygienických a úklidových potřeb - rámcová dohoda
Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele v oblasti dodávek drogistických, hygienických a úklidových potřeb (dále též jen „drogistické potřeby“) uzavřením rámcové dohody s jedním účastníkem.
Ochranné pomůcky a dezinfekce
Cílem tohoto zadávacího řízení je zavedení DNS pro zadávání veřejných zakázek na dodávky ochranných pomůcek a dezinfekcí ve prospěch rezortu MO v období od zavedení dynamického nákupního systému (dále jen "DNS") po dobu čtyř (4) let do 31. 12. 2024. Veškeré informace vztahující se k zavedení tohoto DNS jsou uvedeny v přiložené Zadávací ...
Deratizace objektů PP ČR v Praze 2021-2023
Provádění deratizace v objektech Policejního prezidia ČR na území hl. m. Prahy
Deratizace, dezinfekce a desinsekce objektů PP ČR mimo Prahu 2021-2023
Provádění deratizace, dezinfekce a desinsekce v objektech Policejního prezidia ČR na území Jihomoravského, Východočeského, Královehradeckého kraje a Kraje Vysočina.